wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-04-18 23:02) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 18.04.2019
Uruchomiony przez rados (18-04-2019 22:59:54)
Uruchomiony z C:\Users\rados\Desktop\Nowy folder (3)
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle Database 11g Express Edition\Backup Database.lnk -> C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\bin\Backup.bat ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle Database 11g Express Edition\Restore Database.lnk -> C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\bin\Restore.bat ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GNU Octave 4.2.2\Bash Shell.lnk -> C:\Octave\Octave-4.2.2\cmdshell.bat ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\maxima-5.41.0a\Configure default LISP for Maxima.lnk -> C:\maxima-5.41.0a\bin\lispselector.bat ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\maxima-5.41.0a\Maxima (command line).lnk -> C:\maxima-5.41.0a\bin\maxima.bat ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\maxima-5.41.0a\XMaxima (simple GUI).lnk -> C:\maxima-5.41.0a\bin\xmaxima.bat ()
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\01 - File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\03 - Documents.lnk -> C:\Users\rados\Documents ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\04 - Downloads.lnk -> C:\Users\rados\Downloads ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\05 - Music.lnk -> C:\Users\rados\Music ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\06 - Pictures.lnk -> C:\Users\rados\Pictures ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\07 - Videos.lnk -> C:\Users\rados\Videos ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\08 - Homegroup.lnk -> Microsoft.Windows.Homegroup
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\09 - Network.lnk -> Microsoft.Windows.Network
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\10 - UserProfile.lnk -> C:\Users\rados ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSACCESS.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk -> C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AC0F074E4100}\SC_Reader.ico (Flexera Software LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blend for Visual Studio 2017.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\Blend.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink PowerDVD 18.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD18\PDVDLP.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\foobar2000.lnk -> C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe (Piotr Pawlowski)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NI Launcher.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\MIF\NILauncher\NILauncher.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NI Multisim 14.0.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\multisim.exe (National Instruments Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NI Ultiboard 14.0.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\ultiboard.exe (National Instruments Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\POWERPNT.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSPUB.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SecureDoc.lnk -> C:\Program Files (x86)\SecureDoc 2.0\SecureDoc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype dla firm.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\lync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2017.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\devenv.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio Installer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP\Uninstall XAMPP.lnk -> C:\xampp\uninstall.exe (Bitnami)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP\XAMPP Control Panel.lnk -> C:\xampp\xampp-control.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP\XAMPP htdocs folder.lnk -> C:\xampp\htdocs ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Kits\Windows Software Development Kit\Documentation for Desktop Apps.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Shortcuts\DesktopDevCenterLearn.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Kits\Windows Software Development Kit\Documentation for Windows Store Apps.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Shortcuts\WindowsStoreAppDevCenterLearn.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Kits\Windows Software Development Kit\Samples for Desktop Apps.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Shortcuts\DesktopDevCenterSamples.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Kits\Windows Software Development Kit\Samples for Windows Store Apps.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Shortcuts\WindowsStoreAppDevCenterSamples.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Kits\Windows Software Development Kit\Tools for Desktop Apps.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Shortcuts\DesktopDevCenterToolsDocumentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Kits\Windows Software Development Kit\Tools for Windows Store Apps.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Shortcuts\WindowsStoreAppDevCenterToolsDocumentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Kits\Windows App Certification Kit\Windows App Cert Kit.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\App Certification Kit\appcertui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Kits\Application Verifier (X86)\Application Verifier (WOW).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\appverif.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Kits\Application Verifier (X64)\Application Verifier (X64).lnk -> C:\Windows\System32\appverif.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Kits\Application Verifier (X64)\Application Verifier Help.lnk -> C:\Windows\System32\appverif.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VMware\Virtual Network Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmnetcfg.exe (VMware, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VMware\VMware Workstation 12 Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmplayer.exe (VMware, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VMware\VMware Workstation Pro.lnk -> C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware.exe (VMware, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\Documentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\NEWS.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\VideoLAN Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Szafir\Podręcznik użytkownika.lnk -> C:\Program Files\Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A\Szafir 2.0\doc\Szafir - Podrecznik uzytkownika.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Szafir\Szafir 2.0.lnk -> C:\Program Files\Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A\Szafir 2.0\bin\szafir.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Szafir\User manual.lnk -> C:\Program Files\Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A\Szafir 2.0\doc\Szafir - User manual.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SWI-Prolog\Readme.lnk -> C:\Program Files\swipl\doc\windows.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SWI-Prolog\Support SWI-Prolog development.lnk -> C:\Program Files\swipl\doc\Support SWI-Prolog development.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SWI-Prolog\SWI-Prolog website.lnk -> C:\Program Files\swipl\doc\SWI-Prolog website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SWI-Prolog\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\swipl\uninstall.exe (swi-prolog.org)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\STATISTICA 12 64-bit\Podręcznik elektroniczny STATISTICA.lnk -> C:\Program Files\StatSoft\STATISTICA 12\Version6.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\STATISTICA 12 64-bit\STATISTICA.lnk -> C:\Program Files\StatSoft\STATISTICA 12\statist.exe (StatSoft Polska, Sp. z o.o.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\NI Error Reporting.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NI Error Reporting\nierserver.exe (National Instruments Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Vegas Pro 13.0\Vegas Pro 13.0 (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 13.0\vegas130.exe (Sony Creative Software Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Vegas Pro 13.0\Vegas Pro 13.0 Readme.lnk -> C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 13.0\Readme\Vegas_readme.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SharePoint\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\grvicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle Database 11g Express Edition\Get Started.lnk -> C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\Get_Started.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle Database 11g Express Edition\Get Help\Go To Online Forum.lnk -> C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\Online_forum.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle Database 11g Express Edition\Get Help\Read Documentation.lnk -> C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\Read_Documentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle Database 11g Express Edition\Get Help\Register For Online Forum.lnk -> C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\Register.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OnScreen Control\OnScreen Control.lnk -> C:\Program Files (x86)\LG Electronics\OnScreen Control\bin\OnScreen Control.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\novaPDF 7\Deinstalacja programu novaPDF 7.lnk -> C:\Program Files\Common Files\StatSoft\Nova\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\novaPDF 7\novaPDF Help.lnk -> C:\Program Files\Common Files\StatSoft\Nova\novak7.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NetBeans\NetBeans IDE 8.0.2.lnk -> C:\Program Files\NetBeans 8.0.2\bin\netbeans64.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\National Instruments\NI License Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\License Manager\Bin\nilmUtil.exe (National Instruments Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\National Instruments\NI Update Service.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Update Service\NIUpdateService.exe (National Instruments)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\Multisim 14.0.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\multisim.exe (National Instruments Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\Ultiboard 14.0.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\ultiboard.exe (National Instruments Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\Documentation\Circuit Design Suite 14.0 Getting Started.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\documentation\Getting Started with NI Circuit Design Suite.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\Documentation\Circuit Design Suite 14.0 Installation Guide.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\documentation\Circuit Design Suite Installation Guide.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\Documentation\Circuit Design Suite 14.0 Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\documentation\Readme_eng.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\Documentation\Multisim Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\Multisim.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\Documentation\Ultiboard Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\Ultiboard.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Dziennik telemetryczny dla pakietu Office.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msoev.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Menedżer nagrywania programu Skype dla firm.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OcPubMgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Preferencje językowe pakietu Office.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\SETLANG.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Telemetryczny pulpit nawigacyjny dla pakietu Office.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msotd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft Launcher\Minecraft Launcher.lnk -> C:\Program Files (x86)\Minecraft Launcher\MinecraftLauncher.exe (Mojang)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Microsoft Visual Studio 2005.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\devenv.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Tools\Dotfuscator Community Edition.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Application\PreEmptive Solutions\Dotfuscator Community Edition\dotfuscator.exe (PreEmptive Solutions, LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Tools\MFC-ATL Trace Tool.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\Tools\AtlTraceTool8.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Tools\Spy++.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\Tools\spyxx.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Tools\Visual Studio 2005 Remote Debugger (x64).lnk -> C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x64\msvsmon.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Tools\Visual Studio 2005 Remote Debugger Configuration Wizard.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\rdbgwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Tools\Visual Studio 2005 Remote Debugger.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\msvsmon.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Remote Tools\Remote File Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\CE Remote Tools\5.01\bin\ccfilevw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Remote Tools\Remote Heap Walker.lnk -> C:\Program Files (x86)\CE Remote Tools\5.01\bin\ccheapwk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Remote Tools\Remote Process Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\CE Remote Tools\5.01\bin\ccpview.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Remote Tools\Remote Registry Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\CE Remote Tools\5.01\bin\ccregedt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Remote Tools\Remote Spy.lnk -> C:\Program Files (x86)\CE Remote Tools\5.01\bin\ccspy.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Remote Tools\Remote Zoom In.lnk -> C:\Program Files (x86)\CE Remote Tools\5.01\bin\cczoom.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools\SQL Server Error and Usage Reporting.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\SqlWtsn.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools\SQL Server Surface Area Configuration.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\SqlSAC.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\Silverlight.Configuration.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Access 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\accicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Excel 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Filler 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\inficon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft OneNote 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\joticon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Outlook 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft PowerPoint 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\pptico.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Publisher 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\pubs.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\grvicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Word 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Centrum Microsoft Office 2010 Upload Center.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\msouc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\cagicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\oisicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Preferencje językowe pakietu Microsoft Office 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft .NET Framework SDK v2.0\Tools\MSIL Disassembler.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\ildasm.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft .NET Framework SDK v2.0\Tools\Tools.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\StartTools.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft .NET Framework SDK v2.0\Tools\Windows Resource Localization Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\WinRes.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MATLAB R2018b\Activate MATLAB R2018b.lnk -> C:\Program Files\MATLAB\R2018b\bin\win64\activate_matlab.exe (The MathWorks, Inc)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MATLAB R2018b\Deactivate MATLAB R2018b.lnk -> C:\Program Files\MATLAB\R2018b\uninstall\bin\win64\deactivate_matlab.exe (The MathWorks, Inc)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MATLAB R2018b\MATLAB R2018b.lnk -> C:\Program Files\MATLAB\R2018b\bin\matlab.exe (The MathWorks Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MATLAB 6.5\M-file Editor.lnk -> C:\MATLAB6p5\bin\win32\meditor.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MATLAB 6.5\MATLAB 6.5.lnk -> C:\MATLAB6p5\bin\win32\matlab.exe (The MathWorks Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MATLAB 6.5\Uninstall MATLAB 6.5.lnk -> C:\MATLAB6p5\uninstall\uninstall.exe (The MathWorks, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes\Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\League of Legends\League of Legends.lnk -> C:\Riot Games\League of Legends\LeagueClient.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\League of Legends\Uninstall League of Legends.lnk -> C:\Riot Games\League of Legends\Uninstall League of Legends.exe (Riot Games, Inc)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\Grabber Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\grabber.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\IDM Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idman.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\Internet Download Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe (Tonec Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\license.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\license.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\TUTORIALS.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\tutor.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\Uninstall IDM.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\Uninstall.exe (Tonec Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GNU Octave 4.2.2\Uninstall.lnk -> C:\Octave\Octave-4.2.2\uninstall.exe (GNU Project)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GNU Octave 4.2.2\Documentation\Octave (HTML).lnk -> C:\Octave\Octave-4.2.2\share\doc\octave\octave.html\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GNU Octave 4.2.2\Documentation\Octave (PDF).lnk -> C:\Octave\Octave-4.2.2\share\doc\octave\octave.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GNU Octave 4.2.2\Documentation\Octave C++ Classes (HTML).lnk -> C:\Octave\Octave-4.2.2\share\doc\octave\liboctave.html\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GNU Octave 4.2.2\Documentation\Octave C++ Classes (PDF).lnk -> C:\Octave\Octave-4.2.2\share\doc\octave\liboctave.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Git\Git GUI.lnk -> C:\Program Files\Git\cmd\git-gui.exe (The Git Development Community)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET\ESET Security\ESET Security.lnk -> C:\Program Files\ESET\ESET Security\egui.exe (ESET)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Edraw Max 9.4\Edraw Max 9.4.lnk -> C:\Program Files (x86)\Edraw Max 9.4\EdrawMax.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Edraw Max 9.4\Edraw Max on the Web.lnk -> C:\Program Files (x86)\Edraw Max 9.4\Visit Edraw Site.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Edraw Max 9.4\Uninstall Edraw Max.lnk -> C:\Program Files (x86)\Edraw Max 9.4\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Settings\AMD Settings.lnk -> C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe (Advanced Micro Devices, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Microsoft .NET Framework 2.0 Configuration.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\mscorcfg.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk -> C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip File Manager.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe (Igor Pavlov)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip Help.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7-zip.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\##ID_STRING16##\##ID_STRING17##.lnk -> C:\Program Files\AMD\CIM\BIN64\amdprw.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Get Started With Oracle Database 11g Express Edition .lnk -> C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\Get_Started.url ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\MATLAB 6.5.lnk -> C:\MATLAB6p5\bin\win32\matlab.exe (The MathWorks Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Minecraft Launcher.lnk -> C:\Program Files (x86)\Minecraft Launcher\MinecraftLauncher.exe (Mojang)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\SecureDoc.lnk -> C:\Program Files (x86)\SecureDoc 2.0\SecureDoc.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Szafir 2.0.lnk -> C:\Program Files\Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A\Szafir 2.0\bin\szafir.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\VMware Workstation Pro.lnk -> C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware.exe (VMware, Inc.)
Shortcut: C:\Users\rados\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\rados\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\rados\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\rados\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Semestr 4\Angol\SPEAKOUT (2nd Edition) Upper-Intermediate Teacher's Book (5) — skrót.lnk -> C:\Users\rados\Downloads\SPEAKOUT (2nd Edition) Upper-Intermediate Teacher's Book (5).pdf ()
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy na studia\NetBeans IDE 8.0.2.lnk -> C:\Program Files\NetBeans 8.0.2\bin\netbeans64.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy na studia\STATISTICA.lnk -> C:\Program Files\StatSoft\STATISTICA 12\statist.exe (StatSoft Polska, Sp. z o.o.)
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy na studia\wxMaxima (GUI for Maxima).lnk -> C:\maxima-5.41.0a\wxMaxima\wxmaxima.exe ()
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy\Acrobat Reader DC.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy\AVG PC TuneUp.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy\Cities Skylines.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cities Skylines\Cities.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy\DAEMON Tools Lite.lnk -> C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLauncher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy\foobar2000.lnk -> C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe (Piotr Pawlowski)
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy\Internet Download Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe (Tonec Inc.)
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy\Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy\OnScreen Control.lnk -> C:\Program Files (x86)\LG Electronics\OnScreen Control\bin\OnScreen Control.exe ()
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Users\rados\AppData\Local\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\Programy\µTorrent.lnk -> C:\Users\rados\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\rados\Desktop\gry\League of Legends.lnk -> C:\Riot Games\League of Legends\LeagueClient.exe ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk -> C:\Users\rados\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\f.lux.lnk -> C:\Users\rados\AppData\Local\FluxSoftware\Flux\flux.exe (f.lux Software LLC)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Users\rados\AppData\Local\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\maxima-5.41.0a\Maxima and included software licenses.lnk -> C:\maxima-5.41.0a\share\doc\licenses.html ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\maxima-5.41.0a\Maxima documentation.lnk -> C:\maxima-5.41.0a\share\doc\maxima.pdf ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\maxima-5.41.0a\Uninstall.lnk -> C:\maxima-5.41.0a\Uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\maxima-5.41.0a\wxMaxima (GUI for Maxima).lnk -> C:\maxima-5.41.0a\wxMaxima\wxmaxima.exe ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LocK-A-FoLdeR\LocK-A-FoLdeR.lnk -> C:\Program Files (x86)\LocK-A-FoLdeR\lock-a-folder.exe ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LocK-A-FoLdeR\Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\LocK-A-FoLdeR\Readme.txt ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LocK-A-FoLdeR\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\LocK-A-FoLdeR\Uninstall.exe (Gurjit Singh)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\Grabber Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\grabber.chm ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\IDM Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idman.chm ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\Internet Download Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe (Tonec Inc.)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\license.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\license.txt ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\TUTORIALS.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\tutor.chm ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\Uninstall IDM.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\Uninstall.exe (Tonec Inc.)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HI-TECH Software\HI-TECH C51-lite\Activate or uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\HC51\9.60\resources\setup.exe ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HI-TECH Software\HI-TECH C51-lite\Release notes.lnk -> C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\HC51\9.60\resources\readme.txt ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HI-TECH Software\HI-TECH C51-lite\User manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\HC51\9.60\docs\manual.pdf ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HI-TECH Software\HI-TECH C Compiler for PIC10-12-16 MCUs V9.82\Migration from PICC STD.lnk -> C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.82\docs\migration.pdf ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HI-TECH Software\HI-TECH C Compiler for PIC10-12-16 MCUs V9.82\Quickstart guide.lnk -> C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.82\docs\quickstart.pdf ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HI-TECH Software\HI-TECH C Compiler for PIC10-12-16 MCUs V9.82\Release notes.lnk -> C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.82\docs\readme.pdf ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HI-TECH Software\HI-TECH C Compiler for PIC10-12-16 MCUs V9.82\User manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.82\docs\manual.pdf ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASIO4ALL v2\ASIO4ALL v2 Instruction Manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASIO4ALL v2\ASIO4ALL v2 Instruction Manual.pdf ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASIO4ALL v2\ASIO4ALL Web Site.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASIO4ALL v2\ASIO4ALL Web Site.url ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASIO4ALL v2\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\ASIO4ALL v2\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\µTorrent.lnk -> C:\Users\rados\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
 
 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2017\Visual Studio Tools\Wiersz polecenia dla deweloperów w programie VS 2017 .lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\Tools\VsDevCmd.bat"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2017\Visual Studio Tools\VC\Wiersz polecenia narzędzi x64 Native Tools dla programu VS 2017.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\Build\vcvars64.bat"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2017\Visual Studio Tools\VC\Wiersz polecenia narzędzi x64_x86 Cross Tools w programie VS 2017 .lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\Build\vcvarsamd64_x86.bat"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2017\Visual Studio Tools\VC\Wiersz polecenia narzędzi x86_x64 Cross Tools dla programu VS 2017.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\Build\vcvarsx86_amd64.bat"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2017\Visual Studio Tools\VC\x86 Native Tools Command Prompt for VS 2017.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\Build\vcvars32.bat"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle Database 11g Express Edition\Start Database.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe (Microsoft Corporation) ->  /k C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\bin\StartDB.bat
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle Database 11g Express Edition\Stop Database.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe (Microsoft Corporation) ->  /k C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\bin\StopDB.bat
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Tools\Visual Studio 2005 Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k ""C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\VC\vcvarsall.bat"" x86
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft .NET Framework SDK v2.0\SDK Command Prompt.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k ""C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\sdkvars.bat""
 
 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Kits\Windows Software Development Kit\Windows Software Development Kit.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2017\Visual Studio Tools\Debuggable Package Manager.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -Command "& { Import-Module Appx; Import-Module .\AppxDebug.dll; Show-AppxDebug}"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player - reset preferences and cache files.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> -Iskins
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SWI-Prolog\Prolog.lnk -> C:\Program Files\swipl\bin\swipl-win.exe () -> --win_app
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle Database 11g Express Edition\Run SQL Command Line.lnk -> C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\bin\sqlplus.exe (Oracle Corporation) -> /nolog
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OnScreen Control\Uninstall OnScreen Control.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{E5C1B339-0E4E-49A5-859E-5E1DE1938706}\setup.exe (LG Electronics Inc) -> /L0x0009 /removeonly
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Database Compare.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Client\AppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\DCF\DATABASECOMPARE.EXE"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Office Upload Center.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Client\AppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\MSOUC.EXE"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Spreadsheet Compare.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Client\AppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\DCF\SPREADSHEETCOMPARE.EXE"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Microsoft Visual Studio 2005 Documentation.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Help 8\dexplore.exe (Microsoft Corporation) -> /helpcol ms-help://ms.vscc.v80 /LaunchNamedUrlTopic DefaultPage /usehelpsettings VisualStudio.8.0
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Designer 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\inficon.exe () ->  /design 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes\Uninstall Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\unins000.exe () ->  /LOG
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GNU Octave 4.2.2\Octave-4.2.2 (CLI).lnk -> C:\Octave\Octave-4.2.2\octave.vbs () -> --no-gui
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GNU Octave 4.2.2\Octave-4.2.2 (GUI).lnk -> C:\Octave\Octave-4.2.2\octave.vbs () -> --force-gui
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Git\Git Bash.lnk -> C:\Program Files\Git\git-bash.exe (The Git Development Community) -> --cd-to-home
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Git\Git CMD (Deprecated).lnk -> C:\Program Files\Git\git-cmd.exe (The Git Development Community) -> --cd-to-home
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET\ESET Security\ESET SysInspector.lnk -> C:\Program Files\ESET\ESET Security\SysInspector.exe (ESET) -> /blank
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk -> C:\Windows\System32\secpol.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\(Default)\ALLPlayer.Radio.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer) -> Radio
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\##ID_STRING16##\##ID_STRING18##.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {354FB270-3FBC-5739-DF35-F3C0229DE728}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\Desktop\Programy na studia\GNU Octave (CLI).lnk -> C:\Octave\Octave-4.2.2\octave.vbs () -> --no-gui
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\Desktop\Programy na studia\GNU Octave (GUI).lnk -> C:\Octave\Octave-4.2.2\octave.vbs () -> --force-gui
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\Desktop\Programy\Discord.lnk -> C:\Users\rados\AppData\Local\Discord\Update.exe (GitHub) -> --processStart Discord.exe
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\Desktop\Programy\ESET Ochrona bankowości internetowej.lnk -> C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmd.exe (ESET) -> /startprotectedbrowser
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Ang-moral307324160363016584\Ang-moral.docx.lnk -> C:\Users\rados\Desktop\Nowy folder (3)\Ang-moral.docx () -> 14
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HI-TECH Software\HI-TECH C Compiler for PIC10-12-16 MCUs V9.82\Activate or Trial PRO mode.lnk -> C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.82\resources\setup.exe (HI-TECH Software Pty. Ltd.) -> --activate --setTrue-DoProceed
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HI-TECH Software\HI-TECH C Compiler for PIC10-12-16 MCUs V9.82\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.82\resources\setup.exe (HI-TECH Software Pty. Ltd.) -> --remove
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc\Discord.lnk -> C:\Users\rados\AppData\Local\Discord\Update.exe (GitHub) -> --processStart Discord.exe
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ALLPlayer.Radio.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer) -> Radio
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\rados\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
 
 
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP\Bitnami for XAMPP.url -> URL: hxxps://bitnami.com/stack/xampp?utm_source=bitnami&utm_medium=installer&utm_campaign=XAMPP%2BInstaller
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> URL: hxxp://java.com/help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> URL: hxxp://java.com/
InternetURL: C:\Users\rados\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\rados\Downloads\VMware Workstation Pro 12.1.1 Build 3770994 + Keys [SadeemPC]\SadeemPC.com.URL -> URL: hxxp://www.sadeempc.com/
InternetURL: C:\Users\rados\Downloads\VMware Workstation Pro 12.1.1 Build 3770994 + Keys [SadeemPC]\VMware Workstation Pro 12.1.1 Build 3770994 + Keys [SadeemPC]\SadeemPC.com.URL -> URL: hxxp://www.sadeempc.com/
InternetURL: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\maxima-5.41.0a\About Maxima.url -> URL: hxxp://maxima.sourceforge.net
InternetURL: C:\Users\rados\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\maxima-5.41.0a\About wxMaxima.url -> URL: hxxps://andrejv.github.io/wxmaxima/
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.143s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!