wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2012-07-30 15:54) -> java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
 
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
import javax.swing.event.*;
import javax.swing.text.*;
 
import javax.swing.JPanel;
import java.awt.GridBagLayout;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.GridBagConstraints;
import javax.swing.JTextField;
import java.awt.Insets;
import java.awt.*;
 
import java.text.ParseException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
 
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFormattedTextField;
import javax.swing.text.MaskFormatter;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import oj.*;
public class ClientPanel extends JFrame {
        
        private JTextField textField;
        private JTextField textField_1;
        private JTextField textField_2;
        private JTextField textField_3;
        private JTextField textField_4;
 
        public ClientPanel() {           
            JLayeredPane jlp=new JLayeredPane();
        
          this.getContentPane().add(jlp);
          
          JPanel mainPanel=new JPanel();
                GridBagLayout gridBagLayout = new GridBagLayout();
                gridBagLayout.columnWidths = new int[]{100, 125, 130, 0};
                gridBagLayout.rowHeights = new int[]{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
                gridBagLayout.columnWeights = new double[]{0.0, 0.0, 0.0, Double.MIN_VALUE};
                gridBagLayout.rowWeights = new double[]{0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, Double.MIN_VALUE};
                mainPanel.setLayout(gridBagLayout);  
                GridBagConstraints gbc_textField = new GridBagConstraints();
                gbc_textField.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
                gbc_textField.gridwidth = 2;
                gbc_textField.insets = new Insets(0, 0, 5, 0);
                gbc_textField.gridx = 1;
                gbc_textField.gridy = 0;
                JLabel lblNewLabel = new JLabel("Nazwa:");
                GridBagConstraints gbc_lblNewLabel = new GridBagConstraints();
                gbc_lblNewLabel.anchor = GridBagConstraints.EAST;
                gbc_lblNewLabel.insets = new Insets(0, 0, 5, 5);
                gbc_lblNewLabel.gridx = 0;
                gbc_lblNewLabel.gridy = 0;
                textField = new JTextField();
                mainPanel.add(textField,gbc_textField);
                mainPanel.add(lblNewLabel,gbc_lblNewLabel);
                mainPanel.setBounds(0,0,1000,1000);
                jlp.add(mainPanel,new Integer(200));
                    
         //here add something in front of mainPanel
                JPanel second=new JPanel();
                second.add(new JLabel("sssssssssssss"));
                second.setLayout(new FlowLayout());
                second.setBounds(0,0,1000,1000);
                jlp.add(second,new Integer(300));
               
        }
        
}
 
 
Wygenerowano w 0.163s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!