wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2009-12-25 15:14) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 14:34:59, on 2009-12-25
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\aswUpdSv.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashServ.exe
C:\\WINDOWS\\SOUNDMAN.EXE
C:\\WINDOWS\\system32\\RUNDLL32.EXE
C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
C:\\Program Files\\SAGEM WiFi manager\\WLANUTL.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\wuauclt.exe
C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\wscntfy.exe
C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe
C:\\Program Files\\Trend Micro\\HijackThis\\HijackThis.exe
 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O4 - HKLM\\..\\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\\..\\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\\..\\Run: [avast!] C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [cdoosoft] C:\\DOCUME~1\\Marcinek\\USTAWI~1\\Temp\\herss.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [MSMSGS] \"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe\" /background
O4 - HKUS\\S-1-5-19\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA LOKALNA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-20\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA SIECIOWA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-18\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'SYSTEM\')
O4 - HKUS\\.DEFAULT\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'Default user\')
O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\\WINDOWS\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\\WINDOWS\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashWebSv.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
 
--
End of file - 3173 bytes
Wygenerowano w 0.023s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!