wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2018-04-29 18:17) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 25.04.2018
Uruchomiony przez dom (29-04-2018 11:30:07)
Uruchomiony z C:\Users\dom\Downloads
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{ADB5DD0D-99AD-437A-A35A-E7FFA74D173D}\SupportTasks\0\Pomoc techniczna.lnk -> hxxp://support.aspyr.com
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{19F0EAF8-8389-4921-AADB-D809526419F8}\SupportTasks\1\Pomoc techniczna.lnk -> hxxp://www.xicat.com
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{19F0EAF8-8389-4921-AADB-D809526419F8}\SupportTasks\0\Więcej gier od firmy Microsoft.lnk -> hxxp://www.piranha-bytes.com
 
 
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Administrator\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Administrator\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk -> C:\Users\Administrator\Documents ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk -> C:\Users\Administrator\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\GOM Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\GRETECH\GomPlayer\GOM.EXE (Gretech Corp.)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer (2).lnk -> C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer (2).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\01 - File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\03 - Documents.lnk -> C:\Users\dom\Documents ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\04 - Downloads.lnk -> C:\Users\dom\Downloads ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\05 - Music.lnk -> C:\Users\dom\Music ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\06 - Pictures.lnk -> C:\Users\dom\Pictures ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\07 - Videos.lnk -> C:\Users\dom\Videos ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\08 - Homegroup.lnk -> Microsoft.Windows.Homegroup
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\09 - Network.lnk -> Microsoft.Windows.Network
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\10 - UserProfile.lnk -> C:\Users\dom ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader 9.lnk -> C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A90000000001}\SC_Reader.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG AntiVirus FREE.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGUI.exe (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo Cloud Storage by SugarSync.lnk -> C:\Program Files (x86)\SugarSync\SugarSyncManager.exe (SugarSync, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Word Viewer 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90850415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\wrdvicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PIT-Y\PIT-Y.pl 2018\Dezinstalacja aplikacji PIT-Y.pl 2018.lnk -> C:\Program Files (x86)\PIT-Y.pl 2018\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PIT-Y\PIT-Y.pl 2018\PIT-Y.pl 2018.lnk -> C:\Program Files (x86)\PIT-Y.pl 2018\PIT-Y.exe (PIT-Y.pl)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PIT-Y\PIT-Y.pl 2017\Deinstalacja programu PIT-Y.pl 2017.lnk -> C:\Program Files (x86)\PIT-Y.pl 2017\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PIT-Y\PIT-Y.pl 2017\PIT-Y.pl 2017.lnk -> C:\Program Files (x86)\PIT-Y.pl 2017\PIT-Y.exe (PIT-Y.pl)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.1\OpenOffice Base.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\sbase.exe (Apache Software Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.1\OpenOffice Calc.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\scalc.exe (Apache Software Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.1\OpenOffice Draw.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\sdraw.exe (Apache Software Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.1\OpenOffice Impress.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\simpress.exe (Apache Software Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.1\OpenOffice Math.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\smath.exe (Apache Software Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.1\OpenOffice Writer.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\swriter.exe (Apache Software Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.1\OpenOffice.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\soffice.exe (Apache Software Foundation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OniGames\Specnaz\Instrukcja.lnk -> G:\Specnaz\Manual SPECNAZ PL.pdf (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OniGames\Specnaz\Odinstaluj.lnk -> G:\Specnaz\unins000.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OniGames\Specnaz\Specnaz.lnk -> G:\Specnaz\specnaz.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\nGlide\nGlide Configurator.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\nglide_config.exe (Zeus Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\nGlide\nGlide Readme.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\nglide_readme.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Documentation for C++.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Documentation\DirectX9\directx_sdk.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Sample Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Samples\SampleBrowser\SampleBrowser.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Microsoft DirectX SDK ReadMe.lnk -> C:\Windows\dxsdkuninst.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities (64-Bit)\DirectX Caps Viewer (64-Bit).lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x64\DXCapsViewer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities (64-Bit)\DirectX Control Panel (64-Bit).lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x64\dxcpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities (64-Bit)\DirectX Texture Tool (64-Bit).lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x64\DxTex.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities (64-Bit)\DirectX Viewer (64-Bit).lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x64\DXViewer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities (64-Bit)\PIX for Windows (64-Bit).lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x64\PIXWin.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities\Audio Console.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x86\AudConsole3.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities\DirectX Caps Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x86\DXCapsViewer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities\DirectX Control Panel.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x86\dxcpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities\DirectX Error Lookup.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x86\DXErr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities\DirectX Texture Tool.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x86\DxTex.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities\DirectX Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x86\DXViewer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities\Game Definition File Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x86\GDFMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX Utilities\Microsoft Cross-Platform Audio Creation Tool (XACT).lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\bin\x86\Xact3.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo ThinkVantage Tools\Lenovo QuickLaunch.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\LenovoQuickLaunch\LenovoQuickLaunch.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo ThinkVantage Tools\Lenovo Solution Center.lnk -> C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\LSC.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo ThinkVantage Tools\Lenovo User Guide.lnk -> C:\ProgramData\Lenovo\userguides\viewer\LenovoUserGuide.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo ThinkVantage Tools\System Update.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\tvsu.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo ThinkVantage Tools\Warranty Information.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Warranty Viewer\WarrantyViewer.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\System Update.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\tvsu.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\League of Legends\League of Legends.lnk -> C:\Riot Games\League of Legends\LeagueClient.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel\Intel(R) Graphics and Media Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\GfxUI.exe (Intel Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GP SOFT\PIT-Y.pl 2015\Deinstalacja programu PIT-Y.pl 2015.lnk -> C:\Program Files (x86)\PIT-Y.pl 2015\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GP SOFT\PIT-Y.pl 2015\PIT-Y 2015.lnk -> C:\Program Files (x86)\PIT-Y.pl 2015\PIT-Y.exe (PIT-Y.pl)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic\Gothic.lnk -> C:\Program Files (x86)\Piranha Bytes\Gothic\System\GOTHIC.EXE (Piranha Bytes Software GmbH)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOM Player\GOM Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\GRETECH\GomPlayer\GOM.EXE (Gretech Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOM Player\GOM Wizard.lnk -> C:\Program Files (x86)\GRETECH\GomPlayer\GomWiz.exe (Gretech Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOM Player\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\GRETECH\GomPlayer\Uninstall.exe (Gretech Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Football Manager 2017 Editor\Football Manager 2017 Editor.lnk -> C:\Gry\Football Manager 2017 Editor\editor.exe (Sports Interactive)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Football Manager 2017 Editor\Uninstall Football Manager 2017 Editor.lnk -> C:\Gry\Football Manager 2017 Editor\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG Zen\AVG.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Absolute Software\Absolute Data Protect.lnk -> C:\Program Files (x86)\Absolute Software\Absolute Reminder\AbsoluteReminder.exe (Absolute Software)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\Pictures\Obrazy — skrót.lnk -> C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries\Pictures.library-ms ()
Shortcut: C:\Users\dom\Music\muzyka mamy\Dokumenty — skrót.lnk -> C:\Users\dom\Documents ()
Shortcut: C:\Users\dom\Local Settings\Ulubione — skrót.lnk -> System Folder
Shortcut: C:\Users\dom\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\dom\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\dom\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\dom\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\dom\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Ski Resort Tycoon II.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ski Resort Tycoon II\SkiGame.exe (Developed by Cat Daddy Games, published by Activision)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Pulpit pierdoły\AVG AntiVirus FREE.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGUI.exe (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Pulpit pierdoły\GOM Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\GRETECH\GomPlayer\GOM.EXE (Gretech Corp.)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Pulpit pierdoły\OpenOffice 4.1.1.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\soffice.exe (Apache Software Foundation)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\PITY\PIT Format 2014.lnk -> C:\PIT Format 2014\PIT_Format_2014.exe (FORMAT Biuro Informatyki Stosowanej)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\PITY\PIT-Y 2015.lnk -> C:\Program Files (x86)\PIT-Y.pl 2015\PIT-Y.exe (PIT-Y.pl)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\PITY\PIT-Y.pl 2017.lnk -> C:\Program Files (x86)\PIT-Y.pl 2017\PIT-Y.exe (PIT-Y.pl)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\PITY\PIT-Y.pl 2018.lnk -> C:\Program Files (x86)\PIT-Y.pl 2018\PIT-Y.exe (PIT-Y.pl)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Nowy folder\Gothic.lnk -> C:\Program Files (x86)\Piranha Bytes\Gothic\System\GOTHIC.EXE (Piranha Bytes Software GmbH)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Filmy\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Users\dom\AppData\Local\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Filmy\Football Manager 2017\FMRTE 17.lnk -> C:\BraCa Soft\FMRTE 177\FMRTE.exe (BraCa Soft)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Filmy\Football Manager 2017\Football Manager 2017\FM Genie Scout 17.lnk -> C:\FM Genie Scout 17\FMGenieScout.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Filmy\Football Manager 2017\Football Manager 2017\FMRTE 17.lnk -> C:\BraCa Soft\FMRTE 17\FMRTE.exe (BraCa Soft)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\GOM Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\GRETECH\GomPlayer\GOM.EXE (Gretech Corp.)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Users\dom\AppData\Local\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ski Resort Tycoon II\Ski Resort Tycoon II.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ski Resort Tycoon II\SkiGame.exe (Developed by Cat Daddy Games, published by Activision)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NIEOFICJALNE SPOLSZCZENIE PES2013 v.1.1\NIEOFICJALNE SPOLSZCZENIE PES 2013 v.1.1.lnk -> H:\Nowy folder\Pro Evolution Soccer 2015\download\Odinstaluj Spolszczenie.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\1.LNK -> C:\Users\dom\Documents\Euro Truck Simulator 2\profiles\446F6D696E696B\save\1 (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Arystoteles.LNK -> C:\Users\dom\AppData\Local\Temp\Arystoteles.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\e-stypendia-zasady.LNK -> C:\Users\dom\AppData\Local\Temp\e-stypendia-zasady.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\game.LNK -> C:\Users\dom\Documents\Euro Truck Simulator 2\profiles\446F6D696E696B\save\1\game.sii (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\gornik-1.LNK -> C:\Users\dom\AppData\Local\Temp\gornik-1.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\podanie_lo.LNK -> C:\Users\dom\AppData\Local\Temp\podanie_lo.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\ponad-slowami-program.LNK -> C:\Users\dom\AppData\Local\Temp\ponad-slowami-program.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Porada dla Kandydata samodzielnie zakładającego konto.doc.LNK -> C:\Users\dom\Downloads\Porada dla Kandydata samodzielnie zakładającego konto.doc.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\rekrutacja.LNK -> C:\Users\dom\AppData\Local\Temp\rekrutacja.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\GOM Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\GRETECH\GomPlayer\GOM.EXE (Gretech Corp.)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Picasa 3.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\Picasa3.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Lenovo QuickLaunch.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\LenovoQuickLaunch\LenovoQuickLaunch.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{ADB5DD0D-99AD-437A-A35A-E7FFA74D173D}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWooD Productions Software AG\Gothic III\Gothic3.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{19F0EAF8-8389-4921-AADB-D809526419F8}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> C:\Program Files (x86)\Piranha Bytes\Gothic\System\GOTHIC.EXE (Piranha Bytes Software GmbH)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Windows.PurchaseDialog_cw5n1h2txyewy\Microsoft.Windows.PurchaseDialog.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Windows.ContactSupport_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\SymantecCorporation.NortonStudio_v68kp9n051hdp\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\rara.com.rara.com_2tghmx54nqzjm\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.ZuneVideo.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.ZuneMusic.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.XboxIdentityProvider_cw5n1h2txyewy\Microsoft.XboxIdentityProvider.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.XboxGameCallableUI_cw5n1h2txyewy\Microsoft.XboxGameCallableUI.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.XboxApp.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsSoundRecorder_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsScan_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsReadingList_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsReadingList.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsPhone_8wekyb3d8bbwe\CompanionApp.App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsMaps_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsFeedback_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\microsoft.windowslive.calendar.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\microsoft.windowslive.mail.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsCamera_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsAlarms_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.ParentalControls_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CortanaUI.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.CloudExperienceHost_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Studios.PinballFx2_8wekyb3d8bbwe\Pinball.App.lnk -> [LFhQ1SPSOYMGm5Microsoft Studios1SPSMԆi<D*T!e*data_win8\assets\package\logo_150x150.pngm.data_win8\assets\package\small_logo_30x30.pnge*data_win8\assets\package\wide_310x150.png)Pinball FX2E1SPS0%G`)Pinball FX21SPSU(Ly9K-i+Microsoft.Studios.PinballFx2_8wekyb3d8bbwe7Microsoft.Studios.PinballFx2_8wekyb3d8bbwe!Pinball.App]
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Reader_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Reader.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.People_8wekyb3d8bbwe\x4c7a3b7dy2188y46d4ya362y19ac5a5805e5x.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe\microsoft.onenoteim.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.MicrosoftOfficeHub.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy\WindowsDefaultLockScreen.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Getstarted_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BioEnrollment_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe\AppexTravel.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingSports_8wekyb3d8bbwe\AppexSports.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe\AppexNews.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingHealthAndFitness_8wekyb3d8bbwe\AppexHealthAndFitness.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingFoodAndDrink_8wekyb3d8bbwe\AppexFoodAndDrink.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingFinance_8wekyb3d8bbwe\AppexFinance.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Appconnector_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.AccountsControl_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.AAD.BrokerPlugin_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.3DBuilder_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\LenovoCorporation.LenovoSettings_4642shxvsv8s2\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\king.com.CandyCrushSaga_kgqvnymyfvs32\App.lnk -> CandyCrushSodaSaga
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Evernote.Evernote_q4d96b2w5wcc2\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\E046963F.LenovoSupport_k1h2ywk1493x8\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\E046963F.LenovoCompanion_k1h2ywk1493x8\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\AMZNMobileLLC.KindleforWindows8_stfe6vwa9jnbp\com.amazon.kindle.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\AccuWeather.AccuWeatherforWindows8_8zz2pj9h1h1d8\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\9E2F88E3.Twitter_wgeqdkkx372wm\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\24113Archi.Pastwa-miasta_3zs6vrhvscezy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\AVG AntiVirus FREE.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGUI.exe (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\League of Legends.lnk -> C:\Riot Games\League of Legends\LeagueClient.exe ()
 
 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo PC Experience.lnk -> C:\Windows\System32\Dxpserver.exe (Microsoft Corporation) -> /c
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\DirectX SDK Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /K ""C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Utilities\Bin\dx_setenv.cmd""
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo ThinkVantage Tools\Lenovo PC Experience.lnk -> C:\Windows\System32\Dxpserver.exe (Microsoft Corporation) -> /c
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel AppUp(SM) center\Intel AppUp(SM) center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Intel\IntelAppStore\bin\AppUp.exe (Intel Corporation) -> --domain F0399437-FD0C-4A48-B101-F0314A6172E4
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Huawei E3272\Huawei E3272.lnk -> C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbService.exe () -> -shortcut
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Huawei E3272\Uninstall.lnk -> C:\ProgramData\MobileBrServ\Uninstall.exe () -> -shortcut
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic\Usunięcie gry Gothic.lnk -> C:\Windows\IsUn0415.exe (InstallShield Software Corporation) -> -f"C:\Program Files (x86)\Piranha Bytes\Gothic\Uninst.isu"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Lenovo\LenovoTvtTools\Lenovo PC Experience.lnk -> C:\Windows\System32\Dxpserver.exe (Microsoft Corporation) -> /c
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\Desktop\Filmy\Football Manager 2017\miniFMRTE.lnk -> C:\BraCa Soft\FMRTE 177\FMRTE.exe (BraCa Soft) -> --minifmrte
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\Desktop\Filmy\Football Manager 2017\Football Manager 2017\miniFMRTE.lnk -> C:\BraCa Soft\FMRTE 17\FMRTE.exe (BraCa Soft) -> --minifmrte
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ski Resort Tycoon II\Usuń grę.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ski Resort Tycoon II\Unwise.exe () -> /W1 "C:\Program Files (x86)\Ski Resort Tycoon II\INSTALL.LOG"
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Huawei E3272.lnk -> C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbService.exe () -> -shortcut
 
 
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Lenovo Recommended Websites\Extent Games.url -> URL: hxxp://www.freeridegames.com/
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Lenovo Recommended Websites\Home.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/welcome/thinkpad
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Lenovo Recommended Websites\My Lenovo Cloud.url -> URL: hxxp://www.mylenovocloud.com/
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Lenovo Recommended Websites\News.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/news/us/en
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Lenovo Recommended Websites\Product Registration.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/register
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Lenovo Recommended Websites\Products.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/products/us/en
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Lenovo Recommended Websites\Services, Software, and Accessories.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/accessories
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Lenovo Recommended Websites\SugarSync.url -> URL: hxxps://www.sugarsync.com/affiliate/generic?l1=lenovo&l2=browser&url=http%%3A%%2F%%2Fwww.sugarsync.com%%2Foffers%%2Flenovov1%%2F
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Lenovo Recommended Websites\Support and Downloads.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/support
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Lenovo Recommended Websites\The Intel WiMAX website.url -> URL: hxxp://www.intel.com/go/getwimax
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Lenovo Recommended Websites\ThinkVantage Technologies.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/thinkvantage
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url -> URL: hxxp://support.steampowered.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> URL: hxxp://java.com/help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> URL: hxxp://java.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic\CzytajTo.url -> URL: "C:\Program Files (x86)\Piranha Bytes\Gothic\Readme.htm"
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOM Player\Homepage.url -> URL: hxxp://www.gomlab.com/
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Lenovo Recommended Websites\Extent Games.url -> URL: hxxp://www.freeridegames.com/
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Lenovo Recommended Websites\Home.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/welcome/thinkpad
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Lenovo Recommended Websites\My Lenovo Cloud.url -> URL: hxxp://www.mylenovocloud.com/
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Lenovo Recommended Websites\News.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/news/us/en
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Lenovo Recommended Websites\Product Registration.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/register
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Lenovo Recommended Websites\Products.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/products/us/en
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Lenovo Recommended Websites\Services, Software, and Accessories.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/accessories
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Lenovo Recommended Websites\SugarSync.url -> URL: hxxps://www.sugarsync.com/affiliate/generic?l1=lenovo&l2=browser&url=http%%3A%%2F%%2Fwww.sugarsync.com%%2Foffers%%2Flenovov1%%2F
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Lenovo Recommended Websites\Support and Downloads.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/support
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Lenovo Recommended Websites\The Intel WiMAX website.url -> URL: hxxp://www.intel.com/go/getwimax
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Lenovo Recommended Websites\ThinkVantage Technologies.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/thinkvantage
InternetURL: C:\Users\dom\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2017 Editor\Gameurs.Net.url -> URL: hxxp://www.gameurs.net/
InternetURL: C:\Users\dom\Desktop\Filmy\Football Manager 2017\Football Manager 2017\data\websites\adobe.url -> URL: hxxp://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
InternetURL: C:\Users\dom\Desktop\Filmy\Football Manager 2017\Football Manager 2017\data\websites\community forums.url -> URL: hxxp://community.sigames.com/
InternetURL: C:\Users\dom\Desktop\Filmy\Football Manager 2017\Football Manager 2017\data\websites\sega.url -> URL: hxxp://www.footballmanager.net/
InternetURL: C:\Users\dom\Desktop\Filmy\Football Manager 2017\Football Manager 2017\data\websites\si.url -> URL: hxxp://www.sigames.com/
InternetURL: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Counter-Strike Global Offensive.url -> URL: steam://rungameid/730
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
Wygenerowano w 0.091s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!