wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2017-11-07 16:38) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 02-11-2017
Uruchomiony przez Kuba (administrator)  KUBA (06-11-2017 22:57:05)
Uruchomiony z C:UsersKubaDownloads
Załadowane profile: Kuba (Dostępne profile: Kuba)
Platform: Windows 8.1 Pro N (Update) (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(Bitdefender) C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securityvsserv.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplay.NvContainerNVDisplay.Container.exe
(Bitdefender) C:Program FilesBitdefenderBitdefender Device ManagementDevMgmtService.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplay.NvContainerNVDisplay.Container.exe
(Intel Corporation) C:WindowsSystem32igfxCUIService.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:Program Files (x86)ASUSATK PackageATK HotkeyAsLdrSrv.exe
(ASUS) C:Program Files (x86)ASUSATK PackageATKGFNEXGFNEXSrv.exe
(Autodesk Inc.) C:Program Files (x86)AutodeskAutodesk Desktop AppAdAppMgrSvc.exe
(Dropbox, Inc.) C:WindowsSystem32DbxSvc.exe
(Intel(R) Corporation) C:Program FilesIntelWiFibinEvtEng.exe
(Autodesk, Inc.) D:AutodeskInventor 2017Moldflowbinmitsijm.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program FilesNVIDIA CorporationNvContainernvcontainer.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvTelemetryNvTelemetryContainer.exe
(Bitdefender) C:Program FilesBitdefender AgentProductAgentService.exe
(Intel(R) Corporation) C:Program FilesCommon FilesIntelWirelessCommonRegSrvc.exe
(Bitdefender) C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securityupdatesrv.exe
(Intel® Corporation) C:Program FilesIntelWiFibinZeroConfigService.exe
(Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32dllhost.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:Program Files (x86)ASUSATK PackageATK HotkeyHControl.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvContainernvcontainer.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:Program Files (x86)ASUSUSBChargerPlusUSBChargerPlus.exe
(Microsoft Corporation) C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v3.0WPFPresentationFontCache.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:Program Files (x86)ASUSATK PackageATK HotkeyKBFiltr.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:Program Files (x86)ASUSATK PackageATK MediaDMedia.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:Program Files (x86)ASUSATK PackageATKOSD2ATKOSD2.exe
(Intel Corporation) C:WindowsSystem32igfxEM.exe
(Intel Corporation) C:WindowsSystem32igfxHK.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleUpdate1.3.33.5GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleUpdate1.3.33.5GoogleCrashHandler64.exe
(Bitdefender) C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securitybdwtxag.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvtray.exe
(Bitdefender) C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securitybdagent.exe
(Skillbrains) C:Program Files (x86)Skillbrainslightshot5.4.0.10Lightshot.exe
(Oracle Corporation) C:Program Files (x86)Common FilesJavaJava Updatejusched.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program FilesNVIDIA CorporationShadowPlaynvspcaps64.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program FilesNVIDIA CorporationShadowPlaynvsphelper64.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA GeForce ExperienceNVIDIA Share.exe
(Node.js) C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvNodeNVIDIA Web Helper.exe
(NVIDIA Corporation) C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA GeForce ExperienceNVIDIA Share.exe
(Realtek Semiconductor) C:Program FilesRealtekAudioHDARAVBg64.exe
(Realtek Semiconductor) C:Program FilesRealtekAudioHDARAVBg64.exe
(Realtek Semiconductor) C:Program FilesRealtekAudioHDARtkNGUI64.exe
(Bitdefender) C:Program FilesCommon FilesBitdefenderSetupInformationBitdefender RedLinebdredline.exe
(Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wlanext.exe
(Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64dllhost.exe
(Bitdefender) C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securityseccenter.exe
(Bitdefender) C:Program FilesBitdefenderBitdefender Device Managementdmiface.exe
(Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64cmd.exe
(Akamai Technologies, Inc.) C:UsersKubaAppDataLocalAkamainetsession_win.exe
(Akamai Technologies, Inc.) C:UsersKubaAppDataLocalAkamainetsession_win.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Bitdefender) C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securitybdwfdtls.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM...Run: [ShadowPlay] => "C:Windowssystem32rundll32.exe" C:Windowssystem32nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM...Run: [Bdagent] => C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securitybdagent.exe [321744 2017-09-14] (Bitdefender)
HKLM-x32...Run: [Dropbox] => C:Program Files (x86)DropboxClientDropbox.exe [3567928 2017-11-01] (Dropbox, Inc.)
HKLM-x32...Run: [Lightshot] => C:Program Files (x86)SkillbrainslightshotLightshot.exe [225944 2017-04-11] ()
HKLM-x32...Run: [SunJavaUpdateSched] => C:Program Files (x86)Common FilesJavaJava Updatejusched.exe [587288 2017-07-21] (Oracle Corporation)
HKLM-x32...Run: [Autodesk Desktop App] => C:Program Files (x86)AutodeskAutodesk Desktop AppAutodeskDesktopApp.exe [704424 2017-06-15] (Autodesk, Inc.)
HKUS-1-5-21-977249762-4139522826-982313560-1001...Run: [Akamai NetSession Interface] => C:UsersKubaAppDataLocalAkamainetsession_win.exe [4490200 2017-01-03] (Akamai Technologies, Inc.)
HKUS-1-5-21-977249762-4139522826-982313560-1001...PoliciesExplorer: [] 
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
TcpipParameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip..Interfaces{2614E5E4-D60C-4276-9E5C-71A82425F73F}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip..Interfaces{ADB2090F-74E3-476B-9679-64EB371261E1}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 
Internet Explorer:
==================
BHO: Portfel Bitdefender -> {1DAC0C53-7D23-4AB3-856A-B04D98CD982A} -> C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securitypmbxie.dll [2017-09-14] (Bitdefender)
BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice15OCHelper.dll [2017-09-12] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:Program FilesJavajre1.8.0_144binssv.dll [2017-08-04] (Oracle Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:Program FilesJavajre1.8.0_144binjp2ssv.dll [2017-08-04] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Portfel Bitdefender -> {1DAC0C53-7D23-4AB3-856A-B04D98CD982A} -> C:Program FilesBitdefenderBitdefender SecurityAntispam32pmbxie.dll [2017-09-14] (Bitdefender)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice15GROOVEEX.DLL [2017-02-23] (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKLM - Portfel Bitdefender - {1DAC0C53-7D23-4AB3-856A-B04D98CD982A} - C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securitypmbxie.dll [2017-09-14] (Bitdefender)
Toolbar: HKLM-x32 - Portfel Bitdefender - {1DAC0C53-7D23-4AB3-856A-B04D98CD982A} - C:Program FilesBitdefenderBitdefender SecurityAntispam32pmbxie.dll [2017-09-14] (Bitdefender)
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice15MSOSB.DLL [2017-08-15] (Microsoft Corporation)
Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:Program Files (x86)Windows LivePhoto GalleryAlbumDownloadProtocolHandler.dll Brak pliku
 
FireFox:
========
FF HKLM...FirefoxExtensions: [bdwtwe@bitdefender.com] - C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securitybdwteff
FF Extension: (Bitdefender Wallet) - C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securitybdwteff [2017-09-29]
FF HKLM...ThunderbirdExtensions: [bdThunderbird@bitdefender.com] - C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securitybdtbext
FF Extension: (Bitdefender Antispam Toolbar) - C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securitybdtbext [2017-09-29] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM-x32...FirefoxExtensions: [bdwtwe@bitdefender.com] - C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securitybdwteff
FF HKLM-x32...ThunderbirdExtensions: [bdThunderbird@bitdefender.com] - C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securitybdtbext
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.144.2 -> C:Program FilesJavajre1.8.0_144bindtpluginnpDeployJava1.dll [2017-08-04] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.144.2 -> C:Program FilesJavajre1.8.0_144binplugin2npjp2.dll [2017-08-04] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:Program FilesMicrosoft Silverlight5.1.50907.0npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:PROGRA~1MICROS~1Office15NPSPWRAP.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxpluginsnpmeetingjoinpluginoc.dll [2017-05-16] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:Program Files (x86)Microsoft Silverlight5.1.50907.0npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:PROGRA~2MICROS~1Office15NPSPWRAP.DLL [2014-01-22] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:Program Files (x86)Windows LivePhoto GalleryNPWLPG.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:Program Files (x86)GoogleUpdate1.3.33.5npGoogleUpdate3.dll [2017-06-28] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:Program Files (x86)GoogleUpdate1.3.33.5npGoogleUpdate3.dll [2017-06-28] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> D:VLCnpvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:Program Files (x86)AdobeAcrobat Reader DCReaderAIRnppdf32.dll [2017-07-31] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:Program Files (x86)mozilla firefoxpluginsnpMeetingJoinPluginOC.dll [2017-05-16] (Microsoft Corporation)
 
Chrome: 
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://www.sport.pl/
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.sport.pl/"
CHR Profile: C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefault [2017-11-06]
CHR Extension: (Prezentacje) - C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsaapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-12]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsaohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-12]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsapdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-06-28]
CHR Extension: (YouTube) - C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsblpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-06-28]
CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsefaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-06-29]
CHR Extension: (Arkusze) - C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsfelcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-12]
CHR Extension: (Bitdefender Wallet) - C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsgannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl [2017-11-06]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-06-28]
CHR Extension: (AdBlock) - C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsgighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2017-10-20]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-22]
CHR Extension: (Gmail) - C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-06-28]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-09-28]
CHR Profile: C:UsersKubaAppDataLocalGoogleChromeUser DataSystem Profile [2017-06-28]
CHR HKLM-x32...ChromeExtension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32...ChromeExtension: [gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 
==================== Usługi (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R2 AdAppMgrSvc; C:Program Files (x86)AutodeskAutodesk Desktop AppAdAppMgrSvc.exe [1353208 2017-06-15] (Autodesk Inc.)
R2 bdredline; C:Program FilesCommon FilesBitdefenderSetupInformationBitdefender RedLinebdredline.exe [2090152 2017-08-11] (Bitdefender)
S3 BEService; C:Program Files (x86)Common FilesBattlEyeBEService.exe [1548808 2017-10-11] ()
S2 dbupdate; C:Program Files (x86)DropboxUpdateDropboxUpdate.exe [143144 2017-06-28] (Dropbox, Inc.)
S3 dbupdatem; C:Program Files (x86)DropboxUpdateDropboxUpdate.exe [143144 2017-06-28] (Dropbox, Inc.)
R2 DbxSvc; C:Windowssystem32DbxSvc.exe [51016 2017-11-01] (Dropbox, Inc.)
R2 DevMgmtService; C:Program FilesBitdefenderBitdefender Device ManagementDevMgmtService.exe [103072 2017-09-14] (Bitdefender)
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:Windowssystem32igfxCUIService.exe [362992 2000-01-01] (Intel Corporation)
R2 mitsijm2017; D:AutodeskInventor 2017Moldflowbinmitsijm.exe [967456 2015-08-04] (Autodesk, Inc.)
S3 MyWiFiDHCPDNS; C:Program FilesIntelWiFibinPanDhcpDns.exe [268704 2017-02-13] ()
R2 NvContainerLocalSystem; C:Program FilesNVIDIA CorporationNvContainernvcontainer.exe [512960 2017-07-26] (NVIDIA Corporation)
S3 NvContainerNetworkService; C:Program FilesNVIDIA CorporationNvContainernvcontainer.exe [512960 2017-07-26] (NVIDIA Corporation)
R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplay.NvContainerNVDisplay.Container.exe [462968 2017-06-08] (NVIDIA Corporation)
R2 NvTelemetryContainer; C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvTelemetryNvTelemetryContainer.exe [449984 2017-07-26] (NVIDIA Corporation)
R2 ProductAgentService; C:Program FilesBitdefender AgentProductAgentService.exe [1269824 2017-06-21] (Bitdefender)
R2 UPDATESRV; C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securityupdatesrv.exe [218416 2017-09-14] (Bitdefender)
R2 VSSERV; C:Program FilesBitdefenderBitdefender Securityvsserv.exe [1280816 2017-11-06] (Bitdefender)
S3 WdNisSvc; C:Program FilesWindows DefenderNisSrv.exe [361824 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:Program FilesWindows DefenderMsMpEng.exe [119872 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
R2 ZeroConfigService; C:Program FilesIntelWiFibinZeroConfigService.exe [3743648 2017-02-13] (Intel® Corporation)
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R1 atc; C:WindowsSystem32DRIVERSatc.sys [1019880 2017-09-15] (BitDefender S.R.L. Bucharest, ROMANIA)
S3 ATP; C:WindowsSystem32driversAsusTP.sys [71952 2014-03-31] (ASUS Corporation)
R0 avc3; C:WindowsSystem32DRIVERSavc3.sys [1763744 2017-08-23] (BitDefender)
S0 bdelam; C:WindowsSystem32driversbdelam.sys [23672 2016-03-14] (Bitdefender)
R1 bdfwfpf; C:Program FilesCommon FilesBitdefenderBitdefender Firewallbdfwfpf.sys [133088 2017-06-06] (BitDefender LLC)
R0 bdprivmon; C:WindowsSystem32DRIVERSbdprivmon.sys [47856 2017-05-11] (© Bitdefender SRL)
R1 BDVEDISK; C:Windowssystem32DRIVERSbdvedisk.sys [87912 2015-12-04] (BitDefender)
S3 dg_ssudbus; C:Windowssystem32DRIVERSssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 dtlitescsibus; C:WindowsSystem32driversdtlitescsibus.sys [30264 2017-07-02] (Disc Soft Ltd)
S3 dtliteusbbus; C:WindowsSystem32driversdtliteusbbus.sys [47672 2017-07-02] (Disc Soft Ltd)
R0 gzflt; C:WindowsSystem32DRIVERSgzflt.sys [187688 2017-05-11] (BitDefender LLC)
R0 Ignis; C:Windowssystem32DRIVERSignis.sys [362664 2017-08-10] (Bitdefender)
R3 kbfiltr; C:WindowsSystem32driverskbfiltr.sys [17280 2012-08-06] ( )
R3 NETwNb64; C:Windowssystem32DRIVERSNETwbw02.sys [3526400 2017-03-09] (Intel Corporation)
S3 NETwNe64; C:Windowssystem32DRIVERSNETwew02.sys [4649440 2013-06-18] (Intel Corporation)
S3 NvStreamKms; C:Program FilesNVIDIA CorporationNvStreamSrvNvStreamKms.sys [30144 2017-07-26] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:Windowssystem32driversnvvad64v.sys [48064 2017-07-26] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvhci; C:WindowsSystem32driversnvvhci.sys [57792 2017-06-08] (NVIDIA Corporation)
R3 RTSPER; C:Windowssystem32DRIVERSRtsPer.sys [827096 2015-03-11] (Realsil Semiconductor Corporation)
S3 ssudmdm; C:Windowssystem32DRIVERSssudmdm.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
R0 trufos; C:WindowsSystem32DRIVERStrufos.sys [439576 2017-04-11] (BitDefender S.R.L.)
S3 WdBoot; C:Windowssystem32driversWdBoot.sys [46600 2017-02-10] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:Windowssystem32driversWdFilter.sys [274776 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:WindowsSystem32DriversWdNisDrv.sys [117592 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
S3 SWDUMon; SystemRootsystem32DRIVERSSWDUMon.sys [X]
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2017-11-06 22:57 - 2017-11-06 22:57 - 000019647 _____ C:UsersKubaDownloadsFRST.txt
2017-11-06 22:56 - 2017-11-06 22:57 - 000000000 ____D C:FRST
2017-11-06 22:56 - 2017-11-06 22:56 - 002403328 _____ (Farbar) C:UsersKubaDownloadsFRST64.exe
2017-11-06 22:19 - 2017-11-06 22:19 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataTemp
2017-11-06 18:19 - 2017-11-06 18:19 - 000000594 _____ C:bdlog.txt
2017-11-06 18:11 - 2017-11-06 18:11 - 000058166 _____ C:ProgramDatadm.1509988267.bdinstall.bin
2017-11-06 18:11 - 2017-11-06 18:11 - 000000000 ____D C:ProgramDataBitdefender Device Management
2017-11-06 18:10 - 2017-11-06 18:10 - 000472634 _____ C:ProgramDatacl.1509987936.bdinstall.bin
2017-11-06 18:10 - 2017-11-06 18:10 - 000076162 _____ C:ProgramDatacl.kit.1509987930.bdinstall.bin
2017-11-06 18:10 - 2017-11-06 18:10 - 000000385 _____ C:Windowssystem32user_gensett.xml
2017-11-06 18:10 - 2017-11-06 18:10 - 000000000 ____D C:ProgramDataAtc
2017-11-06 18:09 - 2017-11-06 18:11 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataRoamingBitdefender
2017-11-06 18:09 - 2017-11-06 18:11 - 000000000 ____D C:Program FilesBitdefender
2017-11-06 18:09 - 2017-11-06 18:09 - 000002286 _____ C:UsersPublicDesktopBitdefender.lnk
2017-11-06 18:09 - 2017-11-06 18:09 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataRoamingQuickScan
2017-11-06 18:09 - 2017-11-06 18:09 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBitdefender Security
2017-11-06 18:09 - 2017-11-06 18:09 - 000000000 ____D C:ProgramDataBitdefender
2017-11-06 18:09 - 2017-11-06 18:09 - 000000000 ____D C:ProgramDataBDLogging
2017-11-06 18:09 - 2017-09-15 00:49 - 001019880 _____ (BitDefender S.R.L. Bucharest, ROMANIA) C:Windowssystem32Driversatc.sys
2017-11-06 18:09 - 2017-08-23 03:49 - 001763744 _____ (BitDefender) C:Windowssystem32Driversavc3.sys
2017-11-06 18:09 - 2017-08-10 04:40 - 000362664 _____ (Bitdefender) C:Windowssystem32Driversignis.sys
2017-11-06 18:09 - 2017-05-11 05:16 - 000047856 _____ (© Bitdefender SRL) C:Windowssystem32Driversbdprivmon.sys
2017-11-06 18:09 - 2017-05-11 04:37 - 000187688 _____ (BitDefender LLC) C:Windowssystem32Driversgzflt.sys
2017-11-06 18:09 - 2017-04-11 03:19 - 000439576 _____ (BitDefender S.R.L.) C:Windowssystem32Driverstrufos.sys
2017-11-06 18:09 - 2016-03-14 22:04 - 000023672 _____ (Bitdefender) C:Windowssystem32Driversbdelam.sys
2017-11-06 18:09 - 2015-12-04 19:27 - 000087912 _____ (BitDefender) C:Windowssystem32Driversbdvedisk.sys
2017-11-06 18:09 - 2007-04-11 11:11 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowscapicom.dll
2017-11-06 18:05 - 2017-11-06 18:09 - 000000000 ____D C:Program FilesCommon FilesBitdefender
2017-11-06 18:00 - 2017-11-06 18:22 - 000003648 _____ C:WindowsSystem32TasksBitdefender Agent WatchDog_65D6944A0EF74FDAB96E31112AD39864
2017-11-06 17:58 - 2017-11-06 22:25 - 000000000 ____D C:Program FilesBitdefender Agent
2017-11-06 17:58 - 2017-11-06 17:58 - 000048910 _____ C:ProgramDataagent.1509987487.bdinstall.bin
2017-11-06 17:58 - 2017-11-06 17:58 - 000000000 ____D C:ProgramDataBitdefender Agent
2017-11-03 17:15 - 2017-11-03 17:15 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsDropbox
2017-11-01 12:58 - 2017-11-01 12:58 - 000051016 _____ (Dropbox, Inc.) C:Windowssystem32DbxSvc.exe
2017-11-01 12:58 - 2017-11-01 12:58 - 000045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:Windowssystem32Driversdbx-dev.sys
2017-11-01 12:58 - 2017-11-01 12:58 - 000045640 _____ (Dropbox, Inc.) C:Windowssystem32Driversdbx-stable.sys
2017-11-01 12:58 - 2017-11-01 12:58 - 000045640 _____ (Dropbox, Inc.) C:Windowssystem32Driversdbx-canary.sys
2017-10-30 16:16 - 2017-10-30 16:16 - 000001749 _____ C:UsersPublicDesktopAutoCAD 2017 — Polski (Polish).lnk
2017-10-30 16:16 - 2017-10-30 16:16 - 000000000 ____D C:UsersKubaDocumentsInventor Server SDK ACAD 2017
2017-10-30 16:16 - 2017-10-30 16:16 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutoCAD 2017 — Polski (Polish)
2017-10-30 16:12 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64XAudio2_7.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32XAudio2_7.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64xactengine3_7.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32xactengine3_7.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32XAPOFX1_5.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64XAPOFX1_5.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32D3DCompiler_43.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64D3DCompiler_43.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64D3DX9_43.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32d3dcsx_43.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64d3dcsx_43.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32d3dx10_43.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64d3dx10_43.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32d3dx11_43.dll
2017-10-30 16:12 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64d3dx11_43.dll
2017-10-30 16:12 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32d3dx9_30.dll
2017-10-30 16:12 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64d3dx9_30.dll
2017-10-30 16:12 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32xactengine2_1.dll
2017-10-30 16:12 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64xactengine2_1.dll
2017-10-30 16:12 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32xinput1_1.dll
2017-10-30 16:12 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64xinput1_1.dll
2017-10-30 16:12 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32x3daudio1_0.dll
2017-10-30 16:12 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64x3daudio1_0.dll
2017-10-23 18:22 - 2017-10-23 18:22 - 000000000 ____D C:UsersKubaDocumentsLightshot
2017-10-21 15:40 - 2017-10-21 15:40 - 004651694 _____ C:UsersKubaDownloadsAutodesk-Inventor-2015-skrypt-do-kursu.pdf
2017-10-11 22:02 - 2017-10-11 22:02 - 126925120 ____C (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32MRT-KB890830.exe
2017-10-11 21:23 - 2017-09-09 19:53 - 022361864 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32shell32.dll
2017-10-11 21:23 - 2017-09-07 22:08 - 025729536 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32mshtml.dll
2017-10-11 21:23 - 2017-09-07 20:04 - 020267008 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64mshtml.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-14 20:30 - 007439704 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32ntoskrnl.exe
2017-10-11 21:22 - 2017-09-14 20:30 - 001737600 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32ntdll.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-14 20:29 - 001502000 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64ntdll.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-14 02:18 - 001384216 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32msctf.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-14 02:14 - 001124384 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64msctf.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-13 14:32 - 000445952 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32Driversnwifi.sys
2017-10-11 21:22 - 2017-09-13 14:31 - 000445952 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32wlansec.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-13 14:27 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64wlansec.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-09 18:55 - 019790760 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64shell32.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-09 18:38 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32TabSvc.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-09 17:10 - 003631616 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32tquery.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-09 16:49 - 002749952 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64tquery.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-09 16:47 - 014466560 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32twinui.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-09 16:21 - 012879360 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64twinui.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-09 14:13 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64mswstr10.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-09 14:13 - 000345088 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64msexcl40.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-09 14:13 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64msjint40.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-09 04:50 - 002013016 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32Driversntfs.sys
2017-10-11 21:22 - 2017-09-09 04:50 - 001364552 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32gdi32.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-08 19:21 - 004168192 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32win32k.sys
2017-10-11 21:22 - 2017-09-08 19:15 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32t2embed.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-08 18:39 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64t2embed.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-08 17:57 - 001084928 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64gdi32.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 22:33 - 000686592 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32Driverssrv2.sys
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 22:33 - 000415744 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32Driverssrv.sys
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 22:32 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32Driversmrxsmb10.sys
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 22:32 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32Driverssrvnet.sys
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 22:17 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32vbscript.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 22:17 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32MshtmlDac.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 22:15 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32iertutil.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 22:00 - 000817664 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32jscript.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 21:40 - 005982208 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32jscript9.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 21:32 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32mshtmled.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 21:31 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32iepeers.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 21:29 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32dxtrans.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 21:21 - 001033216 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32inetcomm.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 21:13 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32webcheck.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 21:11 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32iedkcs32.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 21:10 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32msfeeds.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 21:10 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32ie4uinit.exe
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 21:08 - 002134528 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32inetcpl.cpl
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 21:08 - 000656896 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32dnsapi.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 20:54 - 000329216 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32srvsvc.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 20:44 - 015262720 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32ieframe.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 20:40 - 003240960 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32wininet.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 20:27 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32urlmon.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 20:17 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32ieapfltr.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 20:10 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64vbscript.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 20:09 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64MshtmlDac.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 20:03 - 002292736 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64iertutil.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:58 - 000663040 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64jscript.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:39 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64mshtmled.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:38 - 000128000 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64iepeers.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:37 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64dxtrans.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:33 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64inetcomm.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:29 - 004547072 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64jscript9.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:29 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64webcheck.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:27 - 000331776 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64iedkcs32.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:26 - 000694784 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64msfeeds.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:25 - 002058752 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64inetcpl.cpl
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:24 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64dnsapi.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:17 - 013677568 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64ieframe.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 19:01 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64wininet.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 18:57 - 001316864 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64urlmon.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-09-07 18:57 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64ieapfltr.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-13 20:48 - 000202592 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32basecsp.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-13 18:52 - 000174944 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64basecsp.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-13 18:10 - 000277504 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32scksp.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-13 17:33 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64scksp.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-11 22:19 - 000482304 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64scrptadm.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-11 22:14 - 000566784 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32scrptadm.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-11 03:54 - 000445440 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32certcli.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-11 03:22 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64certcli.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-11 03:20 - 001436672 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32lsasrv.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-11 03:16 - 000275968 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32authz.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-11 02:57 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64authz.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-06 22:50 - 001080320 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32IKEEXT.DLL
2017-10-11 21:22 - 2017-08-06 22:20 - 000542720 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32rasmans.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-06 22:13 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32nshwfp.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-06 08:08 - 000561664 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64nshwfp.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-02 03:19 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32Wldap32.dll
2017-10-11 21:22 - 2017-08-01 09:25 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:WindowsSysWOW64Wldap32.dll
2017-10-10 20:01 - 2017-10-10 20:01 - 000320811 _____ C:UsersKubaDocumentsJakub Kolbowicz Curriculum Vitae.pdf
 
==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2017-11-06 22:22 - 2017-08-30 20:38 - 000000000 ____D C:WindowsMinidump
2017-11-06 22:22 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ___SD C:WindowsDownloaded Program Files
2017-11-06 22:22 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ___RD C:WindowsOffline Web Pages
2017-11-06 22:20 - 2017-09-19 20:08 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataLocalAkamai
2017-11-06 22:17 - 2017-06-29 16:22 - 000000396 _____ C:WindowsTasksupdate-sys.job
2017-11-06 22:16 - 2017-06-28 20:56 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataRoamingSkype
2017-11-06 22:16 - 2017-06-28 19:16 - 000000000 ____D C:ProgramDataNVIDIA
2017-11-06 22:06 - 2017-06-28 21:01 - 000001158 _____ C:WindowsTasksDropboxUpdateTaskMachineUA.job
2017-11-06 22:06 - 2017-06-28 21:01 - 000001154 _____ C:WindowsTasksDropboxUpdateTaskMachineCore.job
2017-11-06 21:17 - 2017-06-29 16:53 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataLocalCrashDumps
2017-11-06 20:58 - 2014-11-21 04:22 - 001817498 _____ C:Windowssystem32PerfStringBackup.INI
2017-11-06 20:58 - 2014-11-21 03:44 - 000801022 _____ C:Windowssystem32perfh015.dat
2017-11-06 20:58 - 2014-11-21 03:44 - 000160728 _____ C:Windowssystem32perfc015.dat
2017-11-06 20:58 - 2013-08-22 14:36 - 000000000 ____D C:WindowsInf
2017-11-06 18:38 - 2017-06-28 17:39 - 000003596 _____ C:WindowsSystem32TasksOptimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-977249762-4139522826-982313560-1001
2017-11-06 18:23 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:Windowssystem32NDF
2017-11-06 18:20 - 2017-06-28 19:18 - 000000000 __SHD C:UsersKubaIntelGraphicsProfiles
2017-11-06 18:19 - 2013-08-22 15:45 - 000000006 ____H C:WindowsTasksSA.DAT
2017-11-06 18:19 - 2013-08-22 14:25 - 000262144 ___SH C:Windowssystem32configELAM
2017-11-06 18:19 - 2013-08-22 14:25 - 000262144 ___SH C:Windowssystem32configBBI
2017-11-06 18:13 - 2017-06-28 21:55 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataRoaminguTorrent
2017-11-06 17:50 - 2017-06-28 17:46 - 000003964 _____ C:WindowsSystem32TasksUser_Feed_Synchronization-{D86CCF0C-D089-42B0-ABC4-BE28D15D485D}
2017-11-06 17:39 - 2017-09-24 19:41 - 000000000 ____D C:AdwCleaner
2017-11-06 17:33 - 2017-06-28 19:50 - 000003480 _____ C:WindowsSystem32TasksASUS Live Update1
2017-11-06 17:33 - 2017-06-28 19:50 - 000003470 _____ C:WindowsSystem32TasksASUS Live Update2
2017-11-03 17:15 - 2017-06-28 21:01 - 000000000 ____D C:Program Files (x86)Dropbox
2017-11-02 23:02 - 2017-06-28 21:06 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataRoamingvlc
2017-11-01 19:55 - 2017-07-18 16:54 - 001113088 ___SH C:UsersKubaDesktopThumbs.db
2017-11-01 12:54 - 2017-07-04 16:24 - 000422400 ___SH C:UsersKubaDownloadsThumbs.db
2017-11-01 12:24 - 2017-09-24 20:34 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataLocalAutodesk
2017-10-30 16:28 - 2017-09-19 20:09 - 000000000 ____D C:ProgramDataAutodesk
2017-10-30 16:27 - 2017-09-24 19:58 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataRoamingAutodesk
2017-10-30 16:23 - 2013-08-22 15:44 - 000516816 _____ C:Windowssystem32FNTCACHE.DAT
2017-10-30 16:16 - 2017-09-24 20:20 - 000000000 ____D C:Program Files (x86)Autodesk
2017-10-30 16:16 - 2017-09-24 20:17 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutodesk
2017-10-30 16:16 - 2017-09-19 20:34 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutodesk
2017-10-30 16:16 - 2017-09-19 20:21 - 000000000 ____D C:UsersPublicDocumentsAutodesk
2017-10-30 16:15 - 2017-09-24 20:18 - 000000000 ____D C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared
2017-10-30 16:11 - 2017-09-24 20:35 - 000000000 ____D C:Program FilesAutodesk
2017-10-30 16:10 - 2017-09-24 19:56 - 000000000 ____D C:Autodesk
2017-10-29 18:01 - 2017-06-28 17:34 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataLocalPackages
2017-10-28 16:45 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:WindowsAppReadiness
2017-10-26 22:11 - 2017-06-28 17:34 - 000000000 ____D C:UsersKuba
2017-10-26 18:16 - 2017-06-28 17:46 - 000000000 __SHD C:UsersKubaAppDataLocalLowEmieUserList
2017-10-26 18:16 - 2017-06-28 17:46 - 000000000 __SHD C:UsersKubaAppDataLocalLowEmieSiteList
2017-10-26 18:16 - 2017-06-28 17:46 - 000000000 __SHD C:UsersKubaAppDataLocalEmieUserList
2017-10-26 18:16 - 2017-06-28 17:46 - 000000000 __SHD C:UsersKubaAppDataLocalEmieSiteList
2017-10-23 17:57 - 2017-09-19 20:25 - 000000000 ____D C:UsersPublicDocuments.forever
2017-10-22 17:51 - 2017-09-24 20:34 - 000000000 ____D C:UsersKubaDocumentsInventor
2017-10-21 10:34 - 2017-09-18 15:01 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataLocalElevatedDiagnostics
2017-10-19 19:00 - 2017-09-21 20:24 - 000000000 ____D C:UsersKubaAppDataRoamingNVIDIA
2017-10-18 16:29 - 2013-08-22 16:20 - 000000000 ____D C:WindowsCbsTemp
2017-10-14 10:06 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:Windowsrescache
2017-10-12 23:25 - 2014-11-21 08:34 - 000835576 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:WindowsSysWOW64FlashPlayerApp.exe
2017-10-12 23:25 - 2014-11-21 08:34 - 000177656 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:WindowsSysWOW64FlashPlayerCPLApp.cpl
2017-10-11 22:10 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ___RD C:WindowsToastData
2017-10-11 22:04 - 2017-07-02 13:06 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft Office 2013
2017-10-11 22:04 - 2017-06-28 18:23 - 000000000 ____D C:Windowssystem32MRT
2017-10-11 22:04 - 2013-08-22 14:25 - 000000167 _____ C:Windowswin.ini
2017-10-11 22:02 - 2017-06-28 18:23 - 126925120 ____C (Microsoft Corporation) C:Windowssystem32MRT.exe
2017-10-11 22:01 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:Program FilesCommon Filesmicrosoft shared
 
==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 
2017-06-29 16:22 - 2017-06-29 16:22 - 000000003 _____ () C:UsersKubaAppDataLocalupdater.log
2017-06-29 16:22 - 2017-06-29 16:22 - 000000425 _____ () C:UsersKubaAppDataLocalUserProducts.xml
2017-11-06 17:58 - 2017-11-06 17:58 - 000048910 _____ () C:ProgramDataagent.1509987487.bdinstall.bin
2017-11-06 18:10 - 2017-11-06 18:10 - 000472634 _____ () C:ProgramDatacl.1509987936.bdinstall.bin
2017-11-06 18:10 - 2017-11-06 18:10 - 000076162 _____ () C:ProgramDatacl.kit.1509987930.bdinstall.bin
2017-11-06 18:11 - 2017-11-06 18:11 - 000058166 _____ () C:ProgramDatadm.1509988267.bdinstall.bin
2017-06-28 19:32 - 2017-06-28 19:32 - 000000000 ____H () C:ProgramDataDP45977C.lfl
 
==================== Bamital & volsnap ======================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
C:Windowssystem32winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowsexplorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32Driversvolsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 
LastRegBack: 2017-11-06 18:38
 
==================== Koniec  FRST.txt ============================
Wygenerowano w 0.060s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!