wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2009-12-29 00:07) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
ComboFix 09-12-27.04 - Aleksander 2009-12-28  23:21:49.2.2 - x86
Microsoft Windows 7 Home Premium   6.1.7600.0.1250.48.1045.18.3067.2089 [GMT 1:00]
Uruchomiony z: d:\\instalki\\ComboFix.exe
Użyto następujących komend :: d:\\instalki\\CFScript.txt..txt
 
FILE ::
\"c:\\program files\\Common Files\\Microsoft Shared\\MSINFO\\svrhost.exe\"
\"C:\\svrhost.exe\"
\"c:\\windows\\system32\\_svrhost.exe\"
\"c:\\windows\\system32\\svrhost.exe\"
.
 
(((((((((((((((((((((((((   Pliki utworzone od 2009-11-28 do 2009-12-28  )))))))))))))))))))))))))))))))
.
 
2009-12-28 22:27 . 2009-12-28 22:27     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Local\\temp
2009-12-28 22:27 . 2009-12-28 22:27     --------        d-----w-        c:\\users\\Public\\AppData\\Local\\temp
2009-12-28 22:27 . 2009-12-28 22:27     --------        d-----w-        c:\\users\\Default\\AppData\\Local\\temp
2009-12-28 17:49 . 2009-12-28 17:49     3544    ------w-        C:\\bootsqm.dat
2009-12-28 15:07 . 2009-12-28 17:53     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\Tibia
2009-12-28 14:59 . 2009-12-28 14:59     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\BOT_34551470
2009-12-28 14:59 . 2009-12-28 14:59     257623  ----a-w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\mshx32.exe
2009-12-24 10:54 . 2009-12-24 10:54     686400  ----a-w-        c:\\programdata\\Microsoft\\eHome\\Packages\\MCESpotlight\\MCESpotlight-2\\SpotlightResources.dll
2009-12-20 22:49 . 2009-12-20 22:49     --------        d-----w-        c:\\windows\\Options
2009-12-20 22:49 . 2009-12-20 22:49     --------        d-----w-        c:\\program files\\BisonC07
2009-12-20 22:49 . 2009-12-20 22:49     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\InstallShield
2009-12-20 22:30 . 2009-12-20 22:30     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Local\\Cyberlink
2009-12-20 17:51 . 2009-12-20 17:51     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Local\\Codemasters
2009-12-17 23:11 . 2009-12-17 23:11     --------        d-----w-        c:\\programdata\\Ashampoo
2009-12-17 13:05 . 2009-12-17 13:05     48648   ----a-w-        c:\\programdata\\Microsoft\\eHome\\Packages\\MCEClientUX\\UpdateableMarkup-2\\Markup.dll
2009-12-16 14:32 . 2009-12-25 19:40     271360  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\atksgt.sys
2009-12-16 14:32 . 2009-12-16 14:32     18048   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\lirsgt.sys
2009-12-14 18:43 . 2009-12-14 18:43     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Local\\cache
2009-12-14 18:40 . 2009-12-14 19:24     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\Gadu-Gadu 10
2009-12-13 22:01 . 2009-12-13 22:01     1700352 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\gdiplus.dll
2009-12-13 17:21 . 2009-12-13 18:30     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Local\\Rockstar Games
2009-12-13 17:14 . 2009-12-13 17:15     107888  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\CmdLineExt.dll
2009-12-13 17:13 . 2009-12-13 19:20     --------        d-----w-        c:\\program files\\Microsoft Games for Windows - LIVE
2009-12-13 17:13 . 2009-12-13 17:13     --------        d-----w-        c:\\windows\\system32\\xlive
2009-12-13 15:34 . 2009-12-13 15:58     43520   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\CmdLineExt03.dll
2009-12-12 21:45 . 2009-12-12 21:45     --------        d--h--r-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\SecuROM
2009-12-12 21:43 . 2005-05-26 14:34     2297552 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\d3dx9_26.dll
2009-12-12 18:11 . 2009-12-12 18:11     48648   ----a-w-        c:\\programdata\\Microsoft\\eHome\\Packages\\MCEClientUX\\UpdateableMarkup\\Markup.dll
2009-12-12 18:11 . 2009-12-12 18:11     686400  ----a-w-        c:\\programdata\\Microsoft\\eHome\\Packages\\MCESpotlight\\MCESpotlight\\SpotlightResources.dll
2009-12-11 13:17 . 2009-09-10 05:52     257024  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\msv1_0.dll
2009-12-11 13:17 . 2009-10-29 07:22     2048    ----a-w-        c:\\windows\\system32\\tzres.dll
2009-12-10 22:21 . 2009-12-19 18:39     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Local\\Ahead
2009-12-10 22:20 . 2009-12-19 18:39     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\Ahead
2009-12-10 22:18 . 2009-12-10 22:21     --------        d-----w-        c:\\program files\\Common Files\\Ahead
2009-12-10 22:18 . 2009-12-10 22:18     --------        d-----w-        c:\\programdata\\Nero
2009-12-10 22:18 . 2009-12-10 22:18     --------        d-----w-        c:\\program files\\Nero
2009-12-10 20:45 . 2009-12-10 20:45     4096    ----a-w-        c:\\windows\\d3dx.dat
2009-12-10 20:24 . 2009-11-12 04:14     66664   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\nvhda32v.sys
2009-12-10 20:24 . 2009-11-12 01:08     19456   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\nvhdap32.dll
2009-12-10 20:23 . 2009-12-10 20:23     --------        d-----w-        c:\\windows\\system32\\AGEIA
2009-12-10 20:23 . 2009-12-10 20:23     --------        d-----w-        c:\\program files\\AGEIA Technologies
2009-12-10 20:23 . 2009-12-10 20:23     --------        d-----w-        c:\\program files\\Common Files\\Wise Installation Wizard
2009-12-10 20:23 . 2009-12-10 20:24     --------        d-----w-        c:\\program files\\NVIDIA Corporation
2009-12-10 20:22 . 2009-11-21 02:34     76392   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\OpenCL.dll
2009-12-10 20:22 . 2009-11-21 02:34     11515752        ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\nvlddmkm.sys
2009-12-10 20:22 . 2009-11-21 02:34     4147816 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\nvencodemft.dll
2009-12-10 20:22 . 2009-11-21 02:34     289384  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\nvdecodemft.dll
2009-12-10 20:22 . 2009-11-21 02:34     2243176 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\nvcuvid.dll
2009-12-10 20:22 . 2009-11-21 02:34     14064232        ----a-w-        c:\\windows\\system32\\nvoglv32.dll
2009-12-10 20:22 . 2009-11-21 02:34     4001384 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\nvcuda.dll
2009-12-10 20:22 . 2009-11-21 02:34     1989224 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\nvcuvenc.dll
2009-12-10 20:22 . 2009-11-21 02:34     182888  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\nvcod178.dll
2009-12-10 20:22 . 2009-11-21 02:34     182888  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\nvcod.dll
2009-12-10 20:22 . 2009-11-21 02:34     11381352        ----a-w-        c:\\windows\\system32\\nvcompiler.dll
2009-12-10 20:22 . 2009-12-10 20:24     --------        d-----w-        C:\\NVIDIA
2009-12-10 20:05 . 2009-10-02 04:06     728648  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\dxgkrnl.sys
2009-12-10 20:05 . 2009-09-03 07:04     1320960 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\CertEnroll.dll
2009-12-10 20:05 . 2009-08-19 07:20     442920  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\winresume.exe
2009-12-10 20:05 . 2009-08-19 07:20     507568  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\winload.exe
2009-12-10 20:05 . 2009-08-03 05:35     2613248 ----a-w-        c:\\windows\\explorer.exe
2009-12-10 20:05 . 2009-07-30 16:29     108544  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\t2embed.dll
2009-12-10 20:05 . 2009-07-30 16:27     71168   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\fontsub.dll
2009-12-10 20:05 . 2009-07-30 04:44     293888  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\atmfd.dll
2009-12-10 20:05 . 2009-08-29 06:54     12625408        ----a-w-        c:\\windows\\system32\\wmploc.DLL
2009-12-10 20:03 . 2009-12-28 13:17     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\uTorrent
2009-12-10 19:03 . 2009-08-29 06:57     34816   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\msasn1.dll
2009-12-09 23:12 . 2002-06-06 13:38     139264  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\eax.dll
2009-12-09 20:17 . 2009-12-09 20:19     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\Media Player Classic
2009-12-09 20:16 . 2009-12-13 21:13     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\Winamp
2009-12-09 20:12 . 2009-12-27 23:20     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\BESTplayer
2009-12-09 19:54 . 2009-12-09 19:54     691696  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\sptd.sys
2009-12-09 19:53 . 2009-12-09 19:53     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\DAEMON Tools Lite
2009-12-09 19:53 . 2009-12-09 19:53     --------        d-----w-        c:\\programdata\\DAEMON Tools Lite
2009-12-09 19:30 . 2009-12-09 19:30     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Local\\Opera
2009-12-09 19:14 . 2009-12-09 19:14     --------        d-----w-        c:\\users\\Public\\CyberLink
2009-12-09 19:14 . 2009-12-09 19:14     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\CyberLink
2009-12-09 19:14 . 2009-12-09 19:14     --------        d-----w-        c:\\programdata\\CyberLink
2009-12-09 18:51 . 2009-12-09 18:51     --------        d-----w-        c:\\windows\\system32\\Macromed
2009-12-09 17:04 . 2009-12-19 19:14     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Local\\Microsoft Games
2009-12-09 16:46 . 2009-12-09 16:46     --------        d-----w-        c:\\windows\\system32\\data
2009-12-09 16:02 . 2009-12-11 00:02     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Local\\Adobe
2009-12-09 15:41 . 2009-12-15 22:34     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Local\\Diagnostics
2009-12-09 15:40 . 2009-12-09 15:40     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Local\\Broadcom
2009-12-09 15:40 . 2009-12-09 15:40     116720  ----a-w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Local\\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2009-12-09 15:40 . 2009-12-09 15:40     --------        d-----w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\Lenovo
2009-12-09 15:37 . 2009-12-09 15:37     --------        d-sh--we        c:\\users\\Default\\Ustawienia lokalne
2009-12-02 17:52 . 2009-12-02 17:52     37376   ----a-w-        c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\Gadu-Gadu 10\\_userdata\\ggbho.2.dll
 
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Sekcja Find3M   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-12-28 22:06 . 2009-11-22 15:50     --------        d-----w-        c:\\programdata\\VeriFace
2009-12-28 20:26 . 2009-10-16 06:52     --------        d--h--w-        c:\\program files\\InstallShield Installation Information
2009-12-26 17:30 . 2009-12-26 17:30     0       ---ha-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf
2009-12-23 02:14 . 2009-07-14 04:52     --------        d-----w-        c:\\program files\\Windows Sidebar
2009-12-23 02:14 . 2009-07-14 04:52     --------        d-----w-        c:\\program files\\DVD Maker
2009-12-23 02:14 . 2009-07-14 02:37     --------        d-----w-        c:\\program files\\Windows Mail
2009-12-23 02:14 . 2009-07-29 10:50     --------        d-----w-        c:\\program files\\Windows Journal
2009-12-23 02:14 . 2009-07-14 04:52     --------        d-----w-        c:\\program files\\Windows Photo Viewer
2009-12-23 02:14 . 2009-07-14 04:52     --------        d-----w-        c:\\program files\\Windows Defender
2009-12-21 12:15 . 2009-10-16 07:02     --------        d-----w-        c:\\program files\\McAfee
2009-12-20 22:25 . 2009-11-22 15:37     --------        d--h--w-        c:\\program files\\Temp
2009-12-20 19:07 . 2009-10-16 14:38     734536  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\perfh015.dat
2009-12-20 19:07 . 2009-10-16 14:38     148904  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\perfc015.dat
2009-12-13 18:29 . 2009-10-16 07:02     --------        d-----w-        c:\\programdata\\McAfee
2009-12-10 20:29 . 2009-11-22 15:40     --------        d-----w-        c:\\programdata\\NVIDIA
2009-12-09 20:59 . 2009-10-16 07:02     --------        d-----w-        c:\\program files\\Common Files\\McAfee
2009-12-09 15:37 . 2009-12-09 15:37     --------        d-sh--we        c:\\programdata\\Ulubione
2009-12-09 15:37 . 2009-12-09 15:37     --------        d-sh--we        c:\\programdata\\Szablony
2009-12-09 15:37 . 2009-12-09 15:37     --------        d-sh--we        c:\\programdata\\Pulpit
2009-12-09 15:37 . 2009-12-09 15:37     --------        d-sh--we        c:\\programdata\\Menu Start
2009-12-09 15:37 . 2009-12-09 15:37     --------        d-sh--we        c:\\programdata\\Dokumenty
2009-12-09 15:37 . 2009-12-09 15:37     --------        d-sh--we        c:\\programdata\\Dane aplikacji
2009-11-22 16:03 . 2009-10-16 06:57     --------        d-----w-        c:\\program files\\Lenovo
2009-11-22 15:59 . 2009-11-22 15:37     --------        d-----w-        c:\\program files\\Common Files\\InstallShield
2009-11-22 15:50 . 2009-11-22 15:50     2110728 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\Apblend.dll
2009-11-22 15:50 . 2009-11-22 15:50     1398024 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\Imagereog.dll
2009-11-22 15:50 . 2009-11-22 15:50     1171456 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\PicNotify.dll
2009-11-22 15:50 . 2009-11-22 15:50     11016   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\biologon.dll
2009-11-22 15:50 . 2009-11-22 15:49     1025288 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\CamOpEx.dll
2009-11-22 15:50 . 2009-11-22 15:50     660744  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\EncIcons.dll
2009-11-22 15:50 . 2009-11-22 15:50     1410312 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\IcnOvrly.dll
2009-11-22 15:50 . 2009-11-22 15:50     513288  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\SimpleExt.dll
2009-11-22 15:50 . 2009-11-22 15:50     3727720 ----a-w-        c:\\windows\\system32\\d3dx9_35.dll
2009-11-22 15:50 . 2009-11-22 15:50     876032  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\DevIL.dll
2009-11-22 15:50 . 2009-11-22 15:50     77824   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\ILU.dll
2009-11-22 15:50 . 2009-11-22 15:50     32768   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\ILUT.dll
2009-11-22 15:49 . 2009-11-22 15:49     626688  ----a-w-        c:\\windows\\msvcr80.dll
2009-11-22 15:49 . 2009-11-22 15:49     57344   ----a-w-        c:\\windows\\AsfHelper.dll
2009-11-22 15:49 . 2009-11-22 15:49     54800   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\funfrm.sys
2009-11-22 15:49 . 2009-11-22 15:49     --------        d-----w-        c:\\programdata\\EasyCapture
2009-11-22 15:47 . 2009-11-22 15:47     --------        d-----w-        c:\\program files\\Silicon Motion
2009-11-22 15:45 . 2009-11-22 15:41     --------        d-----w-        c:\\programdata\\win7_32
2009-11-22 15:41 . 2009-11-22 15:41     --------        d-----w-        c:\\programdata\\XP
2009-11-22 15:41 . 2009-11-22 15:41     --------        d-----w-        c:\\programdata\\win7_64
2009-11-22 15:41 . 2009-11-22 15:41     --------        d-----w-        c:\\programdata\\Vista64
2009-11-22 15:41 . 2009-11-22 15:41     --------        d-----w-        c:\\programdata\\Vista32
2009-11-22 15:41 . 2009-11-22 15:41     --------        d-----w-        c:\\program files\\Slidebar
2009-11-22 15:41 . 2009-11-22 15:41     262144  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\SBarHook.DLL
2009-11-22 15:38 . 2009-11-22 15:38     --------        d-----w-        c:\\program files\\Dolby
2009-11-22 15:37 . 2009-10-16 06:53     --------        d-----w-        c:\\program files\\Realtek
2009-11-22 15:33 . 2009-11-22 15:33     0       ---ha-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\Msft_Kernel_SynTP_01007.Wdf
2009-11-09 03:21 . 2009-11-09 03:21     59388   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\scdemu.sys
2009-11-06 09:59 . 2009-11-06 09:59     15406728        ----a-w-        c:\\windows\\system32\\xlive.dll
2009-11-06 09:59 . 2009-11-06 09:59     13642888        ----a-w-        c:\\windows\\system32\\xlivefnt.dll
2009-11-04 15:54 . 2009-10-16 07:03     79816   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\mfeavfk.sys
2009-11-04 15:54 . 2009-10-16 07:03     40552   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\mfesmfk.sys
2009-11-04 15:54 . 2009-10-16 07:03     35272   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\mfebopk.sys
2009-11-04 15:54 . 2009-10-16 07:03     214664  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\mfehidk.sys
2009-11-04 15:53 . 2009-10-16 07:03     34248   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\drivers\\mferkdk.sys
2009-11-02 17:05 . 2009-11-02 17:05     167064  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\xliveinstall.dll
2009-11-02 17:05 . 2009-11-02 17:05     71832   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\xliveinstallhost.exe
2009-10-16 14:38 . 2009-10-16 14:38     38710   ----a-w-        c:\\windows\\system32\\perfd015.dat
2009-10-16 14:38 . 2009-10-16 14:38     337158  ----a-w-        c:\\windows\\system32\\perfi015.dat
2009-10-16 14:38 . 2009-10-16 14:38     38710   ----a-w-        c:\\windows\\inf\\PERFLIB\\0415\\perfd.dat
2009-10-16 14:38 . 2009-10-16 14:38     38710   ----a-w-        c:\\windows\\inf\\PERFLIB\\0415\\perfc.dat
2009-10-16 14:38 . 2009-10-16 14:38     337158  ----a-w-        c:\\windows\\inf\\PERFLIB\\0415\\perfi.dat
2009-10-16 14:38 . 2009-10-16 14:38     337158  ----a-w-        c:\\windows\\inf\\PERFLIB\\0415\\perfh.dat
2009-10-16 06:58 . 2009-10-16 06:58     36864   ----a-w-        c:\\programdata\\Temp\\{80E158EA-7181-40FE-A701-301CE6BE64AB}\\PostBuild.exe
2009-10-16 06:56 . 2009-10-16 06:56     36864   ----a-w-        c:\\programdata\\Temp\\{46F4D124-20E5-4D12-BE52-EC177A7A4B42}\\PostBuild.exe
2009-06-10 21:26 . 2009-07-14 02:04     9633792 --sha-r-        c:\\windows\\Fonts\\StaticCache.dat
2009-07-14 01:14 . 2009-07-13 23:42     396800  --sha-w-        c:\\windows\\winsxs\\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\\WinMail.exe
.
 
(((((((((((((((((((((((((((((   SnapShot@2009-12-28_21.56.11   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
+ 2009-10-16 06:53 . 2009-12-28 22:21   37676              c:\\windows\\System32\\wdi\\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
+ 2009-07-14 04:55 . 2009-12-28 22:21   49704              c:\\windows\\System32\\wdi\\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
- 2009-12-09 15:38 . 2009-12-28 21:55   32768              c:\\windows\\System32\\config\\systemprofile\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Cookies\\index.dat
+ 2009-12-09 15:38 . 2009-12-28 22:27   32768              c:\\windows\\System32\\config\\systemprofile\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Cookies\\index.dat
+ 2009-12-09 15:38 . 2009-12-28 22:27   32768              c:\\windows\\System32\\config\\systemprofile\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat
- 2009-12-09 15:38 . 2009-12-28 21:55   32768              c:\\windows\\System32\\config\\systemprofile\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat
- 2009-07-14 04:41 . 2009-12-28 21:55   16384              c:\\windows\\System32\\config\\systemprofile\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\History\\History.IE5\\index.dat
+ 2009-07-14 04:41 . 2009-12-28 22:27   16384              c:\\windows\\System32\\config\\systemprofile\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\History\\History.IE5\\index.dat
+ 2009-12-09 15:52 . 2009-12-28 22:21   16384              c:\\windows\\ServiceProfiles\\NetworkService\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Cookies\\index.dat
- 2009-12-09 15:52 . 2009-12-28 21:50   16384              c:\\windows\\ServiceProfiles\\NetworkService\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Cookies\\index.dat
- 2009-12-09 15:52 . 2009-12-28 21:50   32768              c:\\windows\\ServiceProfiles\\NetworkService\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat
+ 2009-12-09 15:52 . 2009-12-28 22:21   32768              c:\\windows\\ServiceProfiles\\NetworkService\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat
- 2009-12-09 15:52 . 2009-12-28 21:50   16384              c:\\windows\\ServiceProfiles\\NetworkService\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\History\\History.IE5\\index.dat
+ 2009-12-09 15:52 . 2009-12-28 22:21   16384              c:\\windows\\ServiceProfiles\\NetworkService\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\History\\History.IE5\\index.dat
+ 2009-12-09 15:44 . 2009-12-28 22:21   16384              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Cookies\\index.dat
- 2009-12-09 15:44 . 2009-12-28 21:50   16384              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Cookies\\index.dat
- 2009-12-22 23:04 . 2009-12-28 21:02   32768              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\Temp\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat
+ 2009-12-22 23:04 . 2009-12-28 22:09   32768              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\Temp\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat
+ 2009-12-22 23:04 . 2009-12-28 22:09   16384              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\Temp\\History\\History.IE5\\index.dat
- 2009-12-22 23:04 . 2009-12-28 21:02   16384              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\Temp\\History\\History.IE5\\index.dat
+ 2009-12-22 23:04 . 2009-12-28 22:09   16384              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\Temp\\Cookies\\index.dat
- 2009-12-22 23:04 . 2009-12-28 21:02   16384              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\Temp\\Cookies\\index.dat
+ 2009-12-09 15:44 . 2009-12-28 22:21   32768              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat
- 2009-12-09 15:44 . 2009-12-28 21:50   32768              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat
+ 2009-12-09 15:44 . 2009-12-28 22:21   16384              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\History\\History.IE5\\index.dat
- 2009-12-09 15:44 . 2009-12-28 21:50   16384              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\History\\History.IE5\\index.dat
+ 2009-12-28 22:12 . 2009-12-28 22:12   1586              c:\\windows\\System32\\wdi\\ERCQueuedResolutions.dat
+ 2009-12-09 15:51 . 2009-12-28 22:21   6320              c:\\windows\\System32\\wdi\\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\\S-1-5-21-2443041514-4043664567-3778834794-1003_UserData.bin
- 2009-12-28 21:41 . 2009-12-28 21:41   2048              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\lastalive1.dat
+ 2009-12-28 22:13 . 2009-12-28 22:13   2048              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\lastalive1.dat
- 2009-12-28 21:41 . 2009-12-28 21:41   2048              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\lastalive0.dat
+ 2009-12-28 22:13 . 2009-12-28 22:13   2048              c:\\windows\\ServiceProfiles\\LocalService\\AppData\\Local\\lastalive0.dat
- 2009-07-14 02:03 . 2009-12-28 21:07   6815744              c:\\windows\\System32\\SMI\\Store\\Machine\\schema.dat
+ 2009-07-14 02:03 . 2009-12-28 22:23   6815744              c:\\windows\\System32\\SMI\\Store\\Machine\\schema.dat
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Wpisy startowe rejestru   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  
REGEDIT4
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\windows\\currentversion\\explorer\\shelliconoverlayidentifiers\\VeriFace Enc]
@=\"{771C7324-DA80-49D3-8017-753B0AF60951}\"
[HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\{771C7324-DA80-49D3-8017-753B0AF60951}]
2009-11-22 15:50        1410312 ----a-w-        c:\\windows\\System32\\IcnOvrly.dll
 
[HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"Sidebar\"=\"c:\\program files\\Windows Sidebar\\sidebar.exe\" [2009-07-14 1173504]
\"Microsoft Active X\"=\"c:\\users\\Aleksander\\AppData\\Roaming\\mshx32.exe\" [2009-12-28 257623]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"IAAnotif\"=\"c:\\program files\\Intel\\Intel Matrix Storage Manager\\iaanotif.exe\" [2009-08-07 186904]
\"MDS_Menu\"=\"c:\\program files\\Lenovo\\MediaShow\\MUITransfer\\MUIStartMenu.exe\" [2008-11-14 218408]
\"SynTPEnh\"=\"c:\\program files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPEnh.exe\" [2009-07-30 1545512]
\"RtHDVCpl\"=\"c:\\program files\\Realtek\\Audio\\HDA\\RtHDVCpl.exe\" [2009-07-20 7625248]
\"OnekeyDM\"=\"c:\\program files\\Lenovo\\OnekeyDM\\OnekeyDM.exe\" [2009-03-27 335872]
\"VeriFaceManager\"=\"c:\\program files\\Lenovo\\VeriFace\\PManage.exe\" [2009-11-22 3122440]
\"UpdateP2GShortCut\"=\"c:\\program files\\Lenovo\\Power2Go\\MUITransfer\\MUIStartMenu.exe\" [2008-12-03 218408]
\"EnergyUtility\"=\"c:\\program files\\Lenovo\\Energy Management\\utility.exe\" [2009-08-26 4114288]
\"Energy Management\"=\"c:\\program files\\Lenovo\\Energy Management\\Energy Management.exe\" [2009-06-25 5064520]
\"Lenovo SlideNav\"=\"c:\\program files\\Lenovo\\Lenovo SlideNav\\SlidebarNavigator\\SlidebarNavigator.exe\" [2009-08-19 839680]
\"mcagent_exe\"=\"c:\\program files\\McAfee.com\\Agent\\mcagent.exe\" [2009-10-29 1218008]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\windows\\currentversion\\policies\\system]
\"ConsentPromptBehaviorAdmin\"= 5 (0x5)
\"ConsentPromptBehaviorUser\"= 3 (0x3)
\"EnableUIADesktopToggle\"= 0 (0x0)
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\SafeBoot\\Minimal\\mcmscsvc]
@=\"\"
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\SafeBoot\\Minimal\\MCODS]
@=\"\"
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\Adobe Reader Speed Launcher]
2008-12-03 02:34        35184   ----a-w-        c:\\program files\\Adobe\\Reader 9.0\\Reader\\reader_sl.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}]
2006-12-23 17:05        143360  ----a-w-        c:\\program files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NMBgMonitor.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\DefragTaskBar]
2008-10-09 07:18        173408  ----a-w-        d:\\programy\\Ashampoo Magical Defrag 2\\bin\\defragTaskBar.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\NeroFilterCheck]
2006-01-12 14:40        155648  ----a-w-        c:\\program files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NeroCheck.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\PWRISOVM.EXE]
2009-11-09 03:17        180224  ----a-w-        d:\\programy\\PowerISO\\PWRISOVM.EXE
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\WinampAgent]
2009-07-01 16:37        37888   ----a-w-        d:\\programy\\Winamp\\winampa.exe
 
R0 sptd;sptd;c:\\windows\\System32\\Drivers\\sptd.sys [2009-12-09 691696]
R3 Bridge0;Bridge0;c:\\windows\\system32\\drivers\\WDBridge.sys [2009-07-28 63240]
R3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\\windows\\system32\\DRIVERS\\btwl2cap.sys [2009-04-07 29472]
R3 Lenovo ReadyComm AppSvc;Lenovo ReadyComm AppSvc;c:\\program files\\Lenovo\\ReadyComm\\AppSvc.exe [2009-07-28 414984]
R3 Lenovo ReadyComm ConnSvc;Lenovo ReadyComm ConnSvc;c:\\program files\\Lenovo\\ReadyComm\\ConnSvc.exe [2009-07-28 472328]
R3 PS_MDP;ReadyComm Presentation Space Helper Service;c:\\windows\\System32\\IgrsSvcs.exe [2009-07-14 20992]
R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\\windows\\system32\\Drivers\\RtsUStor.sys [2009-07-30 171520]
R3 RtsUIR;Realtek IR Driver;c:\\windows\\system32\\DRIVERS\\Rts516xIR.sys [x]
R3 wsvd;wsvd;c:\\windows\\system32\\DRIVERS\\wsvd.sys [2009-07-21 81704]
S1 funfrm;funfrm; [x]
S2 IGRS;IGRS;c:\\program files\\Lenovo\\ReadyComm\\common\\IGRS.exe [2009-07-14 38152]
S2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;c:\\program files\\McAfee\\SiteAdvisor\\McSACore.exe [2009-12-08 93320]
S2 ReadyComm.DirectRouter;ReadyComm.DirectRouter;c:\\windows\\System32\\IgrsSvcs.exe [2009-07-14 20992]
S3 ACPIVPC;Lenovo Virtual Power Controller Driver;c:\\windows\\system32\\DRIVERS\\AcpiVpc.sys [2009-05-19 21520]
S3 enecir;ENE CIR Receiver;c:\\windows\\system32\\DRIVERS\\enecir.sys [2009-06-29 59904]
S3 enecirhid;ENE CIR HID Receiver;c:\\windows\\system32\\DRIVERS\\enecirhid.sys [2009-05-19 11776]
S3 enecirhidma;ENE CIR HIDmini Filter;c:\\windows\\system32\\DRIVERS\\enecirhidma.sys [2008-04-24 5632]
S3 k57nd60x;Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\\windows\\system32\\DRIVERS\\k57nd60x.sys [2009-06-07 273448]
S3 netw5v32;Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit;c:\\windows\\system32\\DRIVERS\\netw5v32.sys [2009-05-14 4231680]
S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\\windows\\system32\\drivers\\nvhda32v.sys [2009-11-12 66664]
S3 usbsmi;Lenovo EasyCamera;c:\\windows\\system32\\DRIVERS\\SMIksdrv.sys [2009-08-21 171520]
S3 wdmirror;wdmirror;c:\\windows\\system32\\DRIVERS\\WDMirror.sys [2009-07-16 11792]
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\windows nt\\currentversion\\svchost]
LocalServiceAndNoImpersonation  REG_MULTI_SZ    SSDPSRV upnphost SCardSvr TBS FontCache fdrespub AppIDSvc QWAVE wcncsvc SensrSvc Mcx2Svc
IgrsSvcs        REG_MULTI_SZ    ReadyComm.DirectRouter PS_MDP
.
------- Skan uzupełniający -------
.
uStart Page = hxxp://www.google.pl/
mStart Page = hxxp://lenovo.live.com/
IE: &Windows Live Search - c:\\program files\\Windows Live Toolbar\\msntb.dll/search.htm
IE: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - c:\\progra~1\\MICROS~2\\Office12\\EXCEL.EXE/3000
IE: Wyślij obraz do urządzenia &Bluetooth... - c:\\program files\\Lenovo\\Bluetooth Software\\btsendto_ie_ctx.htm
IE: Wyślij stronę do urządzenia &Bluetooth... - c:\\program files\\Lenovo\\Bluetooth Software\\btsendto_ie.htm
.
.
--------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------
 
[HKEY_USERS\\S-1-5-21-2443041514-4043664567-3778834794-1003\\Software\\SecuROM\\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]
\"??\"=hex:5f,ac,39,11,c4,e3,d5,77,00,dd,6a,52,aa,b9,63,ff,b8,6f,96,d4,bf,05,49,
   9d,13,31,ef,42,66,25,86,13,d0,51,c9,a0,e9,81,11,5a,b6,d5,e2,26,02,56,ef,75,\\
\"??\"=hex:35,de,38,59,d8,64,92,c6,64,88,16,b1,81,dc,59,6b
 
[HKEY_USERS\\S-1-5-21-2443041514-4043664567-3778834794-1003\\Software\\SecuROM\\License information*]
@Allowed: (Read) (RestrictedCode)
\"datasecu\"=hex:01,6d,50,e4,60,f8,b2,2f,6a,0e,f6,3d,a3,90,5a,f2,a9,35,cf,73,0d,
   23,a1,08,13,d7,33,f3,1c,0b,b0,31,6e,9c,76,5a,fd,70,26,4e,f2,87,ea,13,35,b2,\\
\"rkeysecu\"=hex:29,23,be,84,e1,6c,d6,ae,52,90,49,f1,f1,bb,e9,eb
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet001\\Control\\PCW\\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
.
Czas ukończenia: 2009-12-28  23:31:08
ComboFix-quarantined-files.txt  2009-12-28 22:31
ComboFix2.txt  2009-12-28 22:00
 
Przed: 84 192 854 016 bajtów wolnych
Po: 84 115 554 304 bajtów wolnych
 
- - End Of File - - 8D06B10B5F9D29B4DA0583BEBEA959FC
 
Wygenerowano w 0.198s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!