wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2021-06-07 15:13) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 06-06-2021 01
Uruchomiony przez OS (07-06-2021 17:08:07)
Uruchomiony z C:\Users\OS\Desktop\FRST-OlderVersion
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader XI.lnk -> C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AB0000000001}\SC_Reader.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Asystent aktualizacji do systemu Windows 10.lnk -> C:\Windows10Upgrade\Windows10UpgraderApp.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIMP 2.10.10.lnk -> C:\Program Files\GIMP 2\bin\gimp-2.10.exe (Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer Germany GmbH)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinSCP.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.exe (Martin Prikryl)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wolfenstein\Deinstalacja programu Wolfenstein.lnk -> D:\Wolfenstein\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Console RAR manual.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\What is new in the latest version.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WhatsNew.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR help.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp\Co nowego.lnk -> C:\Program Files (x86)\Winamp\whatsnew.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp\Odinstaluj Winampa.lnk -> C:\Program Files (x86)\Winamp\UninstWA.exe (Nullsoft, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp\Winamp.lnk -> C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\Documentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\NEWS.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\VideoLAN Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\VEGAS Pro 15.0 Readme.lnk -> C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\readme\Vegas_readme.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\VEGAS Pro 15.0.lnk -> C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\vegas150.exe (MAGIX Computer Products Intl. Co.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\Video Capture 6.0 Readme.lnk -> C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\readme\Videocapture_readme.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\UltraISO Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\UltraISO\ultraiso.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\UltraISO Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\UltraISO\Readme.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\UltraISO Revision History.lnk -> C:\Program Files (x86)\UltraISO\History.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\UltraISO.lnk -> C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe (EZB Systems, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\Uninstall UltraISO.lnk -> C:\Program Files (x86)\UltraISO\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UL\3DMark\3DMark.lnk -> C:\Program Files\UL\3DMark\3DMark.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype\Skype.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe (Skype Technologies S.A.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Dezinstalacja aplikacji Revo Uninstaller.lnk -> C:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Revo Uninstaller Help.lnk -> C:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller\Revo Uninstaller Help.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Revo Uninstaller.lnk -> C:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller\RevoUnin.exe (VS Revo Group)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Recolored\Help and Tutorials.lnk -> C:\Program Files (x86)\Recolored\Help\Recolored.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Recolored\Recolored on the Web.lnk -> C:\Program Files (x86)\Recolored\Recolored.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Recolored\Recolored.lnk -> C:\Program Files (x86)\Recolored\Recolored.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Recolored\Uninstall Recolored.lnk -> C:\Program Files (x86)\Recolored\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\ReaMote Slave (x64).lnk -> D:\REAPER\reamote.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\REAPER (x64).lnk -> D:\REAPER\reaper.exe (Cockos Incorporated)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\REAPER License and User Agreement.lnk -> D:\REAPER\license.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\Uninstall REAPER (x64).lnk -> D:\REAPER\Uninstall.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\Whatsnew.txt.lnk -> D:\REAPER\whatsnew.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OBS Studio\OBS Studio (32bit).lnk -> C:\Program Files (x86)\obs-studio\bin\32bit\obs32.exe (OBS)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OBS Studio\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\obs-studio\uninstall.exe (obsproject.com)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Access 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\accicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Excel 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office InfoPath 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\inficon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Outlook 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\outicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\pptico.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Publisher 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\pubs.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Word 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Certyfikat cyfrowy projektów VBA.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\cagicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Access Snapshot Viewer.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Document Imaging.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\mspicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Document Scanning.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\mspicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\oisicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Ustawienia języka pakietu Microsoft Office 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\kED\kED - plik pomocy.lnk -> C:\Program Files (x86)\kED\kED2.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\kED\kED.lnk -> C:\Program Files (x86)\kED\kED2.exe (FreeZone)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\kED\Odinstaluj kEDa.lnk -> C:\Program Files (x86)\kED\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kamrades\Ńňđŕííčę\Ńňđŕííčę-óäŕëĺíčĺ.lnk -> D:\GTX Box Team\Gothic II Gold Edition\uninstall-wanderer.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Codec Tweak Tool.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\MPC-HC64\mpc-hc64_nvo.exe (MPC-HC Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Uninstall\Uninstall K-Lite Codec Pack.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext (x64).lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext64.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\MediaInfo.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\mediainfo.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit\Java Mission Control.lnk -> C:\Program Files\Java\jdk-10.0.2\bin\jmc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre-10.0.2\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune\HD Tune Manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\HD Tune\hdtune.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune\HD Tune on the Web.lnk -> C:\Program Files (x86)\HD Tune\HDTune.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune\HD Tune.lnk -> C:\Program Files (x86)\HD Tune\HDTune.exe (EFD Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune\Uninstall HD Tune.lnk -> C:\Program Files (x86)\HD Tune\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GTX Box Team\Gothic II Gold Edition\Deinstalacja.lnk -> D:\GTX Box Team\Gothic II Gold Edition\Uninstall\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GTX Box Team\Gothic II Gold Edition\Gothic II Gold Edition.lnk -> D:\GTX Box Team\Gothic II Gold Edition\System\Gothic2.exe (Piranha Bytes)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FlashIntegro\VSDC Free Video Editor\Product Activation.lnk -> C:\Program Files\FlashIntegro\VideoEditor\Activation.exe (Flash-Integro LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FlashIntegro\VSDC Free Video Editor\Product Updater.lnk -> C:\Program Files\FlashIntegro\VideoEditor\Updater.exe (Flash-Integro LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FlashIntegro\VSDC Free Video Editor\Uninstall VSDC Free Video Editor.lnk -> C:\Program Files\FlashIntegro\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FlashIntegro\VSDC Free Video Editor\VSDC Free Screen Recorder.lnk -> C:\Program Files\FlashIntegro\VideoEditor\Tools\ScreenRecorder.exe (Flash-Integro LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FlashIntegro\VSDC Free Video Editor\VSDC Free Video Capture.lnk -> C:\Program Files\FlashIntegro\VideoEditor\Tools\VideoCapture.exe (Flash-Integro LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FlashIntegro\VSDC Free Video Editor\VSDC Free Video Editor.lnk -> C:\Program Files\FlashIntegro\VideoEditor\VideoEditor.exe (Flash-Integro LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FlashIntegro\VSDC Free Video Editor\Help\License Agreement.lnk -> C:\Program Files\FlashIntegro\VideoEditor\License Agreement.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FlashIntegro\VSDC Free Video Editor\Help\Readme.lnk -> C:\Program Files\FlashIntegro\VideoEditor\Readme.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FlashIntegro\VSDC Free Video Editor\Help\VSDC Free Video Editor Help.lnk -> C:\Program Files\FlashIntegro\VideoEditor\VideoConverter.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FinalWire\AIDA64 Extreme\AIDA64 Extreme Documentation.lnk -> C:\Program Files (x86)\FinalWire\AIDA64 Extreme 6.20.5300 Final\aida64.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FinalWire\AIDA64 Extreme\AIDA64 Extreme.lnk -> C:\Program Files (x86)\FinalWire\AIDA64 Extreme 6.20.5300 Final\aida64.exe (FinalWire Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FinalWire\AIDA64 Extreme\Strona WWW programu AIDA64 Extreme.lnk -> C:\Program Files (x86)\FinalWire\AIDA64 Extreme 6.20.5300 Final\aida64.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Image Viewer\FastStone Image Viewer Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Image Viewer\FSViewerHelp.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Image Viewer\FastStone Image Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Image Viewer\FSViewer.exe (FastStone Soft)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Image Viewer\Uninstall FastStone Image Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Image Viewer\uninst.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Image Viewer\Visit www.FastStone.org.lnk -> C:\Program Files (x86)\FastStone Image Viewer\Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EaseUS Partition Master 13.5\Czyszczenie i Optymalizacja.lnk -> C:\Program Files (x86)\EaseUS\EaseUS Partition Master 13.5\bin\CleanUpUI.exe (CHENGDU Yiwo Tech Development Co., Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EaseUS Partition Master 13.5\Deinstalacja programu EaseUS Partition Master 13.5.lnk -> C:\Program Files (x86)\EaseUS\EaseUS Partition Master 13.5\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EaseUS Partition Master 13.5\EaseUS Partition Master 13.5.lnk -> C:\Program Files (x86)\EaseUS\EaseUS Partition Master 13.5\bin\epm0.exe (EaseUS)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity\e-pity 2018 - program, pity roczne, e-deklaracje.lnk -> C:\Program Files (x86)\e-file\e-pity\e-pity.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity\e-pity 2019 - program, pity roczne, e-deklaracje.lnk -> C:\Program Files (x86)\e-file\e-pity\e-pity.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity\e-pity 2020 - program, pity roczne, e-deklaracje.lnk -> C:\Program Files (x86)\e-file\e-pity\e-pity.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity\Katalog konfiguracji.lnk -> C:\Users\OS\AppData\Roaming\com.efile.epity\Local Store ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity\Odinstaluj e-pity 2018.lnk -> C:\Program Files (x86)\e-file\e-pity\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity\Odinstaluj e-pity 2019.lnk -> C:\Program Files (x86)\e-file\e-pity\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity\Odinstaluj e-pity 2020.lnk -> C:\Program Files (x86)\e-file\e-pity\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Defraggler\Defraggler.lnk -> C:\Program Files\Defraggler\Defraggler64.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\HWMonitor\HWMonitor.lnk -> C:\Program Files\CPUID\HWMonitor\HWMonitor.exe (CPUID)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\HWMonitor\Uninstall HWMonitor.lnk -> C:\Program Files\CPUID\HWMonitor\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe (CPUID)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\Edit CPU-Z Config File.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.ini ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\Uninstall CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Software Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bloodshed Dev-C++\Dev-C++.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\devcpp.exe (Bloodshed Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bloodshed Dev-C++\License.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\COPYING.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bloodshed Dev-C++\Uninstall Dev-C++.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 21\Ashampoo Burning Studio 21  .lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 21.6.1.63\burningstudio21.exe (Ashampoo)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Registry Editor.lnk -> C:\Windows\regedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip File Manager.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe (Igor Pavlov)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip Help.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7-zip.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\DAEMON Tools Lite\DAEMON Tools Lite.lnk -> C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLauncher.exe (Disc Soft Ltd)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\OS\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\OS\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\OS\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Cooldown betatestów — skrót.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Build, Gear, bronie\ChronologyMU S2 PVP\Cooldown betatestów.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Crafting Wingi 2nd lvl rate — skrót.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Crafting Wingi 2nd lvl rate.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Data Chronology — skrót.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Data Chronology.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Downloads — skrót .lnk -> F:\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Elemental system Season 11 ep2-1 — skrót.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Elemental system Season 11 ep2-1.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Errels opt.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Errels opt.jpg ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\GEAR FOR PVP, PVM, HUNT, SUPPORT, TANK3R - HIERARCHIA.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\GEAR FOR PVP, PVM, HUNT, SUPPORT, TANK3R - HIERARCHIA.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\GothicStarter.lnk -> D:\GTX Box Team\Gothic II Gold Edition\System\GothicStarter.exe (Piranha Bytes)
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\GunMu.lnk -> D:\GunMu.Net v3\GunMu.Net v3\GunMu Update.exe (RabanSoft.)
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\harmonyopt.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\harmonyopt.jpg ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\kalibracja wypadajek — skrót.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Build, Gear, bronie\ChronologyMU S2 PVP\kalibracja wypadajek.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Konfiguracja Serwera ChronologyMU ENG — skrót .lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Build, Gear, bronie\ChronologyMU S2 PVP\Konfiguracja Serwera ChronologyMU ENG.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Konfiguracja Serwera ChronologyMU PL — skrót .lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Build, Gear, bronie\ChronologyMU S2 PVP\Konfiguracja Serwera ChronologyMU PL.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Kosztorys — skrót.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Build, Gear, bronie\ChronologyMU S2 PVP\Kosztorys.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Lista spotów — skrót .lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Build, Gear, bronie\ChronologyMU S2 PVP\Lista spotów.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Mastery Equipment — skrót.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Mastery Equipment.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\move Kurzel 31 142 214 — skrót .lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Build, Gear, bronie\ChronologyMU S2 PVP\move Kurzel 31 142 214.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Mu Legend Test.lnk -> D:\Mu Legend Test\main.exe (WebZen)
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Opcje pedziów i ringów w mumaker — skrót .lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Build, Gear, bronie\ChronologyMU S2 PVP\Opcje pedziów i ringów w mumaker.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Pliczki Gothic II Noc Kruka Returning 2.0 Alternative Balance — skrót .lnk -> F:\MOJE PLIKI\Pliczki Gothic II Noc Kruka Returning 2.0 Alternative Balance ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Poradnik do  MU Online 5.0 — skrót.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Poradnik do  MU Online 5.0 ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\PPL — skrót.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Build, Gear, bronie\ChronologyMU S2 PVP\PPL.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Problemy — skrót.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Build, Gear, bronie\ChronologyMU S2 PVP\Problemy.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Progress MMT — skrót.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Build, Gear, bronie\ChronologyMU S2 PVP\Progress MMT.xls ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\próby nagrań.lnk -> E:\próby nagrań ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Socket system — skrót.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Socket system.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\strumyki do ogarnięcia.lnk -> F:\MOJE PLIKI\Pliczki Gothic II Noc Kruka Returning 2.0 Alternative Balance\a do zrobienia gothuk.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Upgrade Seed Sphere.lnk -> F:\MOJE PLIKI\MU Online\Upgrade Seed Sphere.png ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Elementy Pulpitu\Septerra Core Dream About the Past PL (ver.1.4).lnk -> F:\Program Files\Septerra Core Dream About the Past PL (ver.1.4)\Game.exe ()
Shortcut: C:\Users\OS\Desktop\Elementy Pulpitu\UltraISO — skrót .lnk -> C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe (EZB Systems, Inc.)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Gadu-Gadu.lnk -> C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu\gg.exe (Gadu-Gadu S.A.)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk -> C:\Users\OS\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity 2018 - program, pity roczne, e-deklaracje.lnk -> C:\Program Files (x86)\e-file\e-pity\e-pity.exe ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity 2019 - program, pity roczne, e-deklaracje.lnk -> C:\Program Files (x86)\e-file\e-pity\e-pity.exe ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity 2020 - program, pity roczne, e-deklaracje.lnk -> C:\Program Files (x86)\e-file\e-pity\e-pity.exe ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Users\OS\AppData\Local\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\World of Gothic\GOTHIC2 - Noc Kruka - 'Pakiet systemowy'\Dyskusja na forum.lnk -> D:\GTX Box Team\Gothic II Gold Edition\links\G2-SystemPack.pl-Forum.url ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\World of Gothic\GOTHIC2 - Noc Kruka - 'Pakiet systemowy'\Odinstaluj.lnk -> D:\GTX Box Team\Gothic II Gold Edition\G2NOTR-SystemPack-uninst.exe (theMODDERS ORG - Community © 2017)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Console RAR manual.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\What is new in the latest version.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WhatsNew.txt ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR help.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MP3Gain\MP3Gain Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\MP3Gain\MP3Gain.chm ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MP3Gain\MP3Gain.lnk -> C:\Program Files (x86)\MP3Gain\MP3GainGUI.exe (Snelg Enterprises)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MP3Gain\Uninstall MP3Gain.lnk -> C:\Program Files (x86)\MP3Gain\uninst-mp3gain.exe ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu.lnk -> C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu\gg.exe (Gadu-Gadu S.A.)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner on the Web.lnk -> C:\Program Files (x86)\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.url ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Registry Cleaner\Eusing Free Registry Cleaner.lnk -> C:\Program Files (x86)\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe (Eusing Software)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Registry Cleaner\Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\Eusing Free Registry Cleaner\RegCleaner.chm ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Registry Cleaner\Uninstall Eusing Free Registry Cleaner.lnk -> C:\Program Files (x86)\Eusing Free Registry Cleaner\UNWISE.EXE ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileZilla FTP Client\FileZilla.lnk -> C:\Program Files\FileZilla FTP Client\filezilla.exe (FileZilla Project)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileZilla FTP Client\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\FileZilla FTP Client\uninstall.exe (Tim Kosse)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\AIDA64 Extreme.lnk -> C:\Program Files (x86)\FinalWire\AIDA64 Extreme 6.20.5300 Final\aida64.exe (FinalWire Ltd.)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\EaseUS Partition Master 13.5.lnk -> C:\Program Files (x86)\EaseUS\EaseUS Partition Master 13.5\bin\epm0.exe (EaseUS)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\µTorrent.lnk -> C:\Users\OS\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\3DMark.lnk -> C:\Program Files\UL\3DMark\3DMark.exe ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\AIDA64 Extreme.lnk -> C:\Program Files (x86)\FinalWire\AIDA64 Extreme 6.20.5300 Final\aida64.exe (FinalWire Ltd.)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Ashampoo Burning Studio 21.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 21.6.1.63\burningstudio21.exe (Ashampoo)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\BlueScreenView.lnk -> F:\Program Files (x86)\bluescreenview\BlueScreenView.exe (NirSoft)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Software Ltd)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\CPUID CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe (CPUID)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\CPUID HWMonitor.lnk -> C:\Program Files\CPUID\HWMonitor\HWMonitor.exe (CPUID)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\DAEMON Tools Lite.lnk -> C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLauncher.exe (Disc Soft Ltd)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Defraggler 2.22.995.lnk -> C:\Program Files\Defraggler\Defraggler64.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Dev-C++.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\devcpp.exe (Bloodshed Software)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\e-pity 2020 - program, pity roczne, e-deklaracje.lnk -> C:\Program Files (x86)\e-file\e-pity\e-pity.exe ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\EaseUS Partition Master 13.5.lnk -> C:\Program Files (x86)\EaseUS\EaseUS Partition Master 13.5\bin\epm0.exe (EaseUS)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Eusing Free Registry Cleaner.lnk -> C:\Program Files (x86)\Eusing Free Registry Cleaner\Regcleaner.exe (Eusing Software)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\FileZilla Client.lnk -> C:\Program Files\FileZilla FTP Client\filezilla.exe (FileZilla Project)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\GIMP 2.10.10.lnk -> C:\Program Files\GIMP 2\bin\gimp-2.10.exe (Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Microsoft Office Excel 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Microsoft Office Word 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\MP3Gain.lnk -> C:\Program Files (x86)\MP3Gain\MP3GainGUI.exe (Snelg Enterprises)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\OBS Studio.lnk -> C:\Program Files (x86)\obs-studio\bin\32bit\obs32.exe (OBS)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\REAPER (x64).lnk -> D:\REAPER\reaper.exe (Cockos Incorporated)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Recolored.lnk -> C:\Program Files (x86)\Recolored\Recolored.exe ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Revo Uninstaller.lnk -> C:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller\RevoUnin.exe (VS Revo Group)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Rufus.lnk -> F:\Program Files (x86)\Rufus 3.8.1580\Rufus 3.8.1580.exe (Akeo Consulting)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Skype.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe (Skype Technologies S.A.)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Users\OS\AppData\Local\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\TeamViewer 15.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer Germany GmbH)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Total Commander 8.51a.lnk -> F:\Program Files\Total Commander 8.51a\TOTALCMD64.EXE (Ghisler Software GmbH)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\VEGAS Pro 15.0.lnk -> C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\vegas150.exe (MAGIX Computer Products Intl. Co.)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\VLC media player.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\VSDC Free Video Editor.lnk -> C:\Program Files\FlashIntegro\VideoEditor\VideoEditor.exe (Flash-Integro LLC)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\WinSCP.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.exe (Martin Prikryl)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Tombstones\By Click Downloader.lnk -> C:\Program Files (x86)\By Click Downloader\ByClickDownloader.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
 
 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Nowy dokument Office.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe () -> -n
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Otwórz dokument Office.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe () -> -f
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wolfenstein\Wolfenstein.lnk -> D:\Wolfenstein\SP\Wolf2.exe (Raven Software) -> +set sys_lang polish
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp\Winamp (Tryb awaryjny).lnk -> C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft, Inc.) -> /SAFE=1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player - reset preferences and cache files.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> -Iskins
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\REAPER (x64) (create new project).lnk -> D:\REAPER\reaper.exe (Cockos Incorporated) -> -new
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\REAPER (x64) (reset configuration to factory defaults).lnk -> D:\REAPER\reaper.exe (Cockos Incorporated) -> -resetconfig
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\REAPER (x64) (ReWire slave mode).lnk -> D:\REAPER\reaper.exe (Cockos Incorporated) -> -rewire
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\REAPER (x64) (show audio configuration on startup).lnk -> D:\REAPER\reaper.exe (Cockos Incorporated) -> -audiocfg
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Kreator zapisywania moich ustawień pakietu Microsoft Office 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\opwicon.exe () -> /u
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office.lnk -> C:\Windows\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe () -> -c
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kamrades\Ńňđŕííčę\Ńňđŕííčę.lnk -> D:\GTX Box Team\Gothic II Gold Edition\System\wanderer.exe (Piranha Bytes) -> -start -game:wanderer.ini
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\DirectVobSub.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\DirectVobSub64\vsfilter.dll",DirectVobSub
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Audio.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavaudio.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Splitter.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavsplitter.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Video (MPC-HC internal).lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\MPC-HC64\mpc-hc64_nvo.exe (MPC-HC Team) -> /configlavvideo
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Video.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavvideo.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\madVR.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\madVR\madHcCtrl.exe (madshi.net) -> editLocalSettingsDontWait
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\XySubFilter.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\XySubFilter64\XySubFilter.dll",XySubFilterConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre-10.0.2\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files\Java\jre-10.0.2\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\COMODO\COMODO Antivirus.lnk -> C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cis.exe (COMODO) -> --cistrayUI=shortcut
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TeamViewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer Germany GmbH) -> --sendto
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TeamViewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer Germany GmbH) -> --sendto
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\WinSCP (dla wysyłania).lnk -> C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.exe (Martin Prikryl) -> /upload
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\OS\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation) -> --profile-directory=Default
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Wolfenstein.lnk -> D:\Wolfenstein\SP\Wolf2.exe (Raven Software) -> +set sys_lang polish
 
 
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\UltraISO Online Order.url -> URL: hxxp://www.ezbsystems.com/ultraiso/order.htm
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\UltraISO Web Site.url -> URL: hxxp://www.ezbsystems.com/index.php
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Strona internetowa aplikacji Revo Uninstaller.url -> URL: hxxps://www.revouninstaller.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Help\Online Codec Help.url -> URL: hxxp://www.codecguide.com/help.htm
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit\Reference Documentation.url -> URL: hxxp://docs.oracle.com/javase/10/docs
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> URL: hxxp://java.com/help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> URL: hxxp://java.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EaseUS Partition Master 13.5\EaseUS Partition Master 13.5 Help.url -> URL: hxxp://www.easeus.net.pl/tutorial/partition-master-free-user-guide.html
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EaseUS Partition Master 13.5\Strona WWW programu Odwiedź EaseUS.url -> URL: hxxp://www.easeus.net.pl/partition-manager/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity\fillUp online - formalności wypełnione, umowy, druki.url -> URL: hxxp://fillup.pl/online
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity\fillUp online - przyjazne formularze, umowy, druki.url -> URL: hxxp://fillup.pl/online
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity\Przejdź na stronę WWW o e-pity.url -> URL: hxxp://e-pity.pl
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Defraggler\Defraggler Homepage.url -> URL: hxxp://www.ccleaner.com/defraggler
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner Homepage.url -> URL: hxxp://www.ccleaner.com/ccleaner
InternetURL: C:\Users\OS\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\OS\Desktop\Server Soft\Duped_Item_Finder\GamesPeru.com - Download Games, Patch, Tools, Movie, Trailes y mas....url -> BASEURL: hxxp://www.gamesperu.com/ URL: hxxp://www.gamesperu.com/
InternetURL: C:\Users\OS\Desktop\Server Soft\CzF_MuEditor_v1.5b\Hosted By SeeItWorks.url -> URL: hxxp://seeitworks.com/
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.011s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!