wklejto.pl

Dodane przez: ~qwe (2019-02-01 21:43) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 30.01.2019
Uruchomiony przez Natalia (01-02-2019 21:29:29)
Uruchomiony z C:UsersNataliaDownloads
Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) (2018-10-19 11:18:07)
Tryb startu: Normal
==========================================================
 
 
==================== Konta użytkowników: =============================
 
Administrator (S-1-5-21-210166752-3118843542-2226273883-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-210166752-3118843542-2226273883-501 - Limited - Disabled)
Natalia (S-1-5-21-210166752-3118843542-2226273883-1000 - Administrator - Enabled) => C:UsersNatalia
 
==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
AV: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
 
==================== Zainstalowane programy ======================
 
(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 
Avast Free Antivirus (HKLM-x32...Avast Antivirus) (Version: 19.1.2360 - AVAST Software)
Java 8 Update 201 (HKLM-x32...{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180201F0}) (Version: 8.0.2010.9 - Oracle Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.7.2 (HKLM...{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.7.03062 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.7.2 (Polski) (HKLM...{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1045) (Version: 4.7.03062 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 65.0 (x86 pl) (HKLM-x32...Mozilla Firefox 65.0 (x86 pl)) (Version: 65.0 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM...MozillaMaintenanceService) (Version: 64.0 - Mozilla)
VAIO Care (HKLM...{279C32E4-2D81-4FDA-8C02-7206845D0D38}) (Version: 7.2.0.10310 - Sony Corporation)
WinRAR 5.61 (32-bitowy) (HKLM-x32...WinRAR archiver) (Version: 5.61.0 - win.rar GmbH)
 
==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:Program FilesAVAST SoftwareAvastashShell.dll [2019-01-09] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers1: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:Program FilesAVAST SoftwareAvastashShell.dll [2019-01-09] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => D:WinRARrarext64.dll [2018-10-27] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => D:WinRARrarext.dll [2018-10-27] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers3: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:Program FilesAVAST SoftwareAvastashShell.dll [2019-01-09] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => C:Windowssystem32igfxpph.dll [2011-02-11] (Intel Corporation)
ContextMenuHandlers6: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:Program FilesAVAST SoftwareAvastashShell.dll [2019-01-09] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => D:WinRARrarext64.dll [2018-10-27] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => D:WinRARrarext.dll [2018-10-27] (Alexander Roshal)
 
==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
Task: {144B2DD0-FFCF-4BBE-96BC-39B65DA51888} - System32TasksAvast SoftwareOverseer => C:Program FilesCommon FilesAVAST SoftwareOverseeroverseer.exe [2019-01-23] (AVAST Software)
Task: {204AAF4C-D418-469E-AF0A-DC36FB521A9C} - System32TasksAvast Emergency Update => C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvEmUpdate.exe [2019-01-09] (AVAST Software)
Task: {289A9BD1-5BB8-4C1D-946A-224156266591} - System32TasksSony CorporationVAIO CareCRMReminder => C:Program FilesSonyVAIO CareVCSystemTray.exe [2011-10-30] (Sony Corporation)
Task: {34034275-A400-4B15-8A4C-C6919BD54BA7} - System32TasksOpera scheduled Autoupdate 1548253854 => C:UsersNataliaAppDataLocalProgramsOperalauncher.exe [2019-01-22] (Opera Software)
Task: {449E2756-AA4C-4028-9D22-B8982E62FC57} - System32TasksSony CorporationVAIO CareVCOneClick => C:Program FilesSonyVAIO CareVCSystemTray.exe [2011-10-30] (Sony Corporation)
Task: {7D3E3C14-A554-42FA-BF81-87EE41357C0C} - System32TasksSony CorporationVAIO CareAutoCheckMessage => C:Program FilesSonyVAIO CareVCSystemTray.exe [2011-10-30] (Sony Corporation)
Task: {B2D8ADDC-91F6-42EF-B222-89ED0B8C9737} - System32TasksSony CorporationVAIO CareVAIO Care => C:Program FilesSonyVAIO CareVCSystemTray.exe [2011-10-30] (Sony Corporation)
Task: {E089F774-4BFA-442B-9A37-BA84789FBE09} - System32TasksSony CorporationVAIO CareVAU => C:Program FilesSonyVAIO CareVCSystemTray.exe [2011-10-30] (Sony Corporation)
Task: {FF58EE42-9103-450D-BFAF-2AA55EB0F0F6} - System32TasksSony CorporationVAIO CareVCMetrics => C:Program FilesSonyVAIO CareVCSystemTray.exe [2011-10-30] (Sony Corporation)
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 
 
==================== Skróty & WMI ========================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
WMI:subscription__FilterToConsumerBinding->CommandLineEventConsumer.Name="BVTConsumer"",Filter="__EventFilter.Name="BVTFilter"::
WMI:subscription__EventFilter->BVTFilter::[Query => SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99]
WMI:subscriptionCommandLineEventConsumer->BVTConsumer::[CommandLineTemplate => cscript KernCap.vbs][WorkingDirectory => C:\tools\kernrate]
 
==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============
 
2019-01-09 22:43 - 2019-01-09 22:43 - 000667016 _____ () C:Program FilesAVAST SoftwareAvaststreamback.dll
2019-02-01 20:34 - 2019-02-01 20:34 - 006953616 _____ () C:Program FilesAVAST SoftwareAvastdefs19020108algo64.dll
2019-01-09 22:43 - 2019-01-09 22:43 - 000550792 _____ () C:Program FilesAVAST SoftwareAvastgui_cache.dll
2019-01-09 22:43 - 2019-01-09 22:43 - 001175944 _____ () C:Program FilesAVAST SoftwareAvasthns_tools.dll
2019-01-09 22:43 - 2019-01-09 22:43 - 001967496 _____ () C:Program FilesAVAST SoftwareAvastshepherdsync.dll
2011-06-19 14:15 - 2011-06-19 14:15 - 000321024 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareCRMManagedVAIORecoveryMedia.dll
2011-06-19 14:15 - 2011-06-19 14:15 - 000179712 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareCRMVAIORecovery.dll
2011-06-19 14:15 - 2011-06-19 14:15 - 000054784 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareCRMLogging.dll
2011-06-19 14:15 - 2011-06-19 14:15 - 000061440 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareCRMVAIOCommon.dll
2011-06-19 14:15 - 2011-06-19 14:15 - 000192000 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareCRMOsServices.dll
2011-06-19 14:15 - 2011-06-19 14:15 - 000037376 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareCRMPluginFactory.dll
2011-06-19 14:15 - 2011-06-19 14:15 - 002229760 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareCRMRecoveryPartitionManager.dll
2011-06-19 14:15 - 2011-06-19 14:15 - 000035840 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareCRMXMLTools.dll
2011-06-19 14:15 - 2011-06-19 14:15 - 000055296 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareCRMVAIOInstallAppsDrivers.dll
2011-06-19 14:15 - 2011-06-19 14:15 - 000137728 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareCRMInstallDB.dll
2011-06-19 14:15 - 2011-06-19 14:15 - 000134144 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareCRMInstallationTools.dll
2011-06-19 14:15 - 2011-06-19 14:15 - 000024064 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareCRMVAIOUtility.dll
2011-07-05 19:51 - 2011-07-05 19:51 - 000276992 _____ () C:Program FilesSonyVAIO CareREADRecoveryPartitionManagerREAD.dll
 
==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)
 
 
==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)
 
 
==================== Powiązania plików (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
 
==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)
 
 
==================== Hosts - zawartość: ===============================
 
(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 
2009-07-14 03:34 - 2009-06-10 22:00 - 000000824 _____ C:Windowssystem32driversetchosts
 
 
==================== Inne obszary ============================
 
(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 
HKLMSystemCurrentControlSetControlSession ManagerEnvironment\Path: C:Program Files (x86)Common FilesOracleJavajavapath;%SystemRoot%system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%System32Wbem;%SYSTEMROOT%System32WindowsPowerShellv1.0
HKUS-1-5-21-210166752-3118843542-2226273883-1000Control PanelDesktop\Wallpaper -> C:UsersNataliaAppDataRoamingMicrosoftWindowsThemesTranscodedWallpaper.jpg
DNS Servers: 62.179.1.61 - 62.179.1.63
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 
Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.
 
MSCONFIGstartupreg: AvastUI.exe => "C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvLaunch.exe" /gui
MSCONFIGstartupreg: MicrosoftUpdateXX => C:UsersPublicLibrariesadobeflashplayer.exe
 
==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
FirewallRules: [{ADFA5EF1-74DF-4E48-81A3-C8E47E740BD2}] => (Allow) C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exe (Mozilla Corporation)
FirewallRules: [{07BB7686-404C-44E6-9DD0-FB22EF697685}] => (Allow) C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exe (Mozilla Corporation)
FirewallRules: [{40FDC36C-A3EB-4D90-9740-83640E0D400E}] => (Allow) C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvEmUpdate.exe (AVAST Software)
FirewallRules: [{6AC8A64E-FE76-4486-82AF-282D8E5F3932}] => (Allow) C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvEmUpdate.exe (AVAST Software)
FirewallRules: [{EB97EE76-232C-41E4-AF57-C1744DD5B9E7}] => (Allow) C:UsersNataliaAppDataLocalProgramsOpera58.0.3135.47opera.exe Brak pliku
 
==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 
01-02-2019 11:21:59 Windows Update
01-02-2019 15:05:36 Windows Update
01-02-2019 17:01:15 Windows Update
 
==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============
 
 
==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================
 
Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (02/01/2019 09:00:50 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
 
Error: (02/01/2019 08:33:46 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
 
Error: (02/01/2019 03:46:02 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
 
Error: (02/01/2019 11:46:26 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
 
Error: (02/01/2019 11:22:40 AM) (Source: Customer Experience Improvement Program) (EventID: 1008) (User: )
Description: Z powodu wystąpienia problemu dane Programu poprawy jakości obsługi klienta nie zostały wysłane do firmy Microsoft. (Błąd 80004005).
 
Error: (02/01/2019 11:07:02 AM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program VAIOShell.exe w wersji 7.2.0.10270 zatrzymał interakcję z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania Centrum akcji.
 
Identyfikator procesu: efc
 
Godzina rozpoczęcia: 01d4ba12c25457bc
 
Godzina zakończenia: 196
 
Ścieżka aplikacji: C:Program FilesSonyVAIO CareVAIOShell.exe
 
Identyfikator raportu: 162383b2-2609-11e9-9bd8-00214fbccf94
 
Error: (02/01/2019 10:38:14 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
 
Error: (01/31/2019 06:14:19 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program metin2client.bin w wersji 1.0.28249.0 zatrzymał interakcję z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania Centrum akcji.
 
Identyfikator procesu: c90
 
Godzina rozpoczęcia: 01d4b98658904825
 
Godzina zakończenia: 261
 
Ścieżka aplikacji: D:GryMetiniveyametin2client.bin
 
Identyfikator raportu: 7eeb604a-257b-11e9-b763-00214fbccf94
 
 
Dziennik System:
=============
Error: (02/01/2019 09:00:27 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7011) (User: )
Description: Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na odpowiedź transakcji z usługi avast! Antivirus.
 
Error: (02/01/2019 08:57:12 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7032) (User: )
Description: Menedżer sterowania usługami próbował podjąć akcję korekcyjną (Uruchom usługę ponownie) po nieoczekiwanym zakończeniu usługi Instalator modułów systemu Windows, ale ta akcja nie powiodła się przy następującym błędzie: 
Jedno wystąpienie usługi już działa.
.
 
Error: (02/01/2019 08:55:43 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: )
Description: Serwer {752073A1-23F2-4396-85F0-8FDB879ED0ED} nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.
 
Error: (02/01/2019 08:55:12 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Usługa Instalator modułów systemu Windows niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 120000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.
 
Error: (02/01/2019 08:55:10 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Usługa Dysk wirtualny niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 60000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.
 
Error: (02/01/2019 08:55:10 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Usługa VAIO Care Performance Service niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.
 
Error: (02/01/2019 08:55:10 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Usługa VCService niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.
 
Error: (02/01/2019 05:03:35 PM) (Source: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient) (EventID: 20) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Instalacja nie powiodła się: system Windows nie mógł zainstalować następującej aktualizacji, ponieważ wystąpił błąd 0x80070308: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB3075226).
 
 
Windows Defender:
===================================
Date: 2019-01-09 22:25:09.899
Description: 
Produkt Windows Defender napotkał błąd podczas próby aktualizacji aparatu.
Nowa wersja aparatu:1.1.15500.2
Poprzednia wersja aparatu:1.1.6402.0
Źródło aktualizacji:Użytkownik
Użytkownik:ZARZĄDZANIE NTSYSTEM
Kod błędu:0x8050800c
Opis błędu:Wystąpił nieoczekiwany problem. Zainstaluj dostępne aktualizacje, a następnie spróbuj ponownie uruchomić program. Aby uzyskać informacje na temat instalowania aktualizacji, zobacz Pomoc i obsługę techniczną. 
 
Date: 2019-01-09 17:27:39.728
Description: 
Produkt Windows Defender napotkał błąd podczas próby aktualizacji aparatu.
Nowa wersja aparatu:1.1.15500.2
Poprzednia wersja aparatu:1.1.6402.0
Źródło aktualizacji:Użytkownik
Użytkownik:NataliiNatalia
Kod błędu:0x8050800c
Opis błędu:Wystąpił nieoczekiwany problem. Zainstaluj dostępne aktualizacje, a następnie spróbuj ponownie uruchomić program. Aby uzyskać informacje na temat instalowania aktualizacji, zobacz Pomoc i obsługę techniczną. 
 
==================== Statystyki pamięci =========================== 
 
Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz
Procent pamięci w użyciu: 90%
Całkowita pamięć fizyczna: 1914.95 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 185.94 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 3829.91 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 1630.65 MB
 
==================== Dyski ================================
 
Drive c: () (Fixed) (Total:48.73 GB) (Free:22.8 GB) NTFS
Drive d: () (Fixed) (Total:62.96 GB) (Free:59.97 GB) NTFS
 
\?Volume{276d4540-d37f-11e8-ad55-806e6f6e6963} (Zastrzeżone przez system) (Fixed) (Total:0.1 GB) (Free:0.07 GB) NTFS
 
==================== MBR & Tablica partycji ==================
 
========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 111.8 GB) (Disk ID: 768082B7)
Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=48.7 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=63 GB) - (Type=07 NTFS)
 
==================== Koniec  Addition.txt ============================
Wygenerowano w 0.026s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!