wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2021-01-17 09:16) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 16-01-2021
Uruchomiony przez User (17-01-2021 10:07:05)
Uruchomiony z C:\Users\User\Downloads
Windows 10 Home Wersja 20H2 19042.746 (X64) (2020-05-28 17:23:04)
Tryb startu: Normal
==========================================================
 
 
==================== Konta użytkowników: =============================
 
Administrator (S-1-5-21-3786689644-2799894985-2815594758-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-3786689644-2799894985-2815594758-501 - Limited - Disabled)
Konto domyślne (S-1-5-21-3786689644-2799894985-2815594758-503 - Limited - Disabled)
User (S-1-5-21-3786689644-2799894985-2815594758-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\User
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-3786689644-2799894985-2815594758-504 - Limited - Disabled)
 
==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
AV: ESET Security (Enabled - Up to date) {89B55CC4-3881-78B2-11E2-479AE0371896}
AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: ESET Security (Enabled - Up to date) {885D845F-AF19-0124-FECE-FFF49D00F440}
AV: ESET Security (Enabled - Up to date) {EC1D6F37-E411-475A-DF50-12FF7FE4AC70}
AS: ESET Security (Enabled - Up to date) {577C8ED3-C22B-48D4-E5E0-298D0463E6CD}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
 
==================== Zainstalowane programy ======================
 
(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 
Backup and Sync from Google (HKLM\...\{B109BD68-709A-485B-97E6-651FEB234AC9}) (Version: 3.51.3307.8076 - Google, Inc.)
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.76 - Piriform)
ESET Security (HKLM\...\{000F877D-3C80-464E-999B-86AE42B48FD8}) (Version: 14.0.22.0 - ESET, spol. s r.o.)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.36.31 - Google LLC) Hidden
HP Deskjet 1050 J410 series — badanie mające na celu poprawę produktów (HKLM\...\{52A87876-4D1A-4524-9F06-53A490E6E34D}) (Version: 28.0.1313.0 - Hewlett-Packard Co.)
HP Deskjet 1050 J410 series — podstawowe oprogramowanie urządzenia (HKLM\...\{B6A3D97D-484B-48B5-85C6-361D9FA25CDF}) (Version: 28.0.1313.0 - Hewlett-Packard Co.)
HP Deskjet 1050 J410 series Pomoc (HKLM-x32\...\{5C90D8CF-F12A-41C6-9007-3B651A1F0D78}) (Version: 140.0.66.66 - Hewlett Packard)
HP Photo Creations (HKLM-x32\...\HP Photo Creations) (Version: 1.0.0.7702 - HP)
HP Update (HKLM-x32\...\{912D30CF-F39E-4B31-AD9A-123C6B794EE2}) (Version: 5.005.002.002 - Hewlett-Packard)
Microsoft Edge (HKLM-x32\...\Microsoft Edge) (Version: 87.0.664.75 - Microsoft Corporation)
Microsoft Edge Update (HKLM-x32\...\Microsoft Edge Update) (Version: 1.3.139.59 - )
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{15134cb0-b767-4960-a911-f2d16ae54797}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{22154f09-719a-4619-bb71-5b3356999fbf}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 84.0.2 (x64 pl) (HKLM\...\Mozilla Firefox 84.0.2 (x64 pl)) (Version: 84.0.2 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 84.0.2 - Mozilla)
OpenOffice 4.1.8 (HKLM-x32\...\{51BF37F1-1B8D-4715-B2D1-9B762036FCE9}) (Version: 4.18.9803 - Apache Software Foundation)
Picasa 3 (HKLM-x32\...\Picasa 3) (Version: 3.9.141.259 - Google, Inc.)
Revo Uninstaller 2.2.0 (HKLM\...\{A28DBDA2-3CC7-4ADC-8BFE-66D7743C6C97}_is1) (Version: 2.2.0 - VS Revo Group, Ltd.)
Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 19.0.12.98 - Synaptics Incorporated)
 
Packages:
=========
Dodatek Aparat multimediów dla aplikacji Zdjęcia -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Photos.MediaEngineDLC_1.0.0.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2019-09-10] (Microsoft Corporation)
Dodatek Zdjęcia -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos.DLC.Main_2017.39121.36610.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2019-09-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Advertising.Xaml_10.1811.1.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2019-09-02] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Advertising.Xaml_10.1811.1.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2019-09-02] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Microsoft Solitaire Collection -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.9.1102.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2021-01-15] (Microsoft Studios) [MS Ad]
Spotify Music -> C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.148.625.0_x86__zpdnekdrzrea0 [2020-12-12] (Spotify AB) [Startup Task]
uBlock Origin -> C:\Program Files\WindowsApps\37833NikRolls.uBlockOrigin_1.15.24.0_neutral__f8jsg5mm64m62 [2020-05-22] (Nik Rolls)
WiFi Analyzer -> C:\Program Files\WindowsApps\19965MATTHAFNER.WIFIANALYZER_2.6.1.0_x64__gs5k5vmxr2ste [2020-04-24] (Matt Hafner)
 
==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3786689644-2799894985-2815594758-1001_Classes\CLSID\{D9AC5E73-BB10-467b-B884-AA1E475C51F5}\Shell\Open\Command -> C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll (Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated)
ShellIconOverlayIdentifiers: [  GoogleDriveBlacklisted] -> {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D42} => C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync64.dll [2020-09-09] (Google LLC -> Google)
ShellIconOverlayIdentifiers: [  GoogleDriveSynced] -> {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D40} => C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync64.dll [2020-09-09] (Google LLC -> Google)
ShellIconOverlayIdentifiers: [  GoogleDriveSyncing] -> {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41} => C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync64.dll [2020-09-09] (Google LLC -> Google)
ContextMenuHandlers1: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [ANotepad++64] -> {B298D29A-A6ED-11DE-BA8C-A68E55D89593} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [BriefcaseMenu] -> {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Security\shellExt.dll [2020-11-06] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
ContextMenuHandlers1: [GDContextMenu] -> {BB02B294-8425-42E5-983F-41A1FA970CD6} => C:\Program Files\Google\Drive\contextmenu64.dll [2020-09-09] (Google LLC -> Google)
ContextMenuHandlers2: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Security\shellExt.dll [2020-11-06] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
ContextMenuHandlers3: [{4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C}] -> {4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers4: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers4: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers4: [GDContextMenu] -> {BB02B294-8425-42E5-983F-41A1FA970CD6} => C:\Program Files\Google\Drive\contextmenu64.dll [2020-09-09] (Google LLC -> Google)
ContextMenuHandlers4: [Offline Files] -> {474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiacm64.dll [2015-08-21] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
ContextMenuHandlers6: [BriefcaseMenu] -> {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers6: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Security\shellExt.dll [2020-11-06] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
ContextMenuHandlers6: [Offline Files] -> {474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} =>  -> Brak pliku
 
==================== Codecs (filtrowane) ====================
 
==================== Skróty & WMI ========================
 
==================== Załadowane moduły (filtrowane) =============
 
2014-02-11 06:08 - 2014-02-11 06:08 - 000817152 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Device.dll
2015-08-21 21:09 - 2015-08-21 21:09 - 000214528 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Container.PerformanceTuning.dll
2015-08-21 21:09 - 2015-08-21 21:09 - 000127488 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Container.Wlan.dll
2014-02-11 06:08 - 2014-02-11 06:08 - 003650560 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Platform.dll
 
==================== Alternate Data Streams (filtrowane) ========
 
==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ==================
 
==================== Powiązania plików (filtrowane) =================
 
==================== Internet Explorer (filtrowane) ==========
 
 
==================== Hosts - zawartość: =========================
 
(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 
2018-09-15 08:31 - 2019-09-02 17:12 - 000000824 _____ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
 
2019-11-24 08:16 - 2019-11-24 08:29 - 000000443 _____ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.ics
192.168.0.11 DESKTOP-HAT3ICQ.mshome.net # 2024 11 5 22 7 29 32 924
 
==================== Inne obszary ===========================
 
(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 
HKU\S-1-5-21-3786689644-2799894985-2815594758-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Windows\web\wallpaper\Windows\img0.jpg
DNS Servers: 37.8.214.2 - 31.11.202.254
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: )
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 
==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
FirewallRules: [{60A75D07-4892-4616-93C8-46235C10D0F7}] => (Allow) C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1050 J410 series\Bin\USBSetup.exe (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Co.)
FirewallRules: [{4A587DD8-B9F5-4DDD-8962-26A0B650929A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google LLC)
FirewallRules: [{B4F99A9F-6FD7-492D-93D0-1EF79753949D}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.61.100.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
FirewallRules: [{69B4858D-2D6D-4127-AC23-291329987652}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.61.100.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
FirewallRules: [{1F722034-D3E5-4B3D-A1B6-0F4CC22F5A37}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.61.100.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
FirewallRules: [{E9ACA58A-4169-4CF7-92A7-605227FD3874}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.61.100.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
FirewallRules: [{DE2358EE-5FFB-4900-8D54-10B1DBF55D73}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.148.625.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{98608C1D-10FE-451A-B712-61B083A17983}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.148.625.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{258186EA-7842-4E6E-8AFF-8FA184518310}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.148.625.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{3743C4BD-B45B-48FF-A30B-D9BD76AAC331}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.148.625.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{B3F96540-70D7-410C-ACF3-2843EDD754D9}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.148.625.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{D696865A-37BA-4545-B072-363193E42EBF}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.148.625.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{388C9FE2-5604-4D19-8AB2-FF2664EFBFFF}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.148.625.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{824FF595-0596-4AFE-9F5C-EA8A0D37C923}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.148.625.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{9889111B-D7EC-42DF-B95E-007040553F8B}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google LLC)
 
==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 
12-01-2021 08:27:01 Zaplanowany punkt kontrolny
13-01-2021 09:38:48 Instalator modułów systemu Windows
13-01-2021 09:56:44 Instalator modułów systemu Windows
 
==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń ============
 
 
==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: ========================
 
Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (01/17/2021 08:37:23 AM) (Source: Microsoft-Windows-Defrag) (EventID: 264) (User: )
Description: Optymalizator magazynów nie może zakończyć operacji ograniczenie ponowne na \\?\Volume{80a6a1e5-0000-0000-0000-100000000000}\ z następującego powodu: Żądana operacja nie jest obsługiwana przez sprzęt obsługujący wolumin. (0x8900002A)
 
Error: (01/17/2021 08:22:55 AM) (Source: Microsoft-Windows-Defrag) (EventID: 264) (User: )
Description: Optymalizator magazynów nie może zakończyć operacji ograniczenie ponowne na \\?\Volume{80a6a1e5-0000-0000-0000-100000000000}\ z następującego powodu: Żądana operacja nie jest obsługiwana przez sprzęt obsługujący wolumin. (0x8900002A)
 
Error: (01/16/2021 10:45:55 AM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury QueryFullProcessImageNameW.  hr = 0x80070006, Nieprawidłowe dojście.
.
 
 
Operacja:
   Wykonywanie operacji asynchronicznej
 
Kontekst:
   Stan bieżący: DoSnapshotSet
 
Error: (01/16/2021 10:44:35 AM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Przetwarzanie wywołania OnIdentity() w obiekcie System Writer przez Usługi kryptograficzne nie powiodło się.
 
Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokół LLDP (Link-Layer Discovery Protocol) firmy Microsoft.
 
System Error:
Odmowa dostępu.
.
 
Error: (01/16/2021 10:43:59 AM) (Source: VSS) (EventID: 8194) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas badania interfejsu IVssWriterCallback. hr = 0x80070005, Odmowa dostępu.
.
To jest często spowodowane przez niepoprawne ustawienia zabezpieczeń w procesie zapisującym lub żądającym.
 
 
Operacja:
   Zbieranie danych modułu zapisującego
 
Kontekst:
   Identyfikator klasy modułu zapisującego: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Nazwa modułu zapisującego: System Writer
   Identyfikator wystąpienia modułu zapisującego: {d40e01bc-405f-4a22-96cc-6c9ff227582d}
 
Error: (01/16/2021 09:45:31 AM) (Source: Microsoft-Windows-Defrag) (EventID: 264) (User: )
Description: Optymalizator magazynów nie może zakończyć operacji ograniczenie ponowne na \\?\Volume{80a6a1e5-0000-0000-0000-100000000000}\ z następującego powodu: Żądana operacja nie jest obsługiwana przez sprzęt obsługujący wolumin. (0x8900002A)
 
Error: (01/16/2021 08:05:58 AM) (Source: Microsoft-Windows-Defrag) (EventID: 264) (User: )
Description: Optymalizator magazynów nie może zakończyć operacji ograniczenie ponowne na \\?\Volume{80a6a1e5-0000-0000-0000-100000000000}\ z następującego powodu: Żądana operacja nie jest obsługiwana przez sprzęt obsługujący wolumin. (0x8900002A)
 
Error: (01/14/2021 09:40:37 AM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury QueryFullProcessImageNameW.  hr = 0x80070006, Nieprawidłowe dojście.
.
 
 
Operacja:
   Wykonywanie operacji asynchronicznej
 
Kontekst:
   Stan bieżący: DoSnapshotSet
 
 
Dziennik System:
=============
Error: (01/16/2021 05:31:44 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: DESKTOP-HAT3ICQ)
Description: Serwer Microsoft.AAD.BrokerPlugin_1000.19041.423.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy!Windows.Security.Authentication.Web.Core.BackgroundGetTokenTask.ClassId.WebAccountProvider nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.
 
Error: (01/16/2021 02:22:42 PM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power) (EventID: 137) (User: )
Description: 4
 
Error: (01/16/2021 11:33:35 AM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power) (EventID: 137) (User: )
Description: 4
 
Error: (01/15/2021 03:21:38 PM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power) (EventID: 137) (User: )
Description: 4
 
Error: (01/15/2021 01:26:45 PM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power) (EventID: 137) (User: )
Description: 4
 
Error: (01/15/2021 12:30:21 PM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power) (EventID: 137) (User: )
Description: 4
 
Error: (01/15/2021 11:57:37 AM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power) (EventID: 137) (User: )
Description: 4
 
Error: (01/15/2021 10:56:09 AM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power) (EventID: 137) (User: )
Description: 4
 
 
Windows Defender:
===================================
Date: 2020-12-14 10:02:30.8090000Z
Description: 
Skanowanie produktu Program antywirusowy Microsoft Defender zostało zatrzymane przed ukończeniem.
Identyfikator skanowania: {885FF317-07D3-4E6E-B58E-64CF1E81544D}
Typ skanowania: Narzędzia chroniące przed złośliwym oprogramowaniem
Parametry skanowania: Szybkie skanowanie
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
 
Date: 2020-12-13 12:29:46.4100000Z
Description: 
Skanowanie produktu Program antywirusowy Microsoft Defender zostało zatrzymane przed ukończeniem.
Identyfikator skanowania: {0A34035C-EC13-462A-99E9-DA5532BBF951}
Typ skanowania: Narzędzia chroniące przed złośliwym oprogramowaniem
Parametry skanowania: Szybkie skanowanie
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
 
Date: 2020-12-13 11:48:39.9490000Z
Description: 
Skanowanie produktu Program antywirusowy Microsoft Defender zostało zatrzymane przed ukończeniem.
Identyfikator skanowania: {3AD797D7-1D7E-475C-860C-2D9268FFD1F9}
Typ skanowania: Narzędzia chroniące przed złośliwym oprogramowaniem
Parametry skanowania: Szybkie skanowanie
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
 
Date: 2020-12-13 09:45:34.0550000Z
Description: 
Skanowanie produktu Program antywirusowy Microsoft Defender zostało zatrzymane przed ukończeniem.
Identyfikator skanowania: {1F66E4F2-382A-435E-8121-27194F3D3B18}
Typ skanowania: Narzędzia chroniące przed złośliwym oprogramowaniem
Parametry skanowania: Szybkie skanowanie
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
 
Date: 2020-12-13 09:21:38.0620000Z
Description: 
Skanowanie produktu Program antywirusowy Microsoft Defender zostało zatrzymane przed ukończeniem.
Identyfikator skanowania: {444BC07C-A36F-4278-BD6D-93882E27460F}
Typ skanowania: Narzędzia chroniące przed złośliwym oprogramowaniem
Parametry skanowania: Szybkie skanowanie
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
 
Date: 2020-11-02 14:48:40.3890000Z
Description: 
Produkt Program antywirusowy Microsoft Defender napotkał błąd podczas próby aktualizacji analizy zabezpieczeń.
Nowa wersja analizy zabezpieczeń: 
Poprzednia wersja analizy zabezpieczeń: 1.325.904.0
Źródło aktualizacji: Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
Typ analizy zabezpieczeń: Oprogramowanie antywirusowe
Typ aktualizacji: Pełne
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA
Bieżąca wersja aparatu: 
Poprzednia wersja aparatu: 1.1.17500.4
Kod błędu: 0x80072ee7
Opis błędu: Nie można określić nazwy serwera lub adresu. 
 
Date: 2020-11-02 14:48:40.3880000Z
Description: 
Produkt Program antywirusowy Microsoft Defender napotkał błąd podczas próby aktualizacji analizy zabezpieczeń.
Nowa wersja analizy zabezpieczeń: 
Poprzednia wersja analizy zabezpieczeń: 1.325.904.0
Źródło aktualizacji: Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
Typ analizy zabezpieczeń: Oprogramowanie antyszpiegowskie
Typ aktualizacji: Pełne
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA
Bieżąca wersja aparatu: 
Poprzednia wersja aparatu: 1.1.17500.4
Kod błędu: 0x80072ee7
Opis błędu: Nie można określić nazwy serwera lub adresu. 
 
Date: 2020-11-02 14:48:40.3870000Z
Description: 
Produkt Program antywirusowy Microsoft Defender napotkał błąd podczas próby aktualizacji analizy zabezpieczeń.
Nowa wersja analizy zabezpieczeń: 
Poprzednia wersja analizy zabezpieczeń: 1.325.904.0
Źródło aktualizacji: Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
Typ analizy zabezpieczeń: Oprogramowanie antywirusowe
Typ aktualizacji: Pełne
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA
Bieżąca wersja aparatu: 
Poprzednia wersja aparatu: 1.1.17500.4
Kod błędu: 0x80072ee7
Opis błędu: Nie można określić nazwy serwera lub adresu. 
 
Date: 2020-11-02 14:48:40.3650000Z
Description: 
Produkt Program antywirusowy Microsoft Defender napotkał błąd podczas próby aktualizacji analizy zabezpieczeń.
Nowa wersja analizy zabezpieczeń: 
Poprzednia wersja analizy zabezpieczeń: 1.325.904.0
Źródło aktualizacji: Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
Typ analizy zabezpieczeń: Oprogramowanie antywirusowe
Typ aktualizacji: Pełne
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA
Bieżąca wersja aparatu: 
Poprzednia wersja aparatu: 1.1.17500.4
Kod błędu: 0x80072ee7
Opis błędu: Nie można określić nazwy serwera lub adresu. 
 
Date: 2020-11-02 14:48:40.3640000Z
Description: 
Produkt Program antywirusowy Microsoft Defender napotkał błąd podczas próby aktualizacji analizy zabezpieczeń.
Nowa wersja analizy zabezpieczeń: 
Poprzednia wersja analizy zabezpieczeń: 1.325.904.0
Źródło aktualizacji: Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
Typ analizy zabezpieczeń: Oprogramowanie antyszpiegowskie
Typ aktualizacji: Pełne
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA
Bieżąca wersja aparatu: 
Poprzednia wersja aparatu: 1.1.17500.4
Kod błędu: 0x80072ee7
Opis błędu: Nie można określić nazwy serwera lub adresu. 
 
CodeIntegrity:
===================================
 
Date: 2021-01-17 08:39:21.7120000Z
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\ESET\ESET Security\eamsi.dll because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2021-01-17 08:39:21.7000000Z
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\ESET\ESET Security\eamsi.dll because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2021-01-17 08:39:21.4590000Z
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\ESET\ESET Security\eamsi.dll because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2021-01-17 08:25:08.6920000Z
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\ESET\ESET Security\eamsi.dll because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2021-01-17 08:25:08.6790000Z
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\ESET\ESET Security\eamsi.dll because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2021-01-17 08:25:08.6180000Z
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\ESET\ESET Security\eamsi.dll because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2021-01-17 07:47:53.2700000Z
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\ESET\ESET Security\eamsi.dll because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2021-01-17 07:47:53.2580000Z
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\ESET\ESET Security\eamsi.dll because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
==================== Statystyki pamięci =========================== 
 
BIOS: Insyde F.6A 05/13/2013
Płyta główna: Hewlett-Packard 3566
Procesor: AMD E2-3000M APU with Radeon(tm) HD Graphics
Procent pamięci w użyciu: 77%
Całkowita pamięć fizyczna: 3561.4 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 784.81 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 6678.86 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 2003.21 MB
 
==================== Dyski ================================
 
Drive c: () (Fixed) (Total:278.38 GB) (Free:223.52 GB) NTFS
Drive e: (Recovery) (Fixed) (Total:15.55 GB) (Free:1.64 GB) NTFS ==>[system z komponentami startowymi (pozyskano odczytując dysk)]
Drive f: (HP_TOOLS) (Fixed) (Total:3.96 GB) (Free:1.1 GB) FAT32
 
\\?\Volume{80a6a1e5-0000-0000-0000-100000000000}\ () (Fixed) (Total:0.19 GB) (Free:0.16 GB) NTFS
 
==================== MBR & Tablica partycji ====================
 
==========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 298.1 GB) (Disk ID: 80A6A1E5)
Partition 1: (Active) - (Size=199 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=278.4 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=15.5 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 4: (Not Active) - (Size=4 GB) - (Type=0C)
 
==================== Koniec  Addition.txt =======================
Wygenerowano w 0.005s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!