wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2020-12-03 14:59) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 02-12-2020
Uruchomiony przez xm4ng (03-12-2020 15:55:41)
Uruchomiony z C:\Users\xm4ng\Desktop
Windows 10 Home Wersja 20H2 19042.572 (X64) (2020-12-03 14:10:04)
Tryb startu: Normal
==========================================================
 
 
==================== Konta użytkowników: =============================
 
Administrator (S-1-5-21-410963254-3549398312-1995081956-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-410963254-3549398312-1995081956-501 - Limited - Disabled)
Konto domyślne (S-1-5-21-410963254-3549398312-1995081956-503 - Limited - Disabled)
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-410963254-3549398312-1995081956-504 - Limited - Disabled)
xm4ng (S-1-5-21-410963254-3549398312-1995081956-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\xm4ng
 
==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
AV: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
 
==================== Zainstalowane programy ======================
 
(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 
HD Tune Pro 5.75 (HKLM-x32\...\HD Tune Pro_is1) (Version:  - EFD Software)
Microsoft Edge (HKLM-x32\...\Microsoft Edge) (Version: 87.0.664.52 - Microsoft Corporation)
Microsoft Edge Update (HKLM-x32\...\Microsoft Edge Update) (Version: 1.3.139.59 - )
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-410963254-3549398312-1995081956-1001\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 20.169.0823.0008 - Microsoft Corporation)
Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 19.3.31.31 - Synaptics Incorporated)
 
Packages:
=========
Cortana -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.549981C3F5F10_1.1911.21713.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2019-12-07] (Microsoft Corporation)
Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Advertising.Xaml_10.1808.3.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2019-12-07] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Microsoft Solitaire Collection -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.4.8204.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2019-12-07] (Microsoft Studios) [MS Ad]
MSN Pogoda -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.BingWeather_4.25.20211.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2019-12-07] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Poczta i Kalendarz -> C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16005.11629.20316.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2019-12-07] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Skype -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.53.77.0_x64__kzf8qxf38zg5c [2019-12-07] (Skype)
Spotify Music -> C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.147.684.0_x86__zpdnekdrzrea0 [2020-12-03] (Spotify AB) [Startup Task]
Twój telefon -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.YourPhone_0.19051.7.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2019-12-07] (Microsoft Corporation)
 
==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Codecs (filtrowane) ====================
 
==================== Skróty & WMI ========================
 
==================== Załadowane moduły (filtrowane) =============
 
==================== Alternate Data Streams (filtrowane) ========
 
==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ==================
 
==================== Powiązania plików (filtrowane) =================
 
==================== Internet Explorer (filtrowane) ==========
 
 
==================== Hosts - zawartość: =========================
 
(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 
2019-12-07 10:14 - 2019-12-07 10:12 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
 
==================== Inne obszary ===========================
 
(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 
HKU\S-1-5-21-410963254-3549398312-1995081956-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Windows\web\wallpaper\Windows\img0.jpg
DNS Servers: 10.10.10.1 - 8.8.4.4
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: )
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 
==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
FirewallRules: [{CC12159D-5E39-4E98-B875-C8CEE6DB0516}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.147.684.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{9F495E9C-197A-424C-B2F9-0AD81ECAEE94}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.147.684.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{68E71040-4B1C-4093-9D88-8D6360EF8946}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.147.684.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{E42E5975-1D53-4293-A026-3362B8F1A457}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.147.684.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{FC508845-23B1-4533-AC6F-0E227E4F6805}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.147.684.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{22BA684C-F40A-41AB-8CC4-325C5F27E46E}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.147.684.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{E0EE69BE-1E7E-4F05-80A6-528A399D1980}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.147.684.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{EE8752FC-CC4A-46C7-BAC5-9EB444E1CF68}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.147.684.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
 
==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 
03-12-2020 15:31:06 Windows Update
 
==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń ============
 
Name: 
Description: 
Class Guid: 
Manufacturer: 
Service: 
Problem: : The drivers for this device are not installed. (Code 28)
Resolution: To install the drivers for this device, click "Update Driver", which starts the Hardware Update wizard.
 
 
==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: ========================
 
Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (09/27/2020 08:05:02 AM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 257) (User: )
Description: Zainicjowanie bazy danych wykazu przez Usługi kryptograficzne nie powiodło się. Błąd ESENT: -1409.
 
 
Dziennik System:
=============
Error: (12/03/2020 03:05:18 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7023) (User: )
Description: Usługa Usługa listy sieci zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: 
Urządzenie nie jest gotowe.
 
Error: (12/03/2020 03:05:18 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7023) (User: )
Description: Usługa Broker połączeń sieciowych zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: 
Urządzenie dołączone do komputera nie działa.
 
Error: (12/03/2020 03:05:18 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Serwer {A47979D2-C419-11D9-A5B4-001185AD2B89} nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.
 
Error: (12/03/2020 03:03:18 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7023) (User: )
Description: Usługa Usługa listy sieci zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: 
Urządzenie nie jest gotowe.
 
Error: (12/03/2020 03:03:18 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Serwer {A47979D2-C419-11D9-A5B4-001185AD2B89} nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.
 
Error: (09/27/2020 08:06:46 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7001) (User: )
Description: Usługa Usługa platformy podłączonych urządzeń zależy od usługi Broker połączeń sieciowych, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: 
Po uruchomieniu usługa uległa zawieszeniu w stanie startowym.
 
Error: (09/27/2020 08:06:39 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7022) (User: )
Description: Usługa Broker połączeń sieciowych zawiesiła się podczas uruchamiania.
 
Error: (09/27/2020 08:06:33 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7023) (User: )
Description: Usługa Usługa listy sieci zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: 
Urządzenie nie jest gotowe.
 
 
==================== Statystyki pamięci =========================== 
 
BIOS: Insyde F.09 05/19/2016
Płyta główna: HP 81F5
Procesor: AMD A6-7310 APU with AMD Radeon R4 Graphics 
Procent pamięci w użyciu: 61%
Całkowita pamięć fizyczna: 5065.01 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 1949.04 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 6601.01 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 3359.83 MB
 
==================== Dyski ================================
 
Drive c: () (Fixed) (Total:465.15 GB) (Free:439.03 GB) NTFS
 
\\?\Volume{abe3ac75-47a9-4935-a48e-81ba36e1cb86}\ () (Fixed) (Total:0.5 GB) (Free:0.08 GB) NTFS
\\?\Volume{4fa54197-81ce-4408-81d3-494c037e1454}\ () (Fixed) (Total:0.09 GB) (Free:0.07 GB) FAT32
 
==================== MBR & Tablica partycji ====================
 
==========================================================
Disk: 0 (Size: 465.8 GB) (Disk ID: E4DEB85B)
 
Partition: GPT.
 
==================== Koniec  Addition.txt =======================
Wygenerowano w 0.002s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!