wklejto.pl

Dodane przez: ~grzenioPL (2009-12-20 21:19) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
Narz©dzie do oceny wydajno˜ci systemu Windows
> Wiersz polecenia \'winsat  formal -v\'
> Wykonywanie formalnej oceny wydajno˜ci
> DWM running... turnning DWM off
> Systemowe zasady zarzĄdzania zasilaniem zostaˆy zapisane i ustawione na maksymalnĄ wydajno˜†.
> Dziaˆa: Wyliczanie funkcji \'\'
> Gathering System Information
> Operating System                        : 6.1 Build-7600
> Processor                               : AMD Athlon(tm) XP 3200+
> TSC Frequency                           : 2204800000
> Number of Processors                    : 1
> Number of Cores                         : 1
> Number of CPUs                          : 1
> Number of Cores per Processor           : 1
> Number of CPUs Per Core                 : 1
> Cores have logical CPUs                 : NO
> L1 Cache and line Size                  : 65536  64
> L2 Cache and line Size                  : 524288  64
> Total physical mem available to the OS  : 1,49 GB (1˙610˙145˙792 bytes)
> Adapter Description                     : NVIDIA GeForce 6800 GS/XT
> Adapter Manufacturer                    : NVIDIA
> Adapter Driver Version                  : 8.15.11.8593
> Adapter Driver Date (yy/mm/dd)          : 2009\\5\\14
> Has DX9 or better                       : Yes
> Has Pixel shader 2.0 or better          : Yes
> Has LDDM Driver                         : Yes
> Dedicated (local) video memory          : 248.992MB
> System memory dedicated as video memory : 0MB
> System memory shared as video memory    : 239.438MB
> Primary Monitor Size                    : 1280 X 1024  (1310720 total pixels)
> WinSAT is Official                       : Yes
> Czas wykonywania 00:00:00.00
> Dziaˆa: WinSAT ? ocena wydajno˜ci Direct3D \'-aname DWM -time 10 -fbc 10 -disp off -normalw 12 -width 1280 -height 1024 -winwidth C(1144) -winheight C(915) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -nolock\'
> Ocenianie wydajno˜ci grafiki pulpitu
Wej˜cie do funkcji SimpleDWM::SimpleDWMState::ProcessCommandLine
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::DX9Init
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnCreateDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnCreateDevice
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnResetDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnResetDevice
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnLostDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnLostDevice
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnResetDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnResetDevice
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnLostDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnLostDevice
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnDestroyDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnDestroyDevice
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::DX9Shutdown
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::ProcessLog
> Czas wykonywania 00:00:18.13
> Dziaˆa: WinSAT ? ocena wydajno˜ci Direct3D \'-aname Batch -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(10) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)\'
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::StartKernelTracing
> Ocenianie wydajno˜ci pakietu DirectX
Wej˜cie do funkcji GenGame::StartGenGame
Wej˜cie do funkcji GenGame::GenGameState::ProcessCommandLine
Funkcja oceny wydajno˜ci D3D przetworzyˆa wiersz polecenia.
Funkcja oceny wydajno˜ci D3D przetworzyˆa wiersz polecenia.
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::DX9Init
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnCreateDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnCreateDevice
Pomy˜lnie utworzono tekstury w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono deklaracje wierzchoˆk˘w w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekty kul w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono programy do cieniowania pikseli i wierzchoˆk˘w w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnResetDeviceToTexture
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnResetDevice
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnLostDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnLostDevice
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnDestroyDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnDestroyDevice
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::DX9Shutdown
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::ProcessLog
> Czas wykonywania 00:00:07.51
> Dziaˆa: WinSAT ? ocena wydajno˜ci Direct3D \'-aname Alpha -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(75) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)\'
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::StartKernelTracing
> Ocenianie wydajno˜ci funkcji DirectX Alpha blend
Wej˜cie do funkcji GenGame::StartGenGame
Wej˜cie do funkcji GenGame::GenGameState::ProcessCommandLine
Funkcja oceny wydajno˜ci D3D przetworzyˆa wiersz polecenia.
Funkcja oceny wydajno˜ci D3D przetworzyˆa wiersz polecenia.
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::DX9Init
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnCreateDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnCreateDevice
Pomy˜lnie utworzono tekstury w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono deklaracje wierzchoˆk˘w w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekty kul w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono programy do cieniowania pikseli i wierzchoˆk˘w w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnResetDeviceToTexture
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnResetDevice
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnLostDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnLostDevice
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnDestroyDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnDestroyDevice
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::DX9Shutdown
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::ProcessLog
> Czas wykonywania 00:00:07.84
> Dziaˆa: WinSAT ? ocena wydajno˜ci Direct3D \'-aname Tex -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -texshader -totaltex 10 -texpobj C(4) -rendertotex 6 -rtdelta 3\'
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::StartKernelTracing
> Ocenianie wydajno˜ci funkcji DirectX Texture load
Wej˜cie do funkcji GenGame::StartGenGame
Wej˜cie do funkcji GenGame::GenGameState::ProcessCommandLine
Funkcja oceny wydajno˜ci D3D przetworzyˆa wiersz polecenia.
Funkcja oceny wydajno˜ci D3D przetworzyˆa wiersz polecenia.
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::DX9Init
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnCreateDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnCreateDevice
Pomy˜lnie utworzono tekstury w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono deklaracje wierzchoˆk˘w w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekty kul w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono programy do cieniowania pikseli i wierzchoˆk˘w w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnResetDeviceToTexture
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono gˆ©bi©/wzornik w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnResetDevice
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnLostDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnLostDevice
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnDestroyDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnDestroyDevice
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::DX9Shutdown
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::ProcessLog
> Czas wykonywania 00:00:08.23
> Dziaˆa: WinSAT ? ocena wydajno˜ci Direct3D \'-aname ALU -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -alushader -totaltex 10 -texpobj C(1) -rendertotex 6 -rtdelta 3\'
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::StartKernelTracing
> Ocenianie wydajno˜ci funkcji DirectX ALU
Wej˜cie do funkcji GenGame::StartGenGame
Wej˜cie do funkcji GenGame::GenGameState::ProcessCommandLine
Funkcja oceny wydajno˜ci D3D przetworzyˆa wiersz polecenia.
Funkcja oceny wydajno˜ci D3D przetworzyˆa wiersz polecenia.
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::DX9Init
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnCreateDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnCreateDevice
Pomy˜lnie utworzono tekstury w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono deklaracje wierzchoˆk˘w w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekty kul w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono programy do cieniowania pikseli i wierzchoˆk˘w w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::CreateQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnResetDeviceToTexture
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono obiekt docelowy renderowania w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Pomy˜lnie utworzono gˆ©bi©/wzornik w celu wykonania oceny wydajno˜ci D3D.
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnResetDevice
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnLostDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnLostDevice
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::FreeQueries
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnDestroyDeviceToTexture
Wej˜cie do funkcji `anonymous-namespace\'::OnDestroyDevice
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::DX9Shutdown
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::ProcessLog
> Czas wykonywania 00:00:09.00
> Dziaˆa: WinSAT ? ocena wydajno˜ci Direct3D \'-dx10  -aname Batch -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(10) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)\'
> Czas wykonywania 00:00:00.00
> Dziaˆa: WinSAT ? ocena wydajno˜ci Direct3D \'-dx10  -aname Alpha -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(75) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)\'
> Czas wykonywania 00:00:00.00
> Dziaˆa: WinSAT ? ocena wydajno˜ci Direct3D \'-dx10  -aname Tex -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -texshader -totaltex 10 -texpobj C(4) -rendertotex 6 -rtdelta 3\'
> Czas wykonywania 00:00:00.00
> Dziaˆa: WinSAT ? ocena wydajno˜ci Direct3D \'-dx10  -aname ALU -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -alushader -totaltex 10 -texpobj C(1) -rendertotex 6 -rtdelta 3\'
> Czas wykonywania 00:00:00.00
> Dziaˆa: WinSAT ? ocena wydajno˜ci Direct3D \'-dx10  -aname GeomF4 -time 7 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 150;200;241 -batchcnt C(50);C(200);C(300) -objs C(12);C(26);C(45) -noalpha -geomf4shader -texpobj C(0) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -tierframes 60 -tiertime 1\'
> Czas wykonywania 00:00:00.00
> Dziaˆa: WinSAT ? ocena wydajno˜ci Direct3D \'-dx10  -aname GeomV8 -time 7 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 75;100;120 -batchcnt C(25);C(100);C(150) -objs C(8);C(17);C(29) -noalpha -geomv8shader -texpobj C(0) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -tierframes 60 -tiertime 1\'
> Czas wykonywania 00:00:00.00
> Dziaˆa: WinSAT ? ocena wydajno˜ci Direct3D \'-dx10  -aname CBuffer -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 75 -batchcnt C(25) -objs C(8) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1) -cbuffershader -cbufa 2 -cbuff 5 -cbufp 6\'
> Czas wykonywania 00:00:00.00
> Dziaˆa: Ocena wydajno˜ci odtwarzania platformy Media Foundation \'-input C:\\Windows\\Performance\\WinSAT\\winsat.wmv -nopmp\'
Creating temporary files for ETW tracing...
Temporary trace files created.
Initializing COM.
Initializing Media Foundation.
Creating playback window.
Resolving source.
Creating session for source.
Attaching event sinks.
Building topology.
Resizing window.
Starting kernel logger.
Starting EVR logger.
Starting playback.
Waiting for finish.
Finished!
Stopping EVR logger.
Stopping kernel logger.
Opening kernel trace log...
Opening EVR trace log...
Processing kernel trace log...
Finished processing kernel trace!
ETW-  CPU  0 time:        2479606.8 us user +          64627.2 us isr/dpc
ETW-  Summed time:        2479606.8 us user +          64627.2 us isr/dpc
ETW-   Max thread:        2406526.8 us
ETW- Elapsed time:        2884407.4 us
EVR- 142 frames
EVR- Min frame time: 8906 usec
EVR- Max frame time: 81316 usec
EVR- Mean frame time: 18263 usec
EVR- Median frame time: 14789 usec
Cleaning up.
... EVR.
... session.
... source.
... event sink.
... playback window.
Shutting down Media Foundation.
Shutting down COM.
Deleting temporary ETW traces...
Finished!
> Czas wykonywania 00:00:03.98
> Dziaˆa: Rozszerzona ocena no˜nika \'-input C:\\Windows\\Performance\\WinSAT\\Clip_1080_5sec_MPEG2_HD_15mbps.mpg -dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 270 -expfrmmax 300 -overrideframetype int2fps\'
* Starting ETW recording.
* Initializing DSPlayer.
Initializing COM.
Creating filter graph.
Creating playback window.
Creating EVR filter.
Creating DirectSound filter.
Creating source filter and rendering pins.
Setting video policy.
* Playing content.
Starting playback.
> Czas wykonywania 00:00:05.94
> Wydajno˜† Direct3D Batch                     39.63 F/s
> Wydajno˜† Direct3D Alpha Blend               38.75 F/s
> Wydajno˜† Direct3D ALU                       15.96 F/s
> Wydajno˜† Direct3D Texture Load              16.29 F/s
> Wydajno˜† Direct3D Batch                     0.00 F/s
> Wydajno˜† Direct3D Alpha Blend               0.00 F/s
> Wydajno˜† Direct3D ALU                       0.00 F/s
> Wydajno˜† Direct3D Texture Load              0.00 F/s
> Wydajno˜† geometrii pakietu Direct3D         0.00 F/s
> Wydajno˜† geometrii pakietu Direct3D         0.00 F/s
> Wydajno˜† staˆego buforu pakietu Direct3D    0.00 F/s
> Przepˆywno˜† pami©ci wideo                   10621.30 MB/s
> Czas dekodowania platformy Media Foundation  2.40653 s
> Caˆkowity czas wykonywania 00:01:08.75
Wej˜cie do funkcji D3DCommon::DX9Shutdown
> Przywr˘cono systemowe zasady zasilania procesora.
> Composition restarted
 
Wygenerowano w 0.117s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!