wklejto.pl

Dodane przez: ~Edwin (2017-12-29 10:35) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 26-12-2017
Uruchomiony przez nowekonto (29-12-2017 09:50:06)
Uruchomiony z C:\Users\nowekonto\Downloads
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder (2)\Valley Benchmark 1.0.lnk -> C:\Program Files (x86)\Unigine\Valley Benchmark 1.0\valley.bat (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder (2)\Valley Benchmark 1.0.lnk -> C:\Program Files (x86)\Unigine\Valley Benchmark 1.0\valley.bat (Brak pliku)
 
 
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Administrator\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Administrator\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\OneDrive.lnk -> C:\Users\Administrator\OneDrive ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\01 - File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\03 - Documents.lnk -> C:\Users\nowekonto\Documents ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\04 - Downloads.lnk -> C:\Users\nowekonto\Downloads ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\05 - Music.lnk -> C:\Users\nowekonto\Music ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\06 - Pictures.lnk -> C:\Users\nowekonto\Pictures ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\07 - Videos.lnk -> C:\Users\nowekonto\Videos ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\08 - Homegroup.lnk -> Microsoft.Windows.Homegroup
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\09 - Network.lnk -> Microsoft.Windows.Network
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\10 - UserProfile.lnk -> C:\Users\nowekonto ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Bridge CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge CC 2018\Bridge.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Creative Cloud.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Illustrator CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2018\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe (Adobe Systems Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe InDesign CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2018\InDesign.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Lightroom Classic CC.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Lightroom Classic CC\Lightroom.exe (Adobe Systems)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Media Encoder CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Media Encoder CC 2018\Adobe Media Encoder.exe (Adobe)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018\Photoshop.exe (Adobe Systems, Incorporated)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Premiere Pro CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\Adobe Premiere Pro.exe (Adobe)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win32.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Ninja\System Ninja.lnk -> C:\Program Files (x86)\System Ninja\System Ninja.exe (SingularLabs)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Ninja\Uninstall System Ninja.lnk -> C:\Program Files (x86)\System Ninja\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Vegas Pro 13.0\Vegas Pro 13.0 (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 13.0\vegas130.exe (Sony Creative Software Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Vegas Pro 13.0\Vegas Pro 13.0 Readme.lnk -> C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 13.0\Readme\Vegas_readme.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razer\Razer Game Booster\Razer Game Booster.lnk -> C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Game Booster\RazerGameBooster.exe (Razer Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PlaysTV\PlaysTV.lnk -> C:\Program Files (x86)\Raptr Inc\PlaysTV\playstv_launcher.exe (Copyright (c) 2017 Plays.tv, LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Picasa 3\Odinstaluj.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\uninstall.exe (Google)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Picasa 3\Picasa 3.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\Picasa3.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Photomatix Pro 6.0\Photomatix Pro 6.0.3 (64-bit).lnk -> C:\Program Files\PhotomatixPro6\PhotomatixPro.exe (HDRsoft)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Odkurzacz\Odkurzacz.lnk -> C:\Program Files (x86)\Odkurzacz\odkurzacz.exe (FranmoSoftware)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Odkurzacz\Pomocna Myszka.lnk -> C:\Program Files (x86)\Odkurzacz\pomocnamyszka.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Odkurzacz\Usuń Odkurzacz.lnk -> C:\Program Files (x86)\Odkurzacz\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision Photo Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstview.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft\Minecraft.lnk -> C:\Program Files (x86)\Minecraft\MinecraftLauncher.exe (Mojang)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Loaris Trojan Remover\Loaris Trojan Remover.lnk -> C:\Program Files\Loaris Trojan Remover\ltr.exe (Loaris Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JetBoost\Deinstalacja programu JetBoost.lnk -> C:\Program Files (x86)\BlueSprig\JetBoost\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JetBoost\JetBoost.lnk -> C:\Program Files (x86)\BlueSprig\JetBoost\JetBoost.exe (BlueSprig)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Genesis GX57 Gaming Mouse\GenesisGX57.exe.lnk -> C:\Program Files\Genesis GX57\GenesisGX57.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Genesis GX57 Gaming Mouse\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Genesis GX57\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\Benchmarks\FurMark\FurMark.lnk -> C:\Program Files (x86)\Geeks3D\Benchmarks\FurMark\FurMark.exe (Geeks3D (www.geeks3d.com))
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\Benchmarks\FurMark\Uninstall  FurMark.lnk -> C:\Program Files (x86)\Geeks3D\Benchmarks\FurMark\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EVGA\Precision XOC\EVGA Precision XOC.lnk -> C:\Program Files (x86)\EVGA\Precision XOC\PrecisionX_x64.exe (EVGA Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EVGA\Precision XOC\Skin Tool.lnk -> C:\Program Files (x86)\EVGA\Precision XOC\Skins\UxfTool.exe (EVGA Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Booster 4\Dezinstalacja aplikacji Driver Booster 4.lnk -> C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\4.4.0\unins001.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Booster 4\Driver Booster 4.lnk -> C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\4.4.0\DriverBooster.exe (IObit)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe (CPUID)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\Edit CPU-Z Config File.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.ini ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\CPU-Z\Uninstall CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD\OverDrive\OverDrive Users Guide.lnk -> C:\Program Files (x86)\AMD\OverDrive\AMD_OverDrive_Users_Guide.chm (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD\OverDrive\Overdrive.lnk -> C:\Program Files (x86)\AMD\OverDrive\AMD OverDrive.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk -> C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\edwin\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\edwin\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\edwin\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\edwin\Links\OneDrive.lnk -> C:\Users\edwin\OneDrive ()
Shortcut: C:\Users\edwin\Documents\Adobe\After Effects CC 2018\User Presets\(Adobe).lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC 2018\Support Files\Presets (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Minecraft.lnk -> C:\Program Files (x86)\Minecraft\MinecraftLauncher.exe (Mojang)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\screenshots — skrót.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\404034125\760\remote\253710\screenshots ()
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\PhotoShop\Adobe Creative Cloud.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\PhotoShop\Photomatix Pro 6.0.3 (64-bit).lnk -> C:\Program Files\PhotomatixPro6\PhotomatixPro.exe (HDRsoft)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder (3)\Counter Strike Global Offensive Warzone.lnk -> D:\Cs.go\csgo_launcher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder (2)\Odkurzacz.lnk -> C:\Program Files (x86)\Odkurzacz\odkurzacz.exe (FranmoSoftware)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\4K Video Downloader.lnk -> C:\Program Files (x86)\4KDownload\4kvideodownloader\4kvideodownloader.exe (Open Media LLC)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Adobe Creative Cloud.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Counter Strike Global Offensive Warzone.lnk -> D:\Cs.go\csgo_launcher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\CPUID CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe (CPUID)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Driver Booster 4.lnk -> C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\4.4.0\DriverBooster.exe (IObit)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\GenesisGX57.exe.lnk -> C:\Program Files\Genesis GX57\GenesisGX57.exe ()
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Loaris Trojan Remover.lnk -> C:\Program Files\Loaris Trojan Remover\ltr.exe (Loaris Inc.)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\MSI Afterburner.lnk -> C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe ()
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Start Tor Browser.lnk -> C:\Users\edwin\Desktop\Tor Browser\Browser\firefox.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win32.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\theHunter.lnk -> C:\Program Files (x86)\theHunter\launcher\launcher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Vegas Pro 13.0 (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 13.0\vegas130.exe (Sony Creative Software Inc.)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Tor Browser\Start Tor Browser.lnk -> C:\Users\edwin\Desktop\Tor Browser\Browser\firefox.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\śmieci\Ashampoo WinOptimizer 14.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo WinOptimizer 14\WO14.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (3)\DAEMON Tools Lite.lnk -> E:\deamon\DAEMON Tools Lite\DTLauncher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (3)\Driver Booster 4.lnk -> C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\4.3.0\DriverBooster.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (2)\1-Click-Optimizer (WO14).lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo WinOptimizer 14\WO14.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (2)\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (2)\Dropbox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (2)\LG PC Suite.lnk -> C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LG PC Suite\LGPCSuite.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\Desktop\All\Cytaty\Counter Strike Global Offensive Warzone.lnk -> C:\Games\Counter Strike Global Offensive Warzone\csgo_launcher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Start Tor Browser.lnk -> C:\Users\edwin\Desktop\Nowy folder\Tor Browser\Browser\firefox.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ten komputer.lnk -> [LFPO :i+001SPSU(Ly9K-e)::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}]
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Jarvee.lnk -> C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Jarvee\Jarvee.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\PowerStrip.lnk -> C:\Program Files (x86)\PowerStrip\PStrip.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\svchost.lnk -> C:\ProgramData\Config\svchost.vbs ()
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerStrip\PowerStrip.lnk -> C:\Program Files (x86)\PowerStrip\PStrip.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerStrip\Release Notes.lnk -> C:\Program Files (x86)\PowerStrip\Readme.txt (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner\MSI Afterburner.lnk -> C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe ()
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner\ReadMe.lnk -> C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Doc\ReadMe.pdf ()
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner\SDK\MSI Afterburner localization reference.lnk -> C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\SDK\Doc\Localization reference.pdf ()
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner\SDK\MSI Afterburner skin format reference.lnk -> C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\SDK\Doc\USF skin format reference.pdf ()
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner\SDK\Samples.lnk -> C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\SDK\Samples ()
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GXTool\GXTool.lnk -> C:\Program Files (x86)\GXTool\GXTool.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GXTool\Uninstall GXTool.lnk -> C:\Program Files (x86)\GXTool\uninstall.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\4K Video Downloader\4K Video Downloader.lnk -> C:\Program Files (x86)\4KDownload\4kvideodownloader\4kvideodownloader.exe (Open Media LLC)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\GXTool.lnk -> C:\Program Files (x86)\GXTool\GXTool.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Adobe Bridge CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge CC 2018\Bridge.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Adobe Illustrator CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2018\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe (Adobe Systems Inc.)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Adobe InDesign CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2018\InDesign.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Adobe Lightroom Classic CC.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Lightroom Classic CC\Lightroom.exe (Adobe Systems)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Adobe Photoshop CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018\Photoshop.exe (Adobe Systems, Incorporated)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Adobe Premiere Pro CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\Adobe Premiere Pro.exe (Adobe)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\nowekonto\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\nowekonto\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Links\OneDrive.lnk -> C:\Users\nowekonto\OneDrive ()
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\csgo — skrót .lnk -> D:\SteamLibrary\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo.exe ()
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Minecraft.lnk -> C:\Program Files (x86)\Minecraft\MinecraftLauncher.exe (Mojang)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\screenshots — skrót.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\404034125\760\remote\253710\screenshots ()
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\PhotoShop\Adobe Creative Cloud.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\PhotoShop\Photomatix Pro 6.0.3 (64-bit).lnk -> C:\Program Files\PhotomatixPro6\PhotomatixPro.exe (HDRsoft)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder (3)\Counter Strike Global Offensive Warzone.lnk -> D:\Cs.go\csgo_launcher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder (2)\Odkurzacz.lnk -> C:\Program Files (x86)\Odkurzacz\odkurzacz.exe (FranmoSoftware)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\4K Video Downloader.lnk -> C:\Program Files (x86)\4KDownload\4kvideodownloader\4kvideodownloader.exe (Open Media LLC)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Adobe Creative Cloud.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Counter Strike Global Offensive Warzone.lnk -> D:\Cs.go\csgo_launcher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\CPUID CPU-Z.lnk -> C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe (CPUID)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Driver Booster 4.lnk -> C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\4.4.0\DriverBooster.exe (IObit)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\GenesisGX57.exe.lnk -> C:\Program Files\Genesis GX57\GenesisGX57.exe ()
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Loaris Trojan Remover.lnk -> C:\Program Files\Loaris Trojan Remover\ltr.exe (Loaris Inc.)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\MSI Afterburner.lnk -> C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe ()
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Start Tor Browser.lnk -> C:\Users\nowekonto\Desktop\Tor Browser\Browser\firefox.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win32.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\theHunter.lnk -> C:\Program Files (x86)\theHunter\launcher\launcher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Vegas Pro 13.0 (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 13.0\vegas130.exe (Sony Creative Software Inc.)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Tor Browser\Start Tor Browser.lnk -> C:\Users\nowekonto\Desktop\Tor Browser\Browser\firefox.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\śmieci\Ashampoo WinOptimizer 14.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo WinOptimizer 14\WO14.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (3)\DAEMON Tools Lite.lnk -> E:\deamon\DAEMON Tools Lite\DTLauncher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (3)\Driver Booster 4.lnk -> C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\4.3.0\DriverBooster.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (2)\1-Click-Optimizer (WO14).lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo WinOptimizer 14\WO14.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (2)\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (2)\Dropbox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (2)\LG PC Suite.lnk -> C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LG PC Suite\LGPCSuite.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Cytaty\Counter Strike Global Offensive Warzone.lnk -> C:\Games\Counter Strike Global Offensive Warzone\csgo_launcher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razer\Razer Game Booster\Razer Game Booster.lnk -> D:\Razer\Razer Game Booster\RazerGameBooster.exe (Razer Inc.)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Adobe Bridge CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge CC 2018\Bridge.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Adobe Illustrator CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2018\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe (Adobe Systems Inc.)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Adobe InDesign CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2018\InDesign.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Adobe Photoshop CC 2018.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018\Photoshop.exe (Adobe Systems, Incorporated)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Razer Game Booster.lnk -> C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Game Booster\RazerGameBooster.exe (Razer Inc.)
 
 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TP-LINK\Uninstall - TP-LINK TL-WN721N_TL-WN722N Driver.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{38A1E3ED-D913-41D2-9953-A93D5ACE3ADF}\setup.exe (Macrovision Corporation) -> -runfromtemp -removeonly DriverOnly
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Picasa 3\Konfiguruj przeglądarkę zdjęć Picasa.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\PicasaPhotoViewer.exe (Google Inc.) -> /reconfig
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision preview pack 1.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /show
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk -> C:\Windows\System32\secpol.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\Desktop\Max GTX.lnk -> C:\Users\edwin\Desktop\nvidiaInspector.exe (Orbmu2k) -> -setShaderClock:0,2,1919 -setMemoryClock:0,2,2140 -setVoltage:0,2,1050 
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\9501e18d7c2ab92e\Edwin - Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --profile-directory="Profile 2"
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\edwin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\Desktop\MAx 2.lnk -> C:\Users\nowekonto\Desktop\nvidiaInspector.exe (Orbmu2k) -> -setShaderClock:0,2,1899 -setMemoryClock:0,2,2120 -setVoltage:0,2,1050 
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\Desktop\Max GTX.lnk -> C:\Users\nowekonto\Desktop\nvidiaInspector.exe (Orbmu2k) -> -setShaderClock:0,2,1919 -setMemoryClock:0,2,2140 -setVoltage:0,2,1050 
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\nowekonto\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
 
 
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Ninja\System Ninja on the Web.url -> URL: hxxp://singularlabs.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url -> URL: hxxp://support.steampowered.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Loaris Trojan Remover\Loaris Trojan Remover on the Web.url -> URL: hxxps://loaris.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> URL: hxxp://java.com/help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> URL: hxxp://java.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\Benchmarks\FurMark\FurMark online scores and ranking.url -> URL: hxxp://ozone3d.net/redirect.php?id=217
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\Benchmarks\FurMark\Geeks3D.com.url -> URL: hxxp://www.geeks3d.com/category/geeks3d/furmark-geeks3d/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\Benchmarks\FurMark\Homepage.url -> URL: hxxp://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\Benchmarks\FurMark\Scores comparative tables.url -> URL: hxxp://ozone3d.net/redirect.php?id=222
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\Benchmarks\FurMark\SLI and CrossFire support.url -> URL: hxxp://ozone3d.net/redirect.php?id=211
InternetURL: C:\Users\edwin\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\edwin\Desktop\Counter-Strike Global Offensive.url -> URL: steam://rungameid/730
InternetURL: C:\Users\edwin\Desktop\All\theHunter Classic.url -> URL: steam://rungameid/253710
InternetURL: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\TrackMania Nations Forever.url -> URL: steam://rungameid/11020
InternetURL: C:\Users\edwin\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (2)\My Software Deals.url -> URL: hxxp://linktarget.ashampoo.com/linktarget/?target=marketplace&edition=eid=21761&utm_medium=desktop&x-pos=desktop
InternetURL: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Counter-Strike Global Offensive.url -> URL: steam://rungameid/730
InternetURL: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\theHunter Classic.url -> URL: steam://rungameid/253710
InternetURL: C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\TrackMania Nations Forever.url -> URL: steam://rungameid/11020
InternetURL: C:\Users\nowekonto\OneDrive\Dokumenty\Notes użytkownika Edwin.url -> URL: hxxps://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=cfb6d7211e255c3a&resid=CFB6D7211E255C3A!106&type=3
InternetURL: C:\Users\nowekonto\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\theHunter Classic.url -> URL: steam://rungameid/253710
InternetURL: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\TrackMania Nations Forever.url -> URL: steam://rungameid/11020
InternetURL: C:\Users\nowekonto\Desktop\All\Nowy folder\Nowy folder (5)\Nowy folder (2)\My Software Deals.url -> URL: hxxp://linktarget.ashampoo.com/linktarget/?target=marketplace&edition=eid=21761&utm_medium=desktop&x-pos=desktop
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.093s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!