wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2020-05-18 21:45) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 13-05-2020 01
Uruchomiony przez User (18-05-2020 23:07:11)
Uruchomiony z C:\Users\User\Downloads
Windows 10 Home Wersja 1903 18362.836 (X64) (2020-02-12 19:57:13)
Tryb startu: Normal
==========================================================
 
 
==================== Konta użytkowników: =============================
 
Administrator (S-1-5-21-1730139517-279526066-1813978086-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-1730139517-279526066-1813978086-501 - Limited - Disabled)
Konto domyślne (S-1-5-21-1730139517-279526066-1813978086-503 - Limited - Disabled)
User (S-1-5-21-1730139517-279526066-1813978086-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\User
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-1730139517-279526066-1813978086-504 - Limited - Disabled)
 
==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
 
==================== Zainstalowane programy ======================
 
(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 
7-Zip 19.00 (HKLM-x32\...\7-Zip) (Version: 19.00 - Igor Pavlov)
AdoptOpenJDK JDK with Hotspot 11.0.6.10 (x64) (HKLM\...\{DDE8D74B-E8AA-4B98-9069-8A36F0BE98AB}) (Version: 11.0.6.10 - AdoptOpenJDK)
AdoptOpenJDK JDK with Hotspot 14.0.0.36 (x64) (HKLM\...\{204DE743-B0F4-4428-AFE8-F9B33DE23178}) (Version: 14.0.0.36 - AdoptOpenJDK)
Apache NetBeans IDE 11.1 (HKLM\...\nbi-nb-all-11.0.0.0.2207) (Version: 11.1 - Apache NetBeans)
Archiwizator WinRAR (HKLM-x32\...\WinRAR archiver) (Version:  - )
CleanUp! (HKLM-x32\...\CleanUp!) (Version:  - )
Dolby Audio X2 Windows API SDK (HKLM\...\{F290F786-5F69-48D4-B20B-D21C7DE56EF0}) (Version: 0.8.8.88 - Dolby Laboratories, Inc.)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 81.0.4044.138 - Google LLC)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.35.451 - Google LLC) Hidden
Java 8 Update 241 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180241F0}) (Version: 8.0.2410.7 - Oracle Corporation)
Java(TM) SE Development Kit 14 (64-bit) (HKLM\...\{3552AC04-4EFC-51F1-AA92-9D1A99E02C95}) (Version: 14.0.0.0 - Oracle Corporation)
JDownloader 2 (HKLM-x32\...\jdownloader2) (Version: 2.0 - AppWork GmbH)
Malwarebytes version 4.1.0.56 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 4.1.0.56 - Malwarebytes)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-1730139517-279526066-1813978086-1001\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 20.052.0311.0011 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.24212 (HKLM-x32\...\{323dad84-0974-4d90-a1c1-e006c7fdbb7d}) (Version: 14.0.24212.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24212 (HKLM-x32\...\{462f63a8-6347-4894-a1b3-dbfe3a4c981d}) (Version: 14.0.24212.0 - Microsoft Corporation)
Notepad++ (64-bit x64) (HKLM\...\Notepad++) (Version: 7.8.5 - Notepad++ Team)
NVIDIA Sterownik 3D Vision 419.72 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision) (Version: 419.72 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik graficzny 419.72 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 419.72 - NVIDIA Corporation)
Panel sterowania NVIDIA 419.72 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel) (Version: 419.72 - NVIDIA Corporation) Hidden
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.8907.1 - Realtek Semiconductor Corp.)
ScrSnap (HKLM-x32\...\ScrSnap) (Version:  - ) <==== UWAGA
WinZip 24.0 (HKLM\...\{CD95F661-A5C4-44F5-A6AA-ECDD91C24127}) (Version: 24.0.14033 - Corel Corporation)
 
Packages:
=========
Centrum sterowania grafiką Intel® -> C:\Program Files\WindowsApps\AppUp.IntelGraphicsExperience_1.100.2727.0_x64__8j3eq9eme6ctt [2020-03-22] (INTEL CORP) [Startup Task]
Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Advertising.Xaml_10.1811.1.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-03-22] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Advertising.Xaml_10.1811.1.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2020-03-22] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Microsoft Solitaire Collection -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.7.5012.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-05-04] (Microsoft Studios) [MS Ad]
MSN Pogoda -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.BingWeather_4.36.20714.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-03-26] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
 
==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
ContextMenuHandlers1-x32: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => D:\Gry\Fifa\FIFA.20.Ultimate.Edition\7-Zip\7-zip.dll -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [ANotepad++64] -> {B298D29A-A6ED-11DE-BA8C-A68E55D89593} => C:\Program Files\Notepad++\NppShell_06.dll [2020-03-04] (Notepad++ -> )
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext.dll [2003-01-18] () [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers1: [WinZip] -> {E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000} => C:\Program Files\WinZip\wzshls64.dll [2020-02-20] (Corel Corporation -> WinZip Computing)
ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2020-05-17] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
ContextMenuHandlers4-x32: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => D:\Gry\Fifa\FIFA.20.Ultimate.Edition\7-Zip\7-zip.dll -> Brak pliku
ContextMenuHandlers4-x32: [WinRAR] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext.dll [2003-01-18] () [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers4: [WinZip] -> {E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000} => C:\Program Files\WinZip\wzshls64.dll [2020-02-20] (Corel Corporation -> WinZip Computing)
ContextMenuHandlers5: [NvCplDesktopContext] -> {3D1975AF-48C6-4f8e-A182-BE0E08FA86A9} => C:\Windows\system32\nvshext.dll [2019-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
ContextMenuHandlers6-x32: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => D:\Gry\Fifa\FIFA.20.Ultimate.Edition\7-Zip\7-zip.dll -> Brak pliku
ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2020-05-17] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext.dll [2003-01-18] () [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers6: [WinZip] -> {E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000} => C:\Program Files\WinZip\wzshls64.dll [2020-02-20] (Corel Corporation -> WinZip Computing)
 
==================== Codecs (filtrowane) ====================
 
==================== Skróty & WMI ========================
 
==================== Załadowane moduły (filtrowane) =============
 
2020-05-08 11:10 - 2020-05-16 10:40 - 128306672 _____ (Google LLC -> Google LLC) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\81.0.4044.138\chrome.dll
 
==================== Alternate Data Streams (filtrowane) ========
 
==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ==================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)
 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
 
==================== Powiązania plików (filtrowane) =================
 
==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ==========
 
==================== Hosts - zawartość: =========================
 
(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 
2019-03-19 06:49 - 2020-05-18 22:58 - 000000027 _____ C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
127.0.0.1       localhost
 
2020-03-20 22:37 - 2020-03-21 18:24 - 000000526 _____ C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts.ics
 
==================== Inne obszary ===========================
 
(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\\Path -> C:\Program Files\AdoptOpenJDK\jdk-11.0.6.10-hotspot\bin;C:\Program Files\AdoptOpenJDK\jdk-14.0.0.36-hotspot\bin;C:\Program Files\Java\jdk-14\bin
HKCU\Environment\\Path -> C:\Program Files\Java\jdk-14\bin
HKU\S-1-5-21-1730139517-279526066-1813978086-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> c:\windows\web\wallpaper\theme1\img1.jpg
DNS Servers: 192.168.1.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 0) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: )
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 
==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
FirewallRules: [{0C40850A-6DEE-4708-83A5-B125A306ACB9}] => (Allow) C:\Windows\system32\alg.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{2D2F7C7F-B4C1-43A6-A92D-061701876E29}] => (Allow) C:\Windows\system32\alg.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{833BCD46-484A-4BED-914C-7AC767886056}] => (Allow) C:\Windows\system32\alg.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{7378665E-B8D4-409C-99CE-D65631BC47F6}] => (Allow) C:\Windows\system32\alg.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{0CF140BC-E722-4452-BA9B-FBF401089610}] => (Allow) C:\Windows\system32\alg.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{317F8BD9-059D-41A6-9C10-9D9B270894B8}] => (Allow) C:\Windows\system32\alg.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{47A1D337-C4CB-435F-87A5-06ACFE58FA35}] => (Allow) C:\Windows\system32\alg.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{476F6ACD-E5C2-4E6E-A8F2-67207A615D67}] => (Allow) C:\Windows\system32\alg.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{439A1FB6-03B8-4934-B5DC-8D5E317A1A49}] => (Allow) C:\Windows\system32\alg.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{69DCBFCB-F94F-4DB8-BC33-1CB0246451A4}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google LLC)
 
==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 
17-05-2020 21:30:25 Zaplanowany punkt kontrolny
18-05-2020 22:17:53 OTL Restore Point - 18.05.2020 22:17:52
 
==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń ============
 
 
==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: ========================
 
Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (05/18/2020 10:50:29 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program FRST64 (1).exe w wersji 13.5.2020.1 przestał współpracować z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemów w oknie Zabezpieczenia i konserwacja w Panelu sterowania.
 
Identyfikator procesu: 2644
 
Godzina rozpoczęcia: 01d62d557a32e1de
 
Godzina zakończenia: 4294967295
 
Ścieżka aplikacji: C:\Users\User\Downloads\FRST64 (1).exe
 
Identyfikator raportu: 9e190360-dacb-4abe-95fb-1dccc3dc02eb
 
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: 
 
Identyfikator aplikacji powiązanej z pakietem powodującym błąd: 
 
Typ zawieszenia: Top level window is idle
 
Error: (05/17/2020 07:21:25 PM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury CoCreateInstance.  hr = 0x8007045b, Trwa proces zamykania systemu.
.
 
Error: (05/17/2020 07:21:25 PM) (Source: VSS) (EventID: 13) (User: )
Description: Informacje Usługi kopiowania woluminów w tle: nie można uruchomić serwera usługi COM z identyfikatorem CLSID {4e14fba2-2e22-11d1-9964-00c04fbbb345} i nazwą CEventSystem. [0x8007045b, Trwa proces zamykania systemu.
]
 
Error: (05/17/2020 07:21:25 PM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury CoCreateInstance.  hr = 0x8007045b, Trwa proces zamykania systemu.
.
 
Error: (05/17/2020 07:21:25 PM) (Source: VSS) (EventID: 13) (User: )
Description: Informacje Usługi kopiowania woluminów w tle: nie można uruchomić serwera usługi COM z identyfikatorem CLSID {4e14fba2-2e22-11d1-9964-00c04fbbb345} i nazwą CEventSystem. [0x8007045b, Trwa proces zamykania systemu.
]
 
Error: (05/17/2020 07:13:12 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: SecHealthUI.exe, wersja: 10.0.18362.752, sygnatura czasowa: 0x5e70487e
Nazwa modułu powodującego błąd: Windows.UI.Xaml.dll, wersja: 10.0.18362.815, sygnatura czasowa: 0x9fa806f2
Kod wyjątku: 0xc000027b
Przesunięcie błędu: 0x0000000000713530
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1040
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d62c6e7078b8e6
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\SecHealthUI.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\System32\Windows.UI.Xaml.dll
Identyfikator raportu: 822c7277-36a5-4a37-b220-f0ce406e362c
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.Windows.SecHealthUI_10.0.18362.449_neutral__cw5n1h2txyewy
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: SecHealthUI
 
Error: (05/17/2020 07:13:04 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: SecHealthUI.exe, wersja: 10.0.18362.752, sygnatura czasowa: 0x5e70487e
Nazwa modułu powodującego błąd: Windows.UI.Xaml.dll, wersja: 10.0.18362.815, sygnatura czasowa: 0x9fa806f2
Kod wyjątku: 0xc000027b
Przesunięcie błędu: 0x0000000000713530
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x2250
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d62c6e6b796e6a
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\SecHealthUI.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\System32\Windows.UI.Xaml.dll
Identyfikator raportu: 435e1531-6a58-4bda-9871-f3f265f22f00
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.Windows.SecHealthUI_10.0.18362.449_neutral__cw5n1h2txyewy
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: SecHealthUI
 
Error: (05/17/2020 07:12:44 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: SecHealthUI.exe, wersja: 10.0.18362.752, sygnatura czasowa: 0x5e70487e
Nazwa modułu powodującego błąd: Windows.UI.Xaml.dll, wersja: 10.0.18362.815, sygnatura czasowa: 0x9fa806f2
Kod wyjątku: 0xc000027b
Przesunięcie błędu: 0x0000000000713530
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1bf8
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d62c6e5fb216a0
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\SecHealthUI.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\System32\Windows.UI.Xaml.dll
Identyfikator raportu: 901cfe70-f956-4529-bd33-01830d79436b
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.Windows.SecHealthUI_10.0.18362.449_neutral__cw5n1h2txyewy
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: SecHealthUI
 
 
Dziennik System:
=============
Error: (05/18/2020 10:59:28 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi etsdcymc z powodu następującego błędu: 
Nie można odnaleźć określonego pliku.
 
Error: (05/18/2020 10:52:59 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi etsdcymc z powodu następującego błędu: 
Nie można odnaleźć określonego pliku.
 
Error: (05/18/2020 10:51:58 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi Windows Search z powodu następującego błędu: 
Usługa nie została uruchomiona z powodu nieudanego logowania.
 
Error: (05/18/2020 10:51:58 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7038) (User: )
Description: Usługa WSearch nie może zalogować się jako NT AUTHORITY\SYSTEM za pomocą obecnie skonfigurowanego hasła z powodu następującego błędu: 
Żądanie nie jest obsługiwane.
 
 
Aby upewnić się, że usługa jest skonfigurowana prawidłowo, użyj przystawki Usługi w programie Microsoft Management Console (MMC).
 
Error: (05/18/2020 10:51:28 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Usługa Dolby DAX2 API Service niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.
 
Error: (05/18/2020 10:51:28 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Usługa Windows Search niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 30000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.
 
Error: (05/18/2020 10:51:28 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Usługa Usługa buforowania czcionek platformy Windows Presentation Foundation, wersja 3.0.0.0 niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 0 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.
 
Error: (05/18/2020 10:51:28 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Usługa Intel(R) Content Protection HECI Service niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.
 
 
==================== Statystyki pamięci =========================== 
 
BIOS: Insyde Corp. V1.26 03/27/2019
Płyta główna: CFL Charmeleon_CFS
Procesor: Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz
Procent pamięci w użyciu: 52%
Całkowita pamięć fizyczna: 8034.3 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 3795.53 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 9314.3 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 3611.26 MB
 
==================== Dyski ================================
 
Drive c: () (Fixed) (Total:244.14 GB) (Free:206.18 GB) NTFS
Drive d: (Nowy) (Fixed) (Total:686.74 GB) (Free:686.58 GB) NTFS
 
\\?\Volume{e74a83f6-15e4-421d-85d1-f73806d1d4da}\ (Odzyskiwanie) (Fixed) (Total:0.52 GB) (Free:0.09 GB) NTFS
\\?\Volume{f0b13539-d6af-4758-a04d-3f96a4825f23}\ () (Fixed) (Total:0.09 GB) (Free:0.07 GB) FAT32
 
==================== MBR & Tablica partycji ====================
 
==========================================================
Disk: 0 (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 6858A234)
 
Partition: GPT.
 
==================== Koniec  Addition.txt =======================
Wygenerowano w 0.004s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!