wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2017-10-19 14:39) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 18-10-2017 01
Uruchomiony przez saska (19-10-2017 14:37:38)
Uruchomiony z C:UserssaskaDownloads
Windows 10 Pro Wersja 1709 16299.19 (X64) (2017-10-17 19:46:04)
Tryb startu: Normal
==========================================================
 
 
==================== Konta użytkowników: =============================
 
Administrator (S-1-5-21-3132450947-4234308919-3285918894-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-3132450947-4234308919-3285918894-501 - Limited - Disabled)
Konto domyślne (S-1-5-21-3132450947-4234308919-3285918894-503 - Limited - Disabled)
nicol (S-1-5-21-3132450947-4234308919-3285918894-1002 - Limited - Enabled) => C:Usersnicol
saska (S-1-5-21-3132450947-4234308919-3285918894-1001 - Administrator - Enabled) => C:Userssaska
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-3132450947-4234308919-3285918894-504 - Limited - Disabled)
 
==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
AV: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
 
==================== Zainstalowane programy ======================
 
(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 
Aktualizacje NVIDIA 29.1.0.0 (HKLM...{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update) (Version: 29.1.0.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
Ansel (HKLM...{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Ansel) (Version: 387.92 - NVIDIA Corporation) Hidden
Avast Free Antivirus (HKLM-x32...Avast Antivirus) (Version: 17.7.2314 - AVAST Software)
Elsword (HKLM-x32...Elsword_pl_is1) (Version:  - Gameforge 4D GmbH)
Intel(R) Rapid Storage Technology (HKLM...{409CB30E-E457-4008-9B1A-ED1B9EA21140}) (Version: 14.7.0.1000 - Intel Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.21005 (HKLM-x32...{7f51bdb9-ee21-49ee-94d6-90afc321780e}) (Version: 12.0.21005.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.21005 (HKLM-x32...{ce085a78-074e-4823-8dc1-8a721b94b76d}) (Version: 12.0.21005.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24212 (HKLM-x32...{462f63a8-6347-4894-a1b3-dbfe3a4c981d}) (Version: 14.0.24212.0 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 56.0.1 (x64 pl) (HKLM...Mozilla Firefox 56.0.1 (x64 pl)) (Version: 56.0.1 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM...MozillaMaintenanceService) (Version: 56.0.1 - Mozilla)
MSI Remind Manager (HKLM-x32...{3E23F267-3E35-40F9-B6BF-BC034D214717}) (Version: 1.0.1608.1001 - Micro-Star International Co., Ltd.) Hidden
MSI Remind Manager (HKLM-x32...InstallShield_{3E23F267-3E35-40F9-B6BF-BC034D214717}) (Version: 1.0.1608.1001 - Micro-Star International Co., Ltd.)
NVIDIA GeForce Experience 3.10.0.95 (HKLM...{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.GFExperience) (Version: 3.10.0.95 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.17.0524 (HKLM...{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.17.0524 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik 3D Vision 387.92 (HKLM...{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision) (Version: 387.92 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik dźwięku HD 1.3.35.1 (HKLM...{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver) (Version: 1.3.35.1 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik graficzny 387.92 (HKLM...{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 387.92 - NVIDIA Corporation)
Oprogramowanie mikroukładu Intel® (HKLM-x32...{619e726e-d2b4-4e28-9568-c964fd81ee6c}) (Version: 10.1.1.14 - Intel(R) Corporation) Hidden
Panel sterowania NVIDIA 387.92 (HKLM...{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel) (Version: 387.92 - NVIDIA Corporation) Hidden
Realtek Card Reader (HKLM-x32...{5BC2B5AB-80DE-4E83-B8CF-426902051D0A}) (Version: 10.0.14393.21292 - Realtek Semiconductor Corp.)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32...{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.8117 - Realtek Semiconductor Corp.)
SteelSeries Engine 3.11.5 (HKLM...SteelSeries Engine 3) (Version: 3.11.5 - SteelSeries ApS)
Synaptics Pointing Device Driver (HKLM...SynTPDeinstKey) (Version: 19.3.4.184 - Synaptics Incorporated)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.61.0 (HKLM...VulkanRT1.0.61.0) (Version: 1.0.61.0 - LunarG, Inc.) Hidden
 
==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
CustomCLSID: HKUS-1-5-21-3132450947-4234308919-3285918894-1001_ClassesCLSID{1BF42E4C-4AF4-4CFD-A1A0-CF2960B8F63E}InprocServer32 -> C:UserssaskaAppDataLocalMicrosoftOneDrive17.3.6998.0830amd64FileSyncShell64.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKUS-1-5-21-3132450947-4234308919-3285918894-1001_ClassesCLSID{7AFDFDDB-F914-11E4-8377-6C3BE50D980C}InprocServer32 -> C:UserssaskaAppDataLocalMicrosoftOneDrive17.3.6998.0830amd64FileSyncShell64.dll => Brak pliku
CustomCLSID: HKUS-1-5-21-3132450947-4234308919-3285918894-1001_ClassesCLSID{82CA8DE3-01AD-4CEA-9D75-BE4C51810A9E}InprocServer32 -> C:UserssaskaAppDataLocalMicrosoftOneDrive17.3.6998.0830amd64FileSyncShell64.dll => Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:Program FilesAVAST SoftwareAvastashShA64.dll [2017-10-18] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers1: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:Program FilesAVAST SoftwareAvastashShA64.dll [2017-10-18] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers3: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:Program FilesAVAST SoftwareAvastashShA64.dll [2017-10-18] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers5: [NvCplDesktopContext] -> {3D1975AF-48C6-4f8e-A182-BE0E08FA86A9} => C:Windowssystem32nvshext.dll [2017-10-06] (NVIDIA Corporation)
ContextMenuHandlers6: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:Program FilesAVAST SoftwareAvastashShA64.dll [2017-10-18] (AVAST Software)
 
==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
Task: {0319D346-9E60-4CE2-B937-EF6C981CC0F1} - System32TasksMicrosoftWindowsPushToInstallRegistration => %windir%system32sc.exe start pushtoinstall registration
Task: {30BC4233-2C09-4100-876E-BD60C7D8EE7F} - System32TasksNvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationUpdate CoreNvTmMon.exe [2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
Task: {318C55D1-2D9D-4106-9933-47FEB8433F9F} - System32TasksNvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:Program FilesNVIDIA CorporationUpdate CoreNvProfileUpdater64.exe [2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
Task: {34F034CF-2EEE-462E-B727-BD2055B4B00A} - System32TasksNvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:Program FilesNVIDIA CorporationUpdate CoreNvProfileUpdater64.exe [2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
Task: {36713542-0103-4035-B316-A447E72506AC} - System32TasksMicrosoftWindowsPushToInstallLoginCheck => %windir%system32sc.exe start pushtoinstall login
Task: {37E715E6-383C-4ADF-813E-10FF9F50D9F7} - System32TasksMicrosoftWindowsChkdskSyspartRepair => C:Windowssystem32bcdboot.exe [2017-09-29] (Microsoft Corporation)
Task: {49362263-32C6-4F62-8957-761BACF29C08} - System32TasksMicrosoftWindowsSMBUninstallSMB1ServerTask => %windir%system32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe -ExecutionPolicy Unrestricted -NonInteractive -NoProfile -WindowStyle Hidden "& %windir%system32WindowsPowerShellv1.0ModulesSmbShareDisableUnusedSmb1.ps1 -Scenario Server"
Task: {4A52E557-CBD2-4032-A8DF-42811A3A773D} - System32TasksMicrosoftWindowsUSBUsb-Notifications
Task: {50E6382E-F5D8-4301-AF23-570B2BF0DBD0} - System32TasksMicrosoftWindowsSMBUninstallSMB1ClientTask => %windir%system32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe -ExecutionPolicy Unrestricted -NonInteractive -NoProfile -WindowStyle Hidden "& %windir%system32WindowsPowerShellv1.0ModulesSmbShareDisableUnusedSmb1.ps1 -Scenario Client"
Task: {5D6A3A52-156B-40A1-88B7-9AEAA8A72184} - System32TasksNvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationUpdate CoreNvTmRep.exe [2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
Task: {63C52553-5947-41AA-8DDE-747ACFEB14B7} - System32TasksMSISCMTsk => C:Program Files (x86)MSIMSI Remind ManagerMSISCMTsk.exe [2016-06-22] (Application)
Task: {6831246E-D3E2-469C-9079-23FA53AC7712} - System32TasksMicrosoftWindowsPrintingEduPrintProv => C:Windowssystem32eduprintprov.exe [2017-09-29] (Microsoft Corporation)
Task: {68800700-7480-4254-8876-FD69E4DACC4A} - System32TasksMicrosoftWindowsWaaSMedicPerformRemediation => C:WindowsSystem32WaaSMedic.exe [2017-09-29] (Microsoft Corporation)
Task: {68BA6A83-E0C4-43EB-AD0D-1DB441441AA8} - System32TasksNvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:Program FilesNVIDIA CorporationNvContainernvcontainer.exe [2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
Task: {8C5D0486-F6FB-491D-BDE8-EA17DFD04457} - System32TasksMicrosoftWindowsExploitGuardExploitGuard MDM policy Refresh
Task: {8E848A09-E544-482E-B28F-0F6F79CD0889} - System32TasksNVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA GeForce ExperienceNVIDIA GeForce Experience.exe [2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
Task: {94670DBD-045E-437A-A1DE-4747F6B6E4D0} - System32TasksOneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-3132450947-4234308919-3285918894-1002 => C:UserssaskaAppDataLocalMicrosoftOneDriveOneDriveStandaloneUpdater.exe
Task: {A4351A77-FB65-42A0-9EDA-926F85148F8A} - System32TasksNvTmRepOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationUpdate CoreNvTmRep.exe [2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
Task: {A7C57A41-D764-4AAB-BBDE-BB8DAA2BE5DD} - System32TasksMicrosoftWindowsUNPRunUpdateNotificationMgr => C:WindowsSystem32UNPUpdateNotificationMgr.exe [2017-09-29] (Microsoft Corporation)
Task: {BA875221-BE6A-4216-92D8-1AF8ACE0BD3E} - System32TasksNvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvNodenvnodejslauncher.exe [2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
Task: {DB7AC9D5-CA23-4C83-99DC-05AE68DA7C63} - System32TasksAvast Emergency Update => C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvEmUpdate.exe [2017-10-18] (AVAST Software)
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 
 
==================== Skróty & WMI ========================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============
 
2017-09-29 15:41 - 2017-09-29 15:41 - 000184432 _____ () C:WindowsSYSTEM32inputhost.dll
2017-10-17 23:16 - 2017-10-11 03:01 - 001267320 _____ () C:Program FilesNVIDIA CorporationNvContainerlibprotobuf.dll
2017-09-29 15:42 - 2017-09-30 16:33 - 011044864 _____ () C:WindowsSystemAppsMicrosoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewyCortanaApi.dll
2017-09-29 15:42 - 2017-09-30 16:33 - 001804288 _____ () C:WindowsSystemAppsMicrosoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewyCortana.Core.dll
2017-10-17 23:16 - 2017-10-11 03:01 - 001040504 _____ () C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNvContainerlibprotobuf.dll
2017-10-18 20:34 - 2017-10-18 20:34 - 000167096 _____ () C:Program FilesAVAST SoftwareAvastJsonRpcServer.dll
2017-10-18 20:34 - 2017-10-18 20:34 - 000059040 _____ () C:Program FilesAVAST SoftwareAvastmodule_lifetime.dll
2017-10-18 20:34 - 2017-10-18 20:34 - 067109376 _____ () C:Program FilesAVAST SoftwareAvastlibcef.dll
2017-10-18 20:34 - 2017-10-18 20:34 - 000217088 _____ () C:Program FilesAVAST SoftwareAvastevent_routing_rpc.dll
2017-10-18 20:34 - 2017-10-18 20:34 - 000244584 _____ () C:Program FilesAVAST SoftwareAvasttasks_core.dll
2017-10-18 20:34 - 2017-10-18 20:34 - 000234280 _____ () C:Program FilesAVAST SoftwareAvastgaming_mode_ui.dll
2017-10-18 20:34 - 2017-10-18 20:34 - 000700656 _____ () C:Program FilesAVAST SoftwareAvastffl2.dll
 
==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========
 
==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)
 
HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootMinimalSerCx2.sys => ""="Driver"
HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootNetworkSerCx2.sys => ""="Driver"
 
==================== Powiązania plików (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
 
==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)
 
 
==================== Hosts - zawartość: ===============================
 
(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 
2017-09-29 15:46 - 2017-09-29 15:44 - 000000824 _____ C:Windowssystem32Driversetchosts
 
 
==================== Inne obszary ============================
 
(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 
HKUS-1-5-21-3132450947-4234308919-3285918894-1001Control PanelDesktop\Wallpaper -> C:UserssaskaAppDataRoamingMicrosoftWindowsThemesTranscodedWallpaper
DNS Servers: 192.168.1.1
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer => (SmartScreenEnabled: )
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 
MSCONFIGServices: AtherosSvc => 2
MSCONFIGServices: NVDisplay.ContainerLocalSystem => 2
MSCONFIGServices: SynTPEnhService => 2
HKUS-1-5-21-3132450947-4234308919-3285918894-1001...StartupApprovedRun: => "OneDrive"
 
==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
FirewallRules: [{AA51F296-14A5-49CF-B5CE-92BA2C0B524A}] => (Allow) C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe
FirewallRules: [{99BC23C2-4317-446F-AD1D-7F0F29BC1DBD}] => (Allow) C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe
FirewallRules: [{E576176F-FE62-43B8-B275-AEBB4D203BA4}] => (Allow) D:GryElsworddatax2.exe
FirewallRules: [{3F884628-CCB4-4504-B769-870403045EA4}] => (Allow) D:GryElsworddatax2.exe
 
==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 
17-10-2017 22:44:25 Windows Update
19-10-2017 14:20:39 IIF_MSI
 
==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============
 
 
==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================
 
Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (10/19/2017 02:21:26 PM) (Source: Perflib) (EventID: 1023) (User: )
Description: System Windows nie może załadować biblioteki DLL licznika rozszerzalnego rdyboost. Pierwsze cztery bajty (DWORD) sekcji danych Data zawierają kod błędu systemu Windows.
 
Error: (10/19/2017 01:30:50 AM) (Source: Perflib) (EventID: 1008) (User: )
Description: Nie powiodło się wykonanie procedury otwierania dla usługi „BITS” w bibliotece DLL „C:WindowsSystem32bitsperf.dll”. Dane wydajności dla tej usługi nie będą dostępne. Pierwsze cztery bajty (DWORD) sekcji danych Data zawierają kod błędu.
 
Error: (10/19/2017 01:13:33 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: CDSetup.exe, wersja: 6.0.1609.901, sygnatura czasowa: 0x57d2242b
Nazwa modułu powodującego błąd: CDSetup.exe, wersja: 6.0.1609.901, sygnatura czasowa: 0x57d2242b
Kod wyjątku: 0xc00000fd
Przesunięcie błędu: 0x0075a2ac
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x750
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d34866b776ea4f
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: G:CDSetup.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: G:CDSetup.exe
Identyfikator raportu: 5681a0d1-1f9a-4dd0-bb4d-bab7740be77a
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: 
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
 
Error: (10/19/2017 01:09:44 AM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury QueryFullProcessImageNameW.  hr = 0x80070006, Nieprawidłowe dojście.
.
 
 
Operacja:
   Wykonywanie operacji asynchronicznej
 
Kontekst:
   Stan bieżący: DoSnapshotSet
 
Error: (10/18/2017 11:57:47 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program ShellExperienceHost.exe w wersji 10.0.16299.15 przestał współpracować z systemem Windows i został zamknięty. Aby sprawdzić, czy jest dostępnych więcej informacji na temat tego problemu, sprawdź historię problemu w oknie Zabezpieczenia i konserwacja w Panelu sterowania.
 
Identyfikator procesu: 1100
 
Godzina rozpoczęcia: 01d3485c0fe85296
 
Godzina zakończenia: 4294967295
 
Ścieżka aplikacji: C:WindowsSystemAppsShellExperienceHost_cw5n1h2txyewyShellExperienceHost.exe
 
Identyfikator raportu: 8213149e-16d3-4e28-8313-b204624009fc
 
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_10.0.16299.15_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy
 
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: App
 
Error: (10/18/2017 11:57:40 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 2484) (User: DESKTOP-6FFOEIQ)
Description: Działanie pakietu Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_10.0.16299.15_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy+App zostało zakończone, ponieważ operacja wstrzymywania pakietu trwała zbyt długo.
 
Error: (10/18/2017 08:35:32 PM) (Source: SideBySide) (EventID: 33) (User: )
Description: Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla "C:Program FilesAVAST SoftwareAvastsetupipluginsIStats.dll".
Nie można odnaleźć zestawu zależnego Avast.VC110.CRT,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="2036b14a11e83e4a",type="win32",version="11.0.60610.1".
Użyj narzędzia sxstrace.exe, aby uzyskać szczegółową diagnozę.
 
Error: (10/18/2017 07:58:03 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program mmc.exe w wersji 10.0.16299.15 przestał współpracować z systemem Windows i został zamknięty. Aby sprawdzić, czy jest dostępnych więcej informacji na temat tego problemu, sprawdź historię problemu w oknie Zabezpieczenia i konserwacja w Panelu sterowania.
 
Identyfikator procesu: 8a8
 
Godzina rozpoczęcia: 01d3483a90a98674
 
Godzina zakończenia: 5
 
Ścieżka aplikacji: C:WindowsSystem32mmc.exe
 
Identyfikator raportu: 14acdbe0-ebb2-486a-b599-80b92776b2fd
 
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: 
 
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
 
Error: (10/18/2017 12:24:37 AM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program x2.exe w wersji 0.0.0.0 przestał współpracować z systemem Windows i został zamknięty. Aby sprawdzić, czy jest dostępnych więcej informacji na temat tego problemu, sprawdź historię problemu w oknie Zabezpieczenia i konserwacja w Panelu sterowania.
 
Identyfikator procesu: 2300
 
Godzina rozpoczęcia: 01d347952809aad5
 
Godzina zakończenia: 4294967295
 
Ścieżka aplikacji: D:GryElsworddatax2.exe
 
Identyfikator raportu: 8409ed7e-a525-4a62-bf37-2e4df24f3167
 
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: 
 
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
 
Error: (10/17/2017 11:55:08 PM) (Source: Perflib) (EventID: 1008) (User: )
Description: Nie powiodło się wykonanie procedury otwierania dla usługi „BITS” w bibliotece DLL „C:WindowsSystem32bitsperf.dll”. Dane wydajności dla tej usługi nie będą dostępne. Pierwsze cztery bajty (DWORD) sekcji danych Data zawierają kod błędu.
 
 
Dziennik System:
=============
Error: (10/19/2017 02:33:18 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
 użytkownikowi ZARZĄDZANIE NTUSŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (10/19/2017 02:23:27 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 użytkownikowi ZARZĄDZANIE NTUSŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (10/19/2017 02:23:27 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 użytkownikowi ZARZĄDZANIE NTUSŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (10/19/2017 01:30:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
 użytkownikowi ZARZĄDZANIE NTUSŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (10/19/2017 12:53:56 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
 użytkownikowi ZARZĄDZANIE NTUSŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (10/19/2017 12:48:55 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
 użytkownikowi ZARZĄDZANIE NTUSŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (10/19/2017 12:41:51 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
 użytkownikowi ZARZĄDZANIE NTUSŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (10/19/2017 12:38:56 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 użytkownikowi ZARZĄDZANIE NTUSŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (10/19/2017 12:38:56 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 użytkownikowi ZARZĄDZANIE NTUSŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
Error: (10/19/2017 12:33:56 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 i identyfikatorem aplikacji APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 użytkownikowi ZARZĄDZANIE NTUSŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 
 
CodeIntegrity:
===================================
  Date: 2017-10-19 01:48:29.178
  Description: Code Integrity determined that a process (DeviceHarddiskVolume2WindowsSystem32dllhost.exe) attempted to load DeviceHarddiskVolume3GryElsworddataGameGuardnpggNT64.des that did not meet the Microsoft signing level requirements.
 
  Date: 2017-10-19 01:48:22.801
  Description: Code Integrity determined that a process (DeviceHarddiskVolume2WindowsSystem32svchost.exe) attempted to load DeviceHarddiskVolume3GryElsworddataGameGuardnpggNT64.des that did not meet the Microsoft signing level requirements.
 
  Date: 2017-10-19 01:33:02.075
  Description: Code Integrity determined that a process (DeviceHarddiskVolume2WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe) attempted to load DeviceHarddiskVolume2WindowsSystem32nvspcap64.dll that did not meet the Store signing level requirements.
 
  Date: 2017-10-19 01:33:02.052
  Description: Code Integrity determined that a process (DeviceHarddiskVolume2WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe) attempted to load DeviceHarddiskVolume2WindowsSystem32nvspcap64.dll that did not meet the Store signing level requirements.
 
  Date: 2017-10-19 01:32:56.042
  Description: Code Integrity determined that a process (DeviceHarddiskVolume2WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe) attempted to load DeviceHarddiskVolume2WindowsSystem32nvspcap64.dll that did not meet the Store signing level requirements.
 
  Date: 2017-10-19 01:32:56.022
  Description: Code Integrity determined that a process (DeviceHarddiskVolume2WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe) attempted to load DeviceHarddiskVolume2WindowsSystem32nvspcap64.dll that did not meet the Store signing level requirements.
 
  Date: 2017-10-19 01:32:54.853
  Description: Code Integrity determined that a process (DeviceHarddiskVolume2WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdge.exe) attempted to load DeviceHarddiskVolume2WindowsSystem32nvspcap64.dll that did not meet the Store signing level requirements.
 
  Date: 2017-10-19 01:32:54.809
  Description: Code Integrity determined that a process (DeviceHarddiskVolume2WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdge.exe) attempted to load DeviceHarddiskVolume2WindowsSystem32nvspcap64.dll that did not meet the Store signing level requirements.
 
  Date: 2017-10-18 23:52:12.485
  Description: Code Integrity determined that a process (DeviceHarddiskVolume2WindowsSystem32dllhost.exe) attempted to load DeviceHarddiskVolume3GryElsworddataGameGuardnpggNT64.des that did not meet the Microsoft signing level requirements.
 
  Date: 2017-10-18 23:52:08.525
  Description: Code Integrity determined that a process (DeviceHarddiskVolume2WindowsSystem32svchost.exe) attempted to load DeviceHarddiskVolume3GryElsworddataGameGuardnpggNT64.des that did not meet the Microsoft signing level requirements.
 
 
==================== Statystyki pamięci =========================== 
 
Procesor: Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
Procent pamięci w użyciu: 16%
Całkowita pamięć fizyczna: 16337.03 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 13620.09 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 19281.03 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 16301.01 MB
 
==================== Dyski ================================
 
Drive c: (Windows) (Fixed) (Total:300 GB) (Free:266.34 GB) NTFS
Drive d: (Dysk) (Fixed) (Total:620.98 GB) (Free:611.88 GB) NTFS
Drive f: (DriverCD) (Fixed) (Total:10 GB) (Free:8.95 GB) NTFS
 
==================== MBR & Tablica partycji ==================
 
========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: EC81BACB)
Partition 1: (Active) - (Size=549 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=300 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=621 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 4: (Not Active) - (Size=10 GB) - (Type=07 NTFS)
 
==================== Koniec  Addition.txt ============================
Wygenerowano w 0.044s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!