wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2020-01-24 17:47) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 22-01-2020 01
Uruchomiony przez euro (23-01-2020 22:21:16) Run:1
Uruchomiony z C:\Users\euro\Downloads\FRST-OlderVersion
Załadowane profile: euro (Dostępne profile: euro)
Tryb startu: Normal
==============================================
 
fixlist - zawartość:
*****************
FirewallRules: [{5AA9AC3F-EDBD-4B3F-A67B-C3F576388C14}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe Brak pliku
FirewallRules: [{08281378-AC03-4D55-9522-61A151555A5F}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe Brak pliku
FirewallRules: [{B0C94DA6-6638-4BF9-B8D7-B228D34A13E6}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe Brak pliku
FirewallRules: [{8D460C57-2401-4BF4-B20C-9BC4D02AE17F}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe Brak pliku
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Amazon\Amazon.co.uk Homepage.lnk
C:\Users\euro\Desktop\Wyczyść rejestr za darmo!.lnk
C:\Users\Default\Favorites\Amazon.co.uk Homepage.url
C:\Users\Default\Favorites\Links\Amazon.url
C:\Users\Default User\Favorites\Amazon.co.uk Homepage.url
C:\Users\Default User\Favorites\Links\Amazon.url
C:\Users\euro\Favorites\Amazon.co.uk Homepage.url
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <nie znaleziono>
U3 kgldipog; \??\C:\Users\euro\AppData\Local\Temp\kgldipog.sys [X] <==== UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <==== UWAGA
Task: {4754C3DF-7FAC-4285-BEA6-0FC2B6FE68DA} - System32\Tasks\{2CEE9E8B-668F-4B50-86FB-B9808665DA9F} => C:\windows\system32\pcalua.exe -a C:\Users\euro\Desktop\Rejestracja_www.exe -d C:\Users\euro\Desktop
Task: {CF9873E8-9F47-48F1-9E3B-BF4C2CA6BEA3} - System32\Tasks\{DC9E7CDC-586A-481B-99DC-2BE211ADC32B} => C:\windows\system32\pcalua.exe -a "E:\VULCAN 2015\Rejestracja_www.exe" -d "E:\VULCAN 2015"
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM -> {CFDFAD80-A691-4C72-8344-FCE3920E6448} URL = hxxp://www.google.com/search?sourceid=ie7&q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&rlz=1I7TEUA;
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {632F07F3-19A1-4d16-A23F-E6CE9486BAB5} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> {CFDFAD80-A691-4C72-8344-FCE3920E6448} URL = hxxp://www.google.com/search?sourceid=ie7&q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&rlz=1I7TEUA;
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1086611591-3992698144-2543834103-1000 -> DefaultScope {632F07F3-19A1-4d16-A23F-E6CE9486BAB5} URL =
EmptyTemp:
*****************
 
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{5AA9AC3F-EDBD-4B3F-A67B-C3F576388C14}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{08281378-AC03-4D55-9522-61A151555A5F}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{B0C94DA6-6638-4BF9-B8D7-B228D34A13E6}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{8D460C57-2401-4BF4-B20C-9BC4D02AE17F}" => pomyślnie usunięto
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Amazon\Amazon.co.uk Homepage.lnk => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\euro\Desktop\Wyczyść rejestr za darmo!.lnk => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Default\Favorites\Amazon.co.uk Homepage.url => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Default\Favorites\Links\Amazon.url => pomyślnie przeniesiono
"C:\Users\Default User\Favorites\Amazon.co.uk Homepage.url" => nie znaleziono
"C:\Users\Default User\Favorites\Links\Amazon.url" => nie znaleziono
C:\Users\euro\Favorites\Amazon.co.uk Homepage.url => pomyślnie przeniesiono
HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE => pomyślnie usunięto
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki => pomyślnie usunięto
kgldipog => serwis nie znaleziono.
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender => pomyślnie usunięto
HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla => pomyślnie usunięto
HKLM\SOFTWARE\Policies\Google => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{4754C3DF-7FAC-4285-BEA6-0FC2B6FE68DA}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{4754C3DF-7FAC-4285-BEA6-0FC2B6FE68DA}" => pomyślnie usunięto
C:\windows\System32\Tasks\{2CEE9E8B-668F-4B50-86FB-B9808665DA9F} => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{2CEE9E8B-668F-4B50-86FB-B9808665DA9F}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{CF9873E8-9F47-48F1-9E3B-BF4C2CA6BEA3}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{CF9873E8-9F47-48F1-9E3B-BF4C2CA6BEA3}" => pomyślnie usunięto
C:\windows\System32\Tasks\{DC9E7CDC-586A-481B-99DC-2BE211ADC32B} => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{DC9E7CDC-586A-481B-99DC-2BE211ADC32B}" => pomyślnie usunięto
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}" => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} => pomyślnie usunięto
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CFDFAD80-A691-4C72-8344-FCE3920E6448} => pomyślnie usunięto
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}" => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} => pomyślnie usunięto
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CFDFAD80-A691-4C72-8344-FCE3920E6448} => pomyślnie usunięto
"HKU\S-1-5-21-1086611591-3992698144-2543834103-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope" => pomyślnie usunięto
 
=========== EmptyTemp: ==========
 
BITS transfer queue => 8388608 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 9529889 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 0 B
Windows/system/drivers => 119365817 B
Edge => 0 B
Chrome => 306900920 B
Firefox => 0 B
Opera => 15062847 B
 
Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Users => 0 B
Default => 0 B
Public => 0 B
ProgramData => 0 B
systemprofile => 128 B
systemprofile32 => 256 B
LocalService => 256 B
NetworkService => 256 B
euro => 138561963 B
 
RecycleBin => 0 B
EmptyTemp: => 570.1 MB danych tymczasowych Usunięto.
 
================================
 
 
System wymagał restartu.
 
==== Koniec  Fixlog 22:22:14 ====
Wygenerowano w 0.001s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!