wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2017-12-12 19:41) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 11-12-2017
Uruchomiony przez Admin (administrator)  ADMIN-KOMPUTER (12-12-2017 19:10:00)
Uruchomiony z C:UsersAdminDownloadsFRST-OlderVersion
Załadowane profile: Admin (Dostępne profile: Admin)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(AVAST Software) C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvastSvc.exe
(Adobe Systems, Incorporated) C:Program Files (x86)Common FilesAdobeAdobeGCClientAGSService.exe
(Hi-Rez Studios) C:Program Files (x86)Hi-Rez StudiosHiPatchService.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program FilesNVIDIA CorporationNvContainernvcontainer.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplay.NvContainerNVDisplay.Container.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvTelemetryNvTelemetryContainer.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplay.NvContainerNVDisplay.Container.exe
(Electronic Arts) C:Program Files (x86)OriginOriginWebHelperService.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvNodenvnodejslauncher.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:Program Files (x86)ASUSEPU-4 EngineFourEngine.exe
(Node.js) C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvNodeNVIDIA Web Helper.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvContainernvcontainer.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvContainernvcontainer.exe
() C:WindowsSystem32PnkBstrA.exe
(RemoteMyApp sp. z o.o.) C:Program Files (x86)RemotrRemotrService.exe
(DEVGURU Co., LTD.) C:Program Files (x86)SamsungUSB Drivers27_ssconnconnss_conn_service.exe
(VIA Technologies, Inc.) C:WindowsSystem32ViakaraokeSrv.exe
(Malwarebytes) C:Program FilesMalwarebytesAnti-MalwareMBAMService.exe
(AVAST Software) C:Program FilesAVAST SoftwareAvastx64aswidsagenta.exe
(Malwarebytes) C:Program FilesMalwarebytesAnti-Malwarembamtray.exe
(Valve Corporation) C:Program Files (x86)SteamSteam.exe
(AVAST Software) C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvastUI.exe
(juvlarN) C:UsersAdminDesktopPierdołeczkivibranceGUI.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
() C:Program Files (x86)TP-LINKTP-LINK Wireless Configuration UtilityTWCU.exe
(Piriform Ltd) C:Program FilesCCleanerCCleaner64.exe
(VIA) C:Program Files (x86)VIAVIAudioiVDeckVDeck.exe
(Oracle Corporation) C:Program Files (x86)Common FilesJavaJava Updatejusched.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program FilesNVIDIA CorporationShadowPlaynvsphelper64.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA GeForce ExperienceNVIDIA Share.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvNodenvnodejslauncher.exe
(RemoteMyApp sp. z o.o.) C:Program Files (x86)RemotrRemotrServer.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Valve Corporation) C:Program Files (x86)Steambincefcef.win7steamwebhelper.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Valve Corporation) C:Program Files (x86)Common FilesSteamSteamService.exe
(Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32CompatTelRunner.exe
(Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32CompatTelRunner.exe
(Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32dllhost.exe
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM...Run: [AvastUI.exe] => C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvLaunch.exe [253344 2017-11-12] (AVAST Software)
HKLM...Run: [ShadowPlay] => "C:Windowssystem32rundll32.exe" C:Windowssystem32nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM-x32...Run: [HDAudDeck] => C:Program Files (x86)VIAVIAudioiVDeckVDeck.exe [5015040 2012-02-09] (VIA)
HKLM-x32...Run: [SunJavaUpdateSched] => C:Program Files (x86)Common FilesJavaJava Updatejusched.exe [587288 2017-09-05] (Oracle Corporation)
HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
HKUS-1-5-21-3740616254-293422078-2462292067-1000...Run: [Steam] => C:Program Files (x86)Steamsteam.exe [3102496 2017-10-31] (Valve Corporation)
HKUS-1-5-21-3740616254-293422078-2462292067-1000...Run: [vibranceGUI] => C:UsersAdminDesktopPierdołeczkivibranceGUI.exe [795136 2017-05-02] (juvlarN)
HKUS-1-5-21-3740616254-293422078-2462292067-1000...Run: [GoogleChromeAutoLaunch_A5B343D047FD8BD2F268B0EA0F8DBD7C] => C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe [1143640 2017-05-09] (Google Inc.)
HKUS-1-5-21-3740616254-293422078-2462292067-1000...Run: [CCleaner Monitoring] => C:Program FilesCCleanerCCleaner64.exe [10024624 2017-11-08] (Piriform Ltd)
HKUS-1-5-21-3740616254-293422078-2462292067-1000...Run: [Discord] => C:UsersAdminAppDataLocalDiscordapp-0.0.298Discord.exe [57477112 2017-08-08] (Discord Inc.)
HKUS-1-5-21-3740616254-293422078-2462292067-1000...MountPoints2: {281e3887-d666-11e6-a926-806e6f6e6963} - F:CheckID.exe
IFEOtaskmgr.exe: [Debugger] 
Startup: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartupTP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk [2017-01-09]
ShortcutTarget: TP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk -> C:Program Files (x86)TP-LINKTP-LINK Wireless Configuration UtilityTWCU.exe ()
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
TcpipParameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip..Interfaces{20FBAC7B-6F1F-44DE-AB41-0CAC3CC9085B}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip..Interfaces{3D15F03A-DEBC-4322-99EF-21CC31600D81}: [DhcpNameServer] 62.179.1.62 62.179.1.63
Tcpip..Interfaces{91BE43B8-A5F6-4A20-806B-B6541DD407F9}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip..Interfaces{93AE5148-4003-4EA4-AFC1-64FE94C7A7EB}: [DhcpNameServer] 192.168.180.1
Tcpip..Interfaces{9D69BDE3-7DC8-459A-B716-5464938FDE57}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip..Interfaces{B11E05DA-5AAD-42C0-9EFE-74F7D6BBD1CC}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 
Internet Explorer:
==================
SearchScopes: HKUS-1-5-21-3740616254-293422078-2462292067-1000 -> {D04E5259-4578-4CA2-A82D-C5ACD5922550} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:Program FilesJavajre1.8.0_151binssv.dll [2017-10-31] (Oracle Corporation)
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:Program FilesAVAST SoftwareAvastaswWebRepIE64.dll [2017-11-12] (AVAST Software)
BHO: Brak nazwy -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> Brak pliku
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:Program FilesJavajre1.8.0_151binjp2ssv.dll [2017-10-31] (Oracle Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:Program FilesAVAST SoftwareAvastaswWebRepIE.dll [2017-11-12] (AVAST Software)
BHO-x32: Brak nazwy -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> Brak pliku
Toolbar: HKLM - Brak nazwy - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} -  Brak pliku
Toolbar: HKLM-x32 - Brak nazwy - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} -  Brak pliku
Toolbar: HKUS-1-5-21-3740616254-293422078-2462292067-1000 -> Brak nazwy - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} -  Brak pliku
 
FireFox:
========
FF HKLM-x32...FirefoxExtensions: [{BBDA0591-3099-440a-AA10-41764D9DB4DB}] - C:ProgramDataNorton{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}NIS_18.6.0.29IPSFFPlgn => nie znaleziono
FF HKLM-x32...FirefoxExtensions: [{2D3F3651-74B9-4795-BDEC-6DA2F431CB62}] - C:ProgramDataNorton{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}NIS_18.6.0.29coFFPlgn_2011_7_13_2 => nie znaleziono
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.151.2 -> C:Program FilesJavajre1.8.0_151bindtpluginnpDeployJava1.dll [2017-10-31] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:Program FilesJavajre1.8.0_151binplugin2npjp2.dll [2017-10-31] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @esn.me/esnsonar,version=0.70.4 -> C:Program Files (x86)Battlelog Web PluginsSonar.70.4npesnsonar.dll [2011-11-03] (ESN Social Software AB)
FF Plugin-x32: @esn/esnlaunch,version=2.3.0 -> C:Program Files (x86)Battlelog Web Plugins2.3.0npesnlaunch.dll [2013-09-16] (ESN Social Software AB)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D Visionnpnv3dv.dll [2017-12-05] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D Visionnpnv3dvstreaming.dll [2017-12-05] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:Program Files (x86)GoogleUpdate1.3.33.5npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:Program Files (x86)GoogleUpdate1.3.33.5npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - c:program files (x86)firefoxfirefox.exe
 
Chrome: 
=======
CHR Profile: C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefault [2017-12-12]
CHR Extension: (Prezentacje) - C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsaapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-14]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsaohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-14]
CHR Extension: (YouTube) - C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsblpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-01-10]
CHR Extension: (Adblock Plus) - C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionscfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2017-09-29]
CHR Extension: (Avast SafePrice) - C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionseofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2017-12-06]
CHR Extension: (Arkusze) - C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsfelcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-14]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-01-10]
CHR Extension: (Avast Online Security) - C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsgomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2017-10-14]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-24]
CHR Extension: (Dogry) - C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsokaknalkhkbidbafdapgbmcaidbibccf [2017-05-16]
CHR Extension: (Gmail) - C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-01-10]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-05-14]
CHR Profile: C:UsersAdminAppDataLocalGoogleChromeUser DataSystem Profile [2017-05-09]
CHR HKLM-x32...ChromeExtension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32...ChromeExtension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 
==================== Usługi (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R2 AGSService; C:Program Files (x86)Common FilesAdobeAdobeGCClientAGSService.exe [2257016 2017-08-23] (Adobe Systems, Incorporated)
R3 aswbIDSAgent; C:Program FilesAVAST SoftwareAvastx64aswidsagenta.exe [7549928 2017-11-12] (AVAST Software)
R2 avast! Antivirus; C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvastSvc.exe [281416 2017-11-12] (AVAST Software)
S3 BEService; C:Program Files (x86)Common FilesBattlEyeBEService.exe [6971400 2017-11-25] ()
S3 EasyAntiCheat; C:WindowsSysWOW64EasyAntiCheat.exe [383016 2017-09-03] (EasyAntiCheat Ltd)
S3 Futuremark SystemInfo Service; C:Program Files (x86)FuturemarkSystemInfoFMSISvc.exe [520416 2014-01-28] (Futuremark)
U2 HiPatchService; C:Program Files (x86)Hi-Rez StudiosHiPatchService.exe [9728 2017-05-11] (Hi-Rez Studios) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 MBAMService; C:Program FilesMalwarebytesAnti-Malwarembamservice.exe [6058960 2017-08-07] (Malwarebytes)
R2 NvContainerLocalSystem; C:Program FilesNVIDIA CorporationNvContainernvcontainer.exe [519104 2017-11-16] (NVIDIA Corporation)
S3 NvContainerNetworkService; C:Program FilesNVIDIA CorporationNvContainernvcontainer.exe [519104 2017-11-16] (NVIDIA Corporation)
R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplay.NvContainerNVDisplay.Container.exe [463664 2017-12-05] (NVIDIA Corporation)
R2 NvTelemetryContainer; C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvTelemetryNvTelemetryContainer.exe [460736 2017-11-16] (NVIDIA Corporation)
S3 Origin Client Service; C:Program Files (x86)OriginOriginClientService.exe [2134848 2017-12-08] (Electronic Arts)
R2 Origin Web Helper Service; C:Program Files (x86)OriginOriginWebHelperService.exe [3014472 2017-12-08] (Electronic Arts)
S3 PAExec; C:WindowsPAExec.exe [189112 2017-07-17] (Power Admin LLC)
R2 PnkBstrA; C:Windowssystem32PnkBstrA.exe [76152 2017-01-21] ()
R2 PnkBstrA; C:WindowsSysWOW64PnkBstrA.exe [76888 2017-01-21] ()
R2 Remotr Service; C:Program Files (x86)RemotrRemotrService.exe [207480 2017-02-27] (RemoteMyApp sp. z o.o.)
R2 ss_conn_service; C:Program Files (x86)SamsungUSB Drivers27_ssconnconnss_conn_service.exe [752224 2017-01-16] (DEVGURU Co., LTD.)
R2 VIAKaraokeService; C:Windowssystem32viakaraokesrv.exe [27760 2011-11-11] (VIA Technologies, Inc.)
S3 WinDefend; C:Program FilesWindows Defendermpsvc.dll [1011712 2014-12-11] (Microsoft Corporation)
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R0 amdide64; C:WindowsSystem32DRIVERSamdide64.sys [11944 2012-12-03] (Advanced Micro Devices Inc.)
R1 AsIO; C:WindowsSysWow64driversAsIO.sys [13440 2010-08-23] ()
R1 aswArPot; C:WindowsSystem32driversaswArPot.sys [183584 2017-11-12] (AVAST Software)
R1 aswbidsdriver; C:WindowsSystem32driversaswbidsdrivera.sys [321032 2017-11-12] (AVAST Software s.r.o.)
R0 aswbidsh; C:WindowsSystem32driversaswbidsha.sys [198968 2017-11-12] (AVAST Software s.r.o.)
R0 aswblog; C:WindowsSystem32driversaswbloga.sys [343288 2017-11-12] (AVAST Software s.r.o.)
R0 aswbuniv; C:WindowsSystem32driversaswbuniva.sys [57728 2017-11-12] (AVAST Software s.r.o.)
S3 aswHwid; C:WindowsSystem32driversaswHwid.sys [47008 2017-11-12] (AVAST Software)
R1 aswKbd; C:Windowssystem32driversaswKbd.sys [41832 2017-08-31] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:WindowsSystem32driversaswMonFlt.sys [148288 2017-11-12] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:WindowsSystem32driversaswRdr2.sys [110376 2017-11-12] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:WindowsSystem32driversaswRvrt.sys [84416 2017-11-12] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:WindowsSystem32driversaswSnx.sys [1026232 2017-11-12] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:WindowsSystem32driversaswSP.sys [455376 2017-11-17] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:WindowsSystem32driversaswStm.sys [203976 2017-11-12] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:WindowsSystem32driversaswVmm.sys [364464 2017-11-12] (AVAST Software)
S3 dg_ssudbus; C:WindowsSystem32DRIVERSssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
R0 MBAMSwissArmy; C:WindowsSystem32Driversmbamswissarmy.sys [252232 2017-11-24] (Malwarebytes)
R3 MTsensor; C:WindowsSystem32DRIVERSASACPI.sys [15416 2009-07-17] ()
S3 NvStreamKms; C:Program FilesNVIDIA CorporationNvStreamSrvNvStreamKms.sys [30144 2017-11-16] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:WindowsSystem32driversnvvad64v.sys [50624 2017-11-16] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvhci; C:WindowsSystem32DRIVERSnvvhci.sys [57792 2017-11-16] (NVIDIA Corporation)
S3 RTCore64; C:Program Files (x86)MSI AfterburnerRTCore64.sys [14024 2016-10-24] ()
R3 RtlWlanu; C:WindowsSystem32DRIVERSrtwlanu.sys [4628776 2016-04-18] (Realtek Semiconductor Corporation )
R3 Serenum; C:WindowsSystem32DRIVERSnuvserenum.sys [23552 2013-11-25] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
R3 Serial; C:WindowsSystem32DRIVERSnuvserial.sys [86016 2013-11-25] (Nuvoton Technology Corp.)
S3 ssudmdm; C:WindowsSystem32DRIVERSssudmdm.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 cpuz136; ??C:WindowsTEMPcpuz136cpuz136_x64.sys [X]
S3 GPUZ; ??C:WindowsTEMPGPUZ.sys [X]
S3 NAVENG; ??C:Program Files (x86)Norton Internet SecurityNortonData22.9.3.13DefinitionsSDSDefs20170721.007NAVENG.SYS [X]
S3 NAVEX15; ??C:Program Files (x86)Norton Internet SecurityNortonData22.9.3.13DefinitionsSDSDefs20170721.007NAVEX15.SYS [X]
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2017-12-09 12:12 - 2017-12-05 20:36 - 000137200 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvStreaming.exe
2017-12-09 12:12 - 2017-09-14 00:20 - 000798008 _____ C:WindowsSysWOW64vulkan-1.dll
2017-12-09 12:12 - 2017-09-14 00:20 - 000490296 _____ C:WindowsSysWOW64vulkaninfo.exe
2017-12-09 12:12 - 2017-09-14 00:19 - 000927544 _____ C:Windowssystem32vulkan-1.dll
2017-12-09 12:12 - 2017-09-14 00:19 - 000591160 _____ C:Windowssystem32vulkaninfo.exe
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 040238576 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvcompiler.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 036301384 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvoglv64.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 035156368 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvcompiler.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 029345592 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvoglv32.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 023266584 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvopencl.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 019039792 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvopencl.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 018208784 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvd3dumx.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 016851768 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32Driversnvlddmkm.sys
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 013867656 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvcuda.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 013255032 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvptxJitCompiler.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 011782096 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvcuda.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 010883744 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvptxJitCompiler.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 003808144 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvcuvid.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 003347952 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvcuvid.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 001989944 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvdispco6438859.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 001674736 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvdispgenco6438859.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 001135464 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvfatbinaryLoader.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 001099848 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32NvFBC64.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 001031984 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64NvFBC.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 000981816 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32NvIFR64.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 000933360 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64NvIFR.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 000885496 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvfatbinaryLoader.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 000616432 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32NvIFROpenGL.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 000527288 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvEncodeAPI64.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 000505928 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64NvIFROpenGL.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 000446216 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvEncodeAPI.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 000407064 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvumdshim.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 000171712 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvinitx.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 000154208 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvoglshim64.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 000149736 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvinit.dll
2017-12-09 12:09 - 2017-12-05 22:17 - 000132072 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvoglshim32.dll
2017-12-09 12:01 - 2017-12-09 12:01 - 039234032 _____ C:UsersAdminDownloadsMSIAfterburnerSetup (2).zip
2017-12-08 13:40 - 2017-12-12 19:09 - 000000000 ____D C:ProgramDataRemotr
2017-12-08 13:40 - 2017-12-08 13:40 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRemotr
2017-12-08 13:40 - 2017-12-08 13:40 - 000000000 ____D C:Program Files (x86)Remotr
2017-12-08 13:39 - 2017-12-08 13:39 - 005420800 _____ (RemoteMyApp sp. z o.o. ) C:UsersAdminDownloadsRemotr.exe
2017-12-07 19:39 - 2017-12-07 19:39 - 014757759 _____ C:UsersAdminDownloadsJęzyk angielski - Klucz i nagrania.zip
2017-12-07 19:39 - 2017-12-07 19:39 - 002251031 _____ C:UsersAdminDownloadsJęzyk angielski - Arkusz.pdf
2017-12-07 18:08 - 2017-12-07 19:27 - 016834815 _____ C:UsersAdminDocumentsTO.odp
2017-12-07 16:55 - 2017-12-07 16:55 - 000001434 _____ C:UsersPublicDesktopLibreOffice 5.3.lnk
2017-12-07 16:54 - 2017-12-07 16:55 - 000000000 ____D C:Program FilesLibreOffice 5
2017-12-06 20:10 - 2017-12-06 20:10 - 000000000 ____D C:Program FilesCommon FilesAvast Software
2017-12-05 14:59 - 2017-12-05 14:59 - 007006064 _____ C:UsersAdminDownloadsHistoria i WOS - Klucz odpowiedzi.pdf
2017-12-05 14:59 - 2017-12-05 14:59 - 005229125 _____ C:UsersAdminDownloadsHistoria i WOS - Arkusz.pdf
2017-12-05 14:54 - 2017-12-05 14:54 - 002258856 _____ C:UsersAdminDownloadsJęzyk polski - Klucz odpowiedzi (3).pdf
2017-12-05 14:51 - 2017-12-05 14:51 - 002258856 _____ C:UsersAdminDownloadsJęzyk polski - Klucz odpowiedzi (2).pdf
2017-12-05 14:51 - 2017-12-05 14:51 - 000657388 _____ C:UsersAdminDownloadsJęzyk polski - Arkusz (2).pdf
2017-12-05 14:51 - 2017-12-05 14:51 - 000622432 _____ C:UsersAdminDownloadsJęzyk polski - Arkusz (1).pdf
2017-12-05 14:50 - 2017-12-05 14:50 - 003321761 _____ C:UsersAdminDownloadsJęzyk polski - Klucz odpowiedzi (1).pdf
2017-12-04 14:42 - 2017-12-04 14:42 - 003321761 _____ C:UsersAdminDownloadsJęzyk polski - Klucz odpowiedzi.pdf
2017-12-04 13:48 - 2017-12-04 13:48 - 000622432 _____ C:UsersAdminDownloadsJęzyk polski - Arkusz.pdf
2017-12-02 20:26 - 2017-12-02 20:26 - 009968649 _____ C:UsersAdminDownloadsZESTAWKOMPUTEROWY.wmv
2017-11-26 17:43 - 2017-11-26 18:12 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataRoamingdiscord
2017-11-26 17:43 - 2017-11-26 17:43 - 000002174 _____ C:UsersAdminDesktopDiscord.lnk
2017-11-26 17:43 - 2017-11-26 17:43 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsDiscord Inc
2017-11-26 17:42 - 2017-11-26 17:43 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataLocalSquirrelTemp
2017-11-26 17:42 - 2017-11-26 17:43 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataLocalDiscord
2017-11-26 17:41 - 2017-11-26 17:42 - 054332920 _____ (Discord Inc.) C:UsersAdminDownloadsDiscordSetup.exe
2017-11-25 13:14 - 2017-11-25 13:14 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataLocalFortniteGame
2017-11-25 12:07 - 2017-11-16 02:41 - 000057792 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32Driversnvvhci.sys
2017-11-25 12:07 - 2017-11-16 02:41 - 000050624 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32Driversnvvad64v.sys
2017-11-25 10:52 - 2017-11-25 13:14 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataLocalUnrealEngine
2017-11-25 10:52 - 2017-11-25 10:52 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataLocalUnrealEngineLauncher
2017-11-25 10:52 - 2017-11-25 10:52 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataLocalEpicGamesLauncher
2017-11-25 10:51 - 2017-11-25 10:53 - 000000000 ____D C:ProgramDataEpic
2017-11-25 10:51 - 2017-11-25 10:51 - 000000929 _____ C:UsersPublicDesktopFortnite.lnk
2017-11-25 10:51 - 2017-11-25 10:51 - 000000929 _____ C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsEpic Games Launcher.lnk
2017-11-25 10:50 - 2017-11-25 10:51 - 032063488 _____ C:UsersAdminDownloadsEpicInstaller-6.9.1-fortnite-5d4640deba634980a958dd0631870273.msi
2017-11-19 16:29 - 2017-12-10 21:40 - 000003872 _____ C:WindowsSystem32TasksCCleaner Update
2017-11-19 16:29 - 2017-11-19 16:29 - 010848760 _____ (Piriform Ltd) C:UsersAdminDownloadsccsetup537pro.exe
2017-11-19 16:29 - 2017-11-19 16:29 - 010848760 _____ (Piriform Ltd) C:UsersAdminDownloadsccsetup537pro (1).exe
2017-11-19 16:19 - 2017-12-10 21:40 - 000002948 _____ C:WindowsSystem32Tasks{D5463396-AE87-4A54-8B38-9D21AB687C9E}
2017-11-17 14:20 - 2017-12-05 22:17 - 015027984 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvd3dum.dll
2017-11-17 14:20 - 2017-11-14 23:43 - 001989056 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvdispco6438831.dll
2017-11-17 14:20 - 2017-11-14 23:43 - 001673664 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvdispgenco6438831.dll
2017-11-17 13:04 - 2017-11-24 14:31 - 000252232 _____ (Malwarebytes) C:Windowssystem32Driversmbamswissarmy.sys
2017-11-12 13:33 - 2017-11-12 13:33 - 000045704 _____ () C:Windowssystem32Driversstaport.sys
2017-11-12 13:32 - 2017-11-12 13:32 - 000365168 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32aswBoot.exe
2017-11-12 13:32 - 2017-11-12 13:32 - 000183584 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswArPot.sys
 
==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2017-12-12 19:10 - 2017-04-23 19:57 - 000000000 ____D C:FRST
2017-12-12 19:09 - 2017-05-01 18:46 - 000000000 ____D C:UsersAdminDownloadsFRST-OlderVersion
2017-12-12 19:09 - 2017-01-09 19:37 - 000000000 ____D C:Program Files (x86)Steam
2017-12-12 19:07 - 2017-01-09 14:09 - 000000000 ____D C:ProgramDataNVIDIA
2017-12-12 19:06 - 2017-04-08 14:52 - 000000000 ____D C:Program Files (x86)Hi-Rez Studios
2017-12-12 19:06 - 2009-07-14 06:08 - 000000006 ____H C:WindowsTasksSA.DAT
2017-12-11 22:40 - 2009-07-14 05:45 - 000024288 ____H C:Windowssystem327B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-12-11 22:40 - 2009-07-14 05:45 - 000024288 ____H C:Windowssystem327B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-12-11 21:48 - 2017-04-18 15:09 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataLocalNVIDIA
2017-12-10 21:40 - 2017-05-14 10:21 - 000003814 _____ C:WindowsSystem32TasksNVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-12-10 21:40 - 2017-04-25 17:30 - 000002802 _____ C:WindowsSystem32TasksCCleanerSkipUAC
2017-12-10 21:40 - 2017-04-18 15:08 - 000003798 _____ C:WindowsSystem32TasksNvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-12-10 21:40 - 2017-04-18 15:06 - 000004146 _____ C:WindowsSystem32TasksNvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-12-10 21:40 - 2017-04-18 15:05 - 000003738 _____ C:WindowsSystem32TasksNvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-12-10 21:40 - 2017-04-18 15:05 - 000003738 _____ C:WindowsSystem32TasksNvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-12-10 21:40 - 2017-04-18 15:05 - 000003730 _____ C:WindowsSystem32TasksNvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-12-10 21:40 - 2017-04-18 15:05 - 000003554 _____ C:WindowsSystem32TasksNvTmRepOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-12-10 21:40 - 2017-04-18 15:05 - 000003494 _____ C:WindowsSystem32TasksNvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-12-10 21:40 - 2017-01-09 20:05 - 000000000 ____D C:WindowsSystem32TasksAVAST Software
2017-12-10 21:12 - 2017-11-09 21:43 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataLocalUbisoft Game Launcher
2017-12-10 16:50 - 2017-06-15 10:06 - 000000000 ____D C:Program Files (x86)RivaTuner Statistics Server
2017-12-09 20:59 - 2017-08-28 14:00 - 000120279 _____ C:UsersAdminDesktopdebug.nfo
2017-12-09 12:13 - 2017-07-05 14:41 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNVIDIA Corporation
2017-12-09 12:13 - 2017-01-09 14:08 - 000000000 ____D C:ProgramDataNVIDIA Corporation
2017-12-09 12:12 - 2017-07-05 14:25 - 000000000 ____D C:Program Files (x86)VulkanRT
2017-12-09 12:12 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:Windowsinf
2017-12-09 12:03 - 2017-06-15 10:05 - 000000601 _____ C:UsersAdminDesktopMSI Afterburner.lnk
2017-12-08 21:15 - 2017-01-21 17:06 - 000000000 ____D C:ProgramDataOrigin
2017-12-08 13:48 - 2017-01-31 12:50 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataLocalCrashDumps
2017-12-08 12:17 - 2017-01-21 17:16 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataRoamingOrigin
2017-12-08 12:16 - 2017-06-30 14:55 - 000000000 ____D C:Program Files (x86)Origin
2017-12-08 12:10 - 2017-06-15 10:05 - 000000000 ____D C:Program Files (x86)MSI Afterburner
2017-12-07 19:28 - 2011-04-12 14:21 - 000739694 _____ C:Windowssystem32perfh015.dat
2017-12-07 19:28 - 2011-04-12 14:21 - 000155268 _____ C:Windowssystem32perfc015.dat
2017-12-07 19:28 - 2009-07-14 06:13 - 001668226 _____ C:Windowssystem32PerfStringBackup.INI
2017-12-07 17:29 - 2009-07-14 05:45 - 000347880 _____ C:Windowssystem32FNTCACHE.DAT
2017-12-07 17:00 - 2017-01-09 15:03 - 000077176 _____ C:UsersAdminAppDataLocalGDIPFONTCACHEV1.DAT
2017-12-07 16:55 - 2017-04-18 09:45 - 000000000 ___SD C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsLibreOffice 5.3
2017-12-05 22:17 - 2017-07-26 16:11 - 019526696 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvwgf2um.dll
2017-12-05 22:17 - 2017-07-05 14:35 - 022257256 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvwgf2umx.dll
2017-12-05 22:17 - 2017-07-05 14:35 - 004285704 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvapi64.dll
2017-12-05 22:17 - 2017-07-05 14:35 - 003799032 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvapi.dll
2017-12-05 22:17 - 2017-07-05 14:35 - 000492232 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvumdshimx.dll
2017-12-05 22:17 - 2017-05-19 13:22 - 000046182 _____ C:Windowssystem32nvinfo.pb
2017-12-05 20:56 - 2017-01-09 14:09 - 000001951 _____ C:WindowsNvContainerRecovery.bat
2017-12-05 20:32 - 2017-01-09 14:09 - 005966696 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvcpl.dll
2017-12-05 20:32 - 2017-01-09 14:09 - 002589168 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvsvc64.dll
2017-12-05 20:32 - 2017-01-09 14:09 - 001766288 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvsvcr.dll
2017-12-05 20:32 - 2017-01-09 14:09 - 000607304 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nv3dappshext.dll
2017-12-05 20:32 - 2017-01-09 14:09 - 000450352 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvmctray.dll
2017-12-05 20:32 - 2017-01-09 14:09 - 000122768 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvshext.dll
2017-12-05 20:32 - 2017-01-09 14:09 - 000082744 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nv3dappshextr.dll
2017-12-04 18:48 - 2017-02-08 16:51 - 000004172 _____ C:WindowsSystem32TasksAvast Emergency Update
2017-12-03 12:14 - 2017-01-21 21:25 - 000226168 _____ C:WindowsSysWOW64PnkBstrB.exe
2017-12-02 21:40 - 2017-01-21 21:25 - 000226168 _____ C:WindowsSysWOW64PnkBstrB.ex0
2017-12-02 15:16 - 2017-06-16 13:54 - 000000000 ____D C:UsersAdminAppDataRoamingTS3Client
2017-11-26 16:06 - 2017-01-09 14:08 - 000000000 ____D C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation
2017-11-25 13:40 - 2017-01-09 14:09 - 007874971 _____ C:Windowssystem32nvcoproc.bin
2017-11-25 12:08 - 2017-07-05 14:43 - 000001418 _____ C:UsersPublicDesktopGeForce Experience.lnk
2017-11-25 12:08 - 2017-01-09 14:08 - 000000000 ____D C:Program FilesNVIDIA Corporation
2017-11-25 10:53 - 2017-01-21 17:14 - 000000000 ____D C:ProgramDataPackage Cache
2017-11-19 16:30 - 2017-04-25 17:30 - 000000000 ____D C:Program FilesCCleaner
2017-11-19 16:29 - 2017-10-06 14:05 - 000000828 _____ C:UsersPublicDesktopCCleaner.lnk
2017-11-19 16:29 - 2017-04-25 17:30 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsCCleaner
2017-11-19 16:10 - 2009-07-14 06:08 - 000032608 _____ C:WindowsTasksSCHEDLGU.TXT
2017-11-17 21:34 - 2017-06-30 15:08 - 000000688 _____ C:UsersPublicDesktopBattlefield 1.lnk
2017-11-17 13:10 - 2017-01-09 20:05 - 000455376 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswSP.sys
2017-11-16 02:41 - 2017-07-05 14:35 - 000186304 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvaudcap64v.dll
2017-11-16 02:41 - 2017-07-05 14:35 - 000152512 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvaudcap32v.dll
2017-11-16 02:41 - 2017-04-18 15:08 - 002404800 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32nvspcap64.dll
2017-11-16 02:41 - 2017-04-18 15:08 - 002070976 _____ (NVIDIA Corporation) C:WindowsSysWOW64nvspcap.dll
2017-11-16 02:41 - 2017-04-18 15:08 - 001309120 _____ (NVIDIA Corporation) C:Windowssystem32NvRtmpStreamer64.dll
2017-11-16 01:53 - 2017-04-18 15:05 - 000001951 _____ C:WindowsNvTelemetryContainerRecovery.bat
2017-11-12 17:47 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:Windowssystem32NDF
2017-11-12 13:32 - 2017-02-08 16:51 - 000343288 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:Windowssystem32Driversaswbloga.sys
2017-11-12 13:32 - 2017-02-08 16:51 - 000321032 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:Windowssystem32Driversaswbidsdrivera.sys
2017-11-12 13:32 - 2017-02-08 16:51 - 000198968 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:Windowssystem32Driversaswbidsha.sys
2017-11-12 13:32 - 2017-02-08 16:51 - 000057728 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:Windowssystem32Driversaswbuniva.sys
2017-11-12 13:32 - 2017-01-09 20:05 - 001026232 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswSnx.sys
2017-11-12 13:32 - 2017-01-09 20:05 - 000364464 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswVmm.sys
2017-11-12 13:32 - 2017-01-09 20:05 - 000203976 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswStm.sys
2017-11-12 13:32 - 2017-01-09 20:05 - 000148288 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswMonFlt.sys
2017-11-12 13:32 - 2017-01-09 20:05 - 000110376 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswRdr2.sys
2017-11-12 13:32 - 2017-01-09 20:05 - 000084416 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswRvrt.sys
2017-11-12 13:32 - 2017-01-09 20:05 - 000047008 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswHwid.sys
 
==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 
2017-06-18 08:56 - 2017-12-10 16:50 - 000001786 _____ () C:UsersAdminAppDataRoamingvibranceGUI.log
2017-10-01 11:09 - 2017-10-01 11:09 - 000076693 _____ () C:UsersAdminAppDataLocalrecently-used.xbel
2017-01-14 16:13 - 2017-07-13 12:08 - 000007626 _____ () C:UsersAdminAppDataLocalResmon.ResmonCfg
 
Niektóre pliki w TEMP:
====================
2017-11-19 18:13 - 2017-11-19 18:13 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:UsersAdminAppDataLocalTempjansi-64-1739875788923317939.dll
2017-11-18 14:11 - 2017-11-18 14:11 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:UsersAdminAppDataLocalTempjansi-64-1934156465206818050.dll
2017-11-26 16:24 - 2017-11-26 16:24 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:UsersAdminAppDataLocalTempjansi-64-2501625808762777845.dll
2017-11-25 15:03 - 2017-11-25 15:03 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:UsersAdminAppDataLocalTempjansi-64-2625960346050214223.dll
2017-11-25 20:50 - 2017-11-25 20:50 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:UsersAdminAppDataLocalTempjansi-64-4982700804603525101.dll
2017-11-17 14:24 - 2017-11-14 20:55 - 000760032 _____ (NVIDIA Corporation) C:UsersAdminAppDataLocalTempnvSCPAPI.dll
2017-11-06 18:57 - 2017-10-27 17:06 - 000874368 _____ (NVIDIA Corporation) C:UsersAdminAppDataLocalTempnvSCPAPI64.dll
2017-11-17 14:21 - 2017-11-14 20:55 - 000370296 _____ (NVIDIA Corporation) C:UsersAdminAppDataLocalTempnvStInst.exe
2017-11-18 12:46 - 2017-12-09 16:16 - 000192512 _____ () C:UsersAdminAppDataLocalTempsfamcc00001.dll
 
==================== Bamital & volsnap ======================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
C:Windowssystem32winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowsexplorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32Driversvolsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 
LastRegBack: 2017-12-11 21:03
 
==================== Koniec  FRST.txt ============================
Wygenerowano w 0.052s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!