wklejto.pl

Dodane przez: ~isawherda (2008-10-10 14:05) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 13:54:45, on 2008-10-10
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\ekrn.exe
C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\egui.exe
C:\\WINDOWS\\explorer.exe
C:\\Documents and Settings\\Łukasz\\Pulpit\\HiJackThis\\HijackThis.exe
 
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O4 - HKLM\\..\\Run: [egui] \"C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\egui.exe\" /hide /waitservice
O4 - HKLM\\..\\Run: [NeroFilterCheck] C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NeroCheck.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [Gadu-Gadu] \"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe\" /tray
O4 - HKUS\\S-1-5-19\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA LOKALNA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-20\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA SIECIOWA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-18\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE (User \'SYSTEM\')
O4 - HKUS\\.DEFAULT\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE (User \'Default user\')
O4 - Startup: INformel.lnk = ?
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0\\bin\\ssv.dll
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0\\bin\\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O17 - HKLM\\System\\CCS\\Services\\Tcpip\\..\\{87BC69F2-2ECE-4C1F-95FB-0E52822F8691}: NameServer = 83.1.8.20 10.0.0.1
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\ekrn.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\\Program Files\\Nero\\Nero 7\\Nero BackItUp\\NBService.exe
 
--
End of file - 2681 bytes
 
Wygenerowano w 0.019s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!