wklejto.pl

Dodane przez: ~mati (2008-07-10 21:28) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
-------------------------------------------------------------------------------
 KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT
 10 lipiec 2008 21:24:38
 System operacyjny: Microsoft Windows XP Home Edition, Dodatek Service Pack 2 (Build 2600)
 Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.0
 Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus10/07/2008
 Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus934188
-------------------------------------------------------------------------------
 
Ustawienia skanowania:
        Skanowanie przy użyciu następujących baz danych: rozszerzone
        Skanuj archiwa: tak
        Skanuj pocztowe bazy danych: tak
 
Obszar skanowania - Mój komputer:
        C:\\
        D:\\
 
Statystyki skanowania:
        Liczba skanowanych obiektów: 57368
        Liczba wykrytych wirusów: 12
        Liczba zainfekowanych obiektów: 55
        Liczba podejrzanych obiektów: 0
        Czas trwania skanowania: 00:57:59
 
Nazwa zainfekowanego obiektu / Nazwa wirusa / Ostatnie działanie
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Cookies\\index.dat    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\NTUSER.DAT    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\ntuser.dat.LOG        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Historia\\History.IE5\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\NTUSER.DAT  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\ntuser.dat.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\wini\\Cookies\\index.dat    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\wini\\NTUSER.DAT    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\wini\\ntuser.dat.LOG        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\wini\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Feeds Cache\\index.dat Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\wini\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\wini\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\wini\\Ustawienia lokalne\\Historia\\History.IE5\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\wini\\Ustawienia lokalne\\Historia\\History.IE5\\MSHist012008071020080711\\index.dat        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\wini\\Ustawienia lokalne\\Temp\\RTEGPRS.rlg Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\wini\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\AntiPhishing\\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\wini\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\AK\\Koala AntyDialer 1.0\\dialers\\win83C.tmp.exe.001        Zainfekowanych: Trojan.Win32.Dialer.pz  pominięty
C:\\QooBox\\Quarantine\\C\\DOCUME~1\\wini\\USTAWI~1\\Temp\\VGod.DLL.vir Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\QooBox\\Quarantine\\C\\iud.exe.vir  Zainfekowanych: Backdoor.Win32.Agent.jpz        pominięty
C:\\QooBox\\Quarantine\\C\\Recycled\\Recycled\\ctfmon.exe.vir   Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\QooBox\\Quarantine\\C\\rtp.exe.vir  Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\QooBox\\Quarantine\\C\\ryr.exe.vir  Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\QooBox\\Quarantine\\C\\WINDOWS\\system32\\wans.exe.vir      Zainfekowanych: Backdoor.Win32.Agent.jpz        pominięty
C:\\System Volume Information\\MountPointManagerRemoteDatabase  Object is locked        pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP2\\A0000093.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP3\\A0000329.exe        Zainfekowanych: Backdoor.Win32.IRCBot.bad       pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP3\\A0000350.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP3\\A0000351.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP3\\A0000352.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP3\\A0000353.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP3\\A0000354.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP3\\A0000355.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP3\\A0000356.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP3\\A0000357.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP3\\A0000358.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP3\\A0000359.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001864.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001865.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001866.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001867.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001868.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001874.exe/data0002       Zainfekowanych: not-a-virus:AdWare.Win32.PurityScan.fk  pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001874.exe/data0003       Zainfekowanych: not-a-virus:AdWare.Win32.PurityScan.bu  pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001874.exe        NSIS: zainfekowany - 2  pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001875.exe/calling.com    Zainfekowanych: Backdoor.Win32.IRCBot.dsh       pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001875.exe/lam2.exe       Zainfekowanych: not-a-virus:NetTool.Win32.Sniffer.c     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001875.exe/lam3.exe       Zainfekowanych: not-a-virus:RiskTool.Win32.HideWindows  pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001875.exe/lam4.exe       Zainfekowanych: not-a-virus:RiskTool.Win32.HideWindows  pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001875.exe/lam5.exe       Zainfekowanych: not-a-virus:PSWTool.Win32.PassView.162  pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001875.exe        Instyler: zainfekowany - 5      pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001876.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001877.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001878.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001879.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001880.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001881.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001882.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001883.dll        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001884.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001887.exe        Zainfekowanych: not-a-virus:NetTool.Win32.Sniffer.c     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001888.exe        Zainfekowanych: not-a-virus:RiskTool.Win32.HideWindows  pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP5\\A0001890.EXE        Zainfekowanych: Virus.Win32.VB.bu       pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP6\\A0001977.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP6\\A0001988.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP6\\A0001989.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.AutoRun.dha  pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP7\\A0002035.exe        Zainfekowanych: Backdoor.Win32.Agent.jpz        pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP7\\A0002038.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP7\\A0002039.exe        Zainfekowanych: Worm.Win32.Detnat.e     pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP8\\A0002078.exe        Zainfekowanych: Backdoor.Win32.Agent.jpz        pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8DD2232E-2F8D-41F2-A964-696EDD709103}\\RP8\\change.log  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Debug\\PASSWD.LOG  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\SchedLgU.Txt       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\SoftwareDistribution\\ReportingEvents.log  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Sti_Trace.log      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\CatRoot2\\edb.log        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\CatRoot2\\tmp.edb        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\AppEvent.Evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\Boingo.evt       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\default  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\default.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\Internet.evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SAM      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SAM.LOG  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SecEvent.Evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SECURITY Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SECURITY.LOG     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\software Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\software.LOG     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SysEvent.Evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\system   Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\system.LOG       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\drive\\calling.com       Zainfekowanych: Backdoor.Win32.IRCBot.dsh       pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\drive\\lam4.exe  Zainfekowanych: not-a-virus:RiskTool.Win32.HideWindows  pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\drive\\lam5.exe  Zainfekowanych: not-a-virus:PSWTool.Win32.PassView.162  pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\h323log.txt      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\INDEX.BTR  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\INDEX.MAP  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\MAPPING.VER        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\MAPPING1.MAP       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\MAPPING2.MAP       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\OBJECTS.DATA       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\OBJECTS.MAP        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Temp\\Perflib_Perfdata_568.dat     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\wiadebug.log       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\wiaservc.log       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\WindowsUpdate.log  Object is locked        pominięty
 
Proces skanowania został zakończony.
 
Wygenerowano w 0.104s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!