wklejto.pl

Dodane przez: ~drunkparis (2019-12-22 16:32) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 14-12-2019
Uruchomiony przez Kazimierz (22-12-2019 17:29:11)
Uruchomiony z C:\Users\Kazimierz\Downloads
Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) (2019-12-22 13:45:08)
Tryb startu: Normal
==========================================================
 
 
==================== Konta użytkowników: =============================
 
Administrator (S-1-5-21-2907934896-2442041907-2014270199-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-2907934896-2442041907-2014270199-501 - Limited - Disabled)
HomeGroupUser$ (S-1-5-21-2907934896-2442041907-2014270199-1002 - Limited - Enabled)
Kazimierz (S-1-5-21-2907934896-2442041907-2014270199-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Kazimierz
 
==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
AV: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
AS: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {98619B37-4FC4-67F2-1C99-EEF6D47DBD96}
AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
 
==================== Zainstalowane programy ======================
 
(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 
µTorrent (HKU\S-1-5-21-2907934896-2442041907-2014270199-1001\...\uTorrent) (Version: 3.5.5.45395 - BitTorrent Inc.)
7-Zip 19.00 (x64) (HKLM\...\7-Zip) (Version: 19.00 - Igor Pavlov)
CyberLink PowerDVD 19 (HKLM-x32\...\{729D20C8-FC13-4BE9-B0BB-E86F76600647}) (Version: 19.0.2126.62 - CyberLink Corp.)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 79.0.3945.88 - Google LLC)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.35.421 - Google LLC) Hidden
Intel(R) Computing Improvement Program (HKLM\...\{A9133872-C9FE-45CC-8F01-D1947B0F09EA}) (Version: 2.4.04755 - Intel Corporation)
Malwarebytes version 4.0.4.49 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 4.0.4.49 - Malwarebytes)
Microsoft .NET Framework 4.6.2 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.6.01590 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.6.2 (Polski) (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1045) (Version: 4.6.01590 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) - 14.11.25325 (HKLM-x32\...\{6c6356fe-cbfa-4944-9bed-a9e99f45cb7a}) (Version: 14.11.25325.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) - 14.11.25325 (HKLM-x32\...\{404c9c27-8377-4fd1-b607-7ca635db4e49}) (Version: 14.11.25325.0 - Microsoft Corporation)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.8844.1 - Realtek Semiconductor Corp.)
 
==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
ContextMenuHandlers1: [$PowerDVD19] -> {F29ECC0C-F1D0-4132-B1BC-E317171FFC76} => C:\ProgramData\CyberLink\PowerDVD19\OpenWith\PDVD_Shell64.dll [2019-10-15] (CyberLink Corp. -> CyberLink Corp.)
ContextMenuHandlers1: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll [2019-02-21] (Igor Pavlov) [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2019-12-22] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
ContextMenuHandlers4: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll [2019-02-21] (Igor Pavlov) [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => C:\Windows\system32\igfxpph.dll [2019-12-22] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Intel Corporation)
ContextMenuHandlers6: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll [2019-02-21] (Igor Pavlov) [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2019-12-22] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
 
==================== Codecs (filtrowane) ====================
 
==================== Skróty & WMI ========================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
WMI:subscription\__FilterToConsumerBinding->CommandLineEventConsumer.Name=\"BVTConsumer\"",Filter="__EventFilter.Name=\"BVTFilter\"::
WMI:subscription\__EventFilter->BVTFilter::[Query => SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99]
WMI:subscription\CommandLineEventConsumer->BVTConsumer::[CommandLineTemplate => cscript KernCap.vbs][WorkingDirectory => C:\\tools\\kernrate]
 
==================== Załadowane moduły (filtrowane) =============
 
2019-12-22 16:49 - 2019-02-21 17:00 - 000078336 _____ (Igor Pavlov) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll
 
==================== Alternate Data Streams (filtrowane) ========
 
==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ==================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)
 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
 
==================== Powiązania plików (filtrowane) =================
 
==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ==========
 
==================== Hosts - zawartość: =========================
 
(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 
2019-12-22 16:24 - 2019-12-22 16:25 - 000000056 _____ C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.0.1 cap.cyberlink.com
 
==================== Inne obszary ===========================
 
(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 
HKU\S-1-5-21-2907934896-2442041907-2014270199-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Kazimierz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
DNS Servers: 89.231.1.206 - 217.172.224.160
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 
==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
FirewallRules: [SPPSVC-In-TCP] => (Allow) %SystemRoot%\system32\sppsvc.exe Brak pliku
FirewallRules: [SPPSVC-In-TCP-NoScope] => (Allow) %SystemRoot%\system32\sppsvc.exe Brak pliku
FirewallRules: [{B8E88E8A-2415-4E0F-8FF6-C3D67390E10D}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google LLC)
FirewallRules: [{8E0F678D-CCFC-4E48-A365-144E52D3F680}] => (Allow) C:\Users\Kazimierz\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
FirewallRules: [{3D150ABB-BB75-4999-919E-92EA5A453739}] => (Allow) C:\Users\Kazimierz\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
FirewallRules: [{5FAF8F9C-695C-4F20-BD14-5FFF7806FCB5}] => (Allow) C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD19\PowerDVD.exe (CyberLink Corp. -> CyberLink Corp.)
FirewallRules: [{01818A8D-6285-4B62-9D2B-9F368E6CC194}] => (Allow) C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD19\ShareModule32\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD19.exe (CyberLink Corp. -> CyberLink)
FirewallRules: [{AB1D3141-186F-481D-8AE8-470970345AB4}] => (Allow) C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD19\PowerDVD19Agent.exe (CyberLink Corp. -> CyberLink Corp.)
FirewallRules: [{BA9A7A0A-EBD3-4578-A065-E27F0C995658}] => (Allow) C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD19\Movie\PowerDVDMovie.exe (CyberLink Corp. -> CyberLink Corp.)
FirewallRules: [{75AE6688-D2D9-424F-920C-91396D23945F}] => (Allow) C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD19\CastingStation.exe (CyberLink Corp. -> CyberLink Corp.)
 
==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 
22-12-2019 14:44:11 Zainstalowany program DirectX
22-12-2019 14:53:01 Intel® Driver & Support Assistant
22-12-2019 15:01:51 Windows Update
22-12-2019 15:10:38 Intel® Driver & Support Assistant
22-12-2019 15:11:14 Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215
22-12-2019 15:36:44 Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501
22-12-2019 15:40:34 Intel® Driver & Support Assistant
22-12-2019 15:59:44 OTL Restore Point - 2019-12-22 15:59:44
22-12-2019 16:27:05 Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030
22-12-2019 16:27:25 Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030
22-12-2019 16:27:44 Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) - 14.11.25325
22-12-2019 16:28:03 Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) - 14.11.25325
22-12-2019 16:28:23 Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215
22-12-2019 17:08:19 Chrome Cleanup Tool
 
==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń ============
 
Name: Kontroler PCI Simple Communications
Description: Kontroler PCI Simple Communications
Class Guid: 
Manufacturer: 
Service: 
Problem: : The drivers for this device are not installed. (Code 28)
Resolution: To install the drivers for this device, click "Update Driver", which starts the Hardware Update wizard.
 
Name: Port szeregowy PCI
Description: Port szeregowy PCI
Class Guid: 
Manufacturer: 
Service: 
Problem: : The drivers for this device are not installed. (Code 28)
Resolution: To install the drivers for this device, click "Update Driver", which starts the Hardware Update wizard.
 
 
==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: ========================
 
Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (12/22/2019 05:23:28 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
 
Error: (12/22/2019 04:02:53 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
 
Error: (12/22/2019 03:41:32 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: DSAServiceHelper.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x5df3bbf4
Nazwa modułu powodującego błąd: KERNELBASE.dll, wersja: 6.1.7601.24535, sygnatura czasowa: 0x5dc1e835
Kod wyjątku: 0xe0434352
Przesunięcie błędu: 0x000000000000b87d
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x16b0
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d5b8d5e4f17b18
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAServiceHelper.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Identyfikator raportu: 24dd5fae-24c9-11ea-8e5b-00199972b301
 
Error: (12/22/2019 03:41:32 PM) (Source: .NET Runtime) (EventID: 1026) (User: )
Description: Aplikacja: DSAServiceHelper.exe
Wersja architektury: v4.0.30319
Opis: proces został przerwany z powodu nieobsłużonego wyjątku.
Informacje o wyjątku: System.IO.FileNotFoundException
   w DSASharedCore.Controllers.Computer.FileSystemController+<>c.<.ctor>b__41_1(System.String)
   w DSASharedCore.Helpers.FileHelper.IsDirectorySafe(System.String)
   w DSASharedCore.Controllers.LoggingController.GetDefaultLoggingDirectory()
   w DSAServiceHelper.Program.Main(System.String[])
 
Error: (12/22/2019 03:38:56 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: DriverHub_.exe, wersja: 1.1.2.1563, sygnatura czasowa: 0x5c157f24
Nazwa modułu powodującego błąd: INetC.dll_unloaded, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x5ba95483
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x002c1a53
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xeb4
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d5b8d51785bf00
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Users\KAZIMI~1\AppData\Local\Temp\DriverHub_.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: INetC.dll
Identyfikator raportu: c81c8ae9-24c8-11ea-8e5b-00199972b301
 
Error: (12/22/2019 03:19:32 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
 
Error: (12/22/2019 03:12:42 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: Intel-Driver-and-Support-Assistant-Installer.exe, wersja: 19.12.50.5, sygnatura czasowa: 0x5a10ad86
Nazwa modułu powodującego błąd: KERNELBASE.dll, wersja: 6.1.7601.24535, sygnatura czasowa: 0x5dc1e97f
Kod wyjątku: 0xe0434352
Przesunięcie błędu: 0x0000c5af
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xeec
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d5b8d1905d8196
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\Temp\{66C7D3E3-3C97-4652-94CB-0450E0AAE4F7}\.cr\Intel-Driver-and-Support-Assistant-Installer.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
Identyfikator raportu: 1dbca7a2-24c5-11ea-9de7-00199972b301
 
Error: (12/22/2019 03:12:41 PM) (Source: .NET Runtime) (EventID: 1026) (User: )
Description: Aplikacja: Intel-Driver-and-Support-Assistant-Installer.exe
Wersja architektury: v4.0.30319
Opis: proces został przerwany z powodu nieobsłużonego wyjątku.
Informacje o wyjątku: System.ComponentModel.Win32Exception
   w System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(System.Diagnostics.ProcessStartInfo)
   w System.Diagnostics.Process.Start()
   w System.Diagnostics.Process.Start(System.Diagnostics.ProcessStartInfo)
   w BootstrapperUI.ViewModels.MainWindowVM.Launch()
   w BootstrapperUI.ViewModels.MainWindowVM.<.ctor>b__22_8()
 
Informacje o wyjątku: System.Reflection.TargetInvocationException
   w System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(System.Object, System.Object[], System.Signature, Boolean)
   w System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(System.Object, System.Object[], System.Object[])
   w System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(System.Object, System.Reflection.BindingFlags, System.Reflection.Binder, System.Object[], System.Globalization.CultureInfo)
   w GalaSoft.MvvmLight.Helpers.WeakAction.Execute()
   w GalaSoft.MvvmLight.Command.RelayCommand.Execute(System.Object)
   w MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecuteCommandSource(System.Windows.Input.ICommandSource, Boolean)
   w System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
   w System.Windows.Controls.Button.OnClick()
   w System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs)
   w System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(System.Object, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs)
   w System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(System.Delegate, System.Object)
   w System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(System.Delegate, System.Object)
   w System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(System.Object, System.Windows.RoutedEventArgs)
   w System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(System.Object, System.Windows.RoutedEventArgs, Boolean)
   w System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(System.Windows.DependencyObject, System.Windows.RoutedEventArgs, System.Windows.RoutedEvent)
   w System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(System.Object, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs)
   w System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(System.Delegate, System.Object)
   w System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(System.Delegate, System.Object)
   w System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(System.Object, System.Windows.RoutedEventArgs)
   w System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(System.Object, System.Windows.RoutedEventArgs, Boolean)
   w System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(System.Windows.DependencyObject, System.Windows.RoutedEventArgs)
   w System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(System.Windows.RoutedEventArgs)
   w System.Windows.UIElement.RaiseEvent(System.Windows.RoutedEventArgs, Boolean)
   w System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
   w System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(System.Windows.Input.InputEventArgs)
   w System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(System.Windows.Input.InputReport)
   w System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr, System.Windows.Input.InputMode, Int32, System.Windows.Input.RawMouseActions, Int32, Int32, Int32)
   w System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr, MS.Internal.Interop.WindowMessage, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   w System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   w MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   w MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
   w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   w System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
   w MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
   w MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
   w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
   w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
   w BootstrapperUI.BootstrapperUI.Run()
   w System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(System.Object)
   w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   w System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   w System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   w System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
 
 
Dziennik System:
=============
Error: (12/22/2019 05:27:33 PM) (Source: Schannel) (EventID: 4119) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Odebrano następujący alert krytyczny: 40.
 
Error: (12/22/2019 05:27:33 PM) (Source: Schannel) (EventID: 4119) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Odebrano następujący alert krytyczny: 70.
 
Error: (12/22/2019 05:27:00 PM) (Source: Schannel) (EventID: 4119) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Odebrano następujący alert krytyczny: 40.
 
Error: (12/22/2019 05:27:00 PM) (Source: Schannel) (EventID: 4119) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Odebrano następujący alert krytyczny: 70.
 
Error: (12/22/2019 05:24:42 PM) (Source: Schannel) (EventID: 4119) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Odebrano następujący alert krytyczny: 40.
 
Error: (12/22/2019 05:24:42 PM) (Source: Schannel) (EventID: 4119) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Odebrano następujący alert krytyczny: 70.
 
Error: (12/22/2019 05:20:49 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: )
Description: Serwer {F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF} nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.
 
Error: (12/22/2019 05:12:26 PM) (Source: Schannel) (EventID: 4119) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Odebrano następujący alert krytyczny: 40.
 
 
Windows Defender:
===================================
Date: 2019-12-22 14:26:19.311
Description: 
Produkt Windows Defender napotkał błąd podczas próby załadowania podpisów i podejmie próbę powrotu do znanego zestawu dobrych podpisów.
Podpisy objęte próbą:Bieżące
Kod błędu:0x80070003
Opis błędu:System nie może odnaleźć określonej ścieżki. 
Wersja podpisu:0.0.0.0
Wersja aparatu:0.0.0.0
 
CodeIntegrity:
===================================
 
Date: 2019-12-22 16:08:59.728
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\ComboFix\catchme.sys because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2019-12-22 16:08:59.712
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\ComboFix\catchme.sys because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
==================== Statystyki pamięci =========================== 
 
BIOS: FUJITSU SIEMENS // Phoenix Technologies Ltd. 6.00 R1.18-02.2811.A1 10/21/2009
Płyta główna: FUJITSU SIEMENS D2811-A1
Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz
Procent pamięci w użyciu: 77%
Całkowita pamięć fizyczna: 3740.23 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 829.82 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 7478.61 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 4226.01 MB
 
==================== Dyski ================================
 
Drive c: () (Fixed) (Total:48.83 GB) (Free:23.94 GB) NTFS ==>[dysk z komponentami startowymi (pozyskano odczytując BCD)]
Drive d: (Nowy) (Fixed) (Total:99.73 GB) (Free:99.14 GB) NTFS
 
 
==================== MBR & Tablica partycji ====================
 
==========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 149.1 GB) (Disk ID: 5518AC12)
Partition 1: (Not Active) - (Size=99.7 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Active) - (Size=48.8 GB) - (Type=07 NTFS)
 
==================== Koniec  Addition.txt =======================
Wygenerowano w 0.004s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!