wklejto.pl

Dodane przez: ~sandra (2008-10-01 17:14) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
ComboFix 08-09-30.03 - Basia 2008-10-01 17:19:55.4 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.2.1250.1.1045.18.479 [GMT 2:00]
Uruchomiony z: D:\\instalki\\od Rafaˆa\\ComboFix.exe
Użyto następujących komend :: D:\\instalki\\od Rafaˆa\\CFScript.txt
 * Utworzono nowy punkt przywracania
 
[color=red][b]UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA !![/b][/color]
 
FILE ::
C:\\vxl.exe
.
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Usunięto   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
 
C:\\vxl.exe
 
.
(((((((((((((((((((((((((   Pliki utworzone od 2008-09-01 do 2008-10-01  )))))))))))))))))))))))))))))))
.
 
2008-09-29 18:58 . 2006-11-11 05:43     933,536 -ra------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\LV302V32.SYS
2008-09-29 18:55 . 2008-09-29 18:58     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Logitech
2008-09-29 18:55 . 2008-09-29 18:57     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Common Files\\Logitech
2008-09-29 18:55 . 2008-09-29 18:55     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Common Files\\Logishrd
2008-09-29 18:55 . 2008-09-29 18:55     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Logitech
2008-09-23 15:53 . 2004-08-04 00:44     159,232 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\ptpusd.dll
2008-09-23 15:53 . 2004-08-03 22:58     15,104  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\usbscan.sys
2008-09-23 15:53 . 2004-08-03 22:58     15,104  --a--c---       C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\usbscan.sys
2008-09-23 15:53 . 2001-10-26 17:29     5,632   --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\ptpusb.dll
2008-09-18 20:44 . 2008-09-18 20:44     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\Basia\\Dane aplikacji\\InterVideo
2008-09-18 16:13 . 2008-09-18 16:13     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\Basia\\Dane aplikacji\\Samsung
2008-09-18 16:09 . 2006-05-03 22:53     174,592 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\framedyn.dll
2008-09-18 16:08 . 2008-09-18 16:09     <DIR>   d--------       C:\\WINDOWS\\system32\\Samsung_USB_Drivers
2008-09-18 16:08 . 2008-09-18 16:08     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Samsung
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:59     94,000  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\ss_mdm.sys
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:57     58,320  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\ss_bus.sys
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:58     8,304   --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\ss_mdfl.sys
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:58     6,144   --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\ss_cmnt.sys
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:58     6,144   --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\ss_cm.sys
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:57     5,808   --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\ss_whnt.sys
2008-09-18 16:08 . 2005-08-30 17:57     5,808   --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\ss_wh.sys
2008-09-18 16:08 . 2006-07-24 16:05     5,632   --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\StarOpen.sys
2008-09-17 20:59 . 2008-09-17 20:59     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\Basia\\Dane aplikacji\\AdobeUM
2008-09-16 17:56 . 2008-09-16 17:56     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\ESET
2008-09-15 20:09 . 2008-09-15 20:09     <DIR>   d--------       C:\\WINDOWS\\system32\\Samsung
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:36     137,884 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\sscdmdm.sys
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:33     80,272  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\sscdbus.sys
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:38     11,877  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\sscdcmnt.sys
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:38     11,877  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\sscdcm.sys
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:33     11,188  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\sscdwhnt.sys
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:33     11,188  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\sscdwh.sys
2008-09-15 20:09 . 2004-11-07 20:36     10,864  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\sscdmdfl.sys
2008-09-15 20:09 . 2005-08-28 20:51     766     --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\Uninstall.ico
2008-09-14 12:44 . 2008-09-14 12:44     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\Basia\\DoctorWeb
2008-09-14 11:26 . 2008-09-14 11:28     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Winamp
2008-09-14 11:26 . 2008-09-14 11:30     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\Basia\\Dane aplikacji\\Winamp
2008-09-13 20:02 . 2008-09-13 20:02     1,160   --a------       C:\\WINDOWS\\mozver.dat
2008-09-13 15:50 . 2008-09-27 13:57     69      --a------       C:\\WINDOWS\\NeroDigital.ini
2008-09-13 15:18 . 2008-09-30 19:38     4,719   --a------       C:\\WINDOWS\\bestplayer.bbt
2008-09-13 15:18 . 2008-09-30 19:38     1,103   --a------       C:\\WINDOWS\\bestplayer.ini
2008-09-13 15:18 . 2008-09-30 19:38     0       --a------       C:\\WINDOWS\\bestplayer.bpp
2008-09-13 13:44 . 2008-09-13 13:44     40      --ah-----       C:\\WINDOWS\\system32\\ivireg.ivr
2008-09-13 13:42 . 2008-09-13 13:42     <DIR>   d--------       C:\\WINDOWS\\system32\\windows media
2008-09-13 13:42 . 2008-09-13 13:42     <DIR>   d--h-----       C:\\WINDOWS\\msdownld.tmp
2008-09-13 13:42 . 2008-09-13 13:42     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\InstallShield
2008-09-13 13:42 . 2002-11-22 02:57     204,800 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\IVIresizeW7.dll
2008-09-13 13:42 . 2002-11-22 02:57     200,704 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\IVIresizeA6.dll
2008-09-13 13:42 . 2002-11-22 02:57     192,512 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\IVIresizeP6.dll
2008-09-13 13:42 . 2002-11-22 02:57     192,512 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\IVIresizeM6.dll
2008-09-13 13:42 . 2002-11-22 02:57     188,416 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\IVIresizePX.dll
2008-09-13 13:42 . 2002-11-22 02:57     20,480  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\IVIresize.dll
2008-09-13 13:41 . 2008-09-13 13:41     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\Basia\\Dane aplikacji\\Ulead Systems
2008-09-13 13:40 . 2008-09-13 13:40     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Windows Media Components
2008-09-13 13:39 . 2008-09-13 13:39     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Ulead Systems
2008-09-13 13:39 . 2008-09-13 13:41     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Common Files\\Ulead Systems
2008-09-13 13:39 . 2008-09-13 13:41     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Ulead Systems
2008-09-13 13:38 . 2008-09-13 13:38     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Common Files\\InterVideo
2008-09-13 13:37 . 2008-09-13 13:42     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\InterVideo
2008-09-13 13:36 . 2006-11-29 13:06     3,426,072       --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\d3dx9_32.dll
2008-09-13 13:36 . 2007-01-24 15:27     255,848 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\xactengine2_6.dll
2008-09-13 13:36 . 2006-12-08 12:02     251,672 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\xactengine2_5.dll
2008-09-13 13:32 . 2008-09-13 13:32     <DIR>   d--------       C:\\WINDOWS\\system32\\Lang
2008-09-13 13:32 . 2008-09-13 13:32     940,794 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\LoopyMusic.wav
2008-09-13 13:32 . 2008-09-13 13:32     146,650 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\BuzzingBee.wav
2008-09-13 13:30 . 2008-09-13 13:30     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Alwil Software
2008-09-13 13:30 . 2003-03-18 22:20     1,060,864       --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\MFC71.dll
2008-09-13 13:28 . 2004-08-03 23:08     26,496  --a--c---       C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\usbstor.sys
2008-09-13 13:27 . 2004-08-03 23:15     82,944  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\wdmaud.sys
2008-09-13 13:27 . 2004-08-03 23:15     82,944  --a--c---       C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\wdmaud.sys
2008-09-13 13:27 . 2001-08-17 22:00     54,272  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\swmidi.sys
2008-09-13 13:27 . 2001-08-17 22:00     54,272  --a--c---       C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\swmidi.sys
2008-09-13 13:27 . 2004-08-03 23:07     52,864  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\DMusic.sys
2008-09-13 13:27 . 2004-08-03 23:07     52,864  --a--c---       C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\dmusic.sys
2008-09-13 13:27 . 2004-08-03 23:07     6,400   --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\splitter.sys
2008-09-13 13:27 . 2004-08-03 23:07     6,400   --a--c---       C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\splitter.sys
2008-09-13 13:26 . 2008-09-13 13:26     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\CONEXANT
2008-09-13 13:24 . 2004-08-04 00:44     130,048 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\ksproxy.ax
2008-09-13 13:24 . 2004-08-04 00:44     130,048 --a--c---       C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\ksproxy.ax
2008-09-13 13:24 . 2004-08-03 23:08     60,288  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\drmk.sys
2008-09-13 13:24 . 2004-08-03 23:08     60,288  --a--c---       C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\drmk.sys
2008-09-13 13:24 . 2004-08-04 00:44     4,096   --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\ksuser.dll
2008-09-13 13:24 . 2004-08-04 00:44     4,096   --a--c---       C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\ksuser.dll
2008-09-13 13:22 . 2008-09-13 13:22     <DIR>   d----c---       C:\\WINDOWS\\system32\\DRVSTORE
2008-09-13 13:22 . 2008-09-13 13:22     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\RALINK
2008-09-13 13:22 . 2008-09-13 13:22     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\Basia\\Dane aplikacji\\InstallShield
2008-09-13 13:22 . 2007-07-28 15:21     451,456 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\rt73.sys
2008-09-13 13:17 . 2007-04-05 07:19     546,112 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\ar5211.sys
2008-09-13 13:17 . 2007-04-05 07:18     83,271  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\net5211.inf
2008-09-13 13:17 . 2007-04-13 00:07     20,772  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\net5211.cat
2008-09-13 13:16 . 2008-09-13 13:16     <DIR>   d--------       C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Atheros
2008-09-13 13:15 . 2008-09-13 13:15     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\S3
2008-09-13 13:15 . 2005-11-01 09:35     28,672  -ra------       C:\\WINDOWS\\system32\\VModes.exe
2008-09-13 13:12 . 2008-09-13 13:12     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Synaptics
2008-09-13 13:12 . 2007-05-24 17:42     208,928 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\SynTP.sys
2008-09-13 13:12 . 2007-05-24 17:48     196,608 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\SynCtrl.dll
2008-09-13 13:12 . 2007-05-24 17:48     163,840 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\SynCOM.dll
2008-09-13 13:12 . 2007-05-24 17:56     143,360 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\SynTPAPI.dll
2008-09-13 13:12 . 2007-05-24 18:30     110,592 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\SynTPCo4.dll
2008-09-13 13:11 . 2008-09-13 13:11     <DIR>   d--------       C:\\WINDOWS\\vnDrvBas
2008-09-13 13:11 . 2005-11-17 14:46     337,320 --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\difxapi.dll
2008-09-13 13:11 . 2006-10-27 15:26     69,632  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\vuins32.dll
2008-09-13 13:11 . 2006-12-20 14:00     45,568  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\fetnd5bv.sys
2008-09-13 13:08 . 2004-08-04 00:59     95,360  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\atapi.sys
2008-09-13 13:08 . 2004-08-04 02:44     75,776  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\storprop.dll
2008-09-13 13:08 . 2004-08-04 02:34     68,608  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\pci.sys
2008-09-13 13:08 . 2001-10-26 18:47     36,224  --a------       C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\isapnp.sys
2008-09-13 13:07 . 2008-09-13 13:07     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\VIA
2008-09-13 13:04 . 2008-09-13 13:04     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Realtek
2008-09-13 13:04 . 2008-09-29 18:58     <DIR>   d--h-----       C:\\Program Files\\InstallShield Installation Information
2008-09-13 13:03 . 2008-09-13 13:42     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield
2008-09-13 13:03 . 2007-07-26 17:09     520,192 -r-------       C:\\WINDOWS\\RtlExUpd.dll
2008-09-13 13:03 . 2008-09-13 13:03     315,392 --a------       C:\\WINDOWS\\HideWin.exe
2008-09-13 13:01 . 2008-09-14 13:06     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Common Files\\Wise Installation Wizard
2008-09-13 13:01 . 2008-09-13 13:01     <DIR>   d--------       C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe
 
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Sekcja Find3M   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-10-01 15:03        ---------       d-----w C:\\Documents and Settings\\Basia\\Dane aplikacji\\Skype
2008-10-01 13:27        ---------       d-----w C:\\Documents and Settings\\Basia\\Dane aplikacji\\Tlen.pl
2008-09-30 19:49        ---------       d-----w C:\\Documents and Settings\\Basia\\Dane aplikacji\\uTorrent
2008-09-29 16:58        118,784 ------r C:\\WINDOWS\\bwUnin-7.2.0.157-8876480SL.exe
2008-09-14 08:29        ---------       d-----w C:\\Program Files\\Tlen.pl
2008-09-13 12:38        ---------       d-----w C:\\Program Files\\uTorrent
2008-09-13 12:35        ---------       d-----w C:\\Documents and Settings\\Basia\\Dane aplikacji\\Gadu-Gadu
2008-09-13 12:31        ---------       d-----w C:\\Program Files\\Gadu-Gadu
2008-09-13 12:30        ---------       d-----w C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Skype
2008-09-13 12:29        ---------       d-----w C:\\Program Files\\Skype
2008-09-13 12:28        ---------       d-----w C:\\Program Files\\ffdshow
2008-09-13 12:23        ---------       d-----w C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Microsoft Help
2008-09-13 12:22        ---------       d-----w C:\\Program Files\\MSBuild
2008-09-13 12:22        ---------       d-----w C:\\Program Files\\Microsoft Works
2008-09-13 12:14        ---------       d-----w C:\\Program Files\\Ahead
2008-09-13 12:12        ---------       d-----w C:\\Program Files\\Common Files\\Nero
2008-09-13 12:11        ---------       d-----w C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead
2008-09-13 12:11        ---------       d-----w C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Ahead
2008-09-13 10:52        ---------       d-----w C:\\Program Files\\microsoft frontpage
2008-09-13 10:50        ---------       d-----w C:\\Program Files\\Usługi online
.
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Wpisy startowe rejestru   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane 
REGEDIT4
 
[HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"CTFMON.EXE\"=\"C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe\" [2004-08-04 15360]
\"Gadu-Gadu\"=\"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe\" [2007-05-10 2111176]
\"Komunikator\"=\"C:\\Program Files\\Tlen.pl\\tlen.exe\" [2007-10-05 6226432]
\"LDM\"=\"C:\\Program Files\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\LogitechDesktopMessenger.exe\" [2008-09-29 36864]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"SynTPEnh\"=\"C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPEnh.exe\" [2007-05-24 864256]
\"avast!\"=\"C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe\" [2008-07-19 78008]
\"Ulead Quick-Drop\"=\"C:\\Program Files\\Ulead Systems\\Ulead DVD MovieFactory 5 SE\\Ulead DVD MovieFactory 5\\Quick-Drop.exe\" [2006-10-18 118784]
\"NeroFilterCheck\"=\"C:\\WINDOWS\\system32\\NeroCheck.exe\" [2001-07-09 155648]
\"GrooveMonitor\"=\"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GrooveMonitor.exe\" [2006-10-27 31016]
\"WinampAgent\"=\"C:\\Program Files\\Winamp\\winampa.exe\" [2008-08-04 36352]
\"LogitechCommunicationsManager\"=\"C:\\Program Files\\Common Files\\Logitech\\LComMgr\\Communications_Helper.exe\" [2006-10-31 284184]
\"LogitechQuickCamRibbon\"=\"C:\\Program Files\\Logitech\\QuickCam10\\QuickCam10.exe\" [2006-11-15 746520]
\"LVCOMSX\"=\"C:\\Program Files\\Common Files\\Logitech\\LComMgr\\LVComSX.exe\" [2006-11-15 244512]
\"VTTimer\"=\"VTTimer.exe\" [2006-09-21 C:\\WINDOWS\\system32\\VTTimer.exe]
\"S3Trayp\"=\"S3trayp.exe\" [2007-06-11 C:\\WINDOWS\\system32\\S3Trayp.exe]
\"RTHDCPL\"=\"RTHDCPL.EXE\" [2007-08-10 C:\\WINDOWS\\RTHDCPL.EXE]
 
[HKEY_USERS\\.DEFAULT\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"CTFMON.EXE\"=\"C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE\" [2004-08-04 15360]
 
C:\\Documents and Settings\\All Users\\Menu Start\\Programy\\Autostart\\
Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\Reader\\reader_sl.exe [2005-09-24 29696]
Logitech Desktop Messenger.lnk - C:\\Program Files\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\LDMConf.exe [2008-09-29 196608]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\windows nt\\currentversion\\drivers32]
\"msacm.dvacm\"= C:\\PROGRA~1\\COMMON~1\\ULEADS~1\\vio\\dvacm.acm
\"msacm.mpegacm\"= mpegacm.acm
\"msacm.ulmp3acm\"= ulmp3acm.acm
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\security center]
\"AntiVirusOverride\"=dword:00000001
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile\\AuthorizedApplications\\List]
\"%windir%\\\\system32\\\\sessmgr.exe\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Microsoft Office\\\\Office12\\\\OUTLOOK.EXE\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Microsoft Office\\\\Office12\\\\GROOVE.EXE\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Microsoft Office\\\\Office12\\\\ONENOTE.EXE\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Tlen.pl\\\\tlen.exe\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\uTorrent\\\\uTorrent.exe\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Gadu-Gadu\\\\gg.exe\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Logitech\\\\Desktop Messenger\\\\8876480\\\\Program\\\\LogitechDesktopMessenger.exe\"=
\"C:\\\\Program Files\\\\Skype\\\\Phone\\\\Skype.exe\"=
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile\\IcmpSettings]
\"AllowInboundEchoRequest\"= 1 (0x1)
\"AllowInboundTimestampRequest\"= 1 (0x1)
\"AllowInboundMaskRequest\"= 1 (0x1)
 
R0 ViBus;ViBus;C:\\WINDOWS\\system32\\DRIVERS\\ViBus.sys [2008-05-06 16896]
R0 videX32;videX32;C:\\WINDOWS\\system32\\DRIVERS\\videX32.sys [2008-05-06 9216]
R0 ViPrt;VIA SATA IDE Device Driver;C:\\WINDOWS\\system32\\DRIVERS\\ViPrt.sys [2008-05-06 52736]
R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\aswSP.sys [2008-07-19 78416]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\\WINDOWS\\system32\\DRIVERS\\aswFsBlk.sys [2008-07-19 20560]
R2 regi;regi;C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\regi.sys [2007-01-03 11032]
R3 FET5X86V;VIA Rhine-Family Fast-Ethernet Adapter Driver Service;C:\\WINDOWS\\system32\\DRIVERS\\fetnd5bv.sys [2006-12-20 45568]
R3 S3GIGP;S3GIGP;C:\\WINDOWS\\system32\\DRIVERS\\S3gIGPm.sys [2007-07-30 714240]
S3 ss_bus;SAMSUNG Mobile USB Device 1.0 driver (WDM);C:\\WINDOWS\\system32\\DRIVERS\\ss_bus.sys [2005-08-30 58320]
S3 ss_mdfl;SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Filter;C:\\WINDOWS\\system32\\DRIVERS\\ss_mdfl.sys [2005-08-30 8304]
S3 ss_mdm;SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Drivers;C:\\WINDOWS\\system32\\DRIVERS\\ss_mdm.sys [2005-08-30 94000]
.
 
**************************************************************************
 
catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-10-01 17:20:47
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS
 
skanowanie ukrytych procesów ... 
 
skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...
 
skanowanie ukrytych plików ... 
 
skanowanie pomyślnie ukończone
ukryte pliki: 0
 
**************************************************************************
.
Czas ukończenia: 2008-10-01 17:21:18
ComboFix-quarantined-files.txt  2008-10-01 15:21:16
ComboFix2.txt  2008-10-01 13:30:26
ComboFix3.txt  2008-09-14 08:42:49
ComboFix4.txt  2008-09-14 08:39:17
 
Przed: 24˙019˙161˙088 bajt˘w wolnych
Po: 24,006,840,320 bajt˘w wolnych
 
231
 
Wygenerowano w 0.122s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!