wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-04-15 12:51) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 17.03.2019
Uruchomiony przez Mateusz (15-04-2019 12:44:54)
Uruchomiony z C:\Users\Mateusz\Downloads
Windows 10 Pro Wersja 1809 17763.437 (X64) (2019-02-02 13:04:15)
Tryb startu: Normal
==========================================================
 
 
==================== Konta użytkowników: =============================
 
Administrator (S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-501 - Limited - Disabled)
Konto domyślne (S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-503 - Limited - Disabled)
Mateusz (S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Mateusz
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-504 - Limited - Disabled)
 
==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: Kaspersky Internet Security (Enabled - Up to date) {0AB30972-4BAC-7BEE-CBCA-B8F9E68797D8}
AS: Kaspersky Internet Security (Enabled - Up to date) {B1D2E896-6D96-7460-F17A-838B9D00DD65}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
FW: Kaspersky Internet Security (Enabled) {32888857-01C3-7AB6-E095-11CC1854D0A3}
 
==================== Zainstalowane programy ======================
 
(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 
${{arpDisplayName}} (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_cufft_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
7-Zip 19.00 (x64) (HKLM\...\7-Zip) (Version: 19.00 - Igor Pavlov)
Adobe Creative Cloud (HKLM-x32\...\Adobe Creative Cloud) (Version: 4.7.0.400 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Creative Suite 6 Master Collection (HKLM-x32\...\{E8AD3069-9EB7-4BA8-8BFE-83F4E69355C0}) (Version: 6 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Photoshop CC 2019 (HKLM-x32\...\PHSP_20_0) (Version: 20.0.0 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Premiere Pro CC 2018 (HKLM-x32\...\PPRO_12_1_2) (Version: 12.1.2 - Adobe Systems Incorporated)
Asmedia USB Host Controller Driver (HKLM-x32\...\{E4FB0B39-C991-4EE7-95DD-1A1A7857D33D}) (Version: 1.16.35.1 - Asmedia Technology)
bl (HKLM-x32\...\{2A075BB4-E976-4278-BF3F-E5C6945D84C0}) (Version: 1.0.0 - Your Company Name) Hidden
CPUID ROG CPU-Z 1.87 (HKLM\...\CPUID ROG CPU-Z_is1) (Version: 1.87 - CPUID, Inc.)
CUBLAS Development (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_cublas_dev_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CUBLAS Runtime (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_cublas_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CUDA Documentation (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_documentation_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CUDA Profiler Tools (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_nvprof_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CUDA Toolkit (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_CUDAToolkit_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CUDA Version (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_CUDAVersion_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CUDART Runtime (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_cudart_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CUFFT Development (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_cufft_dev_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
cuobjdump (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_cuobjdump_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CUPTI (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_cupti_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CURAND Development (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_curand_dev_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CURAND Runtime (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_curand_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CUSOLVER Development (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_cusolver_dev_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CUSOLVER Runtime (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_cusolver_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CUSPARSE Development (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_cusparse_dev_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
CUSPARSE Runtime (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_cusparse_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
Demo Suite (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_demo_suite_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
Disassembler (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_nvdisasm_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
DisplayDriverAnalyzer (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_DisplayDriverAnalyzer) (Version: 418.91 - NVIDIA Corporation) Hidden
Fortran Examples (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_fortran_examples_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 73.0.3683.103 - Google Inc.)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.34.7 - Google LLC) Hidden
GPU Library Advisor (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_gpu_library_advisor_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
Hard Disk Sentinel PRO (HKLM-x32\...\Hard Disk Sentinel_is1) (Version: 5.30 - Janos Mathe)
Intel DnX USB Driver version 1.0.0 (HKLM\...\{B00B3C46-414C-4232-8021-29D40A90901F}_is1) (Version: 1.0.0 - Intel Corporation)
Intel(R) Platform Flash Tool Lite version 5.5.2.0 (HKLM-x32\...\{74137a88-a87c-4cb3-897e-923800e1fb0c}_is1) (Version: 5.5.2.0 - Intel Corporation)
Intel(R) Rapid Storage Technology (HKLM\...\{409CB30E-E457-4008-9B1A-ED1B9EA21140}) (Version: 14.8.16.1063 - Intel Corporation)
IrfanView 4.52 (64-bit) (HKLM\...\IrfanView64) (Version: 4.52 - Irfan Skiljan)
Kaspersky Internet Security (HKLM-x32\...\{718613F4-492D-4272-ACC3-D04A8EF0F883}) (Version: 19.0.0.1088 - Kaspersky Lab) Hidden
Kaspersky Internet Security (HKLM-x32\...\InstallWIX_{718613F4-492D-4272-ACC3-D04A8EF0F883}) (Version: 19.0.0.1088 - Kaspersky Lab)
Kaspersky Secure Connection (HKLM-x32\...\{F10AA188-7166-430E-8810-FEAB2AD73DE3}) (Version: 19.0.0.1088 - Kaspersky Lab) Hidden
Kaspersky Secure Connection (HKLM-x32\...\InstallWIX_{F10AA188-7166-430E-8810-FEAB2AD73DE3}) (Version: 19.0.0.1088 - Kaspersky Lab)
Leawo Prof. Media version  7.8.0.0 (HKLM-x32\...\{A5F041A4-812A-47C2-AD53-8893A81019FB}_is1) (Version: 7.8.0.0 - Leawo Software)
Lenovo Moto Smart Assistant (HKLM-x32\...\Lenovo Moto Smart Assistant) (Version: 4.1.0.8 - Lenovo)
Lenovo Service Bridge (HKU\S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001\...\{2C74547D-EF88-47F4-85F5-BE46A31E26B7}_is1) (Version: 4.0.6.7 - Lenovo)
Lenovo_TAB_S850_V1.0.1 (HKLM-x32\...\{D39B550E-FDD8-404D-8960-72D0894014E4}) (Version: 1.00.0000 - Unknown)
LenovoUsbDriver 1.0.12 (HKLM-x32\...\LenovoUsbDriver) (Version: 1.0.12 - Lenovo)
MEMCHECK (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_memcheck_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
Microsoft Office Enterprise 2007 (HKLM-x32\...\ENTERPRISE) (Version: 12.0.4518.1014 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - x64 8.0.61000 (HKLM\...\{ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028}) (Version: 8.0.61000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - x86 8.0.61001 (HKLM-x32\...\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Version: 8.0.61001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable - x64 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable - x86 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{a2199617-3609-410f-a8e8-e8806c73545b}) (Version: 11.0.61030.0 - Корпорация Майкрософт)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{f0080ca2-80ae-4958-b6eb-e8fa916d744a}) (Version: 11.0.61030.0 - Корпорация Майкрософт)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.40664 (HKLM-x32\...\{49e969a1-2990-464d-92b5-25f6f34573c6}) (Version: 12.0.40664.0 - Корпорация Майкрософт)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.40664 (HKLM-x32\...\{d2c8df0e-f15d-4426-9e51-f13f329f9cb4}) (Version: 12.0.40664.0 - Корпорация Майкрософт)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) - 14.15.26706 (HKLM-x32\...\{95ac1cfa-f4fb-4d1b-8912-7f9d5fbb140d}) (Version: 14.15.26706.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) - 14.15.26706 (HKLM-x32\...\{7e9fae12-5bbf-47fb-b944-09c49e75c061}) (Version: 14.15.26706.0 - Microsoft Corporation)
Nero 7 Ultra Edition (HKLM-x32\...\{91C0B95B-B83A-4828-A775-BBE2DD421045}) (Version: 7.02.9752 - Nero AG)
NPP Development (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_npp_dev_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
NPP Runtime (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_npp_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
nvcc (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_nvcc_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
NVGRAPH Development (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_nvgraph_dev_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
NVGRAPH Runtime (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_nvgraph_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
NVIDIA CUDA Development 10.0 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_CUDADevelopment_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA CUDA Documentation 10.0 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_CUDADocument_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA CUDA Runtime 10.0 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_CUDARuntimes_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA CUDA Samples 10.0 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_samples_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA CUDA Visual Studio Integration 10.0 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_visual_studio_integration_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Nsight Compute v1.0 (HKLM\...\{3A63BBE3-1FA5-4500-B580-BA102E59C55C}) (Version: 1.0.18227.2207 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Nsight Visual Studio Edition 6.0.0.18227 (HKLM\...\{06D6D3DB-339A-4FCC-A049-1F289C17A25E}) (Version: 6.0.0.18227 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.18.0907 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.18.0907 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik 3D Vision 418.91 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision) (Version: 418.91 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik dźwięku HD 1.3.38.13 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver) (Version: 1.3.38.13 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik graficzny 418.91 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 418.91 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik kontrolera 3D Vision 390.41 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NVIRUSB) (Version: 390.41 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Tools Extension SDK (NVTX) - 64 bit (HKLM\...\{B56D2F88-8865-40FD-B7AC-F074EE4D201D}) (Version: 1.00.00.00 - NVIDIA Corporation)
NVML Development (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_nvml_dev_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
nvprune (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_nvprune_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
NVRTC Development (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_nvrtc_dev_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
NVRTC Runtime (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_nvrtc_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
NVTX Development (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_nvtx_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
Occupancy Calculator (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_occupancy_calculator_10.0) (Version: 10.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
Panel sterowania NVIDIA 418.91 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel) (Version: 418.91 - NVIDIA Corporation) Hidden
ph (HKLM-x32\...\{185F9795-9663-4F13-9EF9-307A282ADB5A}) (Version: 1.0.0 - Your Company Name) Hidden
QuickTime Alternative 3.2.2 (HKLM-x32\...\QuicktimeAlt_is1) (Version: 3.2.2 - )
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.8186 - Realtek Semiconductor Corp.)
Samsung Magician (HKLM-x32\...\{29AE3F9F-7158-4ca7-B1ED-28A73ECDB215}_is1) (Version: 5.2.1.1780 - Samsung Electronics)
Samsung NVM Express Driver (HKLM-x32\...\{bfb0503a-76b9-415a-b0a3-dd55d2a01ebe}) (Version: 3.0.0.1802 - Samsung Electronics)
Samsung NVM Express Driver 3.0.0.1802 (HKLM\...\{97AD13F8-E14F-48DF-A5BF-A37C9DDABA9F}) (Version: 3.0.0.1802 - Samsung Electronics Co., Ltd) Hidden
Shark007 STANDARD Codecs (HKLM-x32\...\{898E81AD-6DB9-4750-866B-B8958C5DC7AA}) (Version: 7.7.8 - Shark007)
Shark007 STANDARD x64Components (HKLM\...\STANDARD x64Components_is1) (Version: 7.7.8 - Shark007)
StartHi uninstall (HKLM-x32\...\HStar) (Version:  - )
TeamViewer 14 (HKLM-x32\...\TeamViewer) (Version: 14.2.2558 - TeamViewer)
TechPowerUp GPU-Z (HKLM-x32\...\TechPowerUp GPU-Z) (Version:  - TechPowerUp)
uTorrent Web (HKU\S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001\...\utweb) (Version: 0.21.0 - BitTorrent, Inc.)
Winamp (HKLM-x32\...\Winamp) (Version: 5.666  - Nullsoft, Inc)
WinRAR 5.70 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.70.0 - win.rar GmbH)
 
==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001_Classes\CLSID\{0B7AD8D3-094A-44DE-A348-83C6C3FA347C}\InprocServer32 -> C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\Clipboarder.gadget\Release\Clipboarder64.dll (Helmut Buhler) [Brak podpisu cyfrowego]
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001_Classes\CLSID\{0E7BE950-4ACC-47CB-834B-41A8B96BBFF9}\InprocServer32 -> C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\Sidebar7.gadget\Release\Sidebar7.64.dll (Helmut Buhler) [Brak podpisu cyfrowego]
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001_Classes\CLSID\{1BF42E4C-4AF4-4CFD-A1A0-CF2960B8F63E}\InprocServer32 -> C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\19.002.0107.0008\amd64\FileSyncShell64.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001_Classes\CLSID\{7AFDFDDB-F914-11E4-8377-6C3BE50D980C}\InprocServer32 -> C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\19.002.0107.0008\amd64\FileSyncShell64.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001_Classes\CLSID\{82CA8DE3-01AD-4CEA-9D75-BE4C51810A9E}\InprocServer32 -> C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\19.002.0107.0008\amd64\FileSyncShell64.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001_Classes\CLSID\{e8c77137-e224-5791-b6e9-ff0305797a13}\InprocServer32 -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect64.dll (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems)
ContextMenuHandlers1: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll [2019-02-21] (Igor Pavlov) [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers1: [Kaspersky Anti-Virus 19.0.0] -> {755D388B-420B-4692-A974-84AAF0E577D3} => C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 19.0.0\x64\ShellEx.dll [2019-04-08] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2019-02-24] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2019-02-24] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers2: [Kaspersky Anti-Virus 19.0.0] -> {755D388B-420B-4692-A974-84AAF0E577D3} => C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 19.0.0\x64\ShellEx.dll [2019-04-08] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
ContextMenuHandlers4: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll [2019-02-21] (Igor Pavlov) [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers4: [Kaspersky Anti-Virus 19.0.0] -> {755D388B-420B-4692-A974-84AAF0E577D3} => C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 19.0.0\x64\ShellEx.dll [2019-04-08] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
ContextMenuHandlers5: [NvCplDesktopContext] -> {3D1975AF-48C6-4f8e-A182-BE0E08FA86A9} => C:\Windows\system32\nvshext.dll [2019-02-06] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
ContextMenuHandlers6: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll [2019-02-21] (Igor Pavlov) [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers6: [Kaspersky Anti-Virus 19.0.0] -> {755D388B-420B-4692-A974-84AAF0E577D3} => C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 19.0.0\x64\ShellEx.dll [2019-04-08] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2019-02-24] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2019-02-24] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
 
==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
Task: {0A867FD2-3E05-422E-A2C4-4398671BE810} - System32\Tasks\SamsungMagician => C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Magician\SamsungMagician.exe (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co. Ltd.)
Task: {1CE213F3-5A4E-4B7A-ACFB-734360E47815} - System32\Tasks\Lenovo\Lenovo Service Bridge\S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001 => C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Programs\Lenovo\Lenovo Service Bridge\LSBUpdater.exe (Lenovo (Beijing) Limited -> Lenovo Group Limited)
Task: {37C4EC6A-E924-4B78-8F08-0D930A0A111F} - System32\Tasks\HardDiskSentinel\Hard Disk Sentinel_Mateusz => C:\Program Files (x86)\Hard Disk Sentinel\HDSentinel.exe (Janos Mathe -> H.D.S. Hungary)
Task: {B4239783-99F4-427E-B82F-1CF845FB730C} - System32\Tasks\AdobeAAMUpdater-1.0-DESKTOP-RM964S4-Mateusz => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {B9F40A99-5905-4F33-9769-9A65E15C8A84} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {CF79159E-E202-443A-AAF3-E15A08AA749C} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe (Google Inc -> Google Inc.)
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 
 
==================== Skróty & WMI ========================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============
 
2006-10-26 14:40 - 2006-10-26 14:40 - 000335872 _____ (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe
2019-03-15 10:51 - 2019-02-21 18:00 - 000078336 _____ (Igor Pavlov) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll
2018-06-28 04:53 - 2018-06-28 04:53 - 004822528 ____N (Adobe Systems, Incorporated) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\amtlib.dll
2018-06-28 00:49 - 2018-06-28 00:49 - 000124416 _____ (Diaquest Products LLC) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\Pro4OMFdll64.dll
2018-06-28 00:49 - 2018-06-28 00:49 - 000890880 _____ (Diaquest Products LLC.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\DQomfToolkit64.dll
2018-06-28 00:50 - 2018-06-28 00:50 - 001141248 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\git2.dll
2018-06-28 00:28 - 2018-06-28 00:28 - 007510528 _____ (Avid Technology, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\DNxHR.dll
2018-06-28 00:28 - 2018-06-28 00:28 - 000803840 _____ (The University of New South Wales) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\kdu_v75R.dll
2018-06-28 00:28 - 2018-06-28 00:28 - 030307328 _____ (CANON INC.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\CrmSdk.dll
2018-06-28 00:29 - 2018-06-28 00:29 - 001001472 _____ (Sony B&P Research Labs) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\mp4decoder_dll.dll
2018-06-28 00:28 - 2018-06-28 00:28 - 001485312 _____ (CineForm Inc.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\CFHDDecoder64.dll
2018-06-28 00:29 - 2018-06-28 00:29 - 002871808 _____ (RED Digital Cinema) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\REDR3D-x64.dll
2018-06-28 00:29 - 2018-06-28 00:29 - 008624640 _____ (MOG Solutions) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\MXF_SDK_5.0.14.dll
2018-06-28 00:29 - 2018-06-28 00:29 - 000249344 _____ (MOG) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\MOG_Framework_5.0.14.dll
2018-06-28 00:30 - 2018-06-28 00:30 - 000954880 _____ (Panasonic Co.,Ltd) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\AVCIntraEncoder.dll
2018-06-28 00:30 - 2018-06-28 00:30 - 000048128 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\pthreadVC.dll
2018-06-28 00:30 - 2018-06-28 00:30 - 003206656 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\Plug-Ins\Common\OpenEXR.prm
2018-06-28 00:29 - 2018-06-28 00:29 - 004044800 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\Plug-Ins\Common\Wraptor.prm
2018-06-28 00:28 - 2018-06-28 00:28 - 001778176 _____ (CineForm Inc.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\CFHDEncoder64.dll
2003-03-18 23:23 - 2003-03-18 23:23 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\1045\mdmui.dll
 
==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)
 
 
==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)
 
 
==================== Powiązania plików (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
 
==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)
 
 
==================== Hosts - zawartość: ===============================
 
(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 
2018-09-15 09:31 - 2018-09-15 09:31 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
 
 
==================== Inne obszary ============================
 
(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\\Path: C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.0\bin;C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.0\libnvvp;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\QuickTime Alternative\QTSystem;C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite
HKU\S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\IrfanView\IrfanView_Wallpaper.png
DNS Servers: 192.168.1.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: )
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 
Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.
 
HKLM\...\StartupApproved\Run: => "SecurityHealth"
HKLM\...\StartupApproved\Run: => "AdobeAAMUpdater-1.0"
HKLM\...\StartupApproved\Run: => "AdobeGCInvoker-1.0"
HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "Adobe Creative Cloud"
HKU\S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001\...\StartupApproved\Run: => "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"
HKU\S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001\...\StartupApproved\Run: => "utweb"
 
==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
FirewallRules: [{C5975831-AEA2-473D-8C3B-D20C74D1E991}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft Inc. -> Nullsoft, Inc.)
FirewallRules: [{A1684680-1C65-4107-B98E-5CCD47275575}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft Inc. -> Nullsoft, Inc.)
FirewallRules: [{A2E6CB13-BD2F-467D-80BA-00CD3E104F7B}] => (Allow) C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\uTorrent Web\utweb.exe (Jenkins Win Client Build SPC -> BitTorrent Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [{885B8FA1-0E21-42C3-AC78-5FCCA780321A}] => (Allow) C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\uTorrent Web\utweb.exe (Jenkins Win Client Build SPC -> BitTorrent Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [{5C8AAF11-0ED7-4DEE-8429-5BA8DB712815}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH -> TeamViewer GmbH)
FirewallRules: [{4255B3DA-7502-4328-984E-C684A2729CFF}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH -> TeamViewer GmbH)
FirewallRules: [{16CED827-B5C6-4C84-946C-BBD73CCE764E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe (TeamViewer GmbH -> TeamViewer GmbH)
FirewallRules: [{C515E257-9BEC-4B1B-B5DD-67E229415077}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe (TeamViewer GmbH -> TeamViewer GmbH)
FirewallRules: [{E4F84DB6-5053-4C37-9A79-C37A909BEA37}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google Inc.)
 
==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 
18-03-2019 16:14:22 Installed Paragon Partition Manager™ 10.0 Server.
29-03-2019 08:36:35 Zaplanowany punkt kontrolny
09-04-2019 19:11:30 Zaplanowany punkt kontrolny
12-04-2019 09:56:18 Installed Shark007 STANDARD Codecs.
 
==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============
 
 
==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================
 
Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (04/15/2019 12:43:25 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: MicrosoftEdgeSH.exe, wersja: 11.0.17763.1, sygnatura czasowa: 0x1244354f
Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x00000000
Kod wyjątku: 0xc0000409
Przesunięcie błędu: 0x000000000000008c
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x534
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d4f3780dec1e6a
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\system32\MicrosoftEdgeSH.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: unknown
Identyfikator raportu: ff02517e-cbc0-428a-a30c-22c80de513df
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.MicrosoftEdge_44.17763.1.0_neutral__8wekyb3d8bbwe
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: MicrosoftEdge
 
Error: (04/15/2019 07:23:35 AM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program mmc.exe w wersji 10.0.17763.1 przestał współpracować z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemów w oknie Zabezpieczenia i konserwacja w Panelu sterowania.
 
Identyfikator procesu: 2c54
 
Godzina rozpoczęcia: 01d4f34b0df79b09
 
Godzina zakończenia: 6
 
Ścieżka aplikacji: C:\Windows\System32\mmc.exe
 
Identyfikator raportu: ab00eb36-c764-4f49-8ca7-13de5e0776af
 
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: 
 
Identyfikator aplikacji powiązanej z pakietem powodującym błąd: 
 
Typ zawieszenia: Cross-thread
 
Error: (04/15/2019 07:21:14 AM) (Source: Microsoft-Windows-Perflib) (EventID: 1023) (User: DESKTOP-RM964S4)
Description: System Windows nie może załadować biblioteki DLL rozszerzalnego licznika „C:\Windows\system32\sysmain.dll” (kod błędu systemu Win32: 126).
 
Error: (04/15/2019 06:55:00 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: MicrosoftEdgeSH.exe, wersja: 11.0.17763.1, sygnatura czasowa: 0x1244354f
Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x00000000
Kod wyjątku: 0xc0000409
Przesunięcie błędu: 0x000000000000008c
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xc64
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d4f347618d624a
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\system32\MicrosoftEdgeSH.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: unknown
Identyfikator raportu: b814a0d1-df1c-4481-9279-06b1944453da
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.MicrosoftEdge_44.17763.1.0_neutral__8wekyb3d8bbwe
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: MicrosoftEdge
 
Error: (04/13/2019 02:03:54 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: MicrosoftEdgeSH.exe, wersja: 11.0.17763.1, sygnatura czasowa: 0x1244354f
Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x00000000
Kod wyjątku: 0xc0000409
Przesunięcie błędu: 0x000000000000008c
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1ed0
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d4f1f0f764e529
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\system32\MicrosoftEdgeSH.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: unknown
Identyfikator raportu: 0ebab1b6-98f8-420c-b9d1-e295ead606ca
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.MicrosoftEdge_44.17763.1.0_neutral__8wekyb3d8bbwe
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: MicrosoftEdge
 
Error: (04/12/2019 06:22:40 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: MicrosoftEdgeSH.exe, wersja: 11.0.17763.1, sygnatura czasowa: 0x1244354f
Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x00000000
Kod wyjątku: 0xc0000409
Przesunięcie błędu: 0x000000000000008c
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x285c
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d4f14bf304869a
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\system32\MicrosoftEdgeSH.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: unknown
Identyfikator raportu: 26f35b11-ce7f-411e-a842-210743bff764
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.MicrosoftEdge_44.17763.1.0_neutral__8wekyb3d8bbwe
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: MicrosoftEdge
 
Error: (04/12/2019 05:33:52 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: MicrosoftEdgeSH.exe, wersja: 11.0.17763.1, sygnatura czasowa: 0x1244354f
Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x00000000
Kod wyjątku: 0xc0000409
Przesunięcie błędu: 0x000000000000008c
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xa14
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d4f145220bcfca
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\system32\MicrosoftEdgeSH.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: unknown
Identyfikator raportu: a4725bc6-b62c-4ac8-824c-0926a54ae230
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.MicrosoftEdge_44.17763.1.0_neutral__8wekyb3d8bbwe
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: MicrosoftEdge
 
Error: (04/12/2019 05:08:27 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: MicrosoftEdgeSH.exe, wersja: 11.0.17763.1, sygnatura czasowa: 0x1244354f
Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x00000000
Kod wyjątku: 0xc0000409
Przesunięcie błędu: 0x000000000000008c
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x2e58
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d4f14194a86608
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\system32\MicrosoftEdgeSH.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: unknown
Identyfikator raportu: df1d8199-30e8-4f9c-b118-2d2fa580841b
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.MicrosoftEdge_44.17763.1.0_neutral__8wekyb3d8bbwe
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: MicrosoftEdge
 
 
Dziennik System:
=============
Error: (04/15/2019 12:41:26 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-RM964S4)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-RM964S4\Mateusz o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (04/15/2019 12:40:15 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: DESKTOP-RM964S4)
Description: Serwer {9BA05972-F6A8-11CF-A442-00A0C90A8F39} nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.
 
Error: (04/15/2019 12:40:15 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: DESKTOP-RM964S4)
Description: Serwer {9BA05972-F6A8-11CF-A442-00A0C90A8F39} nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.
 
Error: (04/15/2019 12:33:48 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-RM964S4)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-RM964S4\Mateusz o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (04/15/2019 06:55:37 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-RM964S4)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-RM964S4\Mateusz o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (04/12/2019 06:21:19 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-RM964S4)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-RM964S4\Mateusz o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (04/12/2019 05:32:31 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-RM964S4)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-RM964S4\Mateusz o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (04/12/2019 05:07:25 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-RM964S4)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
 użytkownikowi DESKTOP-RM964S4\Mateusz o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-21-3034686929-2386455153-1361673429-1001) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
 
Windows Defender:
===================================
Date: 2019-02-02 14:46:26.787
Description: 
Produkt Program antywirusowy Windows Defender wykrył złośliwe oprogramowanie lub inne potencjalnie niechciane oprogramowanie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=HackTool:Win32/Keygen&threatid=2147593794&enterprise=0
Nazwa: HackTool:Win32/Keygen
Identyfikator: 2147593794
Ważność: Wysoki
Kategoria: Narzędzie
Ścieżka: file:_D:\Programy\Blu Ray Ripper\keygen.exe
Pochodzenie wykrycia: Komputer lokalny
Typ wykrycia: Konkretne
Źródło wykrycia: Ochrona w czasie rzeczywistym
Użytkownik: DESKTOP-RM964S4\Mateusz
Nazwa procesu: C:\Windows\explorer.exe
Wersja podpisu: AV: 1.285.669.0, AS: 1.285.669.0, NIS: 1.285.669.0
Wersja aparatu: AM: 1.1.15600.4, NIS: 1.1.15600.4
 
Date: 2019-02-02 14:45:16.088
Description: 
Produkt Program antywirusowy Windows Defender wykrył złośliwe oprogramowanie lub inne potencjalnie niechciane oprogramowanie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Trojan:Win32/Occamy.C&threatid=2147726780&enterprise=0
Nazwa: Trojan:Win32/Occamy.C
Identyfikator: 2147726780
Ważność: Poważny
Kategoria: Koń trojański
Ścieżka: file:_C:\Users\Mateusz\Desktop\Activator.exe
Pochodzenie wykrycia: Komputer lokalny
Typ wykrycia: FastPath
Źródło wykrycia: Ochrona w czasie rzeczywistym
Użytkownik: DESKTOP-RM964S4\Mateusz
Nazwa procesu: C:\Windows\explorer.exe
Wersja podpisu: AV: 1.285.669.0, AS: 1.285.669.0, NIS: 1.285.669.0
Wersja aparatu: AM: 1.1.15600.4, NIS: 1.1.15600.4
 
Date: 2019-02-02 14:45:04.689
Description: 
Produkt Program antywirusowy Windows Defender wykrył złośliwe oprogramowanie lub inne potencjalnie niechciane oprogramowanie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Trojan:Win32/Occamy.C&threatid=2147726780&enterprise=0
Nazwa: Trojan:Win32/Occamy.C
Identyfikator: 2147726780
Ważność: Poważny
Kategoria: Koń trojański
Ścieżka: file:_C:\Users\Mateusz\Desktop\Activator.exe
Pochodzenie wykrycia: Komputer lokalny
Typ wykrycia: FastPath
Źródło wykrycia: Ochrona w czasie rzeczywistym
Użytkownik: DESKTOP-RM964S4\Mateusz
Nazwa procesu: C:\Windows\explorer.exe
Wersja podpisu: AV: 1.285.669.0, AS: 1.285.669.0, NIS: 1.285.669.0
Wersja aparatu: AM: 1.1.15600.4, NIS: 1.1.15600.4
 
Date: 2019-02-02 14:44:56.459
Description: 
Produkt Program antywirusowy Windows Defender wykrył złośliwe oprogramowanie lub inne potencjalnie niechciane oprogramowanie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Trojan:Win32/Occamy.C&threatid=2147726780&enterprise=0
Nazwa: Trojan:Win32/Occamy.C
Identyfikator: 2147726780
Ważność: Poważny
Kategoria: Koń trojański
Ścieżka: file:_C:\Users\Mateusz\Desktop\Activator.exe
Pochodzenie wykrycia: Komputer lokalny
Typ wykrycia: FastPath
Źródło wykrycia: System
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
Nazwa procesu: Unknown
Wersja podpisu: AV: 1.285.669.0, AS: 1.285.669.0, NIS: 0.0.0.0
Wersja aparatu: AM: 1.1.15600.4, NIS: 0.0.0.0
 
Date: 2019-02-02 14:44:26.352
Description: 
Produkt Program antywirusowy Windows Defender wykrył złośliwe oprogramowanie lub inne potencjalnie niechciane oprogramowanie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Trojan:Win32/Occamy.C&threatid=2147726780&enterprise=0
Nazwa: Trojan:Win32/Occamy.C
Identyfikator: 2147726780
Ważność: Poważny
Kategoria: Koń trojański
Ścieżka: file:_C:\Users\Mateusz\Desktop\Activator.exe
Pochodzenie wykrycia: Komputer lokalny
Typ wykrycia: FastPath
Źródło wykrycia: Ochrona w czasie rzeczywistym
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
Nazwa procesu: C:\Windows\System32\SearchProtocolHost.exe
Wersja podpisu: AV: 1.285.669.0, AS: 1.285.669.0, NIS: 1.285.669.0
Wersja aparatu: AM: 1.1.15600.4, NIS: 1.1.15600.4
 
CodeIntegrity:
===================================
 
Date: 2019-02-02 17:59:22.177
Description: 
Windows blocked file \Device\HarddiskVolume13\Windows\SysWOW64\scrobj.dll which has been disallowed for protected processes.
 
Date: 2019-02-02 17:59:22.089
Description: 
Windows blocked file \Device\HarddiskVolume13\Windows\SysWOW64\scrobj.dll which has been disallowed for protected processes.
 
Date: 2019-02-02 17:58:09.832
Description: 
Windows blocked file \Device\HarddiskVolume13\Windows\SysWOW64\scrobj.dll which has been disallowed for protected processes.
 
Date: 2019-02-02 17:58:09.665
Description: 
Windows blocked file \Device\HarddiskVolume13\Windows\SysWOW64\scrobj.dll which has been disallowed for protected processes.
 
==================== Statystyki pamięci =========================== 
 
Procesor: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
Procent pamięci w użyciu: 13%
Całkowita pamięć fizyczna: 32706.81 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 28141.36 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 37570.81 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 31949.27 MB
 
==================== Dyski ================================
 
Drive c: () (Fixed) (Total:237.87 GB) (Free:110.41 GB) NTFS
Drive d: (Archiwum) (Fixed) (Total:931.51 GB) (Free:483.5 GB) NTFS
Drive e: (Matex) (Fixed) (Total:2794.41 GB) (Free:112.45 GB) NTFS
Drive f: (Authoring) (Fixed) (Total:931.39 GB) (Free:1.15 GB) NTFS
Drive y: (Archiwum 2) (Fixed) (Total:931.39 GB) (Free:205.51 GB) NTFS
Drive z: (Archiwum 3) (Fixed) (Total:931.39 GB) (Free:642.8 GB) NTFS
 
\\?\Volume{ea672151-9599-4903-afe8-2ace7d79d11a}\ (Odzyskiwanie) (Fixed) (Total:0.49 GB) (Free:0.1 GB) NTFS
\\?\Volume{2da6726f-6ecb-499c-be30-634a1c55c6dc}\ () (Fixed) (Total:0.09 GB) (Free:0.07 GB) FAT32
 
==================== MBR & Tablica partycji ==================
 
========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 0FA4EF48)
 
Partition: GPT.
 
========================================================
Disk: 1 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 0FA54F49)
 
Partition: GPT.
 
========================================================
Disk: 2 (Size: 931.5 GB) (Disk ID: ACCF53BE)
 
Partition: GPT.
 
========================================================
Disk: 3 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 594BB8C0)
Partition 1: (Not Active) - (Size=931.5 GB) - (Type=07 NTFS)
 
========================================================
Disk: 4 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 2794.5 GB) (Disk ID: 0FA5AF4A)
 
Partition: GPT.
 
========================================================
Disk: 5 (Size: 238.5 GB) (Disk ID: 4F52C0A5)
 
Partition: GPT.
 
==================== Koniec  Addition.txt ============================
Wygenerowano w 0.066s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!