wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2021-02-04 17:39) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 04-02-2021
Uruchomiony przez VIP (04-02-2021 18:33:20) Run:3
Uruchomiony z C:\Users\VIP\Desktop\Nowy folder
Załadowane profile: VIP
Tryb startu: Normal
==============================================
 
fixlist - zawartość:
*****************
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
 
EmptyTemp:
Tcpip\..\Interfaces\{BF72F49B-2A68-4705-BBCC-B27B27EB0ECD}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
OPR Extension: (360 Internet Protection) - C:\Users\VIP\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\cnpeghmjdfdmneiljeibjnemfdkojdhl [2018-11-16]
R3 AscFileFilter; \??\C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare\drivers\win7_amd64\AscFileFilter.sys [X]
R3 AscRegistryFilter; \??\C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare\drivers\win7_amd64\AscRegistryFilter.sys [X]
DeleteKey: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes
RemoveProxy:
Hosts:
 
*****************
 
Punkt przywracania został pomyślnie utworzony.
Procesy zostały pomyślnie zamknięte.
"HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BF72F49B-2A68-4705-BBCC-B27B27EB0ECD}\\DhcpNameServer" => pomyślnie usunięto
OPR Extension: (360 Internet Protection) - C:\Users\VIP\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\cnpeghmjdfdmneiljeibjnemfdkojdhl [2018-11-16] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
AscFileFilter => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AscFileFilter => pomyślnie usunięto
AscFileFilter => serwis pomyślnie usunięto
AscRegistryFilter => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AscRegistryFilter => pomyślnie usunięto
AscRegistryFilter => serwis pomyślnie usunięto
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes => pomyślnie usunięto
 
========= RemoveProxy: =========
 
"HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings" => pomyślnie usunięto
"HKU\S-1-5-21-3192960771-1967589540-443269132-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings" => pomyślnie usunięto
"HKU\S-1-5-21-3192960771-1967589540-443269132-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings" => pomyślnie usunięto
 
 
========= Koniec  RemoveProxy: =========
 
C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts => pomyślnie przeniesiono
Hosts pomyślnie przywrócono.
 
=========== EmptyTemp: ==========
 
BITS transfer queue => 8388608 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 4616537 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 0 B
Windows/system/drivers => 77716 B
Edge => 0 B
Chrome => 448075249 B
Firefox => 0 B
Opera => 0 B
 
Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Users => 0 B
Default => 0 B
Public => 0 B
ProgramData => 0 B
systemprofile => 0 B
systemprofile32 => 0 B
LocalService => 0 B
NetworkService => 0 B
VIP => 6634327 B
 
RecycleBin => 2483139 B
EmptyTemp: => 448.5 MB danych tymczasowych Usunięto.
 
================================
 
 
System wymagał restartu.
 
==== Koniec  Fixlog 18:34:07 ====
Wygenerowano w 0.001s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!