wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-02-11 13:23) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 10.02.2019 01
Uruchomiony przez MarilynManson (administrator)  MANSON (11-02-2019 13:19:15)
Uruchomiony z C:\Users\MarilynManson\Downloads
Załadowane profile: MarilynManson (Dostępne profile: MarilynManson)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Creative Technology Ltd) C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(Digital Wave Ltd.) C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\app_updater.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\servicehost.exe
( ) C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Moldflow\bin\mitsijm.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\uihost.exe
(Sony) C:\Program Files\Sony\Xperia Companion\Service\XperiaCompanionService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
(Sony) C:\Program Files (x86)\Sony\Xperia Companion\XperiaCompanionAgent.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Nullsoft, Inc.) C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\slui.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\browserhost.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM\...\Run: [Cm108Sound] => C:\Windows\syswow64\RunDll32.exe C:\Windows\Syswow64\cm108.dll,CMICtrlWnd
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [261512 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [P17RunE] => RunDll32 P17RunE.dll,RunDLLEntry
HKLM-x32\...\Run: [PWRISOVM.EXE] => C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE [455816 2017-02-02] (Power Software Limited -> Power Software Ltd)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [601424 2018-10-06] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [261512 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [WinampAgent] => C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe [74752 2010-06-29] (Nullsoft, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000\...\Run: [ares] => "C:\Program Files (x86)\Ares\Ares.exe" -h
HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000\...\Run: [XperiaCompanionAgent] => C:\Program Files (x86)\Sony\Xperia Companion\XperiaCompanionAgent.exe [2132320 2018-05-29] (Sony Mobile Communications AB -> Sony)
HKU\S-1-5-21-1092569001-1525993170-3922248189-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [18534016 2018-07-20] (Piriform Ltd -> Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-18\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [18534016 2018-07-20] (Piriform Ltd -> Piriform Ltd)
HKLM\...\Drivers32: [VIDC.FPS1] => C:\Windows\system32\frapsv64.dll [105984 2018-09-26] (Beepa P/L)
HKLM\...\Drivers32-x32: [vidc.VP60] => C:\Windows\SysWOW64\vp6vfw.dll [442368 2004-08-18] (On2.com)
HKLM\...\Drivers32-x32: [vidc.VP61] => C:\Windows\SysWOW64\vp6vfw.dll [442368 2004-08-18] (On2.com)
HKLM\...\Drivers32-x32: [VIDC.FPS1] => C:\Windows\SysWOW64\frapsvid.dll [94208 2018-09-26] (Beepa P/L)
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47}] -> C:\Windows\system32\cmd.exe /D /C start C:\Windows\system32\ie4uinit.exe -ClearIconCache
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}] -> "%ProgramFiles%\Windows Mail\WinMail.exe" OCInstallUserConfigOE
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\Installer\chrmstp.exe [2018-12-14] (Google Inc -> Google Inc.)
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47}] -> C:\Windows\system32\cmd.exe /D /C start C:\Windows\system32\ie4uinit.exe -ClearIconCache
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}] -> "%ProgramFiles(x86)%\Windows Mail\WinMail.exe" OCInstallUserConfigOE
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\58.0.3029.81\Installer\chrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 8.8.8.8 8.8.4.4 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{22213211-F7ED-452C-84A4-78A782B900B8}: [DhcpNameServer] 8.8.8.8 8.8.4.4 192.168.1.1
 
Internet Explorer:
==================
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\bin\ssv.dll [2018-12-11] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
BHO: McAfee WebAdvisor -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\x64\IEPlugin.dll [2018-12-16] (McAfee, Inc. -> McAfee, Inc.)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\URLREDIR.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\bin\jp2ssv.dll [2018-12-11] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11] (Adobe Systems, Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2018-08-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO-x32: McAfee WebAdvisor -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\win32\IEPlugin.dll [2018-12-16] (McAfee, Inc. -> McAfee, Inc.)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\URLREDIR.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll Brak pliku
 
FireFox:
========
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}] - C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\e10ssaffplg.xpi
FF Extension: (McAfee® WebAdvisor) - C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\e10ssaffplg.xpi [2019-01-21]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}] - C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\e10ssaffplg.xpi
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.191.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2018-12-11] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.191.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\bin\plugin2\npjp2.dll [2018-12-11] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\NPSPWRAP.DLL [2018-08-15] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [2018-12-20] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [2018-12-20] (Google Inc.)
 
Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2019-02-11]
CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-04-06]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-04-06]
CHR Extension: (Adblock Plus - darmowy adblocker) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2019-01-23]
CHR Extension: (Avast SafePrice | Porównania, promocje, kupony) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2019-02-04]
CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
CHR Extension: (McAfee® WebAdvisor) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho [2019-01-30]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-09-26]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-03]
CHR Extension: (e-pity - dodatek) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg [2018-02-18]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-04-06]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-12-15]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 
Opera: 
=======
OPR Extension: (AdBlock) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\aobdicepooefnbaeokijohmhjlleamfj [2017-04-05]
OPR Extension: (Adblock Plus - darmowy adblocker) - C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\oidhhegpmlfpoeialbgcdocjalghfpkp [2019-01-24]
 
==================== Usługi (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R2 AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [246784 2015-08-04] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD)
R2 AMD FUEL Service; C:\Program Files\AMD\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [344064 2015-08-03] (Advanced Micro Devices, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [7834368 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [357816 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [8348064 2018-12-27] (BattlEye Innovations e.K. -> )
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [8851496 2018-07-22] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
S3 Creative ALchemy AL6 Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe [79360 2017-04-06] (Creative Labs) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Creative Audio Engine Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe [79360 2017-04-06] (Creative Labs) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 CTAudSvcService; C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe [307200 2009-02-23] (Creative Technology Ltd) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 DigitalWave.Update.Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\app_updater.exe [433664 2018-07-04] (Digital Wave Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [802432 2018-12-27] (EasyAntiCheat Oy -> EasyAntiCheat Ltd)
S3 HnGSteamService; D:\Steam\steamapps\common\Heroes & Generals\hngservice.exe [754984 2018-09-20] (Reto-Moto ApS -> Reto-Moto ApS) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 McAfee WebAdvisor; C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\ServiceHost.exe [905336 2018-12-16] (McAfee, Inc. -> McAfee, Inc.)
R2 mitsijm2013; C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Moldflow\bin\mitsijm.exe [339776 2012-01-30] (Autodesk, Inc ->  )
S3 npggsvc; C:\Windows\SysWOW64\GameMon.des [7801944 2016-10-20] (INCA Internet Co.,Ltd. -> INCA Internet Co., Ltd.)
S3 osppsvc; c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [5132888 2018-07-22] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Sound Blaster X-Fi MB Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\XMBLicensing.exe [79360 2017-04-06] (Creative Labs) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
R2 XperiaCompanionService; C:\Program Files\Sony\Xperia Companion\Service\XperiaCompanionService.exe [2195968 2018-05-29] (Sony) [Brak podpisu cyfrowego]
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R3 amdkmdag; C:\Windows\System32\DRIVERS\atikmdag.sys [21622784 2015-08-04] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.)
R3 amdkmdap; C:\Windows\System32\DRIVERS\atikmpag.sys [665088 2015-08-04] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.)
R2 AODDriver4.3; C:\Program Files\AMD\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [59616 2014-02-11] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices)
R0 aswArDisk; C:\Windows\System32\drivers\aswArDisk.sys [37304 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [203488 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdriver.sys [223056 2019-01-18] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsh.sys [196264 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswblog.sys [320888 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniv.sys [58160 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [239808 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [46584 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswKbd; C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys [42488 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [166792 2019-01-18] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111992 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [88144 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1034056 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [474648 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [218056 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [380144 2019-01-17] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
R3 AtiHDAudioService; C:\Windows\System32\drivers\AtihdW76.sys [96256 2015-07-15] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices)
R3 AX88772B; C:\Windows\System32\DRIVERS\ax88772b.sys [98816 2013-11-29] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> ASIX Electronics Corp.)
S3 tap0901; C:\Windows\System32\DRIVERS\tap0901.sys [27136 2017-04-20] (OpenVPN Technologies, Inc. -> The OpenVPN Project)
S3 WinRing0_1_2_0; D:\Game Booster 3\Driver\WinRing0x64.sys [14544 2010-11-01] (Noriyuki MIYAZAKI -> OpenLibSys.org)
S3 AsrCDDrv; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\AsrCDDrv.sys [X]
S3 BEDaisy; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEDaisy.sys [X]
S3 SWDUMon; system32\DRIVERS\SWDUMon.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc (utworzone) ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2019-02-11 13:19 - 2019-02-11 13:20 - 000022993 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\FRST.txt
2019-02-11 13:18 - 2019-02-11 13:19 - 000000000 ____D C:\FRST
2019-02-11 13:18 - 2019-02-11 13:18 - 002434048 _____ (Farbar) C:\Users\MarilynManson\Downloads\FRST64.exe
2019-02-11 12:58 - 2019-02-11 12:58 - 011445768 _____ (Simply Super Software ) C:\Users\MarilynManson\Downloads\trjsetup695.exe
2019-02-11 12:58 - 2019-02-11 12:58 - 000004072 _____ C:\Windows\System32\Tasks\TR_FastScan_Daily_MarilynManson
2019-02-11 12:58 - 2019-02-11 12:58 - 000003934 _____ C:\Windows\System32\Tasks\TR_FastScan_AtLogon
2019-02-11 12:58 - 2019-02-11 12:58 - 000003874 _____ C:\Windows\System32\Tasks\TR_Updater
2019-02-11 12:58 - 2019-02-11 12:58 - 000003728 _____ C:\Windows\System32\Tasks\TR_AntiHijack
2019-02-11 12:58 - 2019-02-11 12:58 - 000001093 _____ C:\Users\Public\Desktop\Trojan Remover.lnk
2019-02-11 12:58 - 2019-02-11 12:58 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\Documents\Simply Super Software
2019-02-11 12:58 - 2019-02-11 12:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Simply Super Software
2019-02-11 12:58 - 2019-02-11 12:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Trojan Remover
2019-02-11 12:58 - 2019-02-11 12:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Trojan Remover
2019-02-11 12:56 - 2019-02-11 12:56 - 002658336 _____ ( ) C:\Users\MarilynManson\Downloads\Trojan-Remover-13140-AsystentPobierania_2692557777.exe
2019-02-11 10:32 - 2019-02-11 10:40 - 000002802 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
2019-02-10 13:04 - 2019-02-10 13:04 - 000000679 _____ C:\Users\Public\Desktop\Grand Theft Auto V.lnk
2019-02-10 10:09 - 2019-02-10 10:09 - 000037062 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\AB_Translation.lbr
2019-02-10 10:05 - 2019-02-10 10:06 - 006027508 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\AB_Scripts_2019_02_10.rar
2019-02-10 09:45 - 2019-02-10 09:54 - 125863962 _____ (Clockwork Origins) C:\Users\MarilynManson\Downloads\Spine.exe
2019-02-09 15:34 - 2019-02-09 15:35 - 000962394 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Zaświaty 3.jpeg
2019-02-09 15:33 - 2019-02-09 15:34 - 001051369 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Zaświaty 2.jpeg
2019-02-09 15:32 - 2019-02-09 15:33 - 001007516 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\zaświaty 1.jpeg
2019-02-09 14:20 - 2019-02-09 15:16 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\Winamp
2019-02-09 14:20 - 2019-02-09 14:22 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Winamp
2019-02-09 14:20 - 2019-02-09 14:20 - 000000993 _____ C:\Users\Public\Desktop\Winamp.lnk
2019-02-09 14:20 - 2019-02-09 14:20 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Detektor Winampa
2019-02-09 14:20 - 2019-02-09 14:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp
2019-02-09 14:20 - 2019-02-09 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Winamp Detect
2019-02-09 14:13 - 2019-02-09 14:14 - 011773216 _____ (Nullsoft, Inc.) C:\Users\MarilynManson\Downloads\winamp558_full_emusic-7plus_pl-pl.exe
2019-02-09 14:11 - 2019-02-09 14:11 - 002658336 _____ ( ) C:\Users\MarilynManson\Downloads\Winamp-12928-AsystentPobierania_3105925026.exe
2019-02-09 14:11 - 2019-02-09 14:11 - 002658336 _____ ( ) C:\Users\MarilynManson\Downloads\Winamp-12928-AsystentPobierania_0979571380.exe
2019-02-09 11:22 - 2019-02-09 13:05 - 000002099 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Rozwój tragedii greckiej.txt
2019-02-08 17:54 - 2019-02-08 17:54 - 000001289 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Kontynuuj instalację Grand Theft Auto V Patch 1.0.372.2.lnk
2019-02-08 16:32 - 2019-02-08 16:32 - 000000967 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\4c7edd-Documents.rar
2019-02-08 16:32 - 2015-04-17 00:06 - 000002405 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\settings.xml
2019-02-08 10:21 - 2019-02-08 10:21 - 002611376 _____ ( ) C:\Users\MarilynManson\Downloads\Grand Theft Auto V Patch 1.0.372.2_3331389927.exe
2019-02-08 10:14 - 2019-02-08 10:14 - 000000897 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\6e30d7-settings (1).rar
2019-02-08 10:13 - 2019-02-08 10:13 - 000000897 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\6e30d7-settings.rar
2019-02-08 08:51 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
2019-02-08 08:35 - 2019-02-08 08:50 - 228125096 _____ (Rockstar Games) C:\Users\MarilynManson\Downloads\GTAV_Setup_Tool.exe
2019-02-07 22:49 - 2019-02-07 22:54 - 085063288 _____ (Rockstar Games) C:\Users\MarilynManson\Downloads\Social Club Latest Setup.exe
2019-02-07 22:41 - 2019-02-07 22:42 - 019787536 _____ (Rockstar Games.) C:\Users\MarilynManson\Downloads\GTA_V_Launcher_1_0_1365_1 (1).exe
2019-02-07 19:13 - 2019-02-07 19:28 - 000002392 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Konteks.txt
2019-02-07 19:12 - 2019-02-07 19:12 - 000001408 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\new text document (1).txt
2019-02-07 15:17 - 2019-02-07 15:44 - 000000995 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Przypisy i bibliografia.txt
2019-02-07 14:47 - 2019-02-07 14:47 - 000297849 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\20161201_mag_izu_poradnik_Paizz_rynek kapitalowy_final_docx (1).pdf
2019-02-07 14:17 - 2019-02-07 14:17 - 000297849 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\20161201_mag_izu_poradnik_Paizz_rynek kapitalowy_final_docx.pdf
2019-02-07 14:05 - 2019-02-07 14:05 - 000003758 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\zadanie (4)
2019-02-07 14:03 - 2019-02-07 14:03 - 000003758 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\zadanie (3)
2019-02-07 14:03 - 2019-02-07 14:03 - 000003758 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\zadanie (2)
2019-02-07 14:03 - 2019-02-07 14:03 - 000003758 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\zadanie (1)
2019-02-07 13:24 - 2019-02-07 13:24 - 000000000 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Nowy dokument tekstowy (3).txt
2019-02-06 17:35 - 2019-02-06 15:39 - 010190744 _____ (Rockstar Games) C:\Users\MarilynManson\Desktop\PlayGTAV verify -noChunkedDownload.exe
2019-02-06 16:07 - 2019-02-06 16:07 - 002611376 ____N ( ) C:\Users\MarilynManson\Downloads\Social Club 1.1.6.0_0576006600.exe
2019-02-06 16:04 - 2019-02-06 16:05 - 019787536 _____ (Rockstar Games.) C:\Users\MarilynManson\Downloads\GTA_V_Launcher_1_0_1365_1.exe
2019-02-06 15:13 - 2019-02-06 15:13 - 000000013 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\x64w.rpf.part.part
2019-02-05 17:58 - 2019-02-05 17:58 - 000000557 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\krzysio21389-2019-02-05-logi.zip
2019-02-04 20:21 - 2019-02-04 20:41 - 000000160 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\x64p.rpf.part
2019-02-04 16:10 - 2019-02-04 16:10 - 000003758 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\zadanie
2019-02-04 13:48 - 2019-02-07 23:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Rockstar Games
2019-02-04 13:48 - 2019-02-07 23:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Rockstar Games
2019-02-04 13:42 - 2019-02-10 13:07 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Rockstar Games
2019-02-04 13:42 - 2019-02-10 13:05 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\Documents\Rockstar Games
2019-02-03 23:50 - 2019-02-03 23:50 - 000100508 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\Pd Zadanie 1     12.10.2018 ((poprawione)) (1).eml
2019-02-03 23:48 - 2019-02-04 00:18 - 000001408 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\New Text Document.txt
2019-02-03 11:34 - 2019-02-02 13:13 - 2147483648 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\GTA V.part21.rar
2019-02-02 17:10 - 2019-02-02 17:10 - 000000020 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Nowy dokument tekstowy (2).txt
2019-02-02 12:31 - 2019-02-02 12:34 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\Desktop\Mój pendrive
2019-02-02 12:30 - 2019-02-02 12:30 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\Desktop\Pendrive mocno nienbieski
2019-02-02 12:12 - 2019-02-02 12:25 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\Desktop\PEDNRIVE NIEBIESKI
2019-02-01 18:18 - 2019-02-01 18:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\MTA San Andreas All
2019-02-01 18:14 - 2019-02-01 18:18 - 067652144 _____ (Multi Theft Auto) C:\Users\MarilynManson\Downloads\mtasa-1.5.6.exe
2019-02-01 17:08 - 2019-02-01 17:09 - 005112480 _____ (Husdawg, LLC) C:\Users\MarilynManson\Downloads\Detection.exe
2019-01-29 19:58 - 2019-01-29 19:58 - 000004619 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\Religia-w-nowoczesnym-społeczeństwie.txt
2019-01-29 19:58 - 2019-01-29 19:58 - 000002292 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\religia-persow-wyklady.txt
2019-01-29 19:58 - 2019-01-29 19:58 - 000002103 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\powstawanie-religii.txt
2019-01-29 19:58 - 2019-01-29 19:58 - 000000202 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\buddyzm-wykl (1).txt
2019-01-29 19:57 - 2019-01-29 19:57 - 000001324 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\Ateiym.txt
2019-01-29 19:57 - 2019-01-29 19:57 - 000000202 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\buddyzm-wykl.txt
2019-01-28 17:01 - 2019-01-28 18:15 - 000006748 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Nowy dokument tekstowy.txt
2019-01-26 15:09 - 2019-01-26 15:10 - 000047648 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Nowy dokument tekstowy (9).txt
2019-01-26 12:28 - 2019-01-26 13:18 - 000004678 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Nowy dokument tekstowy (8).txt
2019-01-25 16:03 - 2019-01-25 16:03 - 000000732 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Nowy dokument tekstowy (7).txt
2019-01-24 22:21 - 2019-01-24 22:32 - 000000429 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Nowy dokument tekstowy (6).txt
2019-01-23 19:54 - 2019-01-23 19:55 - 000944655 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\xdada.jpeg
2019-01-23 18:00 - 2019-01-23 22:00 - 000006291 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Nowy dokument tekstowy (5).txt
2019-01-20 13:49 - 2019-02-09 15:34 - 000000000 ___RD C:\Users\MarilynManson\Documents\Scanned Documents
2019-01-20 13:49 - 2019-01-20 13:49 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\Documents\Fax
2019-01-20 13:17 - 2019-01-20 13:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HP
2019-01-19 14:08 - 2019-01-19 14:08 - 000007482 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\Gladiatorstwo.txt
2019-01-19 11:57 - 2019-01-19 11:58 - 013319845 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\Gladiatorzy.pdf
2019-01-18 10:24 - 2019-01-18 10:36 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\PhotoScape
2019-01-18 10:24 - 2019-01-18 10:24 - 000001045 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\PhotoScape.lnk
2019-01-18 10:24 - 2019-01-18 10:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PhotoScape
2019-01-18 10:24 - 2019-01-18 10:24 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\PhotoScape
2019-01-18 10:23 - 2019-01-18 10:24 - 021025552 _____ (Mooii) C:\Users\MarilynManson\Downloads\PhotoScapeSetup_V3-7.exe
2019-01-18 10:21 - 2019-01-18 10:21 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\LSRPP
2019-01-18 10:20 - 2019-01-18 10:21 - 006522635 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\LSRP_.rar
2019-01-18 09:55 - 2019-01-18 09:55 - 000223056 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdriver.sys
2019-01-18 09:53 - 2019-01-17 16:58 - 000361352 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2019-01-17 17:07 - 2019-01-17 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Discord
2019-01-17 17:05 - 2019-01-17 17:08 - 000002202 _____ C:\Users\MarilynManson\Desktop\Discord.lnk
2019-01-17 17:05 - 2019-01-17 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
2019-01-17 17:04 - 2019-01-17 17:17 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\Discord
2019-01-17 17:01 - 2019-01-17 17:08 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\SquirrelTemp
2019-01-17 17:01 - 2019-01-17 17:06 - 061394264 _____ (Discord Inc.) C:\Users\MarilynManson\Downloads\DiscordSetup (1).exe
2019-01-17 17:00 - 2019-01-17 16:58 - 000320888 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswblog.sys
2019-01-17 17:00 - 2019-01-17 16:58 - 000196264 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsh.sys
2019-01-17 17:00 - 2019-01-17 16:58 - 000058160 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniv.sys
2019-01-17 17:00 - 2019-01-17 16:58 - 000037304 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArDisk.sys
2019-01-15 20:54 - 2019-01-15 20:59 - 061393752 _____ (Discord Inc.) C:\Users\MarilynManson\Downloads\DiscordSetup.exe
2019-01-15 17:01 - 2019-01-15 17:03 - 015656217 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\sa-mp-0.3.DL-R1-install.exe
2019-01-15 16:55 - 2019-01-15 16:55 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\San Andreas Multiplayer
2019-01-15 16:55 - 2019-01-15 16:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\San Andreas Multiplayer
2019-01-15 16:49 - 2019-01-15 16:53 - 015534010 _____ C:\Users\MarilynManson\Downloads\sa-mp-0.3.7-R3-1-install.exe
 
==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2019-02-11 12:30 - 2009-07-14 05:45 - 000016864 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2019-02-11 12:30 - 2009-07-14 05:45 - 000016864 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2019-02-11 10:40 - 2018-08-17 13:25 - 000003870 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleaner Update
2019-02-11 10:40 - 2017-12-06 17:02 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Avast Software
2019-02-11 10:40 - 2017-07-02 17:24 - 000004586 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2019-02-11 10:40 - 2017-07-02 17:24 - 000004424 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2019-02-11 10:40 - 2017-04-06 19:40 - 000003482 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2019-02-11 10:40 - 2017-04-06 19:40 - 000003354 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2019-02-11 10:40 - 2017-04-06 12:46 - 000002888 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Asrsetup
2019-02-11 10:40 - 2017-04-05 19:12 - 000003872 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1491415931
2019-02-11 10:30 - 2009-07-14 06:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2019-02-10 13:04 - 2019-01-08 20:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games
2019-02-10 13:04 - 2017-04-05 19:03 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2019-02-06 19:25 - 2017-04-05 19:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
2019-02-06 17:06 - 2011-04-12 14:21 - 000740098 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2019-02-06 17:06 - 2011-04-12 14:21 - 000155672 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2019-02-06 17:06 - 2009-07-14 06:13 - 001669190 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2019-02-06 17:06 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2019-02-04 20:41 - 2017-04-06 19:48 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2019-01-29 22:18 - 2017-10-22 14:06 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\Documents\Gothic3
2019-01-28 23:05 - 2018-07-17 20:04 - 000004168 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
2019-01-27 14:26 - 2017-04-07 15:21 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2019-01-18 17:54 - 2017-11-22 22:34 - 000166792 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2019-01-18 09:55 - 2017-11-22 22:36 - 000002007 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
2019-01-17 16:59 - 2017-12-27 23:59 - 000239808 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
2019-01-17 16:59 - 2017-11-22 22:34 - 000474648 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
2019-01-17 16:59 - 2017-11-22 22:34 - 000380144 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
2019-01-17 16:59 - 2017-11-22 22:34 - 000218056 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
2019-01-17 16:59 - 2017-11-22 22:34 - 000203488 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
2019-01-17 16:59 - 2017-11-22 22:34 - 000111992 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2019-01-17 16:59 - 2017-11-22 22:34 - 000088144 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2019-01-17 16:59 - 2017-11-22 22:34 - 000046584 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
2019-01-17 16:58 - 2018-10-22 17:29 - 000042488 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswKbd.sys
2019-01-17 16:58 - 2017-11-22 22:34 - 001034056 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
2019-01-15 16:55 - 2019-01-08 21:04 - 000000000 ____D C:\Users\MarilynManson\Documents\GTA San Andreas User Files
 
==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 
2017-05-22 18:36 - 2017-05-22 18:55 - 000004608 _____ () C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2017-08-01 15:24 - 2017-08-01 15:24 - 000000000 _____ () C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\{02A20B92-2815-4EB3-A08C-DB9D27093E57}
 
Niektóre pliki w TEMP:
====================
2019-02-08 17:54 - 2019-02-08 17:54 - 002611376 _____ (                                                            ) C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Temp\Grand Theft Auto V Patch 1.0.372.2_3331389927.exe
2018-09-14 20:22 - 2018-09-14 20:22 - 001906040 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Temp\jre-8u181-windows-au.exe
2018-12-11 18:47 - 2018-12-11 18:47 - 001892728 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Temp\jre-8u191-windows-au.exe
2018-08-17 12:59 - 2018-08-17 13:00 - 015220672 _____ (Reimage) C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Temp\ReimagePackage.exe
2018-09-27 10:00 - 2018-09-27 10:00 - 049934576 _____ (Sony) C:\Users\MarilynManson\AppData\Local\Temp\xcs56E9.tmp.exe
 
==================== Bamital & volsnap ======================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dllhost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 
LastRegBack: 2019-02-02 14:07
 
==================== Koniec  FRST.txt ============================
Wygenerowano w 0.056s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!