wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2017-12-29 17:35) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja: 26-12-2017
Uruchomiony przez Dariusz (administrator)  DARIUSZ-PC (29-12-2017 17:08:53)
Uruchomiony z C:\Users\Dariusz\Downloads\fixlist
Załadowane profile: Dariusz & UpdatusUser (Dostępne profile: Dariusz & UpdatusUser)
Platform: Microsoft® Windows Vista™ Home Premium  Service Pack 2 (X86) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 7 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SLsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
(Nero AG) C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
(Motorola Inc.) C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
( Hewlett-Packard Development Company, L.P.) C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCtrl.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\egui.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
(Hewlett-Packard Development Company, L.P.) C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe
(Hewlett-Packard Development Company, L.P.) C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(Farbar) C:\Users\Dariusz\Downloads\fixlist\FRST32.exe
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM\...\Run: [Windows Defender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [1008184 2008-01-18] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [SMSERIAL] => C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe [634880 2007-01-17] (Motorola Inc.)
HKLM\...\Run: [CognizanceTS] => rundll32.exe C:\PROGRA~1\BIOSCR~1\VeriSoft\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule
HKLM\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [959904 2014-05-08] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [QlbCtrl.exe] => C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe [322104 2009-08-20] ( Hewlett-Packard Development Company, L.P.)
HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmds.exe [300440 2017-12-23] (ESET)
HKU\S-1-5-21-2703649384-1414356022-276113921-1000\...\MountPoints2: {11227b76-2812-11e7-8ee2-001b24e11b34} - F:\Startme.exe
AppInit_DLLs: APSHook.dll => C:\Windows\system32\APSHook.dll [56832 2006-07-13] (Cognizance Corporation)
Lsa: [Notification Packages] scecli ASWLNPkg
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{7A09A241-8DDF-4245-813F-FAD18B22DAC5}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 
Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
BHO: VeriSoft Access Manager -> {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} -> C:\Program Files\Bioscrypt\VeriSoft\Bin\ItIEAddIn.dll [2006-11-21] (Bioscrypt Inc.)
 
FireFox:
========
FF DefaultProfile: 84lgxtqi.default
FF ProfilePath: C:\Users\Dariusz\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\84lgxtqi.default [2017-12-29]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\84lgxtqi.default -> www.google.pl
FF Extension: (Video DownloadHelper) - C:\Users\Dariusz\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\84lgxtqi.default\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2017-10-20] [Przestarzałe]
FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Dariusz\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\84lgxtqi.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2017-12-27]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_28_0_0_126.dll [2017-12-13] ()
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50428.0\npctrl.dll [2016-04-27] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
 
==================== Usługi (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [272384 2017-12-13] (Adobe Systems Incorporated) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 ASBroker; C:\Program Files\Bioscrypt\VeriSoft\Bin\ASWLNPkg.dll [74240 2007-02-07] (Cognizance Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 ASChannel; C:\Program Files\Bioscrypt\VeriSoft\Bin\AsChnl.dll [131584 2006-06-22] (Cognizance Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 btwdins; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe [258103 2006-05-12] (Broadcom Corporation.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [1539560 2017-12-23] (ESET)
R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4563920 2017-11-01] (Malwarebytes)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [272952 2008-01-18] (Microsoft Corporation)
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R3 ATSWPDRV; C:\Windows\System32\DRIVERS\ATSwpDrv.sys [140424 2007-03-28] (AuthenTec, Inc.)
R3 BTKRNL; C:\Windows\System32\DRIVERS\btkrnl.sys [1342602 2006-05-12] (Broadcom Corporation.) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 BTWUSB; C:\Windows\System32\Drivers\btwusb.sys [57320 2006-05-12] (Broadcom Corporation.) [Brak podpisu cyfrowego]
R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [114552 2017-12-04] (ESET)
R1 eeCtrl; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys [393368 2017-12-04] (Symantec Corporation)
R1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [141480 2017-12-04] (ESET)
R1 epfwwfp; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfp.sys [90136 2017-12-04] (ESET)
R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae.sys [59896 2017-11-29] ()
R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [168376 2017-12-23] (Malwarebytes)
R3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [40376 2017-12-29] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [221112 2017-12-29] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [65312 2017-12-29] (Malwarebytes)
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2017-12-28 17:07 - 2017-12-28 17:07 - 000281711 ____R C:\Users\Dariusz\Desktop\O26_Faktura_indywidualna_000-030-6752-4786_17_12_F012_A.pdf
2017-12-28 16:49 - 2017-12-28 16:49 - 000001885 _____ C:\Users\Dariusz\Desktop\JRT.txt
2017-12-28 16:35 - 2017-12-28 16:35 - 001790024 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Dariusz\Downloads\JRT.exe
2017-12-28 16:33 - 2017-12-28 16:33 - 000001163 _____ C:\Users\Dariusz\Desktop\AdwCleaner[S3].txt
2017-12-28 16:25 - 2017-12-28 16:25 - 008198432 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Dariusz\Downloads\adwcleaner_7.0.6.0.exe
2017-12-28 15:45 - 2017-12-28 15:45 - 000000635 _____ C:\Users\Dariusz\Downloads\fixlist.txt
2017-12-28 15:40 - 2017-12-29 17:08 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\Downloads\fixlist
2017-12-28 14:29 - 2017-12-29 15:15 - 000065312 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2017-12-27 19:54 - 2017-12-27 19:54 - 000000571 _____ C:\Users\Dariusz\Desktop\lewandowskinieobecnosci.txt
2017-12-27 19:21 - 2017-12-27 19:22 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\Desktop\frstlogi
2017-12-27 18:48 - 2017-12-27 18:48 - 000050165 _____ C:\Users\Dariusz\Downloads\Shortcut.txt
2017-12-27 18:38 - 2017-12-27 18:48 - 000029080 _____ C:\Users\Dariusz\Downloads\Addition.txt
2017-12-27 18:35 - 2017-12-27 18:48 - 000017547 _____ C:\Users\Dariusz\Downloads\FRST.txt
2017-12-27 18:34 - 2017-12-27 18:34 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\Downloads\FRST-OlderVersion
2017-12-27 18:33 - 2017-12-29 17:08 - 000000000 ____D C:\FRST
2017-12-27 18:21 - 2017-12-27 18:21 - 000002606 _____ C:\Users\Dariusz\Documents\cc_20171227_182132.reg
2017-12-25 17:40 - 2017-12-25 17:40 - 000046480 _____ C:\Users\Dariusz\Desktop\OTL.Txt
2017-12-25 17:40 - 2017-12-25 17:40 - 000029368 _____ C:\Users\Dariusz\Desktop\Extras.Txt
2017-12-25 17:38 - 2017-12-25 17:38 - 000029368 _____ C:\Users\Dariusz\Downloads\Extras.Txt
2017-12-25 17:36 - 2017-12-25 17:36 - 000046480 _____ C:\Users\Dariusz\Downloads\OTL.Txt
2017-12-25 17:17 - 2017-12-25 17:18 - 000602112 _____ (OldTimer Tools) C:\Users\Dariusz\Downloads\OTL.exe
2017-12-23 19:44 - 2017-12-23 19:44 - 000168376 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
2017-12-23 19:43 - 2017-12-29 15:01 - 000040376 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2017-12-23 19:41 - 2017-12-29 15:00 - 000221112 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
2017-12-23 19:41 - 2017-12-23 19:41 - 000001855 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
2017-12-23 19:41 - 2017-12-23 19:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
2017-12-23 19:41 - 2017-11-29 09:11 - 000059896 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
2017-12-23 19:38 - 2017-12-23 19:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\MB3CoreBackup
2017-12-19 18:52 - 2017-12-19 18:52 - 000188207 ____R C:\Users\Dariusz\Desktop\ocenyprzewidywane.pdf
2017-12-15 17:33 - 2017-12-15 17:33 - 000370194 _____ C:\Users\Dariusz\Downloads\Christmas_activities_worksheet_Intermediate.pdf
2017-12-15 17:32 - 2017-12-08 10:16 - 000303743 _____ C:\Users\Dariusz\Desktop\Teacher_s notes_AB.pdf
2017-12-15 17:32 - 2017-12-08 10:16 - 000147008 _____ C:\Users\Dariusz\Desktop\Worksheet_B.pdf
2017-12-15 17:31 - 2017-12-08 10:16 - 000277176 _____ C:\Users\Dariusz\Desktop\Worksheet_A.pdf
2017-12-14 18:08 - 2017-12-14 18:09 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\Desktop\Tiger_1_Tests_and_Audio
2017-12-10 13:59 - 2017-12-28 15:52 - 000000008 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2017-12-10 13:26 - 2017-12-10 13:26 - 000000000 ____D C:\934cfec2f028d142e4adaa91
2017-12-10 13:23 - 2017-12-10 13:24 - 000000000 ____D C:\958196ed246bfc75e079e01ded4c
2017-12-09 19:57 - 2017-12-09 19:58 - 008187336 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Dariusz\Downloads\adwcleaner_7.0.5.0.exe
2017-12-08 21:58 - 2017-12-08 21:58 - 000006986 _____ C:\Users\Dariusz\Documents\cc_20171208_215756.reg
2017-12-03 14:07 - 2017-12-03 14:07 - 000178836 ____R C:\Users\Dariusz\Desktop\doc.pdf
2017-12-03 13:20 - 2017-12-03 13:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET
2017-12-03 13:20 - 2017-12-03 13:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ESET
2017-12-03 13:20 - 2017-12-03 13:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\ESET
2017-12-03 13:08 - 2017-12-03 13:08 - 004254840 _____ (ESET) C:\Users\Dariusz\Downloads\eset_nod32_antivirus_live_installer.exe
2017-12-02 17:25 - 2017-12-02 17:25 - 000000000 ____D C:\b4c930e617af844128558a0f5e
2017-12-02 17:12 - 2017-12-02 18:34 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\AppData\Local\Avg
2017-12-02 17:12 - 2017-12-02 18:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Avg
2017-12-02 17:12 - 2017-12-02 18:30 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\AppData\Local\AvgSetupLog
2017-11-29 16:33 - 2017-11-29 15:36 - 000273256 ____R C:\Users\Dariusz\Downloads\O26_Faktura_indywidualna_000-030-6752-4786_17_11_F011_A (2).pdf
2017-11-29 15:36 - 2017-11-29 15:36 - 000273256 ____R C:\Users\Dariusz\Downloads\O26_Faktura_indywidualna_000-030-6752-4786_17_11_F011_A.pdf
2017-11-29 15:33 - 2017-12-29 15:14 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\AppData\Local\CrashDumps
 
==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2017-12-29 17:00 - 2006-11-02 13:47 - 000004928 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-12-29 17:00 - 2006-11-02 13:47 - 000004928 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-12-29 15:50 - 2016-11-19 15:54 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\AppData\LocalLow\Mozilla
2017-12-29 15:00 - 2006-11-02 14:01 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2017-12-28 19:54 - 2016-07-26 15:04 - 000000012 _____ C:\Windows\bthservsdp.dat
2017-12-28 19:54 - 2006-11-02 14:01 - 000032532 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2017-12-28 18:52 - 2006-12-05 06:22 - 000662056 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2017-12-28 18:52 - 2006-12-05 06:22 - 000126908 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2017-12-28 18:52 - 2006-11-02 12:18 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2017-12-28 18:52 - 2006-11-02 11:33 - 001468980 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-12-28 16:33 - 2017-02-21 18:19 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2017-12-28 15:47 - 2006-11-02 12:18 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2017-12-27 20:55 - 2017-09-03 13:45 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\Desktop\wychowawca
2017-12-27 19:04 - 2016-07-28 16:51 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\Desktop\aaaaa
2017-12-27 18:05 - 2016-08-24 12:12 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
2017-12-23 19:02 - 2017-11-26 12:54 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\AppData\Local\ESET
2017-12-17 16:29 - 2017-09-03 14:36 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\Desktop\tiger
2017-12-13 14:38 - 2016-07-26 15:28 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2017-12-13 14:38 - 2016-07-26 15:28 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2017-12-13 14:37 - 2016-07-26 15:28 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
2017-12-09 20:25 - 2016-11-01 14:14 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz\Desktop\zusb
2017-12-08 20:58 - 2016-07-27 17:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-12-08 20:26 - 2016-07-26 15:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
2017-12-08 19:11 - 2016-11-19 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2017-12-04 15:43 - 2017-11-02 09:02 - 000114552 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\eamonm.sys
2017-12-04 15:43 - 2017-10-09 16:49 - 000141480 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\ehdrv.sys
2017-12-04 15:43 - 2017-09-19 09:05 - 000090136 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\epfwwfp.sys
2017-12-03 13:13 - 2016-07-27 14:52 - 000001912 _____ C:\Windows\epplauncher.mif
2017-12-02 18:36 - 2017-11-25 19:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Comodo
2017-12-02 17:40 - 2017-11-25 20:16 - 000005696 _____ C:\Windows\system32\Drivers\sfi.dat
2017-12-02 17:28 - 2016-07-26 09:52 - 000000000 ____D C:\Users\Dariusz
 
==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 
2016-07-27 16:25 - 2016-07-27 16:25 - 000023888 _____ () C:\Users\Dariusz\AppData\Roaming\UserTile.png
2016-07-27 09:08 - 2016-07-27 09:08 - 000000000 _____ () C:\Users\Dariusz\AppData\Local\AtStart.txt
2016-07-26 09:52 - 2016-07-26 11:07 - 000000680 _____ () C:\Users\Dariusz\AppData\Local\d3d9caps.dat
2016-07-27 09:08 - 2016-07-27 09:08 - 000000000 _____ () C:\Users\Dariusz\AppData\Local\DSwitch.txt
2016-07-27 09:08 - 2016-07-27 09:08 - 000000000 _____ () C:\Users\Dariusz\AppData\Local\QSwitch.txt
 
==================== Bamital & volsnap ======================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 
LastRegBack: 2017-12-29 15:53
 
==================== Koniec  FRST.txt ============================
Wygenerowano w 0.024s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!