wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2021-08-16 19:30) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 14-08-2021
Uruchomiony przez SONY (administrator)  DESKTOP-B91Q9AI (Sony Corporation VPCEA3S1E) (16-08-2021 20:57:45)
Uruchomiony z C:\Users\SONY\Downloads
Załadowane profile: SONY
Platform: Windows 10 Home Wersja 20H2 19042.1165 (X64) Język: Polski (Polska)
Domyślna przeglądarka: FF
Tryb startu: Normal
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(Adobe Inc. -> Adobe Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
(Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
(FRANCE TELECOM -> ) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\OrangeBusinessServices\Manager polaczen\{ad30a369-08e3-414c-9d2c-7f47dbe748da}\BEWConfigSrv.exe
(Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab) C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Cloud 21.2\avp.exe
(Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab) C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Cloud 21.2\avpui.exe
(Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab) C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky VPN 5.2\ksde.exe
(Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab) C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky VPN 5.2\ksdeui.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\oobe\UserOOBEBroker.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe <8>
(Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
(Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [10775584 2010-09-28] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2040352 2010-09-28] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [297784 2017-10-20] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [3954368 2015-09-21] (Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [767176 2015-11-04] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Start_BusinessEverywhere_{ad30a369-08e3-414c-9d2c-7f47dbe748da}] => C:\Program Files (x86)\OrangeBusinessServices\Manager polaczen\{ad30a369-08e3-414c-9d2c-7f47dbe748da}\BusinessEverywhere.exe [3363808 2012-06-06] (FRANCE TELECOM -> ) [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM-x32\...\Run: [Start_Update_{ad30a369-08e3-414c-9d2c-7f47dbe748da}] => C:\Program Files (x86)\OrangeBusinessServices\Manager polaczen\{ad30a369-08e3-414c-9d2c-7f47dbe748da}\UpdteApp.exe [966600 2012-06-06] (FRANCE TELECOM -> ) [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM-x32\...\Run: [Start_SMSNotifier_{ad30a369-08e3-414c-9d2c-7f47dbe748da}] => C:\Program Files (x86)\OrangeBusinessServices\Manager polaczen\{ad30a369-08e3-414c-9d2c-7f47dbe748da}\SMSNotifier.exe [1359824 2012-06-06] (FRANCE TELECOM -> ) [Brak podpisu cyfrowego]
HKU\S-1-5-21-41096131-3718345686-542539183-1001\...\MountPoints2: {b424b7d7-a354-11eb-ab8c-c44619ca2a18} - "F:\Setup.exe" 
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\92.0.4515.131\Installer\chrmstp.exe [2021-08-06] (Google LLC -> Google LLC)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
 
==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
Task: {92E287F0-98A2-4EB3-B77C-9E69DA82CDEE} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1557200 2021-01-25] (Adobe Inc. -> Adobe Inc.)
Task: {97B7F86E-BC75-4EAD-B441-1DD689A39287} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2018-06-20] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {D00D7F8D-D783-429C-831C-4978ED44FAA6} - System32\Tasks\Mozilla\Firefox Default Browser Agent 308046B0AF4A39CB => C:\Program Files\Mozilla Firefox\default-browser-agent.exe [673720 2021-08-04] (Mozilla Corporation -> Mozilla Foundation)
Task: {D5CF1E3B-518E-4DDE-ADD9-C55F58486A05} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2018-06-20] (Google Inc -> Google Inc.)
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{676b1382-932b-4709-b325-7c898d1d1b8c}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{f2e6f1a9-3ad2-4490-82c4-38f25e1c9823}: [DhcpNameServer] 10.83.1.1
 
Edge: 
=======
Edge Extension: (Brak nazwy) -> AutoFormFill_5ED10D46BD7E47DEB1F3685D2C0FCE08 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\AutoFormFill [nie znaleziono]
Edge Extension: (Brak nazwy) -> BookReader_B171F20233094AC88D05A8EF7B9763E8 => C:\WINDOWS\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\BookViewer [nie znaleziono]
Edge Extension: (Brak nazwy) -> LearningTools_7706F933-971C-41D1-9899-8A026EB5D824 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\LearningTools [nie znaleziono]
Edge Extension: (Brak nazwy) -> PinJSAPI_EC01B57063BE468FAB6DB7EBFC3BF368 => C:\WINDOWS\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\PinJSAPI [nie znaleziono]
Edge Profile: C:\Users\SONY\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default [2021-08-16]
Edge Notifications: Default -> hxxps://home.mindvalley.com; hxxps://pogoda.interia.pl; hxxps://secure-access-d2f258pj6e8gm8nad9.accessgate.xyz; hxxps://www.5vorflug.de; hxxps://www.ab-in-den-urlaub.de; hxxps://www.arber.de; hxxps://www.bluesuncamping.com; hxxps://www.eska.pl; hxxps://www.eurocamp.de; hxxps://www.giga.de; hxxps://www.perfekterkoerper.com; hxxps://www.stern.de; hxxps://www.totalmoney.pl
Edge StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.pl/"
Edge Extension: (Kaspersky Protection 20.0) - C:\Users\SONY\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Extensions\elhpdacimkjpccooodognopfhbdgnpbk [2021-01-30]
Edge HKU\S-1-5-21-41096131-3718345686-542539183-1001\SOFTWARE\Microsoft\Edge\Extensions\...\Edge\Extension: [ahkjpbeeocnddjkakilopmfdlnjdpcdm]
 
FireFox:
========
FF DefaultProfile: oheke62o.default
FF ProfilePath: C:\Users\SONY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oheke62o.default [2021-08-16]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\oheke62o.default -> hxxps://www.google.pl/
FF Notifications: Mozilla\Firefox\Profiles\oheke62o.default -> hxxps://azzardo-com-pl-01.salesmanagopush.com
FF Extension: (HTTPS Everywhere) - C:\Users\SONY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oheke62o.default\Extensions\https-everywhere@eff.org.xpi [2021-08-16]
FF Extension: (I don't care about cookies) - C:\Users\SONY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oheke62o.default\Extensions\jid1-KKzOGWgsW3Ao4Q@jetpack.xpi [2021-08-16]
FF Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\SONY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oheke62o.default\Extensions\uBlock0@raymondhill.net.xpi [2021-08-16]
FF Extension: (Add-ons Search Detection) - C:\Users\SONY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oheke62o.default\features\{ab4de4f9-d54f-4cb9-8c9f-5f83bda0bdf3}\addons-search-detection@mozilla.com.xpi [2021-08-14]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [light_plugin_A07576A3CEBC4A72A8CF2C925907DB05@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 18.0.0\FFExt\light_plugin_firefox\addon.xpi => nie znaleziono
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [light_plugin_7571494CE0B94E11BB762B659A4AD71F@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Cloud 21.2\FFExt\light_plugin_firefox\addon.xpi => nie znaleziono
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [light_plugin_A07576A3CEBC4A72A8CF2C925907DB05@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 18.0.0\FFExt\light_plugin_firefox\addon.xpi => nie znaleziono
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [light_plugin_7571494CE0B94E11BB762B659A4AD71F@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Cloud 21.2\FFExt\light_plugin_firefox\addon.xpi => nie znaleziono
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2021-07-24] (Adobe Inc. -> Adobe Systems Inc.)
 
Chrome: 
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR Profile: C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2021-08-16]
CHR Notifications: Default -> hxxps://badura.pl; hxxps://www.extradom.pl; hxxps://www.facebook.com; hxxps://www.gruender.de; hxxps://www.homekoncept.com.pl; hxxps://www.jahnreisen.de; hxxps://www.o2.pl; hxxps://www.smaczny.pl
CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-06-20]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-06-20]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2021-04-22]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-06-20]
CHR Extension: (Adblock Plus - darmowy adblocker) - C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2021-08-16]
CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-06-20]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2021-08-16]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2021-06-07]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2021-04-22]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2021-08-16]
CHR Profile: C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile [2019-02-24]
CHR Profile: C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2019-02-24]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [ahkjpbeeocnddjkakilopmfdlnjdpcdm] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/kaspersky-protection/ahkjpbeeocnddjkakilopmfdlnjdpcdm
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ahkjpbeeocnddjkakilopmfdlnjdpcdm] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/kaspersky-protection/ahkjpbeeocnddjkakilopmfdlnjdpcdm
 
==================== Usługi (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R2 AdobeARMservice; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [169672 2021-01-25] (Adobe Inc. -> Adobe Inc.)
R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2017-10-11] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
R2 AVP21.2; C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Cloud 21.2\avp.exe [381928 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R2 BEWConfigSrv; C:\Program Files (x86)\OrangeBusinessServices\Manager polaczen\{ad30a369-08e3-414c-9d2c-7f47dbe748da}\BEWConfigSrv.exe [173008 2012-06-06] (FRANCE TELECOM -> ) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 klvssbridge64_21.2; C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Cloud 21.2\x64\vssbridge64.exe [467352 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R2 KSDE5.2; C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky VPN 5.2\ksde.exe [644264 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2107.4-0\NisSrv.exe [2727416 2021-08-16] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2107.4-0\MsMpEng.exe [136656 2021-08-16] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
S3 AppleKmdfFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\AppleKmdfFilter.sys [20032 2020-10-09] (WDKTestCert build,132303256403278908 -> Apple Inc.)
S3 AppleLowerFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\AppleLowerFilter.sys [35976 2020-10-09] (WDKTestCert build,132303256403278908 -> Apple Inc.)
R0 cm_km; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cm_km.sys [251608 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
S3 ew_hwusbdev; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [117248 2012-06-06] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
S3 ew_usbenumfilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_usbenumfilter.sys [13952 2012-06-06] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
S3 huawei_cdcacm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [98304 2012-06-06] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
S3 huawei_cdcecm; C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_jucdcecm.sys [72192 2012-06-06] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
S3 huawei_enumerator; C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_jubusenum.sys [87040 2012-06-06] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
S3 huawei_ext_ctrl; C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_juextctrl.sys [28672 2012-06-06] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
S1 klbackupdisk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klbackupdisk.sys [110392 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
S1 klbackupflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\klbackupflt.sys [212280 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R1 kldisk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kldisk.sys [127288 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
S0 klelam; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\klelam.sys [37496 2020-10-21] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> AO Kaspersky Lab)
R1 klflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klflt.sys [523576 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R1 klgse; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\klgse.sys [659768 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R1 klhk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klhk.sys [1341232 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R3 klids; C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP21.2\Bases\klids.sys [273176 2021-08-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AO Kaspersky Lab)
R1 KLIF; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\klif.sys [1025336 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R1 klim6; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klim6.sys [95544 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
S3 klkbdflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klkbdflt.sys [113464 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R4 klkbdflt2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klkbdflt2.sys [89400 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
S3 klmouflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klmouflt.sys [113464 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R1 klpd; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\klpd.sys [85288 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R1 klpnpflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klpnpflt.sys [97080 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R3 kltap; C:\WINDOWS\System32\drivers\kltap.sys [55592 2020-10-21] (AnchorFree Inc -> The OpenVPN Project)
U0 klupd_klif_arkmon; C:\WINDOWS\System32\Drivers\klupd_klif_arkmon.sys [263888 2021-08-16] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
U3 klupd_klif_arkmon_58F37976; C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP21.2\Temp\58F379760B519E358F7C46FF4D7FB49E\klupd_klif_arkmon.sys [263888 2021-08-16] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
U0 klupd_klif_klbg; C:\WINDOWS\System32\Drivers\klupd_klif_klbg.sys [115744 2021-08-16] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
U3 klupd_klif_mark; C:\WINDOWS\System32\Drivers\klupd_klif_mark.sys [224880 2021-08-16] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R1 klwfp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klwfp.sys [153400 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R1 klwtp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klwtp.sys [250168 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R1 kneps; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kneps.sys [300856 2020-10-21] (Kaspersky Lab JSC -> AO Kaspersky Lab)
R2 rimspci; C:\WINDOWS\System32\drivers\rimssne64.sys [94208 2010-09-08] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> REDC)
R2 risdsnpe; C:\WINDOWS\System32\drivers\risdsne64.sys [78848 2010-09-08] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> REDC)
R3 SFEP; C:\WINDOWS\System32\drivers\SFEP.sys [12032 2010-08-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Sony Corporation)
S3 USBAAPL64; C:\WINDOWS\System32\Drivers\usbaapl64.sys [54784 2017-10-11] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Apple, Inc.)
S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [49568 2021-08-16] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [434424 2021-08-16] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [78072 2021-08-16] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
U1 avgbdisk; Brak ImagePath
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc (utworzone) (filtrowane) =========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2021-08-16 21:02 - 2021-08-16 21:02 - 000309104 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klupd_klif_klark.sys
2021-08-16 20:59 - 2021-08-16 21:05 - 329641984 _____ C:\Users\SONY\Downloads\LibreOffice_7.1.5_Win_x64.msi
2021-08-16 20:52 - 2021-08-16 20:52 - 000263888 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klupd_klif_arkmon.sys
2021-08-16 20:52 - 2021-08-16 20:52 - 000224880 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klupd_klif_mark.sys
2021-08-16 20:52 - 2021-08-16 20:52 - 000115744 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klupd_klif_klbg.sys
2021-08-16 20:51 - 2021-08-16 20:51 - 000001155 _____ C:\Users\Public\Desktop\Kaspersky VPN.lnk
2021-08-16 20:51 - 2021-08-16 20:51 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky VPN
2021-08-16 20:50 - 2021-08-16 20:50 - 000002198 _____ C:\Users\Public\Desktop\Safe Money.lnk
2021-08-16 20:50 - 2021-08-16 20:50 - 000002170 _____ C:\Users\Public\Desktop\Kaspersky Security Cloud.lnk
2021-08-16 20:50 - 2021-08-16 20:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Security Cloud
2021-08-16 20:49 - 2020-10-21 23:12 - 000110176 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\WINDOWS\system32\klfphc.dll
2021-08-16 20:48 - 2021-08-16 20:51 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab
2021-08-16 20:48 - 2021-08-16 20:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab
2021-08-16 20:48 - 2020-10-21 23:11 - 001025336 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klif.sys
2021-08-16 20:48 - 2020-10-21 23:11 - 000523576 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klflt.sys
2021-08-16 20:43 - 2021-08-16 20:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab Setup Files
2021-08-16 20:43 - 2021-08-16 20:43 - 002568064 _____ (Kaspersky Lab) C:\Users\SONY\Downloads\startup_14556.exe
2021-08-16 20:25 - 2019-09-11 16:01 - 006318672 _____ (Geek Unіnstaller) C:\Users\SONY\Downloads\geek.exe
2021-08-16 20:24 - 2021-08-16 20:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
2021-08-16 20:24 - 2021-08-16 20:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\7-Zip
2021-08-16 20:23 - 2021-08-16 20:23 - 001488718 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\SONY\Downloads\7z2103-x64.exe
2021-08-16 20:22 - 2021-08-16 20:22 - 001873639 _____ C:\Users\SONY\Downloads\geek(1).7z
2021-08-16 20:21 - 2021-08-16 20:21 - 001873639 _____ C:\Users\SONY\Downloads\geek.7z
2021-08-16 15:41 - 2021-08-16 15:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\mks_vir
2021-08-16 15:41 - 2021-08-16 15:41 - 000000955 _____ C:\Users\SONY\Desktop\mks_vir skaner online.lnk
2021-08-16 14:11 - 2021-08-16 14:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Emsisoft
2021-08-16 14:09 - 2021-08-16 15:40 - 000000000 ____D C:\EEK
2021-08-16 14:07 - 2021-08-16 14:08 - 037095456 _____ (mks_vir) C:\Users\SONY\Downloads\mks_vir_online.exe
2021-08-16 14:06 - 2021-08-16 14:08 - 306752584 _____ C:\Users\SONY\Downloads\EmsisoftEmergencyKit.exe
2021-08-16 12:52 - 2021-08-16 12:54 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2021-08-16 12:51 - 2021-08-16 12:51 - 008553680 _____ (Malwarebytes) C:\Users\SONY\Downloads\adwcleaner_8.3.0.exe
2021-08-16 12:31 - 2021-08-16 12:34 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\AppData\Roaming\Geek Uninstaller
2021-08-16 12:25 - 2021-08-16 12:33 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\AppData\Local\CrashDumps
2021-08-15 21:19 - 2021-08-15 21:19 - 000033087 _____ C:\Users\SONY\Downloads\Shortcut.txt
2021-08-15 21:05 - 2021-08-15 21:19 - 000028369 _____ C:\Users\SONY\Downloads\Addition.txt
2021-08-15 20:47 - 2021-08-16 21:02 - 000019694 _____ C:\Users\SONY\Downloads\FRST.txt
2021-08-15 20:45 - 2021-08-16 21:00 - 000000000 ____D C:\FRST
2021-08-15 20:43 - 2021-08-15 20:44 - 002300416 _____ (Farbar) C:\Users\SONY\Downloads\FRST64.exe
2021-08-15 20:37 - 2021-08-16 00:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVG
2021-08-14 10:04 - 2021-08-14 10:05 - 036246064 _____ (Piriform Software Ltd) C:\Users\SONY\Downloads\ccsetup583.exe
2021-08-14 09:50 - 2021-08-14 09:50 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
2021-08-14 09:50 - 2021-08-14 09:50 - 000000993 _____ C:\Users\Public\Desktop\Firefox.lnk
2021-08-14 09:50 - 2021-08-14 09:50 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks\Mozilla
2021-08-14 09:48 - 2021-08-14 09:48 - 000333104 _____ (Mozilla) C:\Users\SONY\Downloads\Firefox Installer.exe
2021-08-11 12:29 - 2021-08-11 12:29 - 000196596 _____ C:\Users\SONY\Downloads\Response to TO, Chapter ID 333959 (1).pdf
2021-08-11 01:18 - 2021-08-11 01:19 - 000102292 _____ C:\Users\SONY\Downloads\20210811-Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego.pdf
2021-08-11 01:18 - 2021-08-11 01:19 - 000102292 _____ C:\Users\SONY\Downloads\20210811-Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego (1).pdf
2021-08-11 00:24 - 2021-08-11 00:24 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.tlb
2021-08-11 00:23 - 2021-08-11 00:23 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.tlb
2021-08-11 00:23 - 2021-08-11 00:23 - 000011347 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuthTxt.wim
2021-08-11 00:22 - 2021-08-11 00:22 - 001333760 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\TextInputMethodFormatter.dll
2021-08-11 00:20 - 2021-08-11 00:20 - 001823280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
2021-08-11 00:20 - 2021-08-11 00:20 - 001393480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
2021-08-11 00:17 - 2021-08-11 00:17 - 000288768 _____ C:\WINDOWS\system32\Windows.Management.InprocObjects.dll
2021-08-10 23:35 - 2021-08-10 23:35 - 000000000 ___HD C:\$WinREAgent
2021-08-10 12:19 - 2021-08-11 01:29 - 000025742 _____ C:\Users\SONY\Documents\UW - Ksztalcenie tl przysieglego.odt
2021-08-10 12:19 - 2021-08-10 12:19 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\Documents\Nauka
2021-07-29 10:51 - 2021-07-29 10:51 - 000614370 _____ C:\Users\SONY\Downloads\boarding-pass (1).pdf
2021-07-29 10:34 - 2021-07-29 10:34 - 000065165 _____ C:\Users\SONY\Downloads\Zgłoszenie podróży.pdf
2021-07-29 10:14 - 2021-07-29 10:14 - 000258051 _____ C:\Users\SONY\Downloads\TapScanner 07-28-2021-14.17.pdf
2021-07-28 13:59 - 2021-07-28 13:59 - 000097598 _____ C:\Users\SONY\Downloads\DE06015999_patient_report_df8f9a78-ed84-4555-90d9-f8638ea5f3ff (1).pdf
2021-07-28 13:44 - 2021-07-28 13:44 - 000097598 _____ C:\Users\SONY\Downloads\DE06015999_patient_report_df8f9a78-ed84-4555-90d9-f8638ea5f3ff.pdf
2021-07-28 09:42 - 2021-07-28 09:43 - 001088464 _____ C:\Users\SONY\Downloads\Policy_Document_Multirisk_RYANAIR_PL (2).pdf
2021-07-28 09:42 - 2021-07-28 09:43 - 001088464 _____ C:\Users\SONY\Downloads\Policy_Document_Multirisk_RYANAIR_PL (1).pdf
2021-07-27 13:59 - 2021-07-27 13:59 - 000096381 _____ C:\Users\SONY\Downloads\71407-1626081875-1.pdf
2021-07-27 13:10 - 2021-07-29 11:30 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\Desktop\ZADAR
2021-07-27 10:34 - 2021-07-27 10:34 - 000232853 _____ C:\Users\SONY\Downloads\SpecialConditions_3103242065_2021-07-26.pdf
2021-07-27 10:33 - 2021-07-27 10:33 - 001088464 _____ C:\Users\SONY\Downloads\Policy_Document_Multirisk_RYANAIR_PL.pdf
2021-07-26 16:54 - 2021-07-26 16:54 - 000614919 _____ C:\Users\SONY\Downloads\boarding-pass.pdf
2021-07-26 15:46 - 2021-07-26 15:46 - 000106570 _____ C:\Users\SONY\Downloads\346122549.pdf
2021-07-26 15:46 - 2021-07-26 15:46 - 000106570 _____ C:\Users\SONY\Desktop\ZARA.pdf
2021-07-26 15:28 - 2021-07-26 15:28 - 000040323 _____ C:\Users\SONY\Downloads\26.07.2021_14_13_24.pdf
2021-07-24 16:45 - 2021-07-26 00:38 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\Documents\Corona
2021-07-24 14:52 - 2021-07-24 14:52 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\Documents\Cook
2021-07-24 14:41 - 2021-08-12 01:29 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\Documents\Beauty
2021-07-24 14:40 - 2021-07-24 14:40 - 000231183 _____ C:\Users\SONY\Downloads\t200407029.pdf
2021-07-22 17:13 - 2021-07-22 17:13 - 000071028 _____ C:\Users\SONY\Downloads\Rechnung (1).pdf
2021-07-22 10:55 - 2021-07-22 10:55 - 000071028 _____ C:\Users\SONY\Downloads\Rechnung.pdf
2021-07-22 10:49 - 2021-07-26 00:39 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\Documents\Jezyki
 
==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2021-08-16 21:06 - 2017-08-14 21:33 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\AppData\LocalLow\Mozilla
2021-08-16 20:56 - 2018-06-20 20:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2021-08-16 20:55 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2021-08-16 20:52 - 2018-02-14 18:50 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
2021-08-16 20:52 - 2017-08-14 21:56 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
2021-08-16 20:51 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
2021-08-16 20:51 - 2019-12-07 11:13 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2021-08-16 20:50 - 2019-12-07 11:03 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
2021-08-16 20:48 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
2021-08-16 20:45 - 2020-09-21 19:49 - 001678234 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2021-08-16 20:45 - 2019-12-07 17:08 - 000748784 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2021-08-16 20:45 - 2019-12-07 17:08 - 000144494 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2021-08-16 20:41 - 2019-03-04 12:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Mozilla
2021-08-16 20:39 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2021-08-16 20:37 - 2020-09-21 20:06 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2021-08-16 20:37 - 2020-09-21 19:27 - 000008192 ___SH C:\DumpStack.log.tmp
2021-08-16 20:37 - 2019-12-07 11:03 - 000786432 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2021-08-16 20:30 - 2017-08-14 21:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2021-08-16 20:30 - 2017-08-14 00:29 - 000799104 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
2021-08-16 20:08 - 2020-09-21 19:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2021-08-16 16:20 - 2020-09-21 19:28 - 000295232 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2021-08-16 12:37 - 2017-08-13 23:59 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\AppData\Roaming\Adobe
2021-08-16 12:32 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
2021-08-16 12:31 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
2021-08-16 11:58 - 2020-09-21 20:06 - 000003510 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA
2021-08-16 11:58 - 2020-09-21 20:06 - 000003386 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore
2021-08-14 10:30 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2021-08-14 10:27 - 2020-07-17 00:37 - 000002448 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk
2021-08-14 10:27 - 2020-07-17 00:37 - 000002286 _____ C:\Users\Public\Desktop\Microsoft Edge.lnk
2021-08-14 09:50 - 2017-08-14 21:32 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2021-08-14 09:28 - 2021-05-06 21:19 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\Documents\zwiazek
2021-08-14 09:20 - 2017-08-14 21:50 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\AppData\Roaming\vlc
2021-08-12 02:18 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
2021-08-12 02:18 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2021-08-12 02:18 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
2021-08-12 02:18 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
2021-08-12 02:18 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2021-08-12 02:17 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2021-08-12 02:17 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellComponents
2021-08-12 02:17 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2021-08-12 02:17 - 2019-12-07 11:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
2021-08-12 02:13 - 2020-09-21 19:31 - 000000000 ____D C:\Users\SONY
2021-08-12 02:13 - 2018-06-05 00:00 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\Documents\Choroby
2021-08-11 11:32 - 2017-12-09 14:14 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\AppData\Local\Packages
2021-08-11 11:10 - 2019-12-07 11:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2021-08-11 01:30 - 2018-02-20 00:17 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\Documents\Job
2021-08-10 23:16 - 2017-08-14 00:26 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2021-08-10 23:02 - 2017-08-14 00:25 - 133215968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2021-08-09 23:00 - 2020-09-21 20:06 - 000003372 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-41096131-3718345686-542539183-1001
2021-08-09 23:00 - 2020-09-21 19:31 - 000002416 _____ C:\Users\SONY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2021-08-09 23:00 - 2017-08-14 00:02 - 000000000 ___RD C:\Users\SONY\OneDrive
2021-08-06 17:57 - 2018-06-20 20:42 - 000002307 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2021-08-06 17:57 - 2018-06-20 20:42 - 000002266 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2021-08-06 12:50 - 2020-09-21 20:06 - 000003570 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2021-08-06 12:50 - 2020-09-21 20:06 - 000003446 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2021-08-05 09:18 - 2017-10-30 11:13 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\Documents\Podroze
2021-08-02 11:26 - 2017-08-14 21:43 - 000002136 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2021-07-28 09:05 - 2021-02-20 11:16 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools
2021-07-26 00:39 - 2017-10-30 11:13 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\Documents\psychologia
2021-07-21 12:34 - 2020-10-21 23:12 - 001457464 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klhk.sys
2021-07-21 12:34 - 2020-10-21 23:12 - 000674128 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klgse.sys
2021-07-20 01:19 - 2018-04-24 13:40 - 000000000 ____D C:\Users\SONY\Documents\ebay
2021-07-19 14:15 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceState
 
==================== SigCheck ============================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
==================== Koniec  FRST.txt ========================
Wygenerowano w 0.006s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!