wklejto.pl

Dodane przez: ~wieloowoc (2008-11-15 16:55) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:02, on 08-11-15
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\Program Files\\Lavasoft\\Ad-Aware\\aawservice.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\aswUpdSv.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashServ.exe
C:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
C:\\WINDOWS\\RTHDCPL.EXE
C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe
C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\UpdateService\\issch.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\RUNDLL32.EXE
C:\\Program Files\\Uniblue\\RegistryBooster 2\\RegistryBooster.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\wuauclt.exe
C:\\Program Files\\Tlen.pl\\tlen.exe
C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\wscript.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\wscript.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\wscript.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashMaiSv.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashWebSv.exe
C:\\Program Files\\Malwarebytes\' Anti-Malware\\mbam.exe
C:\\Program Files\\Trend Micro\\HijackThis\\HijackThis.exe
 
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Local Page = 
R1 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Window Title = Gdooey Mae
R1 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Acrobat\\ActiveX\\AcroIEHelper.dll
O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\\Program Files\\Techland\\Common\\InternetTranslator\\InternetTranslator.dll
O4 - HKLM\\..\\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\\..\\Run: [avast!] C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\\..\\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\\..\\Run: [ISUSPM Startup] \"C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\UpdateService\\isuspm.exe\" -startup
O4 - HKLM\\..\\Run: [ISUSScheduler] \"C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\UpdateService\\issch.exe\" -start
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\\..\\Run: [Zip] wscript.exe /E:vbs C:\\autoexec.bat
O4 - HKCU\\..\\Run: [Uniblue RegistryBooster 2] C:\\Program Files\\Uniblue\\RegistryBooster 2\\RegistryBooster.exe /S
O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\\Program Files\\Techland\\Common\\InternetTranslator\\InternetTranslator.dll
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: @C:\\Program Files\\Techland\\Common\\InternetTranslator\\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\\Program Files\\Techland\\Common\\InternetTranslator\\InternetTranslator.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\\PROGRA~1\\COMMON~1\\Skype\\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\\Program Files\\Lavasoft\\Ad-Aware\\aawservice.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashWebSv.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\\Program Files\\Common Files\\Macrovision Shared\\FLEXnet Publisher\\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
 
--
End of file - 4815 bytes
 
Wygenerowano w 0.011s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!