wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2017-09-27 09:24) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 26-09-2017
Uruchomiony przez Seba (27-09-2017 09:17:32)
Uruchomiony z C:\Users\Seba\Downloads
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{2BDFC871-8A43-4E34-A8F8-FCB14D9CAAF2}\SupportTasks\4\Adobe Flash.lnk -> hxxp:\www.adobe.com\products\flash\
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{2BDFC871-8A43-4E34-A8F8-FCB14D9CAAF2}\SupportTasks\3\Games For Windows - LIVE.lnk -> hxxp:\www.xbox.com\en-US\live\memberships\
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{2BDFC871-8A43-4E34-A8F8-FCB14D9CAAF2}\SupportTasks\2\Rockstar Games Support.lnk -> hxxp:\www.rockstargames.com\
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{2BDFC871-8A43-4E34-A8F8-FCB14D9CAAF2}\SupportTasks\1\Rockstar Social Club.lnk -> hxxp:\
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{2BDFC871-8A43-4E34-A8F8-FCB14D9CAAF2}\SupportTasks\0\Rockstar Games.lnk -> hxxp:\
Shortcut: C:\Users\Seba\Favorites\NCH Software Download Site.lnk -> hxxp://www.nch.com.au/index.htm
 
 
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Administrator\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Administrator\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Energy Management\Help file.Lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Pol.chm ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Energy Management\Power management options.Lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Open EnergyManagement.exe ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Express Burn.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk -> C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rapture3D - Speaker Layout.lnk -> C:\Program Files (x86)\BRS\UserLayout.exe (Blue Ripple Sound Limited)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 11.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Anytime Upgrade.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgradeUI.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk -> C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VULCAN\Ocenianie opisowe Optivum.lnk -> C:\Windows\Installer\{832512E9-2FEB-4243-9A6B-DDE0ABF5B356}\oco_skrot_F6E7FFF0CDC841DEB71B4843FAB29AB3.exe (Flexera Software LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VULCAN\Świadectwa Optivum.lnk -> C:\Windows\Installer\{33B7EAF2-7D1A-441F-BE50-0BE645316967}\v_skrot_SWO_988D9449EF784617B840D28B88EA2A52.exe (Flexera Software LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VULCAN\Narzędzia\informator.lnk -> C:\Windows\Installer\{33B7EAF2-7D1A-441F-BE50-0BE645316967}\inf_skrot.EE2EBFF2_EAE3_4686_ADD3_15CAE9A8BA99.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth.lnk -> C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe (Broadcom Corporation.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Shark007 Codecs\Settings Application 32bit.lnk -> C:\Program Files (x86)\Shark007\Standard\Tools\Settings32.exe (Shark007)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SharePoint\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\grvicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club.lnk -> C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe (Take-Two Interactive Software, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\Grand Theft Auto IV.lnk -> C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\LaunchGTAIV.exe (Sony DADC Austria AG)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerISO\PowerISO Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\PowerISO\PowerISO.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerISO\PowerISO Virtual Drive Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE (Power Software Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerISO\PowerISO.lnk -> C:\Program Files (x86)\PowerISO\PowerISO.exe (Power Software Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerISO\Uninstall PowerISO.lnk -> C:\Program Files (x86)\PowerISO\uninstall.exe (Power Software Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PhotoScape\PhotoScape.lnk -> C:\Program Files (x86)\PhotoScape\PhotoScape.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PhotoScape\Uninstall PhotoScape.lnk -> C:\Program Files (x86)\PhotoScape\uninstall.exe (Mooii)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\GFExperience.exe (NVIDIA)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\Express Burn CD, DVD or Blu-Ray.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Informacje o zmianach.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\changelog.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\NapiProjekt.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Strona domowa NapiProjekt.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\www.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\Silverlight.Configuration.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Access 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\accicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Excel 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Filler 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft OneNote 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Outlook 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft PowerPoint 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Publisher 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pubs.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\grvicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Word 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Centrum Microsoft Office 2010 Upload Center.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\msouc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\cagicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\oisicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Preferencje językowe pakietu Microsoft Office 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Games for Windows - LIVE\Games for Windows - LIVE.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Games for Windows - LIVE\Client\GFWLive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes\Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk -> C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk -> C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\REACHit\REACHit.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\REACHit\REACHitAgent.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Secure Connection\My Kaspersky.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Secure Connection 1.0\kl.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Secure Connection\Umowa licencyjna.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Secure Connection 1.0\Doc\pl\license.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Internet Security\Kaspersky Internet Security.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.1\avpui.exe (AO Kaspersky Lab)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Internet Security\Odwiedź Kaspersky Lab w internecie.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.1\kl.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Internet Security\Pomoc dla Kaspersky Internet Security.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.1\Doc\pl-PL\kis\context.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Internet Security\Umowa licencyjna.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.1\Doc\pl\license.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_77\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel\Intel Control Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Control Center\IntelControlCenter.exe (Intel Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology.lnk -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorUI.exe (Intel Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Drive\Google Drive.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe (Google)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\FIFA 13.lnk -> [LF6"pH,R GFSIAa/A5I>FIFA 13(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\GameExplorer.lnk -> C:\Windows\System32\gameux.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Games for Windows - LIVE.lnk -> [LF6"pH,R GFSIwtH,ؤGames for Windows - LIVE(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Grand Theft Auto IV.lnk -> [LF6"pH,R GFSIq+C4NM2What does the American Dream mean today?For Niko Bellic, fresh off the boat from Europe, it is the hope he can escape his past. For his cousin, Roman, it is the vision that together they can find fortune in Liberty City, gateway to the land of opportunity. As they slip into debt and are dragged into a criminal underworld by a series of shysters, thieves and sociopaths, they discover that the reality is very different from the dream in a city that worships money and status, and is heaven for those who have them and a living nightmare for those who don t.(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Foxit Reader\Foxit Reader.lnk -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\FoxitReader.exe (Foxit Software Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Foxit Reader\Uninstall Foxit Reader.lnk -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Foxit PhantomPDF\Activation.lnk -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit PhantomPDF\Activation.exe (Foxit)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Foxit PhantomPDF\Foxit PhantomPDF.lnk -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit PhantomPDF\FoxitPhantomPDF.exe (Foxit Software Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EPSON\EPSON Scan\EPSON Scan Settings.lnk -> C:\Windows\twain_32\escndv\escfg.exe (SEIKO EPSON CORP.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EPSON\EPSON Scan\EPSON Scan.lnk -> C:\Windows\twain_32\escndv\escndv.exe (SEIKO EPSON CORP.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EA Games\Need for Speed Most Wanted\Need for Speed Most Wanted.lnk -> C:\Program Files (x86)\EA Games\Need for Speed Most Wanted\NFS13.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EA Games\Need for Speed Most Wanted\Uninstall Need for Speed Most Wanted.lnk -> C:\Program Files (x86)\EA Games\Need for Speed Most Wanted\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dolby\Dolby Advanced Audio Demo.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4d.exe (Dolby Laboratories Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dolby\Dolby Advanced Audio.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4l.exe (Dolby Laboratories Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Digital Photo Software\FotoMix\FotoMix.lnk -> C:\Program Files (x86)\Digital Photo Software\FotoMix\FotoMix.exe (Digital Photo Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Digital Photo Software\FotoMix\Uninstall FotoMix.lnk -> C:\Program Files (x86)\Digital Photo Software\FotoMix\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite\DAEMON Tools Lite.lnk -> C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (Disc Soft Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite\DTGadget.lnk -> C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DT.gadget ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite\SPTD Setup.lnk -> C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\SPTDinst-x64.exe (Duplex Secure Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 04\Colin McRae Rally 04.lnk -> C:\Program Files (x86)\Codemasters\Colin McRae Rally 04\cmr4.exe (Codemasters Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 04\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F8718F95-21A1-44B9-97EC-679C93020BAE}\setup.exe (InstallShield Software Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chomikuj.pl\ChomikBox.lnk -> C:\Program Files (x86)\ChomikBox\ChomikBox.exe ( )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CEWE Fotoswiat\CEWE Fotoswiat.lnk -> C:\Program Files\CEWE\CEWE Fotoswiat\CEWE Fotoswiat.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CEWE Fotoswiat\CEWE-Podglad Zdjec.lnk -> C:\Program Files\CEWE\CEWE Fotoswiat\CEWE-Podglad Zdjec.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CEWE Fotoswiat\Odinstaluj CEWE Fotoswiat.lnk -> C:\Program Files\CEWE\CEWE Fotoswiat\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blue Ripple Sound\Rapture3D - Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\BRS\rapture3dgame.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\CD Audio Burn Recorder.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 2014\Ashampoo Burning Studio 2014  .lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 2014\burningstudio.exe (Ashampoo)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 2014\Czytaj.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 2014\readme_pl_pl.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 2014\Deinstalacja programu Ashampoo Burning Studio 2014.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 2014\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 2014\Pomoc.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 2014\lang\BurningStudio-en-us.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk -> C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk -> C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\NetworkProjection.lnk -> C:\Windows\System32\NetProj.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk -> C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk -> C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\3nity Audio CD Extractor\3nity Audio CD Extractor.lnk -> C:\Program Files (x86)\3nity Audio CD Extractor\3nityCDRip.exe (3nity Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\3nity Audio CD Extractor\Désinstaller 3nity Audio.lnk -> C:\Program Files (x86)\3nity Audio CD Extractor\Uninstal.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{2BDFC871-8A43-4E34-A8F8-FCB14D9CAAF2}\PlayTasks\0\Play.lnk -> C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\LaunchGTAIV.exe (Sony DADC Austria AG)
Shortcut: C:\ProgramData\Intel\ExtremeGraphics\CUI\Resource\Grafika HD Intel®.lnk -> C:\Windows\System32\GfxUI.exe (Intel Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Kaspersky Internet Security.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.1\avpui.exe (AO Kaspersky Lab)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Seba\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Seba\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Seba\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Seba\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\Seba\Desktop\Komputer.lnk -> System Folder
Shortcut: C:\Users\Seba\Desktop\PhotoScape.lnk -> C:\Program Files (x86)\PhotoScape\PhotoScape.exe ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spotify.lnk -> C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe (Spotify Ltd)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Energy Management\Help file.Lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Pol.chm ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Energy Management\Power management options.Lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Open EnergyManagement.exe ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HyperCam 2\HyperCam 2 Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\HyperCam 2\HyCam2.chm ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HyperCam 2\HyperCam 2.lnk -> C:\Program Files (x86)\HyperCam 2\HyCam2.exe (Hyperionics)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HyperCam 2\Read about HyperCam 2.lnk -> C:\Program Files (x86)\HyperCam 2\readme.txt ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HyperCam 2\Uninstall HyperCam 2.lnk -> C:\Program Files (x86)\HyperCam 2\HcUnInst.exe ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Colin McRae Rally 2™.lnk -> [LF6"pH,R GFSIgopFrPColin McRae Rally 2"!(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Grand Theft Auto San Andreas™.lnk -> [LF6"pH,R GFSIɔ4N_k;Grand Theft Auto: San Andreas"!(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\17 września.LNK -> D:\kasia\Kasia\dokumenty szkolne\17 września.docx (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\20122013.LNK -> D:\kasia\Kasia\dokumenty szkolne\20122013 (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\dokumentacja za rok szk 2013-2014.LNK -> G:\dokumentacja za rok szk. 2013-2014\dokumentacja za rok szk 2013-2014 (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\dokumenty szkolne 2014.LNK -> C:\Users\Seba\Desktop\dokumenty szkolne 2014 (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\dokumenty szkolne.LNK -> D:\kasia\Kasia\dokumenty szkolne ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\download.LNK -> C:\Users\Seba\Downloads\download ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Downloads.LNK -> C:\Users\Seba\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Imię i nazwisko.LNK -> C:\Users\Seba\Desktop\Imię i nazwisko.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Kasia.LNK -> D:\kasia\Kasia ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Kontraktowy.LNK -> D:\kasia\Kasia\dokumenty szkolne\Kontraktowy (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\OCENA  SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ W KLASIE.LNK -> C:\Users\Seba\Desktop\dokumenty szkolne 2014\OCENA  SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ W KLASIE.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\opisówki.LNK -> D:\kasia\szkoła 2013-2014\opisówki (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Plan pracy wychowawczej dla klasy III a.LNK -> D:\kasia\szkoła 2013-2014\Plan pracy wychowawczej dla klasy III a.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Plan pracy wychowawczej dla klasy III(3).LNK -> D:\kasia\Kasia\dokumenty szkolne\Plan pracy wychowawczej dla klasy III(3).doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\PLAN WYCH. KLASY1-polrocze.LNK -> C:\Users\Seba\Desktop\dokumenty szkolne 2014\PLAN WYCH. KLASY1-polrocze.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Pobrane.LNK -> C:\Users\Seba\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE.LNK -> D:\kasia\Kasia\dokumenty szkolne\Kontraktowy\POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Pulpit.LNK -> C:\Users\Seba\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\raport2013.LNK -> D:\kasia\raport2013.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Rar$DIa0.717.LNK -> C:\Users\Seba\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.717 (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Seba.LNK -> G:\Users\Seba (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\SP UFD U2 (G).LNK -> G:\ ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\SPOTKANIE Z RODZICAMI KLASY I.LNK -> C:\Users\Seba\Desktop\SPOTKANIE Z RODZICAMI KLASY I.docx (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\SPRAWOZDANIE z realizacji programu.LNK -> C:\Users\Seba\Desktop\dokumenty szkolne 2014\SPRAWOZDANIE z realizacji programu.docx (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\SPRAWOZDANIE-SZKOŁY(1).LNK -> C:\Users\Seba\Desktop\SPRAWOZDANIE-SZKOŁY(1).doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\szkola2013-czerwiec.LNK -> D:\kasia\szkola2013-czerwiec (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\szkoła 2013-2014.LNK -> D:\kasia\szkoła 2013-2014 (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\szkoła.LNK -> D:\kasia\szkoła ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Word.LNK -> C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Word ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\WYDRUKI.LNK -> G:\WYDRUKI (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Zakończenie klas III.LNK -> C:\Users\Seba\Desktop\dokumenty szkolne 2014\Zakończenie klas III.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Zapisywanie informacji potrzebnych do odzyskania Plan pracy wychowawczej dla klasy III a.asd.LNK -> C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odzyskania Plan pracy wychowawczej dla klasy III a.asd (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\[040429] MAREK KAZIMIEROWICZ - Autoprezentacja nauczycie.LNK -> C:\Users\Seba\Downloads\[040429] MAREK KAZIMIEROWICZ - Autoprezentacja nauczycie.doc ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ChomikBox.lnk -> C:\Program Files (x86)\ChomikBox\ChomikBox.exe ( )
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Foxit Reader.lnk -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\FoxitReader.exe (Foxit Software Inc.)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\NapiProjekt.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\PhotoScape.lnk -> C:\Program Files (x86)\PhotoScape\PhotoScape.exe ()
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Microsoft Word 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\Desktop\3nity Audio CD Extraction Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\3nity Audio CD Extractor\3nityCDRip.exe (3nity Ltd)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 
 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) ->  -extoff
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TeamViewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH) -> --sendto
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk -> C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) -> startmenu
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk -> C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) -> /showgadgets
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Shark007 Codecs\Uninstall 32bit Standard.lnk -> C:\Program Files (x86)\Shark007\Standard\Tools\Settings32.exe (Shark007) -> uninstall
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\Grand Theft Auto IV Safe Mode.lnk -> C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\LaunchGTAIV.exe (Sony DADC Austria AG) -> -safemode
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\Revoke License.lnk -> C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\LaunchGTAIV.exe (Sony DADC Austria AG) ->  /revoke
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\Accounting Software.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind ExpressAccounts
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\Classic FTP Software.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind ClassicFTP
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\Doxillion Document Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Doxillion
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\Express Dictate Recorder.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Express
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\Express Rip CD Ripper.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Rip
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\Express Zip File Compression.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind ExpressZip
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\Graphics File Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Pixillion
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\Invoicing Software.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind ExpressInvoice
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\MixPad MultiTrack Mixer.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind MixPad
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\Prism Video File Format Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Prism
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\RecordPad Sound Recorder.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind RecordPad
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\SoundTap Streaming Recorder.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind SoundTap
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\Switch Sound File Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Switch
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\Video Capture Software.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Debut
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\VideoPad Video Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind VideoPad
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite\WavePad Sound Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind WavePad
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Napisy oczekujące na pobranie.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe () -> -kolejka
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Designer 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe () ->  /design 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes\Uninstall Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\unins000.exe () ->  /LOG
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.BackupAndRestore
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Secure Connection\Kaspersky Secure Connection.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Secure Connection 1.0\ksdeui.exe (AO Kaspersky Lab) -> -navigate ksde://mainwindow
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Secure Connection\Usuń Kaspersky Secure Connection.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /i{1CF84962-50F8-48CA-9082-B70F3A02C686} REMOVE=ALL
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Internet Security\Odinstaluj Kaspersky Internet Security.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /i{F575F386-57EF-4943-B003-A13F13B05EEB} REMOVE=ALL
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_77\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_77\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Drive\Google Docs.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe (Google) -> --new_document
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Drive\Google Sheets.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe (Google) -> --new_spreadsheet
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Drive\Google Slides.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe (Google) -> --new_presentation
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Foxit PhantomPDF\Uninstall.lnk -> C:\Windows\System32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {C82148DF-556D-472D-B3F5-5EF85512CDB6}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EPSON\EPSON SX410 Series\Aktualizacja sterownika.lnk -> C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\E_GUPA30.EXE (SEIKO EPSON CORPORATION) -> /P "EPSON SX410 Series" /D C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IVIFFCE.VIF
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EPSON\EPSON SX410 Series\Dezinstalacja oprogramowania drukarki EPSON.lnk -> C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\E_IINSFCE.EXE (SEIKO EPSON CORPORATION) -> /R /APD /P:"EPSON SX410 Series"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EPSON\EPSON SX410 Series\Obsługa techniczna.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IGEPFCE.DLL,GE_OpenELINK "Epson Stylus SX410" 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chomikuj.pl\Odinstaluj ChomikBox.lnk -> C:\Windows\System32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {C7B52FAF-58D8-438C-B810-F78C3C927504} 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\CD Audio Rip Extractor.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Rip
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\Crescendo Music Notation.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Crescendo
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\Dictation Recorder.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Express
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\DJ Mixing Software.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Zulu
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\Multitrack Mixer.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind MixPad
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\Record to CD or Mp3 Wizard.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Golden
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\Sound File Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Switch
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\Sound File Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind WavePad
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\Sound File Recorder.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind RecordPad
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\Streaming Audio Recorder.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind SoundTap
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\Streaming Audio Server.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind BroadWave
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\Text-to-Speech Reader.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Verbose
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audio Related Programs\Voice Changing Software.lnk -> C:\Program Files (x86)\NCH Software\ExpressBurn\expressburn.exe (NCH Software) -> -extfind Voxal
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk -> C:\Windows\System32\secpol.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -ImportSystemModules
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> %SystemRoot%\system32\OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{2BDFC871-8A43-4E34-A8F8-FCB14D9CAAF2}\PlayTasks\3\Revoke License.lnk -> C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\LaunchGTAIV.exe (Sony DADC Austria AG) -> /revoke
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{2BDFC871-8A43-4E34-A8F8-FCB14D9CAAF2}\PlayTasks\2\Benchmark GTA IV.lnk -> C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\LaunchGTAIV.exe (Sony DADC Austria AG) -> -benchmark
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{2BDFC871-8A43-4E34-A8F8-FCB14D9CAAF2}\PlayTasks\1\Play (Safe Mode).lnk -> C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\LaunchGTAIV.exe (Sony DADC Austria AG) -> -safemode
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TeamViewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH) -> --sendto
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Bezpieczne pieniądze.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.1\avpui.exe (AO Kaspersky Lab) -> -safebanking
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Kaspersky Secure Connection.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Secure Connection 1.0\ksdeui.exe (AO Kaspersky Lab) -> -navigate ksde://mainwindow
ShortcutWithArgument: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\REACHit Drive.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /separate,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{2B3256D4-49AA-11D1-8429-0050AE509033}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) ->  -extoff
ShortcutWithArgument: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TeamViewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH) -> --sendto
ShortcutWithArgument: C:\Users\Seba\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 
 
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\Support\Adobe Flash.url -> URL: hxxp://www.adobe.com/products/flash/about
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\Support\Games For Windows - LIVE.url -> URL: hxxp://www.xbox.com/en-US/live/memberships/gamesforwindows.htm
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\Support\Rockstar Games.url -> URL: hxxp://www.rockstargames.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\Support\Social Club.url -> URL: hxxp://socialclub.rockstargames.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> URL: hxxp://java.com/help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> URL: hxxp://java.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 04\Colin McRae Rally 04 Web Site.url -> URL: hxxp://www.codemasters.com/colinmcrae04
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 04\Register and Receive Updates from Codemasters.com.url -> URL: hxxp://www.codemasters.com/register
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Windows Live\Galeria gadżetów Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70742
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Windows Live\Poczta usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72681
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Windows Live\Programy usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72700
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Windows Live\Windows Live Spaces.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72682
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Gospodarka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68923
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Rozrywka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68924
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Sport.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68921
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Technologie.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55143
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Wideo.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68922
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\MSN — witryny sieci Web\Portal MSN.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Centrum bezpieczeństwa Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72887
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Dodatki programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Office Online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72885
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Store.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140813
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Technet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72886
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft w Polsce.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72520
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72900
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna systemu Windows.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72629
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Technologia RSS.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72889
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W domu.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W pracy.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\Seba\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> URL: hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.098s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!