wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2020-09-14 20:25) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 13-09-2020
Uruchomiony przez OEM1 (14-09-2020 21:20:44) Run:2
Uruchomiony z C:\Users\OEM1\Desktop\FRST
Załadowane profile: OEM1
Tryb startu: Normal
==============================================
 
fixlist - zawartość:
*****************
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
 
EmptyTemp:
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3948835319-1470083923-2527900465-1002_Classes\CLSID\{6A221957-2D85-42A7-8E19-BE33950D1DEB}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3948835319-1470083923-2527900465-1002_Classes\CLSID\{7DE1BE5C-CEBA-4F1D-ACBC-9CE11EE9A2A1}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe /Automation => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3948835319-1470083923-2527900465-1002_Classes\CLSID\{BD0DEB94-63DB-4392-9420-6EEE05094B1F}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe /Automation => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3948835319-1470083923-2527900465-1002_Classes\CLSID\{E2C40589-DE61-11ce-BAE0-0020AF6D7005}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\pl-PL\acadficn.dll => Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [ANotepad++64] -> {B298D29A-A6ED-11DE-BA8C-A68E55D89593} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [BriefcaseMenu] -> {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers3: [{4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C}] -> {4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers4: [Offline Files] -> {474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers6: [BriefcaseMenu] -> {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers6: [Offline Files] -> {474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} =>  -> Brak pliku
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Reprise:wupeogjxlctlfudivq`qsp`28hfm [0]
FirewallRules: [{C9D8AEE4-52D7-4672-AF0B-662346C601C1}] => (Allow) C:\Ross-Tech\VCDS-AKP\VCDS.EXE => Brak pliku
FirewallRules: [{0480E3D6-B594-4355-9490-A77C20F812C6}] => (Allow) C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray 3.4 for SketchUp\extension\vrayneui-win32-x64\vrayneui.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{B897925E-3B26-4DCD-9403-1E5E3EC77EBD}] => (Allow) C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray 3.4 for SketchUp\extension\vrayneui-win32-x64\vrayneui.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{7C6E8566-8FB2-401C-89B3-B93DD152A6CC}] => (Allow) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{657AA8A7-8182-459A-8C88-8E5249CB23CE}] => (Allow) C:\Program Files\Intel Corporation\Intel WiDi\WiDiApp.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{CE4B961D-2EE6-4074-BF31-685639C193AC}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{ED589E69-03EC-4D01-99AA-25F83B08465A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{7506C1B9-E7BE-42D7-9CE2-3D5E2A8EB4C8}] => (Allow) LPort=54925
FirewallRules: [{0632209F-13AA-4F63-8769-3A8C558CC8BE}] => (Allow) C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\XXX => Brak pliku
FirewallRules: [{307C0465-B62E-498C-B2A4-BA199C6012B6}] => (Allow) C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\XXX => Brak pliku
FirewallRules: [{487A371D-1DAA-4021-9920-08E16F8BA97E}] => (Block) C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 21\CineRender\CineRender 64bit.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{FCF3035F-D9B8-4BF3-9453-59971CA3B51D}] => (Allow) LPort=20208
FirewallRules: [{8A77C970-11EE-41F3-8455-32927E317329}] => (Allow) LPort=20208
Hosts:
*****************
 
Punkt przywracania został pomyślnie utworzony.
Procesy zostały pomyślnie zamknięte.
HKU\S-1-5-21-3948835319-1470083923-2527900465-1002_Classes\CLSID\{6A221957-2D85-42A7-8E19-BE33950D1DEB} => pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-3948835319-1470083923-2527900465-1002_Classes\CLSID\{7DE1BE5C-CEBA-4F1D-ACBC-9CE11EE9A2A1} => pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-3948835319-1470083923-2527900465-1002_Classes\CLSID\{BD0DEB94-63DB-4392-9420-6EEE05094B1F} => pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-3948835319-1470083923-2527900465-1002_Classes\CLSID\{E2C40589-DE61-11ce-BAE0-0020AF6D7005} => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\ANotepad++64 => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\BriefcaseMenu => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Classes\CLSID\{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}" => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\{4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C} => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\Offline Files => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\BriefcaseMenu => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\Offline Files => pomyślnie usunięto
C:\ProgramData\Reprise => ":wupeogjxlctlfudivq`qsp`28hfm" ADS pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{C9D8AEE4-52D7-4672-AF0B-662346C601C1}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{0480E3D6-B594-4355-9490-A77C20F812C6}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{B897925E-3B26-4DCD-9403-1E5E3EC77EBD}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{7C6E8566-8FB2-401C-89B3-B93DD152A6CC}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{657AA8A7-8182-459A-8C88-8E5249CB23CE}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{CE4B961D-2EE6-4074-BF31-685639C193AC}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{ED589E69-03EC-4D01-99AA-25F83B08465A}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{7506C1B9-E7BE-42D7-9CE2-3D5E2A8EB4C8}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{0632209F-13AA-4F63-8769-3A8C558CC8BE}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{307C0465-B62E-498C-B2A4-BA199C6012B6}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{487A371D-1DAA-4021-9920-08E16F8BA97E}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{FCF3035F-D9B8-4BF3-9453-59971CA3B51D}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{8A77C970-11EE-41F3-8455-32927E317329}" => pomyślnie usunięto
C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts => pomyślnie przeniesiono
Hosts pomyślnie przywrócono.
 
=========== EmptyTemp: ==========
 
BITS transfer queue => 10510336 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 27898275 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 1904 B
Windows/system/drivers => 10594983 B
Edge => 1447860 B
Chrome => 21984261 B
Firefox => 1202184884 B
Opera => 0 B
 
Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Default => 0 B
Users => 0 B
ProgramData => 0 B
Public => 0 B
systemprofile => 0 B
systemprofile32 => 0 B
LocalService => 140788 B
NetworkService => 159084 B
OEM1 => 240917475 B
Administrator => 240929673 B
 
RecycleBin => 64480827 B
EmptyTemp: => 1.7 GB danych tymczasowych Usunięto.
 
================================
 
 
System wymagał restartu.
 
==== Koniec  Fixlog 21:30:17 ====
Wygenerowano w 0.001s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!