wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2018-11-12 17:44) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja: 11.11.2018
Uruchomiony przez x (administrator)  X-939207633FC54 (12-11-2018 17:32:09)
Uruchomiony z C:\Documents and Settings\x\Moje dokumenty\Downloads
Załadowane profile: x (Dostępne profile: x)
Platform: Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3 (X86) Język: Polski
Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe
(Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe
(Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
(Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
(Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe
(Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\SkyTel.exe
(Agere Systems) C:\WINDOWS\agrsmmsg.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe
() C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
(Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Cyberlink Corp.) C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
(ESET) D:\eset\egui.exe
(UPEK Inc.) C:\Program Files\Protector Suite QL\psqltray.exe
(CANON INC.) C:\Program Files\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
(ESET) D:\eset\ekrn.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
(Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
(Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe
(Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
(CANON INC.) C:\Program Files\Canon\Quick Menu\CNQMUPDT.EXE
(CANON INC.) C:\Program Files\Canon\Quick Menu\CNQMSWCS.EXE
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM\...\Run: [ZCfgSvc.exe] => C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe [639040 2006-08-02] (Intel Corporation)
HKLM\...\Run: [PRONoMgr.exe] => C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe [135168 2005-07-07] (Intel(R) Corporation)
HKLM\...\Run: [igfxhkcmd] => C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [77824 2011-10-31] (Intel Corporation)
HKLM\...\Run: [igfxpers] => C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [118784 2011-10-31] (Intel Corporation)
HKLM\...\Run: [RTHDCPL] => C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [16207360 2011-10-31] (Realtek Semiconductor Corp.)
HKLM\...\Run: [SkyTel] => C:\WINDOWS\SkyTel.EXE [1448960 2011-10-31] (Realtek Semiconductor Corp.)
HKLM\...\Run: [Alcmtr] => C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE [69632 2011-10-31] (Realtek Semiconductor Corp.)
HKLM\...\Run: [PSQLLauncher] => C:\Program Files\Protector Suite QL\launcher.exe [30208 2006-05-05] (UPEK Inc.)
HKLM\...\Run: [TouchED] => C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe [98304 2005-09-06] (TOSHIBA Corporation)
HKLM\...\Run: [AGRSMMSG] => C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe [88204 2011-10-31] (Agere Systems)
HKLM\...\Run: [IntelZeroConfig] => C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZCfgSvc.exe [1368064 2009-02-27] (Intel(R) Corporation)
HKLM\...\Run: [IntelWireless] => C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe [1202448 2009-02-27] (Intel(R) Corporation)
HKLM\...\Run: [WinampAgent] => C:\Program Files\Winamp\winampa.exe [37888 2009-04-10] ()
HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [248552 2010-05-14] (Sun Microsystems, Inc.)
HKLM\...\Run: [RemoteControl] => C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe [32768 2004-11-02] (Cyberlink Corp.)
HKLM\...\Run: [NeroFilterCheck] => C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe [570664 2008-07-14] (Nero AG)
HKLM\...\Run: [CanonSolutionMenu] => C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe [689488 2008-03-11] (CANON INC.)
HKLM\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1045720 2015-09-14] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [egui] => D:\eset\egui.exe [5075104 2014-02-24] (ESET)
HKLM\...\Run: [CanonQuickMenu] => C:\Program Files\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE [1273448 2012-04-03] (CANON INC.)
Winlogon\Notify\psfus: C:\WINDOWS\system32\psqlpwd.dll [2006-05-05] (UPEK Inc.)
Winlogon\Notify\Sebring: C:\WINDOWS\system32\LgNotify.dll [2006-08-02] (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-776561741-1229272821-1644491937-1003\...\Run: [MSMSGS] => C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [1695232 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-776561741-1229272821-1644491937-1003\...\Run: [Skype] => C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [31085152 2015-01-23] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-776561741-1229272821-1644491937-1003\...\MountPoints2: {4ad770ae-5d09-11e3-bfe2-001b7719e117} - F:\MicroLauncher.exe
HKU\S-1-5-21-776561741-1229272821-1644491937-1003\...\MountPoints2: {4ad770b0-5d09-11e3-bfe2-001b7719e117} - F:\MicroLauncher.exe
HKU\S-1-5-21-776561741-1229272821-1644491937-1003\...\MountPoints2: {6fe6c27c-bb28-11e4-8279-001b7719e117} - F:\LaunchU3.exe -a
Lsa: [Notification Packages] scecli psqlpwd
Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Bluetooth Monitor.lnk [2011-10-31]
ShortcutTarget: Bluetooth Monitor.lnk -> C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Monitor\BtMon2.exe (TOSHIBA)
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 0.0.0.0
Tcpip\..\Interfaces\{5C7DB546-C590-44E0-9543-0BC2B8D79638}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 0.0.0.0
 
Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
HKU\S-1-5-21-776561741-1229272821-1644491937-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.onet.pl/
BHO: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-04-04] (Adobe Systems Incorporated)
BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO -> {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} -> C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll [2015-02-23] (CANON INC.)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2011-10-31] (Sun Microsystems, Inc.)
BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class -> {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} -> C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2011-10-31] (Sun Microsystems, Inc.)
Toolbar: HKLM - Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll [2015-02-23] (CANON INC.)
Toolbar: HKU\S-1-5-21-776561741-1229272821-1644491937-1003 -> Brak nazwy - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} -  Brak pliku
Toolbar: HKU\S-1-5-21-776561741-1229272821-1644491937-1003 -> Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll [2015-02-23] (CANON INC.)
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab
DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 
FireFox:
========
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [jqs@sun.com] - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff
FF Extension: (Java Quick Starter) - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff [2011-10-31] [Przestarzałe] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM\...\Thunderbird\Extensions: [eplgTb@eset.com] - D:\eset\Mozilla Thunderbird
FF Extension: (ESET Smart Security Extension) - D:\eset\Mozilla Thunderbird [2015-02-23] [Przestarzałe] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Plugin: @canon.com/EPPEX -> C:\Program Files\Canon\My Image Garden\AddOn\CIG\npmigfpi.dll [2011-11-30] (CANON INC.)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll [2011-10-31] (Sun Microsystems, Inc.)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-23] (Google Inc.)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-23] (Google Inc.)
FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2012-04-04] (Adobe Systems Inc.)
 
Chrome: 
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR Profile: C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default [2018-11-12]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-14]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-23]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-24]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-31]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-27]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-30]
 
==================== Usługi (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [335872 2018-10-10] (Adobe Systems Incorporated) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 ekrn; D:\eset\ekrn.exe [1343408 2014-02-24] (ESET)
R2 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [153376 2011-10-31] (Sun Microsystems, Inc.)
S3 NetSvc; C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe [139264 2003-04-29] (Intel(R) Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 S24EventMonitor; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe [909312 2009-02-27] (Intel(R) Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R1 eamon; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\eamon.sys [184664 2013-09-17] (ESET)
R1 ehdrv; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [134248 2013-09-17] (ESET)
R2 epfw; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\epfw.sys [174400 2013-09-17] (ESET)
R3 Epfwndis; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Epfwndis.sys [38952 2013-09-17] (ESET)
R1 epfwtdi; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\epfwtdi.sys [61600 2013-09-17] (ESET)
S3 ew_hwusbdev; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [102784 2010-11-15] (Huawei Technologies Co., Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 FdRedir; C:\Program Files\Common Files\Protector Suite QL\Drivers\FdRedir.sys [13568 2006-05-05] (UPEK Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 FileDisk2; C:\Program Files\Common Files\Protector Suite QL\Drivers\filedisk.sys [33024 2006-05-05] (UPEK Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 huawei_cdcacm; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [82816 2010-11-15] (Huawei Technologies Co., Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 NETw5x32; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NETw5x32.sys [4202496 2009-03-04] (Intel Corporation)
S3 PCAMPR5; C:\WINDOWS\system32\PCAMPR5.SYS [34688 2009-08-31] (Printing Communications Assoc., Inc. (PCAUSA)) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 PCANDIS5; C:\WINDOWS\system32\PCANDIS5.SYS [32128 2009-08-31] (Printing Communications Assoc., Inc. (PCAUSA)) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 s24trans; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\s24trans.sys [11904 2008-08-13] (Intel Corporation)
R0 Si3112; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Si3112.sys [62336 2009-07-16] (Silicon Image, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
S0 Si3114r5; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Si3114r5.sys [195072 2009-07-16] (Silicon Image, Inc)
R0 Si3124; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Si3124.sys [69248 2009-07-16] (Silicon Image, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R0 Si3132; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Si3132.sys [74672 2009-07-16] (Silicon Image, Inc.)
R0 Si3132r5; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Si3132r5.sys [215856 2009-07-16] (Silicon Image, Inc)
R0 Si3531; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Si3531.sys [212520 2009-07-16] (Silicon Image, Inc)
R2 smihlp; C:\Program Files\Protector Suite QL\smihlp.sys [3456 2006-05-05] (UPEK Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 w70n51; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\w70n51.sys [674560 2006-07-13] (Intel® Corporation)
U5 BTHPORT; C:\Windows\System32\Drivers\BTHPORT.sys [273024 2009-07-16] (Microsoft Corporation)
S4 IntelIde; Brak ImagePath
S3 MBAMSwissArmy; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [X]
U4 WMCoreService; Brak ImagePath
U1 WS2IFSL; Brak ImagePath
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2018-11-12 17:29 - 2018-11-12 17:32 - 000000000 ____D C:\FRST
2018-11-12 17:24 - 2018-11-12 17:24 - 000002081 _____ C:\Documents and Settings\x\Pulpit\AdwCleaner[S0].txt
2018-11-12 17:21 - 2018-11-12 17:24 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2018-11-12 17:01 - 2018-11-12 17:26 - 000000272 ____H C:\WINDOWS\Tasks\CCleaner Update.job
2018-11-12 17:01 - 2018-11-12 17:01 - 000000682 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\CCleaner.lnk
2018-11-12 17:01 - 2018-11-12 17:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2018-11-12 17:01 - 2018-11-12 17:01 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\CCleaner
2018-11-12 16:53 - 2018-11-12 16:56 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\x\Pulpit\xxx
2018-11-12 16:27 - 2018-11-12 16:27 - 000000000 __RSD C:\Documents and Settings\x\Moje dokumenty\My Safe
2018-11-11 21:48 - 2018-11-11 21:48 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970430$
2018-11-11 21:48 - 2018-11-11 21:48 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2345886$
2018-11-11 21:08 - 2018-11-12 17:25 - 000000214 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP — logowanie.job
2018-11-11 21:08 - 2018-11-12 07:53 - 000000208 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP — co miesiąc.job
2018-11-11 08:33 - 2018-11-11 08:33 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2934207$
2018-11-11 08:33 - 2018-11-11 08:33 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2631813$
2018-11-11 08:23 - 2014-02-27 00:28 - 000013312 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
2018-11-11 08:23 - 2014-02-27 00:28 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xp_eos.exe
2018-11-10 23:55 - 2018-11-10 23:55 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960859$
2018-11-10 23:55 - 2018-11-10 23:55 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2922229$
2018-11-10 23:55 - 2018-11-10 23:55 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2868626$
2018-11-10 23:55 - 2018-11-10 23:55 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2712808$
2018-11-10 23:55 - 2018-11-10 23:55 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2659262$
2018-11-10 23:55 - 2018-11-10 23:55 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2479943$
2018-11-10 23:55 - 2018-11-10 23:55 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2387149$
2018-11-10 23:54 - 2018-11-10 23:54 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2916036$
2018-11-10 23:54 - 2018-11-10 23:54 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2564958$
2018-11-10 23:54 - 2018-11-10 23:54 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2478971$
2018-11-10 23:51 - 2018-11-10 23:51 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834886$
2018-11-10 23:51 - 2018-11-10 23:51 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2544893-v2$
2018-11-10 23:50 - 2018-11-10 23:50 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2900986$
2018-11-10 23:50 - 2018-11-10 23:50 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2691442$
2018-11-10 23:50 - 2018-11-10 23:50 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2585542$
2018-11-10 23:50 - 2018-11-10 23:50 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2536276-v2$
2018-11-10 23:50 - 2018-11-10 23:50 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2296011$
2018-11-10 23:50 - 2018-11-10 23:50 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2115168$
2018-11-10 23:47 - 2018-11-10 23:47 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975558_WM8$
2018-11-10 23:47 - 2018-11-10 23:47 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955759$
2018-11-10 23:47 - 2018-11-10 23:47 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2847311$
2018-11-10 23:42 - 2018-11-10 23:42 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974318$
2018-11-10 23:42 - 2018-11-10 23:42 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2378111_WM9$
2018-11-10 23:41 - 2018-11-10 23:41 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975713$
2018-11-10 23:41 - 2018-11-10 23:41 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969059$
2018-11-10 23:41 - 2018-11-10 23:41 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2898715$
2018-11-10 23:41 - 2018-11-10 23:41 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2802968$
2018-11-10 23:41 - 2018-11-10 23:41 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2655992$
2018-11-10 23:41 - 2018-11-10 23:41 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2481109$
2018-11-10 23:41 - 2018-11-10 23:41 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2443105$
2018-11-10 23:41 - 2018-11-10 23:41 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2229593$
2018-11-10 23:40 - 2018-11-10 23:40 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB982132$
2018-11-10 23:40 - 2018-11-10 23:40 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978338$
2018-11-10 23:40 - 2018-11-10 23:40 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971657$
2018-11-10 23:40 - 2018-11-10 23:40 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2929961$
2018-11-10 23:40 - 2018-11-10 23:40 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2862335$
2018-11-10 23:40 - 2018-11-10 23:40 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2686509$
2018-11-10 23:40 - 2018-11-10 23:40 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2598479$
2018-11-10 23:40 - 2018-11-10 23:40 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2485663$
2018-11-10 23:39 - 2018-11-10 23:39 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB972270$
2018-11-10 23:39 - 2018-11-10 23:39 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954155_WM9$
2018-11-10 23:39 - 2018-11-10 23:39 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834904-v2_WM11$
2018-11-10 23:39 - 2018-11-10 23:39 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2780091$
2018-11-10 23:39 - 2018-11-10 23:39 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2507938$
2018-11-10 23:36 - 2018-11-10 23:36 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974112$
2018-11-10 23:36 - 2018-11-10 23:36 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956844$
2018-11-10 23:36 - 2018-11-10 23:36 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2904266$
2018-11-10 23:36 - 2018-11-10 23:36 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876217$
2018-11-10 23:36 - 2018-11-10 23:36 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2347290$
2018-11-10 23:35 - 2018-11-10 23:35 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2483185$
2018-11-10 23:31 - 2018-11-10 23:31 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979687$
2018-11-10 23:31 - 2018-11-10 23:31 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975025$
2018-11-10 23:31 - 2018-11-10 23:31 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973869$
2018-11-10 23:31 - 2018-11-10 23:31 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2930275$
2018-11-10 23:31 - 2018-11-10 23:31 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2864063$
2018-11-10 23:31 - 2018-11-10 23:31 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2845142_WM64$
2018-11-10 23:31 - 2018-11-10 23:31 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2719985$
2018-11-10 23:30 - 2018-11-10 23:30 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975560$
2018-11-10 23:30 - 2018-11-10 23:30 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974571$
2018-11-10 23:30 - 2018-11-10 23:30 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2862152$
2018-11-10 23:30 - 2018-11-10 23:30 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2592799$
2018-11-10 23:25 - 2018-11-10 23:25 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977816$
2018-11-10 23:25 - 2018-11-10 23:25 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973507$
2018-11-10 23:25 - 2018-11-10 23:25 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876331$
2018-11-10 23:25 - 2018-11-10 23:25 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2859537$
2018-11-10 23:25 - 2018-11-10 23:25 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2850869$
2018-11-10 23:25 - 2018-11-10 23:25 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2807986$
2018-11-10 23:25 - 2018-11-10 23:25 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2770660$
2018-11-10 23:25 - 2018-11-10 23:25 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2535512$
2018-11-10 23:24 - 2018-11-10 23:24 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2570947$
2018-11-10 23:20 - 2018-11-10 23:20 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978695_WM9$
2018-11-10 23:20 - 2018-11-10 23:20 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2868038$
2018-11-10 23:19 - 2018-11-10 23:19 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2820917$
2018-11-10 23:15 - 2018-11-10 23:15 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973904$
2018-11-10 23:15 - 2018-11-10 23:15 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973540_WM9$
2018-11-10 23:15 - 2018-11-10 23:15 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2893294$
2018-11-10 23:15 - 2018-11-10 23:15 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2757638$
2018-11-10 23:15 - 2018-11-10 23:15 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2603381$
2018-11-10 23:15 - 2009-07-16 20:33 - 000221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll
2018-11-10 23:14 - 2018-11-10 23:14 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974392$
2018-11-10 23:14 - 2018-11-10 23:14 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971029$
2018-11-10 23:14 - 2018-11-10 23:14 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2749655$
2018-11-10 23:14 - 2018-11-10 23:14 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2653956$
2018-11-10 23:14 - 2018-11-10 23:14 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2508429$
2018-11-10 23:14 - 2018-11-10 23:14 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2419632$
2018-11-10 23:13 - 2018-11-10 23:13 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977914$
2018-11-10 23:13 - 2018-11-10 23:13 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2892075$
2018-11-10 23:13 - 2018-11-10 23:13 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2705219-v2$
2018-11-10 23:13 - 2018-11-10 23:13 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2698365$
2018-11-10 23:13 - 2018-11-10 23:13 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2619339$
2018-11-10 23:13 - 2018-11-10 23:13 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2506212$
2018-11-10 23:08 - 2018-11-10 23:08 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB981997$
2018-11-10 23:08 - 2018-11-10 23:08 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979482$
2018-11-10 23:08 - 2018-11-10 23:08 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979309$
2018-11-10 23:08 - 2018-11-10 23:08 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978706$
2018-11-10 23:08 - 2018-11-10 23:08 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978542$
2018-11-10 23:08 - 2018-11-10 23:08 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2727528$
2018-11-10 23:07 - 2018-11-10 23:07 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973815$
2018-11-10 23:07 - 2018-11-10 23:07 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2862330$
2018-11-10 23:07 - 2018-11-10 23:07 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2813345$
2018-11-10 23:07 - 2018-11-10 23:07 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2723135-v2$
2018-11-10 23:07 - 2018-11-10 23:07 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2676562$
2018-11-10 23:07 - 2018-11-10 23:07 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2509553$
2018-11-10 23:07 - 2018-11-10 23:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ie8updates
2018-11-10 23:06 - 2018-11-10 23:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSXML 4.0
2018-11-10 23:04 - 2018-11-10 23:04 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB982665$
2018-11-10 23:00 - 2018-11-10 23:00 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975467$
2018-11-10 23:00 - 2018-11-10 23:00 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2914368$
2018-11-10 23:00 - 2018-11-10 23:00 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2661637$
2018-11-10 23:00 - 2018-11-10 23:00 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2620712$
2018-11-10 23:00 - 2018-11-10 23:00 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2584146$
2018-11-10 23:00 - 2018-11-10 23:00 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2566454$
2018-11-10 23:00 - 2018-11-10 23:00 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2478960$
2018-11-10 23:00 - 2018-11-10 23:00 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2393802$
2018-11-10 22:59 - 2018-11-10 22:59 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968389$
2018-11-10 22:59 - 2018-11-10 22:59 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2423089$
2018-11-10 21:05 - 2011-07-15 14:29 - 000457856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mrxsmb.sys
2018-11-10 21:04 - 2013-07-03 03:12 - 000025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidparse.sys
2018-11-10 20:48 - 2013-07-17 01:58 - 000123008 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbvideo.sys
2018-11-10 20:48 - 2013-07-17 01:58 - 000046848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\irbus.sys
2018-11-10 20:45 - 2013-02-12 01:32 - 000012928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usb8023x.sys
2018-11-10 20:34 - 2013-08-09 01:55 - 000005376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbd.sys
2018-11-10 20:28 - 2013-07-04 08:34 - 002194816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntoskrnl.exe
2018-11-10 20:28 - 2013-07-04 08:33 - 002151424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe
2018-11-10 20:28 - 2013-07-04 08:33 - 002030080 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntkrpamp.exe
2018-11-10 20:25 - 2012-01-11 20:07 - 000003072 ____N C:\WINDOWS\system32\iacenc.dll
2018-11-10 20:25 - 2012-01-11 20:07 - 000003072 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\iacenc.dll
 
==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2018-11-12 17:32 - 2012-02-19 14:12 - 000001036 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2018-11-12 17:32 - 2011-10-31 12:40 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Temp
2018-11-12 17:31 - 2011-11-11 16:33 - 000000454 ____H C:\WINDOWS\Tasks\User_Feed_Synchronization-{9BB687B4-9509-4474-814B-C8232DD40AA9}.job
2018-11-12 17:26 - 2011-11-03 04:16 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\x\Dane aplikacji\Skype
2018-11-12 17:25 - 2015-12-04 23:05 - 000135322 _____ C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\WPFFontCache_v0400-System.dat
2018-11-12 17:25 - 2012-02-19 14:12 - 000001032 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2018-11-12 17:25 - 2012-02-19 14:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
2018-11-12 17:25 - 2011-10-31 12:40 - 000032546 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2018-11-12 17:25 - 2011-10-31 12:40 - 000000188 ___SH C:\Documents and Settings\x\ntuser.ini
2018-11-12 17:25 - 2011-10-31 12:40 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2018-11-12 17:24 - 2011-10-31 12:40 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\x\Pulpit
2018-11-12 17:19 - 2012-05-30 16:46 - 000000930 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2018-11-12 17:15 - 2011-11-07 13:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Canon
2018-11-12 17:15 - 2011-10-31 13:14 - 000000000 ___RD C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy
2018-11-12 17:15 - 2011-10-31 13:14 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit
2018-11-12 17:14 - 2011-10-31 15:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\OpenOffice.org 3
2018-11-12 17:14 - 2011-10-31 13:14 - 000000000 ___HD C:\Documents and Settings\All Users\Szablony
2018-11-12 17:10 - 2011-10-31 12:40 - 000000000 ___RD C:\Documents and Settings\x\Menu Start\Programy\Autostart
2018-11-12 17:09 - 2017-12-16 18:28 - 000000000 ___HD C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Canon Easy-WebPrint EX
2018-11-12 17:09 - 2011-10-31 13:14 - 000000000 ___RD C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
2018-11-12 17:09 - 2011-10-31 13:13 - 000000000 __RHD C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji
2018-11-12 17:08 - 2012-02-19 14:12 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google
2018-11-12 17:08 - 2012-02-19 14:12 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Google
2018-11-12 16:37 - 2011-10-31 13:07 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\inf
2018-11-12 16:27 - 2011-10-31 12:40 - 000000000 ___RD C:\Documents and Settings\x\Moje dokumenty
2018-11-12 15:52 - 2015-12-04 23:05 - 000182832 _____ C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\WPFFontCache_v0400-S-1-5-21-776561741-1229272821-1644491937-1003-0.dat
2018-11-11 21:48 - 2011-10-31 13:07 - 000000000 RSHDC C:\WINDOWS\system32\dllcache
2018-11-11 21:15 - 2011-10-31 12:35 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\$hf_mig$
2018-11-11 08:18 - 2011-10-31 13:13 - 000125320 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2018-11-11 08:18 - 2009-07-16 20:33 - 000002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
2018-11-10 23:52 - 2011-10-31 13:14 - 000994668 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2018-11-10 23:52 - 2009-07-16 20:33 - 000460402 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2018-11-10 23:52 - 2009-07-16 20:33 - 000068120 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2018-11-10 23:08 - 2011-10-31 12:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\Outlook Express
2018-11-10 23:08 - 2011-10-31 12:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\Movie Maker
2018-11-10 20:19 - 2011-10-31 13:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
2018-11-10 20:07 - 2016-06-03 13:59 - 000000664 _____ C:\WINDOWS\system32\d3d9caps.dat
2018-11-04 18:32 - 2011-10-31 12:40 - 000000000 ___HD C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji
2018-10-28 12:11 - 2011-10-31 12:40 - 000000000 ___RD C:\Documents and Settings\x\Moje dokumenty\Moje obrazy
 
==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 
2013-02-21 09:38 - 2013-02-21 09:38 - 000000000 _____ () C:\Program Files\GUM6F.tmp
2016-01-02 08:22 - 2018-05-03 20:09 - 000000664 _____ () C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\d3d9caps.dat
2011-10-31 16:44 - 2018-06-14 19:43 - 000017408 _____ () C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2011-10-31 12:51 - 2011-10-31 12:51 - 000017408 _____ () C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\WebpageIcons.db
 
==================== Bamital & volsnap ======================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 
==================== Koniec  FRST.txt ============================
Wygenerowano w 0.046s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!