wklejto.pl

Dodane przez: jaro-44 (2009-02-08 13:26) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
ComboFix 09-02-06.04 - aa 2009-02-08 13:35:11.4 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.2.1250.1.1045.18.1023.722 [GMT 1:00]
Uruchomiony z: c:\\documents and settings\\aa\\Pulpit\\ComboFix.exe
Użyto następujących komend :: c:\\documents and settings\\aa\\Pulpit\\CFScript.txt
 * Utworzono nowy punkt przywracania
.
 
(((((((((((((((((((((((((   Pliki utworzone od 2009-01-08 do 2009-02-08  )))))))))))))))))))))))))))))))
.
 
2009-02-08 11:42 . 2009-02-08 11:42     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Spybot - Search & Destroy
2009-02-08 10:08 . 2009-02-08 10:08     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Trend Micro
2009-02-08 09:38 . 2009-02-08 09:38     <DIR>   d--------       c:\\program files\\SUPERAntiSpyware
2009-02-08 09:38 . 2009-02-08 09:38     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\SUPERAntiSpyware.com
2009-02-08 09:38 . 2009-02-08 09:38     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\aa\\Dane aplikacji\\SUPERAntiSpyware.com
2009-02-08 09:37 . 2009-02-08 09:37     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Common Files\\Wise Installation Wizard
2009-02-08 08:58 . 2009-02-08 08:56     465     --a------       c:\\windows\\fix.reg
2009-02-07 21:33 . 2009-02-07 21:33     <DIR>   d--------       c:\\windows\\system32\\IOSUBSYS
2009-02-07 21:33 . 2009-02-07 21:33     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Google
2009-02-07 21:33 . 2008-07-31 23:17     9,200   ---------       c:\\windows\\system32\\drivers\\cdralw2k.sys
2009-02-07 21:33 . 2008-07-31 23:17     9,072   ---------       c:\\windows\\system32\\drivers\\cdr4_xp.sys
2009-02-07 15:48 . 2009-02-07 15:48     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Opera
2009-02-07 13:07 . 2004-08-03 23:08     31,616  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\usbccgp.sys
2009-02-07 13:06 . 2009-02-07 13:07     <DIR>   d--------       c:\\program files\\PLAY ONLINE
2009-02-07 13:06 . 2008-03-16 14:47     872,192 --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\mod7700.sys
2009-02-07 13:06 . 2008-03-17 11:56     103,168 --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\ewusbfake.sys
2009-02-07 13:06 . 2008-03-17 11:03     101,376 -ra------       c:\\windows\\system32\\drivers\\ewusbmdm.sys
2009-02-07 13:06 . 2008-01-22 15:09     100,992 --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\ewusbnet.sys
2009-02-07 13:06 . 2007-08-09 04:13     24,448  -ra------       c:\\windows\\system32\\drivers\\ewdcsc.sys
2009-02-06 11:16 . 2009-02-06 11:16     <DIR>   d--h-----       c:\\program files\\Zenographics
2009-02-06 11:16 . 2009-02-06 11:16     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Hewlett-Packard
2009-02-06 11:16 . 2004-12-14 18:28     574,100 -ra------       c:\\windows\\system32\\hp1022n.img
2009-02-06 11:16 . 2004-12-14 18:28     397,312 -ra------       c:\\windows\\system32\\zshp1020.exe
2009-02-06 11:16 . 2004-12-14 18:28     206,768 -ra------       c:\\windows\\system32\\hp1022.img
2009-02-06 11:16 . 2004-12-14 18:28     143,360 -ra------       c:\\windows\\apptune1020.exe
2009-02-06 11:16 . 2004-12-14 18:28     126,100 -ra------       c:\\windows\\system32\\hp1020.img
2009-02-06 11:16 . 2004-12-14 18:28     106,496 -ra------       c:\\windows\\system32\\vshp1020.dll
2009-02-06 11:16 . 2004-12-14 18:28     90,112  -ra------       c:\\windows\\system32\\ZLhp1020.dll
2009-02-06 11:16 . 2004-12-14 18:28     86,016  -ra------       c:\\windows\\system32\\ZSPOOL.DLL
2009-02-06 11:16 . 2004-12-14 18:28     28,672  -ra------       c:\\windows\\system32\\zlm.dll
2009-02-06 11:16 . 2004-12-14 18:28     28,672  -ra------       c:\\windows\\system32\\IMF32.DLL
2009-02-06 11:16 . 2004-12-14 18:28     24,576  -ra------       c:\\windows\\system32\\ZTAG32.DLL
2009-02-06 11:16 . 2004-12-14 18:28     7,578   -ra------       c:\\windows\\system32\\ZSHP1020.HLP
2009-02-06 11:14 . 2004-08-03 23:01     25,856  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\usbprint.sys
2009-02-06 00:27 . 2009-02-06 12:12     72      --a------       c:\\windows\\ManRoute99SE.INI
2009-02-05 23:40 . 2009-02-05 23:40     <DIR>   d--h-----       c:\\windows\\system32\\GroupPolicy
2009-02-05 22:37 . 2009-02-05 22:40     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Design Explorer 99 SE
2009-02-05 22:37 . 2009-02-05 22:37     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Common Files\\Novell Shared
2009-02-05 22:18 . 2009-02-05 22:31     24      --a------       C:\\ADVPCB99SE.INI
2009-02-05 21:57 . 1999-08-11 05:00     2,020,864       --a------       c:\\windows\\system32\\vcl50.bpl
2009-02-05 21:57 . 2000-12-14 19:52     800,256 --a------       c:\\windows\\system32\\CSRTL50.bpl
2009-02-05 21:57 . 2000-12-14 19:52     730,112 --a------       c:\\windows\\system32\\ProtelComponents50.bpl
2009-02-05 21:57 . 1999-08-11 05:00     557,568 --a------       c:\\windows\\system32\\vcldb50.bpl
2009-02-05 21:57 . 1999-08-11 05:00     248,832 --a------       c:\\windows\\system32\\vclx50.bpl
2009-02-05 20:56 . 2009-02-05 20:56     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Altium2004
2009-02-05 20:56 . 2009-02-05 20:56     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\aa\\Dane aplikacji\\Altium2004
2009-02-05 20:53 . 2009-02-05 21:16     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Altium2004
2009-02-05 20:34 . 2009-02-05 21:05     186     --a------       c:\\windows\\Pld_Cupl99SE.INI
2009-02-05 20:33 . 2009-02-07 11:15     773     --a------       c:\\windows\\DynoRes99SE.rcs
2009-02-05 20:21 . 2009-02-08 08:51     5,495   --a------       c:\\windows\\PCBPrint99SE.Ini
2009-02-05 20:21 . 2009-02-05 21:05     2,618   --a------       c:\\windows\\AdvSch99SE.dft
2009-02-05 20:21 . 2009-02-05 20:21     336     --a------       c:\\windows\\Wave99SE.INI
2009-02-05 20:21 . 2009-02-06 11:07     185     --a------       c:\\windows\\PCB3D99SE.INI
2009-02-05 20:21 . 2009-02-06 11:07     157     --a------       c:\\windows\\CAMManager99SE.ini
2009-02-05 20:21 . 2009-02-05 21:05     142     --a------       c:\\windows\\SimView99SE.INI
2009-02-05 20:20 . 2009-02-08 11:45     8,239   --a------       c:\\windows\\ADVPCB99SE.INI
2009-02-05 20:18 . 2009-02-08 11:45     284,454 --a------       c:\\windows\\CLIENT99SE.rcs
2009-02-05 20:18 . 2009-02-08 11:20     284,454 --a------       c:\\windows\\CLIENT99SE.~cs
2009-02-05 20:18 . 2009-02-08 11:45     8,787   --a------       c:\\windows\\CLIENT99SE.raf
2009-02-05 20:18 . 2009-02-08 11:20     8,787   --a------       c:\\windows\\CLIENT99SE.~af
2009-02-05 20:18 . 2009-02-08 11:45     3,036   --a------       c:\\windows\\CLIENT99SE.ndr
2009-02-05 20:18 . 2009-02-08 11:45     929     --a------       c:\\windows\\ProHelp99SE.INI
2009-01-29 20:40 . 2009-01-29 20:40     120     --a------       c:\\windows\\PbkUser.INI
2009-01-29 19:36 . 2009-01-29 19:36     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Avanquest Software
2009-01-29 19:36 . 2004-08-03 23:08     25,600  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\usbser.sys
2009-01-29 19:36 . 2003-12-26 07:22     24,192  -ra------       c:\\windows\\system32\\drivers\\OLD22.tmp
2009-01-29 19:35 . 2009-01-29 19:36     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Motorola Phone Tools
2009-01-29 19:35 . 2009-01-29 19:47     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\BVRP Software
2009-01-29 19:35 . 2009-01-29 19:35     25,600  --a------       c:\\documents and settings\\aa\\usbsermptxp.sys
2009-01-29 19:35 . 2009-01-29 19:35     22,768  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\usbsermpt.sys
2009-01-29 19:35 . 2009-01-29 19:35     22,768  --a------       c:\\documents and settings\\aa\\usbsermpt.sys
2009-01-22 15:59 . 2009-01-22 17:48     53      --a------       c:\\windows\\papatka.cfg
2009-01-22 15:33 . 2009-01-26 12:20     <DIR>   d--------       C:\\Gratka
2009-01-22 12:17 . 2009-01-22 12:17     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Common Files\\Adobe
2009-01-22 12:15 . 2009-01-22 12:15     <DIR>   d--------       c:\\windows\\Cache
2009-01-21 12:18 . 2009-01-21 12:18     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Winamp
2009-01-21 12:18 . 2009-01-21 12:21     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\aa\\Dane aplikacji\\Winamp
2009-01-21 11:56 . 2009-02-08 13:10     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Spybot - Search & Destroy
2009-01-21 11:47 . 2009-01-21 11:53     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Angeliux 1.12.21.638
2009-01-21 11:47 . 2009-01-21 11:47     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\aa\\Dane aplikacji\\Angeliux
2009-01-21 10:34 . 2009-01-21 10:34     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\aa\\Dane aplikacji\\Gadu-Gadu
2009-01-21 02:59 . 2009-01-21 02:59     <DIR>   d--------       c:\\windows\\system32\\Futuremark
2009-01-21 02:59 . 2004-10-25 20:02     21,664  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\Entech.sys
2009-01-21 02:59 . 2001-11-19 18:05     3,972   ---------       c:\\windows\\system32\\drivers\\PciBus.sys
2009-01-21 02:58 . 2009-01-21 02:58     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Futuremark
2009-01-20 23:11 . 2009-01-20 23:11     <DIR>   d--------       c:\\program files\\MadOnion.com
2009-01-20 22:42 . 2009-02-07 23:12     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Gadu-Gadu
2009-01-20 22:42 . 2009-01-20 22:44     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\aa\\Gadu-Gadu
2009-01-20 22:35 . 2004-08-03 23:07     171,776 --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\kmixer.sys
2009-01-20 22:35 . 2004-08-03 22:39     142,464 --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\aec.sys
2009-01-20 22:35 . 2004-08-03 23:15     82,944  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\wdmaud.sys
2009-01-20 22:35 . 2004-08-03 23:15     60,800  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\sysaudio.sys
2009-01-20 22:35 . 2001-08-17 22:00     54,272  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\swmidi.sys
2009-01-20 22:35 . 2004-08-03 23:07     52,864  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\DMusic.sys
2009-01-20 22:35 . 2004-08-03 22:58     7,552   --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\MSKSSRV.sys
2009-01-20 22:35 . 2004-08-03 23:07     6,400   --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\splitter.sys
2009-01-20 22:35 . 2004-08-03 22:58     5,376   --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\MSPCLOCK.sys
2009-01-20 22:35 . 2004-08-03 22:58     4,992   --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\MSPQM.sys
2009-01-20 22:35 . 2004-08-03 23:07     2,944   --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\drmkaud.sys
2009-01-20 22:34 . 2009-01-20 22:34     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Analog Devices
2009-01-20 22:34 . 2001-09-11 14:20     1,285,632       --a------       c:\\windows\\system32\\SMMedia.dll
2009-01-20 22:34 . 2005-03-28 09:19     220,992 --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\smwdm.sys
2009-01-20 22:34 . 2004-08-03 23:15     145,792 --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\portcls.sys
2009-01-20 22:34 . 2004-08-04 00:44     130,048 --a------       c:\\windows\\system32\\ksproxy.ax
2009-01-20 22:34 . 2005-03-04 19:53     127,872 --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\aeaudio.sys
2009-01-20 22:34 . 2004-08-03 23:08     60,288  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\drmk.sys
2009-01-20 22:34 . 2004-12-08 16:16     49,152  --a------       c:\\windows\\system32\\DSndUp.exe
2009-01-20 22:34 . 2002-04-17 14:05     45,056  --a------       c:\\windows\\system32\\CleanUp.exe
2009-01-20 22:34 . 2001-09-11 14:20     30,208  --a------       c:\\windows\\system32\\wdmioctl.dll
2009-01-20 22:34 . 2004-08-04 00:44     4,096   --a------       c:\\windows\\system32\\ksuser.dll
2009-01-20 22:33 . 2009-02-05 22:37     <DIR>   d--h-----       c:\\program files\\InstallShield Installation Information
2009-01-20 22:33 . 2009-01-20 22:34     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Common Files\\InstallShield
2009-01-20 22:33 . 2009-01-20 22:33     <DIR>   d--------       c:\\program files\\ATI Technologies
2009-01-20 22:30 . 2009-01-20 22:30     <DIR>   d--------       C:\\Drivers
 
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Sekcja Find3M   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-01-22 17:29        103,424 ----a-w c:\\windows\\system32\\format.com
2009-01-20 13:16        ---------       d-----w c:\\program files\\microsoft frontpage
2009-01-20 13:14        ---------       d-----w c:\\program files\\Usługi online
2009-01-05 22:33        3,751,995       ----a-w c:\\windows\\system32\\GPhotos.scr
.
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Wpisy startowe rejestru   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  
REGEDIT4
 
[HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"CTFMON.EXE\"=\"c:\\windows\\system32\\ctfmon.exe\" [2004-08-03 15360]
\"Gadu-Gadu\"=\"c:\\program files\\Gadu-Gadu\\gg.exe\" [2008-03-20 2127296]
\"SUPERAntiSpyware\"=\"c:\\program files\\SUPERAntiSpyware\\SUPERAntiSpyware.exe\" [2009-01-15 1907952]
\"SpybotSD TeaTimer\"=\"c:\\program files\\Spybot - Search & Destroy\\TeaTimer.exe\" [2009-01-26 2144088]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"ATIPTA\"=\"c:\\program files\\ATI Technologies\\ATI Control Panel\\atiptaxx.exe\" [2007-02-06 413696]
\"SoundMAXPnP\"=\"c:\\program files\\Analog Devices\\SoundMAX\\SMax4PNP.exe\" [2004-10-14 1458176]
\"OrderReminder\"=\"c:\\program files\\Hewlett-Packard\\OrderReminder\\OrderReminder.exe\" [2004-12-14 98304]
 
[HKEY_USERS\\.DEFAULT\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"CTFMON.EXE\"=\"c:\\windows\\system32\\CTFMON.EXE\" [2004-08-03 15360]
 
[HKEY_CURRENT_USER\\software\\microsoft\\windows\\currentversion\\policies\\system]
\"DisableTaskMgr\"= 1 (0x1)
\"DisableRegistryTools\"= 1 (0x1)
 
[hkey_local_machine\\software\\microsoft\\windows\\currentversion\\explorer\\ShellExecuteHooks]
\"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}\"= \"c:\\program files\\SUPERAntiSpyware\\SASSEH.DLL\" [2008-05-13 77824]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\windows nt\\currentversion\\winlogon\\notify\\!SASWinLogon]
2008-12-22 11:05 356352 c:\\program files\\SUPERAntiSpyware\\SASWINLO.dll
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\security center]
\"AntiVirusDisableNotify\"=dword:00000001
\"FirewallDisableNotify\"=dword:00000001
\"UpdatesDisableNotify\"=dword:00000001
\"AntiVirusOverride\"=dword:00000001
\"FirewallOverride\"=dword:00000001
\"UacDisableNotify\"=dword:00000001
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\security center\\Svc]
\"AntiVirusOverride\"=dword:00000001
\"AntiVirusDisableNotify\"=dword:00000001
\"FirewallDisableNotify\"=dword:00000001
\"FirewallOverride\"=dword:00000001
\"UpdatesDisableNotify\"=dword:00000001
\"UacDisableNotify\"=dword:00000001
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile]
\"EnableFirewall\"= 0 (0x0)
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile\\AuthorizedApplications\\List]
\"%windir%\\\\system32\\\\sessmgr.exe\"=
\"c:\\\\WINDOWS\\\\system32\\\\format.com\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\ATI Technologies\\\\ATI Control Panel\\\\atiptaxx.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Gadu-Gadu\\\\gg.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Analog Devices\\\\SoundMAX\\\\Smax4.exe\"=
\"c:\\\\WINDOWS\\\\system32\\\\netsh.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Analog Devices\\\\SoundMAX\\\\SMax4PNP.exe\"=
\"c:\\\\WINDOWS\\\\system32\\\\Ati2evxx.exe\"=
\"c:\\\\WINDOWS\\\\system32\\\\ping.exe\"=
\"c:\\\\WINDOWS\\\\system32\\\\dumprep.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\PLAY ONLINE\\\\PLAY ONLINE.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Spybot - Search & Destroy\\\\TeaTimer.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\SUPERAntiSpyware\\\\SUPERAntiSpyware.exe\"=
 
R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\\program files\\SUPERAntiSpyware\\sasdifsv.sys [2009-01-15 8944]
R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\\program files\\SUPERAntiSpyware\\SASKUTIL.SYS [2009-01-15 55024]
R3 abp470n5;abp470n5;\\??\\c:\\windows\\system32\\drivers\\nlqkpn.sys --> c:\\windows\\system32\\drivers\\nlqkpn.sys [?]
R3 SASENUM;SASENUM;c:\\program files\\SUPERAntiSpyware\\SASENUM.SYS [2009-01-15 7408]
 
[HKEY_CURRENT_USER\\software\\microsoft\\windows\\currentversion\\explorer\\mountpoints2\\{7c6038f1-f4ff-11dd-acbb-000d60363c8f}]
\\Shell\\AutoRun\\command - G:\\AutoRun.exe
.
.
------- Skan uzupełniający -------
.
uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\\windows\\system32\\GPhotos.scr/200
TCP: {3DBE7E9E-BE13-4EE1-B9E6-A88D62EE2E26} = 10.0.0.1
TCP: {C465466B-6E3E-4D18-8DE1-A13A14D98BDF} = 10.0.0.1,194.204.159.1
.
 
**************************************************************************
 
catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-02-08 13:35:46
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS
 
skanowanie ukrytych procesów ...  
 
skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 
 
skanowanie ukrytych plików ...  
 
skanowanie pomyślnie ukończone
ukryte pliki: 0
 
**************************************************************************
.
--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------
 
- - - - - - - > \'winlogon.exe\'(516)
c:\\program files\\SUPERAntiSpyware\\SASWINLO.dll
c:\\windows\\system32\\Ati2evxx.dll
.
Czas ukończenia: 2009-02-08 13:36:25
ComboFix-quarantined-files.txt  2009-02-08 12:36:22
ComboFix2.txt  2009-02-08 12:12:09
 
Przed: 7 603 601 408 bajtów wolnych
Po: 7,566,299,136 bajtów wolnych
 
220
 
Wygenerowano w 0.114s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!