wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-08-02 09:00) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x86) Wersja: 31-07-2019
Uruchomiony przez Agata (02-08-2019 08:52:20)
Uruchomiony z C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\UltiDev\Cassini Web Server\Restart Cassini for ASP.NET 2.0 Service.lnk -> C:\Program Files\UltiDev\Cassini Web Server for ASP.NET 2.0\RestartCassiniService.bat ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\NetHood\ppt na www.stopbullyingnow.hrsa.gov\target.lnk -> hxxp://www.stopbullyingnow.hrsa.gov/pp
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\NetHood\Moje witryny sieci Web w sieci MSN\target.lnk -> hxxp://www.msnusers.co
 
 
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Outlook Express.lnk -> C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Akcesoria\Notatnik.lnk -> C:\WINDOWS\system32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Akcesoria\Książka adresowa.lnk -> C:\Program Files\Outlook Express\wab.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Akcesoria\Samouczek systemu Windows XP.lnk -> C:\WINDOWS\system32\tourstart.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Akcesoria\Synchronizuj.lnk -> C:\WINDOWS\system32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Akcesoria\Kreator zgodności programów.lnk -> C:\WINDOWS\system32\compatUI.dll ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Akcesoria\Eksplorator Windows.lnk -> C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Akcesoria\Wiersz polecenia.lnk -> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Akcesoria\Ułatwienia dostępu\Lupa.lnk -> C:\WINDOWS\system32\magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Akcesoria\Ułatwienia dostępu\Klawiatura ekranowa.lnk -> C:\WINDOWS\system32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\SendTo\Kreator transferu plików Bluetooth.LNK -> C:\WINDOWS\system32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\SendTo\FileCD.lnk -> C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\FileCD\FileCD.exe (NewTech Infosystems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Moje dokumenty\Moje obrazy\Przykładowe obrazy.lnk -> C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moje obrazy\Przykładowe obrazy ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Moje dokumenty\Moja muzyka\Przykładowa muzyka.lnk -> C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moja muzyka\Przykładowa muzyka ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Default User\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Uruchom przeglądarkę Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Windows Update.lnk -> C:\WINDOWS\system32\wupdmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Wykaz systemu Windows.lnk -> C:\WINDOWS\system32\moricons.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Centrum obsługi HP.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqdirec.exe (Hewlett-Packard Company)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Messenger.lnk -> C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Adobe Reader 7.0.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A71000000002}\SC_Reader_PM.ico ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\RealPlayer.lnk -> C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe (RealNetworks, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\PLAY INTERNET\PLAY INTERNET.lnk -> C:\Program Files\PLAY INTERNET\PLAY INTERNET.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\PLAY INTERNET\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\PLAY INTERNET\uninst.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\iPlus\iPlus manager.lnk -> C:\Program Files\iPlus\iPlusManager.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\iPlus\Odinstaluj.lnk -> C:\Program Files\iPlus\unins000.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\VideoLAN\VLC media player.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\VideoLAN\Documentation.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\Documentation.url ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\VideoLAN\Release Notes.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\NEWS.txt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\VideoLAN Website.url ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Skype\Skype.lnk -> C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\Silverlight.Configuration.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\HP\Zakup materiałów eksploatacyjnych HP.lnk -> C:\Program Files\HP\hpqSSupply.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\HP\HP Update.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWUCli.exe (Hewlett-Packard)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\HP\Asystent produktu HP.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprbui.exe (Hewlett-Packard Co.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\HP\Centrum obsługi HP.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqdirec.exe (Hewlett-Packard Company)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\HP\HP Photosmart Essential.lnk -> C:\Program Files\HP\Photosmart Essential\HP_IZE.exe (Hewlett-Packard, Co.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\HP\Deskjet All-In-One F2100 series\Pomoc.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Help\aio37.chm ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\HP\Deskjet All-In-One F2100 series\Readme.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\{24557DC0-0839-496f-82F9-C4EB72EFE4FA}\readme.html ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\HP\Deskjet All-In-One F2100 series\Witryna pomocy technicznej.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\hp deskjet F2100 series\help\HP Product Support Website.url ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\HP\HP Photosmart Essential\HP Photosmart Essential.lnk -> C:\Program Files\HP\Photosmart Essential\HP_IZE.exe (Hewlett-Packard, Co.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\PLAY ONLINE\PLAY ONLINE.lnk -> C:\Program Files\PLAY ONLINE\PLAY ONLINE.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\PLAY ONLINE\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\PLAY ONLINE\uninst.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\Jak korzystać z  PC-FAX.lnk -> C:\Program Files\Brother\Brmfl04g\howtousebrotherpc.htm ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\Konwerter Książki Adresowej.lnk -> C:\Program Files\Brother\Brmfl04g\rms2csv.exe (Brother Industries, Ltd.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\Read Me.lnk -> C:\Program Files\Brother\Brmfl04g\Rm782Pol.rtf ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\Programy użytkowe do Skanera.lnk -> C:\Program Files\Brother\Brmfl04g\BrScUtil.exe (Brother Industries Ltd.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\Programy użytkowe do Skanera.txt.lnk -> C:\Program Files\Brother\Brmfl04g\ScanRead.txt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Corel WinDVD\Corel WinDVD 9.lnk -> C:\Program Files\Corel\DVD9\WinDVD.exe (Corel Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Real\RealPlayer\RealPlayer.lnk -> C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe (RealNetworks, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Real\RealPlayer\RealPlayer Help.lnk -> C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.chm ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Real\RealPlayer\RealPlayer ReadMe.lnk -> C:\Program Files\Real\RealPlayer\Readme.html ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Real\RealPlayer\RealPlayer License Agreement.lnk -> C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealNetworks License.html ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Real\RealPlayer\RealPlayer Subscription.lnk -> C:\Program Files\Real\RealPlayer\subscription.rnx ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\SubEdit-Player\SubEdit-Player.lnk -> C:\Program Files\SubEdit-Player\subedit.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\SubEdit-Player\Pomoc do SubEdit-Player.lnk -> C:\Program Files\SubEdit-Player\subedit.hlp (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\SubEdit-Player\Skróty klawiszowe SubEdit-Player.lnk -> C:\Program Files\SubEdit-Player\doc\SkrotyKlawiszowe.txt (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\SubEdit-Player\Odinstaluj SubEdit-Player.lnk -> C:\Program Files\SubEdit-Player\unins000.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\SubEdit-Player\Konfiguracja dźwięku AC3Filter.lnk -> C:\Program Files\SubEdit-Player\codec\ac3filter\ac3config.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\QuickTime\QuickTime Player.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{08CA9554-B5FE-4313-938F-D4A417B81175}\QTPlayer.ico ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\QuickTime\PictureViewer.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{08CA9554-B5FE-4313-938F-D4A417B81175}\PictureViewer.ico ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\QuickTime\O programie QuickTime.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{08CA9554-B5FE-4313-938F-D4A417B81175}\RichText.ico ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\OSPS\OSPS.lnk -> C:\Program Files\OSPS\osps.exe (Polska Federacja Scrabble)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\OSPS\Odinstaluj.lnk -> C:\Program Files\OSPS\unins000.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\UltiDev\Cassini Web Server\Cassini Web Server Explorer.lnk -> C:\Program Files\UltiDev\Cassini Web Server Explorer\LocalStart.htm ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\UltiDev\Cassini Web Server\User License Agreement.lnk -> C:\Program Files\UltiDev\Cassini Web Server Explorer\Cassini EULA.rtf ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\UltiDev\Cassini Web Server\Configuration API Guide.lnk -> C:\Program Files\UltiDev\Cassini Web Server Explorer\doc\Cassini Configuration API Documentation.chm ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\UltiDev\Cassini Web Server\About Cassini Web Server for ASP.NET 2.0.lnk -> C:\Program Files\UltiDev\Cassini Web Server for ASP.NET 2.0\AboutCassini.htm ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\InterVideo WinDVR 3\InterVideo WinDVR 3.lnk -> C:\Program Files\InterVideo\WinDVR3\WinDvr.exe (InterVideo Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\InterVideo WinDVR 3\InterVideo WinDVR 3  Help.lnk -> C:\Program Files\InterVideo\WinDVR3\WINDVR.chm ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\InterVideo WinDVR 3\Release Notes.lnk -> C:\Program Files\InterVideo\WinDVR3\ReleaseNote.txt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\InterVideo WinDVR 3\System Diagnostics Tool.lnk -> C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\SysDiag.exe (InterVideo Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Ulead DVD MovieFactory 2\Ulead DVD MovieFactory 2.lnk -> C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead DVD MovieFactory 2\DVDMF.exe (Ulead Systems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Ulead DVD MovieFactory 2\Read Me.lnk -> C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead DVD MovieFactory 2\README.HLP ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Ulead DVD MovieFactory 2\User Manual.lnk -> C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead DVD MovieFactory 2\DMF2.pdf ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Ulead MediaStudio Pro 7.0\Burn disk images.lnk -> C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead MediaStudio Pro 7.0\BurnIxa.exe (Ulead Systems)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Ulead MediaStudio Pro 7.0\Video Editor 7.0.lnk -> C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead MediaStudio Pro 7.0\veditor.exe (Ulead Systems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Ulead MediaStudio Pro 7.0\Audio Editor 7.0.lnk -> C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead MediaStudio Pro 7.0\Aeditor.exe (Ulead Systems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Ulead MediaStudio Pro 7.0\Video Capture 7.0.lnk -> C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead MediaStudio Pro 7.0\VCapture.exe (Ulead Systems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Ulead MediaStudio Pro 7.0\CG Infinity 7.0.lnk -> C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead MediaStudio Pro 7.0\cg.exe (Ulead Systems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Ulead MediaStudio Pro 7.0\Video Paint 7.0.lnk -> C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead MediaStudio Pro 7.0\vpaint.exe (Ulead Systems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Ulead MediaStudio Pro 7.0\Read Me.lnk -> C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead MediaStudio Pro 7.0\README.HLP ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Słownik YDP\Słownik YDP.lnk -> C:\instalki\YDPDICT.EXE (Young Digital Poland)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Słownik YDP\Tester.lnk -> C:\instalki\TESTER.EXE ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Słownik YDP\Interfejs.lnk -> C:\instalki\SWITCH.EXE ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Słownik YDP\Rejestracja.lnk -> C:\instalki\REG.EXE ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\ODBC\ODBC Administrator.lnk -> C:\WINDOWS\ODBCADM.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Total Commander\Total Commander.lnk -> C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE (C. Ghisler & Co.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Total Commander\Total Commander Help.lnk -> C:\totalcmd\TOTALCMD.HLP ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Total Commander\Uninstall or Repair Total Commander.lnk -> C:\totalcmd\TCUNINST.EXE ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\InterActual\InterActual Player\InterActual Player.lnk -> C:\Program Files\InterActual\InterActual Player\iPlayer.exe (InterActual Technologies, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\InterActual\InterActual Player\InterActual Player Help.lnk -> C:\Program Files\InterActual\InterActual Player\help\IA_help.htm ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\InterActual\InterActual Player\InterActual Player Uninstall.lnk -> C:\Program Files\InterActual\InterActual Player\inuninst.exe (InterActual Technologies, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Media\Windows Media Author.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Tools\tagasf.exe (Microsoft and Digital Renaissance)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Media\Windows Media ASF Indexer.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Tools\asfindxr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Media\Windows Media Tools Documentation.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Docs\HTML\nstools.chm ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Media\Windows Media Encoder.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\wmEnc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Media\Utilities\Windows Media Encoding Script.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\WMEncUtil.chm ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Media\Utilities\Windows Media File Editor.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\wmeditor.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Media\Utilities\Windows Media Profile Editor.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\WMProEdt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Media\Utilities\Windows Media Stream Editor.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\wmstreamedt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Media\Windows Media SDK\Windows Media Format SDK.lnk -> C:\WMSDK\WMFSDK9\wmformat.chm ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Mozilla Firefox\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\WS_FTP\WS_FTP95 LE.lnk -> C:\Program Files\WS_FTP\WS_FTP95.exe (Ipswitch, Inc. 81 Hartwell Ave. Lexington, MA)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\WS_FTP\WS_FTP LE Help.lnk -> C:\Program Files\WS_FTP\WS_FTP.hlp ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\WS_FTP\WS_FTP LE Release Notes.lnk -> C:\Program Files\WS_FTP\whatsnew.txt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\WS_FTP\Uninstall WS_FTP LE.lnk -> C:\Program Files\WS_FTP\remove.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\Nic's MiniCalc.lnk -> C:\Program Files\XviD\MiniCalc.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\Koepi's OGMCalc.lnk -> C:\Program Files\XviD\OGMCalc.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\Release Notes.lnk -> C:\Program Files\XviD\releasenotes.txt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\StatsReader 2.1.lnk -> C:\Program Files\XviD\StatsReader.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\StatsReader Notes.lnk -> C:\Program Files\XviD\statsreader.txt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\Some quantization matrices.lnk -> C:\Program Files\XviD\XviD_Quant_Matrices.zip ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\Nic's FourCC changer.lnk -> C:\Program Files\XviD\AviC.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\INet-XviD Homepage.lnk -> C:\Program Files\XviD\xvidhomepage.url ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\INet-Doom9's XviD Forum.lnk -> C:\Program Files\XviD\doom9forum.url ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\INet-Koepi's Homepage (Updates).lnk -> C:\Program Files\XviD\koepishomepage.url ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\Uninstall XviD.lnk -> C:\Program Files\XviD\unins000.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Microsoft Office Excel 2003.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Microsoft Office Outlook 2003.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\outicon.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint 2003.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\pptico.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Microsoft Office Publisher 2003.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\pubs.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Microsoft Office Word 2003.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Microsoft Office InfoPath 2003.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\inficon.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Microsoft Office Access 2003.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\accicons.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\cagicon.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Ustawienia języka pakietu Microsoft Office 2003.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Document Scanning.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\mspicons.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Document Imaging.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\mspicons.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\oisicon.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Certyfikat cyfrowy projektów VBA.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Access Snapshot Viewer.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\WinRAR\Pomoc WinRAR-a.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WINRAR.HLP ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\WinRAR\Podręcznik RAR-a dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Acer GridVista\Acer GridVista.LNK -> C:\Program Files\Acer Inc\Acer GridVista\GridVistaU.exe (Dritek System Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Acer OrbiCam\Acer OrbiCam.lnk -> C:\WINDOWS\BisonCam\LiveCam-1.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Acer Arcade\Acer Arcade.lnk -> C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Acer Arcade.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Empowering Technology\Empowering Technology.lnk -> C:\Acer\Empowering Technology\empower.exe (Avocent Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Empowering Technology\Acer ePower Management.lnk -> C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe (Acer Value Labs, Taiwan)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Empowering Technology\Acer eDataSecurity Management\System Administration.lnk -> C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSmanager.exe (HiTRUST)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Empowering Technology\Acer eLock Management\eLock.lnk -> C:\Acer\Empowering Technology\eLock\eLock.exe (Avocent Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Empowering Technology\Acer eSettings Management\eSettings.lnk -> C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\eSettingsN.exe (Avocent Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Empowering Technology\Acer ePerformance Management\ePerformance.lnk -> C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\ePerformance.exe (Avocent Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Empowering Technology\Acer ePresentation Management\ePresentation.LNK -> C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePrjConsole.exe (Dritek System Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\NTI Backup NOW! 4.5\NTI Backup NOW! 4.5.lnk -> C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup NOW! 4.5\CDBak32.exe (NewTech InfoSystems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\NTI Backup NOW! 4.5\NTI Scheduler.lnk -> C:\Program Files\Common Files\NewTech Infosystems\scheduler\Schdlr32.exe (NewTech InfoSystems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\NTI CD & DVD-Maker 7\NTI CD & DVD-Maker.lnk -> C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\Cdmkr32.exe (NewTech Infosystems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\NTI CD & DVD-Maker 7\Music Cafe.lnk -> C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\NMPlay70.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\NTI CD & DVD-Maker 7\Wave Editor.lnk -> C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\WvEdit32.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\NTI CD & DVD-Maker 7\JewelCase Maker.lnk -> C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\JCMKR32.exe (NewTech Infosystems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\NTI CD & DVD-Maker 7\DVD Fit.lnk -> C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\NDVD9To5.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\NTI CD & DVD-Maker 7\FileCD.lnk -> C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\FileCD\FileCD.exe (NewTech Infosystems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\NTI CD & DVD-Maker 7\Documentations\Read Me.lnk -> C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\Readme.txt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\AcerSystem\AcerSystem User's Guide.lnk -> C:\Book\Guide.pdf ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\AcerSystem\Modem User's Guide.lnk -> C:\Book\Modem.pdf ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne\Usługi składowe.lnk -> C:\WINDOWS\system32\Com\comexp.msc ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne\Źródła danych (ODBC).lnk -> C:\WINDOWS\system32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne\Microsoft .NET Framework 1.1 Configuration.lnk -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorcfg.msc ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne\Microsoft .NET Framework 1.1 Wizards.lnk -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\ConfigWizards.exe ( )
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne\Microsoft .NET Framework 1.1 Kreatorzy.lnk -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\ConfigWizards.exe ( )
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne\Microsoft .NET Framework 1.1 Konfiguracja.lnk -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorcfg.msc ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Gry\Pinball.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Pinball\pinball.exe (Cinematronics)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Gry\FreeCell.lnk -> C:\WINDOWS\system32\freecell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Gry\Kierki.lnk -> C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Gry\Saper.lnk -> C:\WINDOWS\system32\winmine.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Gry\Pasjans.lnk -> C:\WINDOWS\system32\sol.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Gry\Pasjans - Pająk.lnk -> C:\WINDOWS\system32\spider.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Gry\Internetowa gra Kierki.lnk -> C:\Program Files\MSN Gaming Zone\Windows\hrtzzm.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Gry\Internetowa gra Piki.lnk -> C:\Program Files\MSN Gaming Zone\Windows\shvlzm.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Gry\Internetowa gra Warcaby.lnk -> C:\Program Files\MSN Gaming Zone\Windows\chkrzm.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Gry\Internetowa gra Reversi.lnk -> C:\Program Files\MSN Gaming Zone\Windows\Rvsezm.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Gry\Internetowa gra Backgammon.lnk -> C:\Program Files\MSN Gaming Zone\Windows\bckgzm.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\WordPad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Kalkulator.lnk -> C:\WINDOWS\system32\calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Paint.lnk -> C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Podłączanie pulpitu zdalnego.lnk -> C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Ułatwienia dostępu\Kreator ułatwień dostępu.lnk -> C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Rozrywka\Rejestrator dźwięku.lnk -> C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Rozrywka\Regulacja głośności.lnk -> C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Narzędzia systemowe\Tablica znaków.lnk -> C:\WINDOWS\system32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Narzędzia systemowe\Defragmentator dysków.lnk -> C:\WINDOWS\system32\dfrg.msc ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Narzędzia systemowe\Informacje o systemie.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Narzędzia systemowe\Przywracanie systemu.lnk -> C:\WINDOWS\system32\Restore\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Narzędzia systemowe\Oczyszczanie dysku.lnk -> C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Narzędzia systemowe\Kreator transferu plików i ustawień.lnk -> C:\WINDOWS\system32\usmt\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Komunikacja\Kreator transferu plików Bluetooth.lnk -> C:\WINDOWS\system32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Komunikacja\HyperTerminal.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\hypertrm.exe (Hilgraeve, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Komunikacja\Faks\Wyślij faks....lnk -> C:\WINDOWS\system32\fxssend.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Komunikacja\Faks\Edytor stron tytułowych faksu.lnk -> C:\WINDOWS\system32\fxscover.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\InterVideo WinCinema Manager.lnk -> C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\HP Digital Imaging Monitor.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe (Hewlett-Packard Co.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Adobe Reader Speed Launch.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\RealPlayer.lnk -> C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe (RealNetworks, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\PLAY ONLINE.lnk -> C:\Program Files\PLAY ONLINE\PLAY ONLINE.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Zakup materiałów eksploatacyjnych HP.lnk -> C:\Program Files\HP\hpqSSupply.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\HP Photosmart Essential.lnk -> C:\Program Files\HP\Photosmart Essential\HP_IZE.exe (Hewlett-Packard, Co.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\VLC media player.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\iPlus.lnk -> C:\Program Files\iPlus\iPlusManager.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\PLAY INTERNET.lnk -> C:\Program Files\PLAY INTERNET\PLAY INTERNET.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\CyberLink\PowerCinema\Extension\Extension.1.0.lnk -> C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\Highlight\Extension.1.0\Extension.1.0.xml ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\CyberLink\PowerCinema\Extension\Create MakeDVD.lnk -> C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\MakeDVD.xml (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Pulpit.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Normal.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Szablony\Normal.dot ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\3XNIE.LNK -> \\Stacjonarny\C\Wspolne\16 dni 2004\3XNIE.pub
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\hanka.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\hanka ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[13106E].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[13106E] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[0A3CA0].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[0A3CA0] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Normal.dot.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Szablony\Normal.dot ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Downloads.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Downloads ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\aawen.ppt.LNK -> E:\aawen.ppt (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\kobiety wedrowne.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\TIK\kobiety_wedrowne\kobiety wedrowne.pub (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[0A33C5].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[0A33C5] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[086E60].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[086E60] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[09B3C1].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[09B3C1] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\CRIsis.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\CRIsis ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[0DA6D5].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[0DA6D5] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\ważne.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\ważne ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Temp.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Ustawienia lokalne\Temp ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[091A9F].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[091A9F] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\ulotka_pl.LNK -> E:\Fundacja Autonomia\materialy_informacyjne\ulotka_pl.pub (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Tikowcy.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\TIK\Tikowcy.htm (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[042102].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[042102] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\do zajęć NSt UP.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\CRIsis\do zajęć NSt UP ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Szablony.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Szablony ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[081AB8].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[081AB8] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\sekretarzTIK.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\sekretarzTIK ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\RAPORT_POLACY.ppt.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\ważne\RAPORT_POLACY.ppt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\LEXAR (E).LNK -> E:\ (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[051BD0].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[051BD0] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Жанчыны.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\Жанчыны.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\rekomendacje.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\rekomendacje ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[060AD1].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[060AD1] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[060ACF].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[060ACF] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\KINGSTON (E).LNK -> E:\ (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\2017-NST_G.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\2017-NST_G (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\ryz=czerwony.doc.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\ryz=czerwony.doc ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\sprawozdanie.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\sprawozdanie (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\KIJÓW.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\KIJÓW ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[0811F1].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[0811F1] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\seminarium_02.2012.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Dropbox\PFRON\seminaria\seminarium_02.2012 ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Na marginesie raportu Fundacji Helsińskiej.doc.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\Na marginesie raportu Fundacji Helsińskiej.doc ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\print.php.LNK -> F:\bielefeld\print.php.htm (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\składki TIK.xls.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\ważne\składki TIK.xls (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\ANKIETA-!.ppt.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\sekretarzTIK\ANKIETA-!.ppt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\pogrom=kielce.doc.LNK -> E:\pogrom=kielce.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Program trenerski TA1.LNK -> G:\ATA\Program trenerski TA1.dot (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[060024].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[060024] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\semestr_zimowy (2).xls.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Downloads\semestr_zimowy (2).xls ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\ulotka na targi edukacji.LNK -> \\Stacjonarny\C\Wspolne\AUTONOMIA\ulotka na targi edukacji.pub
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[08143F].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[08143F] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\POROZMAWIAJ Z  NIĄ.ppt.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\sekretarzTIK\POROZMAWIAJ Z  NIĄ.ppt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Dysk wymienny (E).LNK -> E:\ (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\w-naszym-imieniu.ppt.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\sekretarzTIK\w-naszym-imieniu.ppt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\17-ST_Ar.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\17-ST_Ar (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Indkaldelse til Femø Efterårsseminaret.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\QP0RYLI5\Indkaldelse til Femø Efterårsseminaret.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[0837E5].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[0837E5] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[071282].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[071282] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[04691D].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[04691D] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\WALNE=ZAPROSZENIE.doc.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\ważne\WALNE=ZAPROSZENIE.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Baza_danych_osob.xls.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Downloads\Baza_danych_osob.xls ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Katastrofa Smoleńska (1).docx.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Downloads\Katastrofa Smoleńska (1).docx ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\ulotka na konferencje 16 dni.LNK -> \\Stacjonarny\C\Wspolne\AUTONOMIA\ulotka na konferencje 16 dni.pub
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\POLITYKA GŁOSU.ppt.LNK -> E:\POLITYKA GŁOSU.ppt (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Простите.doc.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Downloads\Простите.doc ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\ZZZ-POLITYKA GŁOSU.ppt.LNK -> E:\ZZZ-POLITYKA GŁOSU.ppt (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\załączniki.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\załączniki (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\rada=varia.doc.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\ważne\rada=varia.doc ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\molestowanie - propozycja.LNK -> \\Stacjonarny\C\Wspolne\16 dni 2005\molestowanie - propozycja.pub
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\autonomia_ang.LNK -> \\Stacjonarny\C\Wspolne\AUTONOMIA\autonomia_ang.pub
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\kontakty do TIKowcow i innych.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\TIK\kontakty do TIKowcow i innych.htm (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\10_lecie_zaproszenia_goscinie.xls.LNK -> H:\Agata\Fundacja Autonomia\10_lecie\10_lecie_kontakty\10_lecie_zaproszenia_goscinie.xls (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\ukrАЛЕКСЕЙ РАДИНСКИЙ.doc.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\CRIsis\ukrАЛЕКСЕЙ РАДИНСКИЙ.doc ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Baza instytucji przemoc 2018 .xls.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Downloads\Baza instytucji przemoc 2018 .xls ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[05872B].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[05872B] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\sow-2016 (2).xls.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Downloads\sow-2016 (2).xls ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\UCZELNIE_MOLESTOWANIE.rtf.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Downloads\UCZELNIE_MOLESTOWANIE.rtf ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.docx.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Downloads\Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.docx ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\0 Break the norm Krakow.LNK -> E:\0 Break the norm Krakow (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[050813].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[050813] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Za³±czniki 1 i 2 i 3 do BP bilans otw budzet firmy i rach zy.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\Za³±czniki 1 i 2 i 3 do BP bilans otw budzet firmy i rach zy.xls (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\[060045].LNK -> D:\kopia\full\[FAT32]\[060045] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\zzzaawen.ppt.LNK -> E:\zzzaawen.ppt (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\2017-NST_A.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\2017-NST_A ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\bilans-rachunek-wg-zalacznika-6-jednostka-NGO-cz2017.xls.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\ważne\bilans-rachunek-wg-zalacznika-6-jednostka-NGO-cz2017.xls (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\DOROTA_Kobiety+wędrownewniosek o dofinansowanie.xls.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\sekretarzTIK\DOROTA_Kobiety+wędrownewniosek o dofinansowanie.xls ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\SWPS_prezentacja=katastroficzne.ppt.LNK -> E:\SWPS_prezentacja=katastroficzne.ppt (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\ruКризисная интервенция.ppt.LNK -> E:\ruКризисная интервенция.ppt (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\zzz-w-naszym-imieniu.ppt.LNK -> E:\zzz-w-naszym-imieniu.ppt (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\agata=Wyniki badań dotyczących aktywizmu kobiet.docx.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\hanka\agata=Wyniki badań dotyczących aktywizmu kobiet.docx ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\bilans-rachunek-wg-zalacznika-6-jednostka-NGO-cz2016xls.xls.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\ważne\bilans-rachunek-wg-zalacznika-6-jednostka-NGO-cz2016xls.xls (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Katastrofa Smoleńska.docx.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Downloads\Katastrofa Smoleńska.docx ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Київський міський центр соціальних служб для сім.doc.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\CRIsis\Київський міський центр соціальних служб для сім.doc ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\Praca zaliczeniowa - wybrana aktywnosc społeczna - Barbara Gąska.docx.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Downloads\Praca zaliczeniowa - wybrana aktywnosc społeczna - Barbara Gąska.docx ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\2019_04_04_spotkanie_spolecznosci.docx.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Downloads\2019_04_04_spotkanie_spolecznosci.docx ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\AUTONOMIA2019_04_04_spotkanie_spolecznosci.docx.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\AUTONOMIA2019_04_04_spotkanie_spolecznosci.docx (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\CEL PROJEKTU (mod. PR).ppt.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Dropbox\PFRON\seminaria\seminarium_02.2012\CEL PROJEKTU (mod. PR).ppt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Niedawny\CzeϾ Zenku.LNK -> C:\Documents and Settings\Agata\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\QHGDM581\CzeϾ Zenku.doc ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Uruchom przeglądarkę Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Outlook Express.lnk -> C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\QuickTime Player.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{08CA9554-B5FE-4313-938F-D4A417B81175}\QTPlayer.ico ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Skrót do Pokaż pulpit.lnk -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\Pokaż pulpit.scf ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\RealPlayer.lnk -> C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe (RealNetworks, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\Mój komputer.lnk -> [LFPO :i+00]
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\Skrót do Wspolne.lnk -> \\Stacjonarny\C\Wspolne
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\Opcje ułatwień dostępu.lnk -> [LFdPO :i+00.  !:i+00:j6C:\WINDOWS\system32\access.cplOpcje uBatwieD dostpuDopasuj ustawienia tego komputera do swoich potrzeb wzrokowych, sBuchowych i motorycznych.] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\NetHood\Wspolne\target.lnk -> \\Stacjonarny\C\Wspolne
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Audible\Downloads.lnk -> C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Audible\Downloads ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Moja muzyka\Przykładowa muzyka.lnk -> C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moja muzyka\Przykładowa muzyka ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Moje dokumenty\Moje obrazy\Przykładowe obrazy.lnk -> C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moje obrazy\Przykładowe obrazy ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\SendTo\FileCD.lnk -> C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\FileCD\FileCD.exe (NewTech Infosystems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\SendTo\Kreator transferu plików Bluetooth.LNK -> C:\WINDOWS\system32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Skrót do Pokaż pulpit.lnk -> C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\Pokaż pulpit.scf ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Outlook Express.lnk -> C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\ffdshow - save settings.lnk -> C:\Program Files\SubEditCodecPack\ffdshow\ffdshow - Save Settings.bat ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Applian FLV Player.lnk -> C:\Program Files\FLV Player\FLVPlayer.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Dropbox\Uninstall.lnk -> C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Dropbox\bin\Uninstall.exe (Dropbox, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\CCleaner\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\CCleaner\Uninstall CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\FLV Player\Applian FLV Player.lnk -> C:\Program Files\FLV Player\FLVPlayer.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\SubEdit Codec Pack\AC3Filter config.lnk -> C:\Program Files\SubEditCodecPack\ac3filter\ac3filter configuration.bat ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\SubEdit Codec Pack\ffdshow Audio configuration.lnk -> C:\Program Files\SubEditCodecPack\ffdshow\ffdshow - Audio filter configuration.bat ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\SubEdit Codec Pack\ffdshow Video filter configuration.lnk -> C:\Program Files\SubEditCodecPack\ffdshow\ffdshow - Video filter configuration.bat ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\ivo\IntelligentWebReader\Intelligent WebReader.lnk -> C:\Program Files\ivo\IntelligentWebReader\iwr.exe (IVO Software)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\ivo\IntelligentWebReader\Odinstaluj.lnk -> C:\Program Files\ivo\IntelligentWebReader\Uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\ivo\IntelligentWebReader\Licencja.lnk -> C:\Program Files\ivo\IntelligentWebReader\licencja.rtf ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\WinRAR\Pomoc WinRAR-a.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WINRAR.HLP ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\WinRAR\Podręcznik RAR-a dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Wiersz polecenia.lnk -> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Synchronizuj.lnk -> C:\WINDOWS\system32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Kreator zgodności programów.lnk -> C:\WINDOWS\system32\compatUI.dll ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Eksplorator Windows.lnk -> C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Samouczek systemu Windows XP.lnk -> C:\WINDOWS\system32\tourstart.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Książka adresowa.lnk -> C:\Program Files\Outlook Express\wab.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Notatnik.lnk -> C:\WINDOWS\system32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Rozrywka\RealPlayer.lnk -> C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe (RealNetworks, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Ułatwienia dostępu\Lupa.lnk -> C:\WINDOWS\system32\magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Ułatwienia dostępu\Klawiatura ekranowa.lnk -> C:\WINDOWS\system32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Uruchom przeglądarkę Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\Moja muzyka\Przykładowa muzyka.lnk -> C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moja muzyka\Przykładowa muzyka ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\Moje obrazy\Przykładowe obrazy.lnk -> C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moje obrazy\Przykładowe obrazy ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\SendTo\Kreator transferu plików Bluetooth.LNK -> C:\WINDOWS\system32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\SendTo\FileCD.lnk -> C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\FileCD\FileCD.exe (NewTech Infosystems, Inc.)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Outlook Express.lnk -> C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Akcesoria\Samouczek systemu Windows XP.lnk -> C:\WINDOWS\system32\tourstart.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Akcesoria\Wiersz polecenia.lnk -> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Akcesoria\Kreator zgodności programów.lnk -> C:\WINDOWS\system32\compatUI.dll ()
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Akcesoria\Eksplorator Windows.lnk -> C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Akcesoria\Synchronizuj.lnk -> C:\WINDOWS\system32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Akcesoria\Książka adresowa.lnk -> C:\Program Files\Outlook Express\wab.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Akcesoria\Notatnik.lnk -> C:\WINDOWS\system32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Akcesoria\Ułatwienia dostępu\Lupa.lnk -> C:\WINDOWS\system32\magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Akcesoria\Ułatwienia dostępu\Klawiatura ekranowa.lnk -> C:\WINDOWS\system32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 
 
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Pomoc zdalna.lnk -> C:\WINDOWS\system32\rcimlby.exe (Microsoft Corporation) -> -LaunchRA
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Akcesoria\Ułatwienia dostępu\Menedżer narzędzi.lnk -> C:\WINDOWS\system32\utilman.exe (Microsoft Corporation) -> /start
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Akcesoria\Rozrywka\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.lnk -> C:\WINDOWS\system32\control.exe (Microsoft Corporation) -> appwiz.cpl,,3
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> -Iskins
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\VideoLAN\VLC media player - reset preferences and cache files.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\HP\Deskjet All-In-One F2100 series\Dezinstalacja.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\{24557DC0-0839-496f-82F9-C4EB72EFE4FA}\setup\hpzscr01.exe (Hewlett-Packard) -> -datfile hposcr12.dat -onestop
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\HP\Deskjet All-In-One F2100 series\Rejestracja produktu.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqwrg.exe (Hewlett-Packard Co.) -> "Deskjet F2100 series"
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\HP\HP Photosmart Essential\Odinstaluj.lnk -> C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {EB21A812-671B-4D08-B974-2A347F0D8F70}
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\PC-FAKS — książka adresowa.lnk -> C:\Program Files\Brother\Brmfl04g\AddrBook.exe (Brother Industries,LTD) -> PCFAX TOP
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\Instalacja PC-FAX.lnk -> C:\Program Files\Brother\Brmfl04g\PCfxSet.exe (Brother Industries,LTD) -> PCFAX
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\Odinstalowanie.lnk -> C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D83BD5E2-5AF4-49F6-B5C1-484A9760E73D}\Setup.exe" -l0x15 Brunin03.dllBrunin03.dll
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\Rejestracja On-Line .lnk -> C:\Program Files\Brother\Brmfl04g\Brolink\Brolink0.exe (Brother Industories, Ltd.) -> OLR_URL /mMFC-7820N
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\ControlCenter2.0.lnk -> C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe (Brother Industries, Ltd.) -> /Model=MFC-7820N
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\Instalowanie diagnostyki\MFC-7820N LAN.lnk -> C:\Program Files\Brother\Brmfl04g\Brinstck.exe (Brother Industries, Ltd.) -> MFC-7820N LAN
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\Okno kontrolne\Brother MFC-7820N Printer.lnk -> C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe (Brother Industries, Ltd.) -> Brother MFC-7820N Printer on BRN_D0CEEA /SHOW
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Real\RealPlayer\Check for RealPlayer Update.lnk -> C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe (RealNetworks, Inc.) -> /command:Upgrade
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Real\RealPlayer\Uninstall RealPlayer.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\r1puninst.exe (RealNetworks, Inc.) -> RealNetworks|RealPlayer|6.0
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\SubEdit-Player\Konfiguracja obrazu FFDSHOW.lnk -> C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> ffdshow.ax,configure
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\SubEdit-Player\Konfiguracja dźwięku FFDSHOW.lnk -> C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> ffdshow.ax,configureAudio
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\QuickTime\Odinstaluj QuickTime.lnk -> C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /i {08CA9554-B5FE-4313-938F-D4A417B81175} /qf
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Słownik YDP\Odinstaluj Słownik.lnk -> C:\WINDOWS\ISUN16.EXE (InstallShield Software Corporation) -> -fc:\instalki\Uninst.isu
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Mozilla Firefox\Mozilla Firefox (Tryb awaryjny).lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation) -> -safe-mode
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\Configure Decoder.lnk -> C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> xvid.ax,Configure
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\XviD\Configure Encoder.lnk -> C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> xvidvfw.dll,Configure
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe () -> -c
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Kreator zapisywania moich ustawień pakietu Microsoft Office 2003.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\opwicon.exe () -> /u
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Launch Manager\Launch Manager.LNK -> C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe (Dritek System Inc.) -> Show_Panel
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Launch Manager\Uninstall.LNK -> C:\WINDOWS\UNINST32.EXE (Dritek System Inc.) -> LManager.UNI
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Acer Arcade\Uninstall Acer Arcade.lnk -> C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2637C347-9DAD-11D6-9EA2-00055D0CA761}\setup.exe"  -uninstall
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\NTI Backup NOW! 4.5\Read Me.lnk -> C:\WINDOWS\system32\notepad.exe (Microsoft Corporation) -> C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup NOW! 4.5\README.TXT
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne\Zarządzanie komputerem.lnk -> C:\WINDOWS\system32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne\Podgląd zdarzeń.lnk -> C:\WINDOWS\system32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne\Wydajność.lnk -> C:\WINDOWS\system32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne\Usługi.lnk -> C:\WINDOWS\system32\services.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Scanner and Camera Wizard.lnk -> C:\WINDOWS\system32\wiaacmgr.exe (Microsoft Corporation) -> -SelectDevice
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Narzędzia systemowe\Zaplanowane zadania.lnk -> C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\::{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Komunikacja\Połączenia sieciowe.lnk -> C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\::{7007acc7-3202-11d1-aad2-00805fc1270e}
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Komunikacja\Kreator nowego połączenia.lnk -> C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> netshell.dll,StartNCW
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Komunikacja\Kreator konfiguracji sieci.lnk -> C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> hnetwiz.dll,HomeNetWizardRunDll
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Komunikacja\Kreator sieci bezprzewodowej.lnk -> C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> shell32.dll,Control_RunDLL NetSetup.cpl,@0,WNSW
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Komunikacja\Faks\Konsola faksu.lnk -> C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe (Microsoft Corporation) -> /new
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Wybór przeglądarki.lnk -> C:\WINDOWS\system32\browserchoice.exe (Microsoft Corporation) -> /launch
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Agata\Pulpit\Dropbox.lnk -> C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Dropbox\bin\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.) -> /home
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Agata\SendTo\Skype.lnk -> C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.) -> /sendto:
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Pomoc zdalna.lnk -> C:\WINDOWS\system32\rcimlby.exe (Microsoft Corporation) -> -LaunchRA
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Dropbox\Dropbox.lnk -> C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Dropbox\bin\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.) -> /home
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\FLV Player\Uninstall Applian FLV Player.lnk -> C:\WINDOWS\Applian FLV Player\uninstall.exe () -> "/U:C:\Program Files\FLV Player\Uninstall\uninstall.xml"
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Autostart\Dropbox.lnk -> C:\Documents and Settings\Agata\Dane aplikacji\Dropbox\bin\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.) -> /systemstartup
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Narzędzia systemowe\Internet Explorer (bez dodatków).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) ->  -extoff
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Rozrywka\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Agata\Menu Start\Programy\Akcesoria\Ułatwienia dostępu\Menedżer narzędzi.lnk -> C:\WINDOWS\system32\utilman.exe (Microsoft Corporation) -> /start
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Pomoc zdalna.lnk -> C:\WINDOWS\system32\rcimlby.exe (Microsoft Corporation) -> -LaunchRA
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Akcesoria\Rozrywka\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Akcesoria\Ułatwienia dostępu\Menedżer narzędzi.lnk -> C:\WINDOWS\system32\utilman.exe (Microsoft Corporation) -> /start
 
 
InternetURL: C:\Documents and Settings\Default User\Ulubione\MSN.com.url -> URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=IStart
InternetURL: C:\Documents and Settings\Default User\Ulubione\Przewodnik po stacjach radiowych.url -> URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=windows&sbp=mediaplayer&plcid=&pver=6.1&os=&over=&olcid=&clcid=&ar=Media&sba=RadioBar&o1=&o2=&o3=
InternetURL: C:\Documents and Settings\Default User\Ulubione\Łącza\Windows.url -> URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=windows
InternetURL: C:\Documents and Settings\Default User\Ulubione\Łącza\Bezpłatna usługa pocztowa Hotmail.url -> URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=hotmail
InternetURL: C:\Documents and Settings\Default User\Ulubione\Łącza\Windows Media.url -> URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=windowsmedia
InternetURL: C:\Documents and Settings\Default User\Ulubione\Łącza\Dostosuj łącza.url -> URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=CLinks
InternetURL: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\iPlus\www.iplus.pl.url -> URL: hxxp://www.iplus.pl
InternetURL: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Brother\MFL-Pro Suite MFC-7820N\Pomoc online i często zadawane pytania (FAQ).url -> URL: hxxp://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=mfc085&LNG=pl&SRC=FAQ
InternetURL: C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\RealRhapsody Get Free Music.url -> URL: hxxp://switchboard.real.com/rhapsody/rhapsody.html?code=orderpath&from=r1default1-icon
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Przewodnik po stacjach radiowych.url -> URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=windows&sbp=mediaplayer&plcid=&pver=6.1&os=&over=&olcid=&clcid=&ar=Media&sba=RadioBar&o1=&o2=&o3=
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\MSN.com.url -> URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=IStart
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\droga do indii.url -> BASEURL: hxxp://www.travelbit.eu/drogadoindii/bialorus.htm URL: hxxp://www.travelbit.eu/drogadoindii/bialorus.htm
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\TravelBit - Centrum Globtroterów.url -> BASEURL: hxxp://www.travelbit.pl/glowna.htm URL: hxxp://www.travelbit.pl/glowna.htm
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\--[ HogafflaHage ]--.url -> BASEURL: hxxp://svt.se/hogafflahage/hogafflaHage_site/Kor/hestekor.html URL: hxxp://svt.se/hogafflahage/hogafflaHage_site/Kor/hestekor.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\AfterEllen.com - Philosphy.url -> BASEURL: hxxp://www.afterellen.com/About/philosophy.html URL: hxxp://www.afterellen.com/About/philosophy.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\CDRinfo.pl.url -> BASEURL: hxxp://www.cdrinfo.pl/ URL: hxxp://www.cdrinfo.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\CERAMIK@.URL -> BASEURL: hxxp://users.nethit.pl/forum/forum/epo/ URL: hxxp://users.nethit.pl/forum/forum/epo/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\edysk.pl - dysk internetowy na Twoje pliki.   Zrób kopię, przenoś i udostępniaj pliki.           edysk,e.url -> BASEURL: hxxp://www.edysk.pl/log.html URL: hxxp://www.edysk.pl/log.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Google.url -> BASEURL: hxxp://www.google.pl/ URL: hxxp://www.google.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Green Planet- Bio ekologiczne kosmetyki.url -> BASEURL: hxxp://www.greenplanet.pl/ URL: hxxp://www.greenplanet.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Isle of Lesbos historical poetry, classical art, and vintage images for lesbians.url -> BASEURL: hxxp://www.sappho.com/ URL: hxxp://www.sappho.com/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Meaningful Lyrics Area - Frameless.url -> BASEURL: hxxp://members.iinet.net.au/~pgb/noframeslyric.html URL: hxxp://members.iinet.net.au/~pgb/noframeslyric.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Member of the European Parliament - Wikipedia, the free encyclopedia.url -> BASEURL: hxxp://en.wikipedia.org/wiki/Member_of_the_European_Parliament URL: hxxp://en.wikipedia.org/wiki/Member_of_the_European_Parliament
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\MPK Poznań.url -> BASEURL: hxxp://www.mpk.poznan.pl/wg_linii.html URL: hxxp://www.mpk.poznan.pl/wg_linii.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\naglosnienie wypozyczalnia.url -> BASEURL: hxxp://www.kosmos-studio.republika.pl/agencja.html URL: hxxp://www.kosmos-studio.republika.pl/agencja.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\portis head.url -> BASEURL: hxxp://www.alwaysontherun.net/portis.htm URL: hxxp://www.alwaysontherun.net/portis.htm#ab
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Studio Filmowe Lidex-tlumaczenia filmow i napisy.url -> BASEURL: hxxp://www.filmy.lidex.pl/pl/sf/sfmain.html URL: hxxp://www.filmy.lidex.pl/pl/sf/sfmain.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Yahoo! Groups  konsola Members  1 - 1 of 1.url -> BASEURL: hxxp://groups.yahoo.com/group/konsola/members URL: hxxp://groups.yahoo.com/group/konsola/members
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Mamadoo  fireshow.url -> BASEURL: hxxp://www.mamadoo.pl/ URL: hxxp://www.mamadoo.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Collection #2.url -> BASEURL: hxxp://members.aol.com/Ryanbut/illusion2.html URL: hxxp://members.aol.com/Ryanbut/illusion2.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Szwecja. Szkolenie Bi-Tri-Multi ».url -> URL: hxxp://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/322096.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Galeria.url -> BASEURL: hxxp://diana.elnino.nazwa.pl/main.php URL: hxxp://diana.elnino.nazwa.pl/main.php
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\ankietowe strony\Badanie wizji związku i rodziny.url -> BASEURL: hxxp://www.surveyconsole.com/console/TakeSurvey?id=430733 URL: hxxp://www.surveyconsole.com/console/TakeSurvey?id=430733
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Portugalia\Roteiro Campista - Guia de Parques de Campismo, Camping Guide Portugal, Guide Camping Portugal..url -> BASEURL: hxxp://www.roteiro-campista.pt/ URL: hxxp://www.roteiro-campista.pt/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Portugalia\Hospitality Club.url -> BASEURL: hxxp://www.hospitalityclub.org/ URL: hxxp://www.hospitalityclub.org/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Portugalia\HI - Portugal Youth Hostels.url -> BASEURL: hxxp://www.hihostels.com/dba/country-PT.en.htm URL: hxxp://www.hihostels.com/dba/country-PT.en.htm
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Microsoft — witryny sieci Web\Program Internet Explorer 7 — Zapraszamy!.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=68919
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Microsoft — witryny sieci Web\W domu.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Microsoft — witryny sieci Web\W pracy.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Microsoft — witryny sieci Web\Windows Marketplace.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72411
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Nepal\Empowering Nepal Women.url -> BASEURL: hxxp://www.3sistersadventure.com/EWN/ URL: hxxp://www.3sistersadventure.com/EWN/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Nepal\HIMALAJE - www.himalaje.pl - trekking Dookoła Annapurny jesień 2007.url -> BASEURL: hxxp://www.himalaje.pl/DAfall2007black.htm URL: hxxp://www.himalaje.pl/DAfall2007black.htm
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Nepal\Globtroter.pl wyprawy, tramping, globtroterzy, relacje z podróży, artykuły, wspomnienia, ekspedycje, przewodniki, tapety.url -> BASEURL: hxxp://www.globtroter.pl/ URL: hxxp://www.globtroter.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Nepal\transAzja.pl  Portal Polskiej Społeczności Podróżującej.url -> BASEURL: hxxp://www.transazja.pl/pl.html URL: hxxp://www.transazja.pl/pl.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Nepal\Wyprawy do Indii.url -> BASEURL: hxxp://www.indie.travel.pl/indie_ciekawostki.htm URL: hxxp://www.indie.travel.pl/indie_ciekawostki.htm
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Kraków\ Plan miasta -- mapa Krakowa.url -> BASEURL: hxxp://plan.naszemiasto.pl/plan_krakow.html URL: hxxp://plan.naszemiasto.pl/plan_krakow.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Kraków\Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.url -> BASEURL: hxxp://www.zbk.krakow.pl/przetargi.php URL: hxxp://www.zbk.krakow.pl/przetargi.php
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Kraków\Portal Edukacyjny miasta Krakowa.url -> BASEURL: hxxp://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=ogloszenia&page=3 URL: hxxp://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=ogloszenia&page=3
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Kraków\Oswajanie dzieci z wodą.url -> BASEURL: hxxp://www.ciociarybka.webpark.pl/ URL: hxxp://www.ciociarybka.webpark.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Kraków\Basen pływacki KS Korona.url -> BASEURL: hxxp://www.korona.krakow.pl/basen_cennik.html URL: hxxp://www.korona.krakow.pl/basen_cennik.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\Kraków\Kino w Krakowie - nie tylko repertuar kin.url -> BASEURL: hxxp://www.kino.krakow.pl/ URL: hxxp://www.kino.krakow.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\1kajaki\Kajaki, spływy kajakowe, produkcja kajaków, łodzie, canoe, kajak, łodzi, superkajak, kajaki, organizacja, spływów, kajaków, kaj.url -> BASEURL: hxxp://www.superkajak.com/strona.php?id=2 URL: hxxp://www.superkajak.com/strona.php?id=2
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\1kajaki\PTTK Szlak Brdy.url -> BASEURL: hxxp://www.pttk.bydgoszcz.pl/index3d.htm URL: hxxp://www.pttk.bydgoszcz.pl/index3d.htm
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\1kajaki\Wiking - Rodzinne spływy kajakowe Brdą.url -> BASEURL: hxxp://www.kajaki.net.pl/splywy_kajakowe_rodzinne_brda.html URL: hxxp://www.kajaki.net.pl/splywy_kajakowe_rodzinne_brda.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\wyszukiwarki\AltaVista - The Search Company.url -> BASEURL: hxxp://www.altavista.com/ URL: hxxp://www.altavista.com/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\wyszukiwarki\AltaVista.url -> BASEURL: hxxp://www.altavista.com.pl/ URL: hxxp://www.altavista.com.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\wyszukiwarki\Google.url -> BASEURL: hxxp://www.google.pl/ URL: hxxp://www.google.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\wyszukiwarki\MSN.com.url -> URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=IStart
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\wyszukiwarki\Wirtualna Polska.url -> URL: hxxp://www.wp.pl
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\wspinanie\Buty wspinaczkowe - Rock Pillars - Sklep Wspinaczkowy.url -> BASEURL: hxxp://www.climbshop.pl/buty.php URL: hxxp://www.climbshop.pl/buty.php
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\.aktywna.pl. aktywna, aktywność, turystyka, sport, podróże, wakacje, Polska, imprezy.url -> BASEURL: hxxp://www.aktywna.pl/index.html?job=sport&sp=21 URL: hxxp://www.aktywna.pl/index.html?job=sport&sp=21
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\Centrum Psychorozwoju.url -> BASEURL: hxxp://www.cpr.blink.pl/index.php?k0=6_dla_nauczycieli URL: hxxp://www.cpr.blink.pl/index.php?k0=6_dla_nauczycieli
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\CSCSW  Chińskie Sztuki Walki.url -> BASEURL: hxxp://cscsw.republika.pl/sztuki/index.html URL: hxxp://cscsw.republika.pl/sztuki/index.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\KLUBY I STOWARZYSZENIA SPORT..url -> BASEURL: hxxp://mim.man.poznan.pl/mim/strony/main/index_klasy.html?id_cz=6055&lang=pl URL: hxxp://mim.man.poznan.pl/mim/strony/main/index_klasy.html?id_cz=6055&lang=pl
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.url -> BASEURL: hxxp://www.odn.poznan.pl/ URL: hxxp://www.odn.poznan.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\Personal Safety Website....www.womens-selfdefence.co.uk.url -> BASEURL: hxxp://www.womens-selfdefence.co.uk/ URL: hxxp://www.womens-selfdefence.co.uk/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\samoobrona w poznaniu.url -> BASEURL: hxxp://www.kki.net.pl/~csts/index1.htm URL: hxxp://www.kki.net.pl/~csts/index1.htm
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\Strona Tomasza Grycana poświęcona Tradycyjnym Wschodnim Sztukom Walki.url -> BASEURL: hxxp://www.wudang.cis.com.pl/index.html URL: hxxp://www.wudang.cis.com.pl/index.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\Sunny Fitness - aerobic, judo , zapasy, boks, fitnes.url -> BASEURL: hxxp://www.sunnyfitness.poznan.pl/index.html URL: hxxp://www.sunnyfitness.poznan.pl/index.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\PRACKI\Dansport.url -> BASEURL: hxxp://www.dansport.com.pl/cennik.php3 URL: hxxp://www.dansport.com.pl/cennik.php3
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\PRACKI\JMS.URL -> BASEURL: hxxp://www.jmssports.com.pl/bokspol.htm URL: hxxp://www.jmssports.com.pl/bokspol.htm
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\PRACKI\SPORT-SERWACH oficjalna strona firmy.url -> BASEURL: hxxp://www.sport-serwach.izet.pl/html/pl/cennik_pl.htm URL: hxxp://www.sport-serwach.izet.pl/html/pl/cennik_pl.htm
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\PRACKI\SZIN-DO.URL -> BASEURL: hxxp://www.shin-do.com.pl/tarcza.htm URL: hxxp://www.shin-do.com.pl/tarcza.htm
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\WenDo\PRACKI\TARCZE.URL -> BASEURL: hxxp://www.shin-do.com.pl/tarcza.htm URL: hxxp://www.shin-do.com.pl/tarcza.htm
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\ Ekwador Duma i uprzedzenia.url -> BASEURL: hxxp://www.amnesty.org.pl/index.php/ai/content/view/full/602 URL: hxxp://www.amnesty.org.pl/index.php/ai/content/view/full/602
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\.. Festiwal Dialogu Czterech Kultur Łódź 2005 ...url -> BASEURL: hxxp://www.4kultury.pl/ URL: hxxp://www.4kultury.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\A Guide to Fundraising.url -> BASEURL: hxxp://www.networklearning.org/books/fundraising.html URL: hxxp://www.networklearning.org/books/fundraising.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\A WORLD OF DIFFERENCE ® Institute - International Programs.url -> BASEURL: hxxp://www.adl.org/education/edu_awod/awod_international.asp URL: hxxp://www.adl.org/education/edu_awod/awod_international.asp
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\AFRO-AMERICAN CULTURE - www.blacksoul.prv.pl - MAM MARZENIE [I HAVE A DREAM].url -> BASEURL: hxxp://www.republika.pl/blacksoul/mm.html URL: hxxp://www.republika.pl/blacksoul/mm.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Baza org polskich RAXEN.url -> BASEURL: hxxp://www.raxen.eumc.eu.int/1/webmill.php?fx=g&id=32810&dstart=30&dcount=10&lin=result URL: hxxp://www.raxen.eumc.eu.int/1/webmill.php?fx=g&id=32810&dstart=30&dcount=10&lin=result
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Books list - Council of Europe Publishing catalog.url -> BASEURL: hxxp://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=39&lang=EN&theme_catalogue=100110 URL: hxxp://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=39&lang=EN&theme_catalogue=100110
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\CCSF Teaching Tolerance Project - Lessons in Tolerance.url -> BASEURL: hxxp://www.ccsf.edu/Resources/Tolerance/index.html URL: hxxp://www.ccsf.edu/Resources/Tolerance/index.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.url -> BASEURL: hxxp://www.codn.edu.pl/ URL: hxxp://www.codn.edu.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Communities #90--T.O.C..url -> BASEURL: hxxp://fic.ic.org/cmag/90/index.html URL: hxxp://fic.ic.org/cmag/90/index.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Day of Silence - History.url -> BASEURL: hxxp://www.dayofsilence.org/about/history.php URL: hxxp://www.dayofsilence.org/about/history.php
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Dia-pozytyw Żydzi.url -> BASEURL: hxxp://www.diapozytyw.pl/pl/site/ URL: hxxp://www.diapozytyw.pl/pl/site/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Different in More Ways Than One - A Manual for Teachers, Youth Workers and Counsellors.url -> BASEURL: hxxp://www.diversity-in-europe.org/index.html URL: hxxp://www.diversity-in-europe.org/index.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\EdChange - Multicultural & Diversity Consulting for Equity and Social Justice.url -> BASEURL: hxxp://www.edchange.org/ URL: hxxp://www.edchange.org/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\EUMC Website.url -> BASEURL: hxxp://www.eumc.eu.int/eumc/index.php URL: hxxp://www.eumc.eu.int/eumc/index.php
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\EUROPA - Employment, Social affairs and Equal opportunities - Anti-discrimination and relations with Civ.url -> BASEURL: hxxp://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm URL: hxxp://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej.url -> BASEURL: hxxp://www.ereo.codn.edu.pl/index.php URL: hxxp://www.ereo.codn.edu.pl/index.php
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Fannyann Eddy Memorial Page.url -> BASEURL: hxxp://www.stophate.us/eddy.html URL: hxxp://www.stophate.us/eddy.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\FDMN - Fundacja Forum Dialogu Między Narodami..url -> BASEURL: hxxp://www.dialog.org.pl/ URL: hxxp://www.dialog.org.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Films for the Humanities and Sciences - Women A True Story.url -> BASEURL: hxxp://www.films.com/Films_Home/item.cfm?s=1&bin=7122 URL: hxxp://www.films.com/Films_Home/item.cfm?s=1&bin=7122
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Gay and Lesbian Children of Holocaust Survivors.url -> BASEURL: hxxp://www.infotrue.com/pagetwo.html URL: hxxp://www.infotrue.com/pagetwo.html#GroupDo
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Gender Education & Media.url -> BASEURL: hxxp://www.gendertalk.com/gem/index.shtml URL: hxxp://www.gendertalk.com/gem/index.shtml
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\GLSEducationNetwork .url -> BASEURL: hxxp://www.glsen.org/cgi-bin/iowa/all/about/index.html URL: hxxp://www.glsen.org/cgi-bin/iowa/all/about/index.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\GLSEN Training.url -> BASEURL: hxxp://www.glsen.org/cgi-bin/iowa/all/library/topic/9.html URL: hxxp://www.glsen.org/cgi-bin/iowa/all/library/topic/9.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Grupa Wirydarz - grupa wspolnego studium i dzialania przeciw antysemityzmowi i ksenofobii.url -> BASEURL: hxxp://wirydarz.org/pl/linki/index.php URL: hxxp://wirydarz.org/pl/linki/index.php
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\http--europa.eu.int-youth-your_rights-all_different,_all_equal-index_pl_pl.html.url -> BASEURL: hxxp://europa.eu.int/youth/your_rights/all_different,_all_equal/index_pl_pl.html URL: hxxp://europa.eu.int/youth/your_rights/all_different,_all_equal/index_pl_pl.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\http--hal.psych.uw.edu.pl-katalog2002-obligatoryjne-spoleczna_12.pps.url -> URL: hxxp://hal.psych.uw.edu.pl/katalog2002/obligatoryjne/256,1,Stereotypy i uprzedzenia (2)
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\http--pink-triangle.org-.url -> BASEURL: hxxp://pink-triangle.org/ URL: hxxp://pink-triangle.org/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\http--www.coe.int-T-E-human_rights-Ecri-3-Educational_resources-.url -> BASEURL: hxxp://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/3-Educational_resources/ URL: hxxp://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/3-Educational_resources/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Interights Handbook.url -> BASEURL: hxxp://www.interights.org/pubs/discriminationhandbook.asp URL: hxxp://www.interights.org/pubs/discriminationhandbook.asp
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\International Tolerance Network.url -> BASEURL: hxxp://www.tolerance-net.org/ URL: hxxp://www.tolerance-net.org/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\introductory lesson.url -> BASEURL: hxxp://www.learntoquestion.com/resources/lessons/intro/index.html URL: hxxp://www.learntoquestion.com/resources/lessons/intro/index.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Jean Kilbourne.url -> BASEURL: hxxp://www.jeankilbourne.com/index.html URL: hxxp://www.jeankilbourne.com/index.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\KOLOR PURPURY_ Alice Walker.url -> BASEURL: hxxp://kkrzych81.webpark.pl/ks-e-l/kolor_purpury.html URL: hxxp://kkrzych81.webpark.pl/ks-e-l/kolor_purpury.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\materialy do treningow GLSEducation Network.url -> BASEURL: hxxp://www.glsen.org/cgi-bin/iowa/all/library/topic/9.html URL: hxxp://www.glsen.org/cgi-bin/iowa/all/library/topic/9.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Media Education Foundation Home.url -> BASEURL: hxxp://www.mediaed.org/ URL: hxxp://www.mediaed.org/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\MEMORIAL DAY FOR THE GLBT COMMUNITY.url -> BASEURL: hxxp://www.infotrue.com/memday.html URL: hxxp://www.infotrue.com/memday.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.mswia.gov.pl.url -> BASEURL: hxxp://www.mswia.gov.pl/index_a.html URL: hxxp://www.mswia.gov.pl/index_a.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Nazi Persecution of Homosexuals 1933-1945.url -> BASEURL: hxxp://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/hsx/ URL: hxxp://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/hsx/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\NIGDY WIĘCEJ - stowarzyszenie antyfaszystowskie.url -> BASEURL: hxxp://free.ngo.pl/nw/index.html URL: hxxp://free.ngo.pl/nw/index.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\orzecznictwo ETPCz Gay.url -> BASEURL: hxxp://www.kampania.org.pl/ URL: hxxp://www.kampania.org.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Otwarta Rzeczpospolita.url -> BASEURL: hxxp://or.icm.edu.pl/ URL: hxxp://or.icm.edu.pl/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\People's Movement for Human Rights Education.url -> BASEURL: hxxp://www.pdhre.org/ URL: hxxp://www.pdhre.org/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Polska Akcja Humanitarna  Działania  Edukacja Humanitarna.url -> BASEURL: hxxp://www.pah.org.pl/1937.html URL: hxxp://www.pah.org.pl/1937.html
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu -.url -> BASEURL: hxxp://ratujtybet.org/ URL: hxxp://ratujtybet.org/
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\PZN.url -> BASEURL: hxxp://pzn.org.pl/serwis/index.php?mnu=2 URL: hxxp://pzn.org.pl/serwis/index.php?mnu=2
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Romskie Kolo Zycia.url -> BASEURL: hxxps://equal.cec.eu.int/equal/jsp/dpComplete.jsp?cip=PL&national=84 URL: hxxps://equal.cec.eu.int/equal/jsp/dpComplete.jsp?cip=PL&national=84
InternetURL: C:\Documents and Settings\Agata\Ulubione\uprzedzenia\Równouprawnienie i respektowanie praw gejów i lesbijek (Norwegia - oficjalna strona w Polsce).url -> BASEURL: hxxp
Wygenerowano w 0.140s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!