wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-05-15 16:18) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 15-05.2019
Uruchomiony przez Aleksi (15-05-2019 16:16:01)
Uruchomiony z C:\Users\allin\Downloads
Windows 10 Pro Wersja 1809 17763.503 (X64) (2019-03-30 22:09:37)
Tryb startu: Normal
==========================================================
 
 
==================== Konta użytkowników: =============================
 
Administrator (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-500 - Administrator - Disabled)
Aleksi (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\allin
Gość (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-501 - Limited - Disabled)
Konto domyślne (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-503 - Limited - Disabled)
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-504 - Limited - Disabled)
 
==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
 
==================== Zainstalowane programy ======================
 
(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 
Aktualizacje NVIDIA 36.0.0.0 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update) (Version: 36.0.0.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
ATK Package (ASUS Keyboard Hotkeys) (HKLM-x32\...\{AB5C933E-5C7D-4D30-B314-9C83A49B94BE}) (Version: 1.0.0056 - ASUSTeK COMPUTER INC.)
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.57 - Piriform)
CpuCoreParking (HKLM-x32\...\{523A6610-C6A5-4868-BF18-206DD33827C3}) (Version: 2.1.4.0 - CpuCoreParking)
dupeGuru 4.0.3 (HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\dupeGuru) (Version: 4.0.3 - Hardcoded Software)
Epic Games Launcher (HKLM-x32\...\{1DF22665-8572-4625-8E48-4AAD4ABD975E}) (Version: 1.1.195.0 - Epic Games, Inc.)
Epic Games Launcher Prerequisites (x64) (HKLM\...\{66C5838F-B854-4A55-89E6-A6138747A4DF}) (Version: 1.0.0.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
foobar2000 v1.4.4 (HKLM-x32\...\foobar2000) (Version: 1.4.4 - Peter Pawlowski)
Google Chrome (HKLM\...\{B2F94B3E-055E-3E7A-B2C3-3C63FC1B1C90}) (Version: 74.0.3729.131 - Google LLC)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.34.7 - Google LLC) Hidden
GTarcade (HKU-x32\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\gtarcade) (Version: 1.4.10 - YOOZOO Games)
Intel(R) Processor Graphics (HKLM-x32\...\{F0E3AD40-2BBD-4360-9C76-B9AC9A5886EA}) (Version: 26.20.100.6709 - Intel Corporation)
Launcher Prerequisites (x64) (HKLM-x32\...\{c6c5a357-c7ca-4a5f-9789-3bb1af579253}) (Version: 1.0.0.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
League of Legends (HKLM-x32\...\League of Legends 1.0) (Version: 1.0 - Riot Games, Inc)
Microsoft Visual Basic/C++ Runtime (x86) (HKLM-x32\...\{C5E3A69D-D391-45A6-A8FB-00B01E2B010D}) (Version: 1.1.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) (HKLM\...\{ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028}) (Version: 8.0.61186 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.7523 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.7523 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.61135 (HKLM\...\{37B8F9C7-03FB-3253-8781-2517C99D7C00}) (Version: 11.0.61135 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.61135 (HKLM\...\{CF2BEA3C-26EA-32F8-AA9B-331F7E34BA97}) (Version: 11.0.61135 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.61135 (HKLM-x32\...\{B175520C-86A2-35A7-8619-86DC379688B9}) (Version: 11.0.61135 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.40664 (HKLM\...\{010792BA-551A-3AC0-A7EF-0FAB4156C382}) (Version: 12.0.40664 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.40664 (HKLM\...\{53CF6934-A98D-3D84-9146-FC4EDF3D5641}) (Version: 12.0.40664 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.40664 (HKLM-x32\...\{D401961D-3A20-3AC7-943B-6139D5BD490A}) (Version: 12.0.40664 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.40664 (HKLM-x32\...\{8122DAB1-ED4D-3676-BB0A-CA368196543E}) (Version: 12.0.40664 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) - 14.13.26020 (HKLM-x32\...\{7474cd6e-76cc-4257-837e-5b9261e526af}) (Version: 14.13.26020.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.20.27508 (HKLM\...\{4931385B-094D-4DC5-BD6A-5188FE9C51DF}) (Version: 14.20.27508 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) (HKLM\...\{47C2CCDB-7A04-3797-992B-A84D3E90258F}) (Version: 10.0.60833 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 66.0.5 (x64 pl) (HKLM\...\Mozilla Firefox 66.0.5 (x64 pl)) (Version: 66.0.5 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 66.0.2 - Mozilla)
Notepad++ (32-bit x86) (HKLM-x32\...\Notepad++) (Version: 7.6.6 - Notepad++ Team)
NVAPI Monitor plugin for NvContainer (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_NvContainer.NvapiMonitor) (Version: 1.15 - NVIDIA Corporation) Hidden
NVIDIA GeForce Experience 3.18.0.102 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.GFExperience) (Version: 3.18.0.102 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik graficzny 430.64 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 430.64 - NVIDIA Corporation)
Oprogramowanie mikroukładu Intel® (HKLM-x32\...\{262e9c1d-e509-4e2a-86e8-0abb312ac2e9}) (Version: 10.1.17765.8094 - Intel(R) Corporation) Hidden
paint.net (HKLM\...\{B998B716-4001-4919-BA90-BA14B51DFEB5}) (Version: 4.1.6 - dotPDN LLC)
Panel sterowania NVIDIA 430.64 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel) (Version: 430.64 - NVIDIA Corporation) Hidden
Realtek Card Reader (HKLM-x32\...\{5BC2B5AB-80DE-4E83-B8CF-426902051D0A}) (Version: 10.0.16299.29095 - Realtek Semiconductor Corp.)
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 10.23.1003.2017 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.8564 - Realtek Semiconductor Corp.)
Spotify (HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\Spotify) (Version: 1.1.3.259.g8172f63a - Spotify AB)
Steam (HKLM-x32\...\Steam) (Version: 2.10.91.91 - Valve Corporation)
TeamSpeak 3 Client (HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\TeamSpeak 3 Client) (Version: 3.2.3 - TeamSpeak Systems GmbH)
VLC media player (HKLM\...\VLC media player) (Version: 3.0.6 - VideoLAN)
Wargaming.net Game Center (HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\Wargaming.net Game Center) (Version: 19.1.1.4317 - Wargaming.net)
WinRAR 5.71 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.71.0 - win.rar GmbH)
World_of_Warships_EU (HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\WOWS.EU.PRODUCTION) (Version:  - Wargaming.net)
 
Packages:
=========
Aplikacja przypisanego dostępu na ekran blokady -> C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.AssignedAccessLockApp_cw5n1h2txyewy [2019-03-31] (Microsoft Corporation)
Pakiet lokalizacyjny — polski -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.LanguageExperiencePackpl-PL_17763.8.19.0_neutral__8wekyb3d8bbwe [2019-05-07] (Microsoft Corporation)
Take a Test -> C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecureAssessmentBrowser_cw5n1h2txyewy [2019-03-31] (Microsoft Corporation)
 
==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
ContextMenuHandlers1: [ANotepad++64] -> {B298D29A-A6ED-11DE-BA8C-A68E55D89593} => C:\Program Files (x86)\Notepad++\NppShell_06.dll [2019-01-27] (Notepad++ -> )
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2019-04-27] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2019-04-27] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers5: [NvCplDesktopContext] -> {3D1975AF-48C6-4f8e-A182-BE0E08FA86A9} => C:\Windows\system32\nvshext.dll [2019-05-06] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2019-04-27] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2019-04-27] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
 
==================== Skróty & WMI ========================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============
 
 
==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)
 
AlternateDataStreams: C:\Users\Public\Shared Files:VersionCache [474]
 
==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)
 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
 
==================== Powiązania plików (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
 
==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)
 
 
==================== Hosts - zawartość: ==========================
 
(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 
2018-09-15 09:31 - 2019-05-15 13:21 - 000004748 _____ C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
 
0.0.0.0 choice.microsoft.com
0.0.0.0 choice.microsoft.com.nstac.net
0.0.0.0 df.telemetry.microsoft.com
0.0.0.0 oca.telemetry.microsoft.com
0.0.0.0 oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
0.0.0.0 redir.metaservices.microsoft.com
0.0.0.0 reports.wes.df.telemetry.microsoft.com
0.0.0.0 services.wes.df.telemetry.microsoft.com
0.0.0.0 settings-sandbox.data.microsoft.com
0.0.0.0 settings-win.data.microsoft.com
0.0.0.0 sqm.df.telemetry.microsoft.com
0.0.0.0 sqm.telemetry.microsoft.com
0.0.0.0 sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
0.0.0.0 telecommand.telemetry.microsoft.com
0.0.0.0 telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
0.0.0.0 telemetry.appex.bing.net
0.0.0.0 telemetry.microsoft.com
0.0.0.0 telemetry.urs.microsoft.com
0.0.0.0 vortex-sandbox.data.microsoft.com
0.0.0.0 vortex-win.data.microsoft.com
0.0.0.0 vortex.data.microsoft.com
0.0.0.0 watson.telemetry.microsoft.com
0.0.0.0 watson.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
0.0.0.0 watson.ppe.telemetry.microsoft.com
0.0.0.0 wes.df.telemetry.microsoft.com
0.0.0.0 vortex-bn2.metron.live.com.nsatc.net
0.0.0.0 vortex-cy2.metron.live.com.nsatc.net
0.0.0.0 watson.live.com
0.0.0.0 watson.microsoft.com
0.0.0.0 feedback.search.microsoft.com
 
Wykryto więcej niż wyliczono: 80 linii.
 
 
==================== Inne obszary ============================
 
(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 
HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\allin\OneDrive\Pulpit\axaxa.jpg
DNS Servers: 8.8.8.8 - 8.8.4.4
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: Off)
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 
Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.
 
MSCONFIG\Services: XblAuthManager => 3
HKLM\...\StartupApproved\Run: => "SecurityHealth"
HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\StartupApproved\Run: => "CCleaner Smart Cleaning"
HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\StartupApproved\Run: => "OneDrive"
HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\StartupApproved\Run: => "Steam"
HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\StartupApproved\Run: => "SteamServerBrowser"
HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\StartupApproved\Run: => "ProductAuthenticationService"
HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\StartupApproved\Run: => "Spotify"
HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\StartupApproved\Run: => "EpicGamesLauncher"
HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\StartupApproved\Run: => "gtarcade"
HKU\S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001\...\StartupApproved\Run: => "Wargaming.net Game Center"
 
==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
FirewallRules: [{8036DCD8-32E7-4FAE-8FD5-9EFB20E77723}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)
FirewallRules: [{2BA089CE-E2A4-46BE-99C8-25E5DF16A93F}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)
FirewallRules: [{164FCE32-0E59-4C63-91AD-76A8738AB4AA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve -> Valve Corporation)
FirewallRules: [{F50EE743-19F8-4CFF-BDFA-8A4D62159DB2}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve -> Valve Corporation)
FirewallRules: [TCP Query User{6FF7B282-91CE-47BE-B920-10A6F9832C8C}C:\gry\counter-strike 1.6 v43\hl.exe] => (Allow) C:\gry\counter-strike 1.6 v43\hl.exe (Valve) [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [UDP Query User{805271CC-E665-4F3D-8749-343B9887EF1A}C:\gry\counter-strike 1.6 v43\hl.exe] => (Allow) C:\gry\counter-strike 1.6 v43\hl.exe (Valve) [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [TCP Query User{1C1F3E5E-A517-4790-B049-83F0C1B97608}C:\users\allin\appdata\roaming\spotify\spotify.exe] => (Allow) C:\users\allin\appdata\roaming\spotify\spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [UDP Query User{E25686E9-65EC-4208-9CFB-1308C754B2C4}C:\users\allin\appdata\roaming\spotify\spotify.exe] => (Allow) C:\users\allin\appdata\roaming\spotify\spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{9907BCD9-FF47-4D6E-8130-0A18918F1F05}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo.exe (Valve -> )
FirewallRules: [{877A915F-E41E-4C55-ADA2-FD31C8DD55F6}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo.exe (Valve -> )
FirewallRules: [{0C5A6F65-4D87-40E7-9B51-CBAB557B0735}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7x64\steamwebhelper.exe (Valve -> Valve Corporation)
FirewallRules: [{F70586BC-15F0-4082-B3C7-BAB70E7F0C72}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7x64\steamwebhelper.exe (Valve -> Valve Corporation)
FirewallRules: [{EE1AC9E8-3894-4F52-840E-DDB581600818}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{D6BA3350-6A62-4662-AF8D-97E220772B9C}C:\program files (x86)\epic games\launcher\portal\binaries\win32\epicgameslauncher.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\epic games\launcher\portal\binaries\win32\epicgameslauncher.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [UDP Query User{940E46BB-2B90-43B0-8311-D3E20575B28C}C:\program files (x86)\epic games\launcher\portal\binaries\win32\epicgameslauncher.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\epic games\launcher\portal\binaries\win32\epicgameslauncher.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{56518C87-3EF1-4AC7-A34B-2FC2FC83B35B}C:\program files (x86)\epic games\launcher\portal\binaries\win64\epicgameslauncher.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\epic games\launcher\portal\binaries\win64\epicgameslauncher.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [UDP Query User{EA0A6BC7-1486-4B70-B282-0A5B8F978AB5}C:\program files (x86)\epic games\launcher\portal\binaries\win64\epicgameslauncher.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\epic games\launcher\portal\binaries\win64\epicgameslauncher.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{794ED047-1010-4D6B-B0D0-3BF3305A79AE}C:\program files\epic games\fortnite\fortnitegame\binaries\win64\fortniteclient-win64-shipping.exe] => (Allow) C:\program files\epic games\fortnite\fortnitegame\binaries\win64\fortniteclient-win64-shipping.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [UDP Query User{FF8291E7-87F5-4D72-AE1E-B95A064D5C7C}C:\program files\epic games\fortnite\fortnitegame\binaries\win64\fortniteclient-win64-shipping.exe] => (Allow) C:\program files\epic games\fortnite\fortnitegame\binaries\win64\fortniteclient-win64-shipping.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{4098AF21-8FF5-4B80-A091-B4D810E4DCF3}C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe] => (Allow) C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe (Wargaming.net Limited -> Wargaming.net)
FirewallRules: [UDP Query User{3B4F7ACC-65F7-4913-B055-8D3E413CC2E5}C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe] => (Allow) C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe (Wargaming.net Limited -> Wargaming.net)
FirewallRules: [TCP Query User{C24A8FF3-282A-4E7A-90A1-5F8AEDE10AA7}C:\riot games\league of legends\leagueclient.exe] => (Allow) C:\riot games\league of legends\leagueclient.exe (Riot Games, Inc. -> )
FirewallRules: [UDP Query User{FF4DDF8A-A03D-4D06-87E9-CB9129B30D2C}C:\riot games\league of legends\leagueclient.exe] => (Allow) C:\riot games\league of legends\leagueclient.exe (Riot Games, Inc. -> )
FirewallRules: [{8CE67F13-72DE-4C41-A99C-B56F05E029E7}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{CDAAE4AD-5D5A-4205-A326-A4302D5A39C7}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{F2DE7ACE-AC16-4096-AE87-69FCBDE633EF}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{957E632C-EE80-46A7-8CBC-AE5A66F2CFA1}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{F5AA1571-3158-4CC4-85CF-0F3110529A30}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{503B00A2-18AE-4992-9F75-EA495E58304C}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 
==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 
15-05-2019 12:00:25 Instalator modułów systemu Windows
 
==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============
 
Name: Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
Description: Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
Class Guid: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Manufacturer: (Standardowe urządzenia systemowe)
Service: 
Problem: : This device is disabled. (Code 22)
Resolution: In Device Manager, click "Action", and then click "Enable Device". This starts the Enable Device wizard. Follow the instructions.
 
 
==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================
 
Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (05/15/2019 04:15:58 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 16385) (User: )
Description: Nie można zaplanować restartu usługi ochrony oprogramowania o 2019-05-21T16:15:58Z. Kod błędu: 0x80041315.
 
Error: (05/15/2019 04:15:28 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 16385) (User: )
Description: Nie można zaplanować restartu usługi ochrony oprogramowania o 2019-05-21T16:16:28Z. Kod błędu: 0x80041315.
 
Error: (05/15/2019 04:14:58 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 16385) (User: )
Description: Nie można zaplanować restartu usługi ochrony oprogramowania o 2019-05-21T16:15:58Z. Kod błędu: 0x80041315.
 
Error: (05/15/2019 04:14:28 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 16385) (User: )
Description: Nie można zaplanować restartu usługi ochrony oprogramowania o 2019-05-21T16:16:28Z. Kod błędu: 0x80041315.
 
Error: (05/15/2019 04:13:58 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 16385) (User: )
Description: Nie można zaplanować restartu usługi ochrony oprogramowania o 2019-05-21T16:15:58Z. Kod błędu: 0x80041315.
 
Error: (05/15/2019 04:13:28 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 16385) (User: )
Description: Nie można zaplanować restartu usługi ochrony oprogramowania o 2019-05-21T16:16:28Z. Kod błędu: 0x80041315.
 
Error: (05/15/2019 04:12:58 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 16385) (User: )
Description: Nie można zaplanować restartu usługi ochrony oprogramowania o 2019-05-21T16:15:58Z. Kod błędu: 0x80041315.
 
Error: (05/15/2019 04:12:28 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 16385) (User: )
Description: Nie można zaplanować restartu usługi ochrony oprogramowania o 2019-05-21T16:16:28Z. Kod błędu: 0x80041315.
 
 
Dziennik System:
=============
Error: (05/15/2019 03:10:53 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-N5F26L2)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-N5F26L2\Aleksi o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (05/15/2019 02:46:33 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-N5F26L2)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-N5F26L2\Aleksi o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (05/15/2019 02:46:33 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-N5F26L2)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-N5F26L2\Aleksi o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (05/15/2019 02:46:33 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-N5F26L2)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-N5F26L2\Aleksi o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (05/15/2019 02:46:06 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-N5F26L2)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-N5F26L2\Aleksi o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (05/15/2019 02:46:02 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-N5F26L2)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-N5F26L2\Aleksi o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (05/15/2019 02:46:02 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-N5F26L2)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-N5F26L2\Aleksi o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (05/15/2019 02:44:46 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-N5F26L2)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-N5F26L2\Aleksi o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-510025864-1409051962-1276239895-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
 
Windows Defender:
===================================
Date: 2019-04-07 17:19:31.716
Description: 
Skanowanie produktu Program antywirusowy Windows Defender zostało zatrzymane przed ukończeniem.
Identyfikator skanowania: {39CE592B-2F5C-4C68-B538-4AAC49FE79CF}
Typ skanowania: Narzędzia chroniące przed złośliwym oprogramowaniem
Parametry skanowania: Szybkie skanowanie
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
 
CodeIntegrity:
===================================
 
Date: 2019-04-05 18:41:44.975
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\wscfix.exe because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2019-04-05 18:41:44.968
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\wscfix.exe because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2019-04-05 18:41:44.924
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\wscfix.exe because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2019-04-05 18:41:44.902
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\wscfix.exe because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2019-04-05 17:15:33.573
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\wscfix.exe because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2019-04-05 17:15:33.561
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\wscfix.exe because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2019-04-05 17:15:33.520
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\wscfix.exe because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
Date: 2019-04-05 17:15:33.510
Description: 
Windows is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\wscfix.exe because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.
 
==================== Statystyki pamięci =========================== 
 
BIOS: American Megatrends Inc. GL553VD.307 04/10/2018
Motherboard: ASUSTeK COMPUTER INC. GL553VD
Procesor: Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz
Procent pamięci w użyciu: 48%
Całkowita pamięć fizyczna: 8077.02 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 4173.58 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 10232.64 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 5042.37 MB
 
==================== Dyski ================================
 
Drive c: () (Fixed) (Total:930.91 GB) (Free:790.66 GB) NTFS
 
\\?\Volume{847255a0-a39f-4526-8c01-9760354b48d3}\ (Odzyskiwanie) (Fixed) (Total:0.49 GB) (Free:0.47 GB) NTFS
\\?\Volume{68bf7d02-ec2a-44f8-8f14-b8bec55f99a4}\ () (Fixed) (Total:0.09 GB) (Free:0.07 GB) FAT32
 
==================== MBR & Tablica partycji ==================
 
========================================================
Disk: 0 (Size: 931.5 GB) (Disk ID: EFC4517A)
 
Partition: GPT.
 
==================== Koniec  Addition.txt ============================
Wygenerowano w 0.047s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!