wklejto.pl

Dodane przez: ~shortcut (2019-03-11 15:19) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 09.03.2019 01
Uruchomiony przez bubu1 (11-03-2019 15:14:33)
Uruchomiony z C:\Users\bubu1\Downloads\Programs
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cool Edit Pro 2.1\Cool Edit Pro 2.1 Loop Library.lnk -> hxxp://ex.syntrillium.com/redir.html?v=2.1&r=0&p=2010&resID=84
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cool Edit Pro 2.1\Cool Edit Pro 2.1 Online Resources.lnk -> hxxp://ex.syntrillium.com/redir.html?v=2.1&r=0&p=2010&resID=84
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cool Edit Pro 2.1\Download Cool Edit Pro 2.1 Manual.lnk -> hxxp://ex.syntrillium.com/redir.html?v=2.1&r=0&p=2010&resID=44
 
 
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Administrator\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Administrator\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk -> C:\Users\Administrator\Documents ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk -> C:\Users\Administrator\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Help.lnk -> C:\Windows\HelpPane.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows.Defender.lnk -> C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Audition CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Audition CC 2018\Adobe Audition CC.exe (Adobe)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Creative Cloud.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Camera.lnk -> C:\Windows\Camera\Camera.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileManager.lnk -> C:\Windows\FileManager\FileManager.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IncrediMail.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\IncMail.exe (IncrediMail Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Movie Maker.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\MovieMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Photo Gallery.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\WLXPhotoGallery.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PhotosApp.lnk -> C:\Windows\FileManager\PhotosApp.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Soldat.lnk -> C:\Soldat\soldat.exe (Michal Marcinkowski)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Mail.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Store.lnk -> C:\Windows\WinStore\WinStore.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Unified Remote 3\Unified Remote.lnk -> C:\Program Files (x86)\Unified Remote 3\RemoteServerWin.exe (Unified Intents AB)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Unified Remote 3\Uninstall Unified Remote.lnk -> C:\Program Files (x86)\Unified Remote 3\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\UltraISO Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\UltraISO\ultraiso.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\UltraISO Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\UltraISO\Readme.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\UltraISO Revision History.lnk -> C:\Program Files (x86)\UltraISO\History.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\UltraISO.lnk -> C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe (EZB Systems, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\Uninstall UltraISO.lnk -> C:\Program Files (x86)\UltraISO\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UL\3DMark\3DMark.lnk -> D:\Program Files\UL\3DMark\3DMark.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Subtitle Edit\Dezinstalacja aplikacji Subtitle Edit.lnk -> C:\Program Files\Subtitle Edit\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Subtitle Edit\Subtitle Edit.lnk -> C:\Program Files\Subtitle Edit\SubtitleEdit.exe (Nikse)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Subtitle Edit\Help and Support\Changelog.lnk -> C:\Program Files\Subtitle Edit\Changelog.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RogueKiller\RogueKiller.lnk -> C:\Program Files\RogueKiller\RogueKiller64.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Propellerhead\ReCycle\Keyboard Shortcuts.lnk -> D:\programy muzyczne i rns\ReCycle\Keyboard Shortcuts.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Propellerhead\ReCycle\Menu and Dialog Reference.lnk -> D:\programy muzyczne i rns\ReCycle\Menu and Dialog Reference.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Propellerhead\ReCycle\Operation Manual.lnk -> D:\programy muzyczne i rns\ReCycle\Operation Manual.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Propellerhead\ReCycle\Read Me.lnk -> D:\programy muzyczne i rns\ReCycle\Read Me.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Propellerhead\ReCycle\ReCycle.lnk -> D:\programy muzyczne i rns\ReCycle\ReCycle.exe (Propellerhead Software AB)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Propellerhead\Reason 10\Reason 10.lnk -> C:\Program Files\Propellerhead\Reason 10 instal\Reason.exe (Propellerhead Software AB)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Propellerhead\Authorizer\Authorizer.lnk -> C:\Program Files\Propellerhead\Authorizer\Authorizer.exe (Propellerhead Software AB)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Propellerhead\Authorizer\Read Me.lnk -> C:\Program Files\Propellerhead\Authorizer\Read Me.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision Photo Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstview.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Napisy24\Napisy24.pl.lnk -> C:\Program Files (x86)\Napisy24\Napisy24.exe (Napisy24.pl)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Informacje o zmianach.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\changelog.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\NapiProjekt.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Strona domowa NapiProjekt.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\www.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mortal Kombat XL\Mortal Kombat XL.lnk -> D:\Mortal Kombat XL\Binaries\Retail\MK10.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mortal Kombat XL\Uninstall Mortal Kombat XL.lnk -> D:\Mortal Kombat XL\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KMSpico\Log KMSpico.lnk -> C:\Program Files\KMSpico\scripts\Log.cmd ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Codec Tweak Tool.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\MPC-HC64\mpc-hc64.exe (MPC-HC Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Uninstall\Uninstall K-Lite Codec Pack.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext (x64).lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext64.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\MediaInfo.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\mediainfo.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\IDM Backup Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDM Backup Manager\IDM Backup Manager.exe (www.tejasgajjar.in)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\Internet Download Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe (Tonec Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology.lnk -> C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorUI.exe (Intel Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IncrediMail\IncrediMail Gallery.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\IncrediGalleryStart.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IncrediMail\IncrediMail.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\IncMail.exe (IncrediMail Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IncrediMail\Letter Creator.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\ImLc.exe (IncrediMail Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IncrediBackup\IncrediBackup.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediBackup\Bin\IncrediBackup.exe (IncrediMail Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\More Games.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\IncrediGamesStart.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free SRT-File Translator\Free SRT-File Translator.lnk -> C:\Program Files (x86)\Free SRT-File Translator\Free SRT-File Translator.exe (Pappsegull Sweden)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free SRT-File Translator\Read Me.lnk -> C:\Program Files (x86)\Free SRT-File Translator\Read Me.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free SRT-File Translator\Terms.lnk -> C:\Program Files (x86)\Free SRT-File Translator\Terms.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free SRT-File Translator\Use your VB VBA skills to create Android software.lnk -> C:\Program Files (x86)\Free SRT-File Translator\b4a.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EPSON\EPSON Scan\EPSON Scan.lnk -> C:\Windows\twain_32\escndv\escndv.exe (SEIKO EPSON CORP.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Enzo Nitro Team\Need for Speed Payback\Deinstalacja.lnk -> E:\Need for Speed Payback\Uninstall\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Enzo Nitro Team\Need for Speed Payback\Language Selector.lnk -> E:\Need for Speed Payback\Language Selector.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Enzo Nitro Team\Need for Speed Payback\Need for Speed Payback.lnk -> E:\Need for Speed Payback\NeedForSpeedPayback.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Doom\Doom.lnk -> D:\Doom\DOOMx64.exe (id Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Doom\Uninstall Doom.lnk -> D:\Doom\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe (CPUID)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\Edit CPU-Z Config File.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.ini ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\Uninstall CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CoreAVC Pro\Uninstall CoreAVC.lnk -> C:\Program Files (x86)\CoreAVC Pro\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cool Edit Pro 2.1\Cool Edit Pro 2.1 .lnk -> C:\Program Files (x86)\coolpro2\coolpro2.exe (Syntrillium Software Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cool Edit Pro 2.1\Uninstall Cool Edit Pro 2.1.lnk -> C:\Program Files (x86)\coolpro2\cep2unin.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chomikuj.pl\ChomikBox.lnk -> C:\Program Files (x86)\ChomikBox\ChomikBox.exe ( )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Software Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer Pilot\ALLPlayer Pilot.lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer Remote\ALLPlayerRemoteControl.exe (ALLPlayer Group Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk -> C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Activision\Call of Duty - WWII\Call of Duty - WWII.lnk -> D:\Call of Duty - WWII\s2_sp64_ship.exe (Activision)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Activision\Call of Duty - WWII\Dezinstalacja aplikacji Call of Duty - WWII.lnk -> D:\Call of Duty - WWII\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Active@ UNDELETE\Active@ UNDELETE.lnk -> C:\Program Files\LSoft Technologies\Active@ UNDELETE\Undelete.exe (LSoft Technologies Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Active@ UNDELETE\Documentation.lnk -> C:\Program Files\LSoft Technologies\Active@ UNDELETE\undelete_manual.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\Windows Journal.lnk -> C:\Program Files\Windows Journal\Journal.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\abc.ultra\abc.ultra.lnk -> C:\Program Files (x86)\abc.ultra\abcultra.exe (abc.ultra)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\abc.ultra\Deinstalacja programu .lnk -> C:\Program Files (x86)\abc.ultra\unins000.exe ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Links\Acer Aspire 5715z.lnk -> C:\Users\bubu1\Desktop\Acer Aspire 5715z ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\bubu1\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\bubu1\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Links\FILMY (2).lnk -> D:\FILMY ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Links\FILMY.lnk -> D:\FILMY ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Links\GRY 2.lnk -> E:\GRY 2 ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Links\mp3.lnk -> D:\mp3 ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Links\programy sterowniki.lnk -> D:\programy sterowniki ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\bubu1\Links\_mp3.lnk -> E:\_mp3 ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\abc.ultra.lnk -> C:\Program Files (x86)\abc.ultra\abcultra.exe (abc.ultra)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\AC4BFSP — skrót.lnk -> E:\Program Files (x86)\Assassin's Creed IV Black Flag\AC4BFSP.exe ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\Any Audio Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\Anvsoft\Any Audio Converter\AACFree.exe (Anvsoft)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\Crysis3 — skrót.lnk -> E:\Program Files (x86)\R.G. Mechanics\Crysis 3\Bin32\Crysis3.exe (Crytek GmbH)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\Everest Ultimate Engineer v5.50.2143b Portable — skrót.lnk -> D:\portable\Everest Ultimate Engineer v5.50.2143b Portable.exe ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\FRST64 — skrót.lnk -> C:\Users\bubu1\Downloads\Programs\FRST64.exe (Farbar)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\Game Center.lnk -> C:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\wgc.exe (Wargaming.net)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\Internet Download Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe (Tonec Inc.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\Launcher — skrót.lnk -> D:\GRY\honey select\Launcher.exe (illusion)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\LinX — skrót.lnk -> C:\Users\bubu1\Desktop\LinX\LinX.exe ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\MirrorsEdgeCatalyst — skrót.lnk -> E:\Mirror's Edge.Catalyst.v 1.0.3.47248 + 2 DLC\MirrorsEdgeCatalyst.exe (EA Digital Illusions CE AB)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\Mortal Kombat XL.lnk -> D:\Mortal Kombat XL\Binaries\Retail\MK10.exe ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\Play HITMAN.lnk -> E:\hitman 1\HITMAN\Launcher.exe ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\QUBE — skrót.lnk -> E:\GRY 2\Q.U.B.E. 2\QUBE.exe ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\SpeedFan.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.exe ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\Subtitle Edit.lnk -> C:\Program Files\Subtitle Edit\SubtitleEdit.exe (Nikse)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\Talos — skrót.lnk -> E:\The Talos Principle Gold Edition\Bin\Talos.exe (Croteam)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\TechPowerUp GPU-Z.lnk -> C:\Program Files (x86)\GPU-Z\GPU-Z.exe (techPowerUp (www.techpowerup.com))
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\Windows 7 USB DVD Download Tool.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Local\Apps\Windows 7 USB DVD Download Tool\Windows7-USB-DVD-Download-Tool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\µTorrent.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\APB Reloaded.lnk -> D:\Program Files (x86)\GamersFirst\APB Reloaded\Launcher\APBLauncher.exe (K2 Network, Inc.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\Assassin's Creed IV Black Flag.lnk -> F:\Program Files (x86)\Assassin's Creed IV Black Flag\AC4BFSP.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\Crysis 3.lnk -> F:\Program Files (x86)\R.G. Mechanics\Crysis 3\Bin32\Crysis3.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\Far Cry 4.lnk -> F:\Far Cry 4 instalation folder\bin\FarCry4.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\Grand Theft Auto V.lnk -> F:\Grand Theft Auto V iso\GTAVLauncher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\Metal Gear Solid V The Phantom Pain.lnk -> F:\Metal Gear Solid V The Phantom Pain\mgsvtpp.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\Mirror's Edge.Catalyst.v 1.0.3.47248 + 2 DLC.lnk -> F:\Mirror's Edge.Catalyst.v 1.0.3.47248 + 2 DLC\MirrorsEdgeCatalyst.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\Q.U.B.E. 2.lnk -> F:\GRY 2\Q.U.B.E. 2\QUBE.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\Soldat.lnk -> C:\Soldat\soldat.exe (Michal Marcinkowski)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\The Talos Principle (Unrestricted).lnk -> F:\The Talos Principle Gold Edition\Bin\Talos_Unrestricted.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\The Talos Principle x64 (Unrestricted).lnk -> F:\The Talos Principle Gold Edition\Bin\x64\Talos_Unrestricted.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\The Talos Principle x64.lnk -> F:\The Talos Principle Gold Edition\Bin\x64\Talos.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\The Talos Principle.lnk -> F:\The Talos Principle Gold Edition\Bin\Talos.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\WarThunder.lnk -> D:\WarThunder\launcher.exe (Gaijin Entertainment)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\Wiedźmin 3 Dziki Gon.lnk -> F:\Wiedźmin 3 Dziki Gon\bin\x64\witcher3.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\World of Tanks.lnk -> F:\World_of_Tanks\wgc_api.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\World_of_Warplanes_EU.lnk -> F:\World_of_Warplanes_EU\wgc_api.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\VOS\HD Tune Pro\%Desktop%\HD Tune Pro.lnk -> C:\Program Files (x86)\HD Tune Pro\HDTunePro.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\VOS\HD Tune Pro\%Common Programs%\HD Tune Pro\HD Tune Pro Manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\HD Tune Pro\hdtunepro.pdf (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\VOS\HD Tune Pro\%Common Programs%\HD Tune Pro\HD Tune Pro on the Web.lnk -> C:\Program Files (x86)\HD Tune Pro\HDTunePro.url (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\VOS\HD Tune Pro\%Common Programs%\HD Tune Pro\HD Tune Pro.lnk -> C:\Program Files (x86)\HD Tune Pro\HDTunePro.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\VOS\HD Tune Pro\%Common Programs%\HD Tune Pro\Uninstall HD Tune Pro.lnk -> C:\Program Files (x86)\HD Tune Pro\unins000.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk -> C:\Users\bubu1\Documents ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dysk lokalny (C).lnk -> C:\ ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FRST64.lnk -> C:\Users\bubu1\Downloads\Programs\FRST64.exe (Farbar)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk -> C:\Users\bubu1\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\uTorrent Web.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\uTorrent Web\utweb.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows 7 USB DVD Download Tool\Windows 7 USB DVD Download Tool.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Local\Apps\Windows 7 USB DVD Download Tool\Windows7-USB-DVD-Download-Tool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TechPowerUp GPU-Z\TechPowerUp GPU-Z.lnk -> C:\Program Files (x86)\GPU-Z\GPU-Z.exe (techPowerUp (www.techpowerup.com))
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TechPowerUp GPU-Z\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\GPU-Z\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Help.lnk -> C:\Windows\HelpPane.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows.Defender.lnk -> C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpeedFan\Help and HOW-TO.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.chm ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpeedFan\Release info.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.txt ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpeedFan\SpeedFan.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.exe ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpeedFan\Uninstall SpeedFan.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpeedFan\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Android (ALLPlayer Pilot).lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer Remote\ALLPlayerRemoteControl.exe (ALLPlayer Group Ltd.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Cool Edit Pro 2.1.lnk -> C:\Program Files (x86)\coolpro2\coolpro2.exe (Syntrillium Software Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Free SRT-File Translator.lnk -> C:\Program Files (x86)\Free SRT-File Translator\Free SRT-File Translator.exe (Pappsegull Sweden)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ALLPlayer Pilot.lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer Remote\ALLPlayerRemoteControl.exe (ALLPlayer Group Ltd.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ChomikBox.lnk -> C:\Program Files (x86)\ChomikBox\ChomikBox.exe ( )
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Doom.lnk -> D:\Doom\DOOMx64.exe (id Software)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\IncrediMail 2.0.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\IncMail.exe (IncrediMail Ltd.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\NapiProjekt.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Napisy24.pl.lnk -> C:\Program Files (x86)\Napisy24\Napisy24.exe (Napisy24.pl)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\µTorrent.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\ALLPlayer.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\BESTplayer - Sprytny odtwarzacz filmów.lnk -> C:\Users\bubu1\Desktop\BESTplayer.exe (Karol Winnicki)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\EPSON Scan.lnk -> C:\Windows\twain_32\escndv\escndv.exe (SEIKO EPSON CORP.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\foobar2000.lnk -> D:\foobar2000\foobar2000.exe (Piotr Pawlowski)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\IncrediMail.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\IncMail.exe (IncrediMail Ltd.)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Subtitle Edit.lnk -> C:\Program Files\Subtitle Edit\SubtitleEdit.exe (Nikse)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Total Commander.lnk -> D:\totalcmd\TOTALCMD64.EXE (Ghisler Software GmbH)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.ZuneVideo.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.ZuneMusic.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.XboxLIVEGames_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.XboxLIVEGames.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsSoundRecorder_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsScan_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsReadingList_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsReadingList.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsLive.Calendar.lnk -> [LFz1SPSU(Ly9K-u2microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbweGmicrosoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.20498_x64__8wekyb3d8bbweQmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.CalendardC:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.20498_x64__8wekyb3d8bbwe1SPSMԆi<D*TQ ModernCalendar\CalendarLogo.png]%ModernCalendar\CalendarSmallLogo.pngU!ModernCalendar\CalendarBadge.pngY$ModernCalendar\CalendarWideLogo.pngQ3]%ModernCalendar\CalendarLargeLogo.pngMms-resource:calendarAppTitleY$ModernCalendar\CalendarTinyLogo.pngi1SPS0%G`Mms-resource:calendarAppTitle-1SPSwlE[([8װY1SPSOYMGm=Microsoft Corporation] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsLive.Mail.lnk -> [LF1SPSU(Ly9K-u2microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbweGmicrosoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.20498_x64__8wekyb3d8bbweMmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.MaildC:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.20498_x64__8wekyb3d8bbwev1SPSMԆi<D*TIModernMail\Res\MailLogo.pngU!ModernMail\Res\MailSmallLogo.pngMModernMail\Res\MailBadge.pngQ ModernMail\Res\MailWideLogo.pngrU!ModernMail\Res\MailLargeLogo.pngEms-resource:mailAppTitleQ ModernMail\Res\MailTinyLogo.pnga1SPS0%G`Ems-resource:mailAppTitleq1SPS}@H1U!ms-resource:mailShareDescription-1SPSwlE[([8װY1SPSOYMGm=Microsoft Corporation] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsLive.People.lnk -> [LFr1SPSU(Ly9K-u2microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbweGmicrosoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.20498_x64__8wekyb3d8bbweOmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.PeopledC:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.20498_x64__8wekyb3d8bbwe1SPSMԆi<D*TAModernPeople\People.pngMModernPeople\PeopleSmall.pngIModernPeople\PeopleWide.pngG&MModernPeople\PeopleLarge.png]%ms-resource:///strings/peopleAppNameIModernPeople\PeopleTiny.pngy1SPS0%G`]%ms-resource:///strings/peopleAppName1SPS}@H1e*ms-resource:///strings/raShareDescription-1SPSwlE[([8װY1SPSOYMGm=Microsoft Corporation] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsAlarms_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Reader_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Reader.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe\microsoft.onenoteim.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.HelpAndTips_8wekyb3d8bbwe\HelpAndTips.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe\AppexTravel.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingSports_8wekyb3d8bbwe\AppexSports.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe\AppexNews.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingMaps_8wekyb3d8bbwe\AppexMaps.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingHealthAndFitness_8wekyb3d8bbwe\AppexHealthAndFitness.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingFoodAndDrink_8wekyb3d8bbwe\AppexFoodAndDrink.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingFinance_8wekyb3d8bbwe\AppexFinance.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk -> C:\Users\bubu1\Documents ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk -> C:\Users\bubu1\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Help.lnk -> C:\Windows\HelpPane.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows.Defender.lnk -> C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\3DMark.lnk -> D:\Program Files\UL\3DMark\3DMark.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Adobe Creative Cloud.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\ALLPlayer Pilot.lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer Remote\ALLPlayerRemoteControl.exe (ALLPlayer Group Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\ALLPlayer.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Call of Duty - WWII.lnk -> D:\Call of Duty - WWII\s2_sp64_ship.exe (Activision)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Software Ltd)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Cool Edit Pro 2.1.lnk -> C:\Program Files (x86)\coolpro2\coolpro2.exe (Syntrillium Software Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CPUID CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe (CPUID)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Doom.lnk -> D:\Doom\DOOMx64.exe (id Software)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\EPSON Scan.lnk -> C:\Windows\twain_32\escndv\escndv.exe (SEIKO EPSON CORP.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\IncrediBackup.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediBackup\Bin\IncrediBackup.exe (IncrediMail Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\IncrediMail.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\IncMail.exe (IncrediMail Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Language Selector.lnk -> E:\Need for Speed Payback\Language Selector.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Napisy24.pl.lnk -> C:\Program Files (x86)\Napisy24\Napisy24.exe (Napisy24.pl)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Need for Speed Payback.lnk -> E:\Need for Speed Payback\NeedForSpeedPayback.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Reason 10.lnk -> C:\Program Files\Propellerhead\Reason 10 instal\Reason.exe (Propellerhead Software AB)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\ReCycle.lnk -> D:\programy muzyczne i rns\ReCycle\ReCycle.exe (Propellerhead Software AB)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\RogueKiller.lnk -> C:\Program Files\RogueKiller\RogueKiller64.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Secure passwords.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\SecurePasswords_Desktop.url ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Soldat.lnk -> C:\Soldat\soldat.exe (Michal Marcinkowski)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\UltraISO.lnk -> C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe (EZB Systems, Inc.)
 
 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Search.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> -sta {C90FB8CA-3295-4462-A721-2935E83694BA}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision preview pack 1.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /show
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Napisy oczekujące na pobranie.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe () -> -kolejka
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KMSpico\Uninstall KMSpico.lnk -> C:\Program Files\KMSpico\UninsHs.exe (Han-soft) -> /u0=KMSpico
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\DirectVobSub.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\DirectVobSub64\vsfilter.dll",DirectVobSub
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Audio.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavaudio.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Splitter.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavsplitter.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Video (MPC-HC internal).lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\MPC-HC64\mpc-hc64.exe (MPC-HC Team) -> /configlavvideo
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Video.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavvideo.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\madVR.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\madVR\madHcCtrl.exe (madshi.net) -> editLocalSettingsDontWait
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IncrediMail\Uninstall IncrediMail.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\ImSetup.exe (IncrediMail Ltd.) -> /uninstallProduct /addon:incredimail
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IncrediMail\Uninstall JunkFilter Plus.lnk -> C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\ImSetup.exe (IncrediMail Ltd.) -> /uninstallProduct /addon:JunkFilterPlus
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Haali Media Splitter\Media Splitter Settings.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> splitter.ax,Configure
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free SRT-File Translator\Uninstall.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {8850D4C9-DBCB-4664-B349-B32EBD4BF3D4}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Embedded Lockdown Manager\Embedded Lockdown Manager.lnk -> C:\Windows\System32\mmc.exe (Microsoft Corporation) -> "%windir%\system32\EmbeddedLockdown.msc"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CoreAVC Pro\Configure CoreAVC.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> CoreAVCDecoder.ax,Configure
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chomikuj.pl\Odinstaluj ChomikBox.lnk -> C:\Windows\System32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {45B8131C-E239-4BE0-A92B-0E7FE1BBF83E} 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Embedded Lockdown Manager.lnk -> C:\Windows\System32\mmc.exe (Microsoft Corporation) -> "%windir%\system32\EmbeddedLockdown.msc"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk -> C:\Windows\System32\secpol.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\(Default)\ALLPlayer.Radio.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer) -> Radio
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\Desktop\World of Tanks EU.lnk -> E:\World_of_Tanks\wgc_api.exe (Wargaming) -> --open
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\Desktop\World_of_Warplanes_EU.lnk -> E:\World_of_Warplanes_EU\wgc_api.exe (Wargaming) -> --open
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\Desktop\Prehistorik2\Prehistorik2.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /C .\DOSBOX\DOSBox.exe  -conf ".\DOSBOX\dosbox.conf" -conf ".\DOSBOX\dosbox_single.conf" -noconsole -c exit
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows 7 USB DVD Download Tool\Uninstall Windows 7 USB DVD Download Tool.lnk -> C:\Windows\System32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {CCF298AF-9CE1-4B26-B251-486E98A34789}
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wargaming.net\Wargaming.net Game Center.lnk -> C:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\wgc.exe (Wargaming.net) -> '
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wargaming.net\World_of_Warplanes_EU\Odinstaluj World_of_Warplanes_EU.lnk -> E:\World_of_Warplanes_EU\wgc_api.exe (Wargaming) -> --uninstall
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wargaming.net\World_of_Warplanes_EU\World_of_Warplanes_EU.lnk -> E:\World_of_Warplanes_EU\wgc_api.exe (Wargaming) -> --open
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wargaming.net\World of Tanks EU\Odinstaluj World of Tanks EU.lnk -> E:\World_of_Tanks\wgc_api.exe (Wargaming) -> --uninstall
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wargaming.net\World of Tanks EU\World of Tanks EU.lnk -> E:\World_of_Tanks\wgc_api.exe (Wargaming) -> --open
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikacje Chrome\drumbit.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) ->  --profile-directory=Default --app-id=mplpmdejoamenolpcojgegminhcnmibo
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikacje Chrome\Freedisc.pl.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) ->  --profile-directory=Default --app-id=bhdpcdnlaambdmcpgijpjlepomhdcgml
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikacje Chrome\Pulpit zdalny Chrome.lnk -> C:\Users\bubu1\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) ->  --profile-directory=Default --app-id=gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ALLPlayer.Radio.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer) -> Radio
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\World of Tanks EU.lnk -> E:\World_of_Tanks\wgc_api.exe (Wargaming) -> --open
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\bubu1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\ALLPlayer Radio.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer) -> Radio
 
 
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Unified Remote 3\Unified Remote Client.url -> URL: hxxp://localhost:9510/client
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Unified Remote 3\Unified Remote Manager.url -> URL: hxxp://localhost:9510/web
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Unified Remote 3\Unified Remote on the Web.url -> URL: hxxps://www.unifiedremote.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\UltraISO Online Order.url -> URL: hxxp://www.ezbsystems.com/ultraiso/order.htm
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraISO\UltraISO Web Site.url -> URL: hxxp://www.ezbsystems.com/index.php
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Subtitle Edit\Help and Support\Online Help.url -> URL: hxxp://www.nikse.dk/SubtitleEdit/Help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Subtitle Edit\Help and Support\Strona internetowa aplikacji Subtitle Edit.url -> URL: hxxp://www.nikse.dk/SubtitleEdit/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Napisy24\Strona internetowa aplikacji Napisy24.pl.url -> URL: hxxp://napisy24.pl/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Help\Online Codec Help.url -> URL: hxxp://www.codecguide.com/help.htm
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free SRT-File Translator\Contact me.url -> URL: mailto:Pappsegull Sweden <pappsegull@yahoo.se>?subject= Free SRT-File Translator 2.9.23
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free SRT-File Translator\Download my FREE Mp3 Manager Mini.url -> URL: hxxp://www.mediafire.com/?vys5c29hv5ywa3s
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free SRT-File Translator\Download the VB6 runtime module if missing in your system.url -> URL: hxxp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bf9a24f9-b5c5-48f4-8edd-cdf2d29a79d5&displaylang=en
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Doom\Doom on the Web.url -> URL: hxxp://store.steampowered.com/app/379720
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner Homepage.url -> URL: hxxp://www.ccleaner.com/ccleaner
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer Pilot\Strona internetowa aplikacji ALLPlayer Pilot.url -> URL: hxxp://www.allplayer.org/ALLRemote/info.php
InternetURL: C:\Users\bubu1\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\zawartość pendrive\KMSpico 10.1.8 FINAL + Portable (Office and Windows 10 Activator) [TechTools.net]\TechTools.NET.URL -> URL: hxxp://www.techtools.net/
InternetURL: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\zawartość pendrive\HD Tune Pro 5.50 [Full] PORTABLE\App\HDTunePro\HDTune.url -> URL: hxxp://www.hdtune.com
InternetURL: C:\Users\bubu1\Desktop\pulpit 2018 09\zawartość pendrive\HD Tune Pro 5.50 [Full] PORTABLE\App\HDTunePro\HDTunePro.url -> URL: hxxp://www.hdtune.com
InternetURL: C:\Users\bubu1\Desktop\Prehistorik2\donations.url -> URL: hxxp://gamesnostalgia.com/donate
InternetURL: C:\Users\bubu1\Desktop\Prehistorik2\gamesnostalgia.url -> URL: hxxp://gamesnostalgia.com/
InternetURL: C:\Users\bubu1\Desktop\Prehistorik2\patreon.url -> URL: hxxps://www.patreon.com/gamesnostalgia
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.105s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!