wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2021-05-17 10:05) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM\...\Run: [DFEPApplication] => C:\Program Files\Dell\Feature Enhancement Pack\DFEPApplication.exe [7077880 2013-01-22] (Dell Inc. -> Dell Inc.)
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [117472 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-888359605-3590942244-31064737-1000\Software\Policies\...\system: [disablecmd] 0
HKLM\...\Print\Monitors\HP C211 Status Monitor: C:\Windows\system32\hpinkstsC211LM.dll [333496 2012-12-16] (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Co.)
HKLM\...\Print\Monitors\HP Discovery Port Monitor (HP Deskjet 2540 series): C:\Windows\system32\HPDiscoPMC211.dll [763912 2014-03-06] (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Co.)
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\90.0.4430.212\Installer\chrmstp.exe [2021-05-13] (Google LLC -> Google LLC)
Startup: C:\Users\autoczęści\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Powiadomienia monitorowania tuszu - HP Deskjet 2540 series (sieć).lnk [2021-05-17]
ShortcutAndArgument: Powiadomienia monitorowania tuszu - HP Deskjet 2540 series (sieć).lnk -> C:\Windows\system32\RunDll32.exe => "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 2540 series\bin\HPStatusBL.dll",RunDLLEntry SERIALNUMBER=CN4AG4B2H805XK;CONNECTION=NW;MONITOR=1;
Startup: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Smart Settings.lnk [2020-03-04]
ShortcutTarget: Smart Settings.lnk -> C:\Program Files\Dell\Feature Enhancement Pack\SmartSettings.exe (Dell Inc. -> Dell Inc.)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <==== UWAGA
 
==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
Task: {24B76901-7E59-48FD-8B7B-E4EF80F56D65} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\Common Files\AVAST Software\Overseer\overseer.exe [1790184 2021-04-30] (Avast Software s.r.o. -> Avast Software)
Task: {4375BF84-C207-40C1-9661-04215A846D9E} - System32\Tasks\CCleaner Update => C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe [684976 2021-04-22] (Piriform Software Ltd -> Piriform)
Task: {651B1FD5-AC62-4DDB-B543-7126514E2A23} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [154440 2020-09-15] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {72374188-0D69-4AA3-BAF7-AF412A4752AA} - System32\Tasks\{2A7EEFA3-4D7E-4A7F-A36D-039612B42018} => E:\FIRMOWY\Network_Driver_3MNPT_WN_15.10.0.10_A06.EXE
Task: {76DD5A23-90FB-4F14-A143-03B28BF0C2DA} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe [4686560 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
Task: {8F9D496B-415A-4CF0-93BE-52E1195BA2EF} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [154440 2020-09-15] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {EF52405D-4C57-4DEA-9132-31450847370E} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [28082760 2021-04-22] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{47717D79-AC25-4A95-86AB-F536A3FC6563}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 
FireFox:
========
FF DefaultProfile: h745tnfw.default
FF ProfilePath: C:\Users\autoczęści\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\h745tnfw.default [2020-03-13]
FF ProfilePath: C:\Users\autoczęści\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\i2bok93o.default-release [2021-05-17]
FF DownloadDir: C:\Users\autoczęści\Desktop
FF Extension: (MyIPCam) - C:\Users\autoczęści\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\i2bok93o.default-release\Extensions\{ce741827-b6d9-415a-a8ea-be83f96d6b0d}.xpi [2020-06-23]
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.241.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_241\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2020-03-13] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.241.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_241\bin\plugin2\npjp2.dll [2020-03-13] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
 
Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\autoczęści\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2021-05-17]
CHR DownloadDir: C:\Users\autoczęści\Desktop
CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\autoczęści\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2020-09-15]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\autoczęści\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2020-09-15]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\autoczęści\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2020-10-26]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\autoczęści\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2020-09-15]
CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\autoczęści\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2020-09-15]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\autoczęści\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2021-04-21]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\autoczęści\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2021-01-29]
CHR Extension: (NACL Web Plug-in) - C:\Users\autoczęści\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pbdcmagkbhnjpjlnpibbmggikpedpilc [2021-03-11]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\autoczęści\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2020-10-23]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\autoczęści\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2021-04-15]
 
==================== Usługi (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [7888408 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [623216 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 avast! Tools; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswToolsSvc.exe [353504 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 DFEPService; C:\Program Files\Dell\Feature Enhancement Pack\DFEPService.exe [2280952 2013-01-22] (Dell Inc. -> Dell Inc.)
S2 MBAMInstallerService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMInstallerService.exe [5235520 2020-03-05] (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes)
S4 O2FLASH; C:\Windows\system32\o2flash.exe [244328 2011-11-16] (O2Micro Inc. -> O2Micro International)
R2 O2SDIOAssist; C:\Windows\SysWOW64\srvany.exe [8192 2003-04-18] () [Brak podpisu cyfrowego]
S2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R0 aswArDisk; C:\Windows\System32\drivers\aswArDisk.sys [35680 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [208552 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdriver.sys [365520 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsh.sys [250328 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniv.sys [99288 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswKbd; C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys [41304 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [177872 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [107808 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [83368 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [850120 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [466696 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S2 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [216376 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [326976 2021-04-06] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R3 NETw5s64; C:\Windows\System32\DRIVERS\NETw5s64.sys [7675392 2010-01-13] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Intel Corporation)
R3 usbehci; C:\Windows\System32\DRIVERS\usbehci.sys [51200 2009-09-04] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 usbohci; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbohci.sys [25600 2009-09-04] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 usbuhci; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [30720 2009-09-04] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc (utworzone) (filtrowane) =========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2021-05-17 11:45 - 2021-05-17 11:48 - 000010716 _____ C:\Users\autoczęści\Desktop\FRST.txt
2021-05-17 11:44 - 2021-05-17 11:46 - 000000000 ____D C:\FRST
2021-05-17 11:42 - 2021-05-17 11:42 - 002299392 _____ (Farbar) C:\Users\autoczęści\Desktop\FRST64.exe
2021-05-17 11:27 - 2021-05-17 11:27 - 000000000 ____D C:\Users\autoczęści\Desktop\1.5 dci
2021-05-17 11:21 - 2021-05-17 11:22 - 023338044 _____ C:\Users\autoczęści\Desktop\Photos.zip
2021-05-17 09:40 - 2021-05-17 09:41 - 005659583 ____R (Swearware) C:\Users\autoczęści\Desktop\ComboFix.exe
2021-05-17 09:36 - 2021-05-17 09:42 - 000000000 ____D C:\Windows\erdnt
2021-05-17 09:36 - 2021-05-17 09:37 - 000000000 ____D C:\Qoobox
2021-05-12 07:37 - 2021-05-12 07:39 - 110630944 _____ C:\Users\autoczęści\Desktop\Sello.exe
2021-05-11 09:48 - 2021-05-11 09:48 - 000326481 _____ C:\Users\autoczęści\Desktop\kwestio_doc-1.pdf
2021-05-10 12:08 - 2021-05-10 12:08 - 000334315 _____ C:\Users\autoczęści\Desktop\faktura za silnik 786.pdf
2021-05-06 05:06 - 2021-05-10 05:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2021-04-30 09:58 - 2021-04-30 09:58 - 000007334 _____ C:\Users\autoczęści\Desktop\Nowy OpenDocument Dokument tekstowy.odt
2021-04-29 12:15 - 2021-05-17 11:26 - 000000000 ____D C:\Users\autoczęści\Desktop\Photos
2021-04-28 12:03 - 2021-04-28 12:03 - 000507646 _____ C:\Users\autoczęści\Desktop\pismo zus maciej.pdf
 
==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2021-05-17 11:30 - 2009-07-14 06:45 - 000013904 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2021-05-17 11:30 - 2009-07-14 06:45 - 000013904 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2021-05-17 09:46 - 2020-03-05 10:37 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
2021-05-17 09:39 - 2020-03-04 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\autoczęści\AppData\LocalLow\Mozilla
2021-05-17 09:39 - 2020-03-04 14:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Mozilla
2021-05-17 09:39 - 2020-03-04 12:59 - 000000000 ____D C:\Users\autoczęści\Desktop\PROGRAMY
2021-05-17 09:38 - 2009-07-14 19:55 - 000737480 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2021-05-17 09:38 - 2009-07-14 19:55 - 000154136 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2021-05-17 09:38 - 2009-07-14 07:13 - 001661232 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2021-05-17 09:38 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2021-05-17 09:32 - 2020-03-04 15:26 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2021-05-17 09:30 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2021-05-17 05:39 - 2021-03-11 14:39 - 000000000 ____D C:\Users\autoczęści\AppData\Roaming\Media Player Classic
2021-05-17 05:38 - 2020-03-04 15:26 - 000003870 _____ C:\Windows\system32\Tasks\CCleaner Update
2021-05-17 05:08 - 2020-03-04 15:14 - 000003982 _____ C:\Windows\system32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{4D4A3D53-5302-41C8-A6D9-1208E932BB0A}
2021-05-17 05:05 - 2020-03-05 10:41 - 000004168 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Avast Emergency Update
2021-05-13 11:57 - 2020-03-04 14:09 - 000000000 ____D C:\Data Faktury
2021-05-13 10:22 - 2020-03-04 12:58 - 000000000 ____D C:\Users\autoczęści\Desktop\gwarancje
2021-05-13 05:24 - 2020-09-15 08:40 - 000002176 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2021-05-13 05:24 - 2020-09-15 08:40 - 000002135 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2021-05-11 12:11 - 2020-03-05 10:41 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Tasks\Avast Software
2021-05-11 12:11 - 2020-03-05 10:20 - 000003482 _____ C:\Windows\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2021-05-11 12:11 - 2020-03-05 10:20 - 000003354 _____ C:\Windows\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2021-05-11 12:11 - 2020-03-04 15:26 - 000002816 _____ C:\Windows\system32\Tasks\CCleanerSkipUAC
2021-05-11 12:11 - 2020-03-04 13:02 - 000002980 _____ C:\Windows\system32\Tasks\{2A7EEFA3-4D7E-4A7F-A36D-039612B42018}
2021-05-11 05:35 - 2020-03-05 10:55 - 000000000 ____D C:\Users\autoczęści\AppData\Local\AVAST Software
2021-05-10 05:06 - 2020-03-04 14:50 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
 
==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========
 
2020-03-04 11:17 - 2020-03-04 11:17 - 000007606 _____ () C:\Users\autoczęści\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
 
==================== SigCheck ============================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
C:\Windows\system32\User32.dll
[2020-03-19 15:29] - [2010-11-20 06:27] - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) E573BD9AB55C8E333C202B9E255F972E
 
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll
[2020-04-14 07:13] - [2020-04-14 07:13] - 000833024 _____ (Microsoft Corporation) 2C9CC9F492CA596B1B9FC1AE5E916356
 
 
LastRegBack: 2021-05-12 07:03
==================== Koniec  FRST.txt ========================
Wygenerowano w 0.003s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!