wklejto.pl

Dodane przez: ~wacko (2013-07-11 22:05) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
# AdwCleaner v2.305 - Log utworzony 11/07/2013 o 21:57:23
# Aktualizacja 11/07/2013 przez Xplode
# System operacyjny : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Użytkownik : WaceK - WACEK-TOSH
# Tryb uruchomienia : Normalny
# Ścieżka : C:\Users\WaceK\Downloads\adwcleaner.exe
# Opcja [Usuń]
 
 
***** [Usługi] *****
 
Zatrzymano & Usunięto : DefaultTabSearch
Zatrzymano & Usunięto : DefaultTabUpdate
 
***** [Pliki / Foldery] *****
 
Folder Usunięto : C:\Program Files (x86)\DefaultTab
Folder Usunięto : C:\Program Files (x86)\Ilivid
Folder Usunięto : C:\Program Files (x86)\Searchqu Toolbar
Folder Usunięto : C:\ProgramData\Babylon
Folder Usunięto : C:\ProgramData\boost_interprocess
Folder Usunięto : C:\ProgramData\BRowse2save
Folder Usunięto : C:\ProgramData\InstallMate
Folder Usunięto : C:\ProgramData\SoftSafe
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Local\Babylon
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\leeimfkmijelcjgpfnhjopcfkopmfkam
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Local\Ilivid Player
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Local\Temp\avg@toolbar
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\LocalLow\BRowse2save
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\LocalLow\delta
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Roaming\Babylon
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Roaming\DefaultTab
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4q7kb5pc.default\extensions\staged
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d4j0co6k.default-1361307161871\extensions\aqrb-vbp@hsry-.co.uk
Folder Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Roaming\OpenCandy
Plik Usunięto : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\avg-secure-search.xml
Plik Usunięto : C:\Users\Public\Desktop\eBay.lnk
Plik Usunięto : C:\Users\Public\Desktop\iLivid.lnk
Plik Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Local\Temp\Searchqu.ini
Plik Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Local\Temp\searchqutoolbar-manifest.xml
Plik Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Local\Temp\SetupDataMngr_Searchqu.exe
Plik Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Local\Temp\Uninstall.exe
Plik Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d4j0co6k.default-1361307161871\bprotector_extensions.sqlite
Plik Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d4j0co6k.default-1361307161871\extensions\addon@defaulttab.com.xpi
Plik Usunięto : C:\Users\WaceK\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d4j0co6k.default-1361307161871\searchplugins\search-here.xml
Usunięto po restarcie : C:\ProgramData\BrowserProtect
 
***** [Rejestr] *****
 
Klucz Usunięto : HKCU\Software\AppDataLow\Software\DefaultTab
Klucz Usunięto : HKCU\Software\AppDataLow\SProtector
Klucz Usunięto : HKCU\Software\DataMngr
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Default Tab
Klucz Usunięto : HKCU\Software\DefaultTab
Klucz Usunięto : HKCU\Software\ilivid
Klucz Usunięto : HKCU\Software\InstallCore
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{9D717F81-9148-4F12-8568-69135F087DB0}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D15ED4D5-E77A-34DD-A62B-49374749B713}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{25CEE8EC-5730-41BC-8B58-22DDC8AB8C20}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9D717F81-9148-4F12-8568-69135F087DB0}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D15ED4D5-E77A-34DD-A62B-49374749B713}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EBF2BA02-9094-4C5A-858B-BB198F3D8DE2}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Softonic
Klucz Usunięto : HKCU\Software\5d55dcdeb33db846
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE7E0A3-AE64-4DC8-84D1-F5D7BAF2DB0C}
Klucz Usunięto : HKLM\Software\Babylon
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DefaultTabBHO.DLL
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Applications\ilividsetupv1.exe
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\DefaultTabBHO.DefaultTabBrowser
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\DefaultTabBHO.DefaultTabBrowser.1
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\DefaultTabBHO.DefaultTabBrowserActiveX
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\DefaultTabBHO.DefaultTabBrowserActiveX.1
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\ilivid
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{13ABD093-D46F-40DF-A608-47E162EC799D}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E2343056-CC08-46AC-B898-BFC7ACF4E755}
Klucz Usunięto : HKLM\Software\Default Tab
Klucz Usunięto : HKLM\Software\DefaultTab
Klucz Usunięto : HKLM\Software\ilivid
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASAPI32
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASMANCS
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetupV1_RASAPI32
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetupV1_RASMANCS
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASAPI32
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASMANCS
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASAPI32
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASMANCS
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}
Klucz Usunięto : HKLM\Software\SP Global
Klucz Usunięto : HKLM\Software\SProtector
Klucz Usunięto : HKLM\Software\systweak
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\5d55dcdeb33db846
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{94496571-6AC5-4836-82D5-D46260C44B17}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{BC9FD17D-30F6-4464-9E53-596A90AFF023}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E1164984-B567-47BD-A7FF-240C2594404A}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{31E3BC75-2A09-4CFF-9C92-8D0ED8D1DC0F}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE7E0A3-AE64-4DC8-84D1-F5D7BAF2DB0C}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{CD95D125-2992-4858-B3EF-5F6FB52FBAD6}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DefaultTab
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ilivid
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{31E3BC75-2A09-4CFF-9C92-8D0ED8D1DC0F}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\DataMngr
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Optimizer Pro_is1
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Software
Klucz Usunięto : HKU\S-1-5-21-3895364093-204272524-2312024042-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Klucz Usunięto : HKU\S-1-5-21-3895364093-204272524-2312024042-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406}
Klucz Usunięto : HKU\S-1-5-21-3895364093-204272524-2312024042-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE7E0A3-AE64-4DC8-84D1-F5D7BAF2DB0C}
Wartość Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]
Wartość Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]
 
***** [Przeglądarki Internetowe] *****
 
-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16618
 
[OK] Rejestr w porządku.
 
-\\ Mozilla Firefox v22.0 (pl)
 
Plik : C:\Users\WaceK\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d4j0co6k.default-1361307161871\prefs.js
 
Usunięto : user_pref("aol_toolbar.default.homepage.check", false);
Usunięto : user_pref("aol_toolbar.default.search.check", false);
Usunięto : user_pref("extensions.514b335abf905.scode", "objec2string=function(b){return\"{\"+function(b){var e=[...]
Usunięto : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkDS", 0);
Usunięto : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkHmpg", 0);
Usunięto : user_pref("extensions.defaulttab.config", "{\"status\": \"ok\", \"config\": {\"dns_error_handling\":[...]
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine", "");
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.startup.homepage", "");
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.domain-blacklist", "");
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_DS", "");
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_HP", "");
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.enable", "");
 
-\\ Google Chrome v28.0.1500.71
 
Plik : C:\Users\WaceK\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
 
[OK] Plik w porządku.
 
*************************
 
AdwCleaner[S1].txt - [13398 octets] - [11/07/2013 21:57:23]
 
########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [13459 octets] ##########
 
Wygenerowano w 0.020s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!