wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-08-02 21:15) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 16.05.2018 01
Uruchomiony przez jtste (02-08-2019 21:09:44)
Uruchomiony z F:\Malware Programy
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\Saved Games\Migrate Saved Games.lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\migration.bat ()
 
 
Shortcut: C:\Users\Administrator\Desktop\Microsoft Edge.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aegisub.lnk -> F:\Program Files (x86)\Aegisub\aegisub32.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASSDraw3.lnk -> F:\Program Files (x86)\Aegisub\ASSDraw3.exe (ai-chan)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EditPad Lite 7.lnk -> F:\Program Files\Just Great Software\EditPad Lite 7\EditPadLite7.exe (Just Great Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Epic Games Launcher.lnk -> E:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win32\EpicGamesLauncher.exe (Epic Games, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIMP 2.10.12.lnk -> F:\Program Files\GIMP 2\bin\gimp-2.10.exe (Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 5.lnk -> F:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\Integrator.exe (Glarysoft Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Panda Dome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAMain.exe (Panda Security, S.L.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zemana AntiMalware\Zemana AntiMalware.lnk -> F:\Program Files (x86)\Zemana\AntiMalware\AntiMalware.exe (Zemana Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XnView\XnView - Homepage.lnk -> F:\Program Files (x86)\XnView\website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XnView\XnView.lnk -> F:\Program Files (x86)\XnView\xnview.exe (XnView, hxxp://www.xnview.com)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk -> F:\Program Files\VideoLAN\VLC\Documentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk -> F:\Program Files\VideoLAN\VLC\NEWS.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk -> F:\Program Files\VideoLAN\VLC\VideoLAN Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk -> F:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja.lnk -> E:\Program Files (x86)\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Zlota Edycja\player.exe (CD Projekt)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Informacje o systemie.lnk -> E:\Program Files (x86)\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Zlota Edycja\Support\sysinfo.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Dokumentacja\Armageddon's Blade.lnk -> E:\Program Files (x86)\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Zlota Edycja\Instrukcja\Instrukcja2.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Dokumentacja\Plik CzytajTo.lnk -> E:\Program Files (x86)\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Zlota Edycja\Readme.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Dokumentacja\Restoration of Erathia.lnk -> E:\Program Files (x86)\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Zlota Edycja\Instrukcja\Instrukcja1.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Dokumentacja\Shadow of Death.lnk -> E:\Program Files (x86)\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Zlota Edycja\Instrukcja\Instrukcja3.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Dokumentacja\Wprowadzenie.lnk -> E:\Program Files (x86)\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Zlota Edycja\Instrukcja\Tutorial.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tracker Software\PDF-XChange Editor.lnk -> F:\Program Files\Tracker Software\PDF Editor\PDFXEdit.exe (Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tracker Software\Tracker Updater.lnk -> C:\Program Files\Tracker Software\Update\TrackerUpdate.exe (Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tracker Software\PDF-XChange Lite\PDF-XChange Lite License Agreement.lnk -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF-XChange Lite\Help\PDFXLicense.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tracker Software\PDF-XChange Lite\PDF-XChange Lite User Manual.lnk -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF-XChange Lite\Help\PDFX8ManLiteSm.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tracker Software\PDF-XChange Editor\PDF-XChange Editor Help.lnk -> F:\Program Files\Tracker Software\PDF Editor\Help\PDFXVE8Sm.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tracker Software\PDF-XChange Editor\PDF-XChange Editor License Agreement.lnk -> F:\Program Files\Tracker Software\PDF Editor\PDF_VE.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Sims 4\Delete The Sims 4.lnk -> E:\Program Files (x86)\The Sims 4\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Sims 4\Run The Sims 4.lnk -> E:\Program Files (x86)\The Sims 4\Game\Bin\TS4_x64.exe (Electronic Arts Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\Dell Display Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Display Manager\ddm.exe (EnTech Taiwan)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\Authors.lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\AUTHORS.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\Copying.BSD.lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\COPYING.BSD.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\Copying.FREEFONT.lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\COPYING.FREEFONT.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\Copying.LGPL.lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\COPYING.LGPL.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\Copying.lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\COPYING.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\Copyright.lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\COPYRIGHT.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\Dezinstalacja aplikacji  ScummVM.lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\News.lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\NEWS.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\Readme.lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\README.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\ScummVM.lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\scummvm.exe (scummvm.org)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\Saved Games\Saved Games (new default).lnk -> C:\Users\jtste\AppData\Roaming\ScummVM\Saved Games ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\Saved Games\Saved Games (old default).lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razer Cortex\Razer Cortex.lnk -> C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\CortexLauncher.exe (Razer Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razer Cortex\Uninstall Razer Cortex.lnk -> C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent\qBittorrent.lnk -> F:\Program Files\qBittorrent\qbittorrent.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent\Uninstall.lnk -> F:\Program Files\qBittorrent\uninst.exe (The qBittorrent project)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Panda Dome\Panda Dome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAConsole.exe (Panda Security, S.L.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Narzędzie zgłaszania błędów Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\OriginER.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Usuń aplikację Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\OriginUninstall.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Informacje o zmianach.lnk -> F:\Program Files (x86)\NapiProjekt\changelog.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\NapiProjekt.lnk -> F:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Strona domowa NapiProjekt.lnk -> F:\Program Files (x86)\NapiProjekt\www.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64\Changelog.lnk -> F:\Program Files\MPC-HC\Changelog.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64\Dezinstalacja aplikacji MPC-HC.lnk -> F:\Program Files\MPC-HC\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64\MPC-HC x64.lnk -> F:\Program Files\MPC-HC\mpc-hc64.exe (MPC-HC Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-BE x64\Changelog.lnk -> F:\Program Files\MPC-BE x64\Changelog.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-BE x64\ChangelogRus.lnk -> F:\Program Files\MPC-BE x64\Changelog.Rus.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-BE x64\Dezinstalacja aplikacji MPC-BE x64.lnk -> F:\Program Files\MPC-BE x64\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-BE x64\MPC-BE x64.lnk -> F:\Program Files\MPC-BE x64\mpc-be64.exe (MPC-BE Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LibreOffice 6.2\LibreOffice Base.lnk -> F:\Program Files (x86)\LibreOffice\program\sbase.exe (The Document Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LibreOffice 6.2\LibreOffice Calc.lnk -> F:\Program Files (x86)\LibreOffice\program\scalc.exe (The Document Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LibreOffice 6.2\LibreOffice Draw.lnk -> F:\Program Files (x86)\LibreOffice\program\sdraw.exe (The Document Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LibreOffice 6.2\LibreOffice Impress.lnk -> F:\Program Files (x86)\LibreOffice\program\simpress.exe (The Document Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LibreOffice 6.2\LibreOffice Math.lnk -> F:\Program Files (x86)\LibreOffice\program\smath.exe (The Document Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LibreOffice 6.2\LibreOffice Writer.lnk -> F:\Program Files (x86)\LibreOffice\program\swriter.exe (The Document Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LibreOffice 6.2\LibreOffice.lnk -> F:\Program Files (x86)\LibreOffice\program\soffice.exe (The Document Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HoMM3 HD\HoMM3 HD.lnk -> E:\Program Files (x86)\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Zlota Edycja\HD_Launcher.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HoMM3 HD\Uninstall HoMM3 HD.lnk -> E:\Program Files (x86)\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Zlota Edycja\_HD3_Data\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\GOG Galaxy\GOG Galaxy.lnk -> E:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe (GOG.com)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 5\Glary Utilities 5.lnk -> F:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\Integrator.exe (Glarysoft Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 5\Uninstall.lnk -> F:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\uninst.exe (Glarysoft Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 5\Website.lnk -> F:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Europa Universalis 2 [GOG.com]\Europa Universalis 2.lnk -> E:\Program Files (x86)\Europa Universalis 2\eu2.exe (Paradox Entertainment)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Europa Universalis 2 [GOG.com]\Settings.lnk -> E:\Program Files (x86)\Europa Universalis 2\EU2_Settings.exe (Paradox Entertainment)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Europa Universalis 2 [GOG.com]\Uninstall Europa Universalis 2.lnk -> E:\Program Files (x86)\Europa Universalis 2\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Europa Universalis 2 [GOG.com]\Documents\Manual.lnk -> E:\Program Files (x86)\Europa Universalis 2\EU2_manual.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dell Display Manager\Dell Display Manager Release notes.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Display Manager\readme.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dell Display Manager\Dell Display Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Display Manager\ddm.exe (EnTech Taiwan)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dell Display Manager\Uninstall Dell Display Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Display Manager\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Pro\DAEMON Tools Pro.lnk -> F:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTPro.exe (Disc Soft Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Pro\Image Editor.lnk -> F:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTImgEditor.exe (Disc Soft Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\HWMonitorPro\HWMonitorPro EULA.lnk -> F:\Program Files\CPUID\HWMonitorPro\HWMonitorPro_eula.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\HWMonitorPro\HWMonitorPro.lnk -> F:\Program Files\CPUID\HWMonitorPro\HWMonitorPro.exe (CPUID)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\HWMonitorPro\Uninstall HWMonitorPro.lnk -> F:\Program Files\CPUID\HWMonitorPro\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\CPU-Z.lnk -> F:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe (CPUID)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\Edit CPU-Z Config File.lnk -> F:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.ini ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\Uninstall CPU-Z.lnk -> F:\Program Files\CPUID\CPU-Z\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ComicRack\ComicRack.lnk -> F:\Program Files\ComicRack\ComicRack.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ComicRack\Quick Introduction.lnk -> F:\Program Files\ComicRack\Help\ComicRack Introduction.djvu ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ComicRack\Release Notes.lnk -> F:\Program Files\ComicRack\ReadMe.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ComicRack\Version History.lnk -> F:\Program Files\ComicRack\Changes.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ComicRack\Website.lnk -> F:\Program Files\ComicRack\ComicRack.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chomikuj.pl\ChomikBox.lnk -> F:\Program Files (x86)\ChomikBox\ChomikBox.exe ( )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battle.net\Battle.net.lnk -> E:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net Launcher.exe (Blizzard Entertainment)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AIMP\AIMP Advanced Tag Editor.lnk -> F:\Program Files (x86)\AIMP\AIMPate.exe (AIMP DevTeam)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AIMP\AIMP Audio Converter.lnk -> F:\Program Files (x86)\AIMP\AIMPac.exe (AIMP DevTeam)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AIMP\AIMP.lnk -> F:\Program Files (x86)\AIMP\AIMP.exe (AIMP DevTeam)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AIMP\Uninstall.lnk -> F:\Program Files (x86)\AIMP\Uninstall.exe (AIMP DevTeam)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Registry Editor.lnk -> C:\Windows\regedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7GIF\7GIF.lnk -> F:\Program Files\7GIF\7GIF.exe (Xtreme-LAb®)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7GIF\Dezinstalacja aplikacji 7GIF.lnk -> F:\Program Files\7GIF\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip File Manager.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe (Igor Pavlov)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip Help.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7-zip.chm ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\jtste\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\jtste\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\jtste\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\jtste\Desktop\(64)The Sims 4.lnk -> E:\Program Files (x86)\The Sims 4\Game\Bin\TS4_x64.exe (Electronic Arts Inc.)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Vivaldi.lnk -> C:\Program Files\Vivaldi\Application\vivaldi.exe (Vivaldi Technologies AS)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay\Uninstall.lnk -> E:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uninstall.exe (Ubisoft)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay\Uplay.lnk -> E:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe (Ubisoft)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Subtitle Workshop\Subtitle Workshop.lnk -> F:\Program Files (x86)\Subtitle Workshop\SubtitleWorkshop.exe ()
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Subtitle Workshop\Uninstall Subtitle Workshop.lnk -> F:\Program Files (x86)\Subtitle Workshop\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller Pro\Revo Uninstaller Pro.lnk -> F:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller Pro\RevoUninPro.exe (VS Revo Group)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller Pro\Uninstall Revo Uninstaller Pro.lnk -> F:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller Pro\Uninstall.exe (VS Revo Group)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\QNapi\QNapi.lnk -> F:\Program Files (x86)\QNapi\qnapi.exe ()
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\QNapi\Uninstall.lnk -> F:\Program Files (x86)\QNapi\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.7\Python 3.7 (32-bit).lnk -> C:\Users\jtste\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe (Python Software Foundation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.6\Python 3.6 (32-bit).lnk -> C:\Users\jtste\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\python.exe (Python Software Foundation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\EditPad Lite 7.lnk -> F:\Program Files\Just Great Software\EditPad Lite 7\EditPadLite7.exe (Just Great Software)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ChomikBox.lnk -> F:\Program Files (x86)\ChomikBox\ChomikBox.exe ( )
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Glary Utilities 5.lnk -> F:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\Integrator.exe (Glarysoft Ltd)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Subtitle Workshop.lnk -> F:\Program Files (x86)\Subtitle Workshop\SubtitleWorkshop.exe ()
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Vivaldi.lnk -> C:\Program Files\Vivaldi\Application\vivaldi.exe (Vivaldi Technologies AS)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\AIMP.lnk -> F:\Program Files (x86)\AIMP\AIMP.exe (AIMP DevTeam)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\DAEMON Tools Pro.lnk -> F:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTPro.exe (Disc Soft Ltd)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Dell Display Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Display Manager\ddm.exe (EnTech Taiwan)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Glary Utilities 5.lnk -> F:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\Integrator.exe (Glarysoft Ltd)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\MPC-HC x64.lnk -> F:\Program Files\MPC-HC\mpc-hc64.exe (MPC-HC Team)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\qBittorrent.lnk -> F:\Program Files\qBittorrent\qbittorrent.exe ()
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Razer Cortex.lnk -> C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\CortexLauncher.exe (Razer Inc.)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\ScummVM.lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\scummvm.exe (scummvm.org)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Vivaldi.lnk -> C:\Program Files\Vivaldi\Application\vivaldi.exe (Vivaldi Technologies AS)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Europa Universalis 2.lnk -> E:\Program Files (x86)\Europa Universalis 2\eu2.exe (Paradox Entertainment)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\HoMM3 HD.lnk -> E:\Program Files (x86)\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Zlota Edycja\HD_Launcher.exe ()
 
 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player - reset preferences and cache files.lnk -> F:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk -> F:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> -Iskins
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Usuń grę Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{8B743AA0-53B2-11D2-808A-00600895FB43}\setup.exe" -l0x15
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tracker Software\PDF-XChange Lite\PDF-XChange Lite pdfSaver.lnk -> C:\Program Files\Tracker Software\PDF-XChange Lite\pdfSaverL.exe (Tracker Software Products (Canada) Ltd.) -> /Show
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ScummVM\ScummVM (noconsole).lnk -> E:\Program Files (x86)\ScummVM\scummvm.exe (scummvm.org) -> --no-console
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Panda Dome\Podziel się pomysłami i rozwiązaniami.lnk -> C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAMain.exe (Panda Security, S.L.) -> /URL:YourOpinion
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Panda Dome\Pomoc.lnk -> C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAMain.exe (Panda Security, S.L.) -> /URL:WebHelp
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Panda Dome\Wsparcie techniczne online.lnk -> C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAMain.exe (Panda Security, S.L.) -> /URL:TechSupport
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Napisy oczekujące na pobranie.lnk -> F:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe () -> -kolejka
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LibreOffice 6.2\LibreOffice (Safe Mode).lnk -> F:\Program Files (x86)\LibreOffice\program\soffice.exe (The Document Foundation) -> --safe-mode
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chomikuj.pl\Odinstaluj ChomikBox.lnk -> C:\Windows\System32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {45B8131C-E239-4BE0-A92B-0E7FE1BBF83E} 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.7\IDLE (Python 3.7 32-bit).lnk -> C:\Users\jtste\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\pythonw.exe (Python Software Foundation) -> "C:\Users\jtste\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\Lib\idlelib\idle.pyw"
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.7\Python 3.7 Manuals (32-bit).lnk -> C:\Windows\hh.exe (Microsoft Corporation) -> C:\Users\jtste\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\Doc\python374.chm
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.7\Python 3.7 Module Docs (32-bit).lnk -> C:\Users\jtste\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe (Python Software Foundation) -> -m pydoc -b
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.6\IDLE (Python 3.6 32-bit).lnk -> C:\Users\jtste\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\pythonw.exe (Python Software Foundation) -> "C:\Users\jtste\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Lib\idlelib\idle.pyw"
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.6\Python 3.6 Manuals (32-bit).lnk -> C:\Windows\hh.exe (Microsoft Corporation) -> C:\Users\jtste\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Doc\python366.chm
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.6\Python 3.6 Module Docs (32-bit).lnk -> C:\Users\jtste\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\python.exe (Python Software Foundation) -> -m pydoc -b
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc\Discord.lnk -> C:\Users\jtste\AppData\Local\Discord\Update.exe (GitHub) -> --processStart Discord.exe
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Discord.lnk -> C:\Users\jtste\AppData\Local\Discord\Update.exe (GitHub) -> --processStart Discord.exe
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\jtste\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
 
 
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Homepage.url -> URL: hxxp://www.asus.com/
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Member.url -> URL: hxxps://account.asus.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XnView\XnView - Help.url -> URL: hxxp://wiki.xnview.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Internet\Rejestracja elektroniczna gry.url -> URL: hxxp://www.cdprojekt.info/rejestracja.asp
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Internet\www.cdprojekt.info.url -> URL: hxxp://www.cdprojekt.info/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url -> URL: hxxp://support.steampowered.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razer Cortex\Razer Cortex on the Web.url -> URL: hxxps://www.razer.com/cortex
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64\Strona internetowa aplikacji MPC-HC.url -> URL: hxxps://mpc-hc.org/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-BE x64\Strona internetowa aplikacji MPC-BE.url -> URL: hxxp://sourceforge.net/projects/mpcbe/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Europa Universalis 2 [GOG.com]\Documents\Support.url -> URL: hxxp://www.gog.com/support/europa_universalis_ii
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Pro\Online Help.URL -> URL: hxxp://www.daemonpro-help.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7GIF\Strona internetowa aplikacji 7GIF.url -> URL: hxxp://www.xtreme-lab.net/7gif/
InternetURL: C:\Users\jtste\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\jtste\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Homepage.url -> URL: hxxp://www.asus.com/
InternetURL: C:\Users\jtste\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Member.url -> URL: hxxps://account.asus.com/
InternetURL: C:\Users\jtste\Desktop\AdVenture Capitalist.url -> URL: steam://rungameid/346900
InternetURL: C:\Users\jtste\Desktop\Counter-Strike Global Offensive.url -> URL: steam://rungameid/730
InternetURL: C:\Users\jtste\Desktop\Cuphead.url -> URL: steam://rungameid/268910
InternetURL: C:\Users\jtste\Desktop\DISTRAINT Deluxe Edition.url -> URL: steam://rungameid/395170
InternetURL: C:\Users\jtste\Desktop\Frightened Beetles.url -> URL: steam://rungameid/823830
InternetURL: C:\Users\jtste\Desktop\MINDNIGHT.url -> URL: steam://rungameid/667870
InternetURL: C:\Users\jtste\Desktop\Rise of the Tomb Raider.url -> URL: steam://rungameid/391220
InternetURL: C:\Users\jtste\Desktop\SMITE.url -> URL: steam://rungameid/386360
InternetURL: C:\Users\jtste\Desktop\Tomb Raider.url -> URL: steam://rungameid/203160
InternetURL: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\AdVenture Capitalist.url -> URL: steam://rungameid/346900
InternetURL: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Counter-Strike Global Offensive.url -> URL: steam://rungameid/730
InternetURL: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Cuphead.url -> URL: steam://rungameid/268910
InternetURL: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\DISTRAINT Deluxe Edition.url -> URL: steam://rungameid/395170
InternetURL: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Frightened Beetles.url -> URL: steam://rungameid/823830
InternetURL: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\MINDNIGHT.url -> URL: steam://rungameid/667870
InternetURL: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Rise of the Tomb Raider.url -> URL: steam://rungameid/391220
InternetURL: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\ShareX.url -> URL: steam://rungameid/400040
InternetURL: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\SMITE.url -> URL: steam://rungameid/386360
InternetURL: C:\Users\jtste\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Tomb Raider.url -> URL: steam://rungameid/203160
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.081s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!