wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2020-01-23 17:21) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 22-01-2020 01
Uruchomiony przez euro (23-01-2020 17:20:02)
Uruchomiony z C:\Users\euro\Downloads
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader X.lnk -> C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-FFFF-7B44-AA0000000001}\SC_Reader.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk -> C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{95140000-0070-0000-0000-0000000FF1CE}\oobeicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Przeglądarka Opera.lnk -> C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe (Opera Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Anytime Upgrade.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgradeUI.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk -> C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Mail.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Messenger.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Movie Maker.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\MovieMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Photo Gallery.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\WLXPhotoGallery.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Mesh.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mesh\WLSync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Writer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriter.exe (Microsoft Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Rejestracja gwarancji firmy Toshiba.lnk -> C:\Program Files (x86)\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\TOPI.exe (TOSHIBA)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Toshiba TEMPRO.lnk -> C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\Tempro.exe (Toshiba Europe GmbH)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Utilities\Accessibility.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\TACSPROP.exe (TOSHIBA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Utilities\eco Utility.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\Teco.exe (TOSHIBA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Utilities\Flash Cards.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TfcConf.exe (TOSHIBA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe (TOSHIBA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Utilities\HyperSpeedStart.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\THyboot.exe (TOSHIBA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Utilities\HyperSpeedStartSettings.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\THybootSet.exe (TOSHIBA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Toshiba Places Icons\Toshiba Places Icon Utility Help.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Places Icon Utility\Help\Help.exe (TOSHIBA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Toshiba Places Icons\Toshiba Places Icon Utility.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Places Icon Utility\TosDIMonitor.exe (Toshiba)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Support\HDD SSD Alert.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSSDAlert.exe (TOSHIBA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Support\PC Diagnostic Tool.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\PCDiag\PCDiag.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Support\PC Health Monitor.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHViewer.exe (TOSHIBA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Support\Recovery Media Creator.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Recovery Media Creator\TRMCLcher.exe (Toshiba Information Equipment(Hangzhou)Co.,LTD)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Support\Service Station.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe (TOSHIBA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Support\TOSHIBA Assist.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Assist\TInTouch.exe (TOSHIBA)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Networking\Bluetooth\Bluetooth Assistant.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\BtAssist1.exe (TOSHIBA CORPORATION.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Networking\Bluetooth\Bluetooth Information Exchanger.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtProc1.exe (TOSHIBA CORPORATION.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Networking\Bluetooth\Bluetooth Settings.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ECCenter1.exe (TOSHIBA CORPORATION.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Networking\Bluetooth\Bluetooth User Guide.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\UsrGuide.exe (TOSHIBA CORPORATION)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Networking\Bluetooth\Remote Camera.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\BIP_Camera1.exe (TOSHIBA CORPORATION.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Networking\Bluetooth\Wireless File Transfer.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\WirelessFTP1.exe (TOSHIBA CORPORATION.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Multimedia\Disc Creator.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Disc Creator\ToDisc.exe (TOSHIBA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Multimedia\DVD-RAM Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Disc Creator\TosRamUtil.exe (TOSHIBA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Multimedia\TOSHIBA Resolution+ for Windows Media Player Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows Media Player\Help\index.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Multimedia\Web Camera Application.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe (TOSHIBA CORPORATION.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Multimedia\TOSHIBA Media Controller\EULA.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\Media Controller\Help\EULA.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Multimedia\TOSHIBA Media Controller\TOSHIBA Media Controller Plug-in Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Media Controller Plug-in\Help\index.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Multimedia\TOSHIBA Media Controller\TOSHIBA Media Controller.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\Media Controller\MediaController.exe (Toshiba Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Toshiba Places Icon Utility.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Places Icon Utility\TosDIMonitor.exe (Toshiba)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype\Skype.lnk -> C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MuseTips\Free MP3 Cutter and Editor\Free MP3 Cutter and Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\MuseTips\Free MP3 Cutter and Editor\MP3Cutter.exe (musetips.com)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MuseTips\Free MP3 Cutter and Editor\Program Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\MuseTips\Free MP3 Cutter and Editor\Help.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MuseTips\Free MP3 Cutter and Editor\Uninstall Free MP3 Cutter and Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\MuseTips\Free MP3 Cutter and Editor\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\4.0.60310.0\Silverlight.Configuration.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes\Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk -> C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk -> C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Uninstall Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\12.0.742.91\Installer\setup.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Chess.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Chess\Chess.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\FreeCell.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\FreeCell\FreeCell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\GameExplorer.lnk -> C:\Windows\System32\gameux.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Hearts.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Hearts\Hearts.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Internet Backgammon.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Multiplayer\Backgammon\bckgzm.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Internet Checkers.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Multiplayer\Checkers\chkrzm.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Internet Spades.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Multiplayer\Spades\shvlzm.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Mahjong.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Mahjong\Mahjong.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Minesweeper.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Minesweeper\Minesweeper.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Purble Place.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Purble Place\PurblePlace.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Solitaire.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Solitaire\Solitaire.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Spider Solitaire.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\SpiderSolitaire\SpiderSolitaire.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\eBay\eBay.lnk -> C:\Windows\System32\oobe\info\favico\eBay.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\eBay\Mój eBay.lnk -> C:\Windows\System32\oobe\info\favico\eBay.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\eBay\Super oferty na eBay.lnk -> C:\Windows\System32\oobe\info\favico\eBay.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Catalyst Control Center\Catalyst Control Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe (ATI Technologies Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software\Avast Free Antivirus.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe (AVAST Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Applian Technologies\FLV and Media Player Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Applian Technologies\FLV and Media Player\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Amazon\Amazon.co.uk Homepage.lnk -> C:\Windows\System32\oobe\info\favico\Amazon.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Bluetooth File Transfer Wizard.lnk -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk -> C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk -> C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk -> C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TRDCReminder.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (TOSHIBA Europe)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TRDCReminder.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (TOSHIBA Europe)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\euro\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\euro\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\euro\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\euro\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\euro\Desktop\Wyczyść rejestr za darmo!.lnk -> C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Free MP3 Cutter and Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\MuseTips\Free MP3 Cutter and Editor\MP3Cutter.exe (musetips.com)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Przeglądarka Opera.lnk -> C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe (Opera Software)
Shortcut: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Adobe Reader X.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe (AVAST Software)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Free MP3 Cutter and Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\MuseTips\Free MP3 Cutter and Editor\MP3Cutter.exe (musetips.com)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Przeglądarka Opera.lnk -> C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe (Opera Software)
 
 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk -> C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) -> startmenu
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Secure Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe (AVAST Software) -> --check-run=src=programs
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk -> C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) -> /showgadgets
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Manuals\TREXLauncher.exe (TOSHIBA) -> Manual
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Recovery Media Reminder.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (TOSHIBA Europe) -> MANUAL
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TOSHIBA\Networking\Bluetooth\Add New Connection.lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ECCenter1.exe (TOSHIBA CORPORATION.) -> W /AUTOMODE
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SRS Labs\SRS Premium Sound HD.lnk -> C:\Program Files\SRS Labs\SRS Control Panel\SRSPanel_64.exe (SRS Labs, Inc.) -> /f=SRS_Premium_Sound_HD.zip
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Starter (Polski)\Microsoft Excel Starter 2010.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVH.EXE (Microsoft Corporation) -> "Microsoft Excel Starter 2010 9014006604150000"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Starter (Polski)\Microsoft Word Starter 2010.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVH.EXE (Microsoft Corporation) -> "Microsoft Word Starter 2010 9014006604150000"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Starter (Polski)\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Centrum Microsoft Office 2010 Upload Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVH.EXE (Microsoft Corporation) -> "Centrum Microsoft Office 2010 Upload Center 9014006604150000"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Starter (Polski)\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVH.EXE (Microsoft Corporation) -> "Microsoft Clip Organizer 9014006604150000"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Starter (Polski)\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVH.EXE (Microsoft Corporation) -> "Microsoft Office Picture Manager 9014006604150000"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Starter (Polski)\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Office Starter To-Go Device Manager 2010.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVH.EXE (Microsoft Corporation) -> "Microsoft Office Starter To-Go Device Manager 2010 9014006604150000"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes\Uninstall Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbuns.exe (Malwarebytes) -> /uninstall
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.BackupAndRestore
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel\Updates\Intel(R) ME FW Recovery Agent.lnk -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe (Intel Corporation) -> --domain-id 4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d --caller consumer
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Catalyst Control Center\Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.exe (ATI Technologies Inc.) -> Start Help -help
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Applian Technologies\FLV and Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Applian Technologies\FLV and Media Player\amp.exe (Applian Technologies Inc) -> -I skins2 --one-instance
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -ImportSystemModules
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TOSHIBA Disc Creator(Audio).lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Disc Creator\ToDisc.exe (TOSHIBA Corporation) -> /SendTo:AD
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TOSHIBA Disc Creator(Data).lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Disc Creator\ToDisc.exe (TOSHIBA Corporation) -> /SendTo:DD
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TOSHIBA Disc Creator(Image).lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Disc Creator\ToDisc.exe (TOSHIBA Corporation) -> /SendTo:ITD
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TOSHIBA Disc Creator(Audio).lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Disc Creator\ToDisc.exe (TOSHIBA Corporation) -> /SendTo:AD
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TOSHIBA Disc Creator(Data).lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Disc Creator\ToDisc.exe (TOSHIBA Corporation) -> /SendTo:DD
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TOSHIBA Disc Creator(Image).lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Disc Creator\ToDisc.exe (TOSHIBA Corporation) -> /SendTo:ITD
ShortcutWithArgument: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Skype.lnk -> C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.) -> /sendto:
ShortcutWithArgument: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TOSHIBA Disc Creator(Audio).lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Disc Creator\ToDisc.exe (TOSHIBA Corporation) -> /SendTo:AD
ShortcutWithArgument: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TOSHIBA Disc Creator(Data).lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Disc Creator\ToDisc.exe (TOSHIBA Corporation) -> /SendTo:DD
ShortcutWithArgument: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TOSHIBA Disc Creator(Image).lnk -> C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Disc Creator\ToDisc.exe (TOSHIBA Corporation) -> /SendTo:ITD
ShortcutWithArgument: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Avast Secure Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe (AVAST Software) -> --check-run=src=quicklaunch
ShortcutWithArgument: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Avast Secure Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe (AVAST Software) -> --check-run=src=taskbar
ShortcutWithArgument: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Users\euro\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Avast Secure Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe (AVAST Software) -> --check-run=src=startmenu
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Avast Secure Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe (AVAST Software) -> --check-run=src=desktop
 
 
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MuseTips\Free MP3 Cutter and Editor\Free MP3 Cutter and Editor on the Web.url -> URL: hxxp://www.musetips.com/
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Amazon.co.uk Homepage.url -> URL: hxxp://www.amazon.co.uk/?tag=tochibauk-win7-ie-portal-bro-21
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\ebay - Mój eBay.url -> URL: hxxp://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-7/4?link=shortcut3
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\eBay - Oferty na eBay.url -> URL: hxxp://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-7/4?link=shortcut2
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\eBay.url -> URL: hxxp://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-7/4?link=shortcut1
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Gry WildTangent.url -> URL: hxxp://toshiba.wildgames.com?mc=iefav&dp=toshibaemea
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Partnerzy firmy Toshiba.url -> URL: hxxp://ce.computers.toshiba-europe.com/innovation/pl/generic/partners-pl
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Pomoc techniczna firmy Toshiba.url -> URL: hxxp://pc-support.toshiba-europe.com
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Portal firmy Toshiba.url -> URL: hxxp://www.toshiba.pl/
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Toshiba Services.url -> URL: hxxp://www.services.toshibaplaces.com?campaign=browser-bookmark
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Wspólnota pomocy technicznej firmy Toshiba.url -> URL: hxxp://forums.computers.toshiba-europe.com/forums/index.jspa
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Links\Amazon.url -> URL: hxxp://www.amazon.co.uk/?tag=tochibauk-win7-ie-portal-bro-21
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Links\eBay.url -> URL: hxxp://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-7/4?link=shortcut1
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Links\Toshiba Places.url -> URL: hxxp://Toshiba.eu/places?campaign=FavIE_v1
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Amazon.co.uk Homepage.url -> URL: hxxp://www.amazon.co.uk/?tag=tochibauk-win7-ie-portal-bro-21
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\ebay - Mój eBay.url -> URL: hxxp://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-7/4?link=shortcut3
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\eBay - Oferty na eBay.url -> URL: hxxp://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-7/4?link=shortcut2
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\eBay.url -> URL: hxxp://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-7/4?link=shortcut1
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Gry WildTangent.url -> URL: hxxp://toshiba.wildgames.com?mc=iefav&dp=toshibaemea
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Partnerzy firmy Toshiba.url -> URL: hxxp://ce.computers.toshiba-europe.com/innovation/pl/generic/partners-pl
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Pomoc techniczna firmy Toshiba.url -> URL: hxxp://pc-support.toshiba-europe.com
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Portal firmy Toshiba.url -> URL: hxxp://www.toshiba.pl/
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Toshiba Services.url -> URL: hxxp://www.services.toshibaplaces.com?campaign=browser-bookmark
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Wspólnota pomocy technicznej firmy Toshiba.url -> URL: hxxp://forums.computers.toshiba-europe.com/forums/index.jspa
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Links\Amazon.url -> URL: hxxp://www.amazon.co.uk/?tag=tochibauk-win7-ie-portal-bro-21
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Links\eBay.url -> URL: hxxp://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-7/4?link=shortcut1
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Links\Toshiba Places.url -> URL: hxxp://Toshiba.eu/places?campaign=FavIE_v1
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\Amazon.co.uk Homepage.url -> URL: hxxp://www.amazon.co.uk/?tag=tochibauk-win7-ie-portal-bro-21
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\ebay - Mój eBay.url -> URL: hxxp://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-7/4?link=shortcut3
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\eBay - Oferty na eBay.url -> URL: hxxp://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-7/4?link=shortcut2
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\eBay.url -> URL: hxxp://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-7/4?link=shortcut1
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\Gry WildTangent.url -> URL: hxxp://toshiba.wildgames.com?mc=iefav&dp=toshibaemea
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Partnerzy firmy Toshiba.url -> URL: hxxp://ce.computers.toshiba-europe.com/innovation/pl/generic/partners-pl
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Pomoc techniczna firmy Toshiba.url -> URL: hxxp://pc-support.toshiba-europe.com
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Portal firmy Toshiba.url -> URL: hxxp://www.toshiba.pl/
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Toshiba Services.url -> URL: hxxp://www.services.toshibaplaces.com?campaign=browser-bookmark
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\Witryny firmy Toshiba w sieci Web\Wspólnota pomocy technicznej firmy Toshiba.url -> URL: hxxp://forums.computers.toshiba-europe.com/forums/index.jspa
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\Links\Amazon.url -> URL: hxxp://www.amazon.co.uk/?tag=tochibauk-win7-ie-portal-bro-21
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\Links\eBay.url -> URL: hxxp://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-7/4?link=shortcut1
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> URL: hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
InternetURL: C:\Users\euro\Favorites\Links\Toshiba Places.url -> URL: hxxp://Toshiba.eu/places?campaign=FavIE_v1
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.010s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!