wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2021-07-03 06:34) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 01-07-2021
Uruchomiony przez User (administrator)  DESKTOP-HAT3ICQ (Hewlett-Packard HP Pavilion g6 Notebook PC) (03-07-2021 08:20:59)
Uruchomiony z C:\Users\User\Downloads
Załadowane profile: User
Platform: Windows 10 Home Wersja 21H1 19043.1081 (X64) Język: Polski (Polska)
Domyślna przeglądarka: Edge
Tryb startu: Normal
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(Advanced Micro Devices, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
(ESET, spol. s r.o. -> ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\eguiProxy.exe
(ESET, spol. s r.o. -> ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\oobe\UserOOBEBroker.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe <9>
(Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
(Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [3954352 2016-04-28] (Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmds.exe [165928 2021-06-29] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
HKU\S-1-5-21-3786689644-2799894985-2815594758-1001\...\Run: [CCleaner Smart Cleaning] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [34508416 2021-06-17] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
HKU\S-1-5-18\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
HKLM\...\Print\Monitors\HP 8911 Status Monitor: C:\WINDOWS\system32\hpinksts8911LM.dll [332176 2012-09-12] (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Co.)
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\91.0.4472.101\Installer\chrmstp.exe [2021-06-13] (Google LLC -> Google LLC)
 
==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
Task: {306D9338-B3E4-475F-B00B-8144C3646164} - System32\Tasks\CCleaner Update => C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe [684976 2021-06-17] (Piriform Software Ltd -> Piriform)
Task: {5694FC82-726C-4259-9726-AAE177750D58} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [154440 2021-04-10] (Google LLC -> Google LLC)
Task: {78E3F8DA-254E-4928-A34A-7FF3EF356ACC} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [154440 2021-04-10] (Google LLC -> Google LLC)
Task: {B6C40512-5B44-4263-A81F-20981C58D34E} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [28880512 2021-06-17] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
Task: {CB0A37FE-5397-4B81-B400-C7AE52AD2EBC} - System32\Tasks\Mozilla\Firefox Default Browser Agent 308046B0AF4A39CB => C:\Program Files\Mozilla Firefox\default-browser-agent.exe [690616 2021-06-25] (Mozilla Corporation -> Mozilla Foundation)
Task: {F9A6A0C9-B815-4BFD-BEF9-D6CDD2E3AB3D} - System32\Tasks\HPCustParticipation HP Deskjet 1050 J410 series => C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1050 J410 series\Bin\HPCustPartic.exe [4119656 2012-10-02] (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Co.)
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 31.11.173.2 89.228.4.126
Tcpip\..\Interfaces\{9f170463-b4da-49fd-818f-777de87b23e6}: [DhcpNameServer] 31.11.173.2 89.228.4.126
Tcpip\..\Interfaces\{ceee92fd-9950-4982-809f-37d67b8df3ad}: [DhcpNameServer] 31.11.173.2 89.228.4.126
 
Edge: 
=======
Edge DefaultProfile: Default
Edge Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default [2021-07-03]
Edge Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Extensions\odfafepnkmbhccpbejgmiehpchacaeak [2021-06-30]
Edge HKLM-x32\...\Edge\Extension: [ihcjicgdanjaechkgeegckofjjedodee]
 
FireFox:
========
FF DefaultProfile: uf6mzwxg.default
FF ProfilePath: C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uf6mzwxg.default [2021-04-11]
FF ProfilePath: C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7tnrecaa.default-release-1623672129327 [2021-07-03]
FF Extension: (Cookies Notification Hider) - C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7tnrecaa.default-release-1623672129327\Extensions\cookienotificationhider@raluy.fr.xpi [2021-06-14]
FF Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7tnrecaa.default-release-1623672129327\Extensions\firefox@tampermonkey.net.xpi [2021-06-14]
FF Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7tnrecaa.default-release-1623672129327\Extensions\uBlock0@raymondhill.net.xpi [2021-06-23]
FF Extension: (Greasemonkey) - C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7tnrecaa.default-release-1623672129327\Extensions\{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.xpi [2021-06-14]
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google Inc -> Google, Inc.)
FF ExtraCheck: C:\Program Files\mozilla firefox\defaults\pref\eset_security_config_overlay.js [2021-07-03]
 
Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2021-07-02]
CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2021-06-30]
CHR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2021-06-04]
CHR Extension: (I don't care about cookies) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fihnjjcciajhdojfnbdddfaoknhalnja [2021-06-29]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2021-04-10]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2021-06-14]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ihcjicgdanjaechkgeegckofjjedodee]
 
==================== Usługi (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R2 AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [344064 2015-08-21] (Advanced Micro Devices, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [3079464 2021-06-29] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
R3 ekrnEpfw; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [3079464 2021-06-29] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [3004048 2019-12-07] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [103384 2019-12-07] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R2 AODDriver4.3; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [59616 2014-02-11] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices)
S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\ssudbus2.sys [159600 2020-11-11] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
R1 eamonm; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\eamonm.sys [169368 2021-06-16] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
R0 edevmon; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\edevmon.sys [123424 2021-06-16] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
S0 eelam; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\eelam.sys [15824 2021-04-10] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> ESET)
R1 ehdrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [194728 2021-06-16] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
R1 epfwwfp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys [107408 2021-06-16] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
R3 rtwlane_13; C:\WINDOWS\System32\drivers\rtwlane_13.sys [3717120 2019-12-07] (Microsoft Windows -> Realtek Semiconductor Corporation)
S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [167280 2020-11-11] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 ssudqcfilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\ssudqcfilter.sys [64880 2020-11-11] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> QUALCOMM Incorporated)
S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [46688 2019-12-07] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [350136 2019-12-07] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [54200 2019-12-07] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
R3 WirelessButtonDriver64; C:\WINDOWS\System32\drivers\WirelessButtonDriver64.sys [34944 2018-05-11] (HP Inc. -> HP)
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc (utworzone) (filtrowane) =========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2021-07-03 08:20 - 2021-07-03 08:23 - 000010668 _____ C:\Users\User\Downloads\FRST.txt
2021-07-03 08:16 - 2021-07-03 08:22 - 000000000 ____D C:\FRST
2021-07-03 08:15 - 2021-07-03 08:16 - 002300416 _____ (Farbar) C:\Users\User\Downloads\FRST64.exe
2021-06-27 12:58 - 2021-06-27 13:00 - 000000000 ____D C:\Users\User\Documents\rozkaz szkola
2021-06-25 08:15 - 2021-06-25 08:15 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks\Mozilla
2021-06-25 07:50 - 2021-06-26 06:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2021-06-23 10:23 - 2021-06-23 10:23 - 002371072 _____ C:\WINDOWS\system32\rdpnano.dll
2021-06-23 10:23 - 2021-06-23 10:23 - 001314128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
2021-06-23 10:23 - 2021-06-23 10:23 - 000570880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
2021-06-23 10:23 - 2021-06-23 10:23 - 000452608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
2021-06-23 10:23 - 2021-06-23 10:23 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscui.cpl
2021-06-23 10:23 - 2021-06-23 10:23 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wscui.cpl
2021-06-23 10:23 - 2021-06-23 10:23 - 000011333 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuthTxt.wim
2021-06-23 10:20 - 2021-06-23 10:20 - 001823304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
2021-06-23 10:20 - 2021-06-23 10:20 - 001393504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
2021-06-23 10:20 - 2021-06-23 10:20 - 000060928 _____ C:\WINDOWS\system32\runexehelper.exe
2021-06-23 10:19 - 2021-06-23 10:19 - 002260992 _____ C:\WINDOWS\system32\TextInputMethodFormatter.dll
2021-06-23 10:19 - 2021-06-23 10:19 - 000097792 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\cimfs.sys
2021-06-14 14:02 - 2021-06-25 08:15 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
2021-06-14 14:02 - 2021-06-14 14:05 - 000000993 _____ C:\Users\Public\Desktop\Firefox.lnk
2021-06-14 14:01 - 2021-06-26 06:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2021-06-09 16:40 - 2021-06-09 16:40 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.tlb
2021-06-09 16:40 - 2021-06-09 16:40 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.tlb
 
==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2021-07-03 08:24 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2021-07-03 08:23 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2021-07-03 07:03 - 2021-04-10 19:05 - 000004224 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{9FCCAE3F-65F1-4DD7-AE22-C872DA0E297E}
2021-07-03 07:01 - 2021-04-10 19:51 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2021-07-03 07:01 - 2021-04-10 18:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Mozilla
2021-07-03 06:59 - 2019-09-02 16:54 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\LocalLow\Mozilla
2021-07-03 06:58 - 2021-04-10 16:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2021-07-02 17:34 - 2021-04-10 16:15 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2021-07-01 13:50 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2021-06-30 06:29 - 2021-04-10 16:35 - 000003510 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA
2021-06-30 06:29 - 2021-04-10 16:35 - 000003386 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore
2021-06-29 16:43 - 2021-03-09 14:04 - 000000000 ____D C:\Users\User\Documents\pisma
2021-06-29 14:02 - 2021-04-10 16:32 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2021-06-29 14:02 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceState
2021-06-29 14:02 - 2020-05-28 18:56 - 000008192 ___SH C:\DumpStack.log.tmp
2021-06-29 14:01 - 2021-04-10 16:06 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2021-06-28 06:19 - 2021-04-10 19:51 - 000004210 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\CCleaner Update
2021-06-27 16:23 - 2021-04-23 16:43 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\GlarySoft
2021-06-27 12:14 - 2019-09-03 13:35 - 000000000 ____D C:\Users\User\Documents\KMP mieszkaniowe
2021-06-27 09:27 - 2019-09-06 14:11 - 000000000 ____D C:\Users\User\Documents\zdjęcia nowe
2021-06-27 06:40 - 2020-08-06 08:19 - 000002448 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk
2021-06-27 06:40 - 2020-08-06 08:19 - 000002286 _____ C:\Users\Public\Desktop\Microsoft Edge.lnk
2021-06-26 06:56 - 2021-04-10 17:17 - 001678234 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2021-06-26 06:56 - 2021-04-10 16:41 - 000748784 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2021-06-26 06:56 - 2021-04-10 16:41 - 000144494 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2021-06-23 10:47 - 2021-04-10 16:15 - 000295816 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2021-06-23 10:43 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
2021-06-23 10:43 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
2021-06-23 10:43 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2021-06-23 10:43 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
2021-06-23 10:43 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
2021-06-23 10:43 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
2021-06-23 10:43 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2021-06-23 10:42 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2021-06-23 10:42 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
2021-06-23 10:42 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2021-06-23 10:38 - 2021-04-10 16:15 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2021-06-23 10:22 - 2021-04-23 09:06 - 000000000 ____D C:\Users\User\Documents\pisma mzbm
2021-06-23 10:17 - 2021-05-16 09:44 - 000000000 ____D C:\Users\User\Documents\srodowisko pismo
2021-06-23 09:17 - 2020-05-28 14:53 - 000000000 ___HD C:\$WinREAgent
2021-06-21 12:41 - 2021-02-05 11:24 - 000000000 ____D C:\Users\User\Documents\adwokat 3
2021-06-20 14:03 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
2021-06-18 15:27 - 2019-09-03 12:16 - 000000000 ____D C:\Users\User\Documents\zdjecia n-k
2021-06-18 10:26 - 2021-04-11 08:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools
2021-06-16 07:38 - 2020-10-26 09:28 - 000194728 _____ (ESET) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ehdrv.sys
2021-06-16 07:38 - 2020-10-26 09:28 - 000169368 _____ (ESET) C:\WINDOWS\system32\Drivers\eamonm.sys
2021-06-16 07:38 - 2020-10-26 09:28 - 000123424 _____ (ESET) C:\WINDOWS\system32\Drivers\edevmon.sys
2021-06-16 07:38 - 2020-10-26 09:28 - 000107408 _____ (ESET) C:\WINDOWS\system32\Drivers\epfwwfp.sys
2021-06-14 12:42 - 2021-04-11 09:38 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\CrashDumps
2021-06-13 11:37 - 2020-07-07 12:26 - 000002253 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2021-06-13 11:37 - 2019-09-02 18:55 - 000002212 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2021-06-09 17:00 - 2021-04-10 16:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
2021-06-09 13:22 - 2021-04-11 07:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2021-06-09 13:17 - 2021-04-11 07:54 - 132447432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2021-06-05 09:35 - 2021-04-23 16:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Glarysoft
 
==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========
 
2021-04-24 08:56 - 2021-04-24 08:56 - 000000017 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\resmon.resmoncfg
 
==================== SigCheck ============================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
==================== Koniec  FRST.txt ========================
Wygenerowano w 0.003s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!