wklejto.pl

Dodane przez: ~Zyraf (2010-04-28 16:56) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
ComboFix 10-04-27.04 - Ja 2010-04-28  16:45:29.2.1 - FAT32x86
Microsoft Windows XP Home Edition  5.1.2600.3.1250.48.1045.18.1279.673 [GMT 2:00]
Uruchomiony z: c:\\documents and settings\\Ja\\Pulpit\\ComboFix.exe
Użyto następujących komend :: c:\\documents and settings\\Ja\\Pulpit\\CFScript.txt
 
FILE ::
\"c:\\program files\\Ask.com\\GenericAskToolbar.dll\"
\"c:\\windows\\DUMP321c.tmp\"
\"c:\\windows\\DUMPf051.tmp\"
\"c:\\windows\\system32\\bivtxyyl.dll\"
.
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Usunięto   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
 
c:\\documents and settings\\Ja\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\AskToolbar
c:\\documents and settings\\Ja\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\AskToolbar\\cache.dat
c:\\documents and settings\\Ja\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\AskToolbar\\config.xml
C:\\FOUND.006
c:\\found.006\\FILE0000.CHK
c:\\found.006\\FILE0001.CHK
c:\\found.006\\FILE0002.CHK
c:\\found.006\\FILE0003.CHK
c:\\found.006\\FILE0004.CHK
c:\\found.006\\FILE0005.CHK
c:\\found.006\\FILE0006.CHK
c:\\found.006\\FILE0007.CHK
c:\\found.006\\FILE0008.CHK
c:\\found.006\\FILE0009.CHK
c:\\program files\\Ask.com
c:\\program files\\Ask.com\\cobrand.ico
c:\\program files\\Ask.com\\config.xml
c:\\program files\\Ask.com\\favicon.ico
c:\\program files\\Ask.com\\GenericAskToolbar.dll
c:\\program files\\Ask.com\\mupcfg.xml
c:\\program files\\Ask.com\\SaUpdate.exe
c:\\program files\\Ask.com\\UpdateTask.exe
c:\\windows\\DUMP321c.tmp
c:\\windows\\DUMPf051.tmp
c:\\windows\\system32\\bivtxyyl.dll
 
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Sterowniki/Usługi   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
 
-------\\Legacy_djcasql
-------\\Legacy_gocdm
-------\\Legacy_wkgghrwwf
-------\\Service_djcasql
-------\\Service_gocdm
-------\\Service_wkgghrwwf
 
 
(((((((((((((((((((((((((   Pliki utworzone od 2010-03-28 do 2010-04-28  )))))))))))))))))))))))))))))))
.
 
2010-04-27 19:16 . 2010-04-27 19:16     --------        d-----w-        c:\\program files\\SkanerOnline
2010-04-17 08:56 . 2010-04-17 08:56     --------        d-----w-        c:\\documents and settings\\Ja\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\GamersFirst LIVE!
2010-04-17 08:56 . 2010-04-17 08:56     --------        d-----w-        c:\\program files\\GamersFirst
2010-04-10 08:04 . 2010-04-10 08:04     --------        d-----w-        c:\\documents and settings\\Ja\\Dane aplikacji\\uTorrent
2010-04-02 13:53 . 2010-04-02 13:53     --------        d-----w-        c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Disney Interactive
2010-04-02 13:52 . 2010-04-02 13:52     --------        d-----w-        c:\\program files\\Disney Interactive
2010-03-30 16:51 . 2010-03-30 16:51     --------        d-----w-        c:\\program files\\freebird
 
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Sekcja Find3M   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2010-03-29 12:48 . 2010-03-29 12:48     --------        d-----w-        c:\\documents and settings\\Ja\\Dane aplikacji\\Screaming Bee
2010-03-29 12:48 . 2010-03-29 12:48     --------        d-----w-        c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Screaming Bee
2010-03-23 19:23 . 2010-03-23 19:23     --------        d-----w-        c:\\program files\\Opera
2010-03-18 12:27 . 2010-03-18 12:27     --------        d-----w-        c:\\documents and settings\\Ja\\Dane aplikacji\\Tibiacast
2010-02-27 21:25 . 2010-02-27 21:25     --------        d-----w-        c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Gadu-Gadu 10
2010-02-19 09:28 . 2010-02-19 09:28     1216176 ----a-w-        c:\\documents and settings\\Ja\\Dane aplikacji\\GameRanger\\GameRanger\\GameRanger.exe
2010-02-18 22:52 . 2010-02-18 22:52     48816   ----a-w-        c:\\documents and settings\\Ja\\Dane aplikacji\\GameRanger\\GameRanger\\Data\\GameRangerLaunch.dll
2010-02-18 22:52 . 2010-02-18 22:52     155312  ----a-w-        c:\\documents and settings\\Ja\\Dane aplikacji\\GameRanger\\GameRanger\\Data\\GameRanger.dll
2010-02-17 16:51 . 2010-02-17 16:45     38784   ----a-w-        c:\\documents and settings\\Ja\\Dane aplikacji\\Macromedia\\Flash Player\\www.macromedia.com\\bin\\airappinstaller\\airappinstaller.exe
2010-02-17 16:51 . 2010-02-17 16:45     38784   ----a-w-        c:\\documents and settings\\Default User\\Dane aplikacji\\Macromedia\\Flash Player\\www.macromedia.com\\bin\\airappinstaller\\airappinstaller.exe
2010-02-10 17:50 . 2010-02-10 17:50     472576  ----a-w-        c:\\windows\\Radeon Omega Drivers v4.8.442 Uninstall.exe
.
 
------- Sigcheck -------
 
[-] 2009-12-01 12:07 . C3A2915C71AE6F225EB906C25CCD29B5 . 24064 . . [1.0.0.5] . . c:\\windows\\system32\\ctfmon.exe
[-] 2009-12-01 12:07 . C3A2915C71AE6F225EB906C25CCD29B5 . 24064 . . [1.0.0.5] . . c:\\windows\\ServicePackFiles\\i386\\ctfmon.exe
[7] 2006-03-02 . CBFA30492D70CE3938D8A7783D0C0436 . 15360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\\windows\\$NtServicePackUninstall$\\ctfmon.exe
.
(((((((((((((((((((((((((((((   SnapShot@2010-04-28_13.22.13   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
+ 2010-04-28 14:52 . 2010-04-28 14:52   16384              c:\\windows\\Temp\\Perflib_Perfdata_5d0.dat
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Wpisy startowe rejestru   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  
REGEDIT4
 
[HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\URLSearchHooks]
\"{14f0d511-36a2-41ca-ae01-ba4f87282c97}\"= \"c:\\program files\\SHOUTcast Radio Toolbar\\shoutcasttb.dll\" [2008-09-17 1275176]
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\\clsid\\{14f0d511-36a2-41ca-ae01-ba4f87282c97}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\\SHOUTcastTb.AOLTBSearch.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\\TypeLib\\{8613efdf-b530-4b1d-b970-b09f99977813}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\\SHOUTcastTb.AOLTBSearch]
 
[HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"BitTorrent DNA\"=\"c:\\program files\\DNA\\btdna.exe\" [2009-11-06 323392]
\"Pando Media Booster\"=\"c:\\program files\\Pando Networks\\Media Booster\\PMB.exe\" [2010-04-17 2937528]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"SensorsView\"=\"d:\\program files\\SensorsView\\sview.exe\" [2006-01-07 965632]
\"StartCCC\"=\"c:\\program files\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\Core-Static\\CLIStart.exe\" [2009-09-29 61440]
\"AtiPTA\"=\"atiptaxx.exe\" [2006-02-22 344064]
 
[HKEY_USERS\\.DEFAULT\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"CTFMON.EXE\"=\"c:\\windows\\system32\\CTFMON.EXE\" [2009-12-01 24064]
 
c:\\documents and settings\\All Users\\Menu Start\\Programy\\Autostart\\
GamersFirst LIVE!.lnk - c:\\program files\\GamersFirst\\LIVE!\\Live.exe [2010-3-26 2637680]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\Adobe Reader Speed Launcher]
2009-02-27 15:10        35696   ----a-w-        c:\\program files\\Adobe\\Reader 9.0\\Reader\\reader_sl.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\ALLUpdate]
2008-11-24 18:44        869888  ----a-w-        d:\\program files\\ALLPlayer\\ALLUpdate.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\BitTorrent DNA]
2009-11-06 19:56        323392  ----a-w-        c:\\program files\\DNA\\btdna.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\DAEMON Tools Lite]
2009-04-23 13:51        691656  ----a-w-        c:\\program files\\DAEMON Tools Lite\\daemon.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\Gadu-Gadu 10]
2010-01-20 11:05        12067432        ----a-w-        c:\\program files\\Gadu-Gadu 10\\gg.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\Orb]
2008-04-01 01:54        507904  ----a-w-        c:\\program files\\Winamp Remote\\bin\\OrbTray.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\Skype]
2009-10-09 11:11        25623336        ----a-r-        c:\\program files\\Skype\\Phone\\Skype.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\swg]
2009-06-22 20:40        39408   ----a-w-        c:\\program files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\GoogleToolbarNotifier.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\vEmotion]
2010-03-24 16:26        1511424 ----a-w-        c:\\program files\\freebird\\vEmotion\\VEmotion.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\WinampAgent]
2009-04-10 17:29        37888   ----a-w-        c:\\program files\\Winamp\\winampa.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\Ygoow]
2009-11-22 14:23        835584  ----a-w-        c:\\documents and settings\\Ja\\Pulpit\\ygooww\\Ygoow.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\services]
\"npggsvc\"=3 (0x3)
\"idsvc\"=3 (0x3)
\"gusvc\"=3 (0x3)
\"gupdate1ca2593ab8cc992\"=2 (0x2)
\"Ati HotKey Poller\"=2 (0x2)
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile]
\"EnableFirewall\"= 0 (0x0)
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile\\AuthorizedApplications\\List]
\"%windir%\\\\system32\\\\sessmgr.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Skype\\\\Plugin Manager\\\\skypePM.exe\"=
\"d:\\\\Program Files\\\\BitTorrent\\\\bittorrent.exe\"=
\"d:\\\\OTS 2\\\\cryingdamson6-gui\\\\TheForgottenServer.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Winamp Remote\\\\bin\\\\OrbTray.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Gadu-Gadu 10\\\\gg.exe\"=
\"d:\\\\League of Legends\\\\Riot Games\\\\League of Legends\\\\air\\\\LolClient.exe\"=
\"d:\\\\League of Legends\\\\Riot Games\\\\League of Legends\\\\game\\\\League of Legends.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Opera\\\\opera.exe\"=
\"d:\\\\Program Files\\\\uTorrent\\\\uTorrent.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\DNA\\\\btdna.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Pando Networks\\\\Media Booster\\\\PMB.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Skype\\\\Phone\\\\Skype.exe\"=
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile\\GloballyOpenPorts\\List]
\"8375:TCP\"= 8375:TCP:League of Legends Launcher
\"8375:UDP\"= 8375:UDP:League of Legends Launcher
\"6935:TCP\"= 6935:TCP:League of Legends Launcher
\"6935:UDP\"= 6935:UDP:League of Legends Launcher
\"57000:TCP\"= 57000:TCP:Pando Media Booster
\"57000:UDP\"= 57000:UDP:Pando Media Booster
 
R0 sptd;sptd;c:\\windows\\system32\\drivers\\sptd.sys [2009-06-21 721904]
R1 atitray;atitray;c:\\program files\\Radeon Omega Drivers\\v4.8.442\\ATI Tray Tools\\atitray.sys [2010-02-10 17952]
R2 Apache2.2;Apache2.2;d:\\program files\\xampp\\apache\\bin\\apache.exe [2008-01-18 24635]
R3 SCREAMINGBDRIVER;Screaming Bee Audio;c:\\windows\\system32\\drivers\\ScreamingBAudio.sys [2009-03-27 23064]
S2 wkgghrwwf;Microsoft Security;c:\\windows\\system32\\svchost.exe -k netsvcs [2006-03-02 14336]
S3 libusb0;LibUsb-Win32 - Kernel Driver 11/20/2005, 20051120;c:\\windows\\system32\\drivers\\libusb0.sys [2009-09-17 29184]
S3 Mkd2kfNt;Mkd2kfNt;c:\\windows\\system32\\drivers\\Mkd2kfNT.sys [2009-06-25 131072]
S3 Mkd2Nadr;Mkd2Nadr;c:\\windows\\system32\\drivers\\Mkd2Nadr.sys [2009-06-25 79104]
S3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:\\windows\\system32\\GameMon.des -service --> c:\\windows\\system32\\GameMon.des -service [?]
S3 SiS7012;Service for AC\'97 Sample Driver (WDM);c:\\windows\\system32\\drivers\\sis7012.sys [2009-06-21 267136]
S3 tap0801;TAP-Win32 Adapter V8;c:\\windows\\system32\\drivers\\tap0801.sys [2006-10-01 26624]
S4 gupdate1ca2593ab8cc992;Usługa Google Update (gupdate1ca2593ab8cc992);c:\\program files\\Google\\Update\\GoogleUpdate.exe [2009-08-25 133104]
.
Zawartość folderu \'Zaplanowane zadania\'
 
2010-04-28 c:\\windows\\Tasks\\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\\program files\\Google\\Update\\GoogleUpdate.exe [2009-08-25 14:52]
 
2010-04-28 c:\\windows\\Tasks\\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
- c:\\program files\\Google\\Update\\GoogleUpdate.exe [2009-08-25 14:52]
.
.
------- Skan uzupełniający -------
.
uStart Page = hxxp://www.google.pl/
IE: &SHOUTcast Search - c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\SHOUTcast Radio Toolbar\\ieToolbar\\resources\\en-US\\local\\search.html
IE: &Winamp Search - c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Winamp Toolbar\\ieToolbar\\resources\\en-US\\local\\search.html
IE: &Ściągnij przy pomocy FlashGet\'a
IE: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet\'a
FF - ProfilePath - c:\\documents and settings\\Ja\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\qv0xmsev.default\\
FF - plugin: c:\\documents and settings\\Ja\\Dane aplikacji\\Gadu-Gadu 10\\_userdata\\npgg.2.dll
FF - plugin: c:\\documents and settings\\Ja\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\qv0xmsev.default\\extensions\\iaplayer@instantaction.com\\plugins\\npiaplayer.dll
FF - plugin: c:\\program files\\AhnLab\\ASP\\MyKeyDefense 2.5\\npmkd25aos.dll
FF - plugin: c:\\program files\\Google\\Update\\1.2.183.23\\npGoogleOneClick8.dll
FF - plugin: c:\\program files\\Mozilla Firefox\\plugins\\npbittorrent.dll
FF - plugin: c:\\program files\\Mozilla Firefox\\plugins\\NPMFireLauncher.dll
FF - plugin: c:\\program files\\Mozilla Firefox\\plugins\\NPOP7PlugIn.dll
FF - plugin: c:\\program files\\Mozilla Firefox\\plugins\\npPandoWebInst.dll
FF - plugin: d:\\program files\\Real Alternative\\browser\\plugins\\nppl3260.dll
FF - plugin: d:\\program files\\Real Alternative\\browser\\plugins\\nprpjplug.dll
 
---- FIREFOX - SPOSÓB POSTĘPOWANIA ----
c:\\program files\\Mozilla Firefox\\greprefs\\security-prefs.js - pref(\"security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref\", true);
c:\\program files\\Mozilla Firefox\\greprefs\\security-prefs.js - pref(\"security.ssl.renego_unrestricted_hosts\", \"\");
c:\\program files\\Mozilla Firefox\\greprefs\\security-prefs.js - pref(\"security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken\", false);
c:\\program files\\Mozilla Firefox\\greprefs\\security-prefs.js - pref(\"security.ssl.require_safe_negotiation\",  false);
.
 
**************************************************************************
 
catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2010-04-28 16:53
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 FAT NTAPI
 
skanowanie ukrytych procesów ...  
 
skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 
 
skanowanie ukrytych plików ...  
 
skanowanie pomyślnie ukończone
ukryte pliki: 0
 
**************************************************************************
 
Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal detector 0.3.7 by Gmer, http://www.gmer.net
 
device: opened successfully
user: error reading MBR 
called modules: ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys hal.dll atapi.sys spdu.sys >>UNKNOWN [0x89760938]<< 
kernel: MBR read successfully
detected MBR rootkit hooks:
\\Driver\\Disk -> CLASSPNP.SYS @ 0xf74cbf28
\\Driver\\ACPI -> ACPI.sys @ 0xf7324cb8
\\Driver\\atapi -> atapi.sys @ 0xf72dfb40
IoDeviceObjectType ->\\Device\\Harddisk0\\DR0 ->NDIS: Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC -> SendCompleteHandler -> NDIS.sys @ 0xf7252bd4
 PacketIndicateHandler -> NDIS.sys @ 0xf725ea21
 SendHandler -> NDIS.sys @ 0xf7252d44
 
**************************************************************************
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\ControlSet001\\Services\\npggsvc]
\"ImagePath\"=\"c:\\windows\\system32\\GameMon.des -service\"
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\ControlSet001\\Services\\wkgghrwwf]
\"ServiceDll\"=\"c:\\windows\\system32\\bivtxyyl.dll\"
.
--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------
 
- - - - - - - > \'winlogon.exe\'(556)
c:\\windows\\system32\\Ati2evxx.dll
 
- - - - - - - > \'explorer.exe\'(1260)
c:\\windows\\system32\\WININET.dll
c:\\windows\\system32\\webcheck.dll
.
------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------
.
c:\\program files\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\Core-Static\\MOM.exe
c:\\program files\\Java\\jre6\\bin\\jqs.exe
d:\\program files\\xampp\\mysql\\bin\\mysqld-nt.exe
c:\\program files\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\Core-Static\\ccc.exe
c:\\windows\\system32\\wdfmgr.exe
c:\\windows\\system32\\wscntfy.exe
c:\\windows\\system32\\wpabaln.exe
.
**************************************************************************
.
Czas ukończenia: 2010-04-28  16:55:46 - komputer został uruchomiony ponownie
ComboFix-quarantined-files.txt  2010-04-28 14:55
ComboFix2.txt  2010-04-28 13:23
 
Przed: 4 965 703 680 bajtów wolnych
Po: 4 899 479 552 bajtów wolnych
 
- - End Of File - - C196C3EBC8B8757F9996041E1C32092D
 
Wygenerowano w 0.108s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!