wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2020-10-18 23:54) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 14-10-2020
Uruchomiony przez Admin (19-10-2020 01:46:50)
Uruchomiony z D:\ZZZWWW\FRST
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox, Portable Edition.lnk -> D:\11 Program Files\FirefoxPortable\FirefoxPortable.exe (PortableApps.com)
 
 
Shortcut: C:\Users\Admin\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Admin\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Admin\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Admin\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\AbstractCurves x64.lnk -> D:\11 Program Files\1.1\AbstractCurves_x64.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Cobra II 1707 Audio Center.lnk -> C:\Program Files\Cobra II 1707 Audio Center\CPL\FaceLift_x64.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Paper Ball.lnk -> D:\11 Program Files\Paper Ball 2004\ball.exe (Megabyte)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\PDFMate Free PDF Merger.lnk -> D:\11 Program Files\PDFMate Free PDF Merger\PDFMergeFree.exe (AnvSoft Inc.)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\PhotoFiltre 7.lnk -> D:\11 Program Files\PhotoFiltre 7\PhotoFiltre7.exe (PhotoFiltre)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\PhotoScape.lnk -> D:\11 Program Files\PhotoScape\PhotoScape.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\RevoUPort.exe — skrót .lnk -> D:\11 Program Files\RevoUninstaller_Portable\RevoUPort.exe (VS Revo Group)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Sketch Drawer.lnk -> D:\11 Program Files\Sketch Drawer\SketchDrawer.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\SoftOrbits Photo Retoucher.lnk -> D:\11 Program Files\SoftOrbits Photo Retoucher\PhotoRetoucher.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\SumatraPDF.lnk -> D:\11 Program Files\SumatraPDF\SumatraPDF.exe (Krzysztof Kowalczyk)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\XnView.lnk -> D:\11 Program Files\XnView\xnview.exe (XnView, hxxp://www.xnview.com)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SumatraPDF.lnk -> D:\11 Program Files\SumatraPDF\SumatraPDF.exe (Krzysztof Kowalczyk)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PhotoFiltre 7\PhotoFiltre 7 information.lnk -> D:\11 Program Files\PhotoFiltre 7\PhotoFiltre7.htm ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PhotoFiltre 7\PhotoFiltre 7.lnk -> D:\11 Program Files\PhotoFiltre 7\PhotoFiltre7.exe (PhotoFiltre)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PhotoFiltre 7\PhotoMasque information.lnk -> D:\11 Program Files\PhotoFiltre 7\PhotoMasque.htm ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PhotoFiltre 7\Uninstall PhotoFiltre 7.lnk -> D:\11 Program Files\PhotoFiltre 7\Uninst.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AbstractCurves x64\AbstractCurves.lnk -> D:\11 Program Files\1.1\AbstractCurves_x64.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AbstractCurves x64\AbstractCurves\Uninstall AbstractCurves x64.lnk -> D:\11 Program Files\1.1\uninstall_abstractcurves.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AbstractCurves x64\AbstractCurves\User Manual.lnk -> D:\11 Program Files\1.1\Help\index.htm ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Format Factory.lnk -> D:\11 Program Files\FormatFactory\FormatFactory.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Format Player.lnk -> D:\11 Program Files\FormatFactory\FormatPlayer.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WebAnimator Go 3.lnk -> D:\11 Program Files\WebAnimator Go 3\WebAnimatorGo.exe (soft-evolution GmbH & Co KG)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\GlarySoft\CMM\Sendto\Format Factory.lnk -> D:\11 Program Files\FormatFactory\FormatFactory.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\GlarySoft\CMM\Sendto\Format Player.lnk -> D:\11 Program Files\FormatFactory\FormatPlayer.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\GlarySoft\CMM\Sendto\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSACCESS.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 2018\WelcomeScreen\Adobe Photoshop Elements 2018.0.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Premiere Elements 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Elements 2018\WelcomeScreen\Adobe Premiere Elements 2018.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audacity.lnk -> D:\11 Program Files\Audacity\audacity.exe (Audacity Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\foobar2000.lnk -> D:\11 Program Files\foobar2000\foobar2000.exe (Piotr Pawlowski)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 5.lnk -> D:\11 Program Files\Glary Utilities 5\Integrator.exe (Glarysoft Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++.lnk -> D:\11 Program Files\npp.7.8.8.bin.x64\Notepad++\notepad++.exe (Don HO don.h@free.fr)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONENOTE.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\POWERPNT.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSPUB.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype for Business.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\lync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SumatraPDF.lnk -> D:\11 Program Files\SumatraPDF\SumatraPDF.exe (Krzysztof Kowalczyk)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XnView\XnView - Homepage.lnk -> D:\11 Program Files\XnView\website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XnView\XnView.lnk -> D:\11 Program Files\XnView\xnview.exe (XnView, hxxp://www.xnview.com)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wise Memory Optimizer\Wise Memory Optimizer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Wise\Wise Memory Optimizer\WiseMemoryOptimzer.exe (WiseCleaner.com)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wiedźmin 3 Dziki Gon\Pomoc techniczna.lnk -> D:\11 Program Files\Origin\The Witcher 3 Wild Hunt\Support\EA Help\Pomoc techniczna.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wiedźmin 3 Dziki Gon\Umowa użytkownika Wiedźmin 3 Dziki Gon.lnk -> D:\11 Program Files\Origin\The Witcher 3 Wild Hunt\Support\eula\pl_PL_eula.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wiedźmin 3 Dziki Gon\Wiedźmin 3 Dziki Gon.lnk -> D:\11 Program Files\Origin\The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\witcher3.exe (CD Projekt Red)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WebSite X5 - Evolution\Dezinstalacja aplikacji WebSite X5 Evolution.lnk -> C:\Program Files\WebSite X5 - Evolution\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WebSite X5 - Evolution\WebSite X5 Evolution.lnk -> C:\Program Files\WebSite X5 - Evolution\WebSiteX5.exe (Incomedia s.r.l.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WebSite X5 - Evolution\WebSite X5 Update.lnk -> C:\Program Files\WebSite X5 - Evolution\imUpdate.exe (Incomedia s.r.l.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WebAnimator Go 3\Uninstall WebAnimator Go 3.lnk -> D:\11 Program Files\WebAnimator Go 3\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WebAnimator Go 3\WebAnimator Go 3.lnk -> D:\11 Program Files\WebAnimator Go 3\WebAnimatorGo.exe (soft-evolution GmbH & Co KG)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk -> D:\11 Program Files\VLC\Documentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk -> D:\11 Program Files\VLC\NEWS.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk -> D:\11 Program Files\VLC\VideoLAN Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk -> D:\11 Program Files\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Witcher 2 [GOG.com]\Manual.lnk -> D:\11 Program Files\GOG Galaxy\Games\The Witcher 2\manual_en.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Witcher 2 [GOG.com]\Readme.lnk -> D:\11 Program Files\GOG Galaxy\Games\The Witcher 2\readme_en.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Witcher 2 [GOG.com]\The Witcher 2 - Assassins of Kings Enhanced Edition.lnk -> D:\11 Program Files\GOG Galaxy\Games\The Witcher 2\Launcher.exe (CD Projekt RED)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Witcher 2 [GOG.com]\Uninstall The Witcher 2 - Assassins of Kings Enhanced Edition.lnk -> D:\11 Program Files\GOG Galaxy\Games\The Witcher 2\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Sims 4\Plik Przeczytaj.lnk -> D:\11 Program Files\Origin\The Sims 4\Support\readme\Przeczytaj.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Sims 4\Pomoc techniczna.lnk -> D:\11 Program Files\Origin\The Sims 4\Support\EA Help\Pomoc techniczna.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Sims 4\The Sims 4.lnk -> D:\11 Program Files\Origin\The Sims 4\Game\Bin_LE\TS4.exe (Electronic Arts Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Sims 4\Umowa użytkownika The Sims 4.lnk -> D:\11 Program Files\Origin\The Sims 4\Support\eula\pl_PL_eula.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> D:\11 Program Files\Steam\steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SoftOrbits Photo Retoucher\SoftOrbits Photo Retoucher.lnk -> D:\11 Program Files\SoftOrbits Photo Retoucher\PhotoRetoucher.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SoftOrbits Photo Retoucher\Uninstall.lnk -> D:\11 Program Files\SoftOrbits Photo Retoucher\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sketch Drawer\Sketch Drawer.lnk -> D:\11 Program Files\Sketch Drawer\SketchDrawer.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sketch Drawer\Uninstall.lnk -> D:\11 Program Files\Sketch Drawer\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rejestracja użytkownika drukarki Canon MX490 series\Rejestracja użytkownika.LNK -> C:\Program Files (x86)\Canon\IJEREG\MX490 series\IJEREG.exe (CANON INC.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PhotoScape\PhotoScape.lnk -> D:\11 Program Files\PhotoScape\PhotoScape.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PhotoScape\Uninstall PhotoScape.lnk -> D:\11 Program Files\PhotoScape\uninstall.exe (Mooii)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Photolemur 3\Photolemur 3.lnk -> C:\Windows\Installer\{22935808-B814-4884-85E7-D8C5CD5C7616}\LogoIcon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Narzędzie zgłaszania błędów Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\OriginER.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Usuń aplikację Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\OriginUninstall.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Tools\Office Language Preferences.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\SETLANG.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Tools\Office Upload Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOUC.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Tools\Skype for Business Recording Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OcPubMgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Tools\Telemetry Dashboard for Office.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msotd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Tools\Telemetry Log for Office.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msoev.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Megabyte\Paper Ball 2004\Paper Ball 2004 Deinstalacja.lnk -> D:\11 Program Files\Paper Ball 2004\unins000.exe (Jordan Russell)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Megabyte\Paper Ball 2004\Paper Ball.lnk -> D:\11 Program Files\Paper Ball 2004\ball.exe (Megabyte)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Megabyte\Paper Ball 2004\Pomoc do Paper Ball.lnk -> D:\11 Program Files\Paper Ball 2004\ball.hlp ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\GOG GALAXY\GOG GALAXY.lnk -> D:\11 Program Files\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe (GOG.com)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 5\Glary Utilities 5.lnk -> D:\11 Program Files\Glary Utilities 5\Integrator.exe (Glarysoft Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 5\Uninstall.lnk -> D:\11 Program Files\Glary Utilities 5\uninst.exe (Glarysoft Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 5\Website.lnk -> D:\11 Program Files\Glary Utilities 5\Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Download Manager\Free Download Manager.lnk -> D:\11 Program Files\Free Download Manager\fdm.exe (Softdeluxe)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Download Manager\Uninstall Free Download Manager.lnk -> D:\11 Program Files\Free Download Manager\unins000.exe (Softdeluxe                                                  )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileZilla FTP Client\FileZilla.lnk -> D:\11 Program Files\FileZilla FTP Client\filezilla.exe (FileZilla Project)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileZilla FTP Client\Uninstall.lnk -> D:\11 Program Files\FileZilla FTP Client\uninstall.exe (Tim Kosse)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Inne programy.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Inne programy.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Licencja.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\licencja.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Odinstaluj Pajączek 5 NxG Professional.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Pajączek 5 NxG.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Pajaczek.exe (Cream Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Pajączek na FaceBook.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Pajaczek na Facebook.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Pajączek On-line.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Pajaczek On-line.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Pomoc do programu.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Help\SPD_HH_PL_PRO.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja języków\Atom 1.0.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\Atom 1.0\index.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja języków\CSS 2.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\CSS2\cover.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja języków\HTML 4.01.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\HTML 4.01\cover.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja języków\HTML 5.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\HTML 5\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja języków\MathML 2.0.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\MathML 2.0\overview.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja języków\P3P 1.0.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\P3P 1.0\index.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja języków\PHP.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\PHP\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja języków\RSS 2.0.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\RSS 2.0\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja języków\SVG 1.1.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\SVG 1.1\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja języków\XHTML 1.0.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\XHTML 1.0\Cover.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja języków\XHTML 1.1.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\XHTML 1.1\Overview.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja języków\XHTML Ruby.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\XHTML Ruby Annotation\index.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja dodatkowa\Kurs HTML BOO.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\Kurs_HTML\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja dodatkowa\Kurs HTML.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\HTML_Tutorial\index.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja dodatkowa\Kurs JavaScript.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\JavaScript_Tutorial\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja dodatkowa\Kurs PHP.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\PHP_Tutorial\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja dodatkowa\Kurs WML.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\WML_Tutorial\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Dokumentacja dodatkowa\Kurs XTHML.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Docs\XHTML_Tutorial\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Ciekawe strony\Aktualizacje (upgrade).lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Aktualizacje (Upgrade).url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Ciekawe strony\Forum dyskusyjne.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Forum dyskusyjne.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Ciekawe strony\Oferty specjalne.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Oferty specjalne.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Ciekawe strony\Pomoc techniczna.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Pomoc techniczna.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Pajączek 5 NxG PRO\Ciekawe strony\Zamów Pajączka!.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Zamow Pajaczka!.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Galernik NxG\Galernik NxG.lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\Galernik.exe (Cream Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Galernik NxG\Galernik On-line.lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\Galernik On-line.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Galernik NxG\Licencja.lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\licencja.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Galernik NxG\Odinstaluj Galernik NxG.lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Galernik NxG\Pomoc do programu.lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\Help\GAL_HH_PL.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Galernik NxG\Zamów Galernika!.lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\Zamów Galernika!.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Galernik NxG\Ciekawe strony\Akualizacje (upgrade).lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\Aktualizacje (Upgrade).url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Galernik NxG\Ciekawe strony\Forum dyskusyjne.lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\Forum dyskusyjne.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Galernik NxG\Ciekawe strony\Galernik na Facebook.lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\Galernik na Facebook.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Galernik NxG\Ciekawe strony\Inne nasze programy.lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\Inne programy.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Galernik NxG\Ciekawe strony\Oferty specjalne.lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\Oferty specjalne.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CS Galernik NxG\Ciekawe strony\Pomoc techniczna.lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\Pomoc techniczna.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CorelDRAW Home & Student Suite 2019\Corel CAPTURE 2019.lnk -> C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Home & Student Suite 2019\Programs\Capture.exe (Corel Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CorelDRAW Home & Student Suite 2019\Corel PHOTO-PAINT Home & Student 2019.lnk -> C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Home & Student Suite 2019\Programs\PPHome.exe (Corel Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CorelDRAW Home & Student Suite 2019\CorelDRAW Home & Student 2019.lnk -> C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Home & Student Suite 2019\Programs\DrawHome.exe (Corel Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CorelDRAW Home & Student Suite 2019\Duplexing Wizard.lnk -> c:\Windows\Installer\{4543454C-3BD2-4EFD-8980-8B2E8317F9E2}\NewShortcut10_4F3DC196D40940078E83268877878C98.exe (Flexera Software LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cobra II 1707 Audio Center\Cobra II 1707 Audio Center.lnk -> C:\Program Files\Cobra II 1707 Audio Center\CPL\FaceLift_x64.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon Utilities\Quick Menu\Quick Menu.lnk -> C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE (CANON INC.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon Utilities\Narzędzie szybkiego wybierania\Narzędzie szybkiego wybierania.lnk -> C:\Program Files (x86)\Canon\Speed Dial Utility\sdutil.exe (CANON INC.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon Utilities\My Image Garden\Image Display.lnk -> C:\Program Files (x86)\Canon\My Image Garden\CNQMSWCS.EXE (CANON INC.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon Utilities\My Image Garden\My Image Garden.lnk -> C:\Program Files (x86)\Canon\My Image Garden\cnmigmain.exe (CANON INC.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon Utilities\IJ Scan Utility\IJ Scan Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Scan Utility\SCANUTILITY.exe (CANON INC.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bitdefender Security\Bitdefender Safepay.lnk -> C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\obk.exe (Bitdefender)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo WinOptimizer 16\Ashampoo WinOptimizer 16  .lnk -> D:\11 Program Files\Ashampoo WinOptimizer 16\WO16.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo PDF Pro\Ashampoo PDF Pro  .lnk -> D:\11 Program Files\Ashampoo PDF Pro\Ashampoo PDF.exe (Ashampoo GmbH & Co. KG)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 2020\Ashampoo Burning Studio 2020  .lnk -> D:\11 Program Files\Ashampoo Burning Studio 2020\burningstudio2020.exe (Ashampoo)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant 8.9\AOMEI Partition Assistant 8.9.lnk -> D:\11 Program Files\AOMEI Partition Assistant\PartAssist.exe (AOMEI Technology Co., Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant 8.9\Uninstall AOMEI Partition Assistant.lnk -> D:\11 Program Files\AOMEI Partition Assistant\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AnvSoft\PDFMate Free PDF Merger\Deinstalacja programu PDFMate Free PDF Merger.lnk -> D:\11 Program Files\PDFMate Free PDF Merger\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AnvSoft\PDFMate Free PDF Merger\PDFMate Free PDF Merger.lnk -> D:\11 Program Files\PDFMate Free PDF Merger\PDFMergeFree.exe (AnvSoft Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AnvSoft\PDFMate Free PDF Merger\Strona WWW programu PDFMate Free PDF Merger.lnk -> D:\11 Program Files\PDFMate Free PDF Merger\PDFMergeFree.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Registry Editor.lnk -> C:\Windows\regedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip File Manager.lnk -> D:\11 Program Files\7-Zip\7zFM.exe (Igor Pavlov)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip Help.lnk -> D:\11 Program Files\7-Zip\7-zip.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{E4C7D4B4-F310-461F-BDAB-DF1DA34BC5FA}\PlayTasks\0\Wiedźmin Edycja Rozszerzona.lnk -> D:\11 Program Files\wiedzminedycja\launcher.exe (CD Projekt Red)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\M\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\M\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\M\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\AbstractCurves_x64.exe — skrót .lnk -> D:\11 Program Files\1.1\AbstractCurves_x64.exe ()
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\AudioExtractor64.exe — skrót .lnk -> D:\Programy\Pazera_Free_Audio_Extractor_64bit_PORTABLE_2.10\AudioExtractor64.exe (Jacek Pazera)
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\ball.exe — skrót .lnk -> D:\11 Program Files\Paper Ball 2004\ball.exe (Megabyte)
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\bleachbit.exe.lnk -> D:\Programy\BleachBit-4.0.0-portable\BleachBit-Portable\bleachbit.exe ()
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\HideAway.lnk -> C:\Users\M\AppData\Local\HideAway\HideAway.exe (Firetrust Limited)
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\PDFMate Free PDF Merger.lnk -> D:\11 Program Files\PDFMate Free PDF Merger\PDFMergeFree.exe (AnvSoft Inc.)
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\PhotoFiltre7.exe — skrót .lnk -> D:\11 Program Files\PhotoFiltre 7\PhotoFiltre7.exe (PhotoFiltre)
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\PhotoScape.lnk -> D:\11 Program Files\PhotoScape\PhotoScape.exe ()
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\PrivaZer — skrót .lnk -> D:\Programy\PrivaZer.exe (Goversoft LLC)
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\Publisher.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSPUB.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\RevoUn — skrót .lnk -> D:\11 Program Files\RevoUninstaller_Portable\x64\RevoUn.exe (VS Revo Group)
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\Sketch Drawer.lnk -> D:\11 Program Files\Sketch Drawer\SketchDrawer.exe ()
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\SoftOrbits Photo Retoucher.lnk -> D:\11 Program Files\SoftOrbits Photo Retoucher\PhotoRetoucher.exe ()
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\spółdzielmni — skrót .lnk -> E:\Dokumenty\spółdzielmni.txt ()
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\stgg — skrót .lnk -> E:\Dokumenty\stgg.txt ()
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\WinHTTrack.exe — skrót .lnk -> D:\Programy\httrack\WinHTTrack.exe (HTTrack)
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\Word.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\GRY\The Sims 4.lnk -> D:\11 Program Files\Origin\The Sims 4\Game\Bin_LE\TS4.exe (Electronic Arts Inc.)
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\GRY\The Witcher 2 - Assassins of Kings Enhanced Edition.lnk -> D:\11 Program Files\GOG Galaxy\Games\The Witcher 2\Launcher.exe (CD Projekt RED)
Shortcut: C:\Users\M\Desktop\GRY\Wiedźmin 3 Dziki Gon.lnk -> D:\11 Program Files\Origin\The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\witcher3.exe (CD Projekt Red)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> D:\11 Program Files\Steam\steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firetrust Limited\HideAway.lnk -> C:\Users\M\AppData\Local\HideAway\HideAway.exe (Firetrust Limited)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\foobar2000.lnk -> D:\11 Program Files\foobar2000\foobar2000.exe (Piotr Pawlowski)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Outlook.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Adobe Photoshop Elements 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 2018\WelcomeScreen\Adobe Photoshop Elements 2018.0.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Adobe Premiere Elements 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Elements 2018\WelcomeScreen\Adobe Premiere Elements 2018.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\AOMEI Partition Assistant 8.9.lnk -> D:\11 Program Files\AOMEI Partition Assistant\PartAssist.exe (AOMEI Technology Co., Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Ashampoo Burning Studio 2020.lnk -> D:\11 Program Files\Ashampoo Burning Studio 2020\burningstudio2020.exe (Ashampoo)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Ashampoo PDF Pro.lnk -> D:\11 Program Files\Ashampoo PDF Pro\Ashampoo PDF.exe (Ashampoo GmbH & Co. KG)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Ashampoo WinOptimizer 16.lnk -> D:\11 Program Files\Ashampoo WinOptimizer 16\WO16.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Audacity.lnk -> D:\11 Program Files\Audacity\audacity.exe (Audacity Team)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Canon Quick Menu.lnk -> C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE (CANON INC.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Corel CAPTURE 2019.lnk -> C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Home & Student Suite 2019\Programs\Capture.exe (Corel Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Corel PHOTO-PAINT Home & Student 2019.lnk -> C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Home & Student Suite 2019\Programs\PPHome.exe (Corel Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CorelDRAW Home & Student 2019.lnk -> C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Home & Student Suite 2019\Programs\DrawHome.exe (Corel Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\FileZilla Client.lnk -> D:\11 Program Files\FileZilla FTP Client\filezilla.exe (FileZilla Project)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Free Download Manager.lnk -> D:\11 Program Files\Free Download Manager\fdm.exe (Softdeluxe)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Galernik NxG.lnk -> D:\11 Program Files\Galernik NxG\Galernik.exe (Cream Software)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Glary Utilities 5.lnk -> D:\11 Program Files\Glary Utilities 5\Integrator.exe (Glarysoft Ltd)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\GOG GALAXY.lnk -> D:\11 Program Files\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe (GOG.com)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Notepad++.lnk -> D:\11 Program Files\npp.7.8.8.bin.x64\Notepad++\notepad++.exe (Don HO don.h@free.fr)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Pajączek 5 NxG.lnk -> D:\11 Program Files\Pajaczek 5 NxG\Pajaczek.exe (Cream Software)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Photolemur 3.lnk -> D:\11 Program Files\Photoemur\Photolemur 3\Photolemur 3.exe (Skylum Software)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk -> D:\11 Program Files\Steam\steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk -> D:\11 Program Files\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\WebAnimator Go 3.lnk -> D:\11 Program Files\WebAnimator Go 3\WebAnimatorGo.exe (soft-evolution GmbH & Co KG)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\WebSite X5 Evolution.lnk -> C:\Program Files\WebSite X5 - Evolution\WebSiteX5.exe (Incomedia s.r.l.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Wise Memory Optimizer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Wise\Wise Memory Optimizer\WiseMemoryOptimzer.exe (WiseCleaner.com)
 
 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation) -> --profile-directory=Default
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\GlarySoft\CMM\Sendto\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation) -> --profile-directory=Default
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player - reset preferences and cache files.lnk -> D:\11 Program Files\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk -> D:\11 Program Files\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> -Iskins
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Tools\Database Compare.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Client\AppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\DCF\DATABASECOMPARE.EXE"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Tools\Spreadsheet Compare.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Client\AppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\DCF\SPREADSHEETCOMPARE.EXE"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon Utilities\My Printer\My Printer.lnk -> C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe (CANON INC.) -> /mn
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon MX490 series Manual\Canon MX490 series Podręcznik ekranowy.lnk -> C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Manual\Easy Guide Viewer\cmview.exe (CANON INC.) -> "C:\PROGRAM FILES (X86)\Canon\IJ Manual\CANON MX490 SERIES\Polish\Info.egv"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bitdefender Security\Bitdefender.lnk -> C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\bdagent.exe (Bitdefender) -> /seccenter
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Outlook.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE (Microsoft Corporation) -> /recycle
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\M\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation) -> --profile-directory=Default
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Bitdefender.lnk -> C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\seccenter.exe (Bitdefender) -> source:desktop
 
 
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XnView\XnView - Help.url -> URL: hxxp://wiki.xnview.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WebSite X5 - Evolution\Strona internetowa aplikacji WebSite X5 Evolution.url -> URL: hxxp://www.websitex5.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WebAnimator Go 3\WebAnimator Go 3 on the Web.url -> URL: hxxp://www.webanimator.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Witcher 2 [GOG.com]\Official The Witcher 2 Website.url -> URL: hxxp://www.thewitcher.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Witcher 2 [GOG.com]\Documents\Support.url -> URL: hxxp://www.gog.com/support/the_witcher_2
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url -> URL: hxxp://support.steampowered.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant 8.9\Visit our website.url -> URL: hxxp://www.diskpart.com
InternetURL: C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Fishing Planet.url -> URL: steam://rungameid/380600
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.013s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!