wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-02-11 13:25) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
ezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 10.02.2019 01
Uruchomiony przez MarilynManson (11-02-2019 13:20:57)
Uruchomiony z C:\Users\MarilynManson\Downloads
Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) (2017-04-05 17:55:49)
Tryb startu: Normal
==========================================================
 
 
==================== Konta użytkowników: =============================
 
Administrator (S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-501 - Limited - Disabled)
MarilynManson (S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\MarilynManson
 
==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
AV: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
AS: Windows Defender (Disabled - Out of date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
 
==================== Zainstalowane programy ======================
 
(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 
"Mass Effect 3" (HKLM-x32\...\{46E776B9-37DE-4B71-8DF2-F4C75112CA27}_is1) (Version:  - )
Acrobat.com (HKLM-x32\...\{77DCDCE3-2DED-62F3-8154-05E745472D07}) (Version: 0.0.0 - Adobe Systems Incorporated) Hidden
Acrobat.com (HKLM-x32\...\com.adobe.mauby.4875E02D9FB21EE389F73B8D1702B320485DF8CE.1) (Version: 1.1.377 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe AIR (HKLM-x32\...\Adobe AIR) (Version: 27.0.0.124 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 32 PPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 32.0.0.114 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Reader 9 (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A90000000001}) (Version: 9.0.0 - Adobe Systems Incorporated)
AMD Catalyst Install Manager (HKLM\...\{7E5DC2C5-115A-322B-976C-219237FAED66}) (Version: 8.0.916.0 - Advanced Micro Devices, Inc.)
Any Video Converter 3.1.6 (HKLM-x32\...\Any Video Converter_is1) (Version:  - Any-Video-Converter.com)
Assassin's Creed Brotherhood wersja 1.03 (HKLM-x32\...\{D785301A-D163-4288-9BCB-D795579C318D}_is1) (Version: 1.03 - UBISoft)
Audacity 2.2.1 (HKLM-x32\...\Audacity_is1) (Version: 2.2.1 - Audacity Team)
AutoCAD 2010 - Polski (HKLM\...\{5783F2D7-8001-0415-0102-0060B0CE6BBA}) (Version: 18.0.55.0 - Autodesk) Hidden
AutoCAD 2010 - Polski (HKLM\...\AutoCAD 2010 - Polski) (Version: 18.0.55.0 - Autodesk)
Autodesk Design Review 2013 (HKLM-x32\...\{153DB567-6FF3-49AD-AC4F-86F8A3CCFDFB}) (Version: 13.0.0.82 - Autodesk, Inc.) Hidden
Autodesk Design Review 2013 (HKLM-x32\...\Autodesk Design Review 2013) (Version: 13.0.0.82 - Autodesk, Inc.)
Autodesk Inventor Content Center Libraries 2013 (Desktop Content) (HKLM\...\{B46DECD1-1764-4EF1-0000-22D71E81877C}) (Version: 17.0.13800.0000 - Autodesk)
Autodesk Inventor Fusion 2013 (HKLM\...\{FFF5619F-2013-0064-A85E-9994F70A9E5D}) (Version: 2.0.0.206 - Autodesk, Inc.) Hidden
Autodesk Inventor Fusion 2013 (HKLM\...\Autodesk Inventor Fusion 2013) (Version: 2.0.0.206 - Autodesk, Inc.)
Autodesk Inventor Fusion for Inventor 2013 Add-in (HKLM\...\{08BCFE15-8AA1-4A58-B018-4FEF486BA922}) (Version: 1.0.0.111 - Autodesk)
Autodesk Inventor Professional 2013 (HKLM\...\{7F4DD591-1764-0001-0000-7107D70F3DB4}) (Version: 17.0.13800.0000 - Autodesk) Hidden
Autodesk Inventor Professional 2013 Pakiet językowy - Polski (Polish) (HKLM\...\{7F4DD591-1764-0001-1045-7107D70F3DB4}) (Version: 17.0.13800.0000 - Autodesk) Hidden
Autodesk Inventor Professional 2013 Polski (Polish) (HKLM\...\Autodesk Inventor Professional 2013) (Version: 17.0.13800.0000 - Autodesk)
Autodesk Material Library 2013 (HKLM-x32\...\{117EBEEB-5DB0-43C8-9FD6-DD583DB152DD}) (Version: 3.0.13 - Autodesk)
Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2013 (HKLM-x32\...\{606E12B9-641F-4644-A22A-FF38AE980AFD}) (Version: 3.0.13 - Autodesk)
Autodesk Material Library Low Resolution Image Library 2013 (HKLM-x32\...\{27C6C0A2-2EC9-4FEA-BE2B-659EAAC2C68C}) (Version: 3.0.13 - Autodesk)
Autodesk Sync (HKLM\...\{EE5F74BC-5CD5-4EF2-86BA-81E6CF46A18F}) (Version: 3.5.24.0 - Autodesk, Inc.)
Autodesk Vault Basic 2013 (Client) (HKLM\...\{CF526A26-1764-0000-0000-02E95019B628}) (Version: 17.0.61.0 - Autodesk) Hidden
Autodesk Vault Basic 2013 (Client) (HKLM-x32\...\Autodesk Vault Basic 2013 (Client)) (Version: 17.0.61.0 - Autodesk)
Autodesk Vault Basic 2013 (Client) Polish Language Pack (HKLM\...\{266597A9-1764-0000-0100-DCBF2B69166B}) (Version: 17.0.61.0 - Autodesk) Hidden
Avast Free Antivirus (HKLM-x32\...\Avast Antivirus) (Version: 19.1.2360 - AVAST Software)
AX88772B Windows 7 Drivers (HKLM-x32\...\{54A168C9-2250-4058-80EB-1F4A4192548A}) (Version: 1.0.1.1 - ASIX Electronics Corporation) Hidden
AX88772B Windows 7 Drivers (HKLM-x32\...\InstallShield_{54A168C9-2250-4058-80EB-1F4A4192548A}) (Version: 1.0.1.1 - ASIX Electronics Corporation)
BitTorrent (HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000\...\BitTorrent) (Version: 7.10.4.44847 - BitTorrent Inc.)
Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) (HKLM-x32\...\{E48469CC-635E-4FD5-A122-1497C286D217}) (Version: 1.00.0000 - Activision) Hidden
Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) (HKLM-x32\...\InstallShield_{E48469CC-635E-4FD5-A122-1497C286D217}) (Version: 1.00.0000 - Activision)
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.45 - Piriform)
CodeBlocks (HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000\...\CodeBlocks) (Version: 17.12 - The Code::Blocks Team)
Creative Software AutoUpdate (HKLM-x32\...\Creative Software AutoUpdate) (Version: 1.40 - Creative Technology Limited)
D3DX10 (HKLM-x32\...\{E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}) (Version: 15.4.2368.0902 - Microsoft) Hidden
Detektor Winampa (HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000\...\Winamp Detect) (Version: 1.0.0.1 - Nullsoft, Inc)
Discord (HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000\...\Discord) (Version: 0.0.304 - Discord Inc.)
DWG TrueView 2013 (HKLM\...\{5783F2D7-B028-0409-0100-0060B0CE6BBA}) (Version: 19.0.55.0 - Autodesk) Hidden
DWG TrueView 2013 (HKLM\...\DWG TrueView 2013) (Version: 19.0.55.0 - Autodesk)
Epic Games Launcher (HKLM-x32\...\{8594B302-1A2C-4EB8-8EDA-09E11468448F}) (Version: 1.1.167.0 - Epic Games, Inc.)
Epic Games Launcher Prerequisites (x64) (HKLM\...\{66C5838F-B854-4A55-89E6-A6138747A4DF}) (Version: 1.0.0.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
FormatFactory 3.1.1 (HKLM-x32\...\FormatFactory) (Version: 3.1.1 - Free Time)
Fraps (HKLM-x32\...\Fraps) (Version:  - )
Free Screen Video Recorder (HKLM-x32\...\Free Screen Video Recorder_is1) (Version: 3.0.48.703 - Digital Wave Ltd)
Game Booster 3 (HKLM-x32\...\Game Booster_is1) (Version: 3.4 - IObit)
GENESIS HX66 Headset Driver (HKLM\...\C-Media CM108 Like Sound Driver) (Version:  - )
GENESIS HX66 Headset Driver (HKLM-x32\...\{71B53BA8-4BE3-49AF-BC3E-07F392006300}) (Version: 1.00.0001 - )
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 71.0.3578.98 - Google Inc.)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.23 - Google Inc.) Hidden
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}) (Version: 1.3.21.169 - Google Inc.) Hidden
Gothic (HKLM-x32\...\Gothic) (Version:  - )
Gothic II Złota Edycja (HKLM-x32\...\{6FB6D550-DDC4-4996-9CDF-91C34F0A4C4A}) (Version: 2.6 - JoWood)
Gothic III v1.12 (HKLM-x32\...\Gothic III_is1) (Version:  - )
GOTHIC2 ADDON - 'Returning' (HKLM-x32\...\GOTHIC2 ADDON - 'Returning') (Version: 2.0 - World of Gothic DE - Community © 2017)
Grand Theft Auto V (HKLM-x32\...\{5EFC6C07-6B87-43FC-9524-F9E967241741}) (Version: "1.0.0.10" - Rockstar Games)
GTA San Andreas (HKLM-x32\...\{D417C96A-FCC7-4590-A1BB-FAF73F5BC98E}) (Version: 1.00.00001 - Rockstar Games)
Java 8 Update 191 (64-bit) (HKLM\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F64180191F0}) (Version: 8.0.1910.12 - Oracle Corporation)
LAME v3.98.3 for Audacity (HKLM-x32\...\LAME for Audacity_is1) (Version:  - )
Launcher Prerequisites (x64) (HKLM-x32\...\{c6c5a357-c7ca-4a5f-9789-3bb1af579253}) (Version: 1.0.0.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
Mass Effect (HKLM-x32\...\{1B0FBB9A-995D-47cd-87CD-13E68B676E4F}) (Version: 1.00 - Electronic Arts, Inc.)
Mass Effect 2 (HKLM-x32\...\{75D84EF7-0D8C-4e70-B3FA-7B42A5D4E0EB}) (Version: 1.00 - Electronic Arts, Inc.)
McAfee WebAdvisor (HKLM-x32\...\{35ED3F83-4BDC-4c44-8EC6-6A8301C7413A}) (Version: 4.1.0.14 - McAfee, Inc.)
Metin2 (HKLM-x32\...\Metin2_PL_is1) (Version:  - Gameforge 4D GmbH)
Microsoft .NET Framework 4.5.1 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.5.50938 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.5.1 (Polski) (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1045) (Version: 4.5.50938 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - x64 8.0.61000 (HKLM\...\{ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028}) (Version: 8.0.61000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - x86 8.0.61001 (HKLM-x32\...\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Version: 8.0.61001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable - x64 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable - x86 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{a2199617-3609-410f-a8e8-e8806c73545b}) (Version: 11.0.61030.0 - Корпорация Майкрософт)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{f0080ca2-80ae-4958-b6eb-e8fa916d744a}) (Version: 11.0.61030.0 - Корпорация Майкрософт)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.40660 (HKLM-x32\...\{0513c9cf-7191-45a7-ace9-ecdad03c93a4}) (Version: 12.0.40660.0 - Корпорация Майкрософт)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{e6e75766-da0f-4ba2-9788-6ea593ce702d}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.40660 (HKLM-x32\...\{10dc8dbf-d3d7-4e23-be07-120fe5c66b78}) (Version: 12.0.40660.0 - Корпорация Майкрософт)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) - 14.10.25017 (HKLM-x32\...\{d3ea57b6-46d6-4824-a20f-6b8213001903}) (Version: 14.10.25017.0 - Корпорация Майкрософт)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) - 14.10.25017 (HKLM-x32\...\{e89464af-e7f0-4ed3-bf43-f1a5986113db}) (Version: 14.10.25017.0 - Корпорация Майкрософт)
Microsoft WSE 3.0 Runtime (HKLM-x32\...\{E3E71D07-CD27-46CB-8448-16D4FB29AA13}) (Version: 3.0.5305.0 - Microsoft Corp.)
Minecraft (HKLM-x32\...\{1C16BCA3-EBC1-49F6-8623-8FBFB9CCC872}) (Version: 1.0.3.0 - Mojang)
Movie Maker (HKLM-x32\...\{38F03569-A636-4CF3-BDDE-032C8C251304}) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Movie Maker (HKLM-x32\...\{DD67BE4B-7E62-4215-AFA3-F123A800A389}) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
MSXML 4.0 SP2 (KB954430) (HKLM-x32\...\{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}) (Version: 4.20.9870.0 - Microsoft Corporation)
MSXML 4.0 SP2 (KB973688) (HKLM-x32\...\{F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}) (Version: 4.20.9876.0 - Microsoft Corporation)
NVIDIA Drivers (HKLM\...\NVIDIA Drivers) (Version: 1.3 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA PhysX (HKLM-x32\...\{DA909E62-3B45-4BA1-8B58-FCAEBA4BCEC9}) (Version: 9.12.0213 - NVIDIA Corporation)
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (HKLM\...\{90160000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.10325.20082 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Localization Component (HKLM\...\{90160000-008C-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.10325.20082 - Microsoft Corporation) Hidden
Opera Stable 57.0.3098.116 (HKLM-x32\...\Opera 57.0.3098.116) (Version: 57.0.3098.116 - Opera Software)
Pakiet językowy programu AutoCAD 2010 - polski (HKLM\...\{5783F2D7-8001-0415-1102-0060B0CE6BBA}) (Version: 18.0.55.0 - Autodesk) Hidden
PhotoScape (HKLM-x32\...\PhotoScape) (Version:  - )
PowerISO (HKLM-x32\...\PowerISO) (Version: 6.8 - Power Software Ltd)
Rockstar Games Social Club (HKLM-x32\...\Rockstar Games Social Club) (Version: 1.2.4.1 - Rockstar Games)
Skype™ 7.40 (HKLM-x32\...\{3B7E914A-93D5-4A29-92BB-AF8C3F66C431}) (Version: 7.40.151 - Skype Technologies S.A.)
Sound Blaster X-Fi MB (HKLM-x32\...\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}) (Version: 1.0 - Creative Technology Limited)
Spine (HKLM-x32\...\Spine) (Version: 1.14.8 - Clockwork Origins)
Steam (HKLM-x32\...\Steam) (Version: 2.10.91.91 - Valve Corporation)
Steinberg Cubase VST32 (HKLM-x32\...\Steinberg Cubase VST32) (Version:  - )
The Sims 2 (HKLM-x32\...\{6E7DD182-9FC6-4651-0095-2E666CC6AF35}) (Version:  - )
Trojan Remover (HKLM-x32\...\Trojan Remover_is1) (Version:  - Simply Super Software)
Twierdza (HKLM-x32\...\{C917BA70-28A3-4C74-B163-41FD8C8E1A5A}) (Version:  - )
Usługa Xperia Companion (HKLM\...\{15BAF400-C4AC-45CD-86D4-986DD7EBF14A}) (Version: 2.1.12.0 - Sony) Hidden
VBA (2627.01) (HKLM-x32\...\{5545EEE1-FA36-4F76-B6BE-5696E7F4E2D6}) (Version: 6.03.00.9402 - Microsoft Corporation) Hidden
Winamp (HKLM-x32\...\Winamp) (Version: 5.58  - Nullsoft, Inc)
WinRAR 5.40 (64-bitowy) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.40.0 - win.rar GmbH)
Xperia Companion (HKLM-x32\...\{0785ee9f-59ca-46b1-861d-edbe859a85c9}) (Version: 2.1.12.0 - Sony)
Xperia Companion (HKLM-x32\...\{AF8E220D-5B8C-4F8C-B1D9-487D27E2202F}) (Version: 2.1.12.0 - Sony) Hidden
 
==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{00F064D8-FEC3-48ac-B07D-39C314D1727B}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{0215A4C0-5431-4FD0-9B06-46589B5C4939}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{048ED0E0-12CF-4C0F-9FFA-947C2FBE8C8E}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{071339A1-1946-44B2-B63E-50459B15DB86}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{073CB204-6B29-46FC-AB98-451F1D068741}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\TestServer.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{08A60FF7-BB37-44F4-9759-0ADA6C7B9CC9}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{0B38CACA-3D3C-48EA-BEB5-7D95F4F6EE15}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{0C3393F8-94F5-4B79-8C01-49A2D0CC0FE9}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{0D555CE0-304A-47A6-858B-B145209A3982}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{1029ABC3-2457-11D5-8E9D-0010B541CD80}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Compatibility\Bin\DbxBridge.exe (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{12545889-6D32-4424-9967-1E1D7BD1F809}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{13009989-EFB5-48C9-8BD2-943E0392BD71}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\RxAppCtrl.Ocx (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{14679E3B-C952-4998-8E13-4B1286E6DD99}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{1481B385-759A-4B00-9257-E96357563999}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{162EF0A1-5A33-46F2-ACCF-CA388B084A09}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{18A21864-E37B-42b9-9612-2C1E8C450A29}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{1D625598-C876-4C51-8EF5-F9D8F96F62AA}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{1D6DFD6A-9E16-435A-9327-6FFEC6BA372F}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{1E5724EA-3423-4BD3-ABD6-46E650D2DC66}\InprocServer32 -> AcETransmit.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{1E8A29BA-827D-4031-A4A3-AE7999B402F6}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{1EA072EE-57FD-495E-889C-8243C3BDBDBC}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{1FD7F53F-7ED5-439C-9A77-A3821CD09E98}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{20E47D5B-529A-45BD-8E77-BF1A3064A008}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{21DB88B0-BFBF-11D4-8DE6-0010B541CAA8}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\iDrop.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{244298EC-E661-11d4-BC13-0010B5891E89}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\TI.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{2709544A-5B24-4F9F-A5DA-CEC7297D3A4E}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{2BCA857B-A18B-4AFA-B183-CC0E49C12058}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{2C74F89E-7421-46B4-BA54-F86F1BD9F237}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{2C7D1157-7D50-4A88-9777-5EBBA3189AB8}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{2F8377FC-50C1-44EF-AB7A-8FF1BB8EA277}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{3497C2EC-5684-4B21-AF74-F6760E0221DC}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{3897B445-D5B8-410d-899A-9789B8ADB643}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Compatibility\Bin\DbxBridge.exe (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{38C8B14E-7879-4DA9-8C3F-8CAAC359293A}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{3C3F63EA-C7BA-11d4-8E60-0010B541CD80}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Compatibility\Bin\DbxBridge.exe (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{3faa4380-a399-11cf-a466-00805fe418f6}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\DWG TrueView 2013\en-US\dwgviewrficn.dll (Autodesk, Inc -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{3FC94EB5-AEBD-4f3f-A2A4-B6CE57113C01}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\RxAppDocView.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{3FCEB42C-9B98-486A-BED7-FD7F3ADB7291}\InprocServer32 -> AcETransmit.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{40770568-0D5E-49D4-BE47-BC47A4F0B0A4}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{44A52280-AE56-490D-890C-89FB7279ED6B}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{45122C53-8483-4b62-B15A-EAA9FE5FC3D5}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{46C56738-39C6-4240-8B9B-008CCD769A84}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{47179DDE-10AC-4737-97C9-8CE5379343EA}\InprocServer32 -> AcETransmit.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{475C7B4A-6964-4F9E-9708-05A16EAC31D0}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{48270F9E-CCF6-4C79-B6FF-267C960E6425}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{48FEFCD7-5D7C-4E4A-9F11-60E69A31D4B1}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{49998808-648A-4A9C-A7A5-B1672775D9AB}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{4A756F5F-CBA4-428B-B17F-AF80C0C8502D}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{4B40437B-8972-4444-BBE3-1588FF55F203}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{4BD03680-3C0F-4501-AFF7-3D008586917F}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{4C80573A-9150-11d2-B772-0060B0F159EF}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\RxAppDocView.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\Inventor.exe (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{5544903C-2CCC-487C-91BB-F310B72A8E9B}\InprocServer32 -> AcETransmit.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{59A224A2-BEF8-4C89-96E0-83A5411ABB6C}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{622F6193-E4DD-46E6-BC66-2ED88E9FD28D}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{62FBB030-24C7-11D3-B78D-0060B0F159EF}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\Inventor.exe (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{644190AE-BD8F-493F-B63D-C79404AC5E07}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{6451051B-AD22-4C6A-ACCE-013A0E1DDBC3}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{64B99FDB-1D85-447F-98C7-569DBDA723DB}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{6A221957-2D85-42A7-8E19-BE33950D1DEB}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\DWG TrueView 2013\dwgviewr.exe (Autodesk, Inc -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{6BCE6F6E-C050-4F39-BD98-E2743949F724}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{6D7AE628-FF41-4CD3-91DD-34825BB1A251}\localserver32 -> C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe (Autodesk, Inc -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{6F56D7C9-18DD-4C15-9FA8-C54E3610EC40}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{6FDE7A70-351B-11d6-988B-0010B57A8BB7}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\DtBridge.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{6FDE7A71-351B-11d6-988B-0010B57A8BB7}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\DtBridge.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{6FDE7A72-351B-11d6-988B-0010B57A8BB7}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\DtBridge.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{6FDE7A73-351B-11d6-988B-0010B57A8BB7}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\DtBridge.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{6FDE7A74-351B-11d6-988B-0010B57A8BB7}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\DtBridge.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{6FDE7A77-351B-11d6-988B-0010B57A8BB7}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\DtCp.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{70DBCAE8-8C2B-450C-9E1D-43E4686C6512}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{713C0E8A-5AE8-4695-B442-5ED6C4FE5C42}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{7293E009-3015-4AD3-96EC-D42C36B5FCE3}\InprocServer32 -> AcETransmit.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{72EC5CC5-88F3-45B1-A865-0A327DF58CC8}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{72EFC580-D085-4B81-8C55-26A79E445338}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{750AEC19-2E4C-4ED9-9B9F-F9CAFCD060F3}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{76283A80-50DD-11D3-A7E3-00C04F79D7BC}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\Inventor.exe (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{794199C5-827C-41C8-8CB2-3A1EA056AF5E}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{798391FE-4AF2-4851-9DDA-1F0D70C02A9E}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{7BA16B3F-1AB3-4BD7-B959-52C4B8504EE9}\InprocServer32 -> AcInetUI.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{7C239DAB-BC87-45F3-B7B1-FCC1541A235B}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{81D07C3D-0350-11D3-B7C2-0060B0EC020B}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\RxAppCtrl.Ocx (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{834CE679-2E47-49DE-9E41-FEC87E9192EB}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{8421A29C-54B8-11D1-9837-0060B03C43C8}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\SolidObject.Dll (Autodesk, Inc. -> )
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{846217D0-8954-11D2-8DCD-0060B0C32531}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\UCxTextBtn.Ocx (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{846217D1-8954-11D2-8DCD-0060B0C32531}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\UCxTextBtn.Ocx (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{849AFB5B-D6C9-4924-A712-F7118FF9611F}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{85452F88-5071-492E-B850-2E3C586DCBD8}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{87F5CF8F-A06D-498F-A05F-E520E6B570DB}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{89F0FC31-3B1D-494B-A75B-6BD4FA527B8A}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{8AA16DFC-DFC6-4B51-8FA2-A5D812BE33BF}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{8B0E6BD9-610C-11D1-9842-0060B03C43C8}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\SolidObject.Dll (Autodesk, Inc. -> )
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{8C23B656-4E6E-4B45-9920-9617168D39A3}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\TestServer.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{8ED07FEF-E1B0-4CC3-B2BA-D354828AB952}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{97E17F04-17DF-11d5-BC38-0010B5891E89}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\BodyReceiver.dll (Autodesk, Inc. -> )
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{988F4102-E6E3-4282-ACAC-55270827F2A8}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{9906CDFC-DB2C-4126-9422-13139B148495}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{9A21C6C5-27FC-4442-8590-575E7AFD73BB}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{9ECF83FB-23C5-43B6-83DE-93CFBDD74D4A}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{A58F47CC-FF65-4152-B0B1-666C643A5BFC}\InprocServer32 -> AcETransmit.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{A6A3D586-44CF-44C2-A92C-620BB713B4F2}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{ABBE3F83-D585-4A50-9B69-198B0F566F2E}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{AC5CECFA-F03A-41D2-A89C-704C44935941}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{B1560245-190E-4BBD-81DF-9B642D0E5325}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{B2A579E0-A797-40B1-8AEE-A8F6404719F8}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{B47196BC-D4AB-41BB-A771-543D67CFC9F5}\InprocServer32 -> AcETransmit.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{B53CEF4B-1A13-49DE-BBC5-A7100FB2F38C}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{B5EE2B68-9A23-4BCD-BB77-FEA6DFB24DD6}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{B6B5DC40-96E3-11d2-B774-0060B0F159EF}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\Inventor.exe (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{B80687F9-FA4C-4735-9DC4-E5715F2BC698}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{B8E7214B-25CA-4116-84CB-E86FB9625B36}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{BAE5802A-CF21-4F9C-AE04-D98F4036AC31}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{BBF6A206-CB04-479D-96AE-349E1E83319A}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{BBF9FDF1-52DC-11D0-8C04-0800090BE8EC}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\Inventor.exe (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{BC71DEA1-D6FB-48B8-AB06-D151C81BBCDD}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{BE54741D-E02B-4572-93D6-105AF4EDE777}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{BF224DC3-B602-4EEE-BFE9-9E4E0AED6837}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{BF4CC07E-E9BB-40D6-873F-855B211033B9}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{C061C82C-D041-4214-BB07-B608107CEFCB}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{C2D4ACCC-A3D1-4A0A-AD59-0DD8BA3D5EE1}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{C343ED84-A129-11d3-B799-0060B0F159EF}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\RxApprenticeServer.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{C8C18F89-794D-466B-8B97-95634D9890EF}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{C8EC7647-1E79-4F13-81D7-2EED803D0D22}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{C92F8F8C-8B2C-11d4-B872-0060B0EC020B}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\DtBridge.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{CC23CA32-9892-4FBA-A108-FE31CA0F35A6}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{CD865713-70D6-4E15-BB7B-9B99AD9DEB85}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{CFEE2BAF-14F9-4D23-853D-B6E2BCC14263}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{D56F5AB3-9C4D-4F1A-A851-A671D9FE8C22}\InprocServer32 -> AcETransmit.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{D66873EA-AAE5-41CC-8DD2-8CE3228E9F89}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{D70E31AD-2614-49F2-B0FC-ACA781D81F3E}\localserver32 -> C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe (Autodesk, Inc -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{D7A1987D-4A73-11D1-9A4B-080009DCE505}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ColorButton.Ocx (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{D7A1987E-4A73-11D1-9A4B-080009DCE505}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ColorButton.Ocx (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{D86B6C47-11F2-4D95-B635-EA575F0892FC}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{DA1F437C-9BD9-11d4-B87C-0060B0EC020B}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\DtBridge.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{DB207560-8449-4FAF-BDC2-61676EB012D4}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{DB5D476B-3FF4-4E9D-A606-1E2B473BE571}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\AcInetUI.dll (Autodesk, Inc -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{DCA7356C-FF94-4b20-AE04-7AA6A8E14117}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{DDA9A20F-5B56-49F5-9465-CE82FC199352}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{DE6B563C-B074-4BF1-A8A0-B3FED8703E99}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{DE74F5AD-DA2F-429F-BAF9-850A2808D585}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{DF6525C2-6358-4B07-813D-708120C5FE1A}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{E177A457-9EAA-43C3-A3CE-84874A28F6CA}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{E1C85E9F-60B2-4007-80C3-2C5E09474C3B}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\RxInventorUtilities.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{E29F6C45-6927-4508-8F3F-34105FD3FC5F}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{E2C40589-DE61-11ce-BAE0-0020AF6D7005}\InprocServer32 -> C:\Program Files\AutoCAD 2010\acadficn.dll (Autodesk Development Sarl -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{E4222C78-3670-4BB1-9AD4-7D8F3E581F2D}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{E5B0515D-48D2-4F04-906D-0192ED65A2DD}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\TestServer.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{E60F81E1-49B3-11D0-93C3-7E0706000000}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\Inventor.exe (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{E70DE962-842A-4488-9481-1D0FD72A020F}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{E9C07CEC-7B82-49E4-BBA2-7533B88E9D64}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{EA34A0C0-5CE7-4701-A6FA-117D25CD5EBB}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{EF01D98A-747B-4522-AD70-991B90855DBF}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{F13E75B9-6AF6-49CB-80B3-6D2FF6E09932}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{F196F03F-651A-43AF-BE34-D11942F24445}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{F2DB0EE3-7137-4CB0-8349-483C4FF2143A}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{F40E2FF0-4D77-40B2-9A44-A3AEECCE8EFF}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{F5522F0C-962A-48AC-9992-E81B07628F1F}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{F61064CC-DBFB-47ee-9BC8-CA5A1CBDF0DA}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\InvResc.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{F78DCF7C-043D-45FC-9D21-676FC307BA3F}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{F868EAEC-1B73-4F5E-BA73-90EBA94E75BE}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{FA62F626-EBD5-4dc5-B970-D9E81E0E20E0}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\ServiceModule.dll (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{FA97F7A7-FD19-4D55-ABF2-CFEFFF777426}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{FB469644-3F14-4403-ACCA-6B13486FF7BD}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\InvTXTStack.exe (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{FD51ED8A-D518-4554-B236-B6E9D234FD03}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{FE054BB2-AF94-40AC-88AA-2F59F7018B1D}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{FE317223-8EDE-4684-B424-E48B9EA90220}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000_Classes\CLSID\{FE718E8F-C3AA-4F30-9103-432450CF1DA1}\InprocServer32 -> axdb.dll => Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll [2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
ShellIconOverlayIdentifiers: [AutoCAD Digital Signatures Icon Overlay Handler] -> {36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD} => C:\Windows\system32\AcSignIcon.dll [2012-02-06] (Autodesk, Inc -> Autodesk, Inc.)
ContextMenuHandlers1: [AcShellExtension.AcContextMenuHandler] -> {2E7A2C6C-B938-40a4-BA1C-C7EC982DC202} => C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcShellExtension.dll [2012-02-06] (Autodesk, Inc -> Autodesk)
ContextMenuHandlers1-x32: [Autodesk.DWF.ContextMenu] -> {6C18531F-CA85-45F7-8278-FF33CF0A5964} => C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\DWF Common\DWFShellExtension.dll [2012-01-06] (Autodesk, Inc -> Autodesk, Inc.)
ContextMenuHandlers1-x32: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll [2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
ContextMenuHandlers1-x32: [FormatFactoryShell] -> {A3777921-CFD3-4A6B-89BF-08E6B95716E8} => C:\Program Files (x86)\FreeTime\FormatFactory\ShellEx64_103.dll [2013-06-17] (Free Time)
ContextMenuHandlers1-x32: [PowerISO] -> {967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE} => C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL [2017-02-02] (Power Software Limited -> Power Software Ltd)
ContextMenuHandlers1-x32: [Trojan Remover] -> {52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805} => C:\Program Files (x86)\Trojan Remover\Trshlex64.dll [2018-10-25] (Simply Super Software -> Simply Super Software)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2016-09-19] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2016-09-19] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers2: [Trojan Remover] -> {52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805} => C:\Program Files (x86)\Trojan Remover\Trshlex64.dll [2018-10-25] (Simply Super Software -> Simply Super Software)
ContextMenuHandlers3: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll [2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
ContextMenuHandlers3: [GB3ContextMenu] -> {3A488FE8-9916-4F36-BDFF-3DED559142E5} => D:\Game Booster 3\GBV3ContextMenu.dll [2011-11-29] (IObit Information Technology -> IObit)
ContextMenuHandlers4: [FormatFactoryShell] -> {A3777921-CFD3-4A6B-89BF-08E6B95716E8} => C:\Program Files (x86)\FreeTime\FormatFactory\ShellEx64_103.dll [2013-06-17] (Free Time)
ContextMenuHandlers4: [PowerISO] -> {967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE} => C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL [2017-02-02] (Power Software Limited -> Power Software Ltd)
ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} => C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\atiacm64.dll [2015-08-04] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
ContextMenuHandlers6: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll [2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
ContextMenuHandlers6: [PowerISO] -> {967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE} => C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL [2017-02-02] (Power Software Limited -> Power Software Ltd)
ContextMenuHandlers6: [Trojan Remover] -> {52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805} => C:\Program Files (x86)\Trojan Remover\Trshlex64.dll [2018-10-25] (Simply Super Software -> Simply Super Software)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2016-09-19] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2016-09-19] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6_.DEFAULT: [InventorMenu] -> {6FDE7A70-351B-11d6-988B-0010B57A8BB7} => C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\DtBridge.dll [2012-03-02] (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
ContextMenuHandlers6_S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000: [InventorMenu] -> {6FDE7A70-351B-11d6-988B-0010B57A8BB7} => C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\DtBridge.dll [2012-03-02] (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
 
==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
Task: {25C33076-D547-4547-AA4E-4906E1FF8ECD} - System32\Tasks\e-pity2017_styczen => C:\Program Files (x86)\e-file\e-pity\Assets\signxml.exe
Task: {29CD3013-9592-4289-AF02-FE6E53ADE470} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerLogon => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {2CC3A305-685F-4250-9D09-D8830C6E3F52} - System32\Tasks\{E182AA8D-A1AE-46B8-8729-C29F68FB8CD5} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a C:\instal\setup.exe -d C:\instal
Task: {33756D09-DF21-4AB6-B0A3-49E9F98D009F} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {338526DB-8CFD-42D3-9C8C-10740C9CD134} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0 => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {3621E40B-48A9-41EB-996C-5BCEF26612D4} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {4289F5DF-9FB4-4FC2-ABB4-D25AEDE06C15} - System32\Tasks\{986989BC-2F69-4D98-8844-548997ACE2A6} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "D:\Painkiller Hell and Damnation\Binaries\Redist\vcredist_x64.exe" -d "D:\Painkiller Hell and Damnation\Binaries\Redist"
Task: {4F23D0B3-3D84-44A6-BDB8-888D3CFBE19E} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_32_0_0_114_pepper.exe (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {5FA98C0B-8736-4213-882D-96524D82233E} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe (Piriform Ltd -> Piriform Ltd)
Task: {60950EB0-3315-41F6-81AD-40A3158552BC} - System32\Tasks\CCleaner Update => C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
Task: {6E9884B9-62F9-47E9-B638-91D92FBCE3A8} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerRegistration => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {75C587DC-8152-4865-A5B4-A722BD1426E1} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Overseer\overseer.exe (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
Task: {7A94D6CF-0E43-4560-841E-6C948790B612} - System32\Tasks\TR_Updater => C:\Program Files (x86)\Trojan Remover\Trupd.exe (Simply Super Software -> Simply Super Software)
Task: {8DA09471-ABDF-41B4-AFD0-89E56DCC9D6D} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeOsfInstaller => C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommonX64\Microsoft Shared\Office16\osfinstaller.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {9058D44C-7B56-4648-A50A-D1EB7378FEDB} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {92C66B34-53C8-4DAF-9244-90786001A798} - System32\Tasks\{A5D55866-A958-42E1-AED9-33E87D3CC8F2} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a C:\Users\MARILY~1\AppData\Local\Temp\jre-8u141-windows-au.exe -d C:\Windows\SysWOW64 -c /installmethod=jau FAMILYUPGRADE=1 <==== UWAGA
Task: {96F67DEB-064A-4055-B46C-D65632920D97} - System32\Tasks\TR_FastScan_Daily_MarilynManson => C:\Program Files (x86)\Trojan Remover\Trjscan.exe (Simply Super Software -> Simply Super Software)
Task: {9A2896E0-2B60-4465-92C3-A2984B7126C0} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
Task: {9A49819E-A874-42F7-AA71-2F99273A2028} - System32\Tasks\{91C0986B-77D7-4C5B-A695-35A9EAF83182} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\STEINB~1\CUBASE~1\UNWISE.EXE" -c C:\Program Files (x86)\STEINB~1\CUBASE~1\INSTALL.LOG
Task: {B1540FBA-04DF-42DB-90E7-9DB64ABA90CE} - System32\Tasks\{2E0ECD9E-596C-4A9D-89DA-55105F6BCA7B} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a E:\Drivers\Audio\VIA\Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(V7700d)\SETUP.EXE -d E:\Drivers\Audio\VIA\Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(V7700d)
Task: {B6B4CEB5-E702-42D2-9C2D-0FC20349690E} - System32\Tasks\e-pity2017_kwiecien => C:\Program Files (x86)\e-file\e-pity\Assets\signxml.exe
Task: {BE27DBDF-A229-4ADD-B84A-2F88A9A1DE43} - System32\Tasks\TR_AntiHijack => C:\Program Files (x86)\Trojan Remover\TRAntiHJ.exe
Task: {CBA907E9-0A5A-4B3E-8560-49D8D74C6B44} - System32\Tasks\Asrsetup => E:\ASRSetup.exe
Task: {DA6BAD05-62C0-4C9F-A8ED-0EAB0367256D} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1491415931 => C:\Program Files\Opera\launcher.exe (Opera Software AS -> Opera Software)
Task: {DCDA8AB0-CFE6-42F0-9FDF-92502BF844AD} - System32\Tasks\{4433152F-87C9-4EC8-90D2-6349277E1C69} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a E:\Drivers\CPU\AMD\2K(1.0.8.1)\CNQ_1_0_8_1.EXE -d E:\Drivers\CPU\AMD\2K(1.0.8.1)
Task: {E1D5AEEB-6E04-4573-94A0-0857027F070B} - System32\Tasks\TR_FastScan_AtLogon => C:\Program Files (x86)\Trojan Remover\Trjscan.exe (Simply Super Software -> Simply Super Software)
Task: {E2B42FFA-3B62-4B5A-A36B-5A645187AF02} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {FF6527D3-5E59-4684-999C-11057C9A9AC3} - System32\Tasks\Game_Booster_AutoUpdate => D:\Game Booster 3\AutoUpdate.exe (IObit Information Technology -> )
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 
 
==================== Skróty & WMI ========================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
WMI:subscription\__FilterToConsumerBinding->CommandLineEventConsumer.Name=\"BVTConsumer\"",Filter="__EventFilter.Name=\"BVTFilter\"::
WMI:subscription\__EventFilter->BVTFilter::[Query => SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99]
WMI:subscription\CommandLineEventConsumer->BVTConsumer::[CommandLineTemplate => cscript KernCap.vbs][WorkingDirectory => C:\\tools\\kernrate]
 
ShortcutWithArgument: C:\Users\MarilynManson\Desktop\WorldofTanks.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) ->  --app=hxxp://go.playmmogames.com/aff_c?offer_id=174&aff_id=1034&aff_sub2=ipipZJRIngTUyO7zlM8uJJTefiiSxb540RGru9JRvii0S1iicuQ4Yr7kaIKq4Fwfn5v4uAAAAy9Z8dAieie --app-window-size=1680,1050
ShortcutWithArgument: C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WorldofTanks\WorldofTanks.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) ->  --app=hxxp://go.playmmogames.com/aff_c?offer_id=174&aff_id=1034&aff_sub2=ipipZJRIngTUyO7zlM8uJJTefiiSxb540RGru9JRvii0S1iicuQ4Yr7kaIKq4Fwfn5v4uAAAAy9Z8dAieie --app-window-size=1680,1050
ShortcutWithArgument: C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WorldofTanks.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) ->  --app=hxxp://go.playmmogames.com/aff_c?offer_id=174&aff_id=1034&aff_sub2=ipipZJRIngTUyO7zlM8uJJTefiiSxb540RGru9JRvii0S1iicuQ4Yr7kaIKq4Fwfn5v4uAAAAy9Z8dAieie --app-window-size=1680,1050
 
==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============
 
2019-01-17 16:58 - 2019-01-17 16:58 - 000667016 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\streamback.dll
2019-01-17 16:58 - 2019-01-17 16:58 - 000550792 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\gui_cache.dll
2019-01-17 16:59 - 2019-01-17 16:59 - 001175944 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\hns_tools.dll
2019-01-17 16:58 - 2019-01-17 16:58 - 001967496 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\shepherdsync.dll
2019-02-11 13:01 - 2019-02-11 13:01 - 006861968 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\19021102\algo64.dll
2019-01-17 16:59 - 2019-01-17 16:59 - 093695912 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\libcef.dll
2018-12-14 16:34 - 2018-12-12 06:11 - 005237216 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\libglesv2.dll
2018-12-14 16:34 - 2018-12-12 06:11 - 000117216 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\libegl.dll
2018-12-16 21:40 - 2018-05-29 16:11 - 000114664 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\zlib1.dll
2018-12-16 21:40 - 2018-05-29 16:11 - 000108008 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\boost_filesystem-vc120-mt-1_56.dll
2018-12-16 21:40 - 2018-05-29 16:11 - 000024040 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\boost_system-vc120-mt-1_56.dll
2018-12-16 21:40 - 2018-05-29 16:11 - 000048104 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\boost_date_time-vc120-mt-1_56.dll
2017-04-06 13:03 - 2009-02-06 17:52 - 000073728 _____ () C:\Windows\SysWOW64\CmdRtr.DLL
2017-04-06 13:03 - 2009-04-20 10:55 - 000148480 _____ () C:\Windows\SysWOW64\APOMngr.DLL
 
==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)
 
AlternateDataStreams: C:\Users\MarilynManson:Heroes & Generals [38]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A1EDB939 [114]
AlternateDataStreams: C:\Users\MarilynManson\Desktop\xdada.jpeg:3or4kl4x13tuuug3Byamue2s4b [93]
AlternateDataStreams: C:\Users\MarilynManson\Desktop\xdada.jpeg:{4c8cc155-6c1e-11d1-8e41-00c04fb9386d} [0]
AlternateDataStreams: C:\Users\MarilynManson\Desktop\zaświaty 1.jpeg:3or4kl4x13tuuug3Byamue2s4b [93]
AlternateDataStreams: C:\Users\MarilynManson\Desktop\zaświaty 1.jpeg:{4c8cc155-6c1e-11d1-8e41-00c04fb9386d} [0]
AlternateDataStreams: C:\Users\MarilynManson\Desktop\Zaświaty 2.jpeg:3or4kl4x13tuuug3Byamue2s4b [93]
AlternateDataStreams: C:\Users\MarilynManson\Desktop\Zaświaty 2.jpeg:{4c8cc155-6c1e-11d1-8e41-00c04fb9386d} [0]
AlternateDataStreams: C:\Users\MarilynManson\Desktop\Zaświaty 3.jpeg:3or4kl4x13tuuug3Byamue2s4b [93]
AlternateDataStreams: C:\Users\MarilynManson\Desktop\Zaświaty 3.jpeg:{4c8cc155-6c1e-11d1-8e41-00c04fb9386d} [0]
AlternateDataStreams: C:\Users\Public\Shared Files:VersionCache [468]
 
==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)
 
 
==================== Powiązania plików (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000\Software\Classes\.scr: AutoCADScriptFile => C:\Windows\system32\notepad.exe "%1"
 
==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)
 
 
==================== Hosts - zawartość: ===============================
 
(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 
2009-07-14 03:34 - 2019-01-04 12:46 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
 
 
==================== Inne obszary ============================
 
(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\\Path: C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\
HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> 
DNS Servers: 8.8.8.8 - 8.8.4.4
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 
Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.
 
MSCONFIG\startupreg: Adobe Reader Speed Launcher => "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
MSCONFIG\startupreg: ASRockIES => 
MSCONFIG\startupreg: ASRockOCTuner => 
MSCONFIG\startupreg: Autodesk Sync => C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Sync\AdSync.exe
MSCONFIG\startupreg: CCleaner Monitoring => "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
MSCONFIG\startupreg: CTSyncService => C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\AMBSPISyncService.exe /StartRunKey
MSCONFIG\startupreg: Gaijin.Net Agent => "C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Gaijin\Program Files (x86)\NetAgent\gjagent.exe"
MSCONFIG\startupreg: PlaysTV => "C:\Program Files (x86)\Raptr Inc\PlaysTV\playstv_launcher.exe" --startup
MSCONFIG\startupreg: Raptr => "C:\Program Files (x86)\Raptr Inc\Raptr\raptrstub.exe" --startup
MSCONFIG\startupreg: RunDLLEntry => C:\Windows\system32\RunDLL32.exe C:\Windows\system32\AmbRunE.dll,RunDLLEntry
MSCONFIG\startupreg: StartCCC => "C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe" MSRun
MSCONFIG\startupreg: Steam => "D:\Steam\steam.exe" -silent
MSCONFIG\startupreg: UpdReg => C:\Windows\UpdReg.EXE
MSCONFIG\startupreg: VolPanel => "C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r
MSCONFIG\startupreg: XFastUsb => C:\Program Files (x86)\XFastUsb\XFastUsb.exe
MSCONFIG\startupreg: zASRockInstantBoot => 
 
==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
FirewallRules: [{99A95F7D-5085-4C3C-8F9B-CDAE7353FEBF}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
FirewallRules: [{CA0F72C3-FFC0-4BFA-9046-AADC3177CC5A}] => (Allow) C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
FirewallRules: [{FC52D720-4DEF-4EB7-81E2-6D2752A62F07}] => (Allow) C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
FirewallRules: [{30EC8838-C95B-4ACB-83D4-879E61CAE457}] => (Allow) C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
FirewallRules: [{5EC000C7-DBD6-458F-8294-3B598436A3B8}] => (Allow) C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
FirewallRules: [{39FA563F-FBF6-47CD-932E-DDCD730352C5}] => (Allow) C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
FirewallRules: [{D34DB87D-7965-433A-A68A-C044627CAAE7}] => (Allow) C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
FirewallRules: [{90F92D26-1E11-4387-852F-3C65F0F76140}] => (Allow) D:\Steam\Steam.exe (Valve -> Valve Corporation)
FirewallRules: [{F32D9ADF-4BB2-4B73-9CB1-28D3BA397F49}] => (Allow) D:\Steam\Steam.exe (Valve -> Valve Corporation)
FirewallRules: [{795AA806-95B6-4BF0-9914-5E9DC1A26D50}] => (Allow) D:\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe Brak pliku
FirewallRules: [{27ECEE4D-3035-47D9-BFAA-60DE0193E0A4}] => (Allow) D:\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe Brak pliku
FirewallRules: [{E66A0DDF-C47A-465A-9485-87CAF31AED89}] => (Allow) D:\Mass Effect 3\Binaries\Win32\MassEffect3.exe (BioWare)
FirewallRules: [{280E8122-D92B-48E4-89DF-731B8616156B}] => (Allow) D:\Mass Effect 3\Binaries\Win32\MassEffect3.exe (BioWare)
FirewallRules: [{FF91591E-1EF7-4594-9900-2EA1F7F5A728}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe (SCS Software s.r.o. -> SCS Software)
FirewallRules: [{E0351FF9-51D6-4DF5-921F-EA462C088014}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe (SCS Software s.r.o. -> SCS Software)
FirewallRules: [{55E53F3F-F7D1-45F7-87B5-877EA14B287B}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe (SCS Software s.r.o. -> SCS Software)
FirewallRules: [{11B4940B-D9E5-40DB-AA2B-BD02E4418FE1}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe (SCS Software s.r.o. -> SCS Software)
FirewallRules: [{711FB849-C2D2-4648-8550-C1B9F572349D}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Left 4 Dead 2\left4dead2.exe ()
FirewallRules: [{404D6DF9-899A-4442-B31D-68352D0E81DF}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Left 4 Dead 2\left4dead2.exe ()
FirewallRules: [{B4BBCF46-0E02-4242-A36B-D7C789183054}] => (Allow) D:\Mass Effect\Binaries\MassEffect.exe (BioWare)
FirewallRules: [{E01E65BA-CC96-4BB4-A835-5DFBCFCB06F4}] => (Allow) D:\Mass Effect\Binaries\MassEffect.exe (BioWare)
FirewallRules: [{DDBA5CF9-A1BD-41F6-BCBD-28CCEDE7270A}] => (Allow) D:\Mass Effect\MassEffectLauncher.exe (BioWare -> BioWare)
FirewallRules: [{00D606A2-5AB6-4EFE-94E8-5DC3A554698E}] => (Allow) D:\Mass Effect\MassEffectLauncher.exe (BioWare -> BioWare)
FirewallRules: [{EEB3C107-5284-4059-982E-4B64786A62AB}] => (Allow) D:\Mass Effect 2\Binaries\MassEffect2.exe (BioWare -> BioWare)
FirewallRules: [{ACC7DDFB-77A9-4803-9F00-F51262966018}] => (Allow) D:\Mass Effect 2\Binaries\MassEffect2.exe (BioWare -> BioWare)
FirewallRules: [{E84B4B37-1A08-40A7-ABF8-EC09D005B75D}] => (Allow) D:\Mass Effect 2\MassEffect2Launcher.exe (BioWare -> BioWare)
FirewallRules: [{0777A504-047D-4870-83BC-713CBAC3A8F2}] => (Allow) D:\Mass Effect 2\MassEffect2Launcher.exe (BioWare -> BioWare)
FirewallRules: [{2791CC91-7D91-4FB0-BA3F-DBF369FEB90D}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe (SCS Software s.r.o. -> SCS Software)
FirewallRules: [{4E53DDA1-A5DE-4AC2-9107-CCB0AB7E2861}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe (SCS Software s.r.o. -> SCS Software)
FirewallRules: [{32997264-41E1-496C-96E4-14875B36F9F5}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe (SCS Software s.r.o. -> SCS Software)
FirewallRules: [{A60244DB-BE1E-4B9E-8C06-35D49F429869}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe (SCS Software s.r.o. -> SCS Software)
FirewallRules: [{06B378F5-1BF7-4322-9A03-E59A292B2B0A}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Outlast\OutlastLauncher.exe (Red Barrels Inc.)
FirewallRules: [{629E74D9-5877-4E59-8C87-81421AAD0B67}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Outlast\OutlastLauncher.exe (Red Barrels Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{43BCB1D9-4270-4C1B-9A0B-4ACBC1BE607E}D:\steam\steamapps\common\outlast\binaries\win64\olgame.exe] => (Allow) D:\steam\steamapps\common\outlast\binaries\win64\olgame.exe (Red Barrels Inc.)
FirewallRules: [UDP Query User{5884BF6F-DEC4-420D-A3DC-BD74C24D998A}D:\steam\steamapps\common\outlast\binaries\win64\olgame.exe] => (Allow) D:\steam\steamapps\common\outlast\binaries\win64\olgame.exe (Red Barrels Inc.)
FirewallRules: [{C5C87FA0-E765-4A2E-9C71-F4B04ACBB12E}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Heroes & Generals\hngsteamlauncher.exe (Reto-Moto ApS -> Reto-Moto ApS)
FirewallRules: [{6AB5A734-9A95-49E9-AC36-6E1710014378}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\Heroes & Generals\hngsteamlauncher.exe (Reto-Moto ApS -> Reto-Moto ApS)
FirewallRules: [TCP Query User{1D9F62DA-FC41-4A97-ACF4-8A87B8F1CB51}D:\steam\steamapps\common\counter-strike global offensive\csgo.exe] => (Allow) D:\steam\steamapps\common\counter-strike global offensive\csgo.exe (Valve -> )
FirewallRules: [UDP Query User{7A2786D2-23B4-4F4B-A981-25C3B1F03088}D:\steam\steamapps\common\counter-strike global offensive\csgo.exe] => (Allow) D:\steam\steamapps\common\counter-strike global offensive\csgo.exe (Valve -> )
FirewallRules: [{1B11F3CD-D4D8-454F-9467-A926386CD0BB}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\the witcher 2\Launcher.exe (CD Projekt RED)
FirewallRules: [{1F3B2758-7C2B-4E4F-93D4-E0CBEA2001AD}] => (Allow) D:\Steam\steamapps\common\the witcher 2\Launcher.exe (CD Projekt RED)
FirewallRules: [TCP Query User{12F2F924-CF1E-4608-9716-3732B1EAAF6A}D:\steam\steamapps\common\the witcher 2\bin\witcher2.exe] => (Allow) D:\steam\steamapps\common\the witcher 2\bin\witcher2.exe ()
FirewallRules: [UDP Query User{2D40D937-9E16-431D-BD5F-54E89402D4AE}D:\steam\steamapps\common\the witcher 2\bin\witcher2.exe] => (Allow) D:\steam\steamapps\common\the witcher 2\bin\witcher2.exe ()
FirewallRules: [TCP Query User{5F9D84C6-5579-434F-AFB9-7E7E1BC42C5E}D:\steam\steamapps\common\war thunder\win32\aces.exe] => (Block) D:\steam\steamapps\common\war thunder\win32\aces.exe (Gaijin Network LTD -> Gaijin Entertainment)
FirewallRules: [UDP Query User{D3F2AC39-F02C-4DFC-9A41-CCBE04103A94}D:\steam\steamapps\common\war thunder\win32\aces.exe] => (Block) D:\steam\steamapps\common\war thunder\win32\aces.exe (Gaijin Network LTD -> Gaijin Entertainment)
FirewallRules: [TCP Query User{7F1F2753-4B3F-45B6-98F5-C2AD68F336FC}D:\assassin's creed brotherhood\acbsp.exe] => (Allow) D:\assassin's creed brotherhood\acbsp.exe (UBISOFT ENTERTAINMENT INC. -> )
FirewallRules: [UDP Query User{CAC5F643-F778-4D1B-9400-B2EE9CB2ED5E}D:\assassin's creed brotherhood\acbsp.exe] => (Allow) D:\assassin's creed brotherhood\acbsp.exe (UBISOFT ENTERTAINMENT INC. -> )
FirewallRules: [TCP Query User{2240C13D-42E1-42C2-B7CC-125942476F53}D:\gothic\mass effect 2\gra\binaries\masseffect2.exe] => (Block) D:\gothic\mass effect 2\gra\binaries\masseffect2.exe (BioWare -> BioWare)
FirewallRules: [UDP Query User{5FFD14F0-C57A-4493-B7B2-2E22733577F6}D:\gothic\mass effect 2\gra\binaries\masseffect2.exe] => (Block) D:\gothic\mass effect 2\gra\binaries\masseffect2.exe (BioWare -> BioWare)
FirewallRules: [TCP Query User{77EB36B1-99AB-4C21-AC35-3745B5C2E215}C:\program files (x86)\ares\ares.exe] => (Block) C:\program files (x86)\ares\ares.exe Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{A53B388D-30FD-4936-8D17-CBC81A9CB2FB}C:\program files (x86)\ares\ares.exe] => (Block) C:\program files (x86)\ares\ares.exe Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{BF4F23B4-E123-4A37-96F9-D81BB74C5529}C:\program files\java\jre1.8.0_171\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_171\bin\javaw.exe Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{5F77EE1E-E3E0-4A8D-A500-C33AD34E7AAC}C:\program files\java\jre1.8.0_171\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_171\bin\javaw.exe Brak pliku
FirewallRules: [{3A3F6C4A-AB84-48B8-9A15-66B638E28DF9}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\outlook.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{96060162-7269-454F-85F7-2C8FBF68F2E4}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
FirewallRules: [{9EE0971E-C7B0-4AC6-A002-F2F3D8E7DDFD}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
FirewallRules: [{B14FBE04-B712-46AE-AD3B-91BECB94A334}] => (Allow) D:\Steam\bin\cef\cef.win7x64\steamwebhelper.exe (Valve -> Valve Corporation)
FirewallRules: [{61391594-53D8-4E62-B984-CF7A9A7EB5F5}] => (Allow) D:\Steam\bin\cef\cef.win7x64\steamwebhelper.exe (Valve -> Valve Corporation)
FirewallRules: [{E4D7A873-6F4C-4763-9AD4-B179192CCBDE}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Sony\Xperia Companion\XperiaCompanion.exe (Sony Mobile Communications AB -> Sony)
FirewallRules: [{523B6E3D-6695-4D53-A2DD-7BEA8CA745C4}] => (Allow) D:\COD MW1\Gra\iw3mp.exe ()
FirewallRules: [{DC3E8F8E-0F3F-4027-A9DF-0ECE0A39953F}] => (Allow) D:\COD MW1\Gra\iw3mp.exe ()
FirewallRules: [{1339A9DF-71C4-4DBA-B986-F797992073A3}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc -> Google Inc.)
FirewallRules: [{A2E07400-8B8D-47E4-9DDA-08BDD3B38465}] => (Allow) C:\Program Files\Opera\57.0.3098.106\opera.exe (Opera Software AS -> Opera Software)
FirewallRules: [TCP Query User{1BEF4B27-6BD4-4E72-B796-51260443EF0F}D:\fortnite\epic games\launcher\portal\binaries\win64\epicgameslauncher.exe] => (Allow) D:\fortnite\epic games\launcher\portal\binaries\win64\epicgameslauncher.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [UDP Query User{DADDE35F-1406-4386-B287-53849A6A1A86}D:\fortnite\epic games\launcher\portal\binaries\win64\epicgameslauncher.exe] => (Allow) D:\fortnite\epic games\launcher\portal\binaries\win64\epicgameslauncher.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{7C0CCADD-5EF4-4D40-9D15-31E8945B8CF8}D:\fortnite\fortnite\fortnitegame\binaries\win64\fortniteclient-win64-shipping.exe] => (Allow) D:\fortnite\fortnite\fortnitegame\binaries\win64\fortniteclient-win64-shipping.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [UDP Query User{2499C0D8-3CB9-4D1F-8D15-64680E8BCAF2}D:\fortnite\fortnite\fortnitegame\binaries\win64\fortniteclient-win64-shipping.exe] => (Allow) D:\fortnite\fortnite\fortnitegame\binaries\win64\fortniteclient-win64-shipping.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [{CCEC671C-0288-4714-BB91-4E80C15403B9}] => (Allow) C:\Program Files\Opera\57.0.3098.116\opera.exe (Opera Software AS -> Opera Software)
FirewallRules: [{95E9EFEF-D5D1-4D61-8863-3E05E396A085}] => (Allow) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
FirewallRules: [{159B44E4-5A05-451B-8103-84548206A848}] => (Allow) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
FirewallRules: [{3732F14E-B3A6-412C-AD6D-F4D116C95771}] => (Allow) D:\GTA 5\GTA V\GTA5.exe Brak pliku
FirewallRules: [{90C84E6C-3FD9-434C-B6C4-FAC9D9C22B0C}] => (Allow) D:\GTA 5\GTA V\GTA5.exe Brak pliku
 
==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 
Sprawdź usługę "winmgmt" lub napraw WMI.
 
 
==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============
 
Name: Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI do USB
Description: Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI do USB
Class Guid: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Manufacturer: (Standardowy kontroler hosta USB)
Service: usbehci
Problem: : This device is disabled. (Code 22)
Resolution: In Device Manager, click "Action", and then click "Enable Device". This starts the Enable Device wizard. Follow the instructions.
 
 
==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================
 
Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (02/11/2019 01:21:39 PM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury CoCreateInstance.  hr = 0x80070422, Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.
.
 
 
Operacja:
   Tworzenie wystąpienia serwera VSS
 
Error: (02/11/2019 01:21:39 PM) (Source: VSS) (EventID: 13) (User: )
Description: Informacje Usługi kopiowania woluminów w tle: nie można uruchomić serwera usługi COM z identyfikatorem CLSID {e579ab5f-1cc4-44b4-bed9-de0991ff0623} i nazwą IVssCoordinatorEx2. [0x80070422, Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.
]
 
 
Operacja:
   Tworzenie wystąpienia serwera VSS
 
Error: (02/11/2019 01:02:34 PM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury CoCreateInstance.  hr = 0x80070422, Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.
.
 
 
Operacja:
   Tworzenie wystąpienia serwera VSS
 
Error: (02/11/2019 01:02:34 PM) (Source: VSS) (EventID: 13) (User: )
Description: Informacje Usługi kopiowania woluminów w tle: nie można uruchomić serwera usługi COM z identyfikatorem CLSID {e579ab5f-1cc4-44b4-bed9-de0991ff0623} i nazwą IVssCoordinatorEx2. [0x80070422, Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.
]
 
 
Operacja:
   Tworzenie wystąpienia serwera VSS
 
Error: (02/11/2019 12:58:29 PM) (Source: SideBySide) (EventID: 80) (User: )
Description: Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla „C:\Program Files (x86)\Audacity\audacity.exe”. Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad „” w wierszu .
Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną wersją składnika, która jest już aktywna.
Składniki powodujące konflikt:
Składnik 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_fa3b1e3d17594757.manifest.
Składnik 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d.manifest.
 
Error: (02/11/2019 11:04:37 AM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury CoCreateInstance.  hr = 0x80070422, Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.
.
 
 
Operacja:
   Tworzenie wystąpienia serwera VSS
 
Error: (02/11/2019 11:04:37 AM) (Source: VSS) (EventID: 13) (User: )
Description: Informacje Usługi kopiowania woluminów w tle: nie można uruchomić serwera usługi COM z identyfikatorem CLSID {e579ab5f-1cc4-44b4-bed9-de0991ff0623} i nazwą IVssCoordinatorEx2. [0x80070422, Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.
]
 
 
Operacja:
   Tworzenie wystąpienia serwera VSS
 
Error: (02/11/2019 11:04:37 AM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury CoCreateInstance.  hr = 0x80070422, Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.
.
 
 
Operacja:
   Tworzenie wystąpienia serwera VSS
 
 
Dziennik System:
=============
Error: (02/11/2019 01:18:35 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Description: W urządzeniu \Device\Harddisk0\DR0 wystąpił zły blok.
 
Error: (02/11/2019 01:18:35 PM) (Source: nvstor64) (EventID: 3) (User: )
Description: Data error on device.
 
 
 
Device: \Device\RaidPort1
 
Model: ST31000528AS
 
Firmware Version: CC46
 
Serial Number:             9VPEJN3N
 
Port: 0
 
Error: (02/11/2019 01:17:04 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Description: W urządzeniu \Device\Harddisk0\DR0 wystąpił zły blok.
 
Error: (02/11/2019 01:17:04 PM) (Source: nvstor64) (EventID: 3) (User: )
Description: Data error on device.
 
 
 
Device: \Device\RaidPort1
 
Model: ST31000528AS
 
Firmware Version: CC46
 
Serial Number:             9VPEJN3N
 
Port: 0
 
Error: (02/11/2019 01:17:00 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Description: W urządzeniu \Device\Harddisk0\DR0 wystąpił zły blok.
 
Error: (02/11/2019 01:17:00 PM) (Source: nvstor64) (EventID: 3) (User: )
Description: Data error on device.
 
 
 
Device: \Device\RaidPort1
 
Model: ST31000528AS
 
Firmware Version: CC46
 
Serial Number:             9VPEJN3N
 
Port: 0
 
Error: (02/11/2019 01:16:35 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Description: W urządzeniu \Device\Harddisk0\DR0 wystąpił zły blok.
 
Error: (02/11/2019 01:16:35 PM) (Source: nvstor64) (EventID: 3) (User: )
Description: Data error on device.
 
 
 
Device: \Device\RaidPort1
 
Model: ST31000528AS
 
Firmware Version: CC46
 
Serial Number:             9VPEJN3N
 
Port: 0
 
 
Windows Defender:
===================================
Date: 2014-01-15 16:52:45.448
Description: 
Produkt Windows Defender napotkał błąd podczas próby załadowania podpisów i podejmie próbę powrotu do znanego zestawu dobrych podpisów.
Podpisy objęte próbą:Bieżące
Kod błędu:0x80070003
Opis błędu:System nie może odnaleźć określonej ścieżki. 
Wersja podpisu:0.0.0.0
Wersja aparatu:0.0.0.0
 
Date: 2013-10-09 16:54:11.343
Description: 
Produkt Windows Defender napotkał błąd podczas próby załadowania podpisów i podejmie próbę powrotu do znanego zestawu dobrych podpisów.
Podpisy objęte próbą:Bieżące
Kod błędu:0x80070003
Opis błędu:System nie może odnaleźć określonej ścieżki. 
Wersja podpisu:0.0.0.0
Wersja aparatu:0.0.0.0
 
CodeIntegrity:
===================================
 
Date: 2017-05-23 16:55:58.931
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Drivers\eelam\eelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2017-05-23 16:55:58.925
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Drivers\eelam\eelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2017-05-23 16:55:58.919
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Drivers\eelam\eelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2017-05-22 09:27:45.592
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Drivers\eelam\eelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2017-05-22 09:27:45.586
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Drivers\eelam\eelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2017-05-22 09:27:45.580
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Drivers\eelam\eelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2017-05-21 10:59:19.682
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Drivers\eelam\eelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2017-05-21 10:59:19.680
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Drivers\eelam\eelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
==================== Statystyki pamięci =========================== 
 
Procesor: AMD Phenom(tm) II X4 840 Processor
Procent pamięci w użyciu: 91%
Całkowita pamięć fizyczna: 4095.3 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 342.79 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 8188.78 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 3933.96 MB
 
==================== Dyski ================================
 
Drive c: () (Fixed) (Total:146.39 GB) (Free:49.93 GB) NTFS ==>[dysk z komponentami startowymi (pozyskano odczytując BCD)]
Drive d: () (Fixed) (Total:785.03 GB) (Free:372.33 GB) NTFS
 
 
==================== MBR & Tablica partycji ==================
 
========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 1CE3F9FB)
Partition 1: (Active) - (Size=146.4 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=785 GB) - (Type=07 NTFS)
 
==================== Koniec  Addition.txt ============================
Wygenerowano w 0.113s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!