wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2009-12-08 21:34) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:34:27, on 2009-12-08
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
C:\\Program Files\\Common Files\\ABBYY\\FineReader\\9.00\\Licensing\\PE\\NetworkLicenseServer.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\astsrv.exe
C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\ekrn.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\Program Files\\GW Micro\\Window-Eyes\\weserv.exe
C:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
C:\\WINDOWS\\system32\\RUNDLL32.EXE
C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\egui.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
C:\\Program Files\\GW Micro\\Window-Eyes\\SPEECH32.EXE
C:\\Program Files\\GW Micro\\Window-Eyes\\GWM32.EXE
C:\\Program Files\\GW Micro\\Window-Eyes\\bdisplay.exe
C:\\Program Files\\Trend Micro\\HijackThis\\HijackThis.exe
 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = http://pracownik.mikrotech.pl/
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\ActiveX\\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\GRA8E1~1.DLL
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\\..\\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\\..\\Run: [egui] \"C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\egui.exe\" /hide /waitservice
O4 - HKLM\\..\\Run: [Regedit32] C:\\WINDOWS\\system32\\regedit.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [ctfmon.exe] C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [av_md] C:\\WINDOWS\\system32\\config\\systemprofile\\av_md.exe
O4 - HKUS\\S-1-5-18\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'SYSTEM\')
O4 - HKUS\\.DEFAULT\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'Default user\')
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\ONBttnIE.dll
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\\PROGRA~1\\MI3AA1~1\\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\\PROGRA~1\\MI3AA1~1\\INetRepl.dll
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\\PROGRA~1\\MI3AA1~1\\INetRepl.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\\WINDOWS\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\\WINDOWS\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O17 - HKLM\\System\\CCS\\Services\\Tcpip\\..\\{993925FC-9D3E-4C36-A50A-EF001E99B761}: NameServer = 194.204.152.34
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\\PROGRA~1\\COMMON~1\\Skype\\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: wineyes - C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\welogon.dll
O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\\Program Files\\Common Files\\ABBYY\\FineReader\\9.00\\Licensing\\PE\\NetworkLicenseServer.exe
O23 - Service: AST Service (astcc) - Nalpeiron Ltd. - C:\\WINDOWS\\system32\\astsrv.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\ekrn.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\Driver\\1150\\Intel 32\\IDriverT.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
O23 - Service: Window-Eyes (windoweyes) - Unknown owner - C:\\Program Files\\GW Micro\\Window-Eyes\\weserv.exe
 
--
End of file - 5267 bytes
Wygenerowano w 0.036s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!