wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2016-04-05 17:50) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez cis (2016-04-05 16:35:29)
Uruchomiony z C:UserscisDownloads
Tryb startu: Safe Mode (with Networking)
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
 
 
 
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsCamera.lnk -> C:WindowsCameraCamera.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsCyberLink PowerDVD 15.lnk -> C:Program Files (x86)CyberLinkPowerDVD15PDVDLP.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsFileManager.lnk -> C:WindowsFileManagerFileManager.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGIMP 2.lnk -> C:Program FilesGIMP 2bingimp-2.8.exe (Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGoogle Chrome.lnk -> C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsImmersive Control Panel.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsKeePass.lnk -> C:Program Files (x86)KeePass Password SafeKeePass.exe (Dominik Reichl)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft Baseline Security Analyzer 2.3.lnk -> C:Program FilesMicrosoft Baseline Security Analyzer 2mbsa.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMozilla Firefox.lnk -> C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPanda Internet Security 2016.lnk -> C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Security ProtectionPSUAMain.exe (Panda Security, S.L.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPhotosApp.lnk -> C:WindowsFileManagerPhotosApp.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows Store.lnk -> C:WindowsWinStoreWinStore.htm ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsTunnelBearTunnelBear.lnk -> C:Program Files (x86)TunnelBearlaunch.vbs ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsTunnelBearUninstall TunnelBear.lnk -> C:ProgramDataPackage Cache{0b667555-ee39-4195-8041-58af3c57caa2}TunnelBear-Install.exe (TunnelBear)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsWindows Easy Transfer.lnk -> C:WindowsSystem32migwizmigwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsWindows PowerShell.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSteamSteam.lnk -> G:steamSteam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartUpBluetooth.lnk -> G:sterownikiBluetooth SoftwareBTTray.exe (Broadcom Corporation.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRevo Uninstaller ProDeinstalacja programu Revo Uninstaller Pro.lnk -> C:Program FilesVS Revo GroupRevo Uninstaller Prounins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRevo Uninstaller ProRevo Uninstaller Pro Help.lnk -> C:Program FilesVS Revo GroupRevo Uninstaller ProRevo Uninstaller Pro Help.pdf ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRevo Uninstaller ProRevo Uninstaller Pro.lnk -> C:Program FilesVS Revo GroupRevo Uninstaller ProRevoUninPro.exe (VS Revo Group)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPIT Format 2015Deinstalacja programu PIT Format 2015.lnk -> C:PIT Format 2015unins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPanda Internet Security 2016Panda Internet Security 2016.lnk -> C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Security ProtectionPSUAMain.exe (Panda Security, S.L.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNotepad++Notepad++.lnk -> C:Program Files (x86)Notepad++notepad++.exe (Don HO don.h@free.fr)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNode.jsNode.js.lnk -> G:nodejsnode.exe (Node.js)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNetTimeNetTime.lnk -> C:Program Files (x86)NetTimeNetTime.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office Excel 2003.lnk -> C:WindowsInstaller{91120415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}xlicons.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office PowerPoint 2003.lnk -> C:WindowsInstaller{91120415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}pptico.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office Word 2003.lnk -> C:WindowsInstaller{91120415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}wordicon.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeCertyfikat cyfrowy projektów VBA.lnk -> C:WindowsInstaller{91120415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}misc.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeMicrosoft Clip Organizer.lnk -> C:WindowsInstaller{91120415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}cagicon.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeMicrosoft Office Document Imaging.lnk -> C:WindowsInstaller{91120415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}mspicons.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeMicrosoft Office Document Scanning.lnk -> C:WindowsInstaller{91120415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}mspicons.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeMicrosoft Office Picture Manager.lnk -> C:WindowsInstaller{91120415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}oisicon.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeUstawienia języka pakietu Microsoft Office 2003.lnk -> C:WindowsInstaller{91120415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}misc.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMalwarebytes Anti-MalwareDeinstalacja programu Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:Program Files (x86)Malwarebytes Anti-Malwareunins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMalwarebytes Anti-MalwareMalwarebytes Anti-Malware Notifications.lnk -> C:Program Files (x86)Malwarebytes Anti-Malwarembam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMalwarebytes Anti-MalwareMalwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:Program Files (x86)Malwarebytes Anti-Malwarembam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMalwarebytes Anti-MalwareToolsMalwarebytes Anti-Malware Chameleon.lnk -> C:Program Files (x86)Malwarebytes Anti-MalwareChameleonWindowschameleon.chm ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsLexmark 1200 SeriesCentrum urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark.LNK -> C:Program Files (x86)Lexmark 1200 SeriesLXCZaiox.exe (Lexmark International Inc.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsLexmark 1200 SeriesOdinstaluj drukarkę Lexmark 1200 Series.LNK -> C:Program Files (x86)Lexmark 1200 SeriesInstallx64Uninst.exe ( )
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsLexmark 1200 SeriesPodręcznik użytkownika.LNK -> C:Program Files (x86)Lexmark 1200 Serieslxczuser.pdf ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsIntelIntel(R) Rapid Storage Technology.lnk -> G:sterownikiIAStorUI.exe (Intel Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsInkscape 0.91Inkscape 0.91.lnk -> C:Program FilesInkscapeinkscape.exe (inkscape.org)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsImageMagick 6.9.3 Q16 (64-bit)ImageMagick Display.lnk -> C:Program FilesImageMagick-6.9.3-Q16imdisplay.exe (ImageMagick Studio LLC)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsImageMagick 6.9.3 Q16 (64-bit)ImageMagick Web Pages.lnk -> C:Program FilesImageMagick-6.9.3-Q16index.html ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsExcel XP-2003 - praktyczny kurs obsługiPoziom zaawansowany.lnk -> C:Program Files (x86)Excel XP-2003 - praktyczny kurs obsługiKurs Excel XP-2003 poziom zaawansowanyCourseExplorer.exe (SuperMemo World sp. z o.o.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsEnhanced Mitigation Experience ToolkitEMET GUI.lnk -> C:Program Files (x86)EMET 5.5EMET_GUI.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsEnhanced Mitigation Experience ToolkitEMET User's Guide.lnk -> C:Program Files (x86)EMET 5.5EMET User's Guide.pdf (Brak pliku)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsDeviceClientDeviceClient Uninstall.lnk -> C:DeviceClientunins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsDeviceClientDeviceClient.lnk -> C:DeviceClientDeviceClient.exe (object)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAMD Catalyst Control CenterAMD Catalyst Control Center.lnk -> C:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCCC.exe (ATI Technologies Inc.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsComponent Services.lnk -> C:WindowsSystem32comexp.msc ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Toolsdfrgui.lnk -> C:WindowsSystem32dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsDisk Cleanup.lnk -> C:WindowsSystem32cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsiSCSI Initiator.lnk -> C:WindowsSystem32iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsMemory Diagnostics Tool.lnk -> C:WindowsSystem32MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:WindowsSysWOW64odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:WindowsSystem32odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Toolsservices.lnk -> C:WindowsSystem32services.msc ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsSystem Configuration.lnk -> C:WindowsSystem32msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsSystem Information.lnk -> C:WindowsSystem32msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsWindows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:WindowsSystem32WF.msc ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsWindows PowerShell (x86).lnk -> C:WindowsSysWOW64WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsWindows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:WindowsSysWOW64WindowsPowerShellv1.0PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsWindows PowerShell ISE.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesCalculator.lnk -> C:WindowsSystem32calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesMath Input Panel.lnk -> C:Program FilesCommon FilesMicrosoft Sharedinkmip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesPaint.lnk -> C:WindowsSystem32mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesRemote Desktop Connection.lnk -> C:WindowsSystem32mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSnipping Tool.lnk -> C:WindowsSystem32SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSound Recorder.lnk -> C:WindowsSystem32SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSteps Recorder.lnk -> C:WindowsSystem32psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSticky Notes.lnk -> C:WindowsSystem32StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWordpad.lnk -> C:Program FilesWindows NTAccessorieswordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesXPS Viewer.lnk -> C:WindowsSystem32xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesTablet PCWindows Journal.lnk -> C:Program FilesWindows JournalJournal.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsCharacter Map.lnk -> C:WindowsSystem32charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuPrograms7-Zip7-Zip File Manager.lnk -> C:Program Files7-Zip7zFM.exe (Igor Pavlov)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuPrograms7-Zip7-Zip Help.lnk -> C:Program Files7-Zip7-zip.chm ()
Shortcut: C:UserscisVideosPulpit — skrót.lnk -> C:UserscisDesktop ()
Shortcut: C:UserscisLinksDesktop.lnk -> C:UserscisDesktop ()
Shortcut: C:UserscisLinksDownloads.lnk -> C:UserscisDownloads ()
Shortcut: C:UserscisDesktopImageMagick Display.lnk -> C:Program FilesImageMagick-6.9.3-Q16imdisplay.exe (ImageMagick Studio LLC)
Shortcut: C:UserscisDesktopStart Tor Browser.lnk -> G:torTor BrowserBrowserfirefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsDocuments.lnk -> C:UserscisDocuments ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsInternet Explorer.lnk -> C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPictures.lnk -> C:UserscisPictures ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStart Tor Browser.lnk -> G:torTor BrowserBrowserfirefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsCommand Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsWindows.Defender.lnk -> C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsFluxFlux.lnk -> C:UserscisAppDataLocalFluxSoftwareFluxflux.exe (Flux Software LLC)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsFluxUninstall.lnk -> C:UserscisAppDataLocalFluxSoftwareFluxuninstall.exe ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesNotepad.lnk -> C:WindowsSystem32notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilityMagnify.lnk -> C:WindowsSystem32Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilityNarrator.lnk -> C:WindowsSystem32Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilityOn-Screen Keyboard.lnk -> C:WindowsSystem32osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsSendToFax Recipient.lnk -> C:Windowssystem32WFS.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawny5systroz_ipc_rpc.LNK -> C:UserscisAppDataLocalTemp5systroz_ipc_rpc.ppt (Brak pliku)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawny12A.LNK -> D:Excel 2000 KPK ĆwiczeniaLekcja1212A.xls (Brak pliku)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawny56ab0df3c4a09_z.LNK -> C:UserscisAppDataLocalTemp56ab0df3c4a09_z.xls ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawnyBudżet_miesięczny.LNK -> F:Budżet_miesięczny.xls ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawnyCloudAV0303150234_1956.LNK -> F:CloudAV0303150234_1956.csv ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawnyCloudAV0312095232_2096.LNK -> F:CloudAV0312095232_2096.csv ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawnycwiczenia excel2.LNK -> C:UserscisDesktopcwiczenia excel2.xlsm ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawnyLekcja12.LNK -> D:Excel 2000 KPK ĆwiczeniaLekcja12 (Brak pliku)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawnyNowy (F).LNK -> F: ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawnyPulpit.LNK -> C:UserscisDesktop ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawnysprzedażksiążekExceliGramatyka.LNK -> F:sprzedażksiążekExceliGramatyka.xls ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawnySzablony.LNK -> C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftSzablony ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawnyTemp.LNK -> C:UserscisAppDataLocalTemp ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftOfficeNiedawnyćw3.LNK -> C:UserscisDesktopćw3.xlsm ()
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchGoogle Chrome.lnk -> C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchLaunch Internet Explorer Browser.lnk -> C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBarCalculator.lnk -> C:WindowsSystem32calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBarGoogle Chrome.lnk -> C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBarMozilla Firefox.lnk -> C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBarNotepad++.lnk -> C:Program Files (x86)Notepad++notepad++.exe (Don HO don.h@free.fr)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBarNotepad.lnk -> C:WindowsSystem32notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBarOn-Screen Keyboard.lnk -> C:WindowsSystem32osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup31 - Command Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup31a - Windows PowerShell.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup32 - Command Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup32a - Windows PowerShell.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup33 - Computer Management.lnk -> C:WindowsSystem32compmgmt.msc ()
Shortcut: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup34 - Disk Management.lnk -> C:WindowsSystem32diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup37 - Event Viewer.lnk -> C:WindowsSystem32eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup39 - Mobility Center.lnk -> C:WindowsSystem32mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup24 - Control Panel.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsDocuments.lnk -> C:UserscisDocuments ()
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPictures.lnk -> C:UserscisPictures ()
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsCommand Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsWindows.Defender.lnk -> C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesNotepad.lnk -> C:WindowsSystem32notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilityMagnify.lnk -> C:WindowsSystem32Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilityNarrator.lnk -> C:WindowsSystem32Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilityOn-Screen Keyboard.lnk -> C:WindowsSystem32osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup31 - Command Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup31a - Windows PowerShell.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup32 - Command Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup32a - Windows PowerShell.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup33 - Computer Management.lnk -> C:WindowsSystem32compmgmt.msc ()
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup34 - Disk Management.lnk -> C:WindowsSystem32diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup37 - Event Viewer.lnk -> C:WindowsSystem32eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup39 - Mobility Center.lnk -> C:WindowsSystem32mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup24 - Control Panel.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopCyberLink PowerDVD 15.lnk -> C:Program Files (x86)CyberLinkPowerDVD15PDVDLP.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopDeviceClient.lnk -> C:DeviceClientDeviceClient.exe (object)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopGoogle Chrome.lnk -> C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopInkscape 0.91.lnk -> C:Program FilesInkscapeinkscape.exe (inkscape.org)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopMalwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:Program Files (x86)Malwarebytes Anti-Malwarembam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopMicrosoft Baseline Security Analyzer 2.3.lnk -> C:Program FilesMicrosoft Baseline Security Analyzer 2mbsa.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopMozilla Firefox.lnk -> C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopPIT Format 2015.lnk -> C:PIT Format 2015PIT_Format_2015.exe (FORMAT Biuro Informatyki Stosowanej)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopRevo Uninstaller Pro.lnk -> C:Program FilesVS Revo GroupRevo Uninstaller ProRevoUninPro.exe (VS Revo Group)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopSteam.lnk -> G:steamSteam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopTunnelBear.lnk -> C:Program Files (x86)TunnelBearlaunch.vbs ()
 
 
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNode.jsNode.js command prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k "G:nodejsnodevars.bat"
 
 
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSearch.lnk -> C:WindowsSystem32rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> -sta {C90FB8CA-3295-4462-A721-2935E83694BA}
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsDefault Programs.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsTask Manager.lnk -> C:WindowsSystem32Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSandboxieMenu start w Sandboxie.lnk -> G:sandStart.exe (Sandboxie Holdings, LLC) -> /box:__ask__ start_menu
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSandboxieOdinstaluj Sandboxie.lnk -> C:WindowsInstallerSandboxieInstall64.exe (Sandboxie Holdings, LLC) -> /remove
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSandboxieSterowanie Sandboxie.lnk -> G:sandSbieCtrl.exe (Sandboxie Holdings, LLC) -> /open
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSandboxieUruchom dowolny program w piaskownicy.lnk -> G:sandStart.exe (Sandboxie Holdings, LLC) -> /box:__ask__ run_dialog
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSandboxieUruchom przeglądarkę internetową w piaskownicy.lnk -> G:sandStart.exe (Sandboxie Holdings, LLC) -> default_browser
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSandboxieUruchom Windows Explorer w piaskownicy.lnk -> G:sandStart.exe (Sandboxie Holdings, LLC) -> .
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPanda Internet Security 2016Podziel się pomysłami i rozwiązaniami.lnk -> C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Security ProtectionPSUAMain.exe (Panda Security, S.L.) -> /URL:YourOpinion
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPanda Internet Security 2016Pomoc.lnk -> C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Security ProtectionPSUAMain.exe (Panda Security, S.L.) -> /URL:WebHelp
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPanda Internet Security 2016Wsparcie techniczne online.lnk -> C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Security ProtectionPSUAMain.exe (Panda Security, S.L.) -> /URL:TechSupport
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNode.jsUninstall Node.js.lnk -> C:WindowsSysWOW64msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {6A9BB136-5F79-4F5D-9F9E-31C1182D0203}
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeKreator zapisywania moich ustawień pakietu Microsoft Office 2003.lnk -> C:WindowsInstaller{91120415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}opwicon.exe () -> /u
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeOdzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office.lnk -> C:WindowsInstaller{91120415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}misc.exe () -> -c
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsLexmark 1200 SeriesCentrum obsługi urządzenia Lexmark.LNK -> C:WindowsSystem32spooldriversx643lxczpswx.exe (Lexmark International Inc.) -> /M=Lexmark 1200 Series /T=100
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsLexmark 1200 SeriesCzytaj to.lnk -> C:WindowsSystem32write.exe (Microsoft Corporation) -> C:Windowssystem32spooldriversx643lxczrme.doc
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsLexmark 1200 SeriesEdytor fotografii Lexmark.LNK -> C:Program Files (x86)Lexmark 1200 Seriespheditor.exe (Lexmark International, Inc.) -> /p="Lexmark 1200 Series"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsIntelIntel(R) HD Graphics Control Panel.lnk -> C:WindowsSystem32GfxUIEx.exe (Intel Corporation) -> Metro
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAMD Catalyst Control CenterPomoc.lnk -> C:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCLI.exe (ATI Technologies Inc.) -> Start Help -help
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsComputer Management.lnk -> C:WindowsSystem32compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsEvent Viewer.lnk -> C:WindowsSystem32eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsPerformance Monitor.lnk -> C:WindowsSystem32perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsResource Monitor.lnk -> C:WindowsSystem32perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsTask Scheduler.lnk -> C:WindowsSystem32taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWindows Media Player.lnk -> C:Program Files (x86)Windows Media Playerwmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilitySpeech Recognition.lnk -> C:WindowsSpeechCommonsapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:UserscisDesktopPrzeglądarka internetowa w piaskownicy.lnk -> G:sandStart.exe (Sandboxie Holdings, LLC) -> default_browser
ShortcutWithArgument: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftWindowsSendToSandboxie - DefaultBox.lnk -> G:sandStart.exe (Sandboxie Holdings, LLC) -> /box:DefaultBox
ShortcutWithArgument: C:UserscisAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchPrzeglądarka internetowa w piaskownicy.lnk -> G:sandStart.exe (Sandboxie Holdings, LLC) -> default_browser
ShortcutWithArgument: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup34-1 - Network Connections.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup35 - Device Manager.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup36 - System.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup38 - Power Options.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup310 - Programs and Features.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup21 - Run.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup22 - Search.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup23 - Windows Explorer.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup25 - Task Manager.lnk -> C:WindowsSystem32Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:UserscisAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup11 - Desktop.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup34-1 - Network Connections.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup35 - Device Manager.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup36 - System.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup38 - Power Options.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup310 - Programs and Features.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup21 - Run.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup22 - Search.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup23 - Windows Explorer.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup25 - Task Manager.lnk -> C:WindowsSystem32Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup11 - Desktop.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:UsersPublicDesktopCentrum urządzenia Lexmark 1200 Series All-In-One.lnk -> C:Program Files (x86)Lexmark 1200 SeriesLXCZaiox.exe (Lexmark International Inc.) ->  
ShortcutWithArgument: C:UsersPublicDesktopIntel(R) HD Graphics Control Panel.lnk -> C:WindowsSystem32GfxUIEx.exe (Intel Corporation) -> Desktop
 
 
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSteamSteam Support Center.url -> hxxp://support.steampowered.com/
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRevo Uninstaller ProStrona WWW programu Revo Uninstaller Pro.url -> hxxp://www.revouninstallerpro.com/
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNode.jsNode.js documentation.url -> hxxps://nodejs.org/download/release/v4.4.0/docs/api/
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNode.jsNode.js website.url -> hxxp://nodejs.org/
InternetURL: C:UserscisFavoritesBing.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:UserscisDesktoprealMyst.url -> steam://rungameid/63600
InternetURL: C:UserscisDesktopThe Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition.url -> steam://rungameid/20920
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.042s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!