wklejto.pl

Dodane przez: ~skazanynarealia (2017-05-31 14:48) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 28-05-2017
Uruchomiony przez Lenovo (administrator)  DESKTOP-P1JM6V0 (31-05-2017 14:43:10)
Uruchomiony z C:\Users\Lenovo\Desktop\Nowy folder (2)
Załadowane profile: Lenovo (Dostępne profile: Lenovo)
Platform: Windows 10 Home Wersja 1703 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe
(Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
(Connectify) C:\Program Files (x86)\Connectify\ConnectifyService.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
(Connectify) C:\Program Files (x86)\Connectify\Connectifyd.exe
() C:\Program Files\adaware\adaware antivirus\adaware antivirus\12.0.649.11190\AdAwareService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.16.595.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
(Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
(Lenovo (Beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\utility.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe
() C:\Program Files\adaware\adaware antivirus\adaware antivirus\12.0.649.11190\AdAwareTray.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
(Facebook) C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGameroom.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\x64\aswidsagenta.exe
(The CefSharp Authors) C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Facebook\Games\Facebook Gameroom Browser.exe
(Node.js) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
(Lenovo) C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Apps\2.0\26QT6GVN.ZOK\W8695PLE.0HG\lsb...tion_2d7b41b05b24775e_0001.0006_4ccd0b1bea5227ca\LSB.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_none_1a733a82001933cc\TiWorker.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 
==================== Rejestr (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [629152 2017-03-18] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [ETDCtrl] => C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [3242696 2015-10-07] (ELAN Microelectronics Corp.)
HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] => C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [935104 2014-11-25] (Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [SmartAudio] => C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1830616 2014-04-10] (Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [Energy Management] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe [17079376 2016-09-13] (Lenovo (Beijing) Limited)
HKLM\...\Run: [EnergyUtility] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Utility.exe [191568 2016-09-13] (Lenovo(beijing) Limited)
HKLM\...\Run: [Connectify Hotspot] => C:\Program Files (x86)\Connectify\Connectify.exe [4131384 2016-12-14] (Connectify)
HKLM\...\Run: [Malwarebytes TrayApp] => C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\mbamtray.exe [2780112 2017-01-20] (Malwarebytes)
HKLM\...\Run: [AvgUi] => C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguirna.exe [239592 2017-05-23] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
HKLM\...\Run: [AVGUI.exe] => C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe [263232 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
HKLM\...\Run: [AdAwareTray] => C:\Program Files\adaware\adaware antivirus\adaware antivirus\12.0.649.11190\AdAwareTray.exe [4461016 2017-02-21] ()
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM-x32\...\Run: [331BigDog] => C:\Program Files (x86)\USB Camera\VM331STI.EXE [571928 2015-09-03] (Vimicro)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-03-15] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-2273172426-1517931997-1218709286-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3019552 2017-04-26] (Valve Corporation)
HKU\S-1-5-21-2273172426-1517931997-1218709286-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => D:\Programy\Nowy folder\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4299968 2016-08-29] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-2273172426-1517931997-1218709286-1001\...\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe [152872 2007-06-27] (Nero AG)
HKU\S-1-5-21-2273172426-1517931997-1218709286-1001\...\Run: [MinerGateGui] => C:\Program Files\MinerGate\minergate.exe [19334144 2016-09-23] ()
Startup: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Facebook Gameroom.lnk [2017-05-28]
ShortcutTarget: Facebook Gameroom.lnk -> C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGameroom.exe (Facebook)
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 8.8.8.8 8.8.4.4
Tcpip\..\Interfaces\{5c2f92fd-0783-4e8c-8faa-c315385ca6a2}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4
Tcpip\..\Interfaces\{5c2f92fd-0783-4e8c-8faa-c315385ca6a2}: [DhcpNameServer] 8.8.8.8 8.8.4.4
Tcpip\..\Interfaces\{6c24a604-4e6e-47c6-ba6b-1db4628b439b}: [DhcpNameServer] 192.168.10.1
Tcpip\..\Interfaces\{ea3f65ea-3230-4ebc-a279-a42d1c906269}: [DhcpNameServer] 8.8.8.8 8.8.4.4
 
Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
HKU\S-1-5-21-2273172426-1517931997-1218709286-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/pl-pl/?ocid=iehp
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\ssv.dll [2017-04-26] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\jp2ssv.dll [2017-04-26] (Oracle Corporation)
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
 
Edge: 
======
Edge HomeButtonPage: HKU\S-1-5-21-2273172426-1517931997-1218709286-1001 -> hxxp://www.google.com
 
FireFox:
========
FF DefaultProfile: 8xpvs4dr.default
FF ProfilePath: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8xpvs4dr.default [2017-05-30]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_25_0_0_171.dll [2017-05-12] ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_25_0_0_171.dll [2017-05-12] ()
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2014-04-15] (Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2014-04-15] (Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.131.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-04-26] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.131.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-04-26] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-30] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-30] (Google Inc.)
 
Chrome: 
=======
CHR DefaultProfile: ChromeDefaultData
CHR HomePage: ChromeDefaultData -> hxxp://www.initialsite123.com/?z=0fa996552c3ba61f03c11bcgfzat7z8m1z1b0m2m1c&from=fss&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TXJ9DCC02980&type=hp
CHR DefaultSearchURL: ChromeDefaultData -> hxxp://www.mystarting123.com/search/index.php?z=14b88a533f7a350d5aa53d1g0z9tewbq7gcobbam3c&q={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: ChromeDefaultData -> mystarting123
CHR Profile: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData [2017-05-31] <==== UWAGA
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-05-31]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-05-31]
CHR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2017-05-31]
CHR Extension: (Eliminator Slajdów) - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\eplekpmdodlgejgogbojajncdlapamff [2017-05-31]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-05-31]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2017-05-31]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-05-31]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-05-31]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-05-31]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
StartMenuInternet: Google Chrome - Chrome.exe
 
==================== Usługi (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R2 adawareantivirusservice; C:\Program Files\adaware\adaware antivirus\adaware antivirus\12.0.649.11190\AdAwareService.exe [585784 2017-02-21] ()
R2 AVG Antivirus; C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [264432 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R3 avgbIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\x64\aswidsagenta.exe [7396872 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
S2 avgsvc; C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avgsvca.exe [1428656 2017-05-23] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 Connectify; C:\Program Files (x86)\Connectify\ConnectifyService.exe [257592 2016-12-14] (Connectify)
S3 Disc Soft Lite Bus Service; D:\Programy\Nowy folder\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [1467072 2016-08-29] (Disc Soft Ltd)
R2 ETDService; C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe [144072 2015-10-07] (ELAN Microelectronics Corp.)
S3 IDriverT; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [69632 2005-04-04] (Macrovision Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe [337888 2016-05-03] (Intel Corporation)
S3 NMIndexingService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe [279848 2007-06-27] (Nero AG)
R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [495224 2017-05-03] (NVIDIA Corporation)
S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [495224 2017-05-03] (NVIDIA Corporation)
R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe [458176 2016-12-29] (NVIDIA Corporation)
R2 NvTelemetryContainer; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe [450168 2017-05-03] (NVIDIA Corporation)
S3 SUService; C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\SUService.exe [23416 2017-05-09] ()
S3 TunngleService; C:\Program Files (x86)\Tunngle\TnglCtrl.exe [838128 2016-12-15] (Tunngle.net GmbH)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [342264 2017-03-18] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [102816 2017-03-18] (Microsoft Corporation)
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R1 avgbdisk; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbdiska.sys [166624 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 avgbidsdriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbidsdrivera.sys [314128 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 avgbidsh; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbidsha.sys [192584 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 avgblog; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbloga.sys [336896 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 avgbuniv; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbuniva.sys [51336 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
S3 avgHwid; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgHwid.sys [39424 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 avgMonFlt; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgMonFlt.sys [129776 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 avgRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgRdr2.sys [102280 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 avgRvrt; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgRvrt.sys [76832 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 avgSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgSnx.sys [1008288 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 avgSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgSP.sys [570320 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 avgStm; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgStm.sys [160008 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 avgVmm; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgVmm.sys [340824 2017-05-29] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 cfywlan2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cfywlan2.sys [46088 2017-01-12] (Connectify)
R1 cnnctfy4; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cnnctfy4.sys [53216 2017-01-12] (Connectify)
R3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2016-09-14] (Disc Soft Ltd)
R3 dtliteusbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2016-09-14] (Disc Soft Ltd)
S3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\system32\drivers\farflt.sys [111544 2017-04-13] (Malwarebytes)
S3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\drivers\mwac.sys [92096 2017-04-13] (Malwarebytes)
R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvltwu.inf_amd64_0221ce4ec0827f74\nvlddmkm.sys [14190520 2017-01-17] (NVIDIA Corporation)
S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30328 2017-05-03] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\WINDOWS\system32\drivers\nvvad64v.sys [48248 2017-05-03] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvhci; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvvhci.sys [57976 2017-05-03] (NVIDIA Corporation)
R3 RTSUER; C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsUer.sys [422656 2016-03-09] (Realsil Semiconductor Corporation)
S3 SDFRd; C:\WINDOWS\System32\drivers\SDFRd.sys [31128 2017-03-18] ()
R0 speedfan; C:\Windows\SysWow64\speedfan.sys [14104 2007-02-07] (Windows (R) Server 2003 DDK provider)
R3 tap0901t; C:\WINDOWS\System32\drivers\tap0901t.sys [48824 2016-04-26] (Tunngle.net GmbH)
S3 Trufos; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Trufos.sys [442848 2017-02-08] (BitDefender S.R.L.)
R3 vm331avs; C:\WINDOWS\System32\Drivers\vm331avs.sys [648872 2015-09-03] (Vimicro Corporation)
S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [44632 2017-03-18] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [294816 2017-03-18] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [121248 2017-03-18] (Microsoft Corporation)
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2017-05-31 10:32 - 2017-05-31 10:32 - 00238401 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Zalacznik_11_studenci.pdf
2017-05-31 10:08 - 2017-05-31 10:08 - 00094303 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Marketing-terytorialny (1).pptx
2017-05-31 03:24 - 2017-05-31 03:24 - 00094303 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Marketing-terytorialny.pptx
2017-05-31 01:10 - 2017-05-31 03:23 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Desktop\Nowy folder (3)
2017-05-31 00:37 - 2017-05-31 00:37 - 01365608 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\publ_jakosc_zycia_ue.pdf
2017-05-31 00:36 - 2017-05-31 00:36 - 01555634 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\publ_opr_sytuacja_spol_gosp_na_swiecie_w_2011_r.pdf
2017-05-31 00:35 - 2017-05-31 01:27 - 00011264 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\15.11_dlug_sekt_inst_rzad_samorz_ii_2017_r.xls
2017-05-30 23:31 - 2017-05-31 02:39 - 00010478 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\12.7_samoch_osob_ciezar_noworejestr_iv_2017_r.xlsx
2017-05-30 23:30 - 2017-05-31 01:21 - 00051074 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\12.13_abonen_telef_ruchomej_xi_2016_r.xlsx
2017-05-30 23:29 - 2017-05-31 01:17 - 00012150 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\9.3_uzytk_internetu_xi_2016_r.xlsx
2017-05-30 23:28 - 2017-05-31 01:17 - 00010729 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\7.1_studenci_szkol_wyzszych_iii_2017_r.xlsx
2017-05-30 22:59 - 2017-05-30 22:59 - 00255984 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Metadata on literacy - Métadonnées sur l’alphabétisme (1).xlsx
2017-05-30 22:56 - 2017-05-30 22:56 - 00255984 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Metadata on literacy - Métadonnées sur l’alphabétisme.xlsx
2017-05-30 22:50 - 2017-05-30 22:50 - 00947712 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\KS-TC-14-003-ANNEX10-EN.XLS (1).xls
2017-05-30 22:49 - 2017-05-30 22:49 - 00947712 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\KS-TC-14-003-ANNEX10-EN.XLS.xls
2017-05-30 22:24 - 2017-05-30 22:24 - 00003378 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\med_rd2.tsv.gz
2017-05-30 20:16 - 2017-05-30 20:16 - 00000548 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\JRT.txt
2017-05-30 20:13 - 2017-05-30 20:13 - 00004000 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-30 20:12 - 2017-05-30 20:12 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\LastGood.Tmp
2017-05-30 20:12 - 2017-05-03 22:21 - 00175736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvaudcap64v.dll
2017-05-30 20:12 - 2017-05-03 22:21 - 00143480 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
2017-05-30 20:02 - 2017-05-30 20:02 - 01663672 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Lenovo\Downloads\JRT.exe
2017-05-30 20:01 - 2017-05-30 20:04 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2017-05-30 20:00 - 2017-05-30 20:01 - 04110280 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\adwcleaner_6.047.exe
2017-05-30 19:42 - 2017-05-31 14:43 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Desktop\Nowy folder (2)
2017-05-30 15:41 - 2017-05-30 15:41 - 00058569 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Addition.txt
2017-05-30 15:36 - 2017-05-31 14:43 - 00000000 ____D C:\FRST
2017-05-29 22:50 - 2017-05-27 02:21 - 00018692 _____ C:\Users\Lenovo\Documents\untitled_0.ods
2017-05-29 22:38 - 2017-05-29 22:38 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\FeedbackHub
2017-05-29 14:27 - 2017-05-29 14:27 - 00002416 _____ C:\Users\Public\Desktop\adaware antivirus.lnk
2017-05-29 14:27 - 2017-05-29 14:27 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\adaware
2017-05-29 14:27 - 2017-05-29 14:27 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\AdAwareDesktop
2017-05-29 14:27 - 2017-05-29 14:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\adaware
2017-05-29 14:17 - 2017-05-29 14:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\adaware
2017-05-29 14:13 - 2017-05-29 14:13 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\AdAwareUpdater
2017-05-29 14:12 - 2017-05-29 14:12 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\adaware
2017-05-29 14:07 - 2017-05-29 14:07 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\AVG
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 22:24 - 00004282 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Antivirus Emergency Update
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:06 - 00160008 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgstm.sys
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:05 - 01008288 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSnx.sys
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:05 - 00570320 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSP.sys
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:05 - 00340824 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgVmm.sys
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:05 - 00336896 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbloga.sys
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:05 - 00314128 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidsdrivera.sys
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:05 - 00192584 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidsha.sys
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:05 - 00166624 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbdiska.sys
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:05 - 00129776 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgMonFlt.sys
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:05 - 00102280 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgRdr2.sys
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:05 - 00076832 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgRvrt.sys
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:05 - 00051336 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbuniva.sys
2017-05-29 14:06 - 2017-05-29 14:05 - 00039424 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgHwid.sys
2017-05-29 14:05 - 2017-05-29 14:05 - 00401584 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\avgBoot.exe
2017-05-29 14:04 - 2017-05-30 15:13 - 00000955 _____ C:\Users\Public\Desktop\AVG.lnk
2017-05-29 14:04 - 2017-05-30 15:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG
2017-05-29 14:04 - 2017-05-29 14:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\adaware
2017-05-29 14:03 - 2017-05-30 15:11 - 00003668 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\AVG EUpdate Task
2017-05-29 14:03 - 2017-05-29 14:05 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AVG
2017-05-29 14:03 - 2017-05-29 14:03 - 02558896 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Ad-Aware Free Antivirus+ 12.0.649.11190 [1].exe
2017-05-29 14:02 - 2017-05-29 15:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Avg
2017-05-29 14:02 - 2017-05-29 14:04 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\AvgSetupLog
2017-05-29 14:02 - 2017-05-29 14:02 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Avg
2017-05-29 14:01 - 2017-05-29 14:01 - 309754984 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\Lenovo\Downloads\AVG AntiVirus Free Edition 17.4.3014 64-bit [1].exe
2017-05-29 14:00 - 2017-05-29 14:00 - 01273712 _____ (Gib ) C:\Users\Lenovo\Downloads\Ad-Aware Free Antivirus+ 12.0.649.11190.exe
2017-05-29 13:59 - 2017-05-29 13:59 - 01273712 _____ (Gib ) C:\Users\Lenovo\Downloads\AVG AntiVirus Free Edition 17.4.3014 64-bit.exe
2017-05-28 19:48 - 2017-05-28 19:48 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Macromedia
2017-05-28 19:47 - 2017-05-28 19:47 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Mozilla
2017-05-28 19:46 - 2017-05-28 19:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2017-05-28 19:46 - 2017-05-28 19:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2017-05-28 10:20 - 2017-05-28 10:20 - 00001289 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Facebook Gameroom.lnk
2017-05-28 10:20 - 2017-05-28 10:20 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Facebook
2017-05-28 10:20 - 2017-05-28 10:20 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Facebook
2017-05-28 10:19 - 2017-05-28 10:19 - 00252208 _____ (Facebook) C:\Users\Lenovo\Downloads\FacebookGameroom.exe
2017-05-27 22:59 - 2017-05-27 22:59 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\CEF
2017-05-27 22:26 - 2017-05-27 22:26 - 00296660 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Marketing-terytorialny.pdf
2017-05-27 13:59 - 2017-05-27 13:59 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
2017-05-27 13:57 - 2017-05-27 14:00 - 00545636 _____ C:\WINDOWS\Minidump\052717-29000-01.dmp
2017-05-27 13:55 - 2017-05-27 13:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MIO
2017-05-27 13:55 - 2017-05-27 13:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\BJBMD
2017-05-27 13:54 - 2017-05-27 13:54 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\{F74625BC-23CC-489B-BD49-818FF7BA9FA0}
2017-05-27 13:53 - 2017-05-27 13:53 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\DBG
2017-05-27 08:03 - 2017-05-27 08:37 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Microsoft Antimalware
2017-05-27 01:20 - 2017-05-27 01:20 - 00035840 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Eurostat_Table_t2020_10FlagNoDesc_1fda7b1e-1a23-4a24-9efe-a16e5442b815.xls
2017-05-27 01:20 - 2017-05-27 01:20 - 00000111 ____H C:\Users\Lenovo\Downloads\.~lock.Eurostat_Table_t2020_10FlagNoDesc_1fda7b1e-1a23-4a24-9efe-a16e5442b815.xls#
2017-05-27 01:19 - 2017-05-27 01:19 - 00004931 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\t2020_10.tsv.gz
2017-05-27 01:19 - 2017-05-27 01:19 - 00004931 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\t2020_10 (1).tsv.gz
2017-05-27 01:05 - 2017-05-27 01:05 - 00039424 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Eurostat_Table_tsdec450FlagNoDesc_4b56533c-63f9-45e6-9a61-b5d6de84f784.xls
2017-05-26 12:05 - 2017-05-26 14:52 - 00000410 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\snf.txt
2017-05-25 04:11 - 2017-05-27 13:57 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
2017-05-25 04:11 - 2017-05-25 04:15 - 00557492 _____ C:\WINDOWS\Minidump\052517-24703-01.dmp
2017-05-25 04:10 - 2017-05-27 13:56 - 00068288 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\VBoxDrv.sys
2017-05-24 12:33 - 2017-05-24 12:33 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\3333
2017-05-24 12:33 - 2017-05-24 12:33 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\2222
2017-05-24 07:24 - 2017-05-24 07:24 - 00094314 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Desktop (1).rar
2017-05-23 10:40 - 2017-05-23 10:40 - 00086893 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Zobowiązania-przedsiębiorcy3 [Naprawione].pptx
2017-05-23 09:43 - 2017-05-23 10:18 - 00134690 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Zobowiązania-przedsiębiorcy3.pptx
2017-05-23 08:35 - 2017-05-23 08:35 - 00209920 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Zobowiązania-przedsiębiorcy2.ppt
2017-05-23 08:34 - 2017-05-23 08:34 - 00141072 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Zobowiązania-przedsiębiorcy2.pptx
2017-05-23 06:19 - 2017-05-23 06:19 - 00041788 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Zobowiązania-przedsiębiorcy.pptx
2017-05-18 17:55 - 2017-05-18 17:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\{EB0E6BAB-FEA6-4C6C-BD43-DB2115E44FAE}
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 23681024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 23677440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 21353200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 20505600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 20374424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 19335168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 12787200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 11870208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 08320920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 08244736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 07931392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 07904784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 06759512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 06728192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 06292992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 05557760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dbgeng.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 05477088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneCoreUAPCommonProxyStub.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 05225984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 04848440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 04730368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 04559360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dbgeng.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 04469832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 04446208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 04396032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_47.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 04175872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 03672064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 03667456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 03655680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 03307008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 03116184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02969880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreUIComponents.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02957824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02859520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02800128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02765824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.UnifiedTile.CuratedTileCollections.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02651648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02635336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02499584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02444192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02443776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02435584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ResetEngine.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02399728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02330520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02298880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02259760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02158544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02085280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02077184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02056192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 02008576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01886208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01878016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01852776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01839872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01803264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01760264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsCodecs.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01657344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsPrint.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01628160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01626624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01611776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SpeechPal.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01605632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01604312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01600512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dbghelp.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01583616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01557288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\crypt32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01518088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01506816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\quartz.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01468416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01463296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01433600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01411128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01356800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01325456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01320352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpx.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01302528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVPXENC.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01295872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01293824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadtb.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01291776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVPXENC.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01285120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dbghelp.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01269760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01260544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GamePanel.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01257472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpnapps.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01248768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01242624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedStartModel.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01147296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01103872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01087488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01085440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01075712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StoreAgent.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01060352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsPrint.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01054208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01051648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01027584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01024416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 01019904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadtb.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00988168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00987648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wpnapps.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00985600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSWorkspace.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00980992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bthport.sys
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00974848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmgaserver.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00970240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autochk.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00925696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcWebFilter.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00923040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00909312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00891904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autochk.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00872472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipSVC.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00864256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NotificationController.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fveapi.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00806400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StoreAgent.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00805888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00799232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00790528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00775824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00751104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00750560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00750080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00741784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Shell.Broker.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00731136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmgaserver.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00722944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00716440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00712600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00708712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00707072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00687104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00681984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00673280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00673112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppResolver.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00667040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00663040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00651680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncHost.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00647168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockHostingFramework.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00636416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00626520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00624640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00605936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00599576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00590848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00585728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00583160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00559000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncHost.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00545792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winspool.drv
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00543640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00527360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TileDataRepository.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00523296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppResolver.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00517632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00510976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TDLMigration.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00507392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00476672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00457728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00450048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcdedit.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msIso.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00429568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winspool.drv
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallAgentUserBroker.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00414208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv.sys
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00409600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00409504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PlayToManager.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00388000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00387928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmpps.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00382368 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00373760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallAgent.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallAgentUserBroker.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00364032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00354360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00354304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsDocumentTargetPrint.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wc_storage.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallAgent.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NotificationObjFactory.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseAppMgmtSvc.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudBackupSettings.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00282112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\VEEventDispatcher.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00280064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WiFiDisplay.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00266240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00257024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsDocumentTargetPrint.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Gaming.Preview.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WiFiDisplay.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webcheck.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmcsp.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00232448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudBackupSettings.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00218624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.ps.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.AppDefaults.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00207264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00203776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PackageStateRoaming.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PackageStateRoaming.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseModernAppMgmtCSP.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VEStoreEventHandlers.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00142240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wcifs.sys
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iepeers.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iepeers.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataTimeUtil.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netvsc.sys
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00105456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imagehlp.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00095584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\imagehlp.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmjpegdec.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\olepro32.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\asycfilt.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MshtmlDac.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tdc.ocx
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmjpegdec.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\offreg.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\asycfilt.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00072192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tdc.ocx
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\offreg.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cldapi.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\musdialoghandlers.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cldapi.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00047104 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\system32\atmlib.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00038912 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmlib.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BasicRender.sys
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00032004 _____ C:\WINDOWS\system32\edgehtmlpluginpolicy.bin
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\odbcconf.dll
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00027040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browser_broker.exe
2017-05-17 23:23 - 2017-05-17 23:23 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\odbcconf.dll
2017-05-17 23:20 - 2017-05-17 23:20 - 00008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
2017-05-17 23:20 - 2017-05-17 22:28 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
2017-05-17 23:17 - 2017-05-17 23:17 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\XPSViewer
2017-05-17 23:17 - 2017-05-17 23:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
2017-05-17 23:17 - 2017-05-17 23:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
2017-05-17 23:17 - 2017-05-17 23:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
2017-05-17 23:17 - 2017-05-17 23:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
2017-05-17 23:16 - 2017-02-10 12:26 - 01166520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PresentationNative_v0300.dll
2017-05-17 23:16 - 2017-02-10 12:26 - 00124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2017-05-17 23:16 - 2017-02-10 12:26 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TsWpfWrp.exe
2017-05-17 23:16 - 2017-02-10 12:21 - 00778936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PresentationNative_v0300.dll
2017-05-17 23:16 - 2017-02-10 12:21 - 00103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2017-05-17 23:16 - 2017-02-10 12:21 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
2017-05-17 23:01 - 2017-05-17 23:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2017-05-17 22:57 - 2017-05-17 22:57 - 00000020 ___SH C:\Users\Lenovo\ntuser.ini
2017-05-17 22:53 - 2017-05-17 22:55 - 00007623 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
2017-05-17 22:53 - 2017-05-17 22:55 - 00007623 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
2017-05-17 22:50 - 2017-05-30 20:18 - 02034332 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2017-05-17 22:49 - 2017-05-31 14:32 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2017-05-17 22:49 - 2017-05-31 13:34 - 00004228 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{99BD8B44-426E-49D8-B3F4-95FEE5FB43B5}
2017-05-17 22:49 - 2017-05-30 20:13 - 00004308 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-17 22:49 - 2017-05-30 20:13 - 00003994 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-17 22:49 - 2017-05-30 20:13 - 00003894 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-17 22:49 - 2017-05-30 20:13 - 00003866 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-17 22:49 - 2017-05-30 20:13 - 00003858 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-17 22:49 - 2017-05-30 20:13 - 00003696 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmRepOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-17 22:49 - 2017-05-30 20:13 - 00003654 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-17 22:49 - 2017-05-17 23:02 - 00003292 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task v2
2017-05-17 22:49 - 2017-05-17 22:49 - 00014442 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Voxengo Mass Device
2017-05-17 22:49 - 2017-05-17 22:49 - 00004882 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Ghahayreiwerty Collector
2017-05-17 22:49 - 2017-05-17 22:49 - 00004852 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Catatynumerph Engine
2017-05-17 22:49 - 2017-05-17 22:49 - 00003494 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2017-05-17 22:49 - 2017-05-17 22:49 - 00003378 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2017-05-17 22:49 - 2017-05-17 22:49 - 00003270 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2017-05-17 22:49 - 2017-05-17 22:49 - 00002258 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\{F79AC42C-EC8D-428F-9B72-168DCE9F070C}
2017-05-17 22:49 - 2017-05-17 22:49 - 00002206 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\{0394D064-D074-43D7-B542-BFEE5A263B42}
2017-05-17 22:49 - 2017-05-17 22:49 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\TVT
2017-05-17 22:49 - 2017-05-17 22:49 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\Lenovo
2017-05-17 22:41 - 2017-05-17 22:41 - 00001576 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
2017-05-17 22:40 - 2017-05-17 22:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
2017-05-17 22:38 - 2017-05-17 22:42 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\bbimigrate
2017-05-17 22:36 - 2017-05-31 13:24 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo
2017-05-17 22:36 - 2017-05-17 22:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Lenovo\Ustawienia lokalne
2017-05-17 22:36 - 2017-05-17 22:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Lenovo\Szablony
2017-05-17 22:36 - 2017-05-17 22:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Lenovo\Moje dokumenty
2017-05-17 22:36 - 2017-05-17 22:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Lenovo\Menu Start
2017-05-17 22:36 - 2017-05-17 22:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Lenovo\Documents\Moje wideo
2017-05-17 22:36 - 2017-05-17 22:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Lenovo\Documents\Moje obrazy
2017-05-17 22:36 - 2017-05-17 22:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Lenovo\Documents\Moja muzyka
2017-05-17 22:36 - 2017-05-17 22:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Lenovo\Dane aplikacji
2017-05-17 22:36 - 2017-05-17 22:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2017-05-17 22:36 - 2017-05-17 22:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Historia
2017-05-17 22:36 - 2017-05-17 22:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Dane aplikacji
2017-05-17 22:35 - 2017-05-17 22:35 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sda
2017-05-17 22:35 - 2017-05-17 22:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Conexant
2017-05-17 22:35 - 2017-05-17 22:35 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Atheros
2017-05-17 22:35 - 2017-05-17 22:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\USB Camera
2017-05-17 22:34 - 2015-04-18 10:26 - 00427224 _____ (Conexant Systems, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SASrv.exe
2017-05-17 22:34 - 2014-11-26 11:01 - 00004664 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\CxSfPt.dat
2017-05-17 22:34 - 2013-07-25 14:39 - 00206552 _____ (Conexant Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\CxAudMsg64.exe
2017-05-17 22:33 - 2017-05-17 22:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Conexant
2017-05-17 22:33 - 2017-05-17 22:34 - 00000000 ____D C:\Program Files\CONEXANT
2017-05-17 22:33 - 2017-05-17 22:33 - 00000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2017-05-17 22:33 - 2017-05-17 22:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\Dolby Digital Plus
2017-05-17 22:33 - 2016-12-29 15:16 - 06384576 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
2017-05-17 22:33 - 2016-12-29 15:16 - 02475968 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
2017-05-17 22:33 - 2016-12-29 15:16 - 01762752 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
2017-05-17 22:33 - 2016-12-29 15:16 - 00546752 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
2017-05-17 22:33 - 2016-12-29 15:16 - 00392128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
2017-05-17 22:33 - 2016-12-29 15:16 - 00147000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oemdspif.dll
2017-05-17 22:33 - 2016-12-29 15:16 - 00083512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
2017-05-17 22:33 - 2016-12-29 15:16 - 00069568 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
2017-05-17 22:33 - 2016-12-22 01:59 - 07651057 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
2017-05-17 22:32 - 2017-05-30 20:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2017-05-17 22:32 - 2017-05-30 20:13 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2017-05-17 22:32 - 2017-05-30 20:13 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2017-05-17 22:32 - 2017-05-17 22:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Elantech
2017-05-17 22:32 - 2017-03-18 22:56 - 02233344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
2017-05-17 22:32 - 2016-05-03 23:30 - 00081416 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\system32\OpenCL.DLL
2017-05-17 22:32 - 2016-05-03 23:30 - 00077832 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpenCL.DLL
2017-05-17 22:31 - 2017-05-17 22:31 - 00000000 ____D C:\Program Files\Intel
2017-05-17 22:28 - 2017-05-31 08:23 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2017-05-17 22:28 - 2017-05-20 23:06 - 00299840 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2017-05-17 11:10 - 2017-05-24 12:33 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\1111
2017-05-16 13:12 - 2017-05-28 19:48 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\LocalLow\Mozilla
2017-05-16 13:12 - 2017-05-28 19:47 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla
2017-05-16 13:11 - 2017-05-28 19:46 - 00001232 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2017-05-16 13:11 - 2017-05-28 19:46 - 00001220 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2017-05-16 13:11 - 2017-05-17 17:22 - 00000000 _____ C:\Users\Public\Documents\report (1).dat
2017-05-16 13:11 - 2017-05-17 11:10 - 00000000 _____ C:\Users\Public\Documents\temp (1).dat
2017-05-16 12:31 - 2017-05-17 22:58 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
2017-05-16 11:09 - 2017-05-17 22:42 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo ThinkVantage Tools
2017-05-16 11:09 - 2017-05-17 22:42 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo
2017-05-15 22:05 - 2017-05-27 13:55 - 00034328 _____ (Sysinternals - www.sysinternals.com) C:\WINDOWS\system32\Drivers\PROCEXP152.SYS
2017-05-14 19:33 - 2017-05-26 17:46 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\.micro_miner
2017-05-14 19:32 - 2017-05-30 12:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Micro Miner
2017-05-14 19:32 - 2017-05-14 19:32 - 01939285 _____ (Land Bitcoin ) C:\Users\Lenovo\Downloads\micro_miner_1_0_1_2.exe
2017-05-14 09:59 - 2017-05-14 12:22 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Clerlerkzutusp
2017-05-13 09:56 - 2017-05-13 09:56 - 00140800 _____ C:\Users\Lenovo\AppData\Local\installer.dat
2017-05-13 09:56 - 2017-05-13 09:56 - 00011568 _____ C:\Users\Lenovo\AppData\Local\InstallationConfiguration.xml
2017-05-13 09:54 - 2017-05-13 10:29 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Kmerther
2017-05-13 09:53 - 2017-05-13 09:53 - 01259144 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Malwarebytes_AntiMalware_3_1.zip
2017-05-13 09:52 - 2017-05-13 09:52 - 00000528 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Malwarebytes_AntiMalware_3_1.htm
2017-05-13 09:24 - 2017-05-13 09:24 - 01939285 _____ (Land Bitcoin ) C:\Users\Lenovo\Downloads\micro_miner_1_0_1_2 (2).exe
2017-05-13 09:21 - 2017-05-13 09:21 - 01939285 _____ (Land Bitcoin ) C:\Users\Lenovo\Downloads\Niepotwierdzony 774113.crdownload
2017-05-13 09:20 - 2017-05-13 09:20 - 01939285 _____ (Land Bitcoin ) C:\Users\Lenovo\Downloads\Niepotwierdzony 462842.crdownload
2017-05-12 11:12 - 2017-05-17 22:42 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\UNP
2017-05-12 11:12 - 2017-05-12 11:13 - 00000000 ____D C:\Program Files\UNP
2017-05-11 14:15 - 2017-05-11 14:15 - 00000222 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Knights and Merchants.url
2017-05-10 21:47 - 2010-01-23 18:09 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Desktop\Sierra
2017-05-10 21:12 - 2017-05-10 21:40 - 1213934889 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Arcanum Przypowieść o Maszynach i Magyi PL.rar
2017-05-10 01:32 - 2017-03-04 08:26 - 00261632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\indexeddbserver.dll
2017-05-08 18:24 - 2017-05-08 18:24 - 00313768 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Ekonomia-_rodowiska_1_.pdf
2017-05-08 13:59 - 2017-05-08 13:59 - 17634319 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Desktop.rar
2017-05-08 13:34 - 2017-05-08 13:35 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Desktop\eloo
2017-05-08 13:33 - 2017-05-08 13:34 - 00985597 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\ElophantClient.zip
2017-05-03 17:31 - 2017-05-03 17:40 - 355975720 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Pyrkon 2017.zip
 
==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2017-05-31 14:41 - 2017-01-22 22:47 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\LocalLow\Temp
2017-05-31 14:41 - 2016-09-23 04:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2017-05-31 14:33 - 2016-07-08 12:31 - 00000000 __SHD C:\Users\Lenovo\IntelGraphicsProfiles
2017-05-31 14:32 - 2017-03-18 13:40 - 07602176 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2017-05-30 20:33 - 2016-09-05 09:52 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2017-05-30 20:18 - 2017-03-20 05:59 - 00914252 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2017-05-30 20:18 - 2017-03-20 05:59 - 00185772 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2017-05-30 20:14 - 2017-03-10 01:52 - 00001489 _____ C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk
2017-05-30 20:13 - 2017-03-18 23:01 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2017-05-30 19:44 - 2016-10-02 21:27 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Desktop\nnnnnnn
2017-05-29 22:37 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
2017-05-27 13:57 - 2017-03-18 01:02 - 713273570 _____ C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
2017-05-26 16:58 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2017-05-26 16:58 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2017-05-25 04:17 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
2017-05-25 02:17 - 2016-10-11 21:46 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2017-05-24 10:28 - 2016-07-08 12:19 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2017-05-24 10:26 - 2016-07-08 12:19 - 132223576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2017-05-20 02:19 - 2016-07-08 11:48 - 00000000 ___RD C:\Users\Lenovo\OneDrive
2017-05-18 04:56 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
2017-05-18 03:02 - 2017-03-18 22:51 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2017-05-17 23:27 - 2017-03-18 23:03 - 00028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
2017-05-17 23:24 - 2017-03-18 23:06 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
2017-05-17 23:24 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
2017-05-17 23:24 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
2017-05-17 23:24 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2017-05-17 23:24 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
2017-05-17 23:24 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
2017-05-17 23:24 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
2017-05-17 23:24 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
2017-05-17 23:24 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2017-05-17 23:24 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2017-05-17 23:24 - 2017-03-18 13:40 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00465408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnet.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00389632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnet.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dplayx.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnathlp.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnathlp.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00046592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpwsockx.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnsvr.exe
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpmodemx.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnsvr.exe
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dplaysvr.exe
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnhupnp.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnhpast.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnhupnp.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnhpast.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnlobby.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnaddr.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnlobby.dll
2017-05-17 23:17 - 2017-03-18 22:56 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnaddr.dll
2017-05-17 23:15 - 2016-07-08 11:45 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Packages
2017-05-17 23:04 - 2017-02-15 23:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Lenovo
2017-05-17 23:04 - 2016-09-13 07:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Lenovo
2017-05-17 23:02 - 2016-07-08 11:49 - 00002459 _____ C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2017-05-17 22:58 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2017-05-17 22:58 - 2016-07-08 12:31 - 00000451 _____ C:\WINDOWS\system32\{F33C3B9B-72AF-418A-B3FD-560646F7CDA2}.bat
2017-05-17 22:58 - 2016-02-13 19:52 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2017-05-17 22:57 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
2017-05-17 22:56 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
2017-05-17 22:55 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
2017-05-17 22:55 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
2017-05-17 22:55 - 2017-03-18 13:40 - 00032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
2017-05-17 22:52 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks_Migrated
2017-05-17 22:50 - 2017-03-20 06:01 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\HoloShell
2017-05-17 22:49 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
2017-05-17 22:49 - 2016-09-23 04:59 - 00023140 _____ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
2017-05-17 22:42 - 2017-04-19 17:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MinerGate
2017-05-17 22:42 - 2017-04-16 13:04 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows 7 USB DVD Download Tool
2017-05-17 22:42 - 2017-04-05 23:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2017-05-17 22:42 - 2017-04-04 14:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Youtube Downloader HD
2017-05-17 22:42 - 2017-03-29 23:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
2017-05-17 22:42 - 2017-03-26 01:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-pity
2017-05-17 22:42 - 2017-03-10 01:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2017-05-17 22:42 - 2017-03-08 22:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tunngle
2017-05-17 22:42 - 2017-02-18 00:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Enslaved - Odyssey to the West
2017-05-17 22:42 - 2017-02-15 23:36 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel
2017-05-17 22:42 - 2017-02-15 23:29 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo
2017-05-17 22:42 - 2017-01-13 22:37 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Democracy 3 [GOG.com]
2017-05-17 22:42 - 2017-01-12 21:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Connectify 2016
2017-05-17 22:42 - 2017-01-01 18:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gameforge Live
2017-05-17 22:42 - 2016-12-21 16:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cracklock
2017-05-17 22:42 - 2016-11-05 01:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Nero 7 Ultra Edition
2017-05-17 22:42 - 2016-10-28 02:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mass Effect 3
2017-05-17 22:42 - 2016-10-27 09:31 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\New Life of Heroes
2017-05-17 22:42 - 2016-10-04 10:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HoMM3 HD
2017-05-17 22:42 - 2016-10-02 21:27 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WorldUnlock Calculator
2017-05-17 22:42 - 2016-09-14 09:48 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite
2017-05-17 22:42 - 2016-09-05 09:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2017-05-17 22:42 - 2016-08-05 14:24 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Image-Line
2017-05-17 22:42 - 2016-08-05 14:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Image-Line
2017-05-17 22:42 - 2016-07-08 17:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
2017-05-17 22:42 - 2016-07-08 12:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LibreOffice 5.0
2017-05-17 22:42 - 2016-07-08 12:43 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2017-05-17 22:42 - 2016-07-08 12:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2017-05-17 22:42 - 2016-07-08 12:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack
2017-05-17 22:42 - 2016-07-08 12:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Foxit Reader
2017-05-17 22:40 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
2017-05-17 22:40 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
2017-05-17 22:40 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2017-05-17 22:39 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
2017-05-17 22:39 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
2017-05-17 22:39 - 2017-02-15 13:27 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SRSLabs
2017-05-17 22:38 - 2017-03-25 01:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sierra
2017-05-17 22:38 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2017-05-17 22:38 - 2017-02-15 23:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lavalys
2017-05-17 22:38 - 2017-02-15 13:27 - 00000000 ____D C:\Program Files\Realtek
2017-05-17 22:38 - 2016-09-13 06:53 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID
2017-05-17 22:38 - 2016-09-12 23:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kolekcja Klasyki
2017-05-17 22:38 - 2016-07-08 16:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
2017-05-17 22:38 - 2016-07-08 12:19 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2017-05-17 22:37 - 2017-02-18 03:25 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GameSub
2017-05-17 22:37 - 2016-10-13 21:36 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft
2017-05-17 22:37 - 2016-07-28 09:41 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
2017-05-17 22:35 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\System
2017-05-17 22:35 - 2017-03-18 13:40 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
2017-05-17 22:33 - 2017-03-18 23:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Help
2017-05-13 10:29 - 2016-07-16 08:04 - 00000000 ____D C:\Program Files\Voxengo Mass Device
2017-05-13 10:10 - 2017-04-14 14:39 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\HaftiX
2017-05-13 10:08 - 2016-09-13 06:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SpeedFan
2017-05-11 23:21 - 2016-07-08 17:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
2017-05-11 22:19 - 2017-04-19 17:40 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\minergate
2017-05-03 22:21 - 2017-03-10 01:52 - 01893496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll
2017-05-03 22:21 - 2017-03-10 01:52 - 01755256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvspbridge64.dll
2017-05-03 22:21 - 2017-03-10 01:52 - 01477240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvspcap.dll
2017-05-03 22:21 - 2017-03-10 01:52 - 01317496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvspbridge.dll
2017-05-03 22:21 - 2017-03-10 01:52 - 00121464 _____ C:\WINDOWS\system32\NvRtmpStreamer64.dll
2017-05-03 22:21 - 2017-03-10 01:50 - 00057976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvvhci.sys
2017-05-03 22:21 - 2017-03-10 01:50 - 00048248 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvvad64v.sys
2017-05-03 21:28 - 2017-03-10 01:51 - 00001951 _____ C:\WINDOWS\NvTelemetryContainerRecovery.bat
2017-05-03 17:41 - 2017-02-10 08:57 - 00001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
 
==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 
2017-05-13 09:56 - 2017-05-13 09:56 - 0011568 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\InstallationConfiguration.xml
2017-05-13 09:56 - 2017-05-13 09:56 - 0140800 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\installer.dat
2017-01-12 23:09 - 2017-01-12 23:09 - 0006314 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\recently-used.xbel
2017-05-17 22:33 - 2017-05-17 22:33 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
 
==================== Bamital & volsnap ======================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 
LastRegBack: 2017-05-28 00:24
 
==================== Koniec  FRST.txt ============================
Wygenerowano w 0.118s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!