wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-08-29 18:42) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 28-08-2019 02
Uruchomiony przez user (29-08-2019 18:35:45) Run:1
Uruchomiony z C:\Users\user\Desktop
Załadowane profile: user (Dostępne profile: user & DefaultAppPool)
Tryb startu: Normal
==============================================
 
fixlist - zawartość:
*****************
Task: {0EA1DB3C-87CC-4E55-890A-644C8D00866B} - \OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {1EB3BE52-440F-46B2-B3A6-84F6EF35E8E5} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscovery => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {2396E1C8-B266-4E5F-BCCB-B5BC1146A4B8} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe
Task: {2615A20F-9F72-4955-B7A6-C6AF70E8D391} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfIdle-5d -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {384A9BB0-E25B-4DB6-AA8A-3478FF341C1F} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PeriodicScanRetry => C:\WINDOWS\ehome\MCUpdate.exe
Task: {39257AC9-B5AB-46A9-8068-BC008B597909} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe
Task: {3AED5C24-504F-4014-AA88-B750FA384573} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {3E9BD8A9-ED0C-4E38-A538-D6D12B7CF14D} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\OCURActivate => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {40658525-554B-405B-88DF-283BC70F3E38} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\RegisterSearch => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {4B2BABCC-3AF8-49DC-AF15-BE56C36A050B} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ReindexSearchRoot => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {54DE6B96-2E64-4394-B417-876808D1EC5B} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Logon-5d -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {5DD46070-7428-439E-9334-F38639C05A9B} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OnIdle-5d -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {6B001DBC-A963-439A-8F52-3604F408ED1D} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ActivateWindowsSearch => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {6BB8A77A-5469-488F-8D23-0EB351F2AAFE} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe
Task: {6DCBEF5C-4199-4DBD-AFE9-3880DFCFA6CF} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {76572808-99BE-4E03-B803-C192D33DC1B7} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW2 => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {78F4F039-58D5-4D75-AD21-1B6E9B86E138} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\RecordingRestart => C:\WINDOWS\ehome\ehrec.exe
Task: {7D0128FF-A318-42B7-B8B1-5994A76D30F9} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\UpdateRecordPath => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {8FA46682-19C7-4555-9324-44385C1EB0D9} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfSleep-5d -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {96AA158D-5501-4B26-8C57-D111C1506165} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate_scheduled => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe
Task: {97046813-06F0-421F-9925-5ED7976E66C6} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\MachineUnlock-5d -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {9DEDAE5A-D8C1-437D-902A-088348C844AA} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ehDRMInit => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {AB953E6D-FC54-4C9A-897B-8B871D6CA3F3} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe
Task: {BEDCD019-5F08-429F-879F-7A1C85F1C15B} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW1 => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {C069ABC4-D0D9-4E00-AA01-55A61975CC90} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\DispatchRecoveryTasks => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {CC38DA87-2342-47C0-AF3E-768EF7D9EBE3} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxcontent -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {D0D51014-59F9-4343-B136-FFC1E6254715} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe
Task: {D54E2B9A-711F-4876-BE3E-441B5001097D} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PvrRecoveryTask => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe
Task: {D67730FC-1E70-4D3C-A2E4-2E8C6D142E9C} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {DF595436-CC83-4E15-920C-BC818083A2AD} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\OCURDiscovery => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {E3AA70CC-FFC6-4E52-A08D-5017F547A456} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Time-5d -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {E5F114DE-48C1-4E47-A65D-68D75F409F87} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ConfigureInternetTimeService => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {ECAF9D32-5BF0-4331-8F52-BCCE5F4C6F2E} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\InstallPlayReady => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe
Task: {F547A3CA-F378-455E-9F91-868611AA7652} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeTime -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {F67060CD-F5B5-40C7-82B4-A326D838AA6D} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {FC11C9A1-07B2-42E7-AD95-56AD6168B818} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {FEA5A301-13B1-455D-A0D8-30871D62FFD0} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Brak pliku <==== UWAGA
U3 idsvc; Brak ImagePath
ContextMenuHandlers1: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [BriefcaseMenu] -> {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers3: [{4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C}] -> {4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers4: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers6: [BriefcaseMenu] -> {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} =>  -> Brak pliku
HKLM\software\microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\Providers => ProviderFileName2 -> ndptsp.tsp (Brak pliku)Tcpip\..\Interfaces\{45c02736-343c-4497-9bdc-1d0447ef0b71}: [DhcpNameServer] 192.168.43.1
Tcpip\..\Interfaces\{5a71a986-3341-4db1-9fc0-37eebc237665}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{e7015cce-0157-4110-aada-088216149328}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
EmptyTemp:
*****************
 
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{0EA1DB3C-87CC-4E55-890A-644C8D00866B}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{0EA1DB3C-87CC-4E55-890A-644C8D00866B}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{1EB3BE52-440F-46B2-B3A6-84F6EF35E8E5}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{1EB3BE52-440F-46B2-B3A6-84F6EF35E8E5}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscovery => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscovery" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{2396E1C8-B266-4E5F-BCCB-B5BC1146A4B8}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{2396E1C8-B266-4E5F-BCCB-B5BC1146A4B8}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{2615A20F-9F72-4955-B7A6-C6AF70E8D391}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{2615A20F-9F72-4955-B7A6-C6AF70E8D391}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfIdle-5d" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{384A9BB0-E25B-4DB6-AA8A-3478FF341C1F}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{384A9BB0-E25B-4DB6-AA8A-3478FF341C1F}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PeriodicScanRetry => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\PeriodicScanRetry" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{39257AC9-B5AB-46A9-8068-BC008B597909}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{39257AC9-B5AB-46A9-8068-BC008B597909}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{3AED5C24-504F-4014-AA88-B750FA384573}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{3AED5C24-504F-4014-AA88-B750FA384573}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{3E9BD8A9-ED0C-4E38-A538-D6D12B7CF14D}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{3E9BD8A9-ED0C-4E38-A538-D6D12B7CF14D}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\OCURActivate => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\OCURActivate" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{40658525-554B-405B-88DF-283BC70F3E38}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{40658525-554B-405B-88DF-283BC70F3E38}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\RegisterSearch => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\RegisterSearch" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{4B2BABCC-3AF8-49DC-AF15-BE56C36A050B}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{4B2BABCC-3AF8-49DC-AF15-BE56C36A050B}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ReindexSearchRoot => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\ReindexSearchRoot" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{54DE6B96-2E64-4394-B417-876808D1EC5B}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{54DE6B96-2E64-4394-B417-876808D1EC5B}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Logon-5d" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{5DD46070-7428-439E-9334-F38639C05A9B}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{5DD46070-7428-439E-9334-F38639C05A9B}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OnIdle-5d" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{6B001DBC-A963-439A-8F52-3604F408ED1D}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{6B001DBC-A963-439A-8F52-3604F408ED1D}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ActivateWindowsSearch => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\ActivateWindowsSearch" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{6BB8A77A-5469-488F-8D23-0EB351F2AAFE}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{6BB8A77A-5469-488F-8D23-0EB351F2AAFE}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{6DCBEF5C-4199-4DBD-AFE9-3880DFCFA6CF}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{6DCBEF5C-4199-4DBD-AFE9-3880DFCFA6CF}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{76572808-99BE-4E03-B803-C192D33DC1B7}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{76572808-99BE-4E03-B803-C192D33DC1B7}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW2 => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW2" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Boot\{78F4F039-58D5-4D75-AD21-1B6E9B86E138}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{78F4F039-58D5-4D75-AD21-1B6E9B86E138}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\RecordingRestart => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\RecordingRestart" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{7D0128FF-A318-42B7-B8B1-5994A76D30F9}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{7D0128FF-A318-42B7-B8B1-5994A76D30F9}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\UpdateRecordPath => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\UpdateRecordPath" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{8FA46682-19C7-4555-9324-44385C1EB0D9}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{8FA46682-19C7-4555-9324-44385C1EB0D9}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfSleep-5d" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{96AA158D-5501-4B26-8C57-D111C1506165}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{96AA158D-5501-4B26-8C57-D111C1506165}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate_scheduled => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate_scheduled" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{97046813-06F0-421F-9925-5ED7976E66C6}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{97046813-06F0-421F-9925-5ED7976E66C6}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\MachineUnlock-5d" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{9DEDAE5A-D8C1-437D-902A-088348C844AA}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{9DEDAE5A-D8C1-437D-902A-088348C844AA}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ehDRMInit => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\ehDRMInit" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{AB953E6D-FC54-4C9A-897B-8B871D6CA3F3}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{AB953E6D-FC54-4C9A-897B-8B871D6CA3F3}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{BEDCD019-5F08-429F-879F-7A1C85F1C15B}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{BEDCD019-5F08-429F-879F-7A1C85F1C15B}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW1 => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW1" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{C069ABC4-D0D9-4E00-AA01-55A61975CC90}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{C069ABC4-D0D9-4E00-AA01-55A61975CC90}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\DispatchRecoveryTasks => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\DispatchRecoveryTasks" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{CC38DA87-2342-47C0-AF3E-768EF7D9EBE3}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{CC38DA87-2342-47C0-AF3E-768EF7D9EBE3}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxcontent" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{D0D51014-59F9-4343-B136-FFC1E6254715}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{D0D51014-59F9-4343-B136-FFC1E6254715}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{D54E2B9A-711F-4876-BE3E-441B5001097D}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{D54E2B9A-711F-4876-BE3E-441B5001097D}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PvrRecoveryTask => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\PvrRecoveryTask" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{D67730FC-1E70-4D3C-A2E4-2E8C6D142E9C}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{D67730FC-1E70-4D3C-A2E4-2E8C6D142E9C}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{DF595436-CC83-4E15-920C-BC818083A2AD}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{DF595436-CC83-4E15-920C-BC818083A2AD}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\OCURDiscovery => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\OCURDiscovery" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{E3AA70CC-FFC6-4E52-A08D-5017F547A456}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{E3AA70CC-FFC6-4E52-A08D-5017F547A456}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Time-5d" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{E5F114DE-48C1-4E47-A65D-68D75F409F87}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{E5F114DE-48C1-4E47-A65D-68D75F409F87}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ConfigureInternetTimeService => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\ConfigureInternetTimeService" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{ECAF9D32-5BF0-4331-8F52-BCCE5F4C6F2E}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{ECAF9D32-5BF0-4331-8F52-BCCE5F4C6F2E}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\InstallPlayReady => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Media Center\InstallPlayReady" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{F547A3CA-F378-455E-9F91-868611AA7652}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{F547A3CA-F378-455E-9F91-868611AA7652}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeTime" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{F67060CD-F5B5-40C7-82B4-A326D838AA6D}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{F67060CD-F5B5-40C7-82B4-A326D838AA6D}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{FC11C9A1-07B2-42E7-AD95-56AD6168B818}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{FC11C9A1-07B2-42E7-AD95-56AD6168B818}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{FEA5A301-13B1-455D-A0D8-30871D62FFD0}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{FEA5A301-13B1-455D-A0D8-30871D62FFD0}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager" => nie znaleziono
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\idsvc => pomyślnie usunięto
idsvc => serwis pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\7-Zip => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID\{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => nie znaleziono
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\BriefcaseMenu => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Classes\CLSID\{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}" => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\{4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C} => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID\{4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C} => nie znaleziono
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\7-Zip => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID\{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => nie znaleziono
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID\{3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => nie znaleziono
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\BriefcaseMenu => pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID\{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} => nie znaleziono
"HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\HKLM\software\microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\Providers => ProviderFileName2 -> ndptsp.tsp (Brak pliku){45c02736-343c-4497-9bdc-1d0447ef0b71}\\DhcpNameServer" => nie znaleziono
"HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5a71a986-3341-4db1-9fc0-37eebc237665}\\DhcpNameServer" => pomyślnie usunięto
"HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{e7015cce-0157-4110-aada-088216149328}\\DhcpNameServer" => pomyślnie usunięto
 
=========== EmptyTemp: ==========
 
BITS transfer queue => 9723904 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 944678076 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 506 B
Windows/system/drivers => 2997241 B
Edge => 34304 B
Chrome => 451321155 B
Firefox => 0 B
Opera => 0 B
 
Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Default => 0 B
Users => 0 B
ProgramData => 0 B
Public => 0 B
systemprofile => 0 B
systemprofile32 => 0 B
LocalService => 16320 B
LocalService => 0 B
NetworkService => 159594 B
NetworkService => 0 B
user => 43269117 B
DefaultAppPool => 0 B
 
RecycleBin => 182909 B
EmptyTemp: => 1.4 GB danych tymczasowych Usunięto.
 
================================
 
 
System wymagał restartu.
 
==== Koniec  Fixlog 18:37:37 ====
Wygenerowano w 0.037s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!