wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-05-04 15:35) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 02-05.2019
Uruchomiony przez ricardo (04-05-2019 12:29:56)
Uruchomiony z C:\Users\ricardo\Downloads
Windows 10 Home Wersja 1809 17763.437 (X64) (2018-11-18 16:25:49)
Tryb startu: Normal
==========================================================
 
 
==================== Konta użytkowników: =============================
 
Administrator (S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-501 - Limited - Disabled)
HomeGroupUser$ (S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1003 - Limited - Enabled)
Konto domyślne (S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-503 - Limited - Disabled)
ricardo (S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1002 - Administrator - Enabled) => C:\Users\ricardo
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-504 - Limited - Disabled)
 
==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
AV: ESET Security (Enabled - Up to date) {EC1D6F37-E411-475A-DF50-12FF7FE4AC70}
AS: ESET Security (Enabled - Up to date) {577C8ED3-C22B-48D4-E5E0-298D0463E6CD}
AS: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {98619B37-4FC4-67F2-1C99-EEF6D47DBD96}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
 
==================== Zainstalowane programy ======================
 
(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.56 - Piriform)
ESET Security (HKLM\...\{0813F772-F554-4DA9-9CEA-ABCE6321BDFD}) (Version: 12.1.34.0 - ESET, spol. s r.o.)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.34.7 - Google LLC) Hidden
HP Deskjet 1050 J410 series — badanie mające na celu poprawę produktów (HKLM\...\{52A87876-4D1A-4524-9F06-53A490E6E34D}) (Version: 28.0.1313.0 - Hewlett-Packard Co.)
HP Deskjet 1050 J410 series — podstawowe oprogramowanie urządzenia (HKLM\...\{B6A3D97D-484B-48B5-85C6-361D9FA25CDF}) (Version: 28.0.1313.0 - Hewlett-Packard Co.)
HP Deskjet 1050 J410 series Pomoc (HKLM-x32\...\{5C90D8CF-F12A-41C6-9007-3B651A1F0D78}) (Version: 140.0.66.66 - Hewlett Packard)
HP Photo Creations (HKLM-x32\...\HP Photo Creations) (Version: 1.0.0.7702 - HP)
HP Update (HKLM-x32\...\{912D30CF-F39E-4B31-AD9A-123C6B794EE2}) (Version: 5.005.002.002 - Hewlett-Packard)
Malwarebytes (wersja 3.7.1.2839) (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.7.1.2839 - Malwarebytes)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{15134cb0-b767-4960-a911-f2d16ae54797}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{22154f09-719a-4619-bb71-5b3356999fbf}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 66.0.3 (x64 pl) (HKLM\...\Mozilla Firefox 66.0.3 (x64 pl)) (Version: 66.0.3 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 66.0.3 - Mozilla)
OpenOffice 4.1.5 (HKLM-x32\...\{7076105B-6FE8-464A-AC28-FFBB2686B68F}) (Version: 4.15.9789 - Apache Software Foundation)
Picasa 3 (HKLM-x32\...\Picasa 3) (Version: 3.9.141.259 - Google, Inc.)
Revo Uninstaller 2.0.6 (HKLM\...\{A28DBDA2-3CC7-4ADC-8BFE-66D7743C6C97}_is1) (Version: 2.0.6 - VS Revo Group, Ltd.)
SumatraPDF (HKLM\...\SumatraPDF) (Version: 3.1.2 - Krzysztof Kowalczyk)
Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 19.0.12.98 - Synaptics Incorporated)
 
==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1002_Classes\CLSID\{D9AC5E73-BB10-467b-B884-AA1E475C51F5}\Shell\Open\Command -> C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll (Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated)
ContextMenuHandlers1: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Security\shellExt.dll [2019-04-13] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
ContextMenuHandlers2: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Security\shellExt.dll [2019-04-13] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2019-02-01] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiacm64.dll [2015-08-21] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
ContextMenuHandlers6: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Security\shellExt.dll [2019-04-13] (ESET, spol. s r.o. -> ESET)
ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2019-02-01] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
 
==================== Skróty & WMI ========================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============
 
2015-08-21 23:09 - 2015-08-21 23:09 - 000344064 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
2015-08-21 23:09 - 2015-08-21 23:09 - 000214528 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Container.PerformanceTuning.dll
2014-02-11 08:08 - 2014-02-11 08:08 - 000817152 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Device.dll
2014-02-11 08:08 - 2014-02-11 08:08 - 003650560 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Platform.dll
2015-08-21 23:09 - 2015-08-21 23:09 - 000127488 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Container.Wlan.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 004571648 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\Qt5Widgets.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000438272 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\Qt5WinExtras.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 005139968 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\Qt5Gui.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 002950144 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\Qt5Qml.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 003084800 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\Qt5Quick.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 002234880 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\Qt5Network.dll
2019-05-04 12:00 - 2019-02-01 09:55 - 005010944 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\Qt5Core.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 001181184 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\platforms\qwindows.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000124928 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\styles\qwindowsvistastyle.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000026112 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\imageformats\qico.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000020992 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\imageformats\qsvg.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000259584 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\Qt5Svg.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000014848 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\QtQuick.2\qtquick2plugin.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000729088 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\QtQuick\Controls\qtquickcontrolsplugin.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000073216 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\QtQuick\Layouts\qquicklayoutsplugin.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000179712 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\QtQuick\Dialogs\dialogplugin.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000014848 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\QtQuick\Window.2\windowplugin.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000014848 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\QtQml\Models.2\modelsplugin.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000101888 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\QtQuick\PrivateWidgets\widgetsplugin.dll
2019-05-04 12:01 - 2019-02-01 09:56 - 000035328 _____ (The Qt Company Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\iconengines\qsvgicon.dll
 
==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)
 
 
==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)
 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
 
==================== Powiązania plików (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
 
==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)
 
 
==================== Hosts - zawartość: ===============================
 
(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 
2018-11-18 17:19 - 2018-11-18 17:13 - 000000824 _____ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
 
 
==================== Inne obszary ============================
 
(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 
HKU\S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1002\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\img0.jpg
DNS Servers: 37.8.214.2 - 31.11.202.254
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 0) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: RequireAdmin)
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 
Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.
 
HKU\S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1002\...\StartupApproved\Run: => "CCleaner Smart Cleaning"
 
==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
FirewallRules: [{07322A7A-5B27-4F9F-9B9A-5DF70CC0EC96}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)
FirewallRules: [{A42B8E23-121B-44F0-98AC-CFF0F6111679}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)
FirewallRules: [{254E82AD-BA70-41F5-BCFE-BB3B90654414}] => (Allow) C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1050 J410 series\Bin\USBSetup.exe (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Co.)
FirewallRules: [{449F1475-B039-46F8-BDB3-C96309E765E4}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
FirewallRules: [{FB4F157B-14C6-4AC1-84B0-709DE5DE18D1}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
FirewallRules: [{17844C46-AE25-48ED-9244-867E4B186C4F}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google Inc.)
 
==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 
29-04-2019 12:02:48 Zaplanowany punkt kontrolny
03-05-2019 15:28:23 Restore Point Created by FRST
 
==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============
 
 
==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================
 
Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (05/03/2019 03:28:58 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Przetwarzanie wywołania OnIdentity() w obiekcie System Writer przez Usługi kryptograficzne nie powiodło się.
 
Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokół LLDP (Link-Layer Discovery Protocol) firmy Microsoft.
 
System Error:
Odmowa dostępu.
.
 
Error: (05/03/2019 03:28:22 PM) (Source: VSS) (EventID: 8194) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas badania interfejsu IVssWriterCallback. hr = 0x80070005, Odmowa dostępu.
.
To jest często spowodowane przez niepoprawne ustawienia zabezpieczeń w procesie zapisującym lub żądającym.
 
 
Operacja:
   Zbieranie danych modułu zapisującego
 
Kontekst:
   Identyfikator klasy modułu zapisującego: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Nazwa modułu zapisującego: System Writer
   Identyfikator wystąpienia modułu zapisującego: {914c5884-86ab-448f-b2da-a3ef6654da30}
 
Error: (05/02/2019 04:16:03 PM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury QueryFullProcessImageNameW.  hr = 0x80070006, Nieprawidłowe dojście.
.
 
 
Operacja:
   Wykonywanie operacji asynchronicznej
 
Kontekst:
   Stan bieżący: DoSnapshotSet
 
Error: (05/02/2019 04:15:09 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Przetwarzanie wywołania OnIdentity() w obiekcie System Writer przez Usługi kryptograficzne nie powiodło się.
 
Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokół LLDP (Link-Layer Discovery Protocol) firmy Microsoft.
 
System Error:
Odmowa dostępu.
.
 
Error: (05/02/2019 04:14:15 PM) (Source: VSS) (EventID: 8194) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas badania interfejsu IVssWriterCallback. hr = 0x80070005, Odmowa dostępu.
.
To jest często spowodowane przez niepoprawne ustawienia zabezpieczeń w procesie zapisującym lub żądającym.
 
 
Operacja:
   Zbieranie danych modułu zapisującego
 
Kontekst:
   Identyfikator klasy modułu zapisującego: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Nazwa modułu zapisującego: System Writer
   Identyfikator wystąpienia modułu zapisującego: {df911a19-90bd-4d5e-811b-cf3ca33691b4}
 
Error: (05/01/2019 05:25:06 PM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury QueryFullProcessImageNameW.  hr = 0x80070006, Nieprawidłowe dojście.
.
 
 
Operacja:
   Wykonywanie operacji asynchronicznej
 
Kontekst:
   Stan bieżący: DoSnapshotSet
 
Error: (05/01/2019 05:24:36 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Przetwarzanie wywołania OnIdentity() w obiekcie System Writer przez Usługi kryptograficzne nie powiodło się.
 
Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokół LLDP (Link-Layer Discovery Protocol) firmy Microsoft.
 
System Error:
Odmowa dostępu.
.
 
Error: (05/01/2019 05:24:02 PM) (Source: VSS) (EventID: 8194) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas badania interfejsu IVssWriterCallback. hr = 0x80070005, Odmowa dostępu.
.
To jest często spowodowane przez niepoprawne ustawienia zabezpieczeń w procesie zapisującym lub żądającym.
 
 
Operacja:
   Zbieranie danych modułu zapisującego
 
Kontekst:
   Identyfikator klasy modułu zapisującego: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Nazwa modułu zapisującego: System Writer
   Identyfikator wystąpienia modułu zapisującego: {69239581-31b9-4a54-8f94-463efc742293}
 
 
Dziennik System:
=============
Error: (05/04/2019 12:18:48 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: ricardo-HP)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi ricardo-HP\ricardo o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-2798625741-3929630246-3891586623-1002) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (05/03/2019 04:39:13 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: ricardo-HP)
Description: Serwer {AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5} nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.
 
Error: (05/03/2019 03:30:17 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi Karta wydajności WMI z powodu następującego błędu: 
Usługa nie została uruchomiona z powodu nieudanego logowania.
 
Error: (05/03/2019 03:30:17 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7038) (User: )
Description: Usługa wmiApSrv nie może zalogować się jako NT AUTHORITY\SYSTEM za pomocą obecnie skonfigurowanego hasła z powodu następującego błędu: 
Żądanie nie jest obsługiwane.
 
 
Aby upewnić się, że usługa jest skonfigurowana prawidłowo, użyj przystawki Usługi w programie Microsoft Management Console (MMC).
 
Error: (05/03/2019 03:28:46 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7032) (User: )
Description: Menedżer sterowania usługami próbował podjąć akcję korekcyjną (Uruchom usługę ponownie) po nieoczekiwanym zakończeniu usługi Windows Search, ale ta akcja nie powiodła się przy następującym błędzie: 
Jedno wystąpienie usługi już działa.
.
 
Error: (05/03/2019 03:28:17 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Usługa Karta wydajności WMI niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 120000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.
 
Error: (05/03/2019 03:28:16 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Usługa Windows Search niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 30000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.
 
Error: (05/03/2019 03:28:16 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Usługa AMD FUEL Service niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.
 
 
==================== Statystyki pamięci =========================== 
 
BIOS: Insyde F.6A 05/13/2013
Motherboard: Hewlett-Packard 3566
Procesor: AMD E2-3000M APU with Radeon(tm) HD Graphics
Procent pamięci w użyciu: 71%
Całkowita pamięć fizyczna: 3561.4 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 1023.86 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 4325.96 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 1336.78 MB
 
==================== Dyski ================================
 
Drive c: () (Fixed) (Total:278.38 GB) (Free:197.88 GB) NTFS ==>[system z komponentami startowymi (pozyskano odczytując dysk)]
Drive d: (Recovery) (Fixed) (Total:15.55 GB) (Free:1.64 GB) NTFS ==>[system z komponentami startowymi (pozyskano odczytując dysk)]
Drive e: (HP_TOOLS) (Fixed) (Total:3.96 GB) (Free:1.1 GB) FAT32
 
\\?\Volume{31e1c43b-651a-11e1-b05b-806e6f6e6963}\ (SYSTEM) (Fixed) (Total:0.19 GB) (Free:0.15 GB) NTFS
 
==================== MBR & Tablica partycji ==================
 
========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 298.1 GB) (Disk ID: 80A6A1E5)
Partition 1: (Active) - (Size=199 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=278.4 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=15.5 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 4: (Not Active) - (Size=4 GB) - (Type=0C)
 
==================== Koniec  Addition.txt ============================
Wygenerowano w 0.030s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!