wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-06-23 12:26) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 22-06-2019
Uruchomiony przez User (23-06-2019 11:52:43)
Uruchomiony z E:\
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot 6 64\Documentation\KeyShot Manual.lnk -> hxxp://keyshot.com/manual/keyshot6/KeyShot_6_Manual.pd
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\01 - File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\03 - Documents.lnk -> C:\Users\User\Documents ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\04 - Downloads.lnk -> C:\Users\User\Downloads ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\05 - Music.lnk -> C:\Users\User\Music ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\06 - Pictures.lnk -> C:\Users\User\Pictures ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\07 - Videos.lnk -> C:\Users\User\Videos ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\08 - Homegroup.lnk -> Microsoft.Windows.Homegroup
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\09 - Network.lnk -> Microsoft.Windows.Network
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\10 - UserProfile.lnk -> C:\Users\User ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk -> C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AC0F074E4100}\SC_Reader.ico (Flexera Software LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Free Antivirus.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe (AVAST Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Epic Games Launcher.lnk -> E:\epicgames\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win32\EpicGamesLauncher.exe (Epic Games, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++.lnk -> E:\programowanie\Notepad++\notepad++.exe (Don HO don.h@free.fr)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Console RAR manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\What is new in the latest version.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WhatsNew.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR help.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Users\User\Desktop\ts3client_win64.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client\Uninstall.lnk -> C:\Users\User\Desktop\Uninstall.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> E:\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RPG Maker\RPGVX\Green Levithan Code IVII.lnk -> E:\rpgma\Projekty\Green Levithan IV-II\Game.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RPG Maker\RPGVX\Przeczytaj mnie.lnk -> E:\rpgma\Przeczytaj mnie.txt (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RPG Maker\RPGVX\RPGVX.lnk -> E:\rpgma\RPGVX.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RPG Maker\RPGVX\Twierdza RPG Makera.lnk -> E:\rpgma\Twierdza RPG Makera.url (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RPG Maker\RPGVX\Uninstall.lnk -> E:\rpgma\Uninstall.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Real Alternative\Media Player Classic.lnk -> C:\Program Files (x86)\Real Alternative\Media Player Classic\mplayerc.exe (Gabest)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Real Alternative\Uninstall\Uninstall Real Alternative.lnk -> C:\Program Files (x86)\Real Alternative\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Real Alternative\Help\FAQ.lnk -> C:\Program Files (x86)\Real Alternative\Info\faq.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Real Alternative\Configuration\RealMedia.lnk -> C:\Program Files (x86)\Real Alternative\settings.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Informacje o zmianach.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\changelog.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\NapiProjekt.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Strona domowa NapiProjekt.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\www.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft Launcher\Minecraft Launcher.lnk -> E:\minecraft\MinecraftLauncher.exe (Mojang)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50918.0\Silverlight.Configuration.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Access 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\accicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Excel 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Groove 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\GrooveIcon.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office InfoPath 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office OneNote 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Outlook 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Publisher 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\pubs.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Word 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Diagnostyka pakietu Microsoft Office.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\cagicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office 2007 Ustawienia języka.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\oisicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Medivia Online\Medivia Online - DirectX.lnk -> E:\Medivia Online\Medivia_D3D.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Medivia Online\Medivia Online - OpenGL.lnk -> E:\Medivia Online\Medivia_OGL.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Komputronik msejf\Komputronik msejf.lnk -> C:\Windows\Installer\{B0D9B42C-739F-4BDF-AC23-8B6C5665D884}\I_msejfShortcut.exe (mSejf sp. z o. o.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Komputronik\InstalacjaESETSmartSecurity.lnk -> C:\ProgramData\Komputronik\ess_nt64_plk.msi ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Komputronik\Instalacja_Komputronik_MSejf.lnk -> C:\ProgramData\Komputronik\KTmsejfSetup_preinstalled.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot 6 64\KeyShot 6 64.lnk -> C:\Program Files\KeyShot6\bin\keyshot6.exe (Luxion)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot 6 64\KeyShot 6 Resources.lnk -> C:\Users\Public\Documents\KeyShot 6 ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot 6 64\KeyShot.com.lnk -> C:\Program Files\KeyShot6\KeyShot 6.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot 6 64\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\KeyShot6\uninst.exe (Luxion)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot 5 64\KeyShot 5 64.lnk -> C:\Program Files\KeyShot5\bin\keyshot5.exe (Luxion)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot 5 64\KeyShot 5 Resources.lnk -> C:\Users\Public\Documents\KeyShot 5 ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot 5 64\KeyShot.com.lnk -> C:\Program Files\KeyShot5\KeyShot 5.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot 5 64\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\KeyShot5\uninst.exe (Luxion)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot 5 64\Documentation\KeyShot Manual.lnk -> C:\Program Files\KeyShot5\bin\KeyShot 5 - Manual.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Codec Tweak Tool.lnk -> C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\Tools\CodecTweakTool.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Uninstall\Uninstall K-Lite Codec Pack x64.lnk -> C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Tools\GraphStudioNext (x64).lnk -> C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\Tools\GraphStudioNext64.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Tools\Win7DSFilterTweaker.lnk -> C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\Tools\CodecTweakTool.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Help\FAQ.lnk -> C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\Info\faq.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2018.3.lnk -> E:\programowanie\IntelliJ IDEA Community Edition 2018.3\bin\idea64.exe (JetBrains s.r.o.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HoMM3 HD\HoMM3 HD.lnk -> E:\heroes 3\HD_Launcher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HoMM3 HD\Uninstall HoMM3 HD.lnk -> E:\heroes 3\_HD3_Data\unins000.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja.lnk -> E:\heroes 3\Heroes3.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Informacje o systemie.lnk -> E:\heroes 3\support\sysinfo.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Dokumentacja\Armageddon's Blade.lnk -> E:\heroes 3\instrukcja\instrukcja2.pdf (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Dokumentacja\Plik CzytajTo.lnk -> E:\heroes 3\readme.txt (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Dokumentacja\Poradnik do gry.lnk -> E:\heroes 3\Instrukcja\Poradnik.pdf (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Dokumentacja\Restoration of Erathia.lnk -> E:\heroes 3\instrukcja\instrukcja1.pdf (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Dokumentacja\Shadow of Death.lnk -> E:\heroes 3\instrukcja\instrukcja3.pdf (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Dokumentacja\Wprowadzenie.lnk -> E:\heroes 3\Instrukcja\Tutorial.pdf (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic 3 Complete [GOG.com]\Usuń Heroes of Might and Magic 3 Complete.lnk -> E:\heroes3\HoMM 3 Complete\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic 3 Complete [GOG.com]\Narzędzia\Campaign Editor.lnk -> E:\heroes3\HoMM 3 Complete\h3ccmped.exe (The 3DO Company)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic 3 Complete [GOG.com]\Narzędzia\Map Editor.lnk -> E:\heroes3\HoMM 3 Complete\h3maped.exe (The 3DO Company)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic 3 Complete [GOG.com]\Dokumenty\Manual - Armageddon's Blade.lnk -> E:\heroes3\HoMM 3 Complete\Heroes3_AB_Manual.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic 3 Complete [GOG.com]\Dokumenty\Manual - The Shadow of Death.lnk -> E:\heroes3\HoMM 3 Complete\Heroes3_SoD_Manual.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic 3 Complete [GOG.com]\Dokumenty\Manual.lnk -> E:\heroes3\HoMM 3 Complete\Heroes3_Manual.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic 3 Complete [GOG.com]\Dokumenty\Tutorial.lnk -> E:\heroes3\HoMM 3 Complete\Heroes3_Tutorial.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune Pro\HD Tune Pro Drive Status Manual.lnk -> E:\HD Tune Pro\hdtuneprodrivestatus.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune Pro\HD Tune Pro Drive Status.lnk -> E:\HD Tune Pro\HDTuneProDriveStatus.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune Pro\HD Tune Pro Manual.lnk -> E:\HD Tune Pro\hdtunepro.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune Pro\HD Tune Pro on the Web.lnk -> E:\HD Tune Pro\HDTunePro.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune Pro\HD Tune Pro.lnk -> E:\HD Tune Pro\HDTunePro.exe (EFD Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune Pro\Uninstall HD Tune Pro.lnk -> E:\HD Tune Pro\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Grinding Gear Games\Path of Exile.lnk -> E:\path of exile\PathOfExile.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GoPro\GoPro Studio.lnk -> C:\Program Files (x86)\GoPro\Tools\GoPro Studio.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GoPro\GoPro.lnk -> C:\Program Files\GoPro\GoPro Desktop App\GoPro.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\GOG Galaxy\GOG Galaxy.lnk -> C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe (GOG.com)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Sid Meier's Civilization IV Warlords.lnk -> [LF6"pH,R GFSIF؀Et3Jp%Sid Meier's Civilization IV: Warlords(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Sid Meier's Civilization IV.lnk -> [LF6"pH,R GFSI{;fA\Sid Meier's Civilization IV(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefly Studios\Twierdza Krzyżowiec\Otwórz plik Readme gry Twierdza Krzyżowiec Extreme.lnk -> E:\twierdza\readme_pl.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefly Studios\Twierdza Krzyżowiec\Otwórz podręcznik gry Twierdza Krzyżowiec Extreme (PDF).lnk -> E:\twierdza\manual\manual_en.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefly Studios\Twierdza Krzyżowiec\Twierdza Krzyżowiec Extreme HD.lnk -> E:\twierdza\Stronghold_Crusader_Extreme.exe ( )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefly Studios\Twierdza Krzyżowiec\Twierdza Krzyżowiec HD.lnk -> E:\twierdza\Stronghold Crusader.exe ( )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefly Studios\Twierdza Krzyżowiec\Zainstaluj program GameSpy Arcade (Vista SP1).lnk -> E:\twierdza\support\GamespyArcadeInstall.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Complete\Pełna instrukcja do gry.lnk -> E:\civilization 4\Manual.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Complete\Pierwsza pomoc.lnk -> E:\civilization 4\readme.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Complete\Uruchom Sid Meier's Civilization IV Complete.lnk -> E:\civilization 4\Civilization4.exe (Firaxis Games)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EA\BioWare\Star Wars - The Old Republic\Uninstall Star Wars - The Old Republic.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\BioWare\Uninstall Star Wars - The Old Republic.exe (BioWare, LucasArts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\HWMonitor\HWMonitor.lnk -> E:\HWMonitor\HWMonitor.exe (CPUID)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\HWMonitor\Uninstall HWMonitor.lnk -> E:\HWMonitor\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\CodeBlocks.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\codeblocks.exe (Code::Blocks Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoHotkey\AutoHotkey Help File.lnk -> E:\autokey\AutoHotkey.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoHotkey\AutoHotkey Setup.lnk -> E:\autokey\Installer.ahk ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoHotkey\AutoHotkey.lnk -> E:\autokey\AutoHotkey.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoHotkey\Convert .ahk to .exe.lnk -> E:\autokey\Compiler\Ahk2Exe.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoHotkey\Website.lnk -> E:\autokey\AutoHotkey Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoHotkey\Window Spy.lnk -> E:\autokey\WindowSpy.ahk ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer\ALLPlayer.lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer\Strona WWW programu ALLPlayer V5.X.lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLPlayerENG.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Bluetooth File Transfer Wizard.lnk -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\1C\Majesty Anthology\Majesty Złota Edycja\Pełna instrukcja do gry.lnk -> E:\majesty\Manual.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\1C\Majesty Anthology\Majesty Złota Edycja\Pierwsza pomoc.lnk -> E:\majesty\readme.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{612AE23C-A40C-4B08-A4E5-3E4ECC455D76}\PlayTasks\0\Graj.lnk -> E:\civilization 4\Civilization4.exe (Firaxis Games)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}\PlayTasks\0\Launch.lnk -> E:\Steam\SteamApps\common\Empire Total War\Empire.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Komputronik\InstalacjaESETSmartSecurity_32.lnk -> C:\ProgramData\Komputronik\ess_nt32_plk.msi (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Komputronik\InstalacjaESETSmartSecurity_64.lnk -> C:\ProgramData\Komputronik\ess_nt64_plk.msi ()
Shortcut: C:\ProgramData\Komputronik\Komputronik.lnk -> C:\ProgramData\Komputronik ()
Shortcut: C:\ProgramData\Komputronik\Welcome.lnk -> C:\ProgramData\Komputronik\WELCOME.EXE (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Komputronik\ZAPIECZETUJ-AUDIT.lnk -> C:\WINDOWS\system32\sysprep\startsysprep2.cmd (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Komputronik\ZAPIECZETUJ-OOBE.lnk -> C:\WINDOWS\system32\sysprep\startsysprep.cmd (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Komputronik\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Komputronik\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\Desktop\Instalacja_ESET_SmartSecurity.lnk -> C:\ProgramData\Komputronik\ess_nt64_plk.msi ()
Shortcut: C:\Users\Default\Desktop\Instalacja_Komputronik_MSejf.lnk -> C:\ProgramData\Komputronik\KTmsejfSetup_preinstalled.exe ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\Desktop\Instalacja_ESET_SmartSecurity.lnk -> C:\ProgramData\Komputronik\ess_nt64_plk.msi ()
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\Desktop\Instalacja_Komputronik_MSejf.lnk -> C:\ProgramData\Komputronik\KTmsejfSetup_preinstalled.exe ()
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Documents\KeyShot 6\KeyShot 6 64.lnk -> C:\Program Files\KeyShot6\bin\keyshot6.exe (Luxion)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Acrobat Reader DC.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe (AVAST Software)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CPUID HWMonitor.lnk -> E:\HWMonitor\HWMonitor.exe (CPUID)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Epic Games Launcher.lnk -> E:\epicgames\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win32\EpicGamesLauncher.exe (Epic Games, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\GOG Galaxy.lnk -> C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe (GOG.com)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\GoPro Studio.lnk -> C:\Program Files (x86)\GoPro\Tools\GoPro Studio.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\GoPro.lnk -> C:\Program Files\GoPro\GoPro Desktop App\GoPro.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\KeyShot 5 64.lnk -> C:\Program Files\KeyShot5\bin\keyshot5.exe (Luxion)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Minecraft Launcher.lnk -> E:\minecraft\MinecraftLauncher.exe (Mojang)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Origin.lnk -> E:\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Path of Exile.lnk -> E:\path of exile\PathOfExile.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Sid Meier's Civilization IV Complete.lnk -> E:\civilization 4\Civilization4.exe (Firaxis Games)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk -> E:\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Twierdza Krzyżowiec HD.lnk -> E:\twierdza\Stronghold Crusader.exe ( )
Shortcut: C:\Users\User\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\User\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\User\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\User\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\User\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\AlbionOnline.lnk -> E:\albion\launcher\AlbionLauncher.exe (Sandbox Interactive GmbH)
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\ALLPlayer.lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.)
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\blender.lnk -> E:\bledner\blender.exe (Blender Foundation)
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\CodeBlocks.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\codeblocks.exe (Code::Blocks Team)
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\Instalacja_ESET_SmartSecurity.lnk -> C:\ProgramData\Komputronik\ess_nt64_plk.msi ()
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\Instalacja_Komputronik_MSejf.lnk -> C:\ProgramData\Komputronik\KTmsejfSetup_preinstalled.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\IOTA Wallet.lnk -> C:\Users\User\AppData\Local\Programs\iota\IOTA Wallet.exe (IOTA Foundation)
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\Komputer — skrót.lnk -> System Folder
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\Microsoft Edge.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\Tibia.lnk -> E:\Tibia\Tibia.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\Twitch.lnk -> E:\Twitch\Bin\Twitch.exe (Twitch Interactive, Inc.)
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\g\KeyShot 5 Resources.lnk -> C:\Users\Public\Documents\KeyShot 5 ()
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\g\KeyShot 6 Resources.lnk -> C:\Users\Public\Documents\KeyShot 6 ()
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\g\PXG Client.lnk -> C:\Users\User\AppData\Roaming\pxgclient\pxgclient\client\launcher.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\Desktop\g\ts\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Users\User\Desktop\ts3client_win64.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\MinGW Installation Manager.lnk -> E:\programowanie\mgw\libexec\mingw-get\guimain.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Funkcje opcjonalne.lnk -> C:\Windows\System32\fodhelper.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IOTA Wallet.lnk -> C:\Users\User\AppData\Local\Programs\iota\IOTA Wallet.exe (IOTA Foundation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kosz (2).lnk -> [LFx@_dP/N1SPSU(Ly9K-e)::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kosz.lnk -> [LFx@_dP/N1SPSU(Ly9K-e)::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee WebAdvisor.lnk -> C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\saUI.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PXG Client.lnk -> C:\Users\User\AppData\Roaming\pxgclient\pxgclient\client\launcher.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Twitch.lnk -> E:\Twitch\Bin\Twitch.exe (Twitch Interactive, Inc.)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zeus and Possjdon\Uninstall.lnk -> E:\zeus\UnInst.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zeus and Possjdon\Zeus and Possjdon.lnk -> E:\zeus\Zeus.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\World of Gothic\GOTHIC2 - Noc Kruka - 'Pakiet systemowy'\Dyskusja na forum.lnk -> E:\Steam\SteamApps\common\Gothic II\links\G2-SystemPack.pl-Forum.url ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\World of Gothic\GOTHIC2 - Noc Kruka - 'Pakiet systemowy'\Odinstaluj.lnk -> E:\Steam\SteamApps\common\Gothic II\G2NOTR-SystemPack-uninst.exe (theMODDERS ORG - Community © 2017)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Console RAR manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\What is new in the latest version.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WhatsNew.txt ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR help.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay\Uninstall.lnk -> E:\Ubisoft Game Launcher\Uninstall.exe (Ubisoft)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay\Uplay.lnk -> E:\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe (Ubisoft)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TP-Link\Uninstall TP-Link TL-WN722N.lnk -> C:\Program Files (x86)\TP-Link\TP-Link TL-WN722N\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tibia\Tibia 10.lnk -> E:\Tibia\Tibia.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tibia\Tibia Website.lnk -> E:\Tibia\Tibia.url ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tibia\Tibia.lnk -> E:\Tibia\Tibia.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tibia\Uninstall Tibia.lnk -> E:\Tibia\uninst.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Black & White 2™.lnk -> [LF6"pH,R GFSIsX۱Kv8Black & White 2"!(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Diablo™ 2.lnk -> [LF6"pH,R GFSI6zEoDiablo"! 2(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Heroes of Might and Magic V™.lnk -> [LF6"pH,R GFSI'~G3úHeroes of Might and Magic V"!(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Majest®.lnk -> [LF6"pH,R GFSI6S0-L6dZHHMajest(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\The Movies™.lnk -> [LF6"pH,R GFSIfѢ}DyMThe Movies"!(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Colonization\Instrukcja.lnk -> E:\civi 4 colo\_SUP_\CIV4COL_GFW_MAN_PL_loc.pdf (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Colonization\Readme.lnk -> E:\civi 4 colo\_SUP_\Readme.htm (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Colonization\Rejestracja gry.lnk -> E:\civi 4 colo\_SUP_\Zarejestruj grę.url (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Colonization\Linki\Cenega Poland.lnk -> E:\civi 4 colo\_SUP_\Cenega Poland.url (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Colonization\Linki\Kompania Graczy.lnk -> E:\civi 4 colo\_SUP_\Kompania Graczy.url (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Colonization\Linki\Pomoc techniczna.lnk -> E:\civi 4 colo\_SUP_\Pomoc techniczna.url (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Colonization\Linki\Sklep internetowy.lnk -> E:\civi 4 colo\_SUP_\Sklep internetowy.url (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\CodeBlocks (Launcher).lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\CbLauncher.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\CodeBlocks CBP2Make.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\cbp2make.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\CodeBlocks CC Test.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\cctst.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\CodeBlocks Share Config.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\cb_share_config.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\CodeBlocks.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\codeblocks.exe (Code::Blocks Team)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\Uninstall CodeBlocks.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\uninstall.exe (The Code::Blocks Team)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blender\blender.lnk -> E:\bledner\blender.exe (Blender Foundation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Albion Online\AlbionOnline.lnk -> E:\albion\launcher\AlbionLauncher.exe (Sandbox Interactive GmbH)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Albion Online\Uninstall.lnk -> E:\albion\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ALLPlayer.lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Avast Secure Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\CodeBlocks.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\codeblocks.exe (Code::Blocks Team)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\NapiProjekt.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Steam.lnk -> E:\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Microsoft Office Word 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Uplay launcher.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\d257268ebf633e1c\League of Legends.lnk -> E:\lol\LeagueClient.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Windows.PurchaseDialog_cw5n1h2txyewy\Microsoft.Windows.PurchaseDialog.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Windows.ContactSupport_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.ZuneVideo.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.ZuneMusic.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.XboxIdentityProvider_cw5n1h2txyewy\Microsoft.XboxIdentityProvider.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.XboxGameCallableUI_cw5n1h2txyewy\Microsoft.XboxGameCallableUI.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.XboxApp.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsSoundRecorder_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsPhone_8wekyb3d8bbwe\CompanionApp.App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsMaps_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsFeedback_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsDVDPlayer_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsDVDPlayer.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\microsoft.windowslive.calendar.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\microsoft.windowslive.mail.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsCamera_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsAlarms_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.ParentalControls_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CortanaUI.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.CloudExperienceHost_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.People_8wekyb3d8bbwe\x4c7a3b7dy2188y46d4ya362y19ac5a5805e5x.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe\microsoft.onenoteim.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.MicrosoftOfficeHub.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy\WindowsDefaultLockScreen.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Getstarted_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BioEnrollment_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingSports_8wekyb3d8bbwe\AppexSports.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe\AppexNews.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingFinance_8wekyb3d8bbwe\AppexFinance.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Appconnector_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.AccountsControl_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.AAD.BrokerPlugin_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.3DBuilder_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\king.com.CandyCrushSaga_kgqvnymyfvs32\App.lnk -> CandyCrushSodaSaga
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\B9ECED6F.ASUSWelcome_qmba6cd70vzyy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\9E2F88E3.Twitter_wgeqdkkx372wm\App.lnk -> Tile and icon assets
 
 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Napisy oczekujące na pobranie.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe () -> -kolejka
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Komputronik msejf\Odinstaluj.lnk -> C:\Windows\System32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {B0D9B42C-739F-4BDF-AC23-8B6C5665D884}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Configuration\DirectVobSub (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\Filters\vsfilter.dll",DirectVobSub
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Configuration\ffdshow audio decoder (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\Filters\ffdshow\ffdshow.ax",configureAudio
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Configuration\ffdshow VFW interface (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Windows\system32\ff_vfw.dll",configureVFW
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Configuration\ffdshow video decoder (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\Filters\ffdshow\ffdshow.ax",configure
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Configuration\Haali Media Splitter (x64).lnk -> C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\Tools\dsconfig64.exe (MONOGRAM Multimedia, s.r.o.) -> {55DA30FC-F16B-49FC-BAA5-AE59FC65F82D}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Configuration\LAV Audio (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\Filters\LAV\lavaudio.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Configuration\LAV Splitter (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\Filters\LAV\lavsplitter.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Configuration\LAV Video (x64).lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\Filters\LAV\lavvideo.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack x64\Configuration\Reset to recommended settings.lnk -> C:\Program Files\K-Lite Codec Pack x64\Tools\CodecTweakTool.exe () -> /resetsettings
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Usuń grę Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{8B743AA0-53B2-11D2-808A-00600895FB43}\setup.exe" -l0x15
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic 3 Complete [GOG.com]\Heroes of Might and Magic 3 Complete.lnk -> C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe (GOG.com) -> /command=runGame /gameId=1207658787 /path="E:\heroes3\HoMM 3 Complete"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer\ALLPlayer.Radio.lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.) -> Radio
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer\ALLPlayer.VOD.lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.) -> VOD
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\1C\Majesty Anthology\Majesty Złota Edycja\Majesty - Północna Ekspansja.lnk -> E:\majesty\MajX\StartAffinity.exe () -> MajX.exe 0
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\1C\Majesty Anthology\Majesty Złota Edycja\Majesty - Władca Ardanii.lnk -> E:\majesty\Majesty\StartAffinity.exe () ->  Majesty.exe 0
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\1C\Majesty Anthology\Majesty Złota Edycja\Odinstaluj Majesty.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{28599CEE-974A-4AFA-8484-C6FC94984330}\setup.exe (1C) -> -removeonly -runfromtemp -l0x9
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Komputronik\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Heroes of Might and Magic 3 Complete.lnk -> C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe (GOG.com) -> /command=runGame /gameId=1207658787 /path="E:\heroes3\HoMM 3 Complete"
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Majesty - Północna Ekspansja.lnk -> E:\majesty\MajX\StartAffinity.exe () -> MajX.exe 0
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\Desktop\Discord.lnk -> C:\Users\User\AppData\Local\Discord\Update.exe (GitHub) -> --processStart Discord.exe
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Avast Passwords.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe (AVAST Software) -> /pam
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer.TV.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\sllauncher.exe (Microsoft Corporation) -> 3736234348.api.allplayer.nextplus.pl
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TP-Link\TP-Link Wireless Adapter WPS Tool.lnk -> E:\TP-Link Wireless Adapter WPS Tool\TWCU.exe (TP-Link Technologies Co., Ltd) -> 21
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Twitch.lnk -> E:\Twitch\Bin\Twitch.exe (Twitch Interactive, Inc.) -> /startup
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Faraon&Kleopatra\Odinstaluj Faraon&Kleopatra.lnk -> C:\Windows\UnGins.exe () -> "E:\faraon\install.log"
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc\Discord.lnk -> C:\Users\User\AppData\Local\Discord\Update.exe (GitHub) -> --processStart Discord.exe
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Decisive Campaigns Barbarossa\Uninstall Decisive Campaigns Barbarossa.lnk -> C:\Windows\Decisive Campaigns Barbarossa\uninstall.exe (Indigo Rose Corporation) -> "/U:E:\barbarosa\Uninstall\uninstall.xml"
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blender\Uninstall Blender.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {E29A1273-2E7A-40E7-AA63-428A11D59429}
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ALLPlayer.Radio.lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.) -> Radio
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ALLPlayer.VOD.lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.) -> VOD
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
 
 
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url -> URL: hxxp://support.steampowered.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Komputronik msejf\Strona internetowa Komputronik msejf.url -> URL: hxxp://msejf.komputronik.pl/index.php
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Komputronik\Komputronik RTV AGD Notebooki, komputery i elektronika.website -> URL: hxxp://www.komputronik.pl/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit\Reference Documentation.url -> URL: hxxp://docs.oracle.com/javase/11/index.html
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> URL: hxxp://java.com/help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> URL: hxxp://java.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Internet\Pomoc techniczna CD Projekt.url -> URL: hxxp://www.gram.pl/pomoc/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Internet\Rejestracja elektroniczna CD Projekt.url -> URL: hxxp://www.gram.pl/rejestracja/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Internet\www.gram.pl.url -> URL: hxxp://www.gram.pl/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja\Internet\www.ubisoft.com.url -> URL: hxxp://www.ubisoft.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic 3 Complete [GOG.com]\Dokumenty\Support.url -> URL: hxxp://www.gog.com/support/heroes_of_might_and_magic_3_complete_edition
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefly Studios\Twierdza Krzyżowiec\Odwiedź witrynę internetową firmy Firefly Studios.url -> URL: hxxp://www.fireflyworlds.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefly Studios\Twierdza Krzyżowiec\Odwiedź witrynę internetową gry Stronghold Kingdoms.url -> URL: hxxp://www.strongholdkingdoms.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefly Studios\Twierdza Krzyżowiec\Zarejestruj się, aby otrzymywać biuletyn firmy Firefly!.url -> URL: hxxp://www.fireflyworlds.com/subscribe_index.php
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Complete\Oficjalna strona gry.url -> URL: hxxp://www.2kgames.com/civ4
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Complete\Rejestracja gry.url -> URL: hxxp://www.kompania.cenega.pl/profile.php?action=gameregister.start
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Complete\Linki\Kompania Graczy.url -> URL: hxxp://www.kompania.cenega.pl
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Complete\Linki\Pomoc techniczna.url -> URL: hxxp://www.cenega.pl/pomoc.php
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Complete\Linki\Sklep internetowy.url -> URL: hxxp://www.sklep.cenega.pl
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization IV Complete\Linki\Strona firmy Cenega Poland.url -> URL: hxxp://www.cenega.pl
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\1C\Majesty Anthology\Majesty Złota Edycja\Rejestracja gry.url -> URL: hxxp://www.kompania.cenega.pl/profile.php?action=gameregister.start
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\1C\Majesty Anthology\Majesty Złota Edycja\Linki\Kompania Graczy.url -> URL: hxxp://www.kompania.cenega.pl
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\1C\Majesty Anthology\Majesty Złota Edycja\Linki\Pomoc techniczna.url -> URL: hxxp://www.cenega.pl/pomoc.php
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\1C\Majesty Anthology\Majesty Złota Edycja\Linki\Sklep internetowy.url -> URL: hxxp://www.sklep.cenega.pl
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\1C\Majesty Anthology\Majesty Złota Edycja\Linki\Strona firmy Cenega Poland.url -> URL: hxxp://www.cenega.pl
InternetURL: C:\ProgramData\Komputronik\TaskBar\benchmark.pl, recenzje i testy sprzętu, aktualności, rankingi, sterowniki, porady, opinie.website -> URL: hxxp://www.benchmark.pl/
InternetURL: C:\ProgramData\Komputronik\TaskBar\IE9 Landing Page.website -> URL: hxxp://www.microsoft.com/poland/twojanowa/
InternetURL: C:\ProgramData\Komputronik\TaskBar\Komputronik RTV AGD Notebooki, komputery i elektronika.website -> URL: hxxp://www.komputronik.pl/
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Links\Najnowsze produkty w Komputronik.url -> BASEURL: hxxp://www.iegallery.com/Addons/Details/6564 URL: hxxp://www.ieaddons.pl/komputronik/install.html#komputronik-slice
InternetURL: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\IE9 Landing Page.website -> URL: hxxp://www.microsoft.com/poland/twojanowa/
InternetURL: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Komputronik RTV AGD Notebooki, komputery i elektronika.website -> URL: hxxp://www.komputronik.pl/
InternetURL: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Pinned Sites\benchmark.pl, recenzje i testy sprzętu, aktualności, rankingi, sterowniki, porady, opinie.website -> URL: hxxp://www.benchmark.pl/
InternetURL: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Pinned Sites\IE9 Landing Page.website -> URL: hxxp://www.microsoft.com/poland/twojanowa/
InternetURL: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Pinned Sites\Komputronik RTV AGD Notebooki, komputery i elektronika.website -> URL: hxxp://www.komputronik.pl/
InternetURL: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Pinned Sites\Prezentacja IE9.website -> URL: hxxp://www.microsoft.com/poland/twojanowa/
InternetURL: C:\Users\DefaultAppPool\Favorites\Links\Najnowsze produkty w Komputronik.url -> BASEURL: hxxp://www.iegallery.com/Addons/Details/6564 URL: hxxp://www.ieaddons.pl/komputronik/install.html#komputronik-slice
InternetURL: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\IE9 Landing Page (1).website -> URL: hxxp://www.microsoft.com/poland/twojanowa/
InternetURL: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\IE9 Landing Page.website -> URL: hxxp://www.microsoft.com/poland/twojanowa/
InternetURL: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Komputronik RTV AGD Notebooki, komputery i elektronika (1).website -> URL: hxxp://www.komputronik.pl/
InternetURL: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Komputronik RTV AGD Notebooki, komputery i elektronika.website -> URL: hxxp://www.komputronik.pl/
InternetURL: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Pinned Sites\benchmark.pl, recenzje i testy sprzętu, aktualności, rankingi, sterowniki, porady, opinie.website -> URL: hxxp://www.benchmark.pl/
InternetURL: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Pinned Sites\IE9 Landing Page.website -> URL: hxxp://www.microsoft.com/poland/twojanowa/
InternetURL: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Pinned Sites\Komputronik RTV AGD Notebooki, komputery i elektronika.website -> URL: hxxp://www.komputronik.pl/
InternetURL: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Pinned Sites\Prezentacja IE9.website -> URL: hxxp://www.microsoft.com/poland/twojanowa/
InternetURL: C:\Users\User\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\User\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\User\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\User\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\User\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\User\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\User\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\User\Favorites\Links\Najnowsze produkty w Komputronik.url -> BASEURL: hxxp://www.iegallery.com/Addons/Details/6564 URL: hxxp://www.ieaddons.pl/komputronik/install.html#komputronik-slice
InternetURL: C:\Users\User\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> URL: hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
InternetURL: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Anno 1404 (Anno 1404 - Game).url -> URL: uplay://launch/89/0
InternetURL: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Anno 1404 (Anno 1404 - Venice Addon).url -> URL: uplay://launch/89/1
InternetURL: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\IE9 Landing Page.website -> URL: hxxp://www.microsoft.com/poland/twojanowa/
InternetURL: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Komputronik RTV AGD Notebooki, komputery i elektronika.website -> URL: hxxp://www.komputronik.pl/
InternetURL: C:\Users\User\AppData\Local\Tibia\Tibia.url -> URL: hxxp://www.tibia.com
InternetURL: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Pinned Sites\benchmark.pl, recenzje i testy sprzętu, aktualności, rankingi, sterowniki, porady, opinie.website -> URL: hxxp://www.benchmark.pl/
InternetURL: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Pinned Sites\IE9 Landing Page.website -> URL: hxxp://www.microsoft.com/poland/twojanowa/
InternetURL: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Pinned Sites\Komputronik RTV AGD Notebooki, komputery i elektronika.website -> URL: hxxp://www.komputronik.pl/
InternetURL: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Pinned Sites\Prezentacja IE9.website -> URL: hxxp://www.microsoft.com/poland/twojanowa/
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.128s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!