wklejto.pl

Wpisz swój kod poniżej (lub podaj ścieżkę do pliku):
Nie musisz wpisywać kodu ręcznie, możesz wybrać plik z dysku.
Wybierz język podświetlenia składni kodu.
Określ datę po której wklejka przestanie się wyświetlać
Publiczny Prywatny
Wklejki oznaczone jako "prywatne" wyświetlane są tylko po podaniu hasła.
Hasło potrzebne do edycji wklejki [dla niezarejestrowanych użytkowników]
Określ format w jakim ma się wyświetlać wklejka [wybranie formatu graficznego PNG lub GIF zapobiega prostemu kopiowaniu Twojego kodu!]