wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2021-09-05 06:26) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 01-09-2021
Uruchomiony przez CXMKJI34XZ (05-09-2021 08:16:43)
Uruchomiony z C:\Users\CXMKJI34XZ\Downloads
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Proxima Software\FontExpert 2019\FontExpert 2019 Manual (PDF on Proxima Software Web Site).LNK -> hxxp://www.proximasoftware.com/files/fontexpert2019.pd
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft\Minecraft.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\.minecraft\start.bat ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Minecraft.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\.minecraft\start.bat ()
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop 2020.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Photoshop.exe (Adobe)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeePass 2.lnk -> C:\Program Files\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe (Dominik Reichl)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++.lnk -> C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe (Don HO don.h@free.fr)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio Installer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\setup.exe (Microsoft)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XnViewMP\XnViewMP - Homepage.lnk -> C:\Program Files\XnViewMP\XnView Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XnViewMP\XnViewMP.lnk -> C:\Program Files\XnViewMP\xnviewmp.exe (XnView, hxxp://www.xnview.com)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wacom\Narzedzie pliku preferencji Wacom.lnk -> C:\Program Files\Tablet\Pen\32\PrefUtil.exe (Wacom Technology, Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wacom\Preferencje Wacom.lnk -> C:\Program Files\Tablet\Pen\Consumer_CPL.exe (Wacom Technology, Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\Documentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\NEWS.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\VideoLAN Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Two Point Hospital\== ElAmigos Releases and Updates @ official site ==.lnk -> C:\Games\Two Point Hospital\_ElAmigos Releases and Updates.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Two Point Hospital\Deinstalacja programu Two Point Hospital.lnk -> C:\Games\Two Point Hospital\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Two Point Hospital\Two Point Hospital.lnk -> C:\Games\Two Point Hospital\TPH.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SSDFresh\SSDFresh.lnk -> C:\Program Files (x86)\SSDFresh\AbLauncher.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SSDFresh\Uninstall SSDFresh.lnk -> C:\Program Files (x86)\SSDFresh\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Speccy\Speccy.lnk -> C:\Program Files\Speccy\Speccy64.exe (Piriform Software Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rachunek\Aktualizacja programu.lnk -> C:\Rachunek\PobierzAktualizacje.exe (Fineco Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rachunek\Rachunek.lnk -> C:\Rachunek\Rachunek.exe (Fineco Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Proxima Software\FontExpert 2019\FontExpert 2019 Help.LNK -> C:\Program Files\FontExpert\FontExpert.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Proxima Software\FontExpert 2019\FontExpert 2019.LNK -> C:\Program Files\FontExpert\FontExpert.exe (Proxima Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Proxima Software\FontExpert 2019\Plug-ins - Read Me.LNK -> C:\Program Files\FontExpert\Readme-Plug-ins.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Proxima Software\FontExpert 2019\Read Me.LNK -> C:\Program Files\FontExpert\Readme.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Prison Architect [GOG.com]\Prison Architect.lnk -> C:\GOG Games\Prison Architect\Launcher\dowser.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Prison Architect [GOG.com]\Usuń Prison Architect.lnk -> C:\GOG Games\Prison Architect\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oxygen Not Included\== ElAmigos Releases and Updates @ official site ==.lnk -> C:\Games\Oxygen Not Included\_ElAmigos Releases and Updates.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oxygen Not Included\Deinstalacja programu Oxygen Not Included.lnk -> C:\Games\Oxygen Not Included\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oxygen Not Included\Oxygen Not Included.lnk -> C:\Games\Oxygen Not Included\OxygenNotIncluded.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OBS Studio\OBS Studio (64bit).lnk -> C:\Program Files\obs-studio\bin\64bit\obs64.exe (OBS)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OBS Studio\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\obs-studio\uninstall.exe (obsproject.com)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision Photo Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstview.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NetLimiter 4\NetLimiter 4 64 bit.lnk -> C:\Program Files\Locktime Software\NetLimiter 4\NLClientApp.exe (Locktime Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft\== ElAmigos Releases and Updates @ pastebin ==.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\.minecraft\_ElAmigos Releases and Updates.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft\Deinstalacja programu Minecraft.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\.minecraft\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Master PDF Editor 5\Master PDF Editor 5.lnk -> C:\Program Files\Code Industry\Master PDF Editor 5\MasterPDFEditor.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Master PDF Editor 5\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\Code Industry\Master PDF Editor 5\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Master PDF Editor 5\Website.lnk -> C:\Program Files\Code Industry\Master PDF Editor 5\MasterPDFEditor.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_301\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ImageMagick 7.0.11 Q16-HDRI (64-bit)\ImageMagick Display.lnk -> C:\Program Files\ImageMagick-7.0.11-Q16-HDRI\imdisplay.exe (ImageMagick Studio LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ImageMagick 7.0.11 Q16-HDRI (64-bit)\ImageMagick Web Pages.lnk -> C:\Program Files\ImageMagick-7.0.11-Q16-HDRI\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hell Architect [GOG.com]\Hell Architect.lnk -> C:\GOG Games\Hell Architect\HellArchitect.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hell Architect [GOG.com]\Usuń Hell Architect.lnk -> C:\GOG Games\Hell Architect\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FoneLab\FoneLab Android Data Recovery\FoneLab Android Data Recovery.lnk -> C:\Program Files\FoneLab\FoneLab Android Data Recovery\FoneLab Android Data Recovery.exe (FoneLab)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FoneLab\FoneLab Android Data Recovery\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\FoneLab\FoneLab Android Data Recovery\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Image Viewer\FastStone Image Viewer Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Image Viewer\FSViewerHelp.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Image Viewer\FastStone Image Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Image Viewer\FSViewer.exe (FastStone Soft)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Image Viewer\Uninstall FastStone Image Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Image Viewer\uninst.exe (FastStone Soft)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Image Viewer\Visit www.FastStone.org.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Image Viewer\Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Capture\FastStone Capture Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Capture\FSCaptureHelp.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Capture\FastStone Capture.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Capture\FSCapture.exe (FastStone Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Capture\Uninstall FastStone Capture.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Capture\uninst.exe (FastStone Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Capture\Visit www.FastStone.org.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Capture\Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe (CPUID)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\Edit CPU-Z Config File.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.ini ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\Uninstall CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chomikuj.pl\ChomikBox.lnk -> C:\Program Files (x86)\ChomikBox\ChomikBox.exe ( )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CDisplayEx\CDisplayEx.lnk -> C:\Program Files\CDisplayEx\CDisplayEx.exe (CDisplayEx)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CDisplayEx\Deinstalacja programu CDisplayEx.lnk -> C:\Program Files\CDisplayEx\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AxCrypt\AxCrypt.lnk -> C:\Windows\Installer\{BAD23510-2107-94E4-30BE-E2AC07B80235}\axcrypt.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant\AOMEI Partition Assistant 9.2.1.lnk -> C:\Program Files (x86)\AOMEI Partition Assistant\PartAssist.exe (AOMEI Technology Co., Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant\Uninstall AOMEI Partition Assistant.lnk -> C:\Program Files (x86)\AOMEI Partition Assistant\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Airport CEO\== ElAmigos Releases and Updates @ official site ==.lnk -> C:\Games\Airport CEO\_ElAmigos Releases and Updates.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Airport CEO\Airport CEO.lnk -> C:\Games\Airport CEO\Airport CEO.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Airport CEO\Deinstalacja programu Airport CEO.lnk -> C:\Games\Airport CEO\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk -> C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Registry Editor.lnk -> C:\Windows\regedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip File Manager.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe (Igor Pavlov)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip Help.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7-zip.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Games\The Long Dark.lnk -> C:\Games\The Long Dark\tld.exe ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\Desktop\1-Click Cleaner.lnk -> C:\Program Files\Yamicsoft\Windows 10 Manager\1-ClickCleaner.exe (Yamicsoft)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\Desktop\Adobe Photoshop 2020.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Photoshop.exe (Adobe)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\Desktop\ANetChat.lnk -> C:\Program Files (x86)\ANetChat\ANetChat.exe ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\Desktop\DCPlusPlus — skrót .lnk -> E:\DC++\DCPlusPlus.exe ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\Desktop\JDownloader 2.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\JDownloader 2.0\JDownloader2.exe (AppWork GmbH)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\Desktop\KeePass 2.lnk -> C:\Program Files\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe (Dominik Reichl)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\Desktop\PhotoScape X.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\Desktop\SpeedFan.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.exe ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\Desktop\Total Commander 64 bit.lnk -> C:\totalcmd\TOTALCMD64.EXE (Ghisler Software GmbH)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\Desktop\Windows 10 Manager.lnk -> C:\Program Files\Yamicsoft\Windows 10 Manager\Windows10Manager.exe (Yamicsoft)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Yamicsoft\1-Click Cleaner.lnk -> C:\Program Files\Yamicsoft\Windows 10 Manager\1-ClickCleaner.exe (Yamicsoft)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Yamicsoft\Live Update.lnk -> C:\Program Files\Yamicsoft\Windows 10 Manager\LiveUpdate.exe (Yamicsoft)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Yamicsoft\Windows 10 Manager.lnk -> C:\Program Files\Yamicsoft\Windows 10 Manager\Windows10Manager.exe (Yamicsoft)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Unlocker\README.lnk -> C:\Program Files\Unlocker\README.TXT ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Unlocker\Start Unlocker.lnk -> C:\Program Files\Unlocker\Unlocker.exe ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Unlocker\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\Unlocker\uninst.exe ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Unlocker\Website.lnk -> C:\Program Files\Unlocker\Unlocker.url ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Commander\Total Commander 64 bit.lnk -> C:\totalcmd\TOTALCMD64.EXE (Ghisler Software GmbH)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Commander\Total Commander Help.lnk -> C:\totalcmd\TOTALCMD.CHM ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Commander\Uninstall or Repair Total Commander.lnk -> C:\totalcmd\TCUNIN64.EXE ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\desktop.ini.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\windows\SecurityCryptography.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpeedFan\Help and HOW-TO.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.chm ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpeedFan\Release info.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.txt ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpeedFan\SpeedFan.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.exe ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpeedFan\Uninstall SpeedFan.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpeedFan\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JDownloader\JDownloader 2 Uninstaller.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\JDownloader 2.0\Uninstall JDownloader.exe (AppWork GmbH)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JDownloader\JDownloader 2 Update & Rescue.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\JDownloader 2.0\JDownloader2Update.exe (AppWork GmbH)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JDownloader\JDownloader 2.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\JDownloader 2.0\JDownloader2.exe (AppWork GmbH)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\About IrfanView.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_about.txt ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\Available Languages.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_languages.txt ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\Available PlugIns.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_plugins.txt ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\Command line Options.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_options.txt ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\IrfanView 64 4.57.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe (Irfan Skiljan)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\IrfanView Help.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_view32.chm ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\What's New.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_changes.txt ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Anatoli Klassen Software\akFontViewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Anatoli Klassen Software\akFontViewer\akFView.exe (Anatoli Klassen)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\CDisplayEx.lnk -> C:\Program Files\CDisplayEx\CDisplayEx.exe (CDisplayEx)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ChomikBox.lnk -> C:\Program Files (x86)\ChomikBox\ChomikBox.exe ( )
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\FoneLab Android Data Recovery.lnk -> C:\Program Files\FoneLab\FoneLab Android Data Recovery\FoneLab Android Data Recovery.exe (FoneLab)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\XnViewMP.lnk -> C:\Program Files\XnViewMP\xnviewmp.exe (XnView, hxxp://www.xnview.com)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\µTorrent.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Adobe Photoshop 2020.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Photoshop.exe (Adobe)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\CDisplayEx.lnk -> C:\Program Files\CDisplayEx\CDisplayEx.exe (CDisplayEx)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Total Commander 64 bit.lnk -> C:\totalcmd\TOTALCMD64.EXE (Ghisler Software GmbH)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\3D Vision Photo Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstview.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Airport CEO.lnk -> C:\Games\Airport CEO\Airport CEO.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\AOMEI Partition Assistant 9.2.1.lnk -> C:\Program Files (x86)\AOMEI Partition Assistant\PartAssist.exe (AOMEI Technology Co., Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\ChomikBox.lnk -> C:\Program Files (x86)\ChomikBox\ChomikBox.exe ( )
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CPUID CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe (CPUID)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\FastStone Capture.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Capture\FSCapture.exe (FastStone Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\FoneLab Android Data Recovery.lnk -> C:\Program Files\FoneLab\FoneLab Android Data Recovery\FoneLab Android Data Recovery.exe (FoneLab)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\FontExpert 2019.LNK -> C:\Program Files\FontExpert\FontExpert.exe (Proxima Software)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Hell Architect.lnk -> C:\GOG Games\Hell Architect\HellArchitect.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Master PDF Editor 5.lnk -> C:\Program Files\Code Industry\Master PDF Editor 5\MasterPDFEditor.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\NetLimiter 4 (x64).lnk -> C:\Program Files\Locktime Software\NetLimiter 4\NLClientApp.exe (Locktime Software)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\OBS Studio.lnk -> C:\Program Files\obs-studio\bin\64bit\obs64.exe (OBS)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Oxygen Not Included.lnk -> C:\Games\Oxygen Not Included\OxygenNotIncluded.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Prison Architect.lnk -> C:\GOG Games\Prison Architect\Launcher\dowser.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Speccy.lnk -> C:\Program Files\Speccy\Speccy64.exe (Piriform Software Ltd)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\SSDFresh.lnk -> C:\Program Files (x86)\SSDFresh\AbLauncher.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\The Long Dark.lnk -> C:\Games\The Long Dark\tld.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Two Point Hospital.lnk -> C:\Games\Two Point Hospital\TPH.exe ()
 
 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player - reset preferences and cache files.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> -Iskins
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision preview pack 1.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /show
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_301\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_301\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FoneLab\FoneLab Android Data Recovery\Visit Product.lnk -> C:\Program Files\FoneLab\FoneLab Android Data Recovery\FoneLab Android Data Recovery.exe (FoneLab) -> --pop_product_url
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chomikuj.pl\Odinstaluj ChomikBox.lnk -> C:\Windows\System32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {8E4185CC-4FF3-46B9-A4DB-5B850B71ABC4} 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk -> C:\Windows\System32\secpol.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge_proxy.exe (Microsoft Corporation) ->  --profile-directory=Default --app-id=leffmjdabcgaflkikcefahmlgpodjkdm
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge_proxy.exe (Microsoft Corporation) ->  --profile-directory=Default --app-id=bjhmmnoficofgoiacjaajpkfndojknpb
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge_proxy.exe (Microsoft Corporation) ->  --profile-directory=Default --app-id=opfacbhaojodjaojgocnibmklknchehf
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Yamicsoft\Uninstall.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {42BDAAA1-F41C-4DC1-90C8-139A54BBBD7D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\IrfanView - Thumbnails.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe (Irfan Skiljan) -> /thumbs
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
 
 
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Speccy\Speccy Homepage.url -> URL: hxxp://www.ccleaner.com/speccy
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Prison Architect [GOG.com]\Narzędzia\Escape Map Megathread.url -> URL: hxxp://www.gog.com/forum/prison_architect/prison_break_escape_map_megathread/post1
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Prison Architect [GOG.com]\Dokumenty\Support.url -> URL: hxxp://www.gog.com/support/prison_architect
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> URL: hxxps://java.com/help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> URL: hxxps://java.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant\Visit our website.url -> URL: hxxp://www.diskpart.com
InternetURL: C:\Users\CXMKJI34XZ\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\CXMKJI34XZ\AppData\Roaming\.minecraft\_ElAmigos Releases and Updates.url -> URL: hxxps://rebrand.ly/elamigos
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.008s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!