wklejto.pl

Dodane przez: ~staryh (2008-06-30 11:09) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
ComboFix 08-06-20.4 - Abc 2008-06-30 10:56:32.5 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.2.1250.1.1045.18.568 [GMT 2:00]
Running from: C:\\Documents and Settings\\Abc\\Pulpit\\ComboFix.exe
 
[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !![/b][/color]
.
 
(((((((((((((((((((((((((   Files Created from 2008-05-28 to 2008-06-30  )))))))))))))))))))))))))))))))
.
 
2008-06-29 23:49 . 2008-06-29 23:49     1,374   --a------       C:\\WINDOWS\\imsins.BAK
2008-06-29 19:08 . 2008-06-14 20:01     273,024 ---------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\bthport.sys
2008-06-29 19:08 . 2008-06-14 20:01     273,024 -----c---       C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\bthport.sys
2008-06-29 13:15 . 2008-06-29 13:15     <DIR>   d--------       C:\\WINDOWS\\system32\\Kaspersky Lab
2008-06-29 13:15 . 2008-06-29 13:15     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Kaspersky Lab
2008-06-29 12:51 . 2008-06-30 10:57     <DIR>   d--h-----       C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Ustawienia lokalne
2008-06-29 12:51 . 2008-06-29 12:54     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Ulubione
2008-06-29 12:51 . 2008-01-28 17:56     <DIR>   d--h-----       C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Szablony
2008-06-29 12:51 . 2008-06-29 14:08     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Pulpit
2008-06-29 12:51 . 2008-01-28 18:51     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Moje dokumenty
2008-06-29 12:51 . 2008-01-28 18:51     <DIR>   dr-------       C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Menu Start
2008-06-29 12:51 . 2008-06-29 13:31     <DIR>   dr-h-----       C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Dane aplikacji
2008-06-29 12:51 . 2008-06-29 12:51     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\Administrator
2008-06-05 13:28 . 2008-06-30 10:57     <DIR>   d--h-----       C:\\Documents and Settings\\Abc\\Ustawienia lokalne
2008-06-04 17:43 . 2008-06-04 17:43     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\Abc\\Dane aplikacji\\PWNEncy2007
2008-06-04 17:36 . 2008-06-04 17:36     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\PWN
2008-06-04 17:36 . 2001-04-04 14:00     245,760 ---------       C:\\WINDOWS\\system32\\DECO_32.DLL
2008-06-04 17:34 . 1998-11-13 14:10     307,200 --a------       C:\\WINDOWS\\IsUn0415.exe
2008-05-31 08:15 . 2008-05-31 08:19     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Bandoo
2008-05-26 19:44 . 2008-05-26 19:44     1,160   --a------       C:\\WINDOWS\\mozver.dat
2008-05-22 18:52 . 2008-05-22 18:52     0       --a------       C:\\WINDOWS\\nsreg.dat
2008-05-04 15:12 . 2004-08-03 23:08     31,616  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\usbccgp.sys
2008-05-04 15:12 . 2004-08-03 23:08     31,616  --a--c---       C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\usbccgp.sys
2008-05-04 15:12 . 2004-08-04 00:44     21,504  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\hidserv.dll
2008-05-04 15:12 . 2004-08-04 00:44     21,504  --a--c---       C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\hidserv.dll
 
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Find3M Report   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-06-30 08:56        ---------       d---a-w C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\TEMP
2008-06-30 08:36        ---------       d-----w C:\\Program Files\\PC Tools AntiVirus
2008-06-30 08:34        ---------       d-----w C:\\Program Files\\MediaEldoradoCodec
2008-06-28 14:50        ---------       d-----w C:\\Documents and Settings\\Abc\\Dane aplikacji\\Skype
2008-06-28 08:43        ---------       d-----w C:\\Documents and Settings\\Abc\\Dane aplikacji\\skypePM
2008-05-29 14:59        ---------       d-----w C:\\Program Files\\BearShare Applications
2008-05-14 13:48        ---------       d-----w C:\\Documents and Settings\\Abc\\Dane aplikacji\\Nokia Multimedia Player
2008-05-08 12:28        202,752 ----a-w C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\rmcast.sys
2008-05-07 05:16        1,291,264       ----a-w C:\\WINDOWS\\system32\\quartz.dll
2008-05-01 17:29        ---------       d-----w C:\\Program Files\\Gadu-Gadu
2008-04-21 07:03        662,016 ----a-w C:\\WINDOWS\\system32\\wininet.dll
2008-03-25 04:52        621,344 ----a-w C:\\WINDOWS\\system32\\mswstr10.dll
2008-03-25 04:52        178,976 ----a-w C:\\WINDOWS\\system32\\msjint40.dll
2008-03-20 08:09        1,845,504       ----a-w C:\\WINDOWS\\system32\\win32k.sys
2008-03-12 12:31        32      ----a-w C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\ezsid.dat
.
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Reg Loading Points   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown 
REGEDIT4
 
[HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"ctfmon.exe\"=\"C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe\" [2004-08-04 00:44 15360]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"NvCplDaemon\"=\"C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll\" [2006-10-31 08:35 7634944]
\"NvMediaCenter\"=\"C:\\WINDOWS\\system32\\NvMcTray.dll\" [2006-10-31 08:35 86016]
\"RTHDCPL\"=\"RTHDCPL.EXE\" [2007-07-05 10:08 16380416 C:\\WINDOWS\\RTHDCPL.exe]
\"PCTAVApp\"=\"C:\\Program Files\\PC Tools AntiVirus\\PCTAV.exe\" [2008-04-06 16:51 1238928]
\"GrooveMonitor\"=\"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GrooveMonitor.exe\" [2006-10-27 01:47 31016]
 
[HKEY_USERS\\.DEFAULT\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"CTFMON.EXE\"=\"C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE\" [2004-08-04 00:44 15360]
\"Nokia.PCSync\"=\"C:\\Program Files\\Nokia\\Nokia PC Suite 6\\PcSync2.exe\" [2007-11-07 18:35 1294336]
 
C:\\Documents and Settings\\Abc\\Menu Start\\Programy\\Autostart\\
Tworzenie wycink˘w ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk - C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTEM.EXE [2006-10-26 21:24:54 98632]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\BearShare]
C:\\Program Files\\BearShare\\BearShare.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\ctfmon.exe]
--a------ 2004-08-04 00:44 15360 C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}]
C:\\Program Files\\Common Files\\Nero\\Lib\\NMIndexStoreSvr.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\NBKeyScan]
C:\\Program Files\\Nero\\Nero8\\Nero BackItUp\\NBKeyScan.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\nwiz]
--a------ 2006-10-31 08:35 1622016 C:\\WINDOWS\\system32\\nwiz.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\SkyTel]
-r------- 2007-06-15 10:45 1826816 C:\\WINDOWS\\SkyTel.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\swg]
--a------ 2008-02-08 23:38 68856 C:\\Program Files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\GoogleToolbarNotifier.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\security center]
\"AntiVirusOverride\"=dword:00000001
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile]
\"EnableFirewall\"= 0 (0x0)
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile\\AuthorizedApplications\\List]
\"%windir%\\\\system32\\\\sessmgr.exe\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Gadu-Gadu\\\\gg.exe\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Microsoft Office\\\\Office12\\\\OUTLOOK.EXE\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Microsoft Office\\\\Office12\\\\GROOVE.EXE\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Microsoft Office\\\\Office12\\\\ONENOTE.EXE\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Microsoft Games\\\\Zoo Tycoon 2\\\\zt.exe\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Skype\\\\Phone\\\\Skype.exe\"=
 
 
.
**************************************************************************
 
catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-06-30 10:57:07
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS
 
scanning hidden processes ... 
 
scanning hidden autostart entries ...
 
scanning hidden files ... 
 
scan completed successfully
hidden files: 0
 
**************************************************************************
.
Completion time: 2008-06-30 10:58:10
ComboFix-quarantined-files.txt  2008-06-30 08:58:09
ComboFix2.txt  2008-06-30 08:39:13
ComboFix3.txt  2008-06-29 19:35:21
 
Pre-Run: 49,813,450,752 bajtów wolnych
Post-Run: 49,807,273,984 bajtów wolnych
 
113     --- E O F ---   2008-06-29 21:49:39
 
Wygenerowano w 0.056s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!